สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ - Chiangmai WVO

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ - Chiangmai WVO ให้การบริด้านการสงเคราะห์ แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก
(22)

วันที่ 7 ธ.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก...
07/12/2023

วันที่ 7 ธ.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การขยายเครือข่ายทหารผ่านศึกให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และชี้แจงสิทธิต่าง ๆ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในการนี้มีแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก และสัสดีอำเภอลี้ร่วมออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ด้วย
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ ธกส. สาขาลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 6 ธ.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินท...
06/12/2023

วันที่ 6 ธ.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ ครั้งที่ 1/67 ชื่อกิจกรรม ทหารผ่านศึกจิตอาสา ร่วมภาครัฐทำกิจกรรมถวายพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสะพานขาวทาชมภู และเพื่อให้ทหารผ่านศึกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีแกนนำและสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึก ในพื้นที่ จ.ลำพูน จำนวน 20 นาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการนี้มี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี จัด ณ สะพานขาวทาชมภู ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
หลังจากนั้น เดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งพิการด้านการเคลื่อนไหว ราย พลฯ สมาน แก้วยะ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 เลขที่บัตร 164449/37 ณ บ้านเลขที่ 1 ม.4 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทาง อผศ. แล้ว)
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่...
05/12/2023

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

🚑🚑🚑 หน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๑/๖๗ 🚨🚨🚨✅ โรงพยาบาทหารผ่านศึก กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ ได้จัดหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที...
05/12/2023

🚑🚑🚑 หน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๑/๖๗ 🚨🚨🚨
✅ โรงพยาบาทหารผ่านศึก กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ ได้จัดหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัวฯ ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
📌 ระหว่าง ๑๒ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๒ ธ.ค. เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เปิดให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง
📌 ๑๔-๑๕ ธ.ค. เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เปิดให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
📌 ๒๘ ธ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียม โดย พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีฯ
📣📣📣 ขอเชิญ ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัวฯ ทุกท่าน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่สามารถมารับการสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียมได้ เช่น แขนเทียม, ขาเทียม, ไม้เท้า, ไม้เท้า3ขา, ไม้ค้ำย้ำ, Walker, รถเข็นนั่งคนพิการ และอุปกรณ์ช่วยผ่อนคลายสภาพความพิการ อีกมากมายได้ในวันและเวลาดังกล่าว ‼️
#ขาเทียม #แขนเทียม #ไม้เท้า #ไม่ค้ำยัน
#รถเข็นนั่งคนพิการ
#ลำปาง #เชียงใหม่
#หน่วยกายอุปกรณคลื่อนที่
#โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก #อผศ

🚑🚑🚑 หน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๑/๖๗ 🚨🚨🚨

✅ โรงพยาบาทหารผ่านศึก กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ ได้จัดหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัวฯ ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

📌 ระหว่าง ๑๒ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๒ ธ.ค. เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เปิดให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง

📌 ๑๔-๑๕ ธ.ค. เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เปิดให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

📌 ๒๘ ธ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียม โดย พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีฯ

📣📣📣 ขอเชิญ ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัวฯ ทุกท่าน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่สามารถมารับการสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียมได้ เช่น แขนเทียม, ขาเทียม, ไม้เท้า, ไม้เท้า3ขา, ไม้ค้ำย้ำ, Walker, รถเข็นนั่งคนพิการ และอุปกรณ์ช่วยผ่อนคลายสภาพความพิการ อีกมากมายได้ในวันและเวลาดังกล่าว ‼️

#ขาเทียม #แขนเทียม #ไม้เท้า #ไม่ค้ำยัน
#รถเข็นนั่งคนพิการ
#ลำปาง #เชียงใหม่
#หน่วยกายอุปกรณคลื่อนที่
#โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก #อผศ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  #องค์การสงเคราะห์ท...
05/12/2023

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#ทหารผ่านศึก

วันที่ 5 ธ.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม.   มอบหมายให้ นางสาวสุพัชญา...
05/12/2023

วันที่ 5 ธ.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวสุพัชญา เตโช หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ด้วย

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ จากกายอุปกรณ์
04/12/2023

ประกาศ จากกายอุปกรณ์

ประกาศ ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
04/12/2023

ประกาศ ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ประกาศ วันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
04/12/2023

ประกาศ วันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

วันที่ 30 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุย...
30/11/2023

วันที่ 30 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ทหารผ่านศึกอย่างยั่งยืน การเพาะเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต ณ ที่ตั้งโครงการฯ เลขที่ 90/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 29 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ได้จัดกิจ...
29/11/2023

วันที่ 29 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 2/67 ชื่อกิจกรรมทหารผ่านศึกจิตอาสา พัฒนาวัดบวกค้าง โรงเรียนบ้านบวกค้าง และถนนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานให้วัดมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและน่าอยู่ขึ้น เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม โดยมีแกนนำและสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึก ในพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พนักงาน ผศ.ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมด 65 นาย ในการนี้มี นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี ณ วัดบวกค้าง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 28 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางเข...
28/11/2023

วันที่ 28 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางเข้าสำรวจสถานที่ตั้งโรงเรือนในพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ทหารผ่านศึกอย่างยั่งยืนของ ผศ.ช.ม. ประจำปีงบประมาณที่ 2567 ชื่อโครงการ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมเข้าร่วมประชุมโครงการ โดยมี นายรชตกร ยะสาคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล อ.แม่วาง ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้งโครงการฯ เลขที่ 95/1 ม.2 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมเข้าพบผู้ว่าจ้าง ณ ธกส. สาขาสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอเชิญเยี่ยมชม "ร้านกาชาดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในงานวันกาชาด 100 ปี พุท...
23/11/2023

ขอเชิญเยี่ยมชม "ร้านกาชาดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ Red Cross Fair Century of Charity"ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ ประตู 3 สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานและพบกับกิจกรรมเสี่ยงโชคสอยดาว รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้าน POPPY Memorandom ขององค์การฯ รวมถึงสินค้าจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกผู้พิการทุพพลภาพ

#งานกาชาด #งานกาชาดประจำปี2566

#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#แม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วันที่ 22 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุย...
23/11/2023

วันที่ 22 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการซึ่งพิการทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย
- ราย พลฯ อุดร นันตา ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 เลขที่บัตร ป.221106/33 พิการด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 5/6 ม.1 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.ลำพูน
- ราย พลฯ บุญเลิศ โยธาใหญ่ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 เลขที่บัตร 136421/63 พิการด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 255 ม.1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน (อยู่ระหว่างขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทาง อผศ.)
- ราย พลฯ สุคิด อภัยพงค์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 เลขที่บัตร ป.35738/23 พิการด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 32 ม.1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน (อยู่ระหว่างขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทาง อผศ.)
- ราย พลฯ ปุญวัฒน์ ปัญโญแก้ว ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 เลขที่บัตร 137823/63 พิการด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 28 ม.5 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน (อยู่ระหว่างขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทาง อผศ.)
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ฝ่ายใบยา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 22 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน...
22/11/2023

วันที่ 22 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินการ แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันขององค์กร ณ ห้องประชุม ผศ.ช.ม.
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 21 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ร่วมกับชมร...
21/11/2023

วันที่ 21 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ร่วมกับชมรมทหารผ่านศึกอเมริกันจังหวัดเชียงใหม่ เดินทาง ไปมอบผ้าห่มกันหนาวและเสื้อแจ๊คเก็ตให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ จำนวน 50 นาย ณ วัดอัมพวัน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้น เดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว และผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการซึ่งพิการด้านการเคลื่อนไหว ราย นายอินทร รู้ดี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 เลขที่บัตร 27614/34 ณ บ้านเลขที่ 159 ม.1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (อยู่ระหว่างขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทาง อผศ.)
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวครุณี บุญจันทร์ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ช.ม. เดินทางไปจดทะเบียนรับจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้สินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ราย พลฯ สมบูรณ์ กูนะ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 161250/36 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
และเดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ ธกส. สาขาแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 20 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวครุณี บุญจัน...
20/11/2023

วันที่ 20 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวครุณี บุญจันทร์ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ช.ม. เดินทางไปตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านขายของชำ เพื่อประกอบการขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ โดยมี เงินเลี้ยงชีพรายเดือนเป็นประกัน ราย ร.ต.อ.ธนภูมิ ดวงบุรงค์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๔๘๗๕/๕๙ ณ บ้านเลขที่ ๕๗/๑ ม.๘ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
และเดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งกระดูกและมะเร็งปอด ราย ร.ต.สมนึก โกมล บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 140031/63 ณ บ้านเลขที่ 185/47 ม.2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20/11/2023

🎥 รายการ เชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor The Heroes 🇹🇭
Season 3 ตอนที่ 6 วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1

สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRPKwwp4WlnCyZ5llbCgGTCxaU-IqFWcT

#11พฤศจิกายน
#วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1


#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#ทหารผ่านศึก

วันที่ 17 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปร...
17/11/2023

วันที่ 17 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.สุดารัตน์ เนตรสุวรรณ บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 ซึ่งเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ ผศ.ช.ม. โดยมี นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง ผส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย คุณอานุสรา โร...
16/11/2023

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย คุณอานุสรา โรจนประดิษฐ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การฯ ฝ่ายบริหาร อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2 และที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนบุตรพนักงานองค์การฯ และลูกจ้างประจำองค์การฯ ที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป ณ อาคารสวัสดิการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ถนนระนอง1)

วันที่ 16 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสง...
16/11/2023

วันที่ 16 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้บริการทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง, อ.แม่ลาน้อย และอ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การขยายเครือข่ายทหารผ่านศึกให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และชี้แจงสิทธิต่าง ๆ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้ มีแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก และสัสดีอำเภอแม่สะเรียงร่วมออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ด้วย
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกาย ให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวน 2 จุด
- ณ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
- ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 15 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสง...
15/11/2023

วันที่ 15 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้บริการทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และอ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การขยายเครือข่ายทหารผ่านศึกให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และชี้แจงสิทธิต่างๆ ณ ลานเอนกประสงค์อาคารกองร้อย อส. อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้ มีแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก และสัสดีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ด้วย
และเดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว และผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งพิการด้าน การเคลื่อนไหว ราย พลฯ เสน่ห์ กัยวิกัยตระกุล ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.52334/24 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 24 ม.6 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. แล้ว)
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวน 2 จุด
- ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
- ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน (Big cleaning day) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและความสามัคคี และมีส่วนร่วมทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม สะดวก และปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วย
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 14 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสง...
14/11/2023

วันที่ 14 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้บริการทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การขยายเครือข่ายทหารผ่านศึกให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และชี้แจงสิทธิต่างๆ ณ ห้องประชุมกองร้อย อส. อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้ มีแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก และสัสดีอำเภอปายร่วมออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ด้วย
และเดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว และผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งพิการด้านการมองเห็น ราย พลฯ ศรีทน คำสม ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 57556/13 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 109 ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ. แล้ว)
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวน 2 จุด
- ณ ธกส. สาขาปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
- ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 8 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวครุณี บุญจัน...
08/11/2023

วันที่ 8 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวครุณี บุญจันทร์ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ช.ม. เดินทางไปตรวจงวดงานสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ราย ร.อ.ฉกรรจ์ จรรยาศิริ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 168555/66 ณ บ้านเลขที่ 290/6 ม.3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
และเดินทางไปตรวจสถานประกอบการเพื่อการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ราย พลฯ ยงยุทธ กาวิชัย ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 89342/56 ณ บ้านเลขที่ 38 ถ.สุริยะวงค์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 8 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางเข้า...
07/11/2023

วันที่ 8 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางเข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การสำรวจและตรวจสอบทหารผ่านศึก ซึ่ง ผศ.ช.ม. ได้แจ้งรายชื่อทหารผ่านศึก ในเขตอำเภอแม่แตง เพื่อตรวจสอบว่ายังมีตัวตนอยู่หรือไม่ โดยมี ปลัดอาวุโส อ.แม่แตง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้น เดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบเงินครั้งคราว และผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการซึ่งพิการด้านการเคลื่อนไหว ราย พลฯ อำพล ดวงดี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 174163/66 ณ บ้านเลขที่ 151 ม.18 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการปฏิบัติงานของ อผศ. ผ่านระบบ Conference Zoom โดยมี พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผอ.อผศ. เป็นประธาน แถลงนโยบาย ณ ห้องชัยสมรภูมิ อผศ.
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ
07/11/2023

ประกาศ

วันที่ 2 พ.ย.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้...
02/11/2023

วันที่ 2 พ.ย.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการซึ่งพิการทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย
- ราย พลฯ แดง มูลรัตน์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 เลขที่บัตร ป. 86804/25 ณ บ้านเลขที่ 171 ม.1 ต.หนองยอง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน (อยู่ระหว่างขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทาง อผศ.)
- ราย พลฯ สมบูรณ์ กันธิวงศ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 เลขที่บัตร ป. 273022/40 ณ บ้านเลขที่ 70 ม.1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน (อยู่ระหว่างขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทาง อผศ.)
- ราย พลฯ รุ่งนคร ไชยบุญเรือง ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 เลขที่บัตร 213154/51 ณ บ้านเลขที่ 226/1 ม.3 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน (อยู่ระหว่างขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทาง อผศ.)
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 31 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุย...
31/10/2023

วันที่ 31 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ผ้าห่ม ถุงยังชีพ ราย พลฯ ผัด เมืองคำ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 0170147/66 ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 23 ม.6 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยส่งผลให้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง โดยมีแกนนำและเครือข่ายทหารผ่านศึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ร่วมด้วย
จากนั้น เดินทางไปติดตามและเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกหลังการกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ราย ร.ต.บุญนคร ยศอิ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 141288/63 ณ บ้านเลขที่ 172/2 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลเกษตรทหารผ่านศึกดีเด่น
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ ธ.ก.ส.สาขาบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 30 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางลินจง สังธกรณ์...
30/10/2023

วันที่ 30 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางลินจง สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปบรรยายสิทธิ์หน่วย บน.41 (กองบิน 41 กองทัพอากาศ) เพื่อบรรยายสิทธิ์ด้านสวัสดิการและด้านส่งเสริมอาชีพ แนะนำการรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. ณ กองบิน 41 กองทัพอากาศ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 27 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแ...
27/10/2023

วันที่ 27 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ทหารผ่านศึกอย่างยั่งยืน การเพาะเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต ณ ที่ตั้งโครงการฯ เลขที่ 90/1หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกาย ให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางลินจง สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปบรรยายสิทธิ์หน่วย ร.7 และร.7 พัน.1 เพื่อบรรยายสิทธิ์ด้านสวัสดิการ และด้านส่งเสริมอาชีพ แนะนำการรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวทหารปลดประจำการให้แก่ ร.7 จำนวน 11 บัตร และมอบบัตรประจำตัวทหารปลดประจำการให้แก่ ร.7 พัน.1 จำนวน 54 บัตร ณ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 26 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแ...
26/10/2023

วันที่ 26 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. เดินทางไปเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาว น.ส.นวพร หนุนนาค พนักงาน สปภ.อผศ. เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถล้ม ขาหัก และนอนรักษาตัวอยู่ที่รพ.นครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวครุณี บุญจันทร์ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ช.ม. เดินทางไปตรวจหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้สินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย
- พ.ท.สมนึก กลั่นเจริญ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 85915/55 ณ บ้านเลขที่ 167 ม.2 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
- พลฯ ไสว ยาบุญนะ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.184833/30 ณ บ้านเลขที่ 138/1 ม.4 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อนำไปเพื่อนำไปต่อเติมบ้านพักอาศัย
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 25 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวครุณี บุญจ...
26/10/2023

วันที่ 25 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางสาวครุณี บุญจันทร์ พนักงานสินเชื่อ ผศ.ช.ม. เดินทางไปจดทะเบียนนิติกรรมจำนองเพื่อค้ำประกันสินเชื่อการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ราย จ.ส.อ.ชัยณรงค์ แก้วซาว ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 163857/65 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 24 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแ...
24/10/2023

วันที่ 24 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปบรรยายสิทธิ์หน่วย ร.7 พัน.2 (ค่ายพิชิตปรีชากร) เพื่อบรรยายสิทธิ์ด้านสวัสดิการและด้านส่งเสริมอาชีพ แนะนำการรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวทหารปลดประจำการ จำนวน 21 บัตร ณ ร.7 พัน.2 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ ศาลแขวงเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 23 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแ...
23/10/2023

วันที่ 23 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถว...
23/10/2023

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
23/10/2023

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#ทหารผ่านศึก

วันที่ 20 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ได้เข้าร่ว...
20/10/2023

วันที่ 20 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ได้เข้าร่วมประชุมประจำปี สมาคม ผู้พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ภาคพายัพ (สาขาจังหวัดเชียงใหม่) โดยมี ร.ต.บุญรวม เรืองศรี ตำแหน่งประธานกองทุนสวัสดิการ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นางรชนิศฯ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ผศ.ช.ม. อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 19 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแ...
19/10/2023

วันที่ 19 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้ นางอิสริยากร กุยแก้วสุวรรณ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปบรรยายสิทธิ์หน่วย ร.7 พัน.5 (ค่ายโสณบัณฑิตย์) เพื่อบรรยายสิทธิ์ด้านสวัสดิการและด้านส่งเสริมอาชีพ แนะนำการรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวทหารปลดประจำการ จำนวน 27 บัตร ณ ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายให้สง่างาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ ท่าอากาศยานปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 18 ต.ค.66 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทา...
18/10/2023

วันที่ 18 ต.ค.66
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นางรชนิศ เวชะวัชนะ รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบผ้าห่ม กันหนาว และถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการซึ่งชราภาพและเจ็บป่วย ราย ส.อ.บุญยืน ดวงสิงห์ บัตรชั้นที่ 2 เลขที่ 8503/33 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้นเดินทางเข้าพบผู้แทน ผอ.ศปร. เขตพื้นที่พล.พัฒนา 3 นำสบู่สมุนไพรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทหารผ่านศึกฯและครอบครัวทหารผ่านศึกฯ วางจำหน่าย ณ ร้านกาแฟบ้านยามชายแดน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่อยู่

187 หมู่ที่ 3 ถนน โชตนา ตำบลช้างเผือก อ. เมือง
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053225279

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ - Chiangmai WVOผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ - Chiangmai WVO:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด