ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน่วยงานราชการ, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ, Chiang Mai.
(1)

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดี 💐กับ การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ Mrs. Li Xuejing นักศึกษาระดับปริญญาเอก ✨ในหัวข้อเรื่...
25/08/2023

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดี 💐กับ การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ Mrs. Li Xuejing นักศึกษาระดับปริญญาเอก ✨
ในหัวข้อเรื่อง "ผลกระทบของการแช่เก็บรักษาและการละลายน้ำนมแม่ ต่อการทำงานของอิมมูโนโกลบูลินเอและไลโซไซม์" เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📍 📍 📍 โค้งสุดท้ายแล้ว รีบมาสมัครกันนะคะ 😍👨‍⚕️อบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 7 👉 ระหว่างวันที...
25/08/2023

📍 📍 📍 โค้งสุดท้ายแล้ว รีบมาสมัครกันนะคะ 😍
👨‍⚕️อบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 7
👉 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566
👉จัดโดย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนใจคลิกเลย
https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000342

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2...
22/08/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1...
22/08/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปางช้างแม่แตง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่...
17/08/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปางช้างแม่แตง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสถัดไป

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลผ...
17/08/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน, คุณภาราตี เฉลิมเลี่ยมทอง หัวหน้าฝ่ายสถานพยาบาล ที่ได้ให้ความรู้ด้าน Holistic care แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสถัดไป

อ.พญ.จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนความร...
16/08/2023

อ.พญ.จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนความรู้ใน โครงการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลบุคคลในใบรับรองแพทย์ หัวข้อ “ใบรับรองแพทย์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ใน วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต" ประจำปี 2566จัดโดย ก...
08/08/2023

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต" ประจำปี 2566
จัดโดย กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รับสมัคร (วันนี้ - 15 ตุลาคม 2566)
📥สมัครได้ที่
https://forms.gle/C5r1TVqgWD9PWKq2A

*** หมายเหตุ: ผู้ที่สมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน รุ่น 7 (มช.) ผู้จัดได้สำรองรายชื่อให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลผ...
20/07/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน, คุณภาราตี เฉลิมเลี่ยมทอง หัวหน้าฝ่ายสถานพยาบาล ที่ได้ให้ความรู้ด้าน Holistic care แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสถัดไป

📢 ใกล้โค้งสุดท้าย อย่าพลาดโอกาสดี ✨ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 อัตรา ...
18/07/2023

📢 ใกล้โค้งสุดท้าย อย่าพลาดโอกาสดี ✨

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 อัตรา

🔺เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2566
🔺ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 4 ส.ค. 2566
🔺สอบสัมภาษณ์ ณ ภาควิชา วันที่ 7 ส.ค. 2566

📥สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ www.med.cmu.ac.th

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณนภัสวรรณ เมฆอุตส่าห์
📞 โทร. 053-935-472

ผศ.นพ.อมรพัฐ กิจโร อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับเกียรติจากสถาบันเวชศาตร์ป้องกันศึกษา ,กรมควบคุมโรค ในการเป็นวิทยาก...
12/07/2023

ผศ.นพ.อมรพัฐ กิจโร อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับเกียรติจากสถาบันเวชศาตร์ป้องกันศึกษา ,กรมควบคุมโรค ในการเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อาการแพ้ที่สูง (high altitude illness) 🏔️ กับแพทย์เวชปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังที่สูง

11/07/2023

📢ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”

📍ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
⏰เวลา 08.30 – 13.00 น.
📗ณ ห้อง 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

เพื่อเรียนรู้เทคนิค วิธีการรับเข้า การสอบ QE การสอบ Proposal และการสอบดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงการดูแลนักศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ

📩สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/wbZsy หรือ QR Code

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
โทร 053-935264 - 65

📣 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงานวิจัยโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์ 👉🏻การศึกษานี้จัดทำโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช...
11/07/2023

📣 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงานวิจัยโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์

👉🏻การศึกษานี้จัดทำโดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👉🏻 เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของค่าดัชนีคุณภาพอากาศกับระดับกิจกรรมทางกาย

👉🏻 แบบสอบถามนี้ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาที
โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะไม่สามารถระบุตัวตนถึงท่านได้

🌟 งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมาตรการ แนวทางการป้องกันและสื่อสารเกี่ยวกับมลพิษอากาศต่อไป

✔️ ท่านสามารถสแกน QR code ได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสามารถคลิก https://cmu.to/MWROV เพื่อตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการมีส่วนร่วมในงานวิจัยในครั้งนี้ครับ

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ทางยุวสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่มีความประสงค์จะบริจาคผ้าห่ม ในวันเสาร์ที่ 1 ...
26/06/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ทางยุวสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่มีความประสงค์จะบริจาคผ้าห่ม ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2665 เวลา 10.30-11.00 น. นี้

นำโดย นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิกเข้าร่วมมอบ
🔸 ประสงค์บริจาคผ้าห่ม ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 400 ผืน
🔶 ประสงค์ขอบริจาคให้ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เพื่อใช้กับนักศึกษาแพทย์ในการออกฝึกปฏิบัติในรพ.ชุมชน จำนวน 100 ผืน

ขอขอบพระคุณในความอุปการะคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ✨💐
#ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย
#รายละเอียดเพิ่มเติมในComment

✨ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้...
26/06/2023

✨ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2566

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดี กับ การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ของนางสาววิลาวัณย์ ไชยอุต นักศึกษาระดับปริญญาเอก ✨  ...
26/06/2023

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดี กับ การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ของนางสาววิลาวัณย์ ไชยอุต นักศึกษาระดับปริญญาเอก ✨
ในหัวข้อเรื่อง "ผลของสมรรถภาพปอดหลังจากการติดเชื้อไวรัสเรสไพราทอรีซินไซเตียลแบบรุนแรงในเด็ก" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 #อัพเดทผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิ...
26/06/2023

#อัพเดทผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์
ผศ.พญ.มธุรมาศ สีเสน
ผศ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล
และ ผศ.ดร.จิรนันท์ กริฟฟิทส์
📌Article
Malnutrition, Depression, Poor Sleep Quality, and Difficulty Falling Asleep at Night Are Associated with a Higher Risk of Cognitive Frailty in Older Adults during the COVID-19 Restrictions
👥
Jiranan Griffiths; Mathuramat Seesen; Wachiranun Sirikul; Penprapa Siviroj

📥สามารถดาวน์โหลดและติดตามผลงานตีพิมพ์ได้ที่
https://www.mdpi.com/2072-6643/15/13/2849

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ยินดีต้อนรับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จาก California State University, Fullerton จำนวน 3 คน เข้...
21/06/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ยินดีต้อนรับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จาก California State University, Fullerton จำนวน 3 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัย หลักสูตร NIH-MHRT Program เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิจัย ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ต้องขอขอบพระคุณทางร้านลีลานวดไท เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข...
20/06/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ต้องขอขอบพระคุณทางร้านลีลานวดไท เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสถัดไป

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลผ...
20/06/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน, คุณภาราตี เฉลิมเลี่ยมทอง หัวหน้าฝ่ายสถานพยาบาล ที่ได้ให้ความรู้ด้าน Holistic care แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสถัดไป

 #อัพเดทผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิจัยของ   ผศ.นพ.อมรพัฐ  ...
19/06/2023

#อัพเดทผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัยของ ผศ.นพ.อมรพัฐ กิจโร และคณะ

📌Article
International University Students’ Pre-Travel Preparation, Knowledge and Practices towards Travel Health in Thailand: A Nationwide Cross-Sectional Study

👥
Sawettachai Jaita ,Phimphan Pisutsan, Saranath Lawpoolsri ,Amornphat Kitro, Chatporn Kittitrakul, Teera Kusolsuk , Supitcha Kamolratanakul, Poom Chompoosri, Gerard T. Flaherty and Jittima Dhitavat

📥สามารถดาวน์โหลดและติดตามผลงานตีพิมพ์ได้ที่
https://www.mdpi.com/2414-6366/8/6/322📣ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 อัตรา 🔺เปิดรับสมัครทางออนไลน์  ตั้งแต่วั...
16/06/2023

📣ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 อัตรา

🔺เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2566
🔺ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 4 ส.ค. 2566
🔺สอบสัมภาษณ์ ณ ภาควิชา วันที่ 7 ส.ค. 2566

📥สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ www.med.cmu.ac.th

📌สอบถามรายละเอียด โทร. 053-935-472

📣📣 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  จำน...
07/06/2023

📣📣 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ สาขาขาดแคลน สาขาปรีคลินิก และสาขาคลินิก เพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

✅ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
1.2 เป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาจากสถาบันที่สามารถชดใช้ทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
1.3 ต้องสอบผ่าน ศรว. ขั้น 1-2 โดยแนบเอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว.
ขั้น 1-2 ในวันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้น ผู้สมัครที่ไม่ประสงค์เข้าโครงการ เพิ่มพูนทักษะ(ตามข้อกำหนดแพทยสภา) ยื่นเอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว. ขั้น 2 ทันทีที่ได้รับผลสอบ และให้ยื่นเอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว. ขั้น 3 ก่อนการเข้ารับการบรรจุเป็นเพทย์ใช้ทุนในวันที่ 1 มิถุนายน 2567
1.4 คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ตามที่แต่ละภาควิชากำหนด
1.5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก่อนการบรรจุเข้าปฏิบัติงานต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือ หลักฐานการตรวจเลือดพบภูมิต้านทานตามคณะแพทยศาสตร์กำหนด หากไม่สามารถแสดงหลักฐานจะต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนดก่อนจึงจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

✅ 2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องแนบผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
2.1 เอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว. ขั้น 1-2
2.2 หนังสือรับรอพลการเรียน ปีที่ 1 - ปีที่ 5 (Transcript) กรุณากรอกเกรดเลี่ย 5 ปี ลงในระบบรับสมัครงานออนไลน์ด้วย
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สำเนาบัตรประชาชน
2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
2.6 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี จากคณาจารย์สถาบันการศึกษาอย่างน้อย 2 ท่าน (ส่งซองปิดผนึกส่งตรงถึงหัวหน้าภาควิชา)

🔺เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.- 31 ก.ค. 2566
🔺ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 4 ส.ค. 2566
🔺สอบสัมภาษณ์ ณ ภาควิชา ระหว่างวันที่ 7 ส.ค.- 1 ก.ย. 2566

📥สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ www.med.cmu.ac.th
📌สอบถามรายละเอียด โทร. 053-936-780

ขอแสดงความยินดี 💐 กับ ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.พญ. ลักขณา ไทยเครือ ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน เเละ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขั...
07/06/2023

ขอแสดงความยินดี 💐 กับ ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.พญ. ลักขณา ไทยเครือ ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน เเละ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ชอนตะวันเกมส์ ประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์ กบ ผีเสื้อ และทีมผลัด ในรุ่นอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ 22-28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ขอแสดงความยินดีมาด้วย ณ ที่นี้

 #อัพเดทผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิจัยของ  รศ.ดร.เพ็ญประภา ...
22/05/2023

#อัพเดทผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์
ผศ.พญ.มธุรมาศ สีเสน
อ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล
เเละ ผศ.ดร.จิรนันท์ กริฟฟิทส์

📌Article
The Relationship between Handgrip Strength, Timed
Up-and-Go, and Mild Cognitive Impairment in Older People
during COVID-19 Pandemic Restrictions

👥
Jiranan Griffiths, Mathuramat Seesen, Wachiranun Sirikul and Penprapa Siviroj
📥สามารถดาวน์โหลดและติดตามผลงานตีพิมพ์ได้ที่
https://www.mdpi.com/2076-328X/13/5/410


🎉 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ ได้รับแต่งตั้งเป็น Associate Editor วารสาร Human and Ecological Risk Asses...
27/04/2023

🎉 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ ได้รับแต่งตั้งเป็น Associate Editor วารสาร Human and Ecological Risk Assessment ซึ่งเป็นวารสารระดับ Q1 ใน ฐานข้อมูล Scopus (Impact factor 4.997)

ขอเชิญชวน👋 แพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติในสังกัดสสจ.เชียงใหม่ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ Burnout 😑และ Sleep quality💤💤มีค่าตอบแทนในก...
27/04/2023

ขอเชิญชวน👋 แพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติในสังกัดสสจ.เชียงใหม่ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ Burnout 😑และ Sleep quality💤💤

มีค่าตอบแทนในการตอบแบบสอบถาม 150บาท💰💰💰

วิจัยของแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มช. เรื่อง"โครงการวิจัยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับและความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่"

ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10นาที 🕹🎮🪁

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4F7jHJyhWFFqt5le6o1-BaEAPsLfb6uV3Dkh1eoSDQjGQJg/viewform?usp=send_form

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่E-mail: [email protected]

📣 ประชาสัมพันธ์ Travel Medicine: The Lecture Series and the Story ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ เคสที่น่าสนใจในเวชปฏิบัติของเวชศา...
31/03/2023

📣 ประชาสัมพันธ์ Travel Medicine: The Lecture Series and the Story ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ เคสที่น่าสนใจในเวชปฏิบัติของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โดย อาจารย์แพทย์ Travel Medicine วันที่ 5 เมษายน 2566 นี้ เวลา 20.00 น.

🔺 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR code
และจะได้รับ link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ
online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

🔺 รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://form.jotform.com/230870780258461

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมราชการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงานด้านโรคจากการประกอบ...
31/03/2023

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
ได้ดำเนินการจัดประชุมราชการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดูแลผู้ประกอบอาชีพในช่วงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

📍 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรณีโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดย อ.พญ.จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผศ.นพ.กัมปนาท วังแสน และ อ.นพ.พีระสัก อัศวนพคุณ อาจารย์ประจำกระบวนวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและครอบค...
27/03/2023

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผศ.นพ.กัมปนาท วังแสน และ อ.นพ.พีระสัก อัศวนพคุณ อาจารย์ประจำกระบวนวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว นศพ. ชั้นปีที่ 6 ได้เข้าเยี่ยม โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้นักศึกษาแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติงาน

😍 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 👨‍⚕️อบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 7 📍 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 30 พฤ...
24/03/2023

😍 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
👨‍⚕️อบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 7
📍 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566
👉จัดโดย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจคลิกเลย
https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000342

24/03/2023

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี , รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นศพ. สิริอรัณย์ กว้างสุขสถิต และ นศพ. ชลลดา มหรรฆานุเคราะห์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา อ.นพ. วิทวัส สุรวัฒนสกุล จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best International Oral Presentation Award หัวข้อ The relationship between work-related factors, risky riding behaviors, and major accidents among motorcycle food delivery riders (MFDR) in Thailand เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 The 3rd International Conference on Occupational and Environmental Diseases (3rd ICOED) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับ นศพ. สิริอรัณย์ กว้างสุขสถิตย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับ...
17/03/2023

ขอแสดงความยินดี กับ นศพ. สิริอรัณย์ กว้างสุขสถิตย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล Best International Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "The relationship between work-related factors, risky behaviors, and major accidents among motorcycle food delivery riders (MFDR) in Thailand" ในงานการประชุม The 3rd International Conference on Occupational and Environmental Disease (3rd ICOED) ที่จัดขึ้นในวันที่ 15-17 มีนาคม 2566

ผลงานวิชาการของ นศพ.สิริอรัณย์ กว้างสุขสถิตย์ และ นศพ. ชลลดา มหรรฆานุเคราะห์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อ.นพ. วิทวัส สุรวัฒนสกุล, อ.พญ. จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์, อ.นพ. วชิรนันท์ ศิริกุล และ ผศ.นพ. อมรพัฐ กิจโร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนให้การต้อนรับ Prof.Marcelo Tolmasky, Prof.Michele Wood และ Pimbucha Rusmevichientong จาก Californi...
10/03/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนให้การต้อนรับ Prof.Marcelo Tolmasky, Prof.Michele Wood และ Pimbucha Rusmevichientong จาก California State of Fullerton, Department of Public Health และประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและทีมงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ...
07/03/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและทีมงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสถัดไป

 #อัพเดทผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิจัยของ  รศ.ดร.รัตนา ทรัพ...
03/03/2023

#อัพเดทผลงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ
ผศ.นพ.อมรพัฐ กิจโร
อ.พญ.จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์
อ.นพ.พีระสัก อัศวนพคุณ

📌Article
Important role of the government in reducing pesticide use and risk sustainably in Thailand: Current situation and recommendations
👥
Ratana Sapbamrer, Amornphat Kitro, Jinjuta Panumasvivat and
Pheerasak Assavanopakun

📥สามารถดาวน์โหลดและติดตามผลงานตีพิมพ์ได้ที่ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1141142/full

ขอแสดงความยินดี กับ นพ.ณัฐธนภพ อิศรเดช นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ "Erasmus+ I...
03/03/2023

ขอแสดงความยินดี กับ นพ.ณัฐธนภพ อิศรเดช นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ "Erasmus+ International Mobility awards" 2023 ณ Medical University Of Graz, ประเทศออสเตรีย

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลผ...
27/02/2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน, คุณภาราตี เฉลิมเลี่ยมทอง หัวหน้าฝ่ายสถานพยาบาล ที่ได้ให้ความรู้ด้าน Holistic care แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสถัดไป

25/02/2023

MED CMU ฟัง for health Ep.95 " ทำความรู้จัก PM 2.5 ฝุ่นจิ๋ว แต่โทษไม่จิ๋ว ! "

โดย ผศ.นพ.กัมปนาท วังแสน อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับฟังผ่านช่องทาง
Youtube : https://cmu.to/AsruA
Spotify : https://cmu.to/pN4QH
Anchor : https://cmu.to/W4rdc
Apple Podcasts : https://cmu.to/5tFJ6

ือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU
#ฝุ่นควัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  #เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตรใหม่ ได้...
24/02/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตรใหม่ ได้แก่

🔺หลักสูตร MSc & PhD Medical science (Digital Health
🔺หลักสูตร MSc & PhD Medical Science (Occupational Medicine and Occupational Health)

- รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1_lZ_jrXa37fujCW_esLrcrgkbFkEOsCo

📌 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2566
📌 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php?p=101

ที่อยู่

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

053 935 472

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}