Clicky

เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เทศบาลนครเชียงใหม่, หน่วยงานราชการ, เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ถนนวังส, Chiang Mai.

ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมเสนอความคิดเห็น และแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่เพจ เทศบาลนครเชียงใหม่ www.facebook.com/cmmayor
เทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงานราชการ
เชียงใหม่
cmmayor
cmcity
chiangmai
municipality

เปิดเหมือนปกติ

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
07/05/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 50-235 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ปานกลาง ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 582 จุด (เชียงราย 279 จุด เชียงใหม่ 215 จุด แม่ฮ่องสอน 60 จุด และลำพูน 28 จุด)

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟠 “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
โดยจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ อยู่ในระดับ 🔴 “ มีผลกระทบต่อสุขภาพ“

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

🌸🌸พระเจ้าฝนแสนห่า ในงานบูชาเสาอินทขีล🌸🌸พิธีบูชาเสาอินทขีลหรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างควา...
07/05/2023

🌸🌸พระเจ้าฝนแสนห่า ในงานบูชาเสาอินทขีล🌸🌸

พิธีบูชาเสาอินทขีลหรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ อินทขิลหรือเรียกว่า เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่า ทุกๆ ปีจะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขีลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรโดยการเพาะปลูก

อีกหนึ่งที่สำคัญสำหรับงานดังกล่าวนั่นคือ
การอัญเชิญ””พระเจ้าฝนแสนห่า””อันเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธาน ในขบวนแห่และมีการสวดคาถาอินทขีลของหมู่สงฆ์ด้วย ชาวเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขีลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายน โดยเริ่มในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขีล การเข้าอินทขีลจะมีไปจนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขีล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก

ซึ่งในปีนี้จะมีการแห่พระเจ้าฝนแสนห่า ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ครับ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
ภาพถ่ายและเรียบเรียงโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูล : Museum Thailand

🌸 เทศบาลนครเชียงใหม่ขอสวัสดีทุกท่านในวันหยุดพักผ่อน วันสบายๆ ของใครหลายๆ ท่านครับ อีกไม่กี่วันนี้ จะเข้าสู่ช่วงประเพณีที...
06/05/2023

🌸 เทศบาลนครเชียงใหม่ขอสวัสดีทุกท่านในวันหยุดพักผ่อน วันสบายๆ ของใครหลายๆ ท่านครับ อีกไม่กี่วันนี้ จะเข้าสู่ช่วงประเพณีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว นั่นคือ “ประเพณีการใส่ขันดอก” (บูชาเสาอินทขีล) ครับ

ประเพณีบูชาเสาอินทขีล หรือที่เรียกว่า “เข้าอินทขีล” นับเป็นประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่โดดเด่นเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งหากจะกล่าวโดยสังเขปแล้ว เสาอินทขีล เป็นเสาปูนปั้นตั้งอยู่กลางวิหารอินทขีลในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร แต่เดิมมีเฉพาะเสาล้วนๆ ต่อมามีการประดับกระจกตกแต่งให้สวยงาม แล้วนำพระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐานบนเสานั้น

ด้านความเป็นมา มีตำนานเล่าว่า เดิมเสาอินทขีลเป็นเสาหินที่อยู่บนสวรรค์ พระอินทร์สั่งให้กุมภัณฑ์สองตนนำมาตั้งไว้ในเมืองนพบุรี (เชียงใหม่) เพื่อบันดาลโชคลาภและป้องกันภัย ต่อมาผู้คนกระทำการอันเป็นการไม่ให้ความเคารพต่างๆ นานา กุมภัณฑ์ไม่พอใจจึงหามกลับเมืองสวรรค์ เมื่อชาวเมืองเดือดร้อนก็ไปขอพระอินทร์อีก คราวนี้พระอินทร์แนะนำชาวเมืองก่อเองโดยให้หล่ออ่างขาง (กะทะ) ขนาดใหญ่ แล้วให้หล่อรูปคนให้ได้ “ร้อยเอ็ดเจ็ดภาษา” คือผู้คนนานาชาติพันธุ์ หล่อรูปสัตว์ต่างๆ อาทิ ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ด ไก่ หมู หมา แพะ แกะ กวาง ลิง รวมทั้งปลา ปู หอย กุ้ง จระเข้ มังกร ตลอดจนตะขาบ แมลงป่อง ลงใส่ในอ่างขาง จากนั้น ให้ขุดดินฝังอ่างขางนั้นลึกลงดินถึง 9 ศอก แล้วก่อรูปเสาอินทขีลบนดินนั้น เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่ชาวเมือง

เมื่อได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ชาวเมืองจึงพากันสร้างเสาอินทขีลขึ้นใหม่ แล้วกระทำการสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีในช่วงต่อกันระหว่างเดือนแปดกับเดือนเก้าเหนือที่เรียก “เดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก” โดยที่การบูชาจะเน้นใช้ดอกไม้วางบน “ขัน” คือ พานดอกไม้ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ใส่ขันดอก”

กล่าวถึงในแง่ของการปฏิบัติ นอกจากจะมีการบูชาเสาอินทขีลแล้ว ประชาชนจะสักการบูชารูปเคารพอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณวัด เช่น รูปกุมภัณฑ์ รูปช้าง รูปฤาษี พระสังกัจจายน์ พระนอน ตลอดจนสรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวงในโอกาสเดียวกันด้วย ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวเชียงใหม่จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 23 พฤษภาคม เป็นวันออกอินทขีล

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
เรียบเรียงและภาพถ่ายโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูล : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2566
06/05/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 11-65 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 31 จุด (เชียงราย 15 จุด เชียงใหม่ 9 จุด แม่ฮ่องสอน 6 จุด และลำพูน 1 จุด)
เนื่องจากเว็บไซต์รายงานข้อมูล hotspot ขัดข้อง ยังไม่มีข้อมูล Hotspot ล่าสุดของวันที่ 5/5/66

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟡 “ปานกลาง”

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
05/05/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 11-65 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 31 จุด (เชียงราย 15 จุด เชียงใหม่ 9 จุด แม่ฮ่องสอน 6 จุด และลำพูน 1 จุด)

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟡 “ปานกลาง”

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ควรมิควรแล้วแต...
05/05/2023

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และพสกนิกร เทศบาลนครเชียงใหม่

••••••••• ท้าวทั้ง 4 (ท้าวจตุโลกบาล) ••••••••••  🙏🏻เครื่องหมายและพิธีกรรมในล้านนา🙏🏻“ท้าวทั้งสี่” หมายถึง มหาเทพ 4 พระอ...
05/05/2023

••••••••• ท้าวทั้ง 4 (ท้าวจตุโลกบาล) ••••••••••
🙏🏻เครื่องหมายและพิธีกรรมในล้านนา🙏🏻

“ท้าวทั้งสี่” หมายถึง มหาเทพ 4 พระองค์ที่เป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิก ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นเเรก ท้าวทั้งสี่พระองค์นี้ทำหน้าที่ดูเเลความสงบสุขของเหล่าสัตว์โลกในทิศต่างๆ อันหมายถึง

1. ท้าวธตรัฎฐะดูเเลทิศตะวันออก เป็นหัวหน้าของพวกคันธัพพะ
2. ท้าววิรุฬหกะดูแลทิศใต้ เป็นหัวหน้าของพวกกุมภัณฑ์
3. ท้าววิรูปักขะดูเเลทิศตะวันตก เป็นหัวหน้าของพวกนาค
4. ท้าวเวสสุวัณณะดูเเลทิศเหนือ เป็นหัวหน้าของยักษ์เเละเป็นหัวหน้าของบรรดามหาเทพกลุ่มนี้ มหาเทพทั้งสี่ยังถือว่าพระอินทร์ยังเป็นหัวหน้าของตน เเละจะต้องเข้าเฝ้าพระอินทร์ในสุธัมมสภาคศาลา

ในเเง่พิธีกรรมเเล้ว จะมีการทำพิธีบวงสรวงท้าวทั้งสี่ทุกครั้งที่จะประกอบพิธี ”มงคล” อย่างงานเฉลิมฉลองศาสนสถาน เคหสถาน และงานมงคลทั่วไป ซึ่งจะต้องมีการทำปราสาทหรือเเท่นท้าวทั้งสี่ โดยปักเสาสูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง เเล้วมีไม้สองท่อนยาวประมาณ 1 เมตร มาตอกตะปูให้ขวางกันเเละยื่นปลายไปในทิศทั้งสี่ ที่ปลายของไม้เเละหลักนั้นให้หาชิ้นไม้กว้างยาวประมาณหนึ่งคืบมาตีเเปะไว้ ให้จัดสะทวงเครื่องสี่ (อ่านว่า "สะตวง") คือกระบะกาบกล้วยบรรจุเครื่องสังเวยต่างๆ กระบะละสี่ชุด จำนวน 6 สะทวง นำสะทวงดังกล่าว ไปวางไว้ที่ยอดเสากับปลายไม้ทั้งสี่ทิศ เเละวางไว้ที่โคนเสาอีกหนึ่งกระบะ เครื่องบูชาดังกล่าวถือว่า กระบะที่อยู่บนยอดเสานั้น จัดไว้สังเวยเเก่พระอินทร์ ที่ปลายไม้ทั้งสี่ทิศนั้นเป็นกระทงเครื่องสังเวยมหาราชทั้งสี่พระองค์ตามทิศที่ท่านนั้นๆ ดูเเลอยู่เเละกระบะที่โคนเสานั้นถือว่าเป็นเครื่องบูชาเเก่พระเเม่ธรณี ทั้งนี้ อาจารย์ประกอบพิธีจะไปอ่านโองการสังเวยท้าวทั้งสี่ก่อนการมงคลนั่นเองครับ

ข้อมูลโดย: สารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ เล่มที่ 6
ภาพถ่าย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม่

••••••••••••••••••••••••••••••••••
#เทศบาลนครเชียงใหม่ #ท้าวทั้ง4 #ประเพณีและความเชื่อ #ท้าวจตุโลกบาล

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2566
04/05/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 17-54 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 45 จุด (เชียงราย 13 จุด เชียงใหม่ 14 จุด แม่ฮ่องสอน 17 จุด และลำพูน 1 จุด)

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟡 “ปานกลาง”

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีน...
04/05/2023

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 4 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่

Photos from ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่-City Heritage Centre Chiang Mai Municipal's post
04/05/2023

Photos from ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่-City Heritage Centre Chiang Mai Municipal's post

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบา...
04/05/2023

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และพสกนิกร เทศบาลนครเชียงใหม่

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
03/05/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 20-44 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ดีมาก ถึง ปานกลาง ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 162 จุด (เชียงราย 72 จุด เชียงใหม่ 69 จุด แม่ฮ่องสอน 15 จุด และลำพูน 6 จุด)

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟡 “ปานกลาง”

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะมินิบัส ให้แก่เทศบาลตำบลหนองจ๊อมและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวันที่ 3 ...
03/05/2023

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะมินิบัส ให้แก่เทศบาลตำบลหนองจ๊อมและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะมินิบัส ให้แก่เทศบาลตำบลหนองจ๊อมและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไป โดยมี นางสาวอรุณศรี ปัญโณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่ 2 (อาเขต 2) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่

การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร...
03/05/2023

การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และรับทราบผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป นี้ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่

สมาคมว่ายน้ำอาวุโสเชียงใหม่ และคณะครูอาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและสระเกล้าดำหัวนายกเทศม...
02/05/2023

สมาคมว่ายน้ำอาวุโสเชียงใหม่ และคณะครูอาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. สมาคมว่ายน้ำอาวุโสเชียงใหม่ และคณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและสระเกล้าดำหัว นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจสมาคมว่ายน้ำอาวุโสเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่

#สระเกล้าดำหัว

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
02/05/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 16-64 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 119 จุด (เชียงราย 31 จุด เชียงใหม่ 45 จุด แม่ฮ่องสอน 38 จุด และลำพูน 5 จุด)

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟠 “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

01/05/2023

งานที่คุณไม่ควรพลาด!

พบกับสุดยอดโซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพ
ก้าวล้ำไปอีกขั้น สร้างความได้เปรียบให้ทุกอุตสาหกรรม
เตรียมความพร้อมสู่อนาคตดิจิทัลได้แล้ววันนี้
InfoComm Asia 2023

24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 3-4

ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรี! คลิกที่นี่
https://bit.ly/3mQpwMy

งานสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยประธานชุมชน อสม. และกลุ่มสตรีแขวงนครพิงค์วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น...
01/05/2023

งานสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยประธานชุมชน อสม. และกลุ่มสตรีแขวงนครพิงค์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ประธานชุมชน อสม. และกลุ่มสตรีแขวงนครพิงค์ เข้าเยี่ยมคาราวะ และสระเกล้าดำหัว นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวขอบคุณผู้แทนชุมชน อสม. และกลุ่มสตรีแขวงนครพิงค์ ที่เสียสละเวลาทำงานหนักเพื่อประชาชนในทุกสถานการณ์ตลอดปีที่ผ่านมา และกล่าวให้กำลังใจคณะทำงานให้มีกำลังกาย กำลังใจที่ดี ที่จะทำงานเพื่อชุมชนของตนเองต่อไป โดยในพิธีดังกล่าวมี นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่

#สระเกล้าดำหัว

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
01/05/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 26-74 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ดี ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 99 จุด (เชียงราย 26 จุด เชียงใหม่ 44 จุด แม่ฮ่องสอน 29 จุด และลำพูน 0 จุด)

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟠 “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

เลขานุการนายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดงาน “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s Memories” ภายใต้โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่าย...
30/04/2023

เลขานุการนายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดงาน “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s Memories” ภายใต้โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ประจำปี 2566

วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 18.30 น. นายอัศนี บูรณูปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s Memories” ภายใต้โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ประจำปี 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่

#ข่วงประตูท่าแพ

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2566
30/04/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 40-99 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ปานกลาง ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 178 จุด (เชียงราย 76 จุด เชียงใหม่ 70 จุด แม่ฮ่องสอน 27 จุด และลำพูน 5 จุด)

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟠 “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำ...
30/04/2023

วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมการทำบุญตักบาตรดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ โดยดำเนินกิจกรรมบริเวณถนนด้านหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไปจนถึง สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันอาทิตย์ถัดไป

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 โทร. 090 592 4555

#เทศบาลนครเชียงใหม่

#ทําบุญตักบาตร

เลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม Pop it Park จุดประกายพื้นที่สาธารณะวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอัศ...
30/04/2023

เลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม Pop it Park จุดประกายพื้นที่สาธารณะ

วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอัศนี บูรณูปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Pop it Park จุดประกายพื้นที่สาธารณะ ณ สวนอัษฎาธร บริเวณคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่

#คลองแม่ข่า

29/04/2023

🔥☀️ ขับรถหน้าร้อน ☀️🔥
ส่งผลต่อการขับขี่ เช็ครถ เช็คคน ก่อนออกเดินทาง 🚗💨

👉สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
Website : https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php?publish=14161&deptcode=dip&fbclid=IwAR3clhoM3lKqs77kiOy3DxfmWey7tvFKQYqkAclhx0kawmtlrHVsuh8t8WM

#กองป้องกันการบาดเจ็บ
#กรมควบคุมโรค

วันที่ 29 เมษายน 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนค...
29/04/2023

วันที่ 29 เมษายน 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี เมืองเชียงใหม่” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม โซลูชั่น ระบบ หรือ แอปพลิเคชั่น ที่จะเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา พัฒนา ยกระดับชีวิตของคนเชียงใหม่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ ในการตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของสังคมไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี เมืองเชียงใหม่” รอบชิงชนะเลิศ โดยมีคณะกรรมการผูู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 ท่าน ที่จะร่วมกันคัดเลือกเฟ้นหาสุดยอดทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม โดยต้องตอบโจทย์ภายใต้ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ Good Home : บ้าน (เมือง) สะอาดดี ด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ ยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาดของพื้นที่, Good Healthcare : บริการสุขภาพดี ด้วยนวัตกรรมที่ยกระดับบริการสุขภาพ เพื่อให้คนเชียงใหม่เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และ Good Food for Health : อาการการกินดี ด้วยนวัตกรรมที่จะช่วยให้อาหารการกินในเมืองเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทางเพื่อสุขภาพมากขึ้น รวมถึงเกณฑ์การตัดสินอีก 6 ด้าน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

#เทศบาลนครเชียงใหม่

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2566
29/04/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2566

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 36-77 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ ดี ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

คำอธิบายเกณฑ์คุณภาพอากาศ
🟠PM2.5 มีค่า 51-90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
📢 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง: ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
🔴 PM2.5 มีค่า >90 มคก./ลบ.ม. “คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ”
📢 ทุกคน: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
**หมายเหตุ
- ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

‼️🔥Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 115 จุด (เชียงราย 47 จุด เชียงใหม่ 48 จุด แม่ฮ่องสอน 18 จุด และลำพูน 2 จุด)

🌏☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟡 “ปานกลาง”

📝แหล่งข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) GISTDA (fire.gistda.or.th)
สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือรายวันได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1” หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”

ที่อยู่

เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ถนนวังส
Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

053259000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลนครเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กำหนดการ การจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565
"ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที"
จัดโดย เทศบาลนครเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565
An agenda of Yee Peng Festival 2022
"Celebrating The Glorious Ping River"
Organized by Chiang Mai Municipality
7 - 9 November 2022
See you at Chiang Mai

Credit: เทศบาลนครเชียงใหม่

อัศนี บูรณุปกรณ์' นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สู่ งานเทศกาลยิ่งใหญ่แห่งปี “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565”
ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที” ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมบูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ความสุขแห่งสายน้า ปิงนครามหานที” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมในสองปีที่ผ่านมาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยยังคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในปี 2565 นี้ หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้กลับมาจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งอย่างเต็มรูปแบบ โดยไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมในปีนี้ คือ การประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดให้มีการแสดงประกอบริ้วขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ร่วมชมความงดงามของ “แสงศิลป์ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่” จัดแสดงโคมล้านนานับหมื่นดวงพร้อมประดับไฟแสงสียามค่ำคืนจะสว่างไสวทั่วเมืองเชียงใหม่ บริเวณ 5 ประตูเมือง 4 แจ่ง (เขตเมืองเก่า) ข่วงประตูท่าแพ สะพานเหล็ก (ขัวเหล็ก) สะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค์ บริเวณฝั่งแม่น้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ และครั้งแรกกับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่บนโค้งน้ำแม่ปิงที่ยาวที่สุด 6 ท่าน้ำ และอีก 1 สายน้ำชัยมงคล (คลองแม่ข่า) ด้วยบรรยากาศ ย้อนวันวาน วิถีแห่งสายน้า การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม ด้วยเทคนิคพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ “ใต้แสงแห่งความสุข ปิงนครามหานาที” การประกวดขบวนแห่โคมล้านนา การประกวดโคมแขวนล้านนาอันวิจิตรและงดงาม การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ การประกวดกระทงฝีมือใบตอง การปล่อยกระทงสายล้านนา (สะเปา) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดซุ้มประตูป่า พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง ประเพณีตั้งธรรมหลวง และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
แฟนเพจ : ยี่เป็งเชียงใหม่ YeePeng Festival และ แฟนเพจ : เทศบาลนครเชียงใหม่
อัศนี บูรณุปกรณ์' นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สู่ งานเทศกาลยิ่งใหญ่แห่งปี “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565”
ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที” ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมบูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ความสุขแห่งสายน้า ปิงนครามหานที” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมในสองปีที่ผ่านมาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยยังคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในปี 2565 นี้ หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้กลับมาจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งอย่างเต็มรูปแบบ โดยไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมในปีนี้ คือ การประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดให้มีการแสดงประกอบริ้วขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ร่วมชมความงดงามของ “แสงศิลป์ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่” จัดแสดงโคมล้านนานับหมื่นดวงพร้อมประดับไฟแสงสียามค่ำคืนจะสว่างไสวทั่วเมืองเชียงใหม่ บริเวณ 5 ประตูเมือง 4 แจ่ง (เขตเมืองเก่า) ข่วงประตูท่าแพ สะพานเหล็ก (ขัวเหล็ก) สะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค์ บริเวณฝั่งแม่น้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ และครั้งแรกกับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่บนโค้งน้ำแม่ปิงที่ยาวที่สุด 6 ท่าน้ำ และอีก 1 สายน้ำชัยมงคล (คลองแม่ข่า) ด้วยบรรยากาศ ย้อนวันวาน วิถีแห่งสายน้า การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม ด้วยเทคนิคพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ “ใต้แสงแห่งความสุข ปิงนครามหานาที” การประกวดขบวนแห่โคมล้านนา การประกวดโคมแขวนล้านนาอันวิจิตรและงดงาม การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ การประกวดกระทงฝีมือใบตอง การปล่อยกระทงสายล้านนา (สะเปา) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดซุ้มประตูป่า พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง ประเพณีตั้งธรรมหลวง และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
แฟนเพจ : ยี่เป็งเชียงใหม่ YeePeng Festival และ แฟนเพจ : เทศบาลนครเชียงใหม่
อัศนี บูรณุปกรณ์' นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สู่ งานเทศกาลยิ่งใหญ่แห่งปี “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565”
ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที” ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมบูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ความสุขแห่งสายน้า ปิงนครามหานที” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมในสองปีที่ผ่านมาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยยังคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในปี 2565 นี้ หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้กลับมาจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งอย่างเต็มรูปแบบ โดยไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมในปีนี้ คือ การประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดให้มีการแสดงประกอบริ้วขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ร่วมชมความงดงามของ “แสงศิลป์ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่” จัดแสดงโคมล้านนานับหมื่นดวงพร้อมประดับไฟแสงสียามค่ำคืนจะสว่างไสวทั่วเมืองเชียงใหม่ บริเวณ 5 ประตูเมือง 4 แจ่ง (เขตเมืองเก่า) ข่วงประตูท่าแพ สะพานเหล็ก (ขัวเหล็ก) สะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค์ บริเวณฝั่งแม่น้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ และครั้งแรกกับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่บนโค้งน้ำแม่ปิงที่ยาวที่สุด 6 ท่าน้ำ และอีก 1 สายน้ำชัยมงคล (คลองแม่ข่า) ด้วยบรรยากาศ ย้อนวันวาน วิถีแห่งสายน้า การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม ด้วยเทคนิคพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ “ใต้แสงแห่งความสุข ปิงนครามหานาที” การประกวดขบวนแห่โคมล้านนา การประกวดโคมแขวนล้านนาอันวิจิตรและงดงาม การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ การประกวดกระทงฝีมือใบตอง การปล่อยกระทงสายล้านนา (สะเปา) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดซุ้มประตูป่า พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง ประเพณีตั้งธรรมหลวง และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
แฟนเพจ : ยี่เป็งเชียงใหม่ YeePeng Festival และ แฟนเพจ : เทศบาลนครเชียงใหม่
อัศนี บูรณุปกรณ์' นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สู่ งานเทศกาลยิ่งใหญ่แห่งปี “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565”
ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที” ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมบูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ความสุขแห่งสายน้า ปิงนครามหานที” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมในสองปีที่ผ่านมาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยยังคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในปี 2565 นี้ หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้กลับมาจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งอย่างเต็มรูปแบบ โดยไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมในปีนี้ คือ การประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดให้มีการแสดงประกอบริ้วขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ร่วมชมความงดงามของ “แสงศิลป์ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่” จัดแสดงโคมล้านนานับหมื่นดวงพร้อมประดับไฟแสงสียามค่ำคืนจะสว่างไสวทั่วเมืองเชียงใหม่ บริเวณ 5 ประตูเมือง 4 แจ่ง (เขตเมืองเก่า) ข่วงประตูท่าแพ สะพานเหล็ก (ขัวเหล็ก) สะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค์ บริเวณฝั่งแม่น้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ และครั้งแรกกับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่บนโค้งน้ำแม่ปิงที่ยาวที่สุด 6 ท่าน้ำ และอีก 1 สายน้ำชัยมงคล (คลองแม่ข่า) ด้วยบรรยากาศ ย้อนวันวาน วิถีแห่งสายน้า การแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม ด้วยเทคนิคพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ “ใต้แสงแห่งความสุข ปิงนครามหานาที” การประกวดขบวนแห่โคมล้านนา การประกวดโคมแขวนล้านนาอันวิจิตรและงดงาม การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ การประกวดกระทงฝีมือใบตอง การปล่อยกระทงสายล้านนา (สะเปา) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดซุ้มประตูป่า พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง ประเพณีตั้งธรรมหลวง และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
แฟนเพจ : ยี่เป็งเชียงใหม่ YeePeng Festival และ แฟนเพจ : เทศบาลนครเชียงใหม่
ไว้ไปเที่ยวด้วยกันนะ❤️🌅🎆🎇
ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก เทศบาลนครเชียงใหม่
ชาวบ้านซอยข้างโบสถ์พระหฤทัย ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกๆนาย ที่ได้มาช่วยดำเนินการล้างโคลนในซอยบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเข้าออกซอยได้ ขอขอบพระคุณครับผม
Please stay safe! We are closely following reports of the ongoing heavy rainfall as it passes through Northern Thailand. We urge U.S. and Thai citizens to be mindful of rising water and flooded areas in your district, including but not limited to the areas along the Ping River in Muang district, Chiang Mai.

We strongly encourage U.S. citizens to exercise appropriate precaution and make contingency plans as needed. Continue to monitor local news, follow the emergency instructions provided by local authorities and enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) at step.state.gov to receive important emergency information. You can also check our Embassy and Consulate websites and the travel advisory page at travel.state.gov for additional updates. Lastly, follow Chiang Mai’s Municipality page เทศบาลนครเชียงใหม่ which provides up-to-date water level situation and other relevant information.
📢ประกาศ ! สนามบินเชียงใหม่ เปิดให้บริการตามปกติ✅
🔺เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์น้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมในเขตพื้นที่ตัวเมืองเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองชั้นในที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำ
▫️ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว และยังคงเปิดให้บริการตามปกติ▫️
//อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่พลาดการเดินทางขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติ 🚘 สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ และมีที่พักหรือจุดหมายปลายทางในพื้นที่ตัวเมือง ✈️ท่านสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ได้ที่
>>> สวท.เชียงใหม่ PRD.หรือ เทศบาลนครเชียงใหม่
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช คลีนิคนิรนาม สถานีกาชาดที่ 3 Chocobuy Qezenover327 Merzceo8976 Josephine Erlene Cuyegkeng Daclan โครงการบริหารและพัฒนาทรัพย