Clicky

โรงเรียนบ้านสันกำแพง

โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนบ้านสันกำแพง

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://w
06/05/2022
โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://w

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://w

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา

05/05/2022
05/05/2022
โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย และ วิชาเอกภาษาจีน) - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http:/
01/05/2022
โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย และ วิชาเอกภาษาจีน) - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http:/

โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย และ วิชาเอกภาษาจีน) - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http:/

โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย และ วิชาเอกภาษาจีน)

โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับสมัครจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 2
01/05/2022
โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับสมัครจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 2

โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับสมัครจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 2

โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับสมัครจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 2 อัตรา

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG
01/05/2022
โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2565
27/04/2022

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2565

ขณะนี้ได้เปิดระบบในการตรวจสอบผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว โดยเข้าผ่านระบบ E-STUDENT ผ่านลิงค์นี้ >> http://www.bs...
22/04/2022
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน E-STUDENT - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL

ขณะนี้ได้เปิดระบบในการตรวจสอบผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว โดยเข้าผ่านระบบ E-STUDENT ผ่านลิงค์นี้ >> http://www.bsk.ac.th/e-student
การเข้าใช้งานระบบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น 08052553 ในการเข้าสู่ระบบ
ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการรับวัคซีน และ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบด้วย
ขอบพระคุณในความร่วมมือ

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน E-STUDENT - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL

วันที่ 15 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง นายสามารถ  อินตามูล พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันจัดงานป๋าเว...
16/04/2022

วันที่ 15 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง นายสามารถ อินตามูล พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันจัดงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ขอพร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ อาคาร 99 ปี ศรีสันกำแพง โรงเรียนบ้านสันกำแพง

วันที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะก...
16/04/2022

วันที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการร่วมประเมิน ได้แก่ นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสันกำแพง

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่น พรหมณภัทร - BAAN
02/04/2022
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่น พรหมณภัทร - BAAN

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่น พรหมณภัทร - BAAN

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่น พรหมณภัทร

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา 2 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://www.bsk.ac.th/new
01/04/2022
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา 2 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://www.bsk.ac.th/new

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา 2 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://www.bsk.ac.th/new

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา 2 อัตรา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำหรับสำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 256...
31/03/2022
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำหรับสำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2564 https://youtu.be/XRWT8gv8Z3k

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชานันทน์  วรรณก้อนประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง
29/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชชานันทน์ วรรณก้อน
ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กชาย อธิภัทร ประกอบของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 แผนการเรียนห้อง...
25/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กชาย อธิภัทร ประกอบของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในรายการสนามดรีมสตาร์ฟุตบอลเทรนนิ่ง THAILAND JUNIOR WARM-UP รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอนบน สังกัดทีม สโมสร ไนท์เพลส อคาเดมี ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แชมป์ภาคเหนือ

การอบรมทักษะการใช้สัญญาณนกหวีด เพื่อใช้ในงานจราจรในสถานการณ์จริง - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://www.bsk.ac.th/new
15/03/2022
การอบรมทักษะการใช้สัญญาณนกหวีด เพื่อใช้ในงานจราจรในสถานการณ์จริง - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://www.bsk.ac.th/new

การอบรมทักษะการใช้สัญญาณนกหวีด เพื่อใช้ในงานจราจรในสถานการณ์จริง - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL | http://www.bsk.ac.th/new

การอบรมทักษะการใช้สัญญาณนกหวีด เพื่อใช้ในงานจราจรในสถานการณ์จริง

วันที่ 4 มีนาคม 2565  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 แผนการ...
10/03/2022

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และเด็กหญิงกีรติกา กันจินะ (น้องมันนี่) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับรางวัลยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาไทย และประกวดรายการหนูน้อยสุภาษิตสัญจร (ภาคเหนือ) ณ โคกหนองนาโมเดลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เช้านี้ที่ภาคเหนือ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ช่อง NBT North)
09/03/2022
เช้านี้ที่ภาคเหนือ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ช่อง NBT North)

เช้านี้ที่ภาคเหนือ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ช่อง NBT North)

เช้านี้ที่ภาคเหนือ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ช่อง NBT North)

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่'s post
07/03/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่'s post

ผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
04/03/2022

ผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (เพิ่มเติม) ห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนปกติ รับระเบียบการและสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2...
22/02/2022

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (เพิ่มเติม) ห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนปกติ รับระเบียบการและสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 99 ปี ศรีสันกำแพง
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ทาง http://www.bsk.ac.th

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ อ.2 และชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP และห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2565
18/02/2022
ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ อ.2 และชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP และห้องเรี

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ อ.2 และชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP และห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ อ.2 และชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP และห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการ.....

ผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และโครงการห้องเรียนพิเศษด้าน ...
17/02/2022

ผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และโครงการห้องเรียนพิเศษด้าน วิทย์ - คณิต ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้ทำการเปิดเรียน On site วันแรกของภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งมีนักเรียนช...
14/02/2022

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้ทำการเปิดเรียน On site วันแรกของภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนจำนวนทั้งสิ้น 210 คน โดยคณะครู และนักเรียนทุกคนมีผลตวจ ATK เป็นลบทั้งหมด โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน On site ตามมาตรการป้องกันโรค Covid 19 ซึ่งหนึ่งห้องเรียนจัดให้นั่งเรียนได้ไม่เกิน 25 คน และมีฉากกั้นโต๊ะสำหรับนักเรียนทุกคน ในส่วนของการรับประทานอาหารได้จัดอาหารเป็นกล่องแยกทานแต่ละห้องเรียน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีกา...
12/02/2022

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 298 คน เข้าสอบใน 12 ห้องสอบ โดยมี นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนและคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ ME...
12/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย (ภาคเหนือ) กิจกรรม ยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและพอเพียง ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ โคกหนองนาโมเดลป่าไผ่ จังหวัดเชียงใหม่

Photos from โรงเรียนบ้านสันกำแพง's post
10/02/2022

Photos from โรงเรียนบ้านสันกำแพง's post

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอก ปฐมวัย ) จำนวน 1 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL |
04/02/2022
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอก ปฐมวัย ) จำนวน 1 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL |

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอก ปฐมวัย ) จำนวน 1 อัตรา - BAANSANKAMPHAENG SCHOOL |

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอก ปฐมวัย ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน
04/02/2022
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินและพัสดุ)

เนื่องในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับเลือกให้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั...
03/02/2022

เนื่องในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับเลือกให้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ทางโรงเรียนจึงแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครนักเรียนใหม่ ดังนี้
- วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ใต้ถุนอาคารเทศบาลตำบลสันกำแพง
- วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 ใต้ถุนอาคาร 99 ปี ศรีสันกำแพง โรงเรียนบ้านสันกำแพง

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน 99 ปี ศรีสันกำแพง พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ เพื่อกา
27/01/2022
พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน 99 ปี ศรีสันกำแพง พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ เพื่อกา

พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน 99 ปี ศรีสันกำแพง พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ เพื่อกา

พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน 99 ปี ศรีสันกำแพง พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี รวมพลคนบุญ เพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดูเพิ่มเติมผ่านลิงค์ >> http://w...
20/01/2022

โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ดูเพิ่มเติมผ่านลิงค์ >> http://www.bsk.ac.th/new/?p=post-detail&post_id=17

>>>รับระเบียบการสมัครระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 27 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 99 ปี ศรีสันกำแพง (ในวันและเวลาราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-331554

หมายเหตุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565
>กรณีที่ 1 รับเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2558 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558)
>>กรณีที่ 2 เด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับก่อนประถมศึกษาแล้ว (จบชั้นอนุบาล 3)

ที่อยู่

52/4 หมู่ที่ 8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแ
Chiang Mai
50130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เว็บไซต์

www.bsk.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนบ้านสันกำแพงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และอำลาสถาบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง
เตรียมงานเปิดอาคารใหม่ 99 ปี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสำเร็จ
โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16 มีการเปลี่ยนแปลงการประกวดวาดภาพจากกำหนดการเดิม ด้วยสถานกาณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาด การดำเนินงานในหลายส่วนได้ชะลอและขยายเวลาการประกวดวาดภาพออกไป สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนู อายุระหว่าง 4-10 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้ โดยมีกำหนดการในส่วนขยายเวลาดังนี้ 1. ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 2. กำหนดการตัดสิน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 3. กำหนดประกาศผลการประกวด วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 4. งานมอบรางวัล เดือนมีนาคม 2565
ขอเชิญน้องๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี ประกวดวาดภาพในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด - 19 ภายใต้ “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – หมดเขต 30 สิงหาคม 2564 โดยส่งผลงานเข้าประกวดมาจากทางบ้านหรือทางโรงเรียน สนใจสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพ หรือค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CC5eHFKi81hS_Gx2VInHftCzqtXU2ofH?usp=sharing ใบสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/XNHMneFWyuCu7p2u7 XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com XMA Header Image ขอเชิญประกวดวาดภาพ โครงการใส่สี สานใจฯ ครั้งที่ 16 - Google Drive drive.google.com
(18 พฤษภาคม 2563) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัด หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
👉มันม่วงญี่ปุ่น มันไข่ โลละ 50 บาทค่ะ 📲สนใจสอบถามได้ค่ะ หรือทักแชทมาก็ได้นะคะ 📱088-8069545 หมิวค่ะ สอบถามได้นะคะ 📮ส่งฟรีเชียงใหม่ค่ะ เคอรี่ต่างจังหวัดก็ส่งนะคะ
รบกวนช่วยดูแลห้องน้ำนักเรียนด้วยครับสิ่งสำคัญคือเรื่องความสะอาดอยากให้ทำความสะอาดอยู่เสมอเหมือนห้องน้ำครูเพราะเด็กบ่นเรื่องความสะอาดและไม่อยากเข้า
มีความรอๆๆ
รบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ... ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัคนักเรียนปีการศึกษา2563 เมื่อไรคะ?
เด็กร้องไห้ตามผู้ปกครอง? อยากทราบความคิดเห็นของคุณครูท่านอื่นๆดูค่ะว่าคุณครูจะมีวิธีการโน้มน้าวนักเรียนยังไง แต่สิ่งที่เจอมา แย่มากคะ ป2/1
อย่าให้มีเหตุการณ์ แบบนี้อีก
รบกวน ดูแล เด็ก ป.2/2 ด้วยนะครับ อย่าให้เด็กๆเริ่มทำตัวเป็นมาเฟีย นะครับ