นับหนึ่ง

นับหนึ่ง นับหนึ่ง ความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) และ IRD (ฝรั่งเศส) (UMI 174 - PHPT) บริการการตรวจเลือดเอชไอวี/เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส
- ตรวจฟรี
- ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
- เป็นความลับ
- รู้ผลการตรวจในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
สถานที่ตรวจ:
- ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จังหวัดเชียงใหม่
- คลินิกกามโรค ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่
นัดหมายได้ที่ www.napneung.net หรือโทร. 061-681-3399


ยินดีต้อนรับท่านเข้ารับบริการสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่หรือทำงานในประเทศไทย

Tourists are welcome and can receive tests at actual cost.
(6)

เปิดเหมือนปกติ

15/07/2021

มาเริ่ม นับหนึ่ง ในการดูแลตัวเอง ด้วยการตรวจเลือดด้วยตัวเอง ❤️
ทราบผลภายใน 15 นาที แค่เจาะปลายนิ้วกันนะคะ

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8
✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล
สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

เพราะเรื่อง S*X เป็นเรื่องธรรมชาติ...การตรวจเลือดก็เช่นกัน #นับหนึ่ง ตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนจองนัดหมายผ่านเว็บ...
09/07/2021

เพราะเรื่อง S*X เป็นเรื่องธรรมชาติ...
การตรวจเลือดก็เช่นกัน #นับหนึ่ง ตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอน

จองนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.napneung.net
สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

เพราะเรื่อง S*X เป็นเรื่องธรรมชาติ...
การตรวจเลือดก็เช่นกัน #นับหนึ่ง ตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอน

จองนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.napneung.net
สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ตรวจเลือดเจาะปลายนิ้ว ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ!!คนกลัวเข็มก็ตรวจได้ รู้ผลง่ายๆภายใน 15 นาทีจองนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.napneun...
08/07/2021

ตรวจเลือดเจาะปลายนิ้ว ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ!!
คนกลัวเข็มก็ตรวจได้ รู้ผลง่ายๆภายใน 15 นาที

จองนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.napneung.net
สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ตรวจเลือดเจาะปลายนิ้ว ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ!!
คนกลัวเข็มก็ตรวจได้ รู้ผลง่ายๆภายใน 15 นาที

จองนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.napneung.net
สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ให้ นับหนึ่ง ดูแลตัวคุณและคนที่รัก #ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกขั้นตอนแค่จองนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.napneung.netสถานที่ตรวจ:  📍 ...
30/06/2021

ให้ นับหนึ่ง ดูแลตัวคุณและคนที่รัก #ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกขั้นตอน
แค่จองนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.napneung.net

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ให้ นับหนึ่ง ดูแลตัวคุณและคนที่รัก #ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกขั้นตอน
แค่จองนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.napneung.net

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

เอชไอวี‼ ซิฟิลิส‼ ไวรัสตับอักเสบซี‼ ไวรัสตับอักเสบบี‼เสี่ยงมาแล้วต้องตรวจทันที‼ จองคิวตรวจที่ นับหนึ่ง ฟรี‼สถานที่ตรวจ: ...
24/06/2021

เอชไอวี‼ ซิฟิลิส‼ ไวรัสตับอักเสบซี‼ ไวรัสตับอักเสบบี‼
เสี่ยงมาแล้วต้องตรวจทันที‼ จองคิวตรวจที่ นับหนึ่ง ฟรี‼

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

เอชไอวี‼ ซิฟิลิส‼ ไวรัสตับอักเสบซี‼ ไวรัสตับอักเสบบี‼
เสี่ยงมาแล้วต้องตรวจทันที‼ จองคิวตรวจที่ นับหนึ่ง ฟรี‼

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ก็ตรวจไปเลยสิคะ 😆 หมดยุคที่ต้องเขินอายเริ่มดูแลตัวเองด้วยการ...ตรวจเลือด กับโครงการนับหนึ่งสถานที่ตรวจ:  📍 ศูนย์บริการคณ...
23/06/2021

ก็ตรวจไปเลยสิคะ 😆 หมดยุคที่ต้องเขินอาย
เริ่มดูแลตัวเองด้วยการ...ตรวจเลือด กับโครงการนับหนึ่ง

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ก็ตรวจไปเลยสิคะ 😆 หมดยุคที่ต้องเขินอาย
เริ่มดูแลตัวเองด้วยการ...ตรวจเลือด กับโครงการนับหนึ่ง

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

โครงการตรวจเลือดของเรา...ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหารรู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง แค่เจาะปลายนิ้ว ก็ทราบผลแม่นยำสถานที่ตรวจ:  📍 ศูนย์บริ...
18/06/2021

โครงการตรวจเลือดของเรา...ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร
รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง แค่เจาะปลายนิ้ว ก็ทราบผลแม่นยำ

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

โครงการตรวจเลือดของเรา...ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร
รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง แค่เจาะปลายนิ้ว ก็ทราบผลแม่นยำ

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ตรวจเลือดปลายนิ้วง่าย ๆภายใต้การดูและจากผู้เชี่ยวชาญแค่ทำตามโปรแกรม ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองจองคิวล่วงหน้า ไปตรวจได้เลย ไ...
17/06/2021

ตรวจเลือดปลายนิ้วง่าย ๆ
ภายใต้การดูและจากผู้เชี่ยวชาญ

แค่ทำตามโปรแกรม ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
จองคิวล่วงหน้า ไปตรวจได้เลย ไม่ต้องรอ

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ตรวจเลือดปลายนิ้วง่าย ๆ
ภายใต้การดูและจากผู้เชี่ยวชาญ

แค่ทำตามโปรแกรม ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
จองคิวล่วงหน้า ไปตรวจได้เลย ไม่ต้องรอ

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

เพราะสุขภาพต้องรีบดูแล พาคนที่แคร์ ไปตรวจเลือดที่ #นับหนึ่งสถานที่ตรวจ:  📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)http...
11/06/2021
นับหนึ่ง - ตรวจเอชไอวี

เพราะสุขภาพต้องรีบดูแล