คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ


> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก
> หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ

ประมวลภาพกิจกรรมกับการร่วมตอบ "แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด" คณะวิจิตรศิลป์  กิจกรรมของเรายังมีต่อเนื่อง...
17/01/2024

ประมวลภาพกิจกรรมกับการร่วมตอบ "แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด" คณะวิจิตรศิลป์ กิจกรรมของเรายังมีต่อเนื่อง จนกว่าของรางวัลจะหมดนะคะ
เพียงน้องๆ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เดินทางมาที่ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ และร่วมตอบ "แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด"
1 คน รับ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล
รางวัลอีกมากมายรออยู่นะคะ (เป็ดยักษ์ยังอยู่นะทุกค๊นนน)
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
fb inbox : m.me/fineartslibCMU
line official : lin.ee/Km2O7kF
#ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์#คณะวิจิตรศิลป์

📸ภาพบรรยากาศคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมคณะวิจิตรศ...
16/01/2024

📸ภาพบรรยากาศคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร. พงศ์ศิริ คิดดี อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fine Arts CMU Photo Gallery
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.691949379718086

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

🏺"ลายรดน้ำ" งานจิตรกรรมของไทยแขนงหนึ่งซึ่งได้รับช่วงถ่ายทอดความรู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การเขียนลายรดน้ำต้องใช้เทคนิคชั้...
16/01/2024

🏺"ลายรดน้ำ" งานจิตรกรรมของไทยแขนงหนึ่งซึ่งได้รับช่วงถ่ายทอดความรู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การเขียนลายรดน้ำต้องใช้เทคนิคชั้นสูงและมักจะถ่ายทอดกันในหมู่ช่างรุ่นต่อรุ่นเท่านั้น ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มช. ร่วมกับ CMU Lifelong ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานประณีตศิลป์ การเขียนลายรดน้ำในเครื่องเขินล้านนา เข้าอบรมหลักสูตร
ลายรดน้ำ เทคนิคในงานเครื่องเขิน (Lai Rod Num, Thai Lacquerware Technique)
หลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของงานลายรดน้ำ ที่ปรากฏในงานเครื่องเขินของล้านนา ลักษณะของเทคนิคลายรดน้ำ สาธิตเทคนิคลายรดน้ำ และฝึกออกแบบและปฏิบัติเทคนิคลายรดน้ำ

✅ เปิดรับสมัครสำหรับผู้เรียนทุกคนที่สนใจ
📆เปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 ม.ค. 67 เวลา 16:30 น.
📝อบรมวันที่ 24 -25 ม.ค. 67 เวลา 09:00 -16:00 น.
🏫ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการออกแบบ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💷ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท รวมหมดแล้ว
📌สมัครเลย https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000482
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line OA :
#การศึกษาตลอดชีวิต #ผู้เรียน #เรียนออนไลน์ #เรียนร่วม #เรียนได้ใบประกาศ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #อบรมระยะสั้น
Design Finearts CMU

🏺"ลายรดน้ำ" งานจิตรกรรมของไทยแขนงหนึ่งซึ่งได้รับช่วงถ่ายทอดความรู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การเขียนลายรดน้ำต้องใช้เทคนิคชั้นสูงและมักจะถ่ายทอดกันในหมู่ช่างรุ่นต่อรุ่นเท่านั้น ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มช. ร่วมกับ CMU Lifelong ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานประณีตศิลป์ การเขียนลายรดน้ำในเครื่องเขินล้านนา เข้าอบรมหลักสูตร
ลายรดน้ำ เทคนิคในงานเครื่องเขิน (Lai Rod Num, Thai Lacquerware Technique)
หลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของงานลายรดน้ำ ที่ปรากฏในงานเครื่องเขินของล้านนา ลักษณะของเทคนิคลายรดน้ำ สาธิตเทคนิคลายรดน้ำ และฝึกออกแบบและปฏิบัติเทคนิคลายรดน้ำ

✅ เปิดรับสมัครสำหรับผู้เรียนทุกคนที่สนใจ
📆เปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 ม.ค. 67 เวลา 16:30 น.
📝อบรมวันที่ 24 -25 ม.ค. 67 เวลา 09:00 -16:00 น.
🏫ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการออกแบบ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💷ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท รวมหมดแล้ว
📌สมัครเลย https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000482
* สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line OA :
#การศึกษาตลอดชีวิต #ผู้เรียน #เรียนออนไลน์ #เรียนร่วม #เรียนได้ใบประกาศ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #อบรมระยะสั้น

กระบอกน้ำเก็บความเย็น….ของที่ระลึก…ถึงเพื่อนร่วมทาง…🐘🎓💜กระบอกน้ำเก็บความเย็น ทรงกระบอก สีเทาเงินเงา เรียบหรู ดูดี พกพาง่...
16/01/2024

กระบอกน้ำเก็บความเย็น….ของที่ระลึก…ถึงเพื่อนร่วมทาง…🐘🎓💜
กระบอกน้ำเก็บความเย็น ทรงกระบอก สีเทาเงินเงา
เรียบหรู ดูดี พกพาง่าย รุ่นลิมิเต็ด
เพราะสั่งทำมาเพื่อ เพื่อนร่วมทางบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 58 โดยเฉพาะ
เพื่อนบัณฑิตมช.รุ่นที่ 58 อย่าลืมมารับของที่ระลึกปีนี้กันน้า
#ทีมเข้ารับ หรือ #ทีมไม่เข้ารับ ก็รับได้
ทีมเข้ารับ รับได้ที่ 👉🏼👉🏼UNISERV CMU
ทีมไม่เข้ารับ รับได้ที่ 👉🏼👉🏼กินในมอ
📌สงวนสิทธิ์ให้กับบัณทิต มช. รุ่นที่ 58 เท่านั้น
📌บัณฑิต1ท่าน จะได้รับคนละ 1 กระบอก

#ถึงเพื่อนร่วมทาง #บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่58

👉 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ท่านใดสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 'รถม่วงเกมส์' ประจำปีการศึกษา 2566💜 กรอกฟอร์มได้เลยน้...
15/01/2024

👉 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ท่านใดสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 'รถม่วงเกมส์' ประจำปีการศึกษา 2566💜 กรอกฟอร์มได้เลยน้าาา(อ่านรายละเอียดกันด้วยน้าา🤩)

สามารถกรอกฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2567นี้จ้าา❤️😊

📍หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ page : สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Fine Arts Student Union

นักศึกษาที่มีความสนใจในการลงแข่งขันกีฬาประเภทใด สามารถเลือกชนิดกีฬาและประเภท (ชาย,หญิง) หากกีฬานั้นทางสโ...

📌 รายละเอียดกำหนดการวันซ้อมย่อย - วันซ้อมใหญ่ - วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร⏺ วันที่ 25 มกราคม 2567 (วันรายงานตัว)⏺ วันที่...
15/01/2024

📌 รายละเอียดกำหนดการวันซ้อมย่อย - วันซ้อมใหญ่ - วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
⏺ วันที่ 25 มกราคม 2567 (วันรายงานตัว)
⏺ วันที่ 26 มกราคม 2567 (วันซ้อมย่อยครั้งที่ 1)
⏺ วันที่ 27 มกราคม 2567 (วันซ้อมย่อยครั้งที่ 2)
⏺ วันที่ 28 มกราคม 2567 (วันซ้อมใหญ่)
⏺ วันที่ 29 - 30 มกราคม 2567 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
⭕️ ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
#ถึงเพื่อนร่วมทาง
#บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่58

🎓📸  กำหนดการและลำดับการถ่ายรูปหมู่รายคณะ 📸🎓▪️ วันที่ 26 มกราคม 2567 ▪️ เวลา 05.00 น. - 7.30 น. ▪️ สถานที่ : แปลงทดลองไร่...
15/01/2024

🎓📸 กำหนดการและลำดับการถ่ายรูปหมู่รายคณะ 📸🎓
▪️ วันที่ 26 มกราคม 2567
▪️ เวลา 05.00 น. - 7.30 น.
▪️ สถานที่ : แปลงทดลองไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริเวณ More Space)
▪️ การแต่งกาย : ชุดครุยวิทยฐานะถูกระเบียบ (นำหมวกมาด้วย)

📌 สำหรับเพื่อนบัณฑิตที่ประสงค์ไม่เข้ารับฯ สามารถเข้าร่วมถ่ายรูปหมู่รายคณะได้โดยแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
📌 ขอความร่วมมือบัณฑิตมาก่อนเวลานัดหมาย 20 นาที

#ถึงเพื่อนร่วมทาง
#บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่58

กำหนดการวันที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 🟣๏ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน...
12/01/2024

กำหนดการวันที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 🟣
๏ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2566 (แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์)
๏ วันที่ 25 มกราคม 2567 (วันรายงานตัว)
๏ วันที่ 26 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1)
๏ วันที่ 27 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 2)
๏ วันที่ 28 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมใหญ่)
๏ วันที่ 29 – 30 มกราคม 2567 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
📍สามารถอ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
ภาษาไทย : cmu.to/graduate58agenda-th
📍You can read the full announcement details by following the link below.
English : cmu.to/graduate58agenda-en

🟣 สรุปรายละเอียดกำหนดการวันที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 🟣

๏ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2566 (แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์)
๏ วันที่ 25 มกราคม 2567 (วันรายงานตัว)
๏ วันที่ 26 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1)
๏ วันที่ 27 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 2)
๏ วันที่ 28 มกราคม 2567 (วันฝึกซ้อมใหญ่)
๏ วันที่ 29 – 30 มกราคม 2567 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

📍สามารอ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
ภาษาไทย : cmu.to/graduate58agenda-th
📍You can read the full announcement details by following the link below.
English : cmu.to/graduate58agenda-en

#ถึงเพื่อนร่วมทาง
#บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่58

รับปริญญา มช. ปีนี้.. พี่ๆบัณฑิตและศิษย์เก่า 💬✅ สามารถเข้าใช้บริการ Wi-Fi ได้กว่า 7,000 จุดตลอดทั้งเดือนมกราคม 2567 เลยน...
12/01/2024

รับปริญญา มช. ปีนี้.. พี่ๆบัณฑิตและศิษย์เก่า 💬
✅ สามารถเข้าใช้บริการ Wi-Fi ได้กว่า 7,000 จุด
ตลอดทั้งเดือนมกราคม 2567 เลยนะ 🥰🎉
โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง และ เพียง Login ด้วย CMU Account (.ac.th) เดิม ก็สามารถเชื่อมต่อได้
📍 ศึกษาวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่: https://jumbo.cmu.ac.th
📍 หากลืมรหัสผ่าน รับชมได้จากวิดีโอนี้เลย: https://www.facebook.com/watch/?v=3712657592296417
#บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่58 #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

~~~~พอทราบอายุขวัญตา น้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบปริป น้องอายุสี่สิบ สี่สิบทำไมยังเสววว😝~~~~    ไฟนอลลลลลล แล้วนะคับทุกคน ไ...
09/01/2024

~~~~พอทราบอายุขวัญตา น้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบปริป น้องอายุสี่สิบ สี่สิบทำไมยังเสววว😝~~~~

ไฟนอลลลลลล แล้วนะคับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องป้องปายทั้งหลาย พี่ๆสาวประเภทออฟฟิศคนสวย อ้ายฮะสุดหล่อ คุณพ่อแดดดี้ คุณพี่อ้ปป้า พี่นางฟ้าคนสวย หลังจากเลื่อนเข้าเลื่อนออก โยกมาย้ายไปหลายครั้ง เช็คเสียงของหัวใจ ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว มีใจตรงกันแล้วที่ 25 กุมภา ฮาเฮ เททั้งใจ แฟนเพลงคนไหน ไม่ติดงาน ไม่ติดใจ จองตั๋วเดินทางกันได้เลย หัวใจเสวๆดวงน้อยๆ เป็นของคุณแล้วคร้าบ แล้วมาเสวกันค้าบ

แฟนๆจะได้พบกับความสนุกสนานผ่านเสียงดนตรีลูกทุ่ง รูปแบบใหม่ แบบหล่อ แบบละมุน แบบเสียวๆ🤤 สำเริงสำราญเสียงดนตรี จังหวะ และลีลา หางเครื่องอันเป็นเอกลักษณ์ เสพสมอารมณ์หมายคลายความเหงา ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี🎉 คณะวิจิตรศิลป์ ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ อีกมากมาย โดยศิษย์เก่าวิจิตรศิลป์ สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตรเครือข่ายความบันเทิงแห่งภาคเหนือตอนบน ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

เตรียมตัวกดบัตร รอบแรก กันได้เลย 🤔จะเริ่มจำหน่ายเร็วๆนี้ มีจำนวนจำกัด !!! ส่วนร้านค้า ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์ออกบูท ติดตามทางแฟนเพจได้เลยคร้าบบแล้วมาพบกัน ในวันอาทิตย์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

📍มาม่วน มาจอย มาเสวเสวๆ พร้อมกันในงาน “ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ 40 ยังเสว”
หมายเหตุ: 🧨เนื่องด้วยงานนี้จัดอยู่ขอบเขตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นกิจกรรมที่ปลอดแอลกอฮอร์ ยาเสพติด หรือการทะเลาะวิวาท ผู้ใดฝ่าฝืนหรือผิดเงื่อนไข เจ้าภาพงานไม่รับผิดชอบทุกกรณี !!!

📍สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และความคืบหน้าทางแฟนเพจ page ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมเท่านั้น!!!! ทางเราจะแจ้งความเคลื่อนไหวให้ทุกท่านทราบตามลำดับ

#เสวค้าบ
#มาแน่แต่มาช้าหน่อย
#ใครไม่เสววิจิตรเสว
#ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์
#40ยังเสว
#ฉลองครบรอบ40ปีวิจิตรศิลป์
#คณะวิจิตรศิลป์
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#25กุมภากุมแฟนมาเที่ยวกัน

~~~~พอทราบอายุขวัญตา น้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบปริป น้องอายุสี่สิบ สี่สิบทำไมยังเสววว😝~~~~

ไฟนอลลลลลล แล้วนะคับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องป้องปายทั้งหลาย พี่ๆสาวประเภทออฟฟิศคนสวย อ้ายฮะสุดหล่อ คุณพ่อแดดดี้ คุณพี่อ้ปป้า พี่นางฟ้าคนสวย หลังจากเลื่อนเข้าเลื่อนออก โยกมาย้ายไปหลายครั้ง เช็คเสียงของหัวใจ ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว มีใจตรงกันแล้วที่ 25 กุมภา ฮาเฮ เททั้งใจ แฟนเพลงคนไหน ไม่ติดงาน ไม่ติดใจ จองตั๋วเดินทางกันได้เลย หัวใจเสวๆดวงน้อยๆ เป็นของคุณแล้วคร้าบ แล้วมาเสวกันค้าบ

แฟนๆจะได้พบกับความสนุกสนานผ่านเสียงดนตรีลูกทุ่ง รูปแบบใหม่ แบบหล่อ แบบละมุน แบบเสียวๆ🤤 สำเริงสำราญเสียงดนตรี จังหวะ และลีลา หางเครื่องอันเป็นเอกลักษณ์ เสพสมอารมณ์หมายคลายความเหงา ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี🎉 คณะวิจิตรศิลป์ ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ อีกมากมาย โดยศิษย์เก่าวิจิตรศิลป์ สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตรเครือข่ายความบันเทิงแห่งภาคเหนือตอนบน ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

เตรียมตัวกดบัตร รอบแรก กันได้เลย 🤔จะเริ่มจำหน่ายเร็วๆนี้ มีจำนวนจำกัด !!! ส่วนร้านค้า ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์ออกบูท ติดตามทางแฟนเพจได้เลยคร้าบบแล้วมาพบกัน ในวันอาทิตย์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

📍มาม่วน มาจอย มาเสวเสวๆ พร้อมกันในงาน “ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ 40 ยังเสว”

หมายเหตุ: 🧨เนื่องด้วยงานนี้จัดอยู่ขอบเขตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นกิจกรรมที่ปลอดแอลกอฮอร์ ยาเสพติด หรือการทะเลาะวิวาท ผู้ใดฝ่าฝืนหรือผิดเงื่อนไข เจ้าภาพงานไม่รับผิดชอบทุกกรณี !!!

📍สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และความคืบหน้าทางแฟนเพจ page ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมเท่านั้น!!!! ทางเราจะแจ้งความเคลื่อนไหวให้ทุกท่านทราบตามลำดับ

@ผู้ติดตาม
#เสวค้าบ
#มาแน่แต่มาช้าหน่อย
#ใครไม่เสววิจิตรเสว
#ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์
#40ยังเสว
#ฉลองครบรอบ40ปีวิจิตรศิลป์
#คณะวิจิตรศิลป์
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#25กุมภากุมแฟนมาเที่ยวกัน

เปิดรับสมัครทีมนักศึกษาเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2567ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วัน...
08/01/2024

เปิดรับสมัครทีมนักศึกษาเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2567

#รายละเอียดสามารถ สแกน QR Code ได้เลยจ้า 😀😀😀

🤝 #กลับมาอีกครั้ง
เปิดรับสมัครทีมนักศึกษาเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2567

#รายละเอียดสามารถ สแกน QR Code ได้เลยจ้า 😀😀😀

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อฯ ในโอกาส ที่หนังสือ “กลายเป็น-มลายู - ท่ามกลาง...
08/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อฯ ในโอกาส ที่หนังสือ “กลายเป็น-มลายู - ท่ามกลางการกลายสภาพของความรุนแรงที่ซับซ้อนแยบยล”

ได้รับการคัดเลือกเข้าจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ
ภายใต้ธีม “Borderless ไร้พรมแดน” พาวิลเลี่ยนประเทศไทย
ในงาน Taipei International Book Exhibition 2024
ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2567

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อฯ

ในโอกาส ที่หนังสือ “กลายเป็น-มลายู - ท่ามกลางการกลายสภาพของความรุนแรงที่ซับซ้อนแยบยล”

ได้รับการคัดเลือกเข้าจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ
ภายใต้ธีม “Borderless ไร้พรมแดน” พาวิลเลี่ยนประเทศไทย
ในงาน Taipei International Book Exhibition 2024
ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2567
------------------------------------------------------
"กลายเป็นมลายู: บทสำรวจอัตลักษณ์ในรัฐไทยและการค้นหาความหมายแห่งตัวตน เล่มนี้คือหนังสือรวมบทความของผมซึ่งถูกเขียนขึ้นมาต่างวาระและปะทะกับประเด็นปัญหาหรือมีคำถามแตกต่างกัน ทว่า บทความทุกชิ้นมีจุดสำคัญร่วมกันคือ การพยายามเผยให้เห็นถึงโลกอันซับซ้อนของความจริงเชิงประจักษ์ซึ่งถูกอำพรางด้วยมายาคติทางเชื้อชาติและศาสนา พร้อมกับนำมันออกมาพิจารณาใหม่ ผมเชื่อว่า ด้วยวิธีการเช่นนี้ แม้มันจะมีความพร่าเลือนบ้างด้วยข้อจำกัดของแนวคิดที่นำมาใช้ แต่ภายในกรอบของแต่ละแนวคิดน่าจะมีแสงสว่างปรากฏให้เห็นสิ่งที่ถูกปิดบังอำพรางมาอย่างยาวนานได้บ้าง ไม่มากก็น้อย"

บางส่วนของคำนำ โดยผู้เขียน

------------------------------------------------------
คำนิยม

"กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว หนังสือ “กลายเป็นมลายู” เล่มนี้ของศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ คือ การสนทนาต่อคำถามที่ว่า ความเป็นมลายูคืออะไร? และน่าจะกล่าวได้ว่าเป็นงานที่ถกเถียงอภิปรายถึงแง่มุมปัญหาต่างๆ ของความเป็นมลายูได้ดีที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าได้เคยอ่านมาในภาษาไทย"
-รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม มหาวิทยาลัยนเรศวร-

------------------------------------------------------

"อาจารย์ศรยุทธเดินทางไปมาข้ามพรมแดนเชิงกายภาพ อัตลักษณ์ ความรู้สึก และความรู้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก สายตาที่ได้อ่าน (แม้หลายคราวถูกอ่าน) สามารถถอดชุดประสบการณ์และความเข้าใจ ช่วยให้ข้อเสนอจากมุมของคนที่ไม่ถูกกำหนดว่าเป็นคนในและมลายูได้นำเสนอต่อสังคม โดยเฉพาะภาคส่วนที่กำกับควบคุมนโยบายได้รับแง่มุมที่จะช่วยจุดประกายแห่งการเรียนรู้สังคม ท่ามกลางการกลายสภาพของความรุนแรงที่ซับซ้อนแยบยลเข้าทุกขณะ อันจะช่วยให้พื้นที่ของการสนทนาเปิดกว้างต่อการถกเถียงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น"
-ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-

------------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.facebook.com/ingshin21/posts/pfbid02A1dmWtpu1GykeD1zkU4F1C1PNr8xD9y93cY9dPVUZ6V5RbVYH66uJqWyhZpHDzb5l

https://www.gypsygroup.net/product/tag/กลายเป็น-มลายู-ท่ามกลางการกลายสภาพของความรุนแรงที่ซับซ้อนแยบยล?fbclid=IwAR1j-v5dCrQkuQvd7LCc7XqDhUAshRYQ_MHsXcJq1nC3eciquXpw5HKHCbk

📣 เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท เทอม 1/67 (รอบที่ 1)✨ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม👉 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต👉 คณะวิจ...
07/01/2024

📣 เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท เทอม 1/67 (รอบที่ 1)
✨ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
👉 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
👉 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👉 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2567
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php ...
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
✨สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มช.
📞053-944849
🌏 https://www.finearts.cmu.ac.th/
#ปริญญาโท
#คณะวิจิตรศป์มช


#ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต #ศิลปะและวัฒนธรรม
#การจัดการ #ศิลปวัฒนธรรม

📸 บรรยากาศคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมการเรียนการสอนในคณะวิจิตรศิลป์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร...
04/01/2024

📸 บรรยากาศคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมการเรียนการสอนในคณะวิจิตรศิลป์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์และเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับในครั้งนี้

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบ...
03/01/2024

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Adam Knee, Dean of the Faculty of Fine Arts, Media and Creative Industries จาก LASALLE College of Arts, University of the Arts Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิจิตรศิลป์และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมต้อนรับและหารือด้านการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ ด้านทัศนศิลป์ สื่อศิลปะ การออกแบบ และด้านดนตรี รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆที่เป็นไปได้ในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร

คณะวิจิตรศิลป์ ขอขอบคุณภาพถ่ายจากกองวิเทศสัมพันธ์ มา ณ ที่นี้
credit ภาพ https://www.cmu.ac.th/th/article/c4bd0a03-ec5d-4722-b542-a7961495ec6c

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล ที่ได...
03/01/2024

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล ที่ได้รับรางวัล Special Prize จากนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ณ เมืองบิโตลา สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ 1st International Biennial of Miniature Art Graphics and Drawings, Bitola-IBMB, Bitola, North Macedonia, 2023.
-------------------------------
#สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📌 ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นที่ 58 คณะวิจิตรศิลป์ ทุกท่าน ทั้งที่ประสงค์และไม่ประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 2...
03/01/2024

📌 ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นที่ 58 คณะวิจิตรศิลป์ ทุกท่าน ทั้งที่ประสงค์และไม่ประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ประจำปี 2567
👉โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2567

📝เข้าทำแบบสอบถามได้ที่
https://qagif.eqd.cmu.ac.th/login_gqe.aspx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
053 941410-13
www.eqd.cmu.ac.th

💜❤

🎊🎊 สวัสดีปีใหม่ 2567 🎉🎉 Happy New Year 2024 🐉✨ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้พบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง คิด...
31/12/2023

🎊🎊 สวัสดีปีใหม่ 2567 🎉🎉 Happy New Year 2024 🐉
✨ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้พบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาตลอดทั้งปี ❤️
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

บรรยากาศการประเมินผลงานนักศึกษา Project 2 ของนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่---...
28/12/2023

บรรยากาศการประเมินผลงานนักศึกษา Project 2
ของนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-------------------------------
#สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ทั...
26/12/2023

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th

ลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/pr-admission

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมชหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ...
22/12/2023

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร และศาสตราจารย์เกียรติคุณรสลิน กาสต์ ในการตรวจประเมินความก้าวหน้าในงานแก่นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในกระบวนวิชา Dissertation และ INDY 2

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

❌🎁 No Gift Policy 🎁❌คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ "ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม...
22/12/2023

❌🎁 No Gift Policy 🎁❌
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ "ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดและผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

📸 ภาพบรรยากาศงาน " Chiang Mai Crafts Lab สืบสานงานช่างศิลป์ถิ่นเชียงใหม่ " สล่าน้อยล้านนา : สร้างโลกสวยด้วยงานศิลป์ถิ่นข...
21/12/2023

📸 ภาพบรรยากาศงาน " Chiang Mai Crafts Lab สืบสานงานช่างศิลป์ถิ่นเชียงใหม่ "

สล่าน้อยล้านนา : สร้างโลกสวยด้วยงานศิลป์ถิ่นของหนู

👉 นิทรรศการและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนักนวัตกรรมน้อย “สล่าน้อยล้านนา” ⏰ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 - 20 มกราคม 2567)
-----------------
นิทรรศการ สืบสาน งานช่างศิลป์ ถิ่นเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานทางด้านหัตถกรรมพื้นถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน โดยทั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชนคนเชียงใหม่ ในแนวคิดที่ว่าด้วย “สล่าน้อยล้านนา: สร้างโลกสวย ด้วยงานศิลป์ ถิ่นของหนู” ซึ่งตระหนักได้ว่าการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมให้กับคนรุ่นใหม่จะสามารถก่อให้เกิดคุณค่าของผลงานที่มากขึ้น และเห็นถึงคุณค่าในตนเอง เป็นการส่งต่อทักษะที่มีใจความสำคัญในการสืบสานลมหายใจของงานหัตถกรรมพื้นถิ่นให้ได้รับการต่อยอดทางความรู้ และก้าวสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงผลงาน รวมถึงของสะสมของผู้มีใจรักในงานหัตถกรรม และผู้สร้างสรรค์งานที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับทุกคน
-----------------
👉 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่เพจ Fine Arts CMU Photo Gallery
https://cmu.to/FOFAalbumChiangMaiCraftLab
-----------------
👉 ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่ One Drive
https://cmu.to/OneDriveChiangMaiCraftLab66
-----------------

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

คุณธัญธร สุเมธานุภาพ และคุณกิตติศักดิ์ ถาอินทร์ จากร้าน "โอ๋ โปสเตอร์" บรรยายพิเศษหัวข้อ "รูปแบบการเข้ากรอบและเฟรมภาพถ่า...
21/12/2023

คุณธัญธร สุเมธานุภาพ และคุณกิตติศักดิ์ ถาอินทร์ จากร้าน "โอ๋ โปสเตอร์" บรรยายพิเศษหัวข้อ "รูปแบบการเข้ากรอบและเฟรมภาพถ่ายเพื่องานนิทรรศการ" ในกระบวนวิชา 114346 การนำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

MADs X Chiang Rai Biennale 2023สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ โดยนำนักศึกษา ชั...
20/12/2023

MADs X Chiang Rai Biennale 2023

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ โดยนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 78 คน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อ “เปิดโลก” ในนิทรรศการ Chiang Rai Biennale เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม​ 2566

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

📸ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงานตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPE...
20/12/2023

📸ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน
ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

📌 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👉 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ Fine Arts CMU Photo Gallery
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676314081281616

#คณะวิจิตรศิลป์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะวิจิตรศิลป์มช

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ "การสืบค้นเพื่อการวิจัยและการใช้บริการห้องสมุด"  วิชา Art Research สาขาวิชาการออกแบบ📕🏫.............
19/12/2023

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ "การสืบค้นเพื่อการวิจัยและการใช้บริการห้องสมุด" วิชา Art Research สาขาวิชาการออกแบบ📕🏫............................................
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น.
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ "การสืบค้นเพื่อการวิจัยและการใช้บริการห้องสมุด" เพื่อให้ความรู้กับน้องๆ จากสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ในกระบวนวิชา Art Research ทำการสอนกระบวนวิชาโดย อาจารย์กิตติ ไชยพาน
โดยน้องๆ จำนวน 40 คน ได้เรียนรู้มุมให้บริการต่างๆ ภายในห้องสมุด ทำความรู้จักโปรแกรมสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ "CMUL OPAC" และทำความเข้าใจกับสิทธิในการยืมหนังสือจากห้องสมุด และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามรับรางวัลไปอีกด้วย
ห้องสมุดขอขอบคุณอาจารย์กิตติ ไชยพาน และน้องๆ สาขาวิชาการออกแบบทุกคนที่ให้ความสนใจ และให้โอกาสห้องสมุดของเราในการร่วมการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะ .............................................
#บริการห้องสมุด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการบรรยายได้ที่
fb inbox : m.me/fineartslibCMU
line official : lin.ee/Km2O7kF

#ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์#คณะวิจิตรศิลป์

ที่อยู่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653944805

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี > หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม > หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม > หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ > หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ > หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย > หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ > หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง > หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หลักสูตรสาขาวิชาร่วม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก > หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด