รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(1)

16/08/2023
 #กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 🚩🚩✅ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน✅ #รายละเอียด ติ...
15/06/2023

#กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 🚩🚩
✅ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
✅ #รายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 👉 https://www.facebook.com/sdd.cmru 👌👌

 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ปีการศึกษา 2566 🔥🔥🔥✍️ ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://www.tcas.cmru...
09/06/2023

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์
ปีการศึกษา 2566 🔥🔥🔥
✍️ ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://www.tcas.cmru.ac.th/result_tcas/ksbp2023/index.php
1️⃣ #บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 9-16 มิ.ย. 66
2️⃣ #พิมพ์ใบรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-16 มิ.ย. 66
3️⃣ #ส่งเอกสารรายงานตัว เลือกส่งได้ 2 ช่องทาง
(1) ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 9-16 มิ.ย. 66 หรือ
(2) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 66
🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️

🚩🚩 #กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา #นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ✍️ตรวจสอบรายชื่อและห้องพบ 👉👉 https://bit.ly/3MQh0WW...
08/06/2023

🚩🚩 #กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา #นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
✍️ตรวจสอบรายชื่อและห้องพบ 👉👉 https://bit.ly/3MQh0WW
✅ #โปรดสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เรียบร้อยในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา✅

📌📌 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ #ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบรับตรงอิสระ)✍️ ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://bit.ly/...
01/06/2023

📌📌 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ #ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบรับตรงอิสระ)
✍️ ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://bit.ly/3OPk1cM
❌ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 6 มิ.ย. 66 ❌

 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2566 🔥🔥🔥✍️ ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://...
31/05/2023

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2566 🔥🔥🔥

✍️ ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://bit.ly/3MJq0gj

1️⃣ #บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 7 มิ.ย. 66
2️⃣ #พิมพ์ใบรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 7 มิ.ย. 66
3️⃣ #ส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 7 มิ.ย. 66
4️⃣ #รายละเอียดการส่งเอกสารการรายงานตัว 👉 https://bit.ly/3LTLkj7

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃

💥💥 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่าสมัคร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 💥💥
1️⃣ #บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. 66
2️⃣ #พิมพ์ใบรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. 66 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พิ้นที่เวียงบัว)
3️⃣ #ส่งเอกสารรายงานตัวด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. 66 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พิ้นที่เวียงบัว)
4️⃣ #รายละเอียดการส่งเอกสารการรายงานตัว 👉 https://bit.ly/3LTLkj7

"รับอีก 1,600 กว่าที่นั่ง"🔉🔉 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษา #ภาคปกติ #ระดับปริญญาตรี #รอบรับตรง...
30/05/2023

"รับอีก 1,600 กว่าที่นั่ง"
🔉🔉 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษา #ภาคปกติ #ระดับปริญญาตรี #รอบรับตรงอิสระ
-------------------
หลักสูตร ค.บ. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 66
หลักสูตรอื่น ๆ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 7 มิ.ย. 66 มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนน๊าาาา

สมัครเรียนคลิก 👉👉 www.tcas.cmru.ac.th

🥰อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม
https://tcas.cmru.ac.th/t4drct/files_upload/pdf/tcascmru_4direct_notify.pdf

🚩 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566✅รอบ Admission✅รอบ หลักสูตรเที...
29/05/2023

🚩 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
✅รอบ Admission
✅รอบ หลักสูตรเทียบโอนฯ

🔥🔥 #ตรวจสอบรายชื่อ 👉👉 https://bit.ly/3OIUOk0
1️⃣ #บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 5 มิ.ย. 66
2️⃣ #พิมพ์ใบรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 5 มิ.ย. 66
3️⃣ #ส่งเอกสารรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 5 มิ.ย. 66
4️⃣ #รายละเอียดการส่งเอกสารการรายงานตัว 👉 https://bit.ly/3LTLkj7

❌❌ #เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา https://www.cmru.ac.th และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียนและประมวผลทั้งหมด #จะไม่สามาร...
11/05/2023

❌❌ #เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา https://www.cmru.ac.th และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียนและประมวผลทั้งหมด #จะไม่สามารถใช้การได้ ❌❌ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้👇👇👇

ประชาสัมพันธ์จากกองอาคารสถานที่
เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าซอร์ต บริเวณหน้าอาคาร 23(การศึกษาพิเศษ) เบื้องต้นกองอาคารสถานที่ได้ประสานการไฟฟ้าเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีอุปกรณ์ชำรุด และจำเป็นต้องใช้รถกระเช้าเฉพาะที่ป้องกันกระแสไฟ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางการไฟฟ้าจะเข้าดำเนินการแก้ไขในช่วงบ่ายของวันนี้ เพราะเช้านี้มีคิวอีกที่หนึ่ง หากว่างเว้นภารกิจจะรีบเข้าแก้ไขที่ราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้ส่งผลกระทบให้บางอาคารในมหาวิทยาลัยไฟฟ้าดับไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จนะครับ รวมไปถึงอาคารสำนักงานดิจิทัลด้วย ส่งผลให้ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

✍️ #จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 💥🙏💥

มาแล้วจ้าาาาาา  #รายงานตัวนักศึกษาใหม่ "ภาคปกติ" ปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣6️⃣ 📌รอบ CMRU Education Expo 2023📌รอบ Portfolio📌รอ...
10/05/2023

มาแล้วจ้าาาาาา #รายงานตัวนักศึกษาใหม่ "ภาคปกติ"
ปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣6️⃣
📌รอบ CMRU Education Expo 2023
📌รอบ Portfolio
📌รอบ CMRU Model ครั้งที่ 1
📌รอบ CMRU Model ครั้งที่ 2
📌รอบ Quota

นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว #ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ #หรือบริษัทขนส่งเอกชน มาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในวันที่ 2️⃣6️⃣ พฤษภาคม 2️⃣5️⃣6️⃣6️⃣ นี้น๊าาาาาาาา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3LTLkj7

🚩🚩 #ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566✅รอบ CMRU Model ครั้งท...
26/04/2023

🚩🚩 #ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
✅รอบ CMRU Model ครั้งที่ 2
✅รอบที่ 2 Quota
💥 #ตรวจสอบรายชื่อ 👉👉 https://bit.ly/3ANaBX7

ยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนด้วยนะค๊าาาาา ✨

🔥🔥 #ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ) รูปแบบ #ออนไลน์ #รอบที่2 #โควตา 💥💥 ==>ตรวจสอบรายชื่อ ...
12/04/2023

🔥🔥 #ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
รูปแบบ #ออนไลน์ #รอบที่2 #โควตา 💥💥

==>ตรวจสอบรายชื่อ
👉👉http://bit.ly/3UroRxF 💯💯💯
========================

สาขาวิชาที่ไม่มีการจัดสอบ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ในวันที่ 26 เมษายน 2566 น๊าาาาาาาาา

🔥🔥วันสุดท้ายแล้วน๊าาาาา ❗️❗️❗️❗️❗️❗️รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา66เลือกสมัครได้ทุกหลักสูตร #ยกเว้นหลักสูต...
10/04/2023

🔥🔥วันสุดท้ายแล้วน๊าาาาา ❗️❗️❗️❗️❗️❗️
รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา66
เลือกสมัครได้ทุกหลักสูตร
#ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 😍😍

ตั้งแต่วันนี้-10 เมษายน 66 นี้ เท่านั้น !!!!!!!
👉คลิกสมัครที่ http://www.tcas.cmru.ac.th/

สมัครแต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร
ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์น๊าาาาาา💸💸
#มาเถอะ #มาเป็นครอบครัวCMRU

🔥🔥 #ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(CMRU Model) 💥💥 🔘กำหนดสอบสัมภาษณ์รูปแบบ #ออนไลน์ ผ่าน...
07/04/2023

🔥🔥 #ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(CMRU Model) 💥💥
🔘กำหนดสอบสัมภาษณ์รูปแบบ #ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
🔘สอบวันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566

👉👉http://bit.ly/3MnfcpE 💯💯💯

🔥🔥วันสุดท้ายแล้วน๊าาาาา ❗️❗️❗️❗️❗️❗️รับสมัครนักศึกษา #หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 😍😍ปีการศึกษา 2566  #ครั้งที่2ตั้งแต่วันนี...
20/03/2023

🔥🔥วันสุดท้ายแล้วน๊าาาาา ❗️❗️❗️❗️❗️❗️

รับสมัครนักศึกษา #หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 😍😍
ปีการศึกษา 2566
#ครั้งที่2
ตั้งแต่วันนี้-20 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น !!!!!!!

