เทศบาลตำบลสองแคว

เทศบาลตำบลสองแคว ประชาชน คือศูนย์กลางการพัฒนา
(1)

ในวันนี้ นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลสอ...
25/08/2023

ในวันนี้ นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลสองแคว ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสามหลัง เข้าร่วมโครงการ และมีนายคะนองเดช ดูใจ นางบัวแก้ว ดูใจ และนายนฤมิตร คงศิริ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิธีการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และ...
21/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และรางวัลผู้นำสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันสตรีไทย โดยได้รับมอบจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 #ชมรมวู้ดบอลตำบลสองแคว ได้จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเล่น...
19/08/2023

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 #ชมรมวู้ดบอลตำบลสองแคว ได้จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาวู้ดบอล ประจำปี 2566 #สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว
ขอขอบคุณ นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้…

🏁ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ทางชมรมกีฬาวู้ดบอลผู้สูงอายุตำบลสองแคว ได้จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลกระชับมิตร “สนามกีฬายะมะกะ” ...
17/08/2023

🏁ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ทางชมรมกีฬาวู้ดบอลผู้สูงอายุตำบลสองแคว ได้จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลกระชับมิตร “สนามกีฬายะมะกะ” นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลสองแควได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในการแข่งขันในวันนี้ด้วย🏆🏅🎖️🏑⛳️
ขอขอบคุณ ชมรมกีฬาวู้ดบอล ทุกชมรม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฯในครั้งนี้ด้วย…หากผิดพลาดประการใด ชมรมกีฬาวู้ดบอลตำบลสองแคว ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย🙏🏻
#ชมรมกีฬาวู้ดบอลผู้สูงอายุตำบลสองแคว

ในวันนี้ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิ...
16/08/2023

ในวันนี้ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและยกระดับรายได้ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ศรีอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำน้ำมันเขียวและสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง โดยมีอาจารย์วลัยลักษณ์ ธนโชติภูริพัทร จากคลินิกแพทย์แผนไทยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้และนำไปปฏิบัติเองได้

ในวันนี้ เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมก...
12/08/2023

ในวันนี้ เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกับ อำเภอและส่วนราชการในอำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

✅✅กิจกรรม #บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ตำบลสองแคว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม คือ ดูแลสภาพแวดล้อมภายใ...
11/08/2023

✅✅กิจกรรม #บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ตำบลสองแคว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม คือ ดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้าน/ชุมชน กิจกรรมเก็บขยะบริเวณข้างถนน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกัน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน….
#ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและประชาชนทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลสองแคว
#ด้วยความปรารถนาดีจาก #งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว #รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
#อถล. #อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสองแคว

✅กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยนางลัดดา ไชยชนะ นายก...
11/08/2023

✅กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้….
🏁ได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ รพ.สต. คณะครู/นักเรียน อสม.ทุกหมู่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาล ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
#ด้วยความปรารถนาดีจาก #งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว #รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

📢นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 💡เราทำงานคนเดียวไม่ได้ ท้องถิ่นต้องทำงานเชิงรุก ในขณะเดีวก...
10/08/2023

📢นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
💡เราทำงานคนเดียวไม่ได้ ท้องถิ่นต้องทำงานเชิงรุก ในขณะเดีวกันก็ต้องอาศัยศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนด้วย ต้องมีเครือข่าย ทั้งจาก ท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคประชาชน โดยสำคัญที่สุดคือ ผู้สูงอายุเองที่จะต้องเป็นผู้เริ่มต้น ไม่ใช่ผู้สูงอายุรับอย่างเดียวต้องเริ่มจากการเป็นผู้ให้
#การประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ
#มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุครั้งที่4

 #วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นนอกจากการป้องกันโดยระวังอย่าให้ยุงกัดแล้ว สามารถป้องกันได้โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ด...
10/08/2023

#วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นนอกจากการป้องกันโดยระวังอย่าให้ยุงกัดแล้ว สามารถป้องกันได้โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

ป1 - ปิด ภาชนะเก็บกักน้ำให้มิดชิด ป้องกันการเข้าไปวางไข่ของยุงลาย
ป2 - เปลี่ยน น้ำในภาชนะต่างๆ อยู่เสมอๆ เพื่อไม่ให้มีแหล่งน้ำที่ยุงสามารถไปเพาะพันธุ์ได้
ป3 - ปล่อย ปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว
ป4 - ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ปลอดโปร่ง ลมพัดผ่านได้
ป5 - ปฏิบัติ ตามทั้ง 4ป ข้างตนอย่างเป็นประจำ เพื่อป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
สุดท้ายคือ ข - ขัด ขัดล้างไข่ยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังให้หมด เพื่อกำจัดการเพาะพันธุ์และการวางไข่ของยุงลาย
#มาตรการที่จะช่วยป้องกัน “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”
เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
เก็บขยะ กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง และนอนในมุ้ง
ซึ่งจะ “ป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย”
ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
#ด้วยความปรารถนาดีจาก #งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว #รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

 #ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ในกิจกรรม #บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ทุกครัวเรือน ใน...
09/08/2023

#ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ในกิจกรรม #บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ทุกครัวเรือน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบ้าน เพื่อเป็นการร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน
#ด้วยความปรารถนาดีจาก #งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว #รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศ
09/08/2023

จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ได้สร้างกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุแ...
08/08/2023

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ได้สร้างกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่มีชื่อว่า…”ช้างน้อยบริหารมือ” ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับบริหารนิ้วมือ อุปกรณ์กายภาพบำบัดมือ การแยกนิ้วมือ เพื่อป้องกันนิ้วล็อกหรือนิ้วติด และได้มอบให้กับผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียงในพื้นที่🖐️✊🫱🙌👌

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริ...
08/08/2023

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นำโดยนายกลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว และทีมงานฯ ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง LTC. ที่มีแผนการดูแลรายบุคคลฯ ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ…
#งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว

ชีวิตมีค่า ต้องดูแลคุณค่าตัวเอง….
07/08/2023

ชีวิตมีค่า ต้องดูแลคุณค่าตัวเอง….

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลและสภาวัฒนธรรมตำบลสองแคว ...
07/08/2023

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลและสภาวัฒนธรรมตำบลสองแคว ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา วัด ในพื้นที่ตำบลสองแคว….เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา รวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป
#เทศบาลตำบลสองแคว
#เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศ...
29/07/2023

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกับ อำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ

โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง LTC. กิจกรรมมอบอุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้กับผู้ดู...
20/07/2023

โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง LTC.
กิจกรรมมอบอุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้กับผู้ดูแลฯ CG.
✅กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงมากขึ้น เท่าเทียม เป็นการส่งเสริมแห่งการเอื้ออาทรและสมานฉันท์
#ผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง #กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรมโรงเร...
18/07/2023

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว ครั้งที่ 9 ปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย 1)กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยนางศรทิพย์ ทองประไพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง 2)กิจกรรมสันทนาการผู้สูงอายุ โดยทีมสร้างสุขเทศบาลตำบลสองแคว และ นางสาวภาณุมาศ นาระต๊ะ ครูกศน.ตำบลสองแคว 3)กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพร การทำยาดมสมุนไพร และการทำถุงหอม โดย นายพีรศิน นันต๊ะโส , นางสาวศรีวรรณี แซ่ว้าง จากโรงพยาบาลดอยหล่อ และนางสาวภาณุมาศ นาระต๊ะ ครูกศน.ตำบลสองแคว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ การนำใช้สมุนไพรใกล้ตัว และเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ #โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสองแคว #กองทุนหลักประกันสุขภาพฯตำบลสองแคว

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น (ศปง.) เทศบาลตำบลสองแคว ได้รับมอบเกียรติบัตรงานเด่น…1) การขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอาย...
17/07/2023

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น (ศปง.) เทศบาลตำบลสองแคว ได้รับมอบเกียรติบัตรงานเด่น…1) การขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุ
2) จิตอาสาในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
3) การส่งเสริมการออม โดยกองทุนสวัสดิการ ชุมชน (กองทุนวันละ 1 บาท)
“ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน”
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
#สานพลังสุขภาวะชุมชน #พลังชุมชนท้องถิ่นตอบโจทย์ประเทศ #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน #สสส.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลสองแคว โดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม...
17/07/2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลสองแคว โดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.68-014 สายเลียบลำเหมืองร้องแสะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท้อ ตำบลสองแคว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 349,000. บาท

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศเทศบาลตำบลสองแคว นำโดย...
07/07/2023

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566
วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ
เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมคณะทีมงาน…ได้เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566
วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เปิดเวทีพร้อมปาฐกถาพิเศษ "ศักยภาพชุมชนท้องถิ่น สร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน"
ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. บรรยาย "สานงาน เสริมพลัง เปลี่ยนประเทศไทยให้น่าอยู่"
#สานพลังสุขภาวะชุมชน #พลังชุมชนท้องถิ่นตอบโจทย์ประเทศ #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน #สสส.

วันนี้ 30 มิถุนายน 2566 นางกัลยา สายคำฝั้น รองปลัดเทศบาลตำบลสองแควได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว...
30/06/2023

วันนี้ 30 มิถุนายน 2566 นางกัลยา สายคำฝั้น รองปลัดเทศบาลตำบลสองแควได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการนำใช้สมุนไพรพื้นบ้าน โดยใช้กิจกรรมฟื้นฟู การแช่เท้าสมุนไพร และการบริหารกล้ามเนื้อมือ โดยคณะวิทยากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลดอยหล่อ โดยได้รับเงินสนุนการทำกิจกรรมจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ฯ #โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว #สองแควหนึ่งใจ #กองทุนหลักประกันสุภาพ ฯ

สรุปอีกครั้ง❗ อยากให้จำได้🧂 กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน🧂อสม.อยากบอก 😍เรื่อง ไอโอดีนสำคัญ หญิงตั้งครรภ์ควรรู้เพราะไอโอดีนมี...
29/06/2023

สรุปอีกครั้ง❗ อยากให้จำได้

🧂 กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน🧂
อสม.อยากบอก 😍
เรื่อง ไอโอดีนสำคัญ หญิงตั้งครรภ์ควรรู้

เพราะไอโอดีนมีความสำคัญในการพัฒนาระบบประสาทของทานกในครรภ์

ช่วยลดความเสี่ยงความพิการทางสมองของทารกในครรภ์

หญิงท้องต้องการไอโอดีน 250 ไมโครกรัม

แนะนำเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน โดยสังเกตฉลากของผลิตภัณฑ์ และเลือกกินอาหารที่มีไอโอดีน เช่น ปลาทู หอย ปู กุ้งทะเล และสาหร่าย เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก….
#วันไอโอดีน #กรมอนามัย
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้สุขภาพดี

#งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว

 #การเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยชั่วคราว “ #เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย”✅เงื่อนไขการใช้พื้นที่รองรับขยะมูลฝอยชั่วคราว1. เป็น...
29/06/2023

#การเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยชั่วคราว “ #เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย”
✅เงื่อนไขการใช้พื้นที่รองรับขยะมูลฝอยชั่วคราว
1. เป็นพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง
2. ควรมีพื้นที่อย่างน้อย2-3ไร่ หรือขึ้นอยู่กับปริมาณขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. รถเก็บขยะเข้าถึงได้ง่าย
4. ไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น แนวท่อ หรือแนวสายไฟ
5. มีการควบคุมการเข้า-ออก ในพื้นที่รองรับขยะชั่วคราว 
6. ไม่ไกลจากพื้นที่น้ำท่วม แต่ไม่ควรอยู่ใกล้ที่พักอาศัย
7. ควรเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์…..

 #การจัดการขยะอย่างไรในช่วงน้ำท่วมในช่วงน้ำท่วมมักพบปัญหาการจัดการขยะประเภทต่างๆ เช่น เศษอาหาร ผักผลไม้ พลาสติก แก้ว กร...
29/06/2023

#การจัดการขยะอย่างไรในช่วงน้ำท่วม
ในช่วงน้ำท่วมมักพบปัญหาการจัดการขยะประเภทต่างๆ เช่น เศษอาหาร ผักผลไม้ พลาสติก แก้ว กระดาษ กล่องใส่อาหาร เศษต้นไม้ เฟอร์นิเจอร์จากสิ่งก่อสร้าง เศษดินโคลน อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ของเสียอันตราย ฯลฯ
#งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เข้าร่วมให้กำลังใจชมรมวู้ดบอลเทศบาลตำบลสองแคว ที่ได้...
28/06/2023

วันที่ 28 มิถุนายน 2566
นางลัดดา ไชยชนะ
นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เข้าร่วมให้กำลังใจชมรมวู้ดบอลเทศบาลตำบลสองแคว ที่ได้ลงแข่งขันกีฬากระชับมิตร กับทางชมรมกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลแม่วาง นำทีมโดย
นายธัญญะ ปิยะพันธ์โอภาส เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง ณ สนามกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลแม่วาง เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ และขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลแม่วาง และชมรมกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลแม่วางที่อำนวยความสะดวกและอนุเคราะห์สถานที่ออกกำลังกายให้แก่นักกีฬา

กิจกรรมพอกเข่า ครั้งที่ 5 โดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ร่วมกับทางโรงพยาบาล...
28/06/2023

กิจกรรมพอกเข่า ครั้งที่ 5 โดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ร่วมกับทางโรงพยาบาลดอยหล่อ วิทยากรแพทย์แผนไทย นำโดย นายพีรศิน นันต๊ะโส ได้ดำเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการนำใช้สมุนไพรพื้นบ้าน มาเป็นส่วนผสมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพข้อเข่าของผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่า ภายในกิจกรรมประกอบด้วย 1.การอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาข้อเข่า 2.การประคบข้อเข่าด้วยลูกประคบสมุนไพร 3.การพอกเข่าด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 4.การนวดน้ำมันไพล

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.10 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสองแคว ออกดับเพลิงไหม้หญ้าข้างร้านไม้งาม บ้านแ...
28/06/2023

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.10 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสองแคว ออกดับเพลิงไหม้หญ้าข้างร้านไม้งาม บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง โดยมี รถดับเพลิงเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
- เทศบาลตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
- เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสองแคว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ปี พ.ศ.2566
28/06/2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ปี พ.ศ.2566

 #การปฏิบัติตัวของสตรีตั้งครรภ์ อย่างมีคุณภาพ   “สตรีที่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ ย่อมมีความตื่นเต้น ยินดี และกังวลเป็นอย่างม...
27/06/2023

#การปฏิบัติตัวของสตรีตั้งครรภ์ อย่างมีคุณภาพ
“สตรีที่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ ย่อมมีความตื่นเต้น ยินดี และกังวลเป็นอย่างมาก ซึ่งขั้นตอนของการดูแลครรภ์ต้องรีบฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะให้ทราบภาวะต่างๆของการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อาการต่างๆและโรค ที่พบในขณะตั้งครรภ์ เพื่อที่จะทำให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถรักษาโรคบางอย่างได้ตั้งแต่เนิ่นๆ”
1.การพักผ่อน ควรนอนกลางคืนให้เต็มอิ่ม 8-12 ชม./คืน และพยายามนอนตอนบ่ายอีก 1-2 ชม.
2.การใส่เสื้อผ้า ควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆ หลวมไม่คับ แน่นและควรเปลี่ยนขนาดชั้นในตามขนาดทรวงอก
3.การสวมรองเท้า ห้ามใส่รองเท้าส้นสูงเกิน 1 นิ้วเพราะอาจจะทำให้หกล้มง่าย ใช้รองเท้าพื้นนุ่มๆเพราะจะเจ็บเท้าง่ายและปวดฝ่าเท้าจากน้ำหนักตัวที่มากขึ้น
4.การรักษาความสะอาดร่างกาย ระยะตั้งครรภ์จะรู้สึกร้อน และเหงื่อออกมาก ควรอาบน้ำวันละ 2 ครั้ง ถ้าอากาศเย็นควรอาบน้ำอุ่น ถ้าผิวแห้ง ให้ทาโลชั่นบำรุงหลังอาบน้ำทุกครั้ง ทาครีมที่หน้าท้องบ่อยๆเพื่อลดการแตกของผิว ขณะมดลูกขยายตัว
5.ระบบขับถ่าย ควรขับถ่ายอุจจาระสม่ำเสมอเพื่อขจัดของเสียต่างๆออกจากร่างกาย ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายมีกาก เช่น ผัก ผลไม้ และดื่มน้ำมากๆ จะช่วยลดอาการท้องผูกได้
6.การออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่ปวดเมื่อย คลอดง่ายและทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น เช่น การเดิน การทำงานบ้านเบาๆ การบริหารร่างกายทำง่ายๆควรออกกำลังกายวันละ 15 นาที อย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์ ห้ามออกกำลังกายหักโหม
7.การดูแลปากและฟัน คุณแม่ตั้งครรภ์จะมีปัญหาฟันผุ และเหงือกอักเสบได้ง่าย ควรพบทันตแพทย์เพื่อดูแลฟันในขณะตั้งครรภ์ แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้งและก่อนนอน
8.การดูแลเต้านม ขณะตั้งครรภ์เต้านมจะขยายขึ้น ควรเปลี่ยนชั้นในให้พอเหมาะถ้ามีปัญหาหัวนมสั้นหรือบอด ให้พยายามดึงหัวนมให้ยืดออกหรือปรึกษาแพทย์
9.การมีเพศสัมพันธ์ ไม่มีข้อห้ามในผู้ตั้งครรภ์ปกติแต่ควรงดใน 3 เดือนสุดท้ายก่อนครบกำหนดคลอดในรายที่เคยแท้งควรเว้นระยะใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์
10.อาหาร ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมหลังตื่นนอนทันที ก่อนลุกจากเตียง และรับประทานอาหารที่มีไอโอดีน เพื่อบำรุงสมองทารก น้ำหนักตัวควรเพิ่มเดือนละ 2 กก. เป็นอย่างน้อยไม่ควรมากกว่า 5 กิโลกรัม ต่อเดือน
สารอาหารที่ต้องการ
ใน 3 เดือนแรก คุณแม่ส่วนใหญ่จะมีอาการแพ้ท้องควรรับประทานอาหารแห้ง และไม่มีกลิ่นฉุน รับประทานอาหารย่อยง่าย ทีละนิด และบ่อยๆ ควรหลีกเลี่ยงอาหารมันและรสจัด
โปรตีน ควรรับประทานมากกว่าปกติ เพื่อการเจริญเติบโตของทารกและซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย ได้แก่ เนื้อสัน, อาหารทะเล, ไข่, เต้าหู้, ปลา, เครื่องในสัตว์ และควรรับประทานไข่วันละ 1 ฟอง หรือเนื้อสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะ หรือเต้าหู้ วันละ 0.5 หลอด เป็นต้น
แคลเซียม ระหว่างตั้งครรภ์ต้องกรแคลเซียม 1,000-1,500 กรัมต่อวัน ดังนั้นควรดื่มนมวันละ 3-4 แก้ว ถ้าดื่มนมไม่ได้ ให้รับประทานปลาตัวเล็กๆ, กุ้งแห้ง, งา, เต้าหู้, ผักเขียว, ถั่วแดง เป็นต้น
ธาตุเหล็ก ควรรับประทานเนื้อสัตว์ ผักใบเขียว ถั่วต่างๆ
วิตามินและเกลือแร่ ควรรับประทานยาบำรุงทุกวัน รับประทานผัก ผลไม้ที่มีวิตามิน เช่น แครอท, ฟักทอง, ส้ม
#งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว
: แหล่งข้อมูลจาก โรงพยาบาลวิภาราม

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เข้าร่วมกิจกรรมพอกเข่าด้วยสมุนไพร พร้อมกลุ่มผู้สุงอา...
26/06/2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เข้าร่วมกิจกรรมพอกเข่าด้วยสมุนไพร พร้อมกลุ่มผู้สุงอายุ และกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่า โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลดอยหล่อ ที่ส่งคณะวิทยากรแพทย์แผนไทย นำโดย นายพีรศิน นันต๊ะโส ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพข้อเข่าผู้สูงอายุ รวมถึงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย 1.การอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาข้อเข่า 2.การประคบข้อเข่าด้วยลูกประคบสมุนไพร 3.การพอกเข่าด้วยสมุนไพร 4.การนวดเข่าด้วยน้ำมันไพล

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้...
26/06/2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
26/06/2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566

เทศบาลตำบลสองแคว #ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวอินตาโน ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ของ นายวิชัย อินตาโน...
22/06/2023

เทศบาลตำบลสองแคว #ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวอินตาโน ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ของ นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว

 #โทษของบุหรี่ สูบแล้วได้อะไร
20/06/2023

#โทษของบุหรี่ สูบแล้วได้อะไร

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เป็นประธานเปิดโครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพร โดยได้รับควา...
19/06/2023

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้เป็นประธานเปิดโครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพร โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลดอยหล่อ นำโดย นายพีรศิน นันต๊ะโส ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1.การอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาข้อเข่า 2.การประคบข้อเข่าด้วยลูกประคบสมุนไพร 3.การพอกเข่าด้วยสมุนไพร 4.การนวดเข่าด้วยน้ำมันไพร

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสองแคว นำทีมโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้จัดทำโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต...
19/06/2023

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสองแคว นำทีมโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้จัดทำโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านสามหลัง (ซอย 7) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร งบประมาณ 119,800. บาท

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสองแคว นำทีมโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนลูกรังส...
19/06/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสองแคว นำทีมโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรองในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร ความหนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 130 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 25,000. บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสองแคว นำทีมโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้จัดทำโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต...
19/06/2023

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสองแคว นำทีมโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้จัดทำโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว (ซอย 10) ตอนที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร งบประมาณ 62,800. บาท

ที่อยู่

555 , M. 8, Songkwae, Doilor
Chiang Mai
50160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653106560

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลสองแควผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลสองแคว:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}