งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช. โทรศัพท์ (สำนักงาน) 053-94-3315 ถึง 16
Tel. (office) +66 53-94-3316

Address : ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (40th Building, Faculty of Science, CMU, ChiangMai, Thailand)

🗣 แจ้งข่าว (23 เม.ย. 67) จากงานบริการการศึกษาฯ💐 ถึงน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 🙋‍♂️🙋‍♀️📌 แจ้งกำหนดการ ขอย้ายสังกัดสาขาว...
23/04/2024

🗣 แจ้งข่าว (23 เม.ย. 67) จากงานบริการการศึกษาฯ
💐 ถึงน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 🙋‍♂️🙋‍♀️

📌 แจ้งกำหนดการ ขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 📌
(เปิดระบบ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567 เท่านั้น ❗️❗️

(ประกาศผลการพิจารณา) วันที่ 19 มิถุนายน 2567

✨รอบปีการศึกษานี้ เปิดให้นักศึกษา "แสดงความจำนง"
เพื่อขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ผ่านระบบของคณะ✨
โดย นศ. ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ >> https://cmu.to/sciundergrad
หรือตาม QR Code ในภาพประกอบ

นศ.สามารถศึกษา หลักเกณฑ์การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี (ฉบับปัจจุบัน) 📃
ได้ที่ >> https://cmu.to/c-mj-file01

❗️ หมายเหตุ #1 :
นศ.เลือกสาขาวิชา ที่ประสงค์จะย้ายเข้า... ได้ 1 สาขา ✨
(จากทั้งหมด 13 สาขาที่เราไม่ได้สังกัด *ไม่รวม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม*)
❗️❗️ หมายเหตุ #2 :
เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรนานาชาติ
ที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างจากสาขาอื่นๆ จึง"ไม่สามารถ"ขอย้ายเข้า-ออกสาขาได้.
❗️❗️❗️ หมายเหตุ #3 :
นักศึกษาในสังกัดโครงการ พสวท. หากประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาเอก ให้ดำเนินการยื่นคำขอฯผ่านระบบออนไลน์ เช่นเดียวกับนศ.รายอื่นๆ.

19/04/2024

เคมี "คือศาสตร์ของนักบุกเบิก" สิ่งเล็กๆ ที่ทำกันในห้อง Lab อาจกลายเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ อาจสร้างประโยชน์ที่มากกว่า
และความรู้ทางเคมีที่สั่งสมกันมานับพันปีก็ไม่เคยหยุดนิ่ง สิ่งที่เรียกว่าเคมีได้แตกแขนง ผสมกลมกลืน และถูกประยุกต์ใช้ไปกับหลากหลายสาขา
สำหรับคนที่รักในวิชาเคมี จึงต้องเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้ เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ และกล้าที่จะต่อยอดความรู้ไปสู่สิ่งใหม่ๆ
🧪🧴Chemistry
2 หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาเคมี
👩‍🔬สาขาวิชาเคมี
👨‍🔬สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
Department of Chemistry, Chiang Mai University
เชิญชวนติดตาม Video series "SCIENCE BEHIND THE WORLD" ที่จะเจาะลึกทุกสาขาในคณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้ทุกคนได้รู้ และสัมผัสกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง
ชม VDO ครบทุกสาขาได้ที่ https://www.facebook.com/watch/100063692193313/760031292677210Facebook VDO : https://fb.watch/rxVmJUT92T/
YouTube VDO : https://www.youtube.com/watch?v=L0AHn5wjqUQ

09/04/2024

"เรื่องจริงที่น่าเจ็บปวด คือสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน" เป้าหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงไม่ใช่แค่เพื่อประกอบอาชีพ แต่สิ่งที่ควรจะมีคือ Ultimate Goal ของการเป็นมนุษย์ 1 คน ที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้ ด้วยทักษะของ "นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" ที่พร้อมทั้งหัวใจและมันสมอง

🪼☢️😷Environmental Science
1 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
Environmental Science Research Center
เชิญชวนติดตาม Video series "SCIENCE BEHIND THE WORLD" ที่จะเจาะลึกทุกสาขาในคณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้ทุกคนได้รู้ และสัมผัสกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง
พบกันที่นี่ทุกสัปดาห์
ชม VDO ครบทุกสาขาที่ https://www.facebook.com/watch/100063692193313/760031292677210Facebook link : https://www.facebook.com/share/v/9FstFbwY5eAK11v5/?mibextid=WC7FNe
YouTube link : https://youtu.be/RWTth-albgc?si=-XIcV43aIHJ4yJoG