👉คลิกสมัครที่ http://www.tcas.cmru.ac.th/

❗️❗️เหลือเวลารับสมัครอีก 2 วันแล้วน๊าาาาา ❗️❗️ รับสมัครนักศึกษา #หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 😍😍ปีการศึกษา 2566  #ครั้งที่2...
19/03/2023

❗️❗️เหลือเวลารับสมัครอีก 2 วันแล้วน๊าาาาา ❗️❗️

รับสมัครนักศึกษา #หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 😍😍
ปีการศึกษา 2566
#ครั้งที่2
ตั้งแต่วันนี้-20 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น !!!!!!!

👉คลิกสมัครที่ http://www.tcas.cmru.ac.th/

💥💥💥 #ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจาก..🔥🔥 #ประชาสัมพันธ์จากกองอาคารสถานที่ 🔥🔥   ...
17/03/2023

💥💥💥 #ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจาก..

🔥🔥 #ประชาสัมพันธ์จากกองอาคารสถานที่ 🔥🔥
จากเหตุการณ์เมื่อคืนฝนฟ้าคะนองและลมพัดแรงทำให้กิ่งไม้หล่นพาดสายไฟบริเวณหม้อแปลงด้านหลังอาคาร 2 และทำให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาด 2 จุด ได้ประสานการไฟฟ้าเชียงใหม่เข้าตรวจสอบ พบว่าสายไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงหม้อแปลงมีปัญหา #จำเป็นต้องดับไฟทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อทำการซ่อม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการซ่อมของเจ้าหน้าที่ ประมาณเวลา 10.00 น. (โดยประมาณ)เป็นต้นไป #จะงดจ่ายกระแสไฟภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์เวียงบัวทั้งหมดเพื่อทำการซ่อม #อาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอาการของหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้นจึงขออนุเคราะห์แจ้งให้ทุกท่านทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น.

📍 จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันจ้าา 💦💦🌿🌿🍂🍂

📣📣 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota และ รอบ CMRU Model ครั้งที่ 2 ♨️♨️♨️✅ ระบบรับสมัครนักศึกษา💥 ค...
20/02/2023

📣📣 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota และ รอบ CMRU Model ครั้งที่ 2 ♨️♨️♨️
✅ ระบบรับสมัครนักศึกษา💥 คลิก 👉👉 http://bit.ly/3IynSY1
✅ คู่มือการสมัครเข้าศึกษา 📙คลิก 👉👉 https://bit.ly/3EnavY6

🚫 #หากชำระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาขาวิชาได้ 🚫
🆒 รายละเอียดติดตามได้ที่ https://www.tcas.cmru.ac.th/

 #อย่าลืม ‼️ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ✅ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพัน...
10/02/2023

#อย่าลืม ‼️ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ✅ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2566 🆒
❇️สถานะการชำระเงิน สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2-3 วันทำการ ผ่าน https://reg.cmru.ac.th/ ❇️ (วันทำการไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 💯💯

📍น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก🎊🎉 #หลักสูตรปริญญาตรี4ปี ทุกหลักสูตรตั้งแต่รอบ CMRU Education Expo รอบ CMRU Model ครั้งที่ 1 แล...
07/02/2023

📍น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก🎊🎉 #หลักสูตรปริญญาตรี4ปี ทุกหลักสูตร
ตั้งแต่รอบ CMRU Education Expo รอบ CMRU Model ครั้งที่ 1 และรอบ Portfolio

อย่าลืม..!! #ยืนยันสิทธิ์ #เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 66
ทางเว็บไซต์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/ นะจ๊ะ

**สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก #หลักสูตรเทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่ต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์น๊าาาาาาา*😁🥰

30/01/2023

มาแล้วๆ มาแล้ว ทุกคำถามมีคำตอบ

30/01/2023

มาแล้วจ๊าาา ทุกคำถามมีคำตอบ

วันนี้น๊าาาาา เวลา 16.00 น.ตอบทุกประเด็นคำถามเลยจ้าาาาา 🥰
30/01/2023

วันนี้น๊าาาาา เวลา 16.00 น.

ตอบทุกประเด็นคำถามเลยจ้าาาาา 🥰

พรุ่งนี้น๊าาาาาา มาเจอกันหน่อยย 😍😍
👇👇👇
พบทุกคำตอบใน Q&A กับ TCAS CMRU
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.
ผ่าน Facebook Live : รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.facebook.com/TCASCMRU/

พรุ่งนี้น๊าาาาาา มาเจอกันหน่อยย 😍😍👇👇👇พบทุกคำตอบใน Q&A กับ TCAS CMRUวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.ผ่าน Faceb...
29/01/2023

พรุ่งนี้น๊าาาาาา มาเจอกันหน่อยย 😍😍
👇👇👇
พบทุกคำตอบใน Q&A กับ TCAS CMRU
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.
ผ่าน Facebook Live : รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.facebook.com/TCASCMRU/

🚩🚩 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566✅รอบ CMRU Education Expo 2023...
20/01/2023

🚩🚩 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
✅รอบ CMRU Education Expo 2023
✅รอบ CMRU Model ครั้งที่ 1
✅รอบที่ 1 Portfolio
💥 #ตรวจสอบรายชื่อ 👉👉 https://bit.ly/3WnZLyP

1️⃣ #บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2566
2️⃣ #ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านระบบของ ทปอ. http://student.mytcas.com/ ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
3️⃣ #พิมพ์ใบรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2566
4️⃣ #ส่งเอกสารรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย ประมาณเดือน พฤษภาคม 2566

🔥🔥 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปฏิบัติ / ทดสอบทางภาษา / สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ) รอบที่...
08/01/2023

🔥🔥 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปฏิบัติ / ทดสอบทางภาษา / สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ) รอบที่ 1 Portfolio 💥💥 👉👉 https://bit.ly/3imK8Ka 💯💯💯

📣📣 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio วันนี้วันสุดท้ายละน๊าาาาาาาา‼️‼️คลิกสมัคร...
16/12/2022

📣📣 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio วันนี้วันสุดท้ายละน๊าาาาาาาา‼️‼️

คลิกสมัครทางนี้เลยจ้าาา 👉 http://bit.ly/3TTJDnx 💥

📣📣 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียดดังนี้✍️ ระบบรับสมัครนักศึกษา 👉 ...
21/11/2022

📣📣 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียดดังนี้
✍️ ระบบรับสมัครนักศึกษา 👉 http://bit.ly/3TTJDnx 💥💥
✍️ สมัครด้วยตนเองผ่านระบบ ⏰ ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 65
✍️ ชำระเงินค่าสมัครผ่านสถานศึกษา ⏰ ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 65
✍️ สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัคร ⏰ ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 65
✍️ สถานศึกษาส่งหลักฐานการสมัคร ⏰ ภายในวันที่ 5 ม.ค. 66
📌 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.tcas.cmru.ac.th/
✅✅สาขาวิชาที่เปิดรับ 👉 http://bit.ly/3Vfatbp
❌❌ #ไม่รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)❌❌

🔔🔔 #ยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ Pre-TCAS ปีการศึกษา 2566  #คลิกยืนยันสิทธิ์ภายในวัน...
18/11/2022

🔔🔔 #ยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ Pre-TCAS ปีการศึกษา 2566

#คลิกยืนยันสิทธิ์ภายในวันนี้ เวลา 23.59 น.🔥🔥🔥👉 http://bit.ly/3TKlznd

❌❌หากไม่ดำเนินการตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่❌❌

17/11/2022

ขณะนี้กระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ) เนื่องจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง จึงทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยใช้การไม่ได้ #ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบ Pre-TCAS ชั่วคราว จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
17 พ.ย. 65 เวลา 23.19 น.

🔔🔔 #ระบบยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ Pre-TCAS ปีการศึกษา 2566 💯💯💯🤩🤩 ระบบยืนยันสิทธิ์ ...
17/11/2022

🔔🔔 #ระบบยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ Pre-TCAS ปีการศึกษา 2566 💯💯💯
🤩🤩 ระบบยืนยันสิทธิ์ 💥คลิก💥 👉 http://bit.ly/3TKlznd
✅ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
⏰ ระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 (ระบบปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.)
✅ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th/
⏰ ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2566
✅ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ ทปอ. ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/
⏰ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
✅ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
⏰ ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2566

❌❌หากท่านไม่ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา❌❌

🆗🆗 #ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต CMRU Model ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 🎊🎊🎊✳️ ประกาศผล 💥คลิก...
17/11/2022

🆗🆗 #ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต CMRU Model ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 🎊🎊🎊
✳️ ประกาศผล 💥คลิก💥👉 http://bit.ly/3TJSDf4
✳️ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
⏰ ระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 (ระบบปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.)
✳️ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th/
⏰ ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2566
✳️ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ ทปอ. ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/
⏰ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
✳️ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
⏰ ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2566

🚫🚫หากท่านไม่ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา🚫🚫

📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (CMRU Model) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 💯💯♨️♨️ประกาศรายชื่...
07/11/2022

📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (CMRU Model) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 💯💯

♨️♨️ประกาศรายชื่อ 👉👉 https://bit.ly/3TaZ0aW 🔥🔥

💥แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ💥
✅ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
✅ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้าสู่ห้องสอบออนไลน์เพื่อรายงานตัวสอบสัมภาษณ์
👉👉ภาคเช้า : รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
👉👉ภาคบ่าย : รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
✅เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสู่ห้องสอบออนไลน์แล้ว ให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กรรมการจะแจ้งในช่วงการรายงานตัว)
✅ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องอยู่ในห้องสอบออนไลน์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากกรรมการว่า “การสอบเสร็จสิ้นแล้ว” ผู้มีสิทธิ์สอบจึงจะออกจากห้องสอบออนไลน์ได้

📣📣 #ประกาศผังที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรครุศาสตรตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู (CMRU Model) ปีการศึกษา 2566...
22/10/2022

📣📣 #ประกาศผังที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรครุศาสตรตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู (CMRU Model) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
♨️ประกาศผังที่นั่งสอบ 👉 https://bit.ly/3MRVxwi
♨️กำหนดการสอบ เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565
♨️เวลาสอบ 9.00 น. - 13.30 น.

🚩🚩 #ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ CMRU Education EXPO 2023 ✍️ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https:...
22/10/2022

🚩🚩 #ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ CMRU Education EXPO 2023
✍️ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/3gw4Fuz
✍️ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ที่ระบบของมหาวิทยาลัย 👉ในวันที่ 17-18 พ.ย. 65
🚫หากไม่ยืนยันสิทธิ์ที่ระบบของมหาวิทยาลัย #ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. ได้ 🚫

🔥🔥เหลือเพียง 2 วันแล้วววจ้าาา🔥🔥............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
14/10/2022

🔥🔥เหลือเพียง 2 วันแล้วววจ้าาา🔥🔥.............................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ Pre-TCAS
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 2565 นี้ เท่านั้น
---------------
สมัครเรียน คลิก👉 http://www.tcas.cmru.ac.th/
---------------

สมัครแล้วไม่จ่ายเงินค่าสมัคร ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ นะจ๊ะ 😚

🔥🔥เหลือเพียง 3 วันเท่านั้น🔥🔥............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับ...
13/10/2022

🔥🔥เหลือเพียง 3 วันเท่านั้น🔥🔥.............................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบ Pre-TCAS
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 2565 นี้ เท่านั้น
---------------
สมัครเรียน คลิก👉 http://www.tcas.cmru.ac.th/
---------------

สมัครแล้วไม่จ่ายเงินค่าสมัคร ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ นะจ๊ะ 😚

น้องๆที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 🔥สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบรับสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 1-2 วันทำการ 💰💰(ไม่นับรวมว...
30/09/2022

น้องๆที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 🔥
สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบรับสมัคร
หลังจากชำระเงินแล้ว 1-2 วันทำการ 💰💰
(ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

+6653885973

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💥 #ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 🔥
✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/3QbxqKj
✍️ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 👉 15-18 มิ.ย. 65
✍️ ส่งเอกสารการรายงานตัว 👉 เสาร์ 18 มิ.ย. 65 เวลา 8.00-12.00 น.
✍️ สถานที่ส่งเอกสาร 👉 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 💯💯
♨️♨️ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ♨️♨️
👉👉 นักศึกษาใหม่ 6️⃣5️⃣ #ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 💯💯
👉👉 #เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมจึงจะสำเร็จการศึกษา 🔥🔥
🔥🔥ด่วน‼️ #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ #รอบเพิ่มเติม

✍️ รับสมัครนักศึกษา 💥คลิก 👉 https://bit.ly/3xvo7gT
✍️ รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2565 ♨️♨️
✍️ #ชำระเงินค่าสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 👇👇
✍️ #พร้อมทั้งส่งเอกสารการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 👇👇
👉 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น❗️

💢💢 #รอบนี้สำหรับผู้ที่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น💯💯
🤩ประกาศรูปแบบการยื่นเอกสารรายงานตัว "ภาคปกติ" 🥳🤩
1️⃣ รอบ 3 Admission
2️⃣ รอบ 4 Direct Admission
✍️ เรียงเอกสารตามตัวอย่าง จากนั้น....
👉 #จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 📨 ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65
👉 #จัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 📨 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 65
🔥🔥 #ประกาศผลการคัดเลือกและรหัสนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565

✍️ ประกาศผลการคัดเลือก 👉 https://bit.ly/38qkiQt
✍️ บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/3khkkMI

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃
🔥🔥 #รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/38Ok5qx
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3MQRYpu
✍️ สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร 👉https://bit.ly/3z1EbIy

💥💥รีบหน่อยนะจ๊ะ #มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัดจ้าาาา 💥💥
💯💯 #ประกาศรหัสนักศึกษาภาคปกติ #รอบที่_3_Admission #หลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2565 ♨️♨️

✍️ ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/39PjGUT
✍️ บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ 👉 https://bit.ly/3khkkMI
🤩ประกาศรูปแบบการยื่นเอกสารรายงานตัว "ภาคปกติ" 🥳🤩
1️⃣ รอบ พิเศษ CMRU Education Expo
2️⃣รอบ Portfolio
3️⃣รอบ Quota
===>เรียงเอกสารตามนี้ แล้ว.... #เตรียมเอกสารส่งทางไปรษณีย์
หรือ #บริษัทขนส่งเอกชน ตามสะดวกเลยจ้าาาาาา 📨
📌📌รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบจากอนุปริญญา)
💥สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ป.วส. เท่านั้น💥

✍️ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👉 https://bit.ly/3vVrs72
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3kz4mhn

🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺🚹🚺
🔥🔥รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 3 Admission
✅ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า✅

✍️ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. 👉 https://www.mytcas.com/
✍️ คู่มือแนะนำการสมัคร 👉 https://bit.ly/3KAO2Hx

🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚴‍♀️
ตามที่ ทปอ. ได้ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์รอบ Quota

🧐ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงปรับปฏิทินขั้นตอนการบันทึกประวัตินักศึกษาและการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ Quota 😊🥳
ฉบับ จ้าาาาาา 👇👇👇👇
📌 #เปลี่ยนแปลงปฏิทิน_การยืนยันสิทธิ์_สละสิทธิ์ นักศึกษาภาคปกติ ผ่านระบบของ ทปอ. 🔥🔥
#}