เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมเสนอความคิดเห็น และแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่เพจ เทศบาลนครเชียงใหม่ www.facebook.com/cmmayor
เทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงานราชการ
เชียงใหม่
cmmayor
cmcity
chiangmai
municipality

เปิดเหมือนปกติ

17/10/2021

แจ้งผู้ที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
17/10/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

17/10/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
รวม 10,863 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,181 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 611 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 64 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,754,838 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 10,383 ราย
หายป่วยสะสม 1,630,212 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,790 ราย
---------------------
เสียชีวิต 68 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Photos from ส่วนช่างสุขาภิบาล  สำนักการช่าง  เทศบาลนครเชียงใหม่'s post
16/10/2021

Photos from ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่'s post

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้งานสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา ปฎิบัติงานดังนี้...
16/10/2021

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้งานสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา ปฎิบัติงานดังนี้
1.งานรอบคูเมือง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตั้งแต่หน้าโรงแรมอโมร่า ท่าแพ - ประตูท่าแพ
2.งานในสวนสาธารณะหรองบวกหาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และปลูกไม้ดอกเพิ่มบริเวณในสวน

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้งานบำรุงรักษาทางฯ ส่วนการโยธา ปฏิบัติงานดั...
16/10/2021

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้งานบำรุงรักษาทางฯ ส่วนการโยธา ปฏิบัติงานดังนี้
1.เก็บกวาดเศษดินเศษวัสดุ ถนนช้างเผือก 4 ง (ตามคำร้องชุมชนเอราวัณ)
2.ซ่อมแซมหลุมถนนเทพสถิตย์ และ ถนนสวนดอก (ตามคำร้องชุมชนสวนดอก)
3.ซ่อมแซมหลุมถนนบุญเรืองฤทธิ์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

16/10/2021

แจ้งผู้ที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
16/10/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
16/10/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเท...
16/10/2021

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่ นายประจญ​ ป​รัช​ญ์สกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และคณะ ในการประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือ ​และการทำงานควบคุม​การแพร่ระบาด​ของไวรัส​โควิด-19 คลัสเตอร์​ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสุวารี วงค์กองแก้ว หัวหน้...
16/10/2021

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสุวารี วงค์กองแก้ว หัวหน้างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนแห่งการเรียน ณ ศูนย์ฟื้นบ้านย่านเวียง และชุมชนควรค่าม้าสามัคคี”

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตลาดเมืองใหม่ ตลาเเ...
16/10/2021

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตลาดเมืองใหม่ ตลาเเมืองสมุทร และ ตลาด สท.เก๊า

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19) บริเวณตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และ ตลาด สท.เก๊า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 185/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และ ตลาด สท.เก๊า เป็นเวลา 14 วัน เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงมอบถุงยัพชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0018.1/32482 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และ ตลาด สท.เก๊า โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวพรผกา ตาระกา นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีรับมอบถุงยังชีพดังกล่าว

16/10/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
รวม 10,648 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,873 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 650 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 111 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 14 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,743,975 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 10,794 ราย
หายป่วยสะสม 1,619,829 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,378 ราย
---------------------
เสียชีวิต 82 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

😷 การดำเนินงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ย่านตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด ...
15/10/2021

😷 การดำเนินงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ย่านตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 185/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ให้ปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุมทร ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 ตุลาคม 2564 นั้น #เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้

✔️ สนธิกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อส. ทสปช. ตำรวจ และ เทศกิจ ตั้งด่านตรวจ จำนวน 4 จุด รอบตลาดเมืองใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง

✔️ ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงในชุมชนป่าแพ่ง ป่าเป้า อุ่นอารีย์ กู่เต้า และ เชียงยืน

✔️ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ค้า และ ผู้ใช้แรงงานในตลาดเมืองใหม่ จำนวนรวมกว่า 2,800 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564)

✔️ จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั้ง 4 แขวง จำนวนรวมกว่า 3,000 คน โดยเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา

✔️ จัดทำเอกสารรายชื่อกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ และพื้นที่ต่อเนื่อง ประมาณ 1,300 ราย โดยจำแนกรายชื่อ ที่อยู่ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ค้นหาผู้เสี่ยงสูงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ค้นหาผู้เสี่ยงสูงที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาผู้เสี่ยงสูงที่ไปพักต่างอำเภอ

✔️ ดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดเมืองใหม่ ถนนวิชยานนท์ ถนนวังสิงห์คำ และ ถนนเมืองสมุทร ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2564

✔️ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ และตลาดเมืองสมุทร ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

✔️ จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0018.1/32482 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และ ตลาด สท.เก๊า

😷 การดำเนินงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ย่านตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 185/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ให้ปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุมทร ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 ตุลาคม 2564 นั้น #เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้

✔️ สนธิกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อส. ทสปช. ตำรวจ และ เทศกิจ ตั้งด่านตรวจ จำนวน 4 จุด รอบตลาดเมืองใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง

✔️ ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงในชุมชนป่าแพ่ง ป่าเป้า อุ่นอารีย์ กู่เต้า และ เชียงยืน

✔️ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ค้า และ ผู้ใช้แรงงานในตลาดเมืองใหม่ จำนวนรวมกว่า 2,800 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564)

✔️ จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั้ง 4 แขวง จำนวนรวมกว่า 3,000 คน โดยเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา

✔️ จัดทำเอกสารรายชื่อกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ และพื้นที่ต่อเนื่อง ประมาณ 1,300 ราย โดยจำแนกรายชื่อ ที่อยู่ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ค้นหาผู้เสี่ยงสูงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ค้นหาผู้เสี่ยงสูงที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ค้นหาผู้เสี่ยงสูงที่ไปพักต่างอำเภอ

✔️ ดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดเมืองใหม่ ถนนวิชยานนท์ ถนนวังสิงห์คำ และ ถนนเมืองสมุทร ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2564

✔️ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ และตลาดเมืองสมุทร ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

✔️ จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0018.1/32482 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และ ตลาด สท.เก๊า

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
15/10/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งที่ 6/2564เมื่อวันที...
15/10/2021

ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายอาคม กันทวงค์ นายกันต์กวี อินทวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในฐานะผู้แทนภาคประชาชน นางกานต์รวดี บุญญานุชสิรินันท์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ ตัวแทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายบุรินทร์ ใจจะนะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ตัวแทนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีมติให้จัดถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงสูง และต้องกักตัว 14 วัน เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จะได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-...
15/10/2021

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จะได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ระหว่าง วันที่ 14,15 ,16 และ 20, 21, 22 ตุลาคม 2564 ณ ตลาดเมืองใหม่

และในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่จะได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้า พนักงาน และผู้ใช้แรงงาน ก่อนการเปิดตลาดเมืองใหม่ โดยจะจัดจุดตรวจที่โรงผักสีเขียว สำนักงานตลาดเมืองใหม่ และ หน่วยกู้ภัยทางน้ำ ริมถนนวังสิงห์คำ และในวันเดียวกันนี้ จะเปิดรับลงทะเบียนพ่อค้า แม่ค้า ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่ 23 และ 25 ตุลาคม 2564 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนผู้ค้า พนักงาน และผู้ใช้แรงงานในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรสโควิด-19 และ ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จะได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ระหว่าง วันที่ 14,15 ,16 และ 20, 21, 22 ตุลาคม 2564 ณ ตลาดเมืองใหม่

และในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่จะได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้า พนักงาน และผู้ใช้แรงงาน ก่อนการเปิดตลาดเมืองใหม่ โดยจะจัดจุดตรวจที่โรงผักสีเขียว สำนักงานตลาดเมืองใหม่ และ หน่วยกู้ภัยทางน้ำ ริมถนนวังสิงห์คำ และในวันเดียวกันนี้ จะเปิดรับลงทะเบียนพ่อค้า แม่ค้า ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่ 23 และ 25 ตุลาคม 2564 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนผู้ค้า พนักงาน และผู้ใช้แรงงานในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรสโควิด-19 และ ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลนครเชียงใหม่

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการชาร์มมิ่ง เชียงใหม่ (Charm...
15/10/2021

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการชาร์มมิ่ง เชียงใหม่ (Charming Chiang Mai) ที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายน นี้

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้กับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมเปิดเมืองรับท่องเที่ยว ตามโครงการ Charming Chiangmai ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นางสาวพรผกา ตาระกา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนางสาวธนธรณ์ ไพรวัลย์ และ นางมณฑา กิติแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล แขวงกาวิละ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่.

Photos from งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่'s post
15/10/2021

Photos from งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่'s post

Photos from ส่วนช่างสุขาภิบาล  สำนักการช่าง  เทศบาลนครเชียงใหม่'s post
14/10/2021

Photos from ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่'s post

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
14/10/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
14/10/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้งานบำรุงรักษาทางฯ ส่วนการโยธา ดำเนินการปู...
14/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้งานบำรุงรักษาทางฯ ส่วนการโยธา ดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกฯ ซ่อมแซมถนนข่วงเมรุ ซอย 1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

การปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 7-12 ตุลาคม 2564ปฏิบัติ...
14/10/2021

การปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 7-12 ตุลาคม 2564
ปฏิบัติงานดังนี้
-ตัดหญ้าถนนหัสดิเสวี
-ตัดหญ้าถนนเสริมสุข
-ทำความสะอาดถนนห้วยแก้วแยกภูคำ
ถึงหน้าสวนสัตว์ขาขึ้นและขาลง
-กวาดทำความสะอาดถนนบำรุงบุรี
-ทำความสะอาดถนนอินทวโรรส
-ทำความสะอาดถนนสิงหราช
-ทำความสะอาด ถ.เสริมสุข
-ทำความสะอาดถนนเม็งรายรัศมี
-ตั้งเต็นท์ตรวจ ATK บริเวณ ตลาดนวรัตน์
-ตัดหญ้าถนนสิโรรสซอย1 และ ซอย 3
-พ่นสารเคมีกำจัดยุง ชนิดละอองฝอย ULV
ชุมชนเอราวัณ ซอย 4
-กวาดทำความสะอาดถนนอารักษ์
-กวาดทำความสะอาดถนนศรีวิชัย
-กวาดทำความสะอาดถนนสนามบิน
-กวาดทำความสะอาดถนนห้วยแก้ว
-ล้างถนนศิริมังคลาจารย์
-ชุดเฉพาะกิจตั้งเต๊นท์วัดหม้อคำตวง
-ตัดหญ้าถนนราชมรรคา
-กวาดทำความสะอาดถนนบำรุงบุรี ซอย 1-2
-กวาดทำความสะอาดถนนราชมรรคา
-กวาดทำความสะอาดถนนราชมรรคา ซอย 7
-กวาดทำความสะอาดถนนสามล้าน ซอย 4
-กวาดทำความสะอาดถนนสามล้าน ซอย 5
-กวาดทำความสะอาดถนนสามล้าน ซอย 7
-กวาดทำความสะอาดถนนสามล้าน ซอย 7ก
-ชุดเฉพาะกิจจัดเก็บเต็นท์ เก้าอี้ พัดลม
หน้าตลาดนวรัฐ
-พ่นยาฆ่าเชื้อ covid-19 ร้าน Good Bar
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนสมโภชเชียงใหม่ 720ปี
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนศรีวิชัย
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนห้วยแก้ว (หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่-หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้ง 2 ฝั่ง)
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนสุเทพ(หลัง มช.-หน้าตลาดต้นพยอม)
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนสนามบินเก่า
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนอินทวโรรส
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนสิงหราช
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ลานประตูเชียงใหม่
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนศรีภูมิ ซอย4-8
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ถนนข้างเรือนจำ
-กวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้รอบๆที่ว่าการอำเภอเมือง(เดิม)
-ชุดบรรทุกน้ำ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจ ล้างทำความสะอาด ตลาดเมืองใหม่
-ชุดเฉพาะกิจ ตั้งเต็นท์ สำนักงานแขวงนครพิงค์
-ส่งเก้าอี้ สถานีดับเพลิงคงคา
-ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ณ สำนักงานแขวงนครพิงค์ และตลาดเมืองใหม่
-ชุดพัฒนากวาดทำความสะอาด เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 720ปี, ถนนศรีวิชัย, ถนนห้วยแก้ว (หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่-หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้ง 2 ฝั่ง),
ถนนสุเทพ(หลัง มช.-หน้าตลาดต้นพยอม),
ถนนมณีนพรัตน์, ถนนอินทวโรรส และถนนอารักษ์ ซอย 5
-ชุดรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างไหล่ถนน ตะแกรงร่องระบายน้ำถนน และทางเท้า ถนนราชดำเนิน และถนนบุญเรืองฤทธิ์
-ชุดเฉพาะกิจ เก็บเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงานแขวงนครพิงค์, สถานีดับเพลิงคงคา และสถานีกู้ภัยทางน้ำ

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
14/10/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

14/10/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
รวม 11,276 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,413 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 677 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 134 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 52 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,722,841 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 10,407 ราย
หายป่วยสะสม 1,598,324 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,925 ราย
---------------------
เสียชีวิต 112 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ถนนวังสิงห์คำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
Chiang Mai
50000

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ขึ้นตรงต่อมณฑลพายัพต่อมาเมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น เทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น “เทศบาลนครเชียงใหม่” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๘๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๗๘ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๗.๕๐ ตารางกิโลเมตร มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัด ระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ทุกประการนับเป็นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย Admin: นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053259000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

หน่วยงานราชการ
เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลนครเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ สถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามฯ บริการวางระบบ ธุรกิจคลินิกความงาม สถานความงาม ขออนุญาต แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ นะคะ พบกับการ "สร้างอาชีพทั่วทิศ กับ ธุรกิจเฟรนไชส์" ในงาน เฟรสไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2021 ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยเฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 📆 ในวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ --------------------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0899441346 - 0813758333 Line Official Account:@@drcosmetics [ https://line.me/R/ti/p/%40tcr0114u ] --------------------------------------- #อยากเปิดคลินิกความงามไม่ใช่หมอ #ธุรกิจความงาม #สร้างอาชีพทั่วทิส #roadshow2021 #เชียงใหม
مرحبا بكم
สวัสดีค่ะ ถนนศรีปิงเมืองฝนตกน้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วค่ะ รบกวนช่วยดูเปิดสูบให้ด้วยนะคะ
เรียน การทางของเทศบาลนครเชียงใหม่ อยากให้ช่วยตรวจสอบถนนซอย 1 ข่วงเมรุ (ตรอกเหล่าโจ้ว) ในตลาดวโรรส (กาดหลวง) เพื่อประเมินและจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ เนื่องจากช่วงนี้ฝนตก น้ำขังหลุมบ่อบนผิวถนนหลายจุด เวลารถวิ่งผ่านทุกครั้งทำให้น้ำกระเด็นเข้าร้าน เปรอะเปื้อนสินค้าหน้าร้านและลูกค้าทุกครั้ง ขอช่วยพิจารณาด่วนครับ ขอบคุณมากครับ
ตอนนี้เริ่มมีการนำเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสวนเช่นสุนัข ทั้งที่มีป้ายห้ามนำสุนัขเข้ามาในสวน เวลาเดินเข้าไปในสวนก็เห่าเสียงดังสร้างความหวาดกลัวทำให้ไม่กล้าเข้าไป เกิดเตุการณ์แบบนี้หลายครั้ง ขอความกรุณาช่วยปรับปรุงตรงจุดนี้ด้วยค่ะ
รบกวนสอบถามครับ แม่ค้ากาดเมืองใหม่ริมถนนฝั่งติดน้ำปิง กั๊กที่จอดรถเพื่อเปิดหน้าร้านขายของ สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนครับ พฤติกรรมคือ กั๊กที่จอดรถริมถนนหน้าร้านของตนเองไม่ให้ใครมาจอด ทำให้คนที่มาซื้อของต้องไปรุมจอดข้างเจดีย์ขาว.. ถ้ากั๊กไว้เพื่อขนถ่ายสินค้าชั่วคราวจะไม่ว่าเลย แต่นี่กั๊กแบบถาวร ช่วงเวลาที่พบ 03.30 - 06.00 ทุกวันครับ
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณวิไลลักษณ์ ศรีบุญเรือง ชื่อเล่นอัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0876717847 เลขประจำตัวประชาชน3501200554604 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณอำภา หล้าสุธรรม ชื่อเล่นโอ๋ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871828533 เลขประจำตัวประชาชน3500200772911 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า
ป.ว.ส.สารสนเทศ​ที่ไหนต้องการ​รับไปทำงานบ้างครับ.0943596618
ผมได้โพสต์แจ้ง น้ำประปาไหลซึมทำให้ผิวถนนชำรุด เส้นก่อนสามแยกไฟเขียวแดง สถานีรถไฟ ตอนนี้ น้ำประปา หยุดไหลแล้ว คงเป็นส่วนประปา ที่ได้แจ้งไป ซ่อมแล้ว แต่ผิวถนน ยังไม่ซ่อม จึงแจ้งมายังเทศบาล ช่วยแก้ไขด้วยครับ หลุมเริ่มขยายใหญ่ทุกทีแล้ว
รบกวนทางงานโยธาธิการ แขวงกาวิละ หรือเทศบาลนครเชียงใหม่ มาปะหลุมบนถนนเทวีอุทิศด้วยครับ ถนนสายนี้เวลาฝนตกหนักน้ำท่วมตลอด จนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วครับ โปรดดำเนินการด้วยครับ ก่อนหลุมมันจะกว้างมากกว่านี้ เชียงใหม่ CM108.com
ตอนนี้เชียงใหม่ไม่สวยงามเลยค่ะ น่าจะใช้ช่วงเวลาโควิดทำการปรับปรุงเมืองให้สวยงาม เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบเมืองแห่งดอกไม้ค่ะ คูเมืองก็ไม่สวยผิดกับสมัยก่อนค่ะ ฝากหน่วยงานราชการลงมาดูหน่อยเถอะค่ะ