เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมเสนอความคิดเห็น และแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่เพจ เทศบาลนครเชียงใหม่ www.facebook.com/cmmayor
เทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงานราชการ
เชียงใหม่
cmmayor
cmcity
chiangmai
municipality

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ต...
07/07/2021

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจ ให้คำแนะนำ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้ร้านอาหารปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรม " 100 ร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ"
🖍️ข้อกำหนดด้านการสุขาภิบาลอาหาร
🖌️อาหารสดพร้อมปรุง ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน
🖊️อาหารพร้อมบริโภค ปลอดภัยจากแบคทีเรียปนเปื้อน
✒️เครื่องปรุงรสไม่หมดอายุ มีเลข อย.
✏️ใช้ภาชนะปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อม
📍มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
ณ ร้านเค้กเปี่ยมสุข ร้านเดอะดุ๊คส์ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขฯ ปฏิบัติงานดังนี้#งานบริการสิ่งแวดล้อม : ให้บริ...
07/07/2021

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขฯ ปฏิบัติงานดังนี้

#งานบริการสิ่งแวดล้อม : ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ณ ด่านคัดกรองCovid-19ผู้เข้าสู่จ.เชียงใหม่ ณ ด่านสะพานดอนจั่น

#งานสัตวแพทย์
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมว ณ วัดพวกแต้ม และวัดเมธัง

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้  ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่า...
07/07/2021

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง ดำเนินการดังนี้
1.ติดตั้งป้ายจราจร บริเวณสี่แยกโรงเรียนปริ้นซ์ ,สี่แยกสะพานนวรัตน์ตะวันออก, สี่แยกสะพาน ร.9 ตะวันออก
2.ทาสีขอบทาง ถนนรัตนโกสินทร์

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
07/07/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังห...
07/07/2021

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

🔵 ต้องบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

🔵 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ สำหรับเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้รายงานตัวที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ จุดรายงานตัว ด้านหน้าอาคาร 1 โดยเปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 8.30 – 16.30 น.) สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สำหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการ หรือ ปฏิบัติงานของบริษัทและสถานประกอบการ ให้แสดงหนังสือรับรองการปฏิบัติงานกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย

🔵 ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หรือ คุมไว้สังเกต (แล้วแต่กรณี) และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab)

🔵 ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้รับสิทธิ์ผ่อนผันในการปฏิบัติตามความเห็นของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือพี่น้องในชุมชน ร่วมกันสอดส่อง เป็นหูเป็นตา กรณีมีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในชุมชนของท่าน โปรดแจ้ง ประธานชุมชน หรือ เจ้าหน้าที่ อสม. เพื่อทำการตรวจสอบ

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-259-141 และ 053-259-133-5

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครเชียงใหม่

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

🔵 ต้องบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

🔵 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ สำหรับเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้รายงานตัวที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ จุดรายงานตัว ด้านหน้าอาคาร 1 โดยเปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา 8.30 – 16.30 น.) สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สำหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการ หรือ ปฏิบัติงานของบริษัทและสถานประกอบการ ให้แสดงหนังสือรับรองการปฏิบัติงานกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วย

🔵 ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หรือ คุมไว้สังเกต (แล้วแต่กรณี) และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab)

🔵 ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้รับสิทธิ์ผ่อนผันในการปฏิบัติตามความเห็นของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือพี่น้องในชุมชน ร่วมกันสอดส่อง เป็นหูเป็นตา กรณีมีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในชุมชนของท่าน โปรดแจ้ง ประธานชุมชน หรือ เจ้าหน้าที่ อสม. เพื่อทำการตรวจสอบ

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-259-141 และ 053-259-133-5

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครเชียงใหม่

#รับมอบเจลแอลกอฮอล์        เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอั...
07/07/2021

#รับมอบเจลแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับมอบเจลแอลกอออล์ จากนายนิกร ทั่งทอง ผู้บริหารบริษัทใหม่เรสซิเดนซ์ จำกัดและคณะ.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดขอ...
07/07/2021

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางเยาวเรศ บุญถม ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวปริศนา ธาติ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล และ กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเก็ตถะหวา

#ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำ...
07/07/2021

#ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 โดยมีนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ นายพีรนันท์ วิมุกตาคม เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวพรผกา ตาระกา นายพิศุุทธิ์ พิศุทธกุล และนางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล รวมทั้งผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ฯ

07/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
รวม 6,519 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 6,464 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 55 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,148 ราย
ผู้ป่วยสะสม 272,309 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 54 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
06/07/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
06/07/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

#เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจ ให้คำแนะนำ ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ร้านอาหาร    วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 น...
06/07/2021

#เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจ ให้คำแนะนำ ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ร้านอาหาร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจ ให้คำแนะนำ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้ร้านอาหารปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรม " 100 ร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ"
💧ข้อกำหนดด้านการสุขาภิบาลอาหาร
💧อาหารสดพร้อมปรุง ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน
💧อาหารพร้อมบริโภค ปลอดภัยจากแบคทีเรียปนเปื้อน
💧เครื่องปรุงรสไม่หมดอายุ มีเลข อย.
💧ใช้ภาชนะปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อม
💧มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
ณ ร้านSmoothie Blues ร้านBread Brasserie ร้านหมูสองชั้น

#การปฏิบัติงานฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม   เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบ...
06/07/2021

#การปฏิบัติงานฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานดังนี้
#งานบริการสิ่งแวดล้อม
-นำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ไปทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ณ ชุมชนเชียงยืน
#งานสัตวแพทย์
- ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมว ณ วัดหมื่นตูม
-ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ณ สุสานสันติธรรม วัดธาตุคำ วัดแม่หยวก วัดป่าแพ่ง

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้  งานบำรุงรักษาทางฯ ฝ่ายสาธารณู...
06/07/2021

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้ งานบำรุงรักษาทางฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ปฏิบัติงานดังนี้
1.ซ่อมแซมทางเท้าถนนสันติธรรม บริเวณห้าแยกสันติธรรม
2.ซ่อมแซมถนนหมื่นด้ามพร้าคต ซ.5
3.ซ่อมแซมถนนหัสดิเสวี

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564  นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเเชียงใหม่ สั่งการให้ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่า...
06/07/2021

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเเชียงใหม่ สั่งการให้ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง ดำเนินการดังนี้
1.ทำเส้นชะลอความเร็ว ถนนแก้วนวรัฐ บริเวณประตูอาคารอำนวยการ2 และเข้าทางม้าลายหน้าโรงเรียนปริ้นซ์รอแยล รวม 2 แห่ง ตามคำร้อง
2.ทาสีขอบทาง ถนนรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณ...
06/07/2021

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายเอกชัย ท้าวคำมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายอินสอน บุญเผือก หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าสถานีดับเพลิงทุกสถานีเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
06/07/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

06/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
รวม 5,420 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 5,383 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 37 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,586 ราย
ผู้ป่วยสะสม 265,790 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 57 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สำน...
05/07/2021

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Care giver ติดตามเยี่ยมและให้การดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Long term care เยี่ยมผู้ป่วยรายเก่าในชุมชนหนองหอย จำนวน 12 ราย ให้บริการเปลี่ยนสายอาหาร จำนวน1 ราย และประเมินอาการผู้ป่วย จำนวน 1ราย พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพทั่วไป การทำกายภาพด้วยตนเองที่บ้าน ทบทวนและกำกับการรับประทานยาที่ถูกต้อง และแนะนำการป้องกันการตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโวรัสโคโรน่า เน้นย้ำมาตรการรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ

#longtermcare
#ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ต...
05/07/2021

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจ ให้คำแนะนำ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้ร้านอาหารปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรม " 100 ร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ"
⭐ข้อกำหนดด้านการสุขาภิบาลอาหาร
⭐อาหารสดพร้อมปรุง ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน
⭐อาหารพร้อมบริโภค ปลอดภัยจากแบคทีเรียปนเปื้อน
⭐เครื่องปรุงรสไม่หมดอายุ มีเลข อย
⭐ใช้ภาชนะปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อม
⭐มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวตรอกเล่าโจ้ว ร้านครัวรัตนา

เมื่อวันจันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง ...
05/07/2021

เมื่อวันจันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง ดำเนินการดังนี้
⭐ทำเส้นชะลอความเร็ว ถนนแก้วนวรัฐ บริเวณประตูอาคารศาสนกิจ และประตูโบสถ์ หน้าโรงเรียนปริ้นซ์รอแยล ตามคำร้อง
🌈ทาสีขอบทาง ถนนรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้ งานบำรุงรักษาทางฯ ฝ่ายสาธารณูปโ...
05/07/2021

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้ งานบำรุงรักษาทางฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ปฏิบัติงานดังนี้
1.ซ่อมแซมถนนป่าตัน ซ.7
2.ซ่อมแซมถนนโชตนา ซ.22
3.ก่อสร้างขยายพื้นที่ทางเท้าถนนสุเทพ (บริเวณหน้าวัดสวนดอก) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินบนทางเท้า

05/07/2021
"รายการจราจรเพื่อชุมชน"-นโยบายเปิดถนนคนเดิน มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล ร่วมรายการจราจรเพื่อชุมชน สวท.เชียงใหม่ ในประเด็นมาตรการป้องกันโควิด-19 ของเทศบาลนครเชียงใหม่

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอัศนี บูรณุปกร...
05/07/2021

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสถานที่ดังกล่าว ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
05/07/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

#ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน     เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 07.45 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอกเงิน นายอัศนี บู...
05/07/2021

#ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 07.45 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอกเงิน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดดอกเงิน โดยมี นางธนัฏฐา วุฒิวณิชย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ตลอดจนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้บริหารรับทราบ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ในการดังกล่าวผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ร่วมแสดงความยินดี โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงนครพิงค์ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางอัญชิสา ควัฒน์กุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ นางอภิรดี มิตรวงษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และนางสาวณภัชภา กองไชย หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน ร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อมดังกล่าว และมีคณะครูให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลกับคณะผู้บริหาร

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ...
05/07/2021

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สั่งการให้งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงเรียนวัฒโนทัย โดยซ่อมแซมลูกตั้งลูกนอนที่ชำรุด ด้วยแผ่นเหล็ก Chicken Plate เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้สะพาน ล้างทำความสะอาดตัวสะพาน และทาสีสะพานใหม่ เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม

05/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
รวม 6,166 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 6,082 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 84 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,534 ราย
ผู้ป่วยสะสม 260,370 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 50 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post
04/07/2021

Photos from ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่'s post

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตรวจเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในถนนคนเดินเชียงใหม่ เน้นย้ำผู้ค้า-นักท่องเที่ยว ป...
04/07/2021

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตรวจเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในถนนคนเดินเชียงใหม่ เน้นย้ำผู้ค้า-นักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 นั้น

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในถนนคนเดินเชียงใหม่ โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้เน้นย้ำผู้ค้า และ นักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ ดังนี้

- กำหนดให้ผู้ค้าขายและนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ได้ 4 จุด ได้แก่ 1) ข่วงประตูท่าแพ
2) ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
3) แยกถนนจ่าบ้าน
4) หน้าโรงเรียนพุทธิโสภน

- กำหนดให้ผู้ค้าขายและนักท่องเที่ยวทุกท่านผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและลงทะเบียนในระบบไทยชนะก่อนเข้ามาพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่

- ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากเข้ามาในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่โดยเด็ดขาด

- งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะอยู่ในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ ยกเว้นในสถานที่ที่จัดไว้

- ร้านค้าทุกร้าน ทุกประเภทในถนนคนเดินเชียงใหม่ จะต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ

- ผู้ค้าต้องมีการสวมหน้ากากและมีการเว้นระยะห่างระหว่างร้านค้าแต่ละร้าน

- บริการนวดแผนไทยในถนนคนเดินเชียงใหม่ สามารถให้บริการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้าเท่านั้น โดยต้องมีการเว้นระยะห่างของเตียง หรือ เก้าอี้ ที่ใช้ทำการนวดด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
- ลงข้อมูลในระบบ “CM-CHANA”
- รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใรพื้นที่
- กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน

ที่อยู่

เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ถนนวังสิงห์คำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
Chiang Mai
50000

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ขึ้นตรงต่อมณฑลพายัพต่อมาเมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น เทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น “เทศบาลนครเชียงใหม่” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๘๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๗๘ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๗.๕๐ ตารางกิโลเมตร มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัด ระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ทุกประการนับเป็นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย Admin: นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

053259000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

หน่วยงานราชการ
เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลนครเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณนันทวัน มณีวรรณรัตน์ 0615936463 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า
รบกวนทางงานโยธาธิการ แขวงกาวิละ หรือเทศบาลนครเชียงใหม่ มาปะหลุมบนถนนเทวีอุทิศด้วยครับ ถนนสายนี้เวลาฝนตกหนักน้ำท่วมตลอด จนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วครับ โปรดดำเนินการด้วยครับ ก่อนหลุมมันจะกว้างมากกว่านี้ เชียงใหม่ CM108.com
ตอนนี้เชียงใหม่ไม่สวยงามเลยค่ะ น่าจะใช้ช่วงเวลาโควิดทำการปรับปรุงเมืองให้สวยงาม เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบเมืองแห่งดอกไม้ค่ะ คูเมืองก็ไม่สวยผิดกับสมัยก่อนค่ะ ฝากหน่วยงานราชการลงมาดูหน่อยเถอะค่ะ
ขอขอบพระคุณ คุณกุ้ง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล เชียงใหม่ ได้นำรถมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ที่ถนนสนามกีฬา ซอย 5 เมื่อเช้าวันที่ 18/5/64 ค่ะ
ตลาดสดที่ติดกับที่ทำการเทศบาลน่าจะถึงเวลาสังฆยานาได้ละครับเฉอะแฉะ มืดสกปรก หนูวิ่งกันพลาดถ้าทำควรทำความสะอาดแต่ไล่ล้างตามท่อระบายน้ำด้วยเถอะสกปรกหนูเยอะมากระวังเกิดโรคระบาดซ้ำนะครับ
ผู้ชายคนนี้ทำงานในเทศกาลเชียงใหม่รึเปล่าคะพอดีลืมของไว้คะติดต่อไม่ได้กรุณาติดต่อกลับด้วยนะคะชอบคุณคะ
ประชาสัมพันธ์📣📣📣เรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ แพทย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอาทุกๆท่าน เนื่องด้วยทาง ด.ช.กมล ดาวเรือง(น้องปังปอนด์) อายุ 7 ขวบ กรุ๊ปเลือด โอ(O) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งน้องได้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย และเป็นผู้ป่วยที่ต้องให้โลหิต(เลือด)เป็นประจำทุกๆอาทิตย์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้ จึงส่งผลกระทบทำให้ทางโรงพยาบาลประสบภาวะขาดแคลนโลหิต(เลือด)ที่ใช้ในการเติมให้กับตัวน้องและผู้ป่วยรายอื่นๆ ดังนั้นจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้ที่มีจิตใจอันเป็นบุญกุศลทุกๆท่าน ช่วยเหลือในการร่วมบริจาคโลหิต(เลือด)ให้กับน้องในครั้งนี้ โดยทุกท่านสามารถร่วมบริจาคโลหิต(เลือด)ได้ทุกกรุ๊ป และสามารถติดต่อเพื่อร่วมบริจาคโลหิต(เลือด)ได้ที่ สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่(หลัง รร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่) ตามข้อมูลประจำตัวผู้ป่วยของน้องที่แจ้งมาข้างต้นนี้ ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์เชิญร่วมบริจาคโลหิต(เลือด)และขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมบริจาคโลหิต(เลือด)ล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย…ขอบพระคุณครับ #แชร์ช่วยน้อง
ส่งคำร้องที่สำนักงานแขวงศรีวิชัยเมื่อ20เม.ย.64ผ่านมาแล้วสิบกว่าวันยังไม่ได้รับการดำเนินการหรือแก้ไขใดๆเลยครับ
ส่งคำร้องเมื่อ20เม.ย.64ที่สำนักงานแขวงศรีวิชัยผ่านมาได้สิบกว่าวันแล้วยังไม่ได้รับการดำเนินการหรือแก้ไขใดๆเลยครับ
ขอตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไข .ระบบอุดตันของท่อระบายน้ำ ซอย ถ.สุเทพ ตรงข้าม รพ.ประสาท สามแยกไฟแดง ตรงทางม้าลาย .เรื่องของความปลอดภัยจากอาคารที่ได้-หรือไม่ได้ ในการต่อเติมอาคาร 2 ชั้น เป็น 3 ชั้น .เรื่องของไฟฟ้า ที่พึ่งเกิดขึ้นมาแล้ว ขอความกรุณามาดูแลส่วนนี้ด้วยอย่าปล่อยให้ผ่านไป ง่ายๆ
สมบัติลานนา..พะเยา. ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล และคนเจียงใหม่..หื้ออยู่ดีมีชัย อย่ามีเคราะห์มีภัยต่อไปภายหน้า..จากใจจริง.