Obstetrics and Gynaecology CMU

Obstetrics and Gynaecology CMU ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1)

📣เปิดรับสมัครทุน ‼️ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่📌สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ ของแพทยสภา ป...
03/04/2024

📣เปิดรับสมัครทุน ‼️ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📌สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ ของแพทยสภา ประจำปี 2568 รอบที่ 1
👉ภาควิชาสูติฯ มช. เปิดรับจำนวน 1 ทุน 💙
💬ดูเงื่อนไขและคุณสมบัติได้ที่ลิงค์ https://cmu.to/tX0R1
👉ลิงค์สมัครออนไลน์ https://mis.med.cmu.ac.th/jobsmedcmu

*️⃣หมายเหตุ
จำนวนทุนอื่นๆ ดูได้ที่ลิงค์ต้นฉบับ https://www.facebook.com/photo/?fbid=383415991173438&set=a.117881174393589

🎊ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ในโอกาสท...
28/03/2024

🎊ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "บุคคลมุ่งมั่นพัฒนางานธาลัสซีเมีย ด้าน Public Health" จากกระทรวงสาธารณสุข งานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 “Personalized prevention and control for Thalassemia ”
ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

📣เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ "💨ผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ต่อเด็กและสตรีตั้งครรภ์" โดย ▪️ รศ.นพ.มงคล เหล่าอารยะ อ...
28/03/2024

📣เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ "💨ผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ต่อเด็กและสตรีตั้งครรภ์" โดย
▪️ รศ.นพ.มงคล เหล่าอารยะ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ
▪️ รศ.พญ.สุชยา ลือวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📌วันที่ 30 มี.ค. 2567 เวลา 14.45-15.30 น. ที่ ชั้น1 Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Live link : https://www.facebook.com/share/v/cEtfJv1cL6LV7uDx/?mibextid=w8EBqM

👉ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🎊ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นพ.ณัฐพัชร์ จันทรสกา ที่ไ...
05/03/2024

👉ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🎊ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นพ.ณัฐพัชร์ จันทรสกา ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 🎉🎉🎉

📣ประชาสัมพันธ์ บัดนี้ ท่านที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ CCOG 2024 สามารถรับชมย้อนหลังได้แล้วที่ลิงค์ https://ww...
04/03/2024

📣ประชาสัมพันธ์ บัดนี้ ท่านที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ CCOG 2024 สามารถรับชมย้อนหลังได้แล้วที่ลิงค์ https://www.med.cmu.ac.th/ccog2024/
📌กดที่ปุ่ม VDO Ondemand มุมขวาบน โดยสามารถเข้าใช้งาน โดยใช้ Username และ Password เดียวกับที่ใช้รับชมการถ่ายทอดสด หากลืมรหัสผ่าน กรุณากด “ลืมรหัสผ่าน” แล้วกรอก email address ที่ท่านลงทะเบียนไว้และเลือกงานประชุม Chiang Mai Conference on OB&GYN The Guideline
☎️หรือติดต่อ Admin Line official :

21/02/2024

ลูกแฝด เลือกเพศอุ้มบุญ LGBT
มีลูกปังไหม 👶🏻🩺👩🏻‍⚕️

📍ขอเชิญติดตามรับชม “รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

โดย รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรี
อาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และหัวหน้าศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามรับชมได้ที่ ..
Facebook สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
: https://cmu.to/39tji
Youtube Suandok Channel
: https://cmu.to/y1TCV

#ลูกแฝด #เลือกเพศ
#อุ้มบุญ #มีลูกปังไหม
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
ือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📣ประกาศ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัคร อาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทาร...
09/02/2024

📣ประกาศ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัคร อาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
💢ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
💢ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
💢ได้รับวุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จากแพทยสภา
💢 GPA ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.0
💢มีคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี) ก่อนการบรรจุ
✅TOEFL (Score), ITP=550, CBT=196, iBT=80
✅ IELTS (Level) 6.0
✅CMU-eTEGS (Score) = 80

📌เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร📌
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
4.เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ
5.สำเนา Transcript ป.ตรี
🆙Link : ดาวน์โหลดใบสมัคร👇
https://drive.google.com/file/d/1LX1Bjx6eV5-f0RoGEfqCpwwZEHR2KnIS/view
🆙Link : ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ + Resume👇
https://cmu.to/drmfm

✍🏻สม้ครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567
🎯การคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ !!!

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Chiang Mai ...
31/01/2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Chiang Mai conference on OB&GYN (CCOG 2024) : The giudeline”

โดยมี รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
🎖️นพ.อลงกรณ์ ชูวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์

🎖️รศ.พญ.สาวิตรี พรานพนัส ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ

จัดงานโดยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับชมออนไลน์ สามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์งานประชุมวิชาการ CCOG2024 นี้ https://www.med.cmu.ac.th/cco...
31/01/2024

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับชมออนไลน์ สามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์งานประชุมวิชาการ CCOG2024 นี้ https://www.med.cmu.ac.th/ccog2024/
username และ password ของท่านได้ถูกส่งไปที่อีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :


Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2024): The Guideline CME 19 หน่วยกิต จัดใน วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์...

Improving Survival of Advanced Endometrial&Cervical Cancer with Immunotherapyวิทยากร🩷รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ🩷อ.นพ.ธรรม...
30/01/2024

Improving Survival of Advanced Endometrial&Cervical Cancer with Immunotherapy

วิทยากร
🩷รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
🩷อ.นพ.ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :
โทร : 053-935-829


HPV VaccinationThe path towards elimianation of HPV-related cancer and diseaseวิทยากร🧡ศ.เกียรติคุณ นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์🧡ร...
30/01/2024

HPV Vaccination
The path towards elimianation of HPV-related cancer and disease

วิทยากร
🧡ศ.เกียรติคุณ นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
🧡รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบกันในวันที่ 1 ก.พ. 67 เวลา 12.30-13.45 น.

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :
โทร : 053-935-829


Progestogen for miscarriage management : What do OBGYNs need to know?💛รศ.ดร.นพ.ภูดิศ เจต๊ะวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
29/01/2024

Progestogen for miscarriage management : What do OBGYNs need to know?

💛รศ.ดร.นพ.ภูดิศ เจต๊ะวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบกันในวันที่ 31 ม.ค. 67 เวลา 11.15-12.00 น.

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :
โทร : 053-935-829


Anemia and Iron Supplement In Pregnancyวิทยากร💛รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่💛รศ.ดร.นพ.ภูดิ...
26/01/2024

Anemia and Iron Supplement In Pregnancy
วิทยากร

💛รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💛รศ.ดร.นพ.ภูดิศ เจต๊ะวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบกันในวันที่ 1 ก.พ. 67 เวลา 13.45-14.30 น.

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :
โทร : 053-935-829


The new evidences of progresterone for preterm prevention guidelineวิทยากร💛รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท...
25/01/2024

The new evidences of progresterone for preterm prevention guideline

วิทยากร
💛รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💛รศ.ดร.นพ.ภูดิศ เจต๊ะวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบกันในวันที่ 2 ก.พ. 67 เวลา 13.45-14.30 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.med.cmu.ac.th/ccog2024/
ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2567 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :
โทร : 053-935-829


TODAY'S GAME CHANGER, What is the update in E4/DRSP?วิทยากร💙รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่💙ผศ.(...
25/01/2024

TODAY'S GAME CHANGER, What is the update in E4/DRSP?

วิทยากร
💙รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💙ผศ.(พิเศษ)พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
💙ผศ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบกันในวันที่ 2 ก.พ. 67 เวลา 12.30-13.45 น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.med.cmu.ac.th/ccog2024/
ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2567 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :
โทร : 053-935-829


Current Guideline and Evidence in Prevention of postpartum hemorrhage วิทยากร🩵รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ภาควิชาสูติศาสต...
24/01/2024

Current Guideline and Evidence in Prevention of postpartum hemorrhage
วิทยากร
🩵รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🩵รศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พบกันในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 67 เวลา 11.15-12.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.med.cmu.ac.th/ccog2024/
ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2567 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :
โทร : 053-935-829


ท่านใดกำลังว้าวุ่น กับการจัดตั้งการทำ IUI ในสถานพยาบาลของท่าน CCOG2024 นี้พบกันใน Section “ART care time for intrauterin...
22/01/2024

ท่านใดกำลังว้าวุ่น กับการจัดตั้งการทำ IUI ในสถานพยาบาลของท่าน
CCOG2024 นี้พบกันใน Section “ART care time for intrauterine insemination” วันที่ 2 ก.พ. 67 เวลา 15.00 - 16.30 น. กับ 3 วิทยากรสุดสวยของเรา
• ผศ.พญ.อุบล แสงอนันต์
• พว.ศยามล คชปัญญา
• นทพญ.ปารียา สมศักดิ์
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.med.cmu.ac.th/ccog2024/
ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2567 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนได้ที่ Line@
Line :
โทร : 053-935-829

เชิญชวนส่งทุกท่านร่วมส่ง abstracts ในรูปแบบ ePoster ในหัวข้อ🟢Obstetrics🟢General gynecology🟢Reproductive endocrinology🟢Gy...
19/01/2024

เชิญชวนส่งทุกท่านร่วมส่ง abstracts ในรูปแบบ ePoster ในหัวข้อ
🟢Obstetrics
🟢General gynecology
🟢Reproductive endocrinology
🟢Gynecologic oncology
🟢Urogynecology

เพื่อโชว์ผลงานในงานประชุมวิชาการ CCOG 2024 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2567

📌ออกแบบเป็น ePoster แนวตั้งอิงขนาดกระดาษ A4 = 8.27 x 11.69 in (21.0 x 29.7 cm)
📧ส่งผลงานมาที่ [email protected]
🔛ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2567

📣เยี๊ยะก๊านเยี๊ยะงาน จะใดหื้อมีความสุข ✌️👉โดย อ.ธีระ ทองสง พร้อมกับ MC สุดเมืองของหมู่เฮาชาวสูติฯล้านนา อ.ศิรินาถ ศิริเล...
11/01/2024

📣เยี๊ยะก๊านเยี๊ยะงาน จะใดหื้อมีความสุข ✌️
👉โดย อ.ธีระ ทองสง พร้อมกับ MC สุดเมืองของหมู่เฮาชาวสูติฯล้านนา อ.ศิรินาถ ศิริเลิศ😁

📣9 ม.ค. 2567 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 และปรับปรังหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ตึกสุจิณโน ชั้น 3 แล้วเสร็จ ได้จัดพิธีทำบุญขึ้น...
09/01/2024

📣9 ม.ค. 2567 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 และปรับปรังหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ตึกสุจิณโน ชั้น 3 แล้วเสร็จ ได้จัดพิธีทำบุญขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่

ภาควิชาสูติฯ ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี่ด้วย🙏

1 ก.พ. 67
05/01/2024

1 ก.พ. 67

04/01/2024
🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ศิริเลิศ จบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Doctor...
28/12/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ศิริเลิศ จบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Doctor of Philosophy Program in Obstetric and Gynecology)

ผลงานวิจัยจาก Thesis (First authors)

🌟Hepatitis B virus infection in pregnancy: an update on evidence-based management ตีพิมพ์ใน Obstetrical and Gynecological Survey (Impact Factor: 6.2)

🌟Possible association between genetic diversity of hepatitis B virus and its effect on the detection rate of hepatitis B virus DNA in the placenta and fetus ตีพิมพ์ใน Viruses (Impact Factor: 4.7)

🌟Hepatitis B virus genotypes associated with pregnant women in Northern Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Infection and Public Health (Impact Factor: 6.7)

👏และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอโปสเตอร์ในการประกวดผลงานวิจัย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566

📸ภาพถ่ายงานประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2023 เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและ...
25/12/2023

📸ภาพถ่ายงานประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2023 เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมประชุมกันยังล้นหลาม
รูปภาพคลิกลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/1-qYdpp09sjPwRxMwzLyTb-63m1D3pLEL?usp=sharing 🙏

วีดีโอย้อนหลังงาน Fetal Echocardiography XIV MFM 2023 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566 สามารถรับชมได้ผ่านที่ลิงค์ด้านล่...
18/12/2023

วีดีโอย้อนหลังงาน Fetal Echocardiography XIV MFM 2023
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566 สามารถรับชมได้ผ่านที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 👇👇👇
📌https://cmu.to/MFM2023XIV 🌐

สิ้นสุดการลอยคอ แฮร่ ‼ การรอคอย 😆📣เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิ...
14/12/2023

สิ้นสุดการลอยคอ แฮร่ ‼ การรอคอย 😆

📣เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2024) The Guideline : CME 18.25 หน่วยกิต"
วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ Hybrid Meeting (on site / online)

📍SCHEDULE (อยู่ในคอมเมนต์)

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ CCOG2024
📌https://www.med.cmu.ac.th/ccog2024/
💬หมายเหตุ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งในรูปแบบ onsite และ online ท่านจะสามารถรับชมย้อนหลังได้เป็นเวลา 6 เดือน (รอประกาศจากทางเพจอีกครั้ง)

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่
📌https://cmu.to/invitationCCOG2024

📬Contact
Line official :
Tel. 053-935-829

🎉เมื่อวันที่ 9-10 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนร...
13/11/2023

🎉เมื่อวันที่ 9-10 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมฯ เพื่อรับการประเมินคุณภาพของสถาบัน ผลิตแพทย์โดยเกณฑ์มาตรฐานของ World Federation for Medical Education (WFME) นำทีมโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

🎉Innovative Medical Schoolเพื่อสร้างเสริมทักษะและยกระดับการเรียนการสอน ภาควิชาสูติฯของเรา ได้จัดให้มีการเรียนการสอน ให้น...
07/11/2023

🎉Innovative Medical School
เพื่อสร้างเสริมทักษะและยกระดับการเรียนการสอน ภาควิชาสูติฯของเรา ได้จัดให้มีการเรียนการสอน ให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกการทำคลอดเสมือนจริง กับหุ่นจำลอง
- การคลอดปกติทางช่องคลอด (Normal vaginal delivery)
- การล้วงรก (Manual removal of placenta)
- การเจาะถุงน้ำคร่ำ (Amniotomy)

❤️คุณครูฮิปปี้ นักเรียนก็แฮปปี้🥰

Fetal Echocardiography XIV "The Pitfalls"วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566รูปแบบ Online (Zoom) ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม MTEC คณะ...
31/10/2023

Fetal Echocardiography XIV "The Pitfalls"
วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566
รูปแบบ Online (Zoom) ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม MTEC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Register ‼️ FREE ‼️
📌ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/45SCMRo
👉หนังสือจัดงานการประชุมสามารถโหลดได้ในลิงค์ลงทะเบียน

Contact us
📞สอบถามรายละเอียด 053-935557
📧[email protected]

ภาควิชาฯ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ 🏆ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในพิธีเชิ...
28/10/2023

ภาควิชาฯ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ

🏆ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ในพิธีเชิดชูเกียรติ 🏅บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ 64 คณะแพทยศาสตร์

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566

ที่อยู่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบล ศรีภูมิ
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

085-403-0596

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Obstetrics and Gynaecology CMUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Obstetrics and Gynaecology CMU:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด