Master of Pharmacy Management Program, CMU

Master of Pharmacy Management Program, CMU หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(3)

มาค่ะ ใกล้หมดเขตรับสมัครแล้ว รีบตัดสินใจ สมัครมาเลยค่ะ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะ
17/04/2024

มาค่ะ ใกล้หมดเขตรับสมัครแล้ว รีบตัดสินใจ สมัครมาเลยค่ะ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

- เรียน ONLINE แบบ Real-time ที่จะมั่นใจใน Interpersonal communication และ Personal growth ของแต่ละบุคคล -

ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร : วันนี้ - 22 เมษายน 2567
ที่ https://www.cmu.ac.th/.../E13BF8C0-7C77-46BA-BEA1...
ระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2567
วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : 23 พฤษภาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล (อ.บ๋อม) [email protected]
อ.ดร.ภญ. ชิดชนก เรือนก้อน (อ.เหมย) [email protected]
หรืออาจารย์ในหลักสูตรฯ ทุกคน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง แต่คุณกำลังกังวลกับการทำวิทยานิพนธ์ ...  หลักสูตรการจัดการทางเภสัชกรรม พร้อมที่จ...
28/03/2024

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง
แต่คุณกำลังกังวลกับการทำวิทยานิพนธ์ ...

หลักสูตรการจัดการทางเภสัชกรรม พร้อมที่จะสนับสุนนการทำวิทยานิพนธ์ของคุณ ตลอดการเดินทาง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร : วันนี้ - 22 เมษายน 2567
ที่ https://www.cmu.ac.th/.../E13BF8C0-7C77-46BA-BEA1...
ระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2567
วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : 23 พฤษภาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล (อ.บ๋อม) [email protected]
อ.ดร.ภญ. ชิดชนก เรือนก้อน (อ.เหมย) [email protected]
หรืออาจารย์ในหลักสูตรฯ ทุกคน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.- เรียน ONLINE แบบ Rea...
28/03/2024

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

- เรียน ONLINE แบบ Real-time ที่จะมั่นใจใน Interpersonal communication และ Personal growth ของแต่ละบุคคล -

ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร : วันนี้ - 22 เมษายน 2567
ที่ https://www.cmu.ac.th/.../E13BF8C0-7C77-46BA-BEA1...
ระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2567
วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : 23 พฤษภาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล (อ.บ๋อม) [email protected]
อ.ดร.ภญ. ชิดชนก เรือนก้อน (อ.เหมย) [email protected]
หรืออาจารย์ในหลักสูตรฯ ทุกคน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร...
22/03/2024

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร : วันนี้ - 22 เมษายน 2567
ที่ https://www.cmu.ac.th/.../E13BF8C0-7C77-46BA-BEA1...
ระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2567
วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : 23 พฤษภาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล (อ.บ๋อม) [email protected]
อ.ดร.ภญ. ชิดชนก เรือนก้อน (อ.เหมย) [email protected]
หรืออาจารย์ในหลักสูตรฯ ทุกคน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร...
22/03/2024

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาการเปลี่ยนแปลง
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร : วันนี้ - 22 เมษายน 2567
ที่ https://www.cmu.ac.th/th/content/E13BF8C0-7C77-46BA-BEA1-56392A967AEF

ระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2567
วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : 23 พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล (อ.บ๋อม) [email protected]
อ.ดร.ภญ. ชิดชนก เรือนก้อน (อ.เหมย) [email protected]
หรืออาจารย์ในหลักสูตรฯ ทุกคน

29 มกราคม 2567 ครอบครัวการจัดการฯ มช. ปีนี้มีมหาบัณฑิตให้เราร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากเลยค่ะ .. ยินดีกับทุกๆ ท่าน ด้วยนะค...
30/01/2024

29 มกราคม 2567

ครอบครัวการจัดการฯ มช. ปีนี้มีมหาบัณฑิตให้เราร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากเลยค่ะ .. ยินดีกับทุกๆ ท่าน ด้วยนะคะ

ขอบคุณมากๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกัน และ ขอร่วมเป็นกำลังใจในการเดินทางของทุกท่านต่อไปนะคะ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึ...
25/01/2024

ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาด้วย ทุกท่านด้วยค่ะ

ท่านสามารถร่วมแสดงความยินดี พบปะพูดคุยกันกับมหาบัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ ของหลักสูตร ร่วมกันได้ในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้ที่บริเวณ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้นะคะ

มาแล้วๆค่ะ รับสมัครน้องๆที่สนใจพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนในระดับที่สูงขึ้น รับรองได้อะไรมากกว่าที่น้องๆคิดแน่นอน อาจารย์น่า...
18/01/2024

มาแล้วๆค่ะ รับสมัครน้องๆที่สนใจพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนในระดับที่สูงขึ้น รับรองได้อะไรมากกว่าที่น้องๆคิดแน่นอน อาจารย์น่ารัก ใจดี มาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web_2022/coursesllybus.html
ยื่นใบสมัครได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/

**มีทุนวิจัยให้นักศึกษาทุกคน ทุน Teaching assistance, Research assistance นำเสนอผลงานต่างประเทศ ฯลฯ****

วันแรกหลังปีใหม่ 2024 เรามีนักศึกษารหัส 65 สองคนแรก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วค่ะ ขอแสดงความยินดีกับสันและจิ๊บนะคะ1....
02/01/2024

วันแรกหลังปีใหม่ 2024 เรามีนักศึกษารหัส 65 สองคนแรก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วค่ะ ขอแสดงความยินดีกับสันและจิ๊บนะคะ
1. นายอะลาวีย์ หมาดทิ้ง รหัสนักศึกษา 651031008 หัการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านยาในผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ กรณีศึกษาอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
2. ชุติมา เฟื่องไพบูลย์ รหัสนักศึกษา 651031037
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่ วยวัณโรครายใหม่ ภายใต้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมโดยเภสัชกรผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ต่อความร่วมมือและความปลอดภัยในการใช้ยา

Congratulations to  Chutima Fuangpaiboon  from our Master of Pharmacy Management program for receiving the Distinction A...
28/10/2023

Congratulations to Chutima Fuangpaiboon from our Master of Pharmacy Management program for receiving the Distinction Award for her research presentation on "Assessment of Compliance with Good Pharmacy Practice Standards in Hua Hin District, Thailand" at the FAPA 2023 Conference.

A special acknowledgment to her advisor, Dr Chidchanok Ruengorn for their guidance and support.

Great achievement!

MPM students participated in and presented their research findings at the FAPA2023 conference in Taipei, Taiwan.
28/10/2023

MPM students participated in and presented their research findings at the FAPA2023 conference in Taipei, Taiwan.

มาค่าาา กาเบอร์อะไรดี
18/04/2023

มาค่าาา กาเบอร์อะไรดี

18/04/2023
โค้งสุดท้ายแล้วค่ะ ให้โอกาสเรา ให้โอกาสตัวคุณเองเลือก .. "การจัดการเภสัชกรรม มช." สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.บ๋อม hat...
18/04/2023

โค้งสุดท้ายแล้วค่ะ

ให้โอกาสเรา ให้โอกาสตัวคุณเอง

เลือก .. "การจัดการเภสัชกรรม มช."
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.บ๋อม [email protected] หรือ https://www.facebook.com/hathaikan.chowwanapoonpohn
หรือที่ อ.เหมย https://www.facebook.com/chidchanok.ruengorn
-------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบมาเพื่อเภสัชกรที่ต้องการเรียนรู้ :
- หลักการและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบยาและระบบสุขภาพ
- กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนา
เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web_2022/coursesllybus.html
ยื่นใบสมัครได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/
ยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านค่ะ
"เรา Strengthen คุณ ในจุดที่คุณอยากเป็น"

การลงทุนกันการเรียนรู้ ที่ผลลัพธ์มากกว่าใบปริญญา-------------------หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
27/02/2023

การลงทุนกันการเรียนรู้
ที่ผลลัพธ์มากกว่าใบปริญญา
-------------------
หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบมาเพื่อเภสัชกรที่ต้องการเรียนรู้ :
- หลักการและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบยาและระบบสุขภาพ
- กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนา
เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web_2022/coursesllybus.html
ยื่นใบสมัครได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/
ยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านค่ะ
"เรา Strengthen คุณ ในจุดที่คุณอยากเป็น"

หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแบบมาเพื่อเภสัชกรที่ต้องการเรียนรู้ : - หลักการและพัฒนา...
03/02/2023

หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบมาเพื่อเภสัชกรที่ต้องการเรียนรู้ :

- หลักการและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบยาและระบบสุขภาพ
- กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนา

เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web_2022/coursesllybus.html
ยื่นใบสมัครได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/
ยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านค่ะ
"เรา Strengthen คุณ ในจุดที่คุณอยากเป็น"

24/01/2023

# # Come and Join us!!
หลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญเภสัชกรทุกท่านร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web_2022/coursesllybus.html
ยื่นใบสมัครได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/
ยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านค่ะ
"เรา Strengthen คุณ ในจุดที่คุณอยากเป็น

ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทุกท่านค่ะ แจ๊ค - ภก.รังสรรค์ ดาวจร  รพ.อมก๋อย เชียงใหม่ฟาง - ภญ.กนิษฐา นิมส...
24/01/2023

ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทุกท่านค่ะ
แจ๊ค - ภก.รังสรรค์ ดาวจร รพ.อมก๋อย เชียงใหม่
ฟาง - ภญ.กนิษฐา นิมสกุล รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
อ๊อฟ - ภก.ฐิติพงศ์ ศิริลักษณ์ รพ.เวียงแหง
นิค - ภก.ธีรทัศน์ พรหมอยู่ รพ.ภูมิพล
แม๊กซ์ - ภก.วุฒิประกร หล้าอื่ รพ.สันป่าตอง
นิค - ภก.อัฐกฤตย์ อุ่นแก้วน รพ.ขุนยวม
ฟ้า - ภญ.มัตติกา คุลี รพ.หัวหิน
สุ - ภญ.สุนิษา ถิ่นแก้ว รพ.กะปงชัย พังงา

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานป...
24/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 มกราคม 2565 นี้นะคะ
ยินดีด้วย ค่ะ

26/10/2022
การประชุมน่าสนใจมากกก!  Policy Innovation Exchange 3 “Reimagine Policymaking: Systems Approach and People-Centered Desig...
22/09/2022

การประชุมน่าสนใจมากกก!

Policy Innovation Exchange 3 “Reimagine Policymaking: Systems Approach and People-Centered Design”

21-22 ต.ค. 65

กด register และเลือกตั๋วแบบ online เพื่อร่วมประชุมผ่าน Zoom ได้เลยค่ะ

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสต...
11/09/2022

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "LGBTQ: The right to health"
โดย อ.เคท ครั้งพิบูลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการสัมมนาภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร...
11/09/2022

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมฟังการบรรยาย
เรื่อง "รัฐเวชกรรม"
โดย รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการสัมมนาภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง"Soc...
11/08/2022

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง

"Social Space"

โดย
รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และกรณีศึกษา
"พื้นที่แห่งความเป็นอื่น" นายจักรกฤษณ์ มั่นชา
"พื้นที่กับการสร้างตัวตนบนอินสตาแกรม" นายวราพล สุริยา

วันเสารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 9.00-12.00 น.

01/08/2022

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง

"Deep listening"

โดบ ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
นักมานุษยวิทยา
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 9.00-12.00 น.

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษใน Webinar ...
19/04/2022

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษใน Webinar Series on Health and Medicine Policy
“Strategic Movement: การขับเคลื่อนนโยบายด้านยาและระบบข้อมูลสารสนเทศของประเทศไทย”
โดย ภก.ไตรเทพ ฟองทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 3 นครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 🕘 เวลา 10.00 – 12.00 น.
พบกับประเด็นที่น่าสนใจและ updates:
- Information supports และแนวทางการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
- นโยบายเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย
- กรณีศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
Join Zoom Meeting: https://cmu-th.zoom.us/j/98374490475
Passcode: 773496
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนได้ที่ https://forms.gle/J6feAk9tnaDPgwcW9

ที่อยู่

Suthep Road
Chiang Mai
50200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Master of Pharmacy Management Program, CMUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Master of Pharmacy Management Program, CMU:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด