SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unit

SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unit หน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควันจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างกลไกการทำงานวิชาการร่วมกับท้องถิ่น
(2)

ท้องฟ้ายังคงหม่นหมอง
06/04/2023

ท้องฟ้ายังคงหม่นหมอง

ปีนี้ยาวจริงๆ สถานการณ์คุณภาพอากาศเหมือนจะดีขึ้นเมื่อเข้าเดือนเมษายน แต่แล้วก็แย่ลงไปอีกครั้ง 😮‍💨
🔥 ไฟอีกมากมายที่ยังดับไม่ได้ 🔥 ไฟใหม่ก็ยังจุดเพิ่มอีก

📷 ภาพดอยสุเทพที่เลือนลางจนหายไปจากสายตา ถ่ายจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บนดาดฟ้าอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครดิต Kanokpong Srithiang

วันเสาร์ ไม่เบาลงเลย
01/04/2023

วันเสาร์ ไม่เบาลงเลย

26/03/2023

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่เมื่อวาน ยังจะรุนแรงไปอีกหลายวัน 🤧😮‍💨

สำหรับผู้ที่ต้องการหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 😷
26/03/2023

สำหรับผู้ที่ต้องการหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 😷

พายุลูกเห็บมาแรงมาก แต่ฝุ่น PM2.5 วันนี้ก็ยังสูง เป็นเพราะเหตุใด มาติดตามกันได้เลย
19/03/2023

พายุลูกเห็บมาแรงมาก แต่ฝุ่น PM2.5 วันนี้ก็ยังสูง เป็นเพราะเหตุใด มาติดตามกันได้เลย

ฝนเมื่อคืนยังชุ่มฉ่ำถึงวันนี้ ขอให้มีความสุขกับอากาศดีๆนะคะ คงอยู่ได้อีกอย่างน้อย 2-3 วัน ที่สำคัญอย่าเผาเพิ่มนะ
17/02/2023

ฝนเมื่อคืนยังชุ่มฉ่ำถึงวันนี้ ขอให้มีความสุขกับอากาศดีๆนะคะ คงอยู่ได้อีกอย่างน้อย 2-3 วัน ที่สำคัญอย่าเผาเพิ่มนะ

เมืองนะ เชียงดาว ค่าฝุ่น PM2.5 สูงมาก เช้านี้แตะ 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้ว ใครอยู่ในพื้นที่ แจ้งสถานการณ์หน่อยค่ะ...
15/02/2023

เมืองนะ เชียงดาว ค่าฝุ่น PM2.5 สูงมาก เช้านี้แตะ 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้ว ใครอยู่ในพื้นที่ แจ้งสถานการณ์หน่อยค่ะ 😮‍💨😷

เชียงดาวสู้ๆนะครับ
03/04/2021

เชียงดาวสู้ๆนะครับ

ไฟมาอีกแล้ว 🔥 ติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศกันต่อ
27/01/2021

ไฟมาอีกแล้ว 🔥 ติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศกันต่อ

น่าสนใจ...ครับ
22/01/2021

น่าสนใจ...ครับ

- การประเมินชนิดการเผาชีวมวลและการเคลื่อนตัวของฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพของประชากรในประเทศไทย ในพื้นที่มีปัญหาหลักๆ คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง
- โดยกลุ่มผู้วิจัยได้บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย ข้อมูลจุดความร้อน การเคลื่อนตัวของอากาศ ปริมาณฝุ่น PM2.5 จากเครื่องมือตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ด้วยการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือทางสถิติและแบบจำลองต่างๆ
- การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นเฉพาะแหล่งกำเนิดที่เกิดจากการเผาชีวมวลเป็นหลัก เนื่องจากมีอิทธิพลต่อสุขภาพประชาชนมาก โดยได้จัดกลุ่มแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ไฟป่า การเผาในพื้นที่เกษตร และพื้นที่โล่งที่จัดเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้า และศึกษาถึงระยะเวลาการเคลื่อนย้ายจากแหล่งกำเนิดมาสู่แหล่งที่มีประชากรอาศัย
- ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 ตลอดทั้งปี ส่งผลในระดับมีผลต่อสุขภาพมาก ถึงระดับอันตราย ต่อประชากรในประเทศถึง 79% ของประชากรไทย
- เมื่อมองไปยังแหล่งกำเนิด พบว่า แหล่งกำเนิดหลักมาจากแหล่งกำเนิดในประเทศเพื่อนบ้านถึง 67% ในขณะที่แหล่งกำเนิดในประเทศไทยส่งผลต่อสุขภาพเพียงแค่ หนึ่งในสาม คือ 33% เท่านั้น
- กลุ่มผู้วิจัยได้จำแนกชนิดของชีวมวลที่ถูกเผาไหม้ พบว่า ภาพรวมของประเทศไทย มักเกิดจากไฟป่าถึง 56% และมาจากพื้นที่เกษตร 35% และในขณะที่ไฟจากทุ่งหญ้ามีเพียงแค่ 9%
- พื้นที่ภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากฝุ่นส่วนใหญ่ในพื้นที่แถบแม่ฮ่องสอนและประเทศพม่าที่อยู่ติดชายแดนไทยที่เกิดจากไฟป่ามากที่สุด ในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งเป็นไฟที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อนหน้า 1-2 วัน ส่วนไฟที่เกิดในพื้นที่เกษตรในช่วงเดือนมีนาคมใช้เวลาประมาณ 2 วัน
- พื้นที่ภาคกลางพบไฟในพื้นที่เกษตรเริ่มมีผลต่อสุขภาพตั้งแต่เดือนธันวาคมและมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ และได้รับฝุ่นที่มีแหล่งกำเนิดส่วนมากจากประเทศกัมพูชา หลังจากเกิดการเผาไหม้ 2-3 วัน
- พืนที่ภาคอีสาน ได้รับผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตรมากในเดือนมกราคม และทำให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศสูงที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนเดือนมีนาคมได้รับผลกระทบจากไฟป่า โดยอิทธิพลจากการเผาไหม้ในประเทศกัมพูชา พัดพาฝุ่นมายังภาคอีสานภายใน 2-3 วัน
- เมื่อแบ่งระดับดัชนีคุณภาพอากาศที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 และแยกตำแหน่งที่เกิด พบว่า ความเข้มข้นฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดในประเทศไทยเองนั้นมีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้นตามปริมาณจุดความร้อน
- ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการจำแนกประเภทการเผาไหม้จากชีวมวลด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลา โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจัยหลักของคุณภาพอากาศโดยมีผลต่อสุขภาพประชากร มีประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการการจัดการและควบคุมเชื้อเพลิง ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

อ้างอิง : Punsompong et al., 2021. Assessment of biomass-burning types and transport over Thailand and the associated health risks. Atmospheric Environment. Volume 247.

COVID19 กำลังจะดี... PM2.5  ก็เข้ามาแทน... ใส่หน้ากากออกจากบ้ายด้วยนะครับ...
21/01/2021

COVID19 กำลังจะดี... PM2.5 ก็เข้ามาแทน... ใส่หน้ากากออกจากบ้ายด้วยนะครับ...

ใกล้ฤดูหมอกควันอีกแล้ว 🔥😣✳️ เชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้ทางออนไลน์ รายละเอียดด้านล่างนี้ 🔽
14/12/2020

ใกล้ฤดูหมอกควันอีกแล้ว 🔥😣
✳️ เชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้ทางออนไลน์ รายละเอียดด้านล่างนี้ 🔽

เชิญรับฟังการอบรมการจัดการมลพิษทางอากาศ สำหรับภาคเหนือ ครั้งที่ 1 (ออนไลน์)

จัดโดย คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📅 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ผ่านเพจ https://www.facebook.com/ACAirCMU/
เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

10.00 – 10.15 น
พิธีเปิด
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี วิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม Rice Grain Auditorium

10.15 – 10.45 น.
องค์ความรู้พื้นฐานเรื่องมลพิษทางอากาศ
1) “องค์ประกอบมลพิษทางอากาศและแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.00 – 11.30 น.
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.30 – 12.00 น.
2) “ลมฟ้าอากาศ มลพิษทางอากาศ และแอปพลิเคชันการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00 - 12.15 น. การถาม-ตอบ โดยวิทยากร

13.15 – 14.45 น.
เทคโนโลยีการเฝ้าระวังไฟป่า มลพิษทางอากาศ และแอปพลิเคชัน
1) “การเฝ้าระวังและการเตือนภัยมลพิษทางอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศหรือ Air Quality Index (AQI)” โดย รองศาสตราจารย์ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.45 – 15.15 น.
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
1) “นวัตกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยาตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.25 – 16.00 น.
2) “นวัตกรรมปลอดภัยจากฝุ่นควัน (PM2.5 Safety Zone) ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาทร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ กลุ่มวิจัย OASYS Research Group คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.00 – 16.15 น.
การถาม-ตอบ โดยวิทยากร

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

09.00 – 10.00 น.
เทคโนโลยีการเฝ้าระวังไฟป่า มลพิษทางอากาศ และแอพพลิเคชัน
1) “การรายงานสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) และการอ่านค่าพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในระดับพื้นที่”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร
ตำแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAV) เพื่อการป้องกันและควบคุมไฟป่าในระดับพื้นที่”
โดย อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.15 – 11.30 น.
วิธีการดับไฟป่าแบบมืออาชีพและปลอดภัย
1) “ความรู้เบื้องต้นไฟป่า”
2) “อุปกรณ์และเทคนิคการดับไฟป่า
3) “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับไฟ”
โดย นางสาวจันทรเพ็ญ เกษตรสินธ์
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ 1 (เชียงใหม่)
และทีมงาน

11.30 – 12.30 น.
ฝึกการจำลองสถานการณ์ดับไฟป่าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย นางสาวจันทรเพ็ญ เกษตรสินธ์
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ 1 (เชียงใหม่)
และทีมงาน

#คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มแล้วนะครับ
23/11/2020

เริ่มแล้วนะครับ

แอดฯ เห็นลูกเพจติดต่อหลังไมค์เข้ามาเยอะว่า
ตรงนั้นไฟไหม้ ตรงนี้เผาหญ้า ฯลฯ

แอดฯกลัวจะไม่ทันใจ เลยขออนุญาตแจกเบอร์จ้า

เบอร์เหล่านี้คือเบอร์สายด่วนไม่เผา ที่ลูกเพจพบเห็นไฟไหม้หรือใครแอบเผาโทรแจ้งแล้วพี่ๆเขาจะรีบลงพื้นที่ควบคุมไฟทันทีเลยจ้า

#ลดเผาเท่ากับลดฝุ่น #ศกพ

เปรียบเทียบขนาดร่องรอยเผาไหม้ (burn scar) โซนเหนือกับใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้างบนเยอะกว่าข้างล่างเยอะ
06/07/2020

เปรียบเทียบขนาดร่องรอยเผาไหม้ (burn scar) โซนเหนือกับใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้างบนเยอะกว่าข้างล่างเยอะ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปป...
30/05/2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

@@@@@ได้เคลื่อนทับเพื่อสร้างมาตรฐานเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย เพื่อให้ค่าฝุ่น PM2.5 รายงานผลมีค่ามาตรฐานน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับทราบสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ ซึ่งมีประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเรา

****** หน่วยงานเราก็ได้ส่งเครื่องมือตรวจวัด AirEnvi เข้าร่วมโครงการจากผลช่วงแรก พบว่าเครื่องมือเรา
ได้ความสัมพันธ์ของเครื่องมือทั้งสอง ระหว่างเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 เทคนิค Light Scattering ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก US EPA ของ คพ. (PCD) และ AirEnvi ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จังหวัดอุบลราชธานี ออกมา r =0.913 ที่ความเชื่อมั่น 99% และข้อมูล 96% acceptable agreement นี้คือการเริ่มต้นที่ดี ทางหน่วยเราก็จะทดสอบไปเรื่อยๆเพื่อความมั่นใจของประชาชน

ช่วงนี้ สถานีเก็บตัวอย่างอากาศที่เชียงดาววิวสวยมาก ⛅️🌳 PM2.5 ต่ำกว่า 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อากาศดีเสียนี่กะไร 💙
30/05/2020

ช่วงนี้ สถานีเก็บตัวอย่างอากาศที่เชียงดาววิวสวยมาก ⛅️🌳 PM2.5 ต่ำกว่า 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อากาศดีเสียนี่กะไร 💙

ภาพดอยสุเทพวันนี้ เห็นเมฆฝนตั้งเค้า ⛅️ขอให้ฝนตกสักที จะได้ช่วยลดความร้อนระอุที่สะสมมานานกว่าสัปดาห์ 🥵 #ฤดูร้อนหรือฤดูฝน ...
28/05/2020

ภาพดอยสุเทพวันนี้ เห็นเมฆฝนตั้งเค้า ⛅️ขอให้ฝนตกสักที จะได้ช่วยลดความร้อนระอุที่สะสมมานานกว่าสัปดาห์ 🥵
#ฤดูร้อนหรือฤดูฝน #ไม่มีฝุ่นแต่ร้อนมาก

14/05/2020

โครงการน่าสนใจและน่าจะได้ใช้ประโยชน์เพื่อการลดการเกิดไฟ

วันนี้ขอฝากรูปวิวภูเขาสวยๆ ⛰🌳🌿 หลังจากคืนฝนตก เชียงใหม่บ้านเราก็ได้ดอยสุเทพกลับคืนมาสู่สายตา บรรยากาศสวยงามชุ่มฉ่ำ เย็นก...
27/04/2020

วันนี้ขอฝากรูปวิวภูเขาสวยๆ ⛰🌳🌿 หลังจากคืนฝนตก เชียงใหม่บ้านเราก็ได้ดอยสุเทพกลับคืนมาสู่สายตา บรรยากาศสวยงามชุ่มฉ่ำ เย็นกายสบายใจ 💚💙
✳️ ขอบคุณภาพประกอบจาก ดร. ปุ้ม ดวงเดือน

หลังจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวาน ⛈ 💦 วันนี้แม้ท้องฟ้ายังมีเมฆมากแต่อากาศดี คุณภาพอากาศเป็นสีฟ้า...
26/04/2020

หลังจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวาน ⛈ 💦 วันนี้แม้ท้องฟ้ายังมีเมฆมากแต่อากาศดี คุณภาพอากาศเป็นสีฟ้ากันเกือบถ้วนหน้าทั่วไทย 💙 นับเป็นข่าวดีของชาวเหนือที่จมกับม่านฝุ่นมานาน
#ฟ้าหลังฝน #คนในแอ่ง

23/04/2020

ในขณะที่สถานการณ์มลพิษทางอากาศของบ้านเราดีขึ้น แต่ทางตอนเหนือของประเทศลาวกำลังประสบกับภาวะวิกฤติจากปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่สูงขึ้น จากการคาดการณ์ด้วยโมเดล GEOS-5 พบว่าในช่วงวันที่ 27-28 เมษายนนี้จะมีปริมาณฝุ่นควันสูงในบริเวณดังกล่าวสูงขึ้นมากอีกครั้ง และอาจจะมีผลกระทบมาถึงบ้านเราโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนอย่างเชียงราย รอดูว่าเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
เครดิตภาพจาก Praphatsorn Punsompong และ facility จาก NCU, Taiwan

22/04/2020

หน้ากากความดันบวกเพื่อคนดับไฟป่าและบุคคลากรทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมง (แท่งสีเทา)ในเดือนเมษายน 63 ของสถานีช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ และ สถานีเมืองคอง อ. เชียงดาว และค...
21/04/2020

ค่าฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมง (แท่งสีเทา)ในเดือนเมษายน 63 ของสถานีช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ และ สถานีเมืองคอง อ. เชียงดาว และค่าฝุ่นแบบรายวัน ซึ่งแสดง 2 รูปแบบคือ
1) คำนวณค่าทุกชั่วโมงย้อนหลัง 24 ชม. (เส้นสีน้ำเงินหรือเขียว) และ
2) ค่าเฉลี่ยรายวันเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนพร้อมทั้งค่าความแปรปรวน (สีส้มหรือแดง)
จะเห็นว่าค่ารายชั่วโมงอาจพุ่งสูงขึ้นไปหลายร้อย แต่ค่าเฉลี่ยรายวันจะต่ำลงมามากเนื่องจากค่าฝุ่นแต่ละเวลามีความแตกต่างกันมาก เช่นสูงช่วงเช้า ต่ำช่วงเย็น เป็นต้น
เครดิต ข้อมูลจากสถานีกรมควบคุมมลพิษ
กราฟฟิกโดยภาวิดารินทร์ ECRL CMU
ภาพถ่ายในเมืองเชียงใหม่และที่เชียงดาวเช้าวันนี้ ยังเห็นท้องฟ้าสีขุ่น

ไฟไหม้ป่ายังไม่หมดเสียที 🔥คราวนี้ไหม้ใกล้วัด ต้องให้เณรน้อยมาดับไฟ หน้ากากก็ไม่มีใส่ เครื่องแบบก็เสี่ยงติดไฟ อุปกรณ์ก็มี...
19/04/2020

ไฟไหม้ป่ายังไม่หมดเสียที 🔥
คราวนี้ไหม้ใกล้วัด ต้องให้เณรน้อยมาดับไฟ หน้ากากก็ไม่มีใส่ เครื่องแบบก็เสี่ยงติดไฟ อุปกรณ์ก็มีแค่ไม้กวาด อันตรายเกินไปนะ 😔

มาแล้ว ข้อมูลฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวันของเมืองเชียงใหม่ปีนี้ (2020) เทียบกับปีอื่นๆย้อนหลัง 10 ปี พบว่าค่าฝุ่นปีนี้ยังแพ้ป...
18/04/2020

มาแล้ว ข้อมูลฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวันของเมืองเชียงใหม่ปีนี้ (2020) เทียบกับปีอื่นๆย้อนหลัง 10 ปี พบว่าค่าฝุ่นปีนี้ยังแพ้ปี 2015 ซึ่งครองแชมป์อยู่ และยังน้อยกว่าปีที่แล้วด้วย แต่ภาพไฟไหม้ป่าที่ใกล้เมืองทำให้เราตื่นตัวและใส่ใจกับสถานการณ์มากขึ้น เป้าหมายคือเราจะทำอย่างไรให้การเผาน้อยลงให้ได้ในปีต่อๆไป
ขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และกราฟิกโดยทีมวิจัย SHIRU & ECRL

ถือเป็นข่าวดีรับปีใหม่เมือง ที่วันนี้อากาศดี มีเค้าฝน ☁️💙 ✅ จากภาพสถานที่เก็บตัวอย่าง ที่แยกรินคำเมืองเชียงใหม่เช้านี้ เ...
14/04/2020

ถือเป็นข่าวดีรับปีใหม่เมือง ที่วันนี้อากาศดี มีเค้าฝน ☁️💙
✅ จากภาพสถานที่เก็บตัวอย่าง ที่แยกรินคำเมืองเชียงใหม่เช้านี้ เห็นทั้งดอยสุเทพและเมฆฝน ฝุ่นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนที่สถานีเชียงดาวเริ่มเห็นท้องฟ้าสีสดใสขึ้นพร้อมเมฆขาว นับเป็นสัญญาณที่ดี
✅ ปีนี้แม้ไม่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ แต่เราก็หวังจะได้เห็นฝนจากฟ้าเหมือนทุกปี 🌧⛈
#เพราะธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอ
หยุดทำร้ายโลกด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 🌳🍃🌏

สวัสดีวันปีใหม่ไทย 🙏 13 เมษายน 2563 ปีที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เป็นวันสงกรานต์บ้านเฮาที่คนส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อควา...
13/04/2020

สวัสดีวันปีใหม่ไทย 🙏 13 เมษายน 2563 ปีที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เป็นวันสงกรานต์บ้านเฮาที่คนส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม 😷

🤎 ปีนี้ปัญหาไฟไหม้ป่ารุนแรงมากนัก ฝุ่น PM2.5 สูงเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ 🔥

✅ ทีมงานของเรายังคงเก็บตัวอย่างฝุ่นทุกวันเพื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เก็บเป็นฐานข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ และเก็บลายนิ้วมือฝุ่น (การหาสารเฉพาะที่เป็นตัวบ่งชี้แหล่งกำเนิดฝุ่น) ปีนี้คงพบอะไรที่ทุบสถิติหลายอย่าง ไว้รอดูผลกันต่อไป

💛 สุดท้าย ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพใจที่ดี และสุขภาพกายที่แข็งแรงค่ะ 🙏

หน้ากากนาโน ใช้ได้ทั้งกันโควิดและฝุ่น PM2.5 👍😷 2in1
09/04/2020

หน้ากากนาโน ใช้ได้ทั้งกันโควิดและฝุ่น PM2.5 👍
😷 2in1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตหน้ากากอนามัยนาโน ป้องกันโควิด-ฝุ่นพิษ PM 2.5 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทีมเจ้าหน้าท...

หน้ากากความดันบวกเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า✅ นอกจากความเท่ห์แล้ว ยังทำให้ทำงานสะดวก หายใจสบาย ✅ ปรบมื...
08/04/2020

หน้ากากความดันบวกเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
✅ นอกจากความเท่ห์แล้ว ยังทำให้ทำงานสะดวก หายใจสบาย
✅ ปรบมือให้ทีมงาน 👏👏

ดีใจ อากาศเริ่มดี 💙 ขอให้ไม่หนักไปกว่านี้ แต่ให้ดีขึ้นทุกวัน ...ลัลลั้นลา ลัลลั้นลา...😘
07/04/2020

ดีใจ อากาศเริ่มดี 💙 ขอให้ไม่หนักไปกว่านี้ แต่ให้ดีขึ้นทุกวัน ...ลัลลั้นลา ลัลลั้นลา...😘

 #เพราะประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพน่าชื่นชมน้องๆ นักศึกษาที่เข้าใจปัญหา และส่งเสียงสะท้อนออกมาให้ผู้บริหารทราบ
06/04/2020

#เพราะประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพ
น่าชื่นชมน้องๆ นักศึกษาที่เข้าใจปัญหา และส่งเสียงสะท้อนออกมาให้ผู้บริหารทราบ

เราเห็นอะไรบ้างกับการตื่นตัวรับรู้ปัญหาของสังคมไทย เมื่อปัญหานั้นไม่ได้อยู่ในที่ที่เรียกว่า กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันประเทศไทยเกิดไฟป่าขึ้นทุกวันหลายจุดทั่วประเทศมีทั้งที่ตั้งใจเพื่อควบคุมการลามไฟป่า มีการทำแนวกันไฟเรียบร้อย กับอีกแบบคือไฟป่าลุกลามจนก่อให้เกิดความสูญเสียทางธรรมชาติและสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

โดยสามารถตามเช็คพื้นที่ที่มีไฟป่าได้จาก
http://faipa.gistda.or.th/

แต่จากเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามภาคเหนือที่เกิดขึ้นเราได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของประชาชน จิตอาสา และเจ้าที่ระดับปฏิบัติงานของรัฐ แต่ก็ยังปรากฏข่าวการมีปัญหาเกิดให้เห็นอยู่เรื่อยๆ แต่ความสนใจจากรัฐบาลกลางกลับไม่ปรากฏให้เห็นเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปัญหาการระบาดของโรค Covid-19

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งกรุงเทพฯเกิดปัญหาค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐาน ประชาชนตื่นตัว รัฐบาลตื่นตูม การแก้ปัญหารวมไปถึงการทุ่มเททรัพยากรด้านต่างๆถูกนำมาทุ่มทุนอย่างรวดเร็ว กลายเป็นปัญหาระดับชาติเป็นที่รับรู้ของคนทั้งประเทศ

แต่เมื่อมามองปัจจุบันปัญหาไฟป่าประกอบการขึ้นค่าฝุ่น PM2.5 ของภาคเหนือสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็แล้ว สื่อพยายามนำเสนอข่าวก็แล้ว การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เชิงพื้นที่ก็แล้ว ปัญหาดังกล่าวกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆ กลับกันเมื่อกรุงเทพฯเกิดปัญหาสิ่งใดนิดหน่อยสามารถสะเทือนเป็นปัญหาระดับชาติได้

ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพอยากชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย ปัญหาส่วนภูมิภาคควรได้รับความสำคัญมากกว่านี้ ควรได้รับการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ ไม่ต่างจากปัญหาในเมืองหลวง เพราะประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพฯ

ขอบคุณรูปภาพจาก ประชาไท
#ประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพ

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นช่วงที่ภาคเหนือตอนบนมีวิกฤติมลพิษหมอกควัน (Smoke haze episode) เป็นประจำทุกปี จึงได้ม...
06/04/2020

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นช่วงที่ภาคเหนือตอนบนมีวิกฤติมลพิษหมอกควัน (Smoke haze episode) เป็นประจำทุกปี จึงได้มีการกำหนดมาตรการห้ามเผาจากภาครัฐบังคับใช้เป็นเวลาประมาณ 60-100 วันแล้วแต่พื้นที่ ในช่วงปีแรกๆของการบังคับใช้มาตรการ ดูเหมือนคนจะยังกลัวและเชื่อฟัง ทำให้ใช้ได้ผลพอสมควร แต่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ มาตรการดังกล่าวถูกลืมเหมือนไม่เคยมีการประกาศใช้ เห็นได้จากการลักลอบเผาในพื้นที่ป่าต่างๆทั่วเชียงใหม่ ทั้งพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งใกล้เมืองเชียงใหม่มาก จนเกิดกระแส ในโลกออนไลน์ คุณภาพอากาศปีนี้จึงรุนแรงในหลายพื้นที่
จากค่า PM2.5 ของสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นพีคของฝุ่นในช่วงที่เกิดการไหม้ในพื้นที่ต่างๆ เช่น พีคสีน้ำเงินของแม่ริมคือช่วงที่มีไฟที่บริเวณห้วยตึงเฒ่าในช่วงกลางเดือนมีนาคม พีคสีเขียวที่พุ่งขึ้นช่วง 25-26 มีนาคม คือตอนที่ไหม้ดอยสุเทพปุย ส่วนที่ครองแชมป์ยาวๆคือสีม่วง สถานีน้องใหม่ ณ เมืองคอง อ. เชียงดาว ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงบางวันทะลุ 600 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเป็นแบบนี้ติดต่อกันมากว่า 3 สัปดาห์แล้ว
ต้องยอมรับว่าปีนี้เรามีปัญหาไฟป่าที่รุนแรงสาหัส มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือมีความสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่เข้าไปดับไฟถึง 4 ชีวิตแล้ว
คำถามคือเราจะทำอย่างไรกันต่อไปจากวันนี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างจริงจัง วาระแห่งชาติเรื่องไฟป่าและ PM2.5 ต้องไม่อยู่แค่ในเอกสาร แต่ต้องนำมาปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะคนในพื้นที่

ขอบคุณกราฟฟิกจากอาจารย์ปุ้ม Pum Duangduean ภาพประกอบจาก NARIT และทีมโดรนอาสา รวมทั้งทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช.

ความท้าทายที่เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่
05/04/2020

ความท้าทายที่เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่

เชียงใหม่ กำลังเจอความท้าทาย หลายด้าน /โดย ลงทุนแมน
ปี 2562 เชียงใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนถึง 10.3 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 102,300 ล้านบาท

แต่ตอนนี้ COVID-19 กำลังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนเชียงใหม่อาจจะบอบช้ำกว่าที่อื่นตรงที่นอกจาก COVID-19 เชียงใหม่ยังต้องเจอกับมลพิษจาก PM2.5 จนทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองที่มีค่า PM2.5 สูงที่สุดในโลก..

เชียงใหม่กำลังเจอความท้าทายมากแค่ไหน
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์
เจาะลึกแบบ deep content
ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
╚═══════════╝
เชียงใหม่คือ หนึ่งในจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทย เนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1839 หรือเมื่อ 724 ปีที่แล้ว โดยมีชื่อเดิม คือ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ปัจจุบัน เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เท่ากับ 20,107 ตารางกิโลเมตร ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย เป็นรองจากนครราชสีมา

เชียงใหม่ยังเป็น 1 ใน 22 เมืองหลักของไทย เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย มีศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน รวมทั้งอาหารการกินที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

ในปี พ.ศ. 2558 เชียงใหม่เคยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว ชื่อ Best Destination จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน

ปัจจุบัน เชียงใหม่มีจำนวนประชากร 1.7 ล้านคน โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนเชียงใหม่ต่อปีเท่ากับ 136,000 บาท

และแน่นอนว่า พอพูดถึงเชียงใหม่ในวันนี้ อุตสาหกรรมที่มีบทบาทมากที่สุดก็หนีไม่พ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในปี 2560 มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 231,726 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ประมาณ 43% ของมูลค่าเศรษฐกิจของทั้งจังหวัด

ดูแบบนี้แล้วแทบไม่ต้องสงสัยว่าเศรษฐกิจของเชียงใหม่พึ่งพากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากแค่ไหน

แต่หนึ่งในปัญหาที่กระทบกับการท่องเที่ยวของเชียงใหม่คือ ปัญหาหมอกควันและมลพิษ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำมาหลายปี

รู้ไหมว่า ต้นปี 2563 ค่า PM2.5 ของเชียงใหม่ที่ช่วงหนึ่งเคยพุ่งขึ้นไปสูงถึง 275 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีค่า PM สูงที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากการลักลอบเผาป่า

แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่กระทบการท่องเที่ยว แต่ยังรวมถึงสุขภาพของคนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

โดยในปี 2561 ผลกระทบจากเรื่องของ PM2.5 สร้างความเสียหายให้แก่เชียงใหม่มูลค่ากว่า 48,400 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นอกจากปัญหาหมอกควันที่เชียงใหม่ต้องเจอทุกปีแล้ว

ตอนนี้เชียงใหม่กำลังเจอผลกระทบจาก COVID-19 เหมือนในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ของไทยจนทำให้ตอนนี้ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง

2 เดือนแรกปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 2.08 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยว 22,200 ล้านบาท

2 เดือนแรกปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 1.74 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยว 18,150 ล้านบาท

จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไป 16% ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวหายไป 18%

แต่นี่เป็นแค่ตัวเลข 2 เดือนแรก เพราะตั้งแต่เดือน 3 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะหายไปหมดจนแทบจะเป็นศูนย์

ลำพังเจอเพียงปัญหาเดียวก็แย่อยู่แล้ว ตอนนี้เมื่อทั้ง 2 ปัญหามารุมเร้า ทำให้หลายธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร หรือแม้แต่รถโดยสารสาธารณะ กำลังขาดแคลนรายได้ เพราะจำนวนคนมาใช้บริการลดลง

หลายธุรกิจกำลังส่อแววว่าจะไปไม่รอด เนื่องจากไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในกิจการ จนบางแห่งต้องหยุดกิจการและปลดคนงาน

ก็น่าคิดว่า ถ้าผลกระทบจากมลพิษ PM2.5 และ COVID-19 ยังลากยาวและดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เชียงใหม่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มากแค่ไหน

จากเมืองที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
มาตอนนี้เชียงใหม่กำลังบอบช้ำจากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา

เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และความร่วมมือจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา

เพื่อทำให้เชียงใหม่ของคนไทยทุกคนกลับมา
เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง..
╔═══════════╗
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์
เจาะลึกแบบ deep content
ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - ลงทุนแมน
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=525
-http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
-https://www.bbc.com/thai/47534868
-https://www.prachachat.net/local-economy/news-308189
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D01Feb2017150134.pdf

04/04/2020

ไขปริศนา เส้นทางไฟ 🔥
เคยสงสัยมาตลอดว่าทำไมที่ดอยสุเทพถึงเกิดจุดไฟใหม่ทุกวัน ทั้งๆที่มีการแจ้งว่าดับไฟได้แล้ว ดูคลิปนี้ถึงเข้าใจ ไฟบนดินดับแล้ว แต่ไฟไต้ดินอาจยังอยู่ มันไหลได้ราวกับมีชีวิต และไปเกิดจุดใหม่ที่ไกลจากจุดเดิม 😱 รวมถึงไฟเรือนยอดที่สามารถปลิวไปได้ไกล 🔥 เส้นทางไฟป่ามีทุกรูปแบบทั้งไหล กลิ้ง และบิน
นับถือคนดับไฟทุกท่าน โดยเฉพาะพ่อหลวงบ้านม้งดอยปุยท่านนี้ เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่แท้จริง องค์ความรู้เกี่ยวกับป่าและไฟล้ำลึกมาก 🙏👍
#แชร์กันไปให้รู้
#เส้นทางไฟป่า

04/04/2020

ไมโครดรอปเล็ท (micro droplets) จากการพูดหรือการไอจาม สามารถล่องลอยในอากาศได้นานเนื่องจากมีขนาดเล็กมากและน้ำหนักเบา ถ้าอยู่ในห้องระบบปิดจะทำให้มีการแพร่เชื้อได้ง่าย ผู้ทดลองแนะนำให้เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ละลองเหล่านี้จะถูกระบายออกไปจากห้อง
แต่เดี๋ยวนะ ได้ข่าวว่าแถวภาคเหนือบ้านเราตอนนี้มี PM2.5 (อนุภาคขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) สูงมาก จะเปิดหน้าต่างประตูรับอากาศเหรอ ไม่ดีมั้ง 🧐 ได้อย่างเสียอย่างเนาะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ รักษาสุขภาพกายและใจให้ดี อย่าเครียดจนเกินไปค่ะ ✌️💛

ถ้าฝุ่นทำให้การระบาดของโรค เช่น โควิด-19 รุนแรงขึ้น คนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบมากกว่าภาคอื่น เพราะมีปัญหาเดิมๆคือมลพิษหมอ...
03/04/2020

ถ้าฝุ่นทำให้การระบาดของโรค เช่น โควิด-19 รุนแรงขึ้น คนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบมากกว่าภาคอื่น เพราะมีปัญหาเดิมๆคือมลพิษหมอกควันจากไฟป่าในหน้าแล้งที่รุนแรง ก่อให้เกิดมลพิษปริมาณมากออกสู่บรรยากาศ และหากเชื้อสามารถเกาะติดกับฝุ่นและล่องลอยในอากาศได้ก็ย่อมแพร่กระจายได้มากกว่าปกติ แต่ข้อสันนิษฐานนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ทางการวิจัยในสภาวะสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น
🌏 โดยสรุป ไม่ว่าอย่างไร “ความสมดุลของธรรมชาติ” น่าจะเป็นคำตอบสุดท้าย เมื่อมนุษย์เบียดเบียนโลกจนเสียสมดุล ย่อมมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับของธรรมชาติเป็นธรรมดา 🌗
#มลพิษจากไฟป่า 🔥 #โลกและโรค

"ฝุ่น" ทำให้ "โควิด" ทำท่ารุนแรงขึ้น และความเชื่อมโยง "โรค" การระบาด กับมลภาวะใน "โลก" มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญ

ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีผลวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เชื่อมโยงกับปัญหามลภาวะในอากาศ หรือ "ฝุ่น" นั้นจะเป็นตัวเร่ง "การระบาด" ที่ทำให้สถานการณ์ของ "โรค" ที่เกิดขึ้นใน "โลก" ตอนนี้ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔻 ข้อมูลเพิ่มเติม :
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873669

ชีวิตช่วงนี้อยู่ได้เพราะเครื่องกรองฝุ่นโดยแท้ 😷
01/04/2020

ชีวิตช่วงนี้อยู่ได้เพราะเครื่องกรองฝุ่นโดยแท้ 😷

เสี่ยวมี่

เดิมทีชีวิตไม่ต้องมีเสี่ยวมี่ เด็กๆที่เกิดในบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ หรือพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแอร์ทุกเดือนก็ยากลำบากพอแรงอยู่แล้วในหน้าร้อน

วันนี้ แอร์อย่างเดียวไม่พอต้องมีเสี่ยวมี่ด้วย เสี่ยวมี่เครื่องเดียวไม่พอต้องมากกว่า 1 เครื่อง

เสี่ยวมี่ขนาดเล็กราคาประมาณ 3-4000 บาทเหมาะกับห้องขนาดเล็กนอนคนเดียว เสี่ยวมี่ขนาดกลาง 6-8000 บาทใช้กับห้องขนาดใหญ่ขึ้น ใช้กลางบ้านก็เคยพอไหว

แม่สาย เชียงราย ขุนตาล ปาย หรือเชียงใหม่วันนี้ที่เปิดเครื่องก็ตัวแดงเถือกสูงปรี๊ดทุกๆเช้ามาเป็นเดือนๆ วางเครื่องขนาดกลาง 2 เครื่องพร้อมกันก็ดึงตัวเลขไม่ลง เครื่องเล็กไม่ต้องพูดถึงเลย น่าหัวเราะมากทำไมเราจนอย่างนี้

เสี่ยวมี่เครื่องใหญ่ราคา 14,000 บาท ใช้กับพื้นที่ 60-70 ตารางเมตรสบายๆ ดูดอากาศสวบตัวเลขลงเหลือ 15 ง่ายๆ เสียงเงียบเบา ตัวเดียวเอาอยู่

จะเห็นว่าแม้แต่ชนชั้นกลางก็ยังแบ่งเป็น 3 ระดับตามขนาดของเสี่ยวมี่ คือชนชั้นกลางระดับล่าง ชนชั้นกลางระดับกลาง และชนชั้นกลางระดับสูง

พูดตรงๆนะครับ เรามีทั้งแอร์และเสี่ยวมี่ เราไม่เข้าใจเด็กๆที่ไม่มีทั้งแอร์และเสี่ยวมี่หรอก ผมมิได้อวดอ้างว่าเข้าใจแต่พยายามนึกภาพชีวิตครั้งที่บ้านไม่มีแอร์ในหน้าร้อน

วันนี้ท่านมีเสี่ยวมี่ขนาดใด?

#เด็กไทยหายใจด้วยอะไร

อ่านตำราเลี้ยงลูกเขียนดีอย่างไรก็ช่วยชีวิตลูกมิได้

เสียงสะท้อนจากเด็กเชียงใหม่ที่กลายไปเป็นนักร้องมีชื่อเสียงระดับประเทศ คิดเหมือนคนส่วนใหญ่คือ ขอภาพอดีตที่เคยสวยงามของเชี...
01/04/2020

เสียงสะท้อนจากเด็กเชียงใหม่ที่กลายไปเป็นนักร้องมีชื่อเสียงระดับประเทศ คิดเหมือนคนส่วนใหญ่คือ ขอภาพอดีตที่เคยสวยงามของเชียงใหม่กลับมา

ภาพความเสียหายจากไฟไหม้ป่าดอยสุเทพ-ปุยในคราวนี้ มากมายมหาศาล กว่า 8,600 ไร่ 😱😭
31/03/2020

ภาพความเสียหายจากไฟไหม้ป่าดอยสุเทพ-ปุยในคราวนี้ มากมายมหาศาล กว่า 8,600 ไร่ 😱😭

ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง........จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 ของวันที่ 30 มีนาคม 2563

ชี้ให้เห็นพื้นที่เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นเสียหายกว่า 8,600 ไร่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ประกอบกับทิศทางลมที่พัดจากทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนไปทางเหนือด้วย จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่ความเสียหายของวันที่ 25 มีนาคม 2563 (กรอบสีเหลือง) ประมาณ 4,100 ไร่ และขยายพื้นที่เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ (กรอบสีแดง) ประมาณ 4,500 ไร่ โดยรวมพื้นที่ความเสียหายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 25 – 30 มีนาคม 2563 มากว่า 8,600 ไร่ จิสด้าได้แสดงข้อมูลจุดความร้อน หรือ Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS เมื่อวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2563 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวการเผาไหม้ในพื้นที่และช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

จากภาพจะเห็นพื้นที่เผาไหม้ลุกลามลงมาทางทิศตะวันออก และทิศใต้จากพื้นที่เดิม และจากจุด hs ไม่มีจุดเพิ่มตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 63 แสดงว่า เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมไฟได้แล้ว แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเชื้อไฟที่อยู้ด้านล่างที่มีปริมาณเชื้อเพลิงหนาแน่น หรือท่อนไม้ขนาดใหญ่ อาจจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อหากอุณหภูมิในพื้นที่ร้อนจัดและอากาศแห้งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป ติดตามข้อมูลไฟป่าผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/...

#จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

ไฟป่าดอยสุเทพยังไม่หมด ภารกิจดับไฟยังต้องดำเนินต่อ 🚁  ขอบคุณภาพจากท่านอาจารย์สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 🙏
31/03/2020

ไฟป่าดอยสุเทพยังไม่หมด ภารกิจดับไฟยังต้องดำเนินต่อ 🚁
ขอบคุณภาพจากท่านอาจารย์สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 🙏

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เบอร์โทรศัพท์

+6653943470

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unitผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Well its the truth!
สวัสดี​ครับ ขออนุญาต​สอบถาม​ครับผม
หน้าแสดงผลอัพเดทล่าสุด ไม่มีค่า AQI หรือครับ ผมดูเปรียบเทียบ​กับค่าเฉลี่ย 24ชม. จากแถบสีแดงเปลี่ยนเป็นสีส้ม แต่ค่าที่ทางหน้าเวป​แสดงเป็นค่าหน่วย ug/m3 ทำไม่สูงกว่าแล้วเป็นสีส้มครับ
Smoke Haze Integrated Research Unit (SHIRU) เว็บไซต์แสดงข้อมูลคุณภาพอากาศจากทั่วประเทศ พร้อมข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง
เว็บไซต์ : https://www.shiru-cmu.org/
Facebook : SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unit
According to this post, the reason we've been getting high levels of air pollution in Chiang Mai is that in Northern Thailand in December 2019, agricultural burning has increased by 272%. It remains to be seen whether this year we will get higher levels of air pollution or not. At the moment, most of the burnings has been from agricultural land and land in forest hasn't been burnt yet.

"ทำไมฝุ่นมาเร็ว...จากการวิเคราะห์ข้อมูลและนำผลมาทำกราฟการสะสมของจุดความร้อนที่ได้จาก VIIS พบว่าในเดือนธันวาคม ปี 2019 ในเขตภาคเหนือ เราเผาชีวมวลมากกว่าปีอื่นๆ ถึง 272 เปอร์เซนต์ แล้วปีนี้เราจะเจอฝุ่นเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมนะครับ เพราะพื้นที่เผาส่วนใหญ่คือการเกษตร แต่ที่เหลือในป่ายังไม่ถูกเผา ....รู้สู้ภัยฝุ่นควัน ขอบคุณข้อมูลจากนักวิจัยสุดสวยแห่งเมืองสามหมอก" - From: SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unit
ช่วงเวลา 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จนหลาย ๆ คนลืมไปแล้วว่าเราเคยเจอปัญหาเหล่านี้ แต่ตอนนี้เรามีข่าวร้ายมาแจ้ง จากข้อมูลของหน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควัน พบว่าในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา ค่าฝุ่น PM2.5 มีปริมาณสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ หลายจุดมีค่าเกินมาตรฐานรายวันที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หลังจากนี้ มช.ทูเดย์ จะคอยรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และอยากให้ทุกคนตระหนักว่าการแก้ปัญหาหมอกควันนั้นไม่สามารถแก้ไขในระยะสั้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะตื่นตัวเรื่องปัญหาหมอกควันในระยะยาว ไม่ใช่แค่ในช่วงที่เกิดปัญหา สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบรายชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์หน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควัน http://www.shiru-cmu.org/ หรือที่ Facebook : SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unit
#หมอกควัน #มชทูเดย์
#}