Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University เฟสบุ๊คเพจอย่างเป็นทางการของคณะสั?
(2)

เฟสบุ๊คเพจอย่างเป็นทางการของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Official Facebook fan page of Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

༻ กำหนดการและข้อควรระวังกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ༺ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566ณ...
17/11/2023

༻ กำหนดการและข้อควรระวังกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ༺
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 🐘🌐💙

คณะสังคมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด งานการเงิน ก...
17/11/2023

คณะสังคมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์
หรือกรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : https://www.soc.cmu.ac.th/shownotice/1380
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสังคมศาสตร์ มช.
โทร. 053-943586

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน #รับสมัครงาน

🇲🇨นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelli...
17/11/2023

🇲🇨นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023

ในวันที่2 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. จำนวน 4 คน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Gadjah Mada และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ดร. Laretna Trisnantari Adhisakti (Sita), อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Gadjah Mada, และ คุณ Alfatika Aunurilla Dini หัวหน้างานInternational Affairs จากนั้นได้มีการบรรยายเกี่ยวกับบาติกในยอคยาการ์ตา ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา และลวดลายผ้าบาติกที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองยอกยาการ์ตา และการสร้างชื่อเสียงในเวทีต่างๆ รวมไปถึงเป็นมรดกของโลก ช่วงสุดท้ายของการบรรยายนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือประเด็นศึกษาที่เตรียมไว้เรื่อง “Batik Textiles: Symbolic Transitions in Yogyakarta” ซึ่งได้รับคำแนะนำจากอาจารย์อย่างดี ทางนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
On the 2nd of November 2023, Gadjah Mada University warmly welcomed 4 CMU students. Dr. Eng. Ir. Laretna Trisnantari Adhisakti (Sita), a lecturer and Coordinator of the Faculty of Engineering, and Ms. Alfatika Aunurilla Dini, Head of the International Affairs Office, played gracious hosts. During the visit, there is a lecture on Yogyakarta's batik, its history and patterns that embody the identity of Yogyakarta. Then they exchanged ideas and advice regarding the CMU students’ project entitled “Batik Textiles: Symbolic Transitions in Yogyakarta”. CMU students would like to express their gratitude for the generous hospitality received during the visit.
** Faculty of Social Sciences has awarded the scholarship to the students to participate as outbound exchange students in short-term academic activities abroad through the “ASEAN++ Travelling Project 2023”. This project aims to increase global and intercultural citizenship skills, and academic skill through activities as well as promoting cooperation with foreign agencies under the Memorandum of Understanding (MOU).

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

16/11/2023

นับถอยหลังอีก 2 วัน 💙🐘
สำหรับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2566

ียวขึ้นดอย#คณะสังคมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้บร...
16/11/2023

เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก Office of The Project Management Unit Forest & Biodiversity management in the Himalaya (Nagaland) ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ตลอดจนการรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยชุมชน ณ ชุมชนบ้านเมืองอาง ชุมชนม่วงคำและชุมชนห้วยหินลาดใน การดำเนินโครงการครั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 โดยนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นเจ้าภาพจัดการบรรยาย ณ ห้องประชุมห้วยแก้ว ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ นอกจากนี้ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Forest Restoration Research Unit (FORRU-CMU) ยังร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กรุณาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อการฟื้นฟูป่าไม้ของศูนย์ FORRU-CMU และยังนำผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาเรื่องการเพาะชำต้นกล้า และพื้นที่ปลูกป่าของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ที่ดอยสุเทพ และดอยม่อนแจ่ม

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🇻🇳นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelli...
16/11/2023

🇻🇳นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Vietnam National University of Economics & Business (VNU) Faculty of Development Economics) และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก Dr. Nguyen An Thinh คณบดีจาก Vietnam National University of Economics & Business และคุณ Phương Anh Trần รองประธานของ UEB Green Startup and Environment Actions Club อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อน ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว และพานักศึกษาไปเยี่ยมชมรอบๆ มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมและปรึกษาหารือประเด็นศึกษาที่เตรียมไว้เรื่อง “From the Village to Market: Women's Role in the Silk Business in Vietnam” ซึ่งได้รับคำแนะนำอย่างดีจากทั้งคณาจารย์และนักศึกษา VNU ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
On the 3rd of November 2023, 4 students at Bachelor level, Faculty of Social Sciences, CMU visited Vietnam National University of Economics & Business (VNU), meeting with Associate Professor Dr. Nguyen An Thinh, the Dean of Faculty of Development Economics, University of Economics & Business and Ms. Phương Anh Trần, the Vice President of UEB Green Startup and Environment Actions Club, along with VNU students. CMU students received a very warm welcome and exchanged ideas and advice regarding the CMU students’ project entitled “From the Village to Market: Women's Role in the Silk Business in Vietnam”. Following the discussions, the Dean offered delicious Vietnamese cuisine and guided CMU students around the campus. The students sincerely express their appreciation for the hospitality extended to them during the visit.

** Faculty of Social Sciences has awarded the scholarship to the students to participate as outbound exchange students in short-term academic activities abroad through the “ASEAN++ Travelling Project 2023”. This project aims to increase global and intercultural citizenship skills, and academic skill through activities as well as promoting cooperation with foreign agencies under the Memorandum of Understanding (MOU).

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

📣 ประกาศจ้า 📣📣รับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุน Sylff) ประจำปีการศึกษา 2566รายละเอียดเพิ่มเติม...
16/11/2023

📣 ประกาศจ้า 📣📣

รับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุน Sylff) ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.soc.cmu.ac.th/shownotice/1378

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เริ่มแล้ว 🎉 มาพบกับบูธคณะสังคมศาสตร์ มช.  ได้ที่นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25  ✨🎉🤩 วันที่ 16 - 17 พฤศจิก...
16/11/2023

เริ่มแล้ว 🎉 มาพบกับบูธคณะสังคมศาสตร์ มช. ได้ที่นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ✨🎉
🤩 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566
🏫 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของAsst. Prof. Dr. Ta-Wei Chuที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาช...
16/11/2023

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
Asst. Prof. Dr. Ta-Wei Chu
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Scopus : Q2
ผลงานเรื่องExplaining Challenges That Beset Transdisciplinary Projects in the Global South: The Shift from Methodological Perspectives to a Political-Economic Dynamic Analysis
🌐 https://cmu.to/30WuH

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🌍คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของผศ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชา...
16/11/2023

🌍คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
ผศ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ : Scopus : Q4
ผลงานเรื่อง
Assessing the Relationship between Forest Proportion, Soil Moisture Index and Net Primary Productivity in Pa Sak Ngam, Chiang Mai Province, Thailand
🌐 https://cmu.to/xvgFH

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของรศ.ดร.อารตี อยุทธครที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : S...
16/11/2023

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
รศ.ดร.อารตี อยุทธคร
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Scopus : Q1
ผลงานเรื่อง Turbaned Northern Thai-ness: selective transnationalism, situational ethnicity and local cultural intimacy among Chiang Mai Punjabis
🌐 https://cmu.to/8flor

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🇻🇳นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelli...
15/11/2023

🇻🇳นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Vietnam National University of Economics & Business (VNU) Faculty of Development Economics) และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก Dr. Nguyen An Thinh คณบดีจาก Vietnam National University of Economics & Business อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อน ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือประเด็นศึกษาที่เตรียมไว้เรื่อง “Urbanization's Impact on Youth Lifestyles in Hanoi” ซึ่งได้รับข้อมูลและแนวทางจากคณาจารย์อาจารย์และนักศึกษา VNU ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
On the 3rd of November 2023, 4 students at Bachelor level, Faculty of Social Sciences, CMU visited Vietnam National University of Economics & Business (VNU), meeting with Associate Professor Dr. Nguyen An Thinh, the Dean of Faculty of Development Economics, University of Economics & Business and VNU students. CMU students received a very warm welcome and exchanged ideas and advice regarding the CMU students’ project entitled “Urbanization's Impact on Youth Lifestyles in Hanoi”. Following the discussions, the Dean invited students of CMU and VNU to have more conversation over lunch. The students would like to express their appreciation for the hospitality extended to them during the visit.
** Faculty of Social Sciences has awarded the scholarship to the students to participate as outbound exchange students in short-term academic activities abroad through the “ASEAN++ Travelling Project 2023”. This project aims to increase global and intercultural citizenship skills, and academic skill through activities as well as promoting cooperation with foreign agencies under the Memorandum of Understanding (MOU).

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พบกับบูธคณะสังคมศาสตร์ มช. ได้ที่นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ✨🎉🤩 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566🏫 ณ หอปร...
15/11/2023

พบกับบูธคณะสังคมศาสตร์ มช. ได้ที่
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ✨🎉
🤩 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566
🏫 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่าลืมมาพบกันนะคะ
#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน #ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

🌏ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🌎🚨ประกาศเลื่อนกำหนดการเพื่อเข้าค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศ...
15/11/2023

🌏ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🌎
🚨ประกาศเลื่อนกำหนดการเพื่อเข้าค่าย 2
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566 🚨
🧑🏻‍🏫เนื่องจาก 16 – 18 มี.ค. 67
อยู่ในช่วงการสอบ A - Level สำหรับนักเรียน ม.6
ตามประกาศจาก ทปอ. 👨🏻‍🏫

🌏ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🌎

🚨ประกาศเลื่อนกำหนดการเพื่อเข้าค่าย 2
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566 🚨

🧑🏻‍🏫เนื่องจาก 16 – 18 มี.ค. 67
อยู่ในช่วงการสอบ A - Level สำหรับนักเรียน ม.6
ตามประกาศจาก ทปอ. 👨🏻‍🏫

จึงขอเลื่อนกำหนดการค่าย 2
❌เดิม 10 – 21 มี.ค. 67
⭕️เป็น 20 – 31 มี.ค. 67
🟠รายงานตัว 20 มี.ค. 67
🟣ค่ายอบรม 20 – 31 มี.ค. 67
🟢สอบประเมินความรู้ฯ 31 มี.ค. 67
(คัดตัวแทนระดับชาติ)

📍กำหนดการค่าย 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง📍

Link ประกาศเลื่อนค่าย 2 ค่ะ
📲https://geo.soc.cmu.ac.th/olympic-66/

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ประสานกับคุณครูผู้รับผิดชอบ
โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขออในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
🙇‍♀️ 🙏 🙇‍♀️ 🙏 🙇‍♀️ 🙏

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม GUIDANCE EXPO '2024 "แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝั...
15/11/2023

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม GUIDANCE EXPO '2024 "แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน” ใน วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแนะนำคณะ หลักสูตรการเรียนการสอน และบริการต่าง ๆ ของคณะฯ ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีการฉายวิดิโอแนะนำคณะ แจกเอกสาร และตอบคำถามให้กับนักศึกษาที่สนใจเป็นจำนวนมาก

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน #แนะแนวศึกษาต่อ

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญพี่น้องนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ มช. ร่วมเดินส่งน้องในขบวนรับ...
15/11/2023

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญพี่น้องนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ มช. ร่วมเดินส่งน้องในขบวนรับน้องขึ้นดอย วันที่ 18 พ.ย.66 เวลา 07.00 น.

#สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์มช.

คณะสังคมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะสังคมศาสตร์...
15/11/2023

คณะสังคมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร : https://www.soc.cmu.ac.th/shownotice/1373
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสังคมศาสตร์ มช.
โทร. 053-943504

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

✿ Soc Activities 2/66 🌐📬✶ มาแล้ว มาแล้ว สำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดในภาคเรียนที่ 2 นี้ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน…เร็วๆ...
14/11/2023

✿ Soc Activities 2/66 🌐📬

✶ มาแล้ว มาแล้ว สำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดในภาคเรียนที่ 2 นี้
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน…เร็วๆนี้ 🦋👀💫

✶ Prepare yourself for many activities awaiting everyone in the second semester!
Get ready and anticipate our upcoming meeting... it won't be long now! 🦋👀💫

✿ Soc Activities 2/66 🌐📬

✶ มาแล้ว มาแล้ว สำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดในภาคเรียนที่ 2 นี้
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน…เร็วๆนี้ 🦋👀💫

✶ Prepare yourself for many activities awaiting everyone in the second semester!
Get ready and anticipate our upcoming meeting... it won't be long now! 🦋👀💫


#ทีมมช

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelli...
14/11/2023

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มช. จำนวน 4 คน ได้แก่ Mr.Sat Htoon Lynn จากสาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาวเยาวลักษณ์ หอมคง นางสาวชนนิกานต์ พาหะริ และนางสาวฟัดลียะห์ สาแม จากสาขาอาเซียนศึกษา เดินทางตามโครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023 ศึกษาหาประสบการณ์ในหัวข้อ ‘Yogyakarta: Home to Diversity’ ภายใต้ความร่วมมือกับ Universitas Gadjah Mada ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ทั้งนี้นักศึกษาได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
*** We visited Gadjah Mada University and were accorded a warm welcome by Dr. Eng Ir. Laretna Trisnantari Adhisakti, Lecturer and Coordinator Faculty of engineering, Gadjah Mada University, and Ms. Alfatika Aunurilla Dini, Head of the international Affairs office. We express our appreciation for the hospitality extended to us during the visit, and to extend collaboration beyond the currently ongoing activities to strengthen partnership between both universities, particularly in relation to exchange programs for students. And there was a lecture about Batik textiles in Yogyakarta including the histories , businesses and awards. In addition, we were discussed and exchanged the knowledge on that topic as well.
The visit took place on 2nd November 2023.
**โปรดติดตาม การเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ณ ต่างแดน ของนักศึกษาทั้ง 4 คน ได้ที่กิจกรรม “เวทีสาธารณะ (SHOW & SHARE)” ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ ณ คณะสังคมศาสตร์ อย่าลืมติดตามกำหนดการจากคณะฯ กันนะคะ^^
#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของรศ.ดร.อรัญญา ศิริผลที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : S...
13/11/2023

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Scopus : Q1
ผลงานเรื่อง ‘Reproduction mobility’ and motherhood construction: Chinese education migrants in Chiang Mai
🌐 https://cmu.to/GJTBz

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานา...
13/11/2023

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Scopus : Q1
ผลงานเรื่อง Mechanism of the summer rainfall variation in Transitional Climate Zone in East Asia from the perspective of moisture supply during 1979–2010 based on the Lagrangian method
🌐 https://cmu.to/N6uBk

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🌍คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของรศ.ดร.อัมพร จิรัฐติกรที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : ...
13/11/2023

🌍คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
รศ.ดร.อัมพร จิรัฐติกร
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Scopus : Q1
ผลงานเรื่อง Carnivalesque communities: Thai TV dramas and the Chinese censorship
🌐 https://cmu.to/Qh21o

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567ตรวจสอบรายละ...
13/11/2023

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์
TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง https://cmu.to/interview167

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์
TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง https://cmu.to/interview167

ศึกษาประกาศฯ ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ทาง
https://admission.reg.cmu.ac.th
ศึกษา คณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ทาง
https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php
ลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/pr-admission
#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช💙 13 พ.ย. 66 ⚠️ อย่าลืม! เช็ควิชา และห้องเรียนด้วยนะปฏิทินการศึกษา 2/2566  ⬇️👉 https://cmu.to/cmucalendar   #วิชาการเข้ม...
13/11/2023

💙 13 พ.ย. 66
⚠️ อย่าลืม! เช็ควิชา และห้องเรียนด้วยนะ
ปฏิทินการศึกษา 2/2566 ⬇️
👉 https://cmu.to/cmucalendar

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🔥วันนี้วันสุดท้ายแล้ววว🔥📣📣TCAS 67 Portfolio คณะสังคมศาสตค์ มช. เตรียมผลงานให้พร้อม แล้วมาสมัครกัน ‼ศึกษาประกาศฯ ข้อมูลอื...
09/11/2023

🔥วันนี้วันสุดท้ายแล้ววว🔥
📣📣TCAS 67 Portfolio คณะสังคมศาสตค์ มช.
เตรียมผลงานให้พร้อม แล้วมาสมัครกัน ‼
ศึกษาประกาศฯ ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ทาง
https://admission.reg.cmu.ac.th/
ศึกษารายละเอียดการรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ทาง
https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php
เลือกคณะสังคมศาสตร์ เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษาฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-943519-20

อัปเดต‼ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง ฉบับใหม่✅ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/256...
08/11/2023

อัปเดต‼ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง ฉบับใหม่

✅ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศฯ สำหรับระดับปริญญาตรี
👉 https://cmu.to/ugradfee

ประกาศฯ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
👉 https://cmu.to/gradfee

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ทีมมช

07/11/2023
07/11/2023

Department of Geography, Chiang Mai University warmly welcomed Professor Sango Mahanty from Crawford School of Public Policy, The Australian National University, on November 6th, 2023. In this regard, Assistant Professor Dr. Liwa Pardthaisong, Assistant Professor Dr. Khanin Hutanuwatr, Lecturer Dr. Chaya Vaddhanaphuti and Lecturer Dr. Phaothai Sin-ampol participated in this meeting. This meeting has been continually developed from the OFOM project sponsored by Chiang Mai University and was cordially organised to discuss about possible channels for research and academic collaboration between two institutions in the future.

07/11/2023
07/11/2023
03/11/2023

💙ที่คณะสังคมมีอะไร ? มาดูกัน 💇‍♀️💇🤦‍♂️🤷‍♀️🤷

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

03/11/2023

📣 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อชื่อ ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566 แล้วค่ะ

📲 https://geo.soc.cmu.ac.th/olympic-66/

นักเรียนทั้ง 20 คน ยืนยันสิทธิ์ค่าย 2 ผ่านทางโรงเรียนค่ะ
🚨ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 66 ก่อน 15:00
หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในทุกกรณี🚨
โดยส่งผ่าน E-mail :
[email protected] นะคะ

🌍 🛰 🗺 🌏 🗺 🛰 🗺 🌍

ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก จะจัดแบบ On-site
@ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🟢 รายงานตัว ค่าย 2: 10 มี.ค. 67
🔵 อบรมค่าย 2: 10-21 มี.ค. 67
🟣 สอบคัดเลือกตัวแทน (6 คน): 21 มี.ค.67

⚠️กำหนดการค่าย 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ⚠️

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของDr. James Taylorที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Sco...
02/11/2023

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
Dr. James Taylor
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Scopus : Q1
ผลงานเรื่อง When the ‘Buddha’s Tree Itself Becomes a Rhizome’:
The Religious Itinerant, Nomad Science and the Buddhist State
🌐 https://cmu.to/X5Chm

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรีที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนา...
02/11/2023

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Scopus : Q1
ผลงานเรื่อง On resistance and pluriversal voices of subversive archaism: comment on Subversive Archaism Troubling Traditionalists and the Politics of National Heritage
🌐
#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : ...
02/11/2023

🌍 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชื่นชมหนึ่งในผลงานวิจัยของ
ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง
ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ : Scopus : Q1
ผลงานเรื่อง Indicator-to-impact links to help improve: agricultural drought preparedness in Thailand
🌐 https://cmu.to/TJrXQ

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

💙 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” รศ.ดร.เทพินทร์  พัชรานุรัก...
02/11/2023

💙 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน”

รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” ซึ่งจัดโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน คณะสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน” จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการ ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในประเทศ ให้ได้มีโอกาสนำเสนอ แลกเปลี่ยน ถกเถียง ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้มีการผลิตความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปถ่ายทอดความรู้ ในการเรียนการสอน และต่อสังคมโดยรวม
📅 การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน #มานุษยะในสภาวะพลิกผัน

💙กำหนดการสำคัญ
01/11/2023

💙กำหนดการสำคัญ

ปฏิทินการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/cmucalendar

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ปฏิทินการศึกษามช #ทีมมช

31/10/2023

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566
ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23:59 น.

หมดเขตชำระเงิน 10 พฤศจิกายน 2566
ชำระเงินสด : ตามเวลาทำการของธนาคาร
QR Payment : ไม่เกินเวลา 23:00 น.

หมดเขตนำส่งเอกสาร
10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23:59 น.

ศึกษาประกาศฯ ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ทาง
https://admission.reg.cmu.ac.th
ศึกษา คณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ทาง
https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php
ลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/pr-admission

#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมชที่อยู่

Chiang Mai University
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 53 943 511

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Faculty of Social Sciences, Chiang Mai Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด