Clicky

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University เฟสบุ๊คเพจอย่างเป็นทางการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Faculty of Social Sciences Chiang Mai University Official Page เฟสบุ๊คเพจอย่างเป็นทางการของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Official Facebook fan page of Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

เปิดเหมือนปกติ

📌📝Call for papersวารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)...
08/03/2022

📌📝Call for papers
วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 และ
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)
--> บทความสามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ในประเด็น สตรีศึกษา เพศภาวะศึกษา เพศวิถีศึกษา และเควียร์ศึกษา
สอบถามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่
https://wsc.soc.cmu.ac.th/journal/index.php?lang=th#

📌📝Call for papers
วารสารสตรีนิยมไทย "จุดยืน" ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 และ
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

--> บทความสามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ในประเด็น สตรีศึกษา เพศภาวะศึกษา เพศวิถีศึกษา และเควียร์ศึกษา

สอบถามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่
https://wsc.soc.cmu.ac.th/journal/index.php?lang=th#

🙋‍♂️🧏‍♀️ความเห็นของนักศึกษาสำคัญนะจ๊ะ...‍มาประเมินการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนวิชากันเถอะน้องๆ สามารถทำการประเมินได้ท...
07/03/2022

🙋‍♂️🧏‍♀️ความเห็นของนักศึกษาสำคัญนะจ๊ะ...‍
มาประเมินการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนวิชากันเถอะ
น้องๆ สามารถทำการประเมินได้ที่ https://sis.cmu.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2564
มาช่วยกันทำแบบประเมินเยอะ ๆ นะ

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศา...
07/03/2022

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

👨‍🎓👩‍🏭 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) เปิดรับส...
04/03/2022

👨‍🎓👩‍🏭 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ผู้สนใจสามารสมัครส่งเอกสารการสมัครได้ทางออนไลน์ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 เมษายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.soc.cmu.ac.th/show_full/5
โทร: 0 5394 3573 หรือ 0 5394 3519
email: [email protected]

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลภัทร  เหมวรรณได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาส...
03/03/2022

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณบริษัทวีอาร์มาร์เกตติ้ง จำกัด โดยคุณวีระ  ลิขิตพัฒนวิศาล ศิษย์เก่าคณะสังคมศา...
03/03/2022

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณบริษัทวีอาร์มาร์เกตติ้ง จำกัด โดยคุณวีระ ลิขิตพัฒนวิศาล ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ Geo36 ที่กรุณามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซนบริเวณห้องสำนักงานช่าง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อและผู้ใช้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“พื้นที่ความรู้จากการวิจัย จึงไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นการแสวงหาคำตอบเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการเปิดประเด็นเพื่อให้เกิดการถ...
02/03/2022

“พื้นที่ความรู้จากการวิจัย จึงไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นการแสวงหาคำตอบเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการเปิดประเด็นเพื่อให้เกิดการถกเถียงระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ และแนวทางต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหา”

ชวนอ่าน

“พื้นที่ความรู้จากการวิจัย จึงไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นการแสวงหาคำตอบเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการเปิดประเด็นเพื่อให้เกิดการถกเถียงระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ และแนวทางต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหา”
พื้นที่ความรู้และพลังท้องถิ่นในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่
รวมประสบการณ์จากงานประเมิน การวิจัยท้องถิ่น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ผศ.ดร.ไพบูลย์เฮงสุวรรณ และ ผศ.ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม

CMU WSC Alumni's Talk Serie
22/02/2022

CMU WSC Alumni's Talk Serie

CMU WSC Alumni's Talk Serie

ตามติดชีวิตศิษย์เก่าสตรีศึกษา ชวนมาฟัง

👮‍♀️"ผู้กำกับแพน"
คุยถึงเฟมินิสม์กับการทำงานในฐานะตำรวจหญิง
ใน EP.2 "กว่าจะมาเป็นพนักงานสอบสวนหญิง"

📌ฝากติดตามการไลฟ์สด
วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00-11.30 น.

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นี้!!มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก เพิ่มเติม!! ด้วยชุ...
08/02/2022

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นี้!!
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก เพิ่มเติม!! ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก เพิ่มเติม!! ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด!!
.
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ㆍเช้า : 09.00 - 12.00 น.
ㆍบ่าย : 13.00 - 16.00 น.
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://cmu.to/atk-test ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. โดยหลังจากลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาเตรียมเอกสารตามที่รับแจ้งผ่านอีเมล CMU Account ได้ที่ https://portal.cmu.ac.th/ พร้อมกรอกข้อมูลและนำมาในวันตรวจ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อท่านมาถึงจุดตรวจ
.
สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มช. ที่มีสัญชาติไทย
อย่าลืม!! นำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงในวันตรวจด้วย
.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 090-892-5623 และ 064-174-6183

07/02/2022

#แนะนำหนังสือใหม่
.
รายงานการละเมิดสิทธิในที่ดินของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
.
หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งฯ 66/2523 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มช. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายชาติพันธุ์ (พรรคก้าวไกล)

ผลการศึกษานี้ สะท้อนถึงปัญหาที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง

"ที่ดินมีความหมายที่สลับซับซ้อน เป็นปัจจัยในการผลิต เป็นทุนในการดำเนินชีวิต และที่ดินยังเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนและรัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนบนพื้นที่สูง ความขัดแย้งนี้ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง จึงทำให้ปัญหานี้ยึดเยื้อและมีความซับซ้อนมากขึ้น
กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่มาของกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงสิทธิที่ดินทำกินที่ถูกลิดรอนกลายเป็นปมปัญหาที่ยังไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ปัญหานี้เรื้อรังมาร่วม 40 ปี"

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มช.
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
เครือข่ายชาติพันธุ์ (พรรคก้าวไกล)
.
ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ หรือแจ้งความประสงค์โดยการส่งข้อความผ่านเพจ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช.
.
ปล. หนังสือมีจำนวนจำกัด

#ที่ดิน #ม้ง #แนะนำหนังสือใหม่ #ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ #ชาติพันธุ์

03/02/2022

📢รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 64... ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2565

❗️กรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ดังแนบ
กรอกข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://sis.cmu.ac.th/scholarship
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.)

❗️รายละเอียดการสมัครทุนฯ เพิ่มเติม ตามลิงค์ดังแนบ
https://cmu.to/sch2565-1

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มช. มีช่องทางแสดงความคิดเห็นเรื่องการสรรหาอธิการบดี มช. ทางใดบ้าง ?
02/02/2022

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มช. มีช่องทางแสดงความคิดเห็นเรื่องการสรรหาอธิการบดี มช. ทางใดบ้าง ?

หนังสือใหม่ Imagining Ethnic Communities: Resource Conflicts and Development in Thailand.เขียนโดย Chayan VaddhanaphutiMa...
31/01/2022

หนังสือใหม่ Imagining Ethnic Communities: Resource Conflicts and Development in Thailand
.
เขียนโดย Chayan Vaddhanaphuti
Malee Sitthikriengkrai
Charlotte Trenk-Hinterberger

หนังสือใหม่ Imagining Ethnic Communities: Resource Conflicts and Development in Thailand
.
เขียนโดย Chayan Vaddhanaphuti
Malee Sitthikriengkrai
Charlotte Trenk-Hinterberger

หนังสือเล่มนี้เป็นงานศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในชุมชนชาติพันธุ์ 3 ชุมชน คือ 1. ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 2. ชุมชนดาราอาง บ้านนอแล ชายแดนไทย-เมียนมา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3. ชุมชนชาวเล หาดราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทั้งสามชุมชนชาติพันธุ์นี้เผชิญปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน กรณีชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ถูกประกาศเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษภายใต้มติครม. 3 สิงหาคม 2553 และเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาการดูแลทรัพยากรอย่างเข้มแข็ง แต่อุทยานแห่งชาติขุนแจก็ยังมีความพยายามที่จะขยายพื้นที่ครอบคลุมชุมชนแห่งนี้ กรณีดาราอาง บ้านนอแล ชายแดนไทย-เมียนมา เนื่องจากเป็นผู้อพยพมาใหม่ ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง แต่ได้พึ่งพิงโครงการหลวง สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ขณะเดียวกัน ชาวดาราอางก็ไม่มีสัญชาติไทย จึงทำให้ชาวดาราอางไม่สามารถดำรงชีพได้เต็มศักยภาพ แม้ว่าลูกหลานพวกเขาจะเกิดในประเทศไทย แต่ขั้นตอนกระบวนการยื่นขอสัญชาติก็เต็มไปด้วยความลำบาก กรณีชาวเล หาดราไวย์ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินที่ถูกรุกคืบจากนายทุน ทำให้ชาวเลกลายเป็นคนจนเมือง และกลายเป็นผู้บุกรุก ชาวเลไม่เพียงแต่เผชิญกับการเข้ายึดครองที่ดินเท่านั้น แต่ชาวเลกำลังเผชิญกับความทันสมัยรอบด้าน ราคาที่ดินที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วจึงเป็นแรงจูงใจให้นายทุนต้องการถือครองที่ดิน

ทั้งสามชุมขนนี้ต่างพยายามต่อรองกับอำนาจรัฐ ทุน และอื่น ๆ ที่เข้ามาคุกคามวิถีการดำรงชีพ และสิทธิในที่ดินทำกิน ซึ่งพยายามที่จะผลักไสให้พวกเขาเป็นคนชายขอบ งานวิจัยนี้ไม่ใช่การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แต่หนังสือนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่า ทั้งสามชุมชนนี้อยู่ภายใต้บริบทความขัดแย้งด้านทรัพยากรและการพัฒนาที่แตกต่างกัน และทั้งสามชุมชนนี้ได้ร่วมกันสร้างชุมชนจินตนาการผ่านปฏิบัติการในชีวิตประจำวันอย่างไร เพื่อให้พวกเขาเผชิญกับแรงกดดันภายใต้คำว่า “การพัฒนา”และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
.
ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยการส่งข้อความผ่านเพจ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มช.
.
#ImaginingEthnicCommunities #แนะนำหนังสือใหม่ #ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ #ชาติพันธุ์

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช...
26/01/2022

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📝 เรียนสตรีศึกษาแล้วได้อะไร? เรียนไปทำไม? ปรับใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไร ?มาหาคำตอบด้วยกันกับ ...
25/01/2022

📝 เรียนสตรีศึกษาแล้วได้อะไร? เรียนไปทำไม?
ปรับใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไร ?
มาหาคำตอบด้วยกันกับ ...

📝 เรียนสตรีศึกษาแล้วได้อะไร? เรียนไปทำไม?
ปรับใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไร ?
มาหาคำตอบด้วยกันกับ ...

นักศึกษาลาวคนแรกของศูนย์สตรีศึกษา
สุขพาพร ผาณิต (แอดมินป้าตุ้ย จาก ເຮືອນຮຽນຮູ້ຮ່ວມສຳລັບເດັກ - Learning House for Children)

CMU WSC Alumni's Talk
EP 1: First Batch Graduation:
"Admin Pah Tui"
Soukphaphone Phanit

📌ฝากติดตามการไลฟ์สด
ตามติดชีวิตศิษย์เก่าสตรีศึกษา
วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น.

รับชมทาง Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWQEBOtmsNapcPexBNbmewg

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม 2565https://heyzine.com/flip-book/fb6d9c796e.html...
20/01/2022

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
https://heyzine.com/flip-book/fb6d9c796e.html#page/1

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับป...
20/01/2022

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) แฟชั่น กฎหมาย หลักสูตรควบต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565-2566

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) แฟชั่น กฎหมาย หลักสูตรควบต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565-2566

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
2.อายุตั้งแต่ 18-30 ปี

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสมัคร ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ทุน "A2A" ที่ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/
โดยจะเริ่มเข้าระบบใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565
กำหนดปิดรับสมัครทางเว็บไซต์วันที่ 30 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่โทร. 02-258-0300-6 ต่อ 6
อีเมล [email protected]

#ISCCMU #ICCR #Scholarship

คณะสังคมศาสตร์ มช. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO 
 65 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
...
19/01/2022

คณะสังคมศาสตร์ มช.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO 
 65
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943520, 053-943503 ในวันและเวลาทำการ หรือ
พี่มิ้งค์ 089-8555618
พี่แดง 086-9183581
พี่อ้น 088-2683803

ขอเชิญผู้ปกครองบัณฑิตรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 55วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565...
13/01/2022

ขอเชิญผู้ปกครองบัณฑิตรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 55
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
สถานที่รับชมการถ่ายทอดสด โถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม (SB4)
ผู้ปกครองที่จะเข้ามายังพื้นที่ของคณะสังคมศาสตร์ กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าพื้นที่ผ่านแบบฟอร์ม https://cmu.to/suNl1

เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK "โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...
08/01/2022

เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK
"โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"
.
📍ในวันที่ 8 และวันที่ 10 มกราคม 2565
ณ ศาลาอ่างแก้ว
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. https://cmu.to/atk-test
.
ให้บริการวันละ 2 รอบ
ㆍ เช้า : 09.00 - 12.00 น.
ㆍบ่าย : 13.00 - 16.00 น.
📍อย่าลืม!! นำบัตรประชาชนตัวจริง และเตรียมเอกสารพร้อมกรอกข้อมูลในอีเมลhttps://portal.cmu.ac.th/ มาแสดงในวันตรวจด้วย

ประกาศ มช. เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการตรวจ ATK และการตรวจ RT-PCR ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
07/01/2022

ประกาศ มช. เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการตรวจ ATK และการตรวจ RT-PCR ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และพนักงานส่วนงาน (วุฒิป.ตรีขึ้นไป และที่บรรจุมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เสน...
07/01/2022

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และพนักงานส่วนงาน (วุฒิป.ตรีขึ้นไป และที่บรรจุมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. เข้าเสนอชื่อฯ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://enominate.cmu.ac.th

โดยสามารถเสนอชื่อได้ภายในวันนี้ (7 มกราคม 2565) ถึงเวลา 15.30 น.

📣📣ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ผ่านแ...
07/01/2022

📣📣ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ผ่านแบบสำรวจ "ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ที่นักศึกษา/บุคลากรคณะฯ ต้องการ"

สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://cmu.to/LibSOC ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มช. โดยไม่เส...
05/01/2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
วันที่ 6 - 7 มกราคม 2565
ณ ศาลาอ่างแก้ว วันละ 2 รอบ
ㆍเช้า : 09.00 - 12.00 น.
ㆍบ่าย : 13.00 - 16.00 น.
.
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://cmu.to/atk-test ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. โดยหลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้รอรับอีเมล์และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเตรียมเอกสารพร้อมกรอกข้อมูลและนำมาในวันตรวจ
.
อย่าลืม!! นำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงในวันตรวจด้วย
.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 090-892-5623 และ 064-174-6183

วารสาร “สังคมศาสตร์” ปีที่ 33 ฉบับที่ 2/2564 ภายใต้หัวข้อ “ความหวัง อาหาร รัฐการเงิน”ผู้สนใจสามารถเข้าอ่านบทความในฉบับนี...
04/01/2022

วารสาร “สังคมศาสตร์” ปีที่ 33 ฉบับที่ 2/2564
ภายใต้หัวข้อ “ความหวัง อาหาร รัฐการเงิน”
ผู้สนใจสามารถเข้าอ่านบทความในฉบับนี้ได้ที
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jss/index

มหานครจมบาดาล? กรณีศึกษามหานครในคาบสมุทรอินโดจีนโดย : ศิริพัฒน์ รั่วลี  นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณ...
29/12/2021
CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.12 – มหานครจมบาดาล? กรณีศึกษามหานครในคาบสมุทรอินโดจีน | ภาควิชาภูมิศาสต

มหานครจมบาดาล? กรณีศึกษามหานครในคาบสมุทรอินโดจีน
โดย : ศิริพัฒน์ รั่วลี นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิริพัฒน์ รั่วลี นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
29/12/2021

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ที่อยู่

Chiang Mai University
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 53 943 511

เว็บไซต์

http://www.soc.cmu.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Faculty of Social Sciences, Chiang Mai Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

RCSD invites you to join us on Wed, 5 January for a public workshop: Exploring Behavioural Design for Forest Conservation Are you interested in behavioural sciences and how we can go beyond the standard policy tools of “incentivise – punish – regulate”? This workshop will explore broader behavioural science tools in the context of land use change and forest conservation in the northern Thai highlands. Following an introduction on behavioural science theory and tools by guest speaker Professor Ivo Vlaev, you will be able to reflect with and contribute to our research group’s discussion on how land use and conservation policy can be more effective and socially inclusive. Free and open for all! Open to all from 15.00-17.00 at the 4th floor Meeting Room, Operations Building, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, and will also be open on Zoom for online participants: cmu-th.zoom.us/j/97156738993
Bandola Masculinity & Baydar Revolution in Myanmar “Our Sarong, Our Banner, Our Victory” Friday 12 March, 13.00 - 15.00 Subaltern Meeting Room CMU. 2, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University with Dr. Khin Mar Mar Kyi, inaugural Daw Aung San Suu Kyi Gender Research Fellow (2013-2015), International Gender Studies, University of Oxford On 8 March Myanmar women opened a new chapter of social revolution with the title “Our Sarong, our Banner, our Victory.” People believe men are born superior because they are believed to be born with hpon - a spiritual essence that makes them unlike women. It is also believed that women are not only born without it, but their bodies are so polluted that they can even destroy the hpon of men. Myanmar women activists have begun to protest this patriarchial concept under the motto “Our Sarong, our Banner, our Victory.” Many men of Generation Z are joining with them as the younger generation feels “real men fear nothing except injustice, violence, and discrimination against women and any people.” This talk will be about how Generation Z and women are using tactics of symbolization in a broader struggle for equality, justice, and to combat all forms of discrimination in Myanmar, and against military rule — a form of patriarchy and extreme manifestation of patriarchal oppressive political structures.
Invitation to Participate in Regression Analysis Workshop Dear Researcher, Students, & Analyst, You are cordially invited to participate in the web-based workshop on Regression Analysis in Plain English to be held virtually, on 9 December 2020. Brief details are shown below (please see the attached files for other details). You can directly register at https://forms.gle/MMKX4EJwoFdiyDAF7
🤩 เชิญฟังบรรยายออนไลน์ BITESIZE DS : Data Science พอดีคำ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ฟรี 🔥🔥🔥 📌 เวลา 13.00 - 14.00 น. หัวข้อที่ 1 “Data Analysis in Common Medical Problems” 👨‍💼 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ปิยะพงษ์ คำริน จากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📌 เวลา 14.00 - 15.00 น. หัวข้อที่ 2 “Microsoft Azure Machine learning studio” 👨‍💼 โดย อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🔎 รายละเอียด & ลงทะเบียน https://www.lifelong.cmu.ac.th/webinar.php?webinar_id=000008 ขอขอบคุณ : Computer Science CMU ภาควิชาสถิติ (Department of Statistics) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Data Science CMU Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University CMU School of Lifelong Education คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official) และที่สำคัญคือกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดงาน/กิจกรรมดีๆ เสมอมา 🙏🙏🙏
ขอเชิญชวนไปเลือกตั้งสภาพนักงานมหาลัยค่ะ คณะสังคมฯ มีตัวเลขผู้ไปใช้สิทธิตำ่มากๆ ยังมีเวลาจนถึง 16.30 น. นะคะ ตามลิงค์นี้ค่ะ https://evote.cmu.ac.th/Default
ขอคณะช่วย ปชส ด้วยนะครับ
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Are you interested in understanding Fake News and Hate Speech? https://facebook.com/events/s/hate-speech-in-asean-impact-of/1349744485194488
📌 ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ 🔥🔥🔥 งานประชุมวิชาการประจำปี ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. เจ้าา Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University #ไปกันเถิดพี่น้อง
📌 ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ 🔥🔥🔥 งานประชุมวิชาการประจำปี ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. เจ้าา Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University #ไปกันเถิดพี่น้อง
การหยุดยั้ง #การค้ามนุษย์ เป็นความรับผิดชอบของทุกคน เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์ และรักษาการผู้ช่วยกงสุลฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ วีรา ดราฟโควา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯและสิ่งที่พวกเราทุกคนทำได้เพื่อช่วยกันหยุดยั้งการค้ามนุษย์ รายงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานราชการไทยเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf . . . Ending #TraffickingInPersons is everyone's responsibility. On November 12, Consul General Sean O’Neill and Acting Political/Economic Chief Vera Zdravkova joined students at the Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University to discuss the U.S. Trafficking in Persons (TIP) Report and how we can all help end human trafficking. The U.S. TIP report is a diplomatic tool to encourage engagement from the local community, public officials, and the Thai government to continue the fight against #TraffickingInPersons. To see the full report, please visit:https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