01/04/2024

🏭🗼Industrial Chemistry
"นักเคมีอุตสาหกรรม" ผู้ประสานความสำเร็จแห่งภาคอุตสาหกรรม
1 หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
⚗️ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญชวนติดตาม Video series "SCIENCE BEHIND THE WORLD" ที่จะเจาะลึกทุกสาขาในคณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้ทุกคนได้รู้ และสัมผัสกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง
พบกันที่นี่ทุกสัปดาห์
ชม VDO ครบทุกสาขาที่ https://www.facebook.com/watch/100063692193313/760031292677210Facebook Link: https://fb.watch/ra3ZcAcxoP/
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=tJfheCMRIQw&t

01/04/2024
📢ขอความร่วมมือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ทุกคน "ตอบแบบสำรวจทักษะนักศึกษา 4 ด้าน ปีการศึกษา 2566" โดยสแกน QR Co...
27/03/2024

📢ขอความร่วมมือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ทุกคน
"ตอบแบบสำรวจทักษะนักศึกษา 4 ด้าน ปีการศึกษา 2566"
โดยสแกน QR Code หรือตอบได้ที่ link : https://cmu.to/CMUSurveyof4skills

🌟 มาแล้วจ้า มาตามสัญญาาา~เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผ่านระบบของคณะฯ 🥳สำหรับ น้องๆ ป.ตรี ที่ร่วมส่งผลงานในกิจกรรมเสนอผลง...
20/03/2024

🌟 มาแล้วจ้า มาตามสัญญาาา~
เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผ่านระบบของคณะฯ 🥳
สำหรับ น้องๆ ป.ตรี ที่ร่วมส่งผลงานในกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการฯ
(วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา) 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓

💐 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำเกียรติบัตร
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (รวม 526 ฉบับ)
ทั้งสำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัล/ผู้ที่ร่วมส่งผลงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

📥 จึงเปิดให้นักศึกษาสามารถ log-in และดาวน์โหลดไฟล์ในระบบของคณะฯได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
https://cmu.to/sciundergrad/

‼️ **มีรายละเอียดเพิ่มเติมใน comment จ้า** ‼️

🆘ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้ว พบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
สามารถแจ้งมาที่พี่ๆแอดมินเพื่อประสานแก้ไขได้ครับ/ค่ะ 🥰

11/03/2024

🖱🛡 Computer Science
"สนุกกับ skills คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ได้ทุกวันที่ CS SCI CMU"
1 หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
💰สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
Computer Science CMU
เชิญชวนติดตาม Video series "SCIENCE BEHIND THE WORLD" ที่จะเจาะลึกทุกสาขาในคณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้ทุกคนได้รู้ และสัมผัสกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง
พบกันที่นี่ทุกสัปดาห์
ชม VDO ครบทุกสาขาที่ https://www.facebook.com/watch/100063692193313/760031292677210

🥳แต่นแต๊น.. ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ‼️🕊 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดโปสเตอร์และการ...
07/03/2024

🥳แต่นแต๊น.. ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ‼️

🕊 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดโปสเตอร์และการบรรยาย ในกิจกรรมเสนอผลงาน ทุกๆคนครับ/ค่ะ 🥰🥰
(ดูประกาศรายชื่อ) : https://cmu.to/urs2023-final

📨ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ทางเว็บไซต์
(ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 67) : https://cmu.to/sciundergrad
✨นศ.ที่ร่วมส่งผลงานมีสิทธิ์ได้รับทุกคน

📮ร่วมกัน ประเมินการจัดกิจกรรมเสนอผลงานวิชาการ
ได้ที่นี่ : https://cmu.to/G4WNZ
(ขอขอบคุณทุกๆความเห็นจ้า) 🎓🙏

📣📣วันพรุ่งนี้แล้ว!!! 6 มีนาคม 2567 ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสนอผลงานวิชากา...
05/03/2024

📣📣วันพรุ่งนี้แล้ว!!! 6 มีนาคม 2567 ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ งานเริ่ม 8.30 น. ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มากันเยอะๆนะคะ ❤️❤️

📢📢Announcement for 4th year undergraduate students to attend "Undergraduate Research Symposium Academic Year 2023" on 6 March 2024 8.30 am. at room SCB 2100 See you tomorrow!!!

29/02/2024

Last Day !!
for Upload Poster file.
(29 FEB 2024 @ 23:59)

⚡⚡️ น้องๆ ป.ตรี เหลือเวลาอีก 2 วัน น้าาา 🎓( for undergraduate student )🙋🏼🙋🏼‍♀️ เข้าร่วมส่งผลงาน ผ่านระบบคณะ ที่นี่เลย >>...
20/02/2024

⚡⚡️ น้องๆ ป.ตรี เหลือเวลาอีก 2 วัน น้าาา 🎓
( for undergraduate student )

🙋🏼🙋🏼‍♀️ เข้าร่วมส่งผลงาน ผ่านระบบคณะ ที่นี่เลย >>
http://cmu.to/urs2023

🌟เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมมาลุ้นรางวัลขวัญถุง
จากกรรมการตัดสินผลงานและคณาจารย์ของพวกเรา ด้วยกันนะคะ 🥰🥳

🔊🔊 อยากถอนก็รีบถอน อย่ารอจนถึงวันศุกร์น้าาา📅 9 ก.พ. 2567 วันสุดท้ายของการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับลำดับขึ้น W 2/66👉ถอนกระบว...
08/02/2024

🔊🔊 อยากถอนก็รีบถอน อย่ารอจนถึงวันศุกร์น้าาา
📅 9 ก.พ. 2567
วันสุดท้ายของการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับลำดับขึ้น W 2/66
👉ถอนกระบวนวิชาได้ที่
https://cmu.to/dropw266
📕คู่มือการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับลำดับขึ้น W
https://www1.reg.cmu.ac.th/.../filesdo.../W-EbookStudent.pdf
📅 Feb 9, 2024
Course withdrawal with a grade of W 2/2023
👉Course withdrawal on website
https://cmu.to/dropw266
📕Handbook
https://www1.reg.cmu.ac.th/.../file.../W-EbookStudent-En.pdf

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจ้านศ.คณะวิทย์ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครผ่านภาควิชาของตนเองได้เลยน้าา
01/02/2024

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจ้า
นศ.คณะวิทย์ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครผ่านภาควิชาของตนเองได้เลยน้าา

ก๊อกๆ มีโครงการแลกเปลี่ยนมาประชาสัมพันธ์จ้า🤩

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AIMS ประจำปีการศึกษา 2567

🔶คุณสมบัติของผู้สมัคร🔶
1. เป็นนักศึกษาระดับป.ตรี สัญชาติไทย
2. ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
3. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
4. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในได้ระดับดี
6. มีผลคะแนนกระบวนวิชา Fundamental English ตั้งแต่ C+ ขึ้นไป
7. เป็นนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับ Environmental Management and Sciences

🔶 เอกสารการสมัคร 🔶
1. Application Form (ดาวน์โหลดได้ทาง https://cmu.to/b9nUe)
2. Certificate of Enrollment
3. Transcript
4. Copy of Passport
5. English Proficiency Test Score (if any)
6. Recommendation Letter

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านภาควิชาของตนเอง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

31/01/2024

📢🙌เปิดรับสมัคร หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CMU-eGrad📚
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษา มช.🐘💜 ที่กำลังจะสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ระดับป.ตรี
✨ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย✨
👫รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น👫

หลักสูตร On-site👩‍🏫
🗓12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
⏰เวลา 16.00 - 18.00 น.
🏫สถาบันภาษา มช.

📥เปิดรับสมัครวันนี้-31 มกราคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็ม
📍ประกาศรายชื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร แสกน QR code หรือ Click Link ได้เลย 👇
https://forms.office.com/r/it12jxZihV

👇สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
☎️ 053-943751 ต่อ
💬 หรือสอบถามเพิ่มเติมทาง inbox ได้เลยค่ะ

🎉ประกาศๆ ตอนนี้ น้องๆสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกTCAS รอบที่1 ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านช่องท...
19/12/2023

🎉ประกาศๆ ตอนนี้ น้องๆสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก
TCAS รอบที่1 ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผ่านช่องทางนี้ >> https://admission.reg.cmu.ac.th/

****
📍 ทาง มช. ฝากย้ำเตือนให้ น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก (แบบ 1.1) และต้องการเข้าศึกษาที่ มช. จริงๆ 💜
✅. . อย่าลืมยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ทปอ.
ตามวันที่ ทปอ.กำหนด (6-7 ก.พ. 67) ด้วย ‼️
มิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ‼️
****

และในส่วนข้อมูลผลการคัดเลือก ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
>> https://tcas.science.cmu.ac.th/
พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำลังทยอยเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลในระบบให้นะครับ/ค่ะ 🥰

อย่าลืม..วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นี้
มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแบบ 1.1 ครั้งที่ 1
ใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เวลา 9:00 น. กันนะคะ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เป็นรายบุคคล
ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทางเว็บไซต์
https://admission.reg.cmu.ac.th

ลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/pr-admission

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช📢ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม การเสนอผลงานกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ของนักศึกษาโครงการพิเศษฯวันเสาร์ที่ 23 ธันวา...
14/12/2023

📢ขอเชิญนักศึกษา
เข้าร่วม กิจกรรม การเสนอผลงานกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ของนักศึกษาโครงการพิเศษฯ
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม เวลา 08.00 – 14.00 น.
ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://cmu.to/hKNVb
ภายในงานมี อาหารกลางวัน และอาหารว่าง👉

📍📣 แจ้งข่าวสำคัญ จากงานบริการการศึกษาฯ (7 ธ.ค. 66)ถึง น้องๆ ระดับปริญญาตรี  🌟ตามที่คณะได้มีการประกาศ ผลการพิจารณาจัดนักศ...
07/12/2023

📍📣 แจ้งข่าวสำคัญ จากงานบริการการศึกษาฯ (7 ธ.ค. 66)
ถึง น้องๆ ระดับปริญญาตรี


🌟ตามที่คณะได้มีการประกาศ ผลการพิจารณาจัดนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 🎊
ไปเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2566 แล้วนั้น


👉✅บัดนี้ ทุกภาควิชา/สาขาวิชา ได้พิจารณาจัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ประจำสาขาวิชาเอก)
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยนักศึกษา สามารถตรวจสอบชื่ออ.ที่ปรึกษาฯ ได้ตามลิงก์ต่อไปนี้ >> https://cmu.to/h0a8M


⬜️🟨ทั้งนี้ ข้อมูลอ.ที่ปรึกษา ตามเอกสารข้างต้น
จะสอดคล้องและตรงกัน กับข้อมูลในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
(https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/undergraduate/)
🔸หาก นศ.พบว่า ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน.. สามารถแจ้งมายังงานบริการการศึกษาฯ
เพื่อประสานงานแก้ไขได้ต่อไปครับ/ค่ะ 🥰🤝

‼️‼️ - ข่าวสำคัญ - ‼️‼️  🕊️ มาแล้วววววว สำหรับน้องๆ ป.ตรี ที่รอคอยกันอยู่.. 😍😍😍>> https://cmu.to/ziESM  💫 ประกาศ ผลการพิ...
15/11/2023

‼️‼️ - ข่าวสำคัญ - ‼️‼️


🕊️ มาแล้วววววว สำหรับน้องๆ ป.ตรี ที่รอคอยกันอยู่.. 😍😍😍
>> https://cmu.to/ziESM


💫 ประกาศ ผลการพิจารณาจัดนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ 🎉🎉


(นศ.ที่ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาวิทยพัฒน์ จะได้รับการติดต่อจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ ในภายหลัง) 🎓


🍃 (ทราบผลกันแล้ว อย่าลืมไปปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน กับอาจารย์ที่ปรึกษาคนปัจจุบัน ของตนเองด้วยน้าา) 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️


**ให้นักศึกษายึดถือข้อมูลสาขาวิชาเอกตามประกาศนี้ 🌟
- ข้อมูลสาขาวิชาเอก ในฐานข้อมูลของคณะ เจ้าที่กำลังทำการอัพเดทให้ต่อไป
- ในส่วนของการลงทะเบียนวิชาเรียน คณะได้ส่งเรื่องสาขาวิชาเอกของน้องๆ แก่สำนักทะเบียนในเย็นวันที่15พ.ย.นี้แล้ว.หากบางวิชายังไม่สามารถลงทะเบียนได้ โปรดรอสำนักทะเบียนอัพเดทข้อมูลสาขาวิชาเอก(ใหม่) ครับ/ค่ะ ❤️🤍❤️🤍


***ในภายหลัง คณะจะประกาศ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาเอก
(ซึ่งน้องๆบางคนจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาเอก)
รอติดตามข้อมูลกันได้ทาง page FB-งานบริการการศึกษาฯ และทางภาควิชา นะครับ/ค่ะ***

⚡ น้องๆ ป.ตรี เหลือเวลาอีก 3 วัน น้าาา 🎓🙋🏼🙋🏼‍♀️ ยื่นคำขอผ่านระบบคณะ ที่นี่เลย >> https://epg.science.cmu.ac.th/acad/sciu...
07/11/2023

⚡ น้องๆ ป.ตรี เหลือเวลาอีก 3 วัน น้าาา 🎓

🙋🏼🙋🏼‍♀️ ยื่นคำขอผ่านระบบคณะ ที่นี่เลย >>
https://epg.science.cmu.ac.th/acad/sciundergrad/

➡️ ประกาศผลการพิจารณา 16 พ.ย. 66 🥰

30/10/2023
น้องๆ นศ.ป.ตรี ปี 3 ที่ได้สมัครเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  (ร...
20/10/2023

น้องๆ นศ.ป.ตรี ปี 3 ที่ได้สมัครเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 6405...) คณะวิทย์ มช. ในระหว่างวันที่ 2-13 ตุลาคม 2566 คณะฯ ได้ประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนในแต่ละคอร์สเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง 👉 https://cmu.to/EELkv

ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อในประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านทาง 👉 https://cmu.to/nnIHq
ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์เข้าเรียน อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะคะ☺️

📣📣 การสอบ CMU-eGrad (รอบเพิ่มเติม) เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 13.00 น. - วันพุธที่ 4 ต.ค. 66 ก่อ...
02/10/2023

📣📣 การสอบ CMU-eGrad (รอบเพิ่มเติม) เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 66 เวลา 13.00 น. - วันพุธที่ 4 ต.ค. 66 ก่อนเวลา 20.00 น. นะคะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า ใครยังไม่ได้สอบรีบลงทะเบียนบ่ายนี้เลยนะคะ

ประกาศ มช. เรื่อง CMU-eGrad (กำหนดจัดสอบเพิ่มเติม)
การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 3 (กำหนดจัดสอบเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook : CMU ePro & eGrad https://www.facebook.com/CMUeProeGrad หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-3698 ศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

✨ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนศ.ป.ตรี ปี 3 (รหัส 6405...) คณะวิทย์ มช. ✨เรียนภาษาอังกฤษฟรี! ไม่มีค่า...
02/10/2023

✨ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนศ.ป.ตรี ปี 3 (รหัส 6405...) คณะวิทย์ มช. ✨

เรียนภาษาอังกฤษฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 🤩

🔷รายละเอียดคอร์สเรียน🔷
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยสถาบันภาษา มช. จำนวนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่
1. 4 Skills of English for communication
2. TOEIC Preparation
3. IELTS Preparation
ดูรายละเอียดคอร์ส คลิก https://cmu.to/aKEZf

🔶จำนวนชั่วโมงเรียน : 30 ชั่วโมง
🔶เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

🔶เวลาเรียนของทั้ง 3 คอร์ส (Day and time for the class)
วันอังคาร 18.00 - 20.00 น. (Tuesday 6 p.m. - 8 p.m.)
วันพุธ 18.00 - 20.00 น. (Wednesday 6 p.m. - 8 p.m.)
วันพฤหัสบดี 18.00 - 20.00 น. (Thursday 6 p.m. - 8 p.m.)
*หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*

🔶 กำหนดรับสมัคร : 2 - 13 ตุลาคม 2566
🔶 วันที่เริ่มเรียน : สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2/2566
🔶 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน : 25 ตุลาคม 2566
🔶 ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน : 25-27 ตุลาคม 2566

🔶 สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด และมีผลสอบหลังเรียนสูงขึ้น จะได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 500 บาท สำหรับการสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน เช่น CMU-eTEGS, TOEIC, TOFEL เป็นต้น

เริ่มรับสมัครตั้งวันที่ 2-13 ตุลาคม 2566 ทาง https://cmu.to/EOaAV
รับเพียง 250 ที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนน้าา😄

🟪▫️ประกาศ มช. เรื่อง CMU-eGrad (กำหนดจัดสอบเพิ่มเติม)การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาร...
20/09/2023

🟪▫️ประกาศ มช. เรื่อง CMU-eGrad (กำหนดจัดสอบเพิ่มเติม)
การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 3 (กำหนดจัดสอบเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook : CMU ePro & eGrad https://www.facebook.com/CMUeProeGrad หรือโทรศัพท์หมายเลข 053-94-3698 ศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bill Gate เคยกล่าวไว้ว่า “Everyone needs a coach.” เราทุกคนต่างก็ต้องการโค้ชโค้ชชิ่ง (Coaching) จะช่วยดึงศักยภาพของตัวเร...
19/09/2023

Bill Gate เคยกล่าวไว้ว่า “Everyone needs a coach.” เราทุกคนต่างก็ต้องการโค้ช

โค้ชชิ่ง (Coaching) จะช่วยดึงศักยภาพของตัวเราออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ผู้มีทักษะการโค้ชจะสามารถมองเห็นถึงจุดบอดของตนเอง เข้าใจตนเอง และรู้วิธีในการจัดการกับปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคนที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถโค้ชเราได้ ก็คือตัวเราเอง

CMU Lifelong ขอเชิญนักศึกษา มช. ทุกคนเข้าร่วม Workshop
⛳️ "Coaching Skill : Crafting a New You"
การโค้ชเพื่อปลดล็อคศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดบนโลกใบนี้

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะสำคัญของการโค้ช ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้มองเห็นตนเองได้อย่างชัดเจน เข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

Workshop ดี ๆ แบบนี้มีมาไม่บ่อย รับจำนวนจำกัด 30 คน
สนใจเข้าร่วมอย่ารอช้า รีบสมัครได้เลย

📆 วันอบรม วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566
🕐 เวลา 08.30 - 16.30 น.
📍 สถานที่ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไผ่ล้อม)
✏️ ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
มูลค่า 7,500 บาท โดยชำระค่ามัดจำการเข้าอบรมเป็นจำนวนเงิน 300 บาท
และจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าว*

หมายเหตุ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่ามัดจำ
หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตามวันที่กำหนดไว้

ลิงก์สมัคร
https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000437
🚩หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ก.ย. 66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
📞 053 943 695
📩 [email protected]
Line OA :

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการสนับสนุนกา...

กลุ่มตรีเพชร ชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ร่วมแข่งขัน Case Competition ในหัวข้อ“โครงการนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางท...
08/09/2023

กลุ่มตรีเพชร ชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ร่วมแข่งขัน Case Competition ในหัวข้อ“โครงการนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนในทศวรรษหน้า” (Innovation Project towards Sustainability/ Carbon Neutrality in the Next Decade)

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท !!!

✏ สมัครเข้าร่วม > https://forms.gle/KEogi98CQHxTsWHK7
💡 รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม >
https://bit.ly/TriPetchGroupAwakensYourChallenge

📣📣ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) เข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566" ในวันพุธที่ 6 กัน...
02/09/2023

📣📣ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) เข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566" ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
👉ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://cmu.to/0Cpwl

ปล. มาฟังกันเยอะ ๆ นะคะ มีเวลาเตรียมตัวก่อนจบการศึกษาอีก 1 ปี ขาดเหลืออะไรจะได้เตรียมตัวทัน สงสัยตรงไหนจะได้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะ🧑‍🎓👨‍🎓❤❤😊😊

📣📣ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) เข้าร่วมโครงการ "เรียนรู้เส้นทางเด็กวิทย์ พิชิตการเรียน 4 ปี" ในวันพุธที่ 30 สิงหา...
25/08/2023

📣📣ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) เข้าร่วมโครงการ
"เรียนรู้เส้นทางเด็กวิทย์ พิชิตการเรียน 4 ปี"
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
👉ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://cmu.to/iG6uA
มากันเยอะ ๆ นะคะ ❤❤

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติมระยะเวลา...
10/08/2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม

ระยะเวลาการรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2566
https://cmu.to/psmt66

ที่อยู่

40th Faculty Of Science Building (2nd Floor), Chiang Mai University. 239 Huaykaew Road , Tambon Suthep, Amphoe Mueang
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653943315

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด