โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม.34
(6)

12/09/2022
วันที่ 10 กันยายน 2565 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในโครงการถวายเทียนพรร...
12/09/2022

วันที่ 10 กันยายน 2565 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคล เพื่อแผ่นดินปี 2565 อันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิฐานจิตอนุโมทนา ณ วัดหนองโค้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

06/09/2022
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่หอพระ จัดกิจกรรม ...
15/08/2022

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่หอพระ จัดกิจกรรม "โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด" โดยกิจกรรมครั้งนี้ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมร่วมกันในแต่ละฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนทุกคนได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ทางโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลแม่หอพระที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม วันอ...
15/08/2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม วันอาเซียน (ASEAN DAY) ปีการศึกษา 2565

ในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ขบวนธงชาติและชุดประจำชาติอาเซียน การแสดงทางวัฒนธรรม โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องอาเซียนทั้งคำถามภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำโดย นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธ...
15/08/2022

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำโดย นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 รวมทั้งผู้คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลแม่หอพระ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

เมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำโดยนางสาวเงาฉาย  ระหงษ์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะ...
31/07/2022

เมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำโดยนางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดขันติวนาราม และ วัดอื่นๆ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกันนี้คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบริเวณภายในวัดขันติวนาราม และ บริเวณพื้นที่ป่าบริเวณหลังโรงเรียนเพื่อคืนพื้นที่สีเขียวสู่ธรรมชาติ ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆในชุมชนในการสนับสนุนอาหารเลี้ยงนักเรียน และทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจากมูลนิธิไทยรักป่า และอุทยานน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีในการนี้ด้วย

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำโดย นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธา...
31/07/2022

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำโดย นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำโดยนางสาวเงาฉาย  ระหงษ์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่หอ...
18/07/2022

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำโดยนางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนได้ร่วม...
24/06/2022

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม...
22/06/2022

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่หอพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลแม่หอพระ ร่วมกับ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ในการนี้ได้รับความความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้มีคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

16/06/2022
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ห...
10/06/2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ในการนี้ได้มีการประกวดพานไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการใ...
10/06/2022

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง "ประธานสภานักเรียน" โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ในการนี้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 คือ นายสุรเชษฐ์ มหาวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ นางสาวบุษยมาศ ทองอนันต์ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียน ตามลำดับ

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 25...
09/06/2022

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565
07/06/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
07/06/2022

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง***********...
31/05/2022

ประกาศโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
********************
ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)
*********************
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ facebook : โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม และยื่นใบสมัครทางอีเมล์ได้ที่ Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยแนบใบสมัคร (ติดรูปถ่ายที่บนขวามือของใบสมัคร) และแนบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๕๓-๙๖๗๐๐๔ , ๐๙๓-๒๒๑๕๐๙๑ (ครูอรัญญา คำมา)
*********************
เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
-สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
-สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ
-หนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
-รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
-ใบรับรองงาน (ถ้ามี ) จำนวน ๑ ฉบับ
-ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนัก...
31/05/2022

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมได้เข้าร่วม จัดนิทรรศการ และนำเสนอ การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะอาชีพ "การทำปุ๋ยหมัก" (กิจกรรมพลิกใบไม้ได้ปุ๋ย) เพื่อสนองพระราโชบายด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้มีอาชีพมีงานทำ และทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะเพื่อค้นพบตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการดารารัศมี ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หอพระ ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในโรงเรียนแม่หอพระวิทยาค...
31/05/2022

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หอพระ ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในภาคเรียนที่ 1/2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด...
31/05/2022

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยมี นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลความเสียหายบริเวณอาคารเรียนหลังที่ 3 และบ้านพักครู

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำเสนอทักษะอาชีพในโรงเรียน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยhttps://www.chiangmainews.co.th...
27/05/2022

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นำเสนอทักษะอาชีพในโรงเรียน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2039430/

สถานศึกษา สพม.เชียงใหม่ จัดนิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะอาชีพ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.สุทธ.....

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นางสาวศุภัชชา อินทจักร์ , นางสาวประพิชญา ทิพย์เนตร และนางสาวเพียงเดือน...
20/05/2022

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นางสาวศุภัชชา อินทจักร์ , นางสาวประพิชญา ทิพย์เนตร และนางสาวเพียงเดือน ธรรมสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม หญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พะเยา เกมส์"

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู ได้ให้การต้อนรั...
17/05/2022

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวเงาฉาย ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู ได้ให้การต้อนรับ ศน.ปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้นิเทศตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19

รายละเอียดการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565
06/05/2022

รายละเอียดการปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565

แจ้งกำหนดการและตารางเรียน การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565👉ให...
05/05/2022

แจ้งกำหนดการและตารางเรียน การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565
👉ให้นักเรียนเช็ครายชื่อ และ ห้องเรียนของตนเองตามเอกสารใต้โพสต์นี้ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน
👉👉การแบ่งห้องเรียนนี้ เป็นเพียงการแบ่งสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานเท่านั้น
**หมายเหตุ ชุดนักเรียน (สำหรับนักเรียนใหม่ นักเรียนสามารถใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมได้ค่ะ)

02/05/2022

ชิงชนะเลิศ แม่หอพระ MPlus โอเพ่น

ขอความอนุเคราะห์ประเมินการแข่งขันวอลเลย์บอลการกุศล "แม่หอพระโอเพ่น 2565"  ตามลิงก์ https://forms.gle/EgHmmgVLdLGirPzS7หร...
02/05/2022

ขอความอนุเคราะห์ประเมินการแข่งขันวอลเลย์บอลการกุศล "แม่หอพระโอเพ่น 2565" ตามลิงก์
https://forms.gle/EgHmmgVLdLGirPzS7
หรือ QR code ด้านล่างก็ได้ค่ะ

จัดการแข่งขันโดย มูลนิธิ MPlus และโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1,2 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนแม่หอพร...

02/05/2022

Final day

วอลเลย์บอลการกุศล
"แม่หอพระ โอเพ่น"
สนับสนุนโดย มูลนิธิ เอ็มพลัส

ที่อยู่

132 หมู่ 3 ต. แม่หอพระ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ (บ้านผึ้ง) ถนนเชียงใหม่-พร้าว
Chiang Mai
50150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653967004

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายงานตัวพร้อมมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
นักเรียนที่ส่งเอกสารหรือหลักฐานการสมัครยังไม่ครบ โปรดเตรียมมาให้พร้อมในวันรายงานตัวค่ะ
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโควต้าปีการศึกษา 2565 😘😘😘
#}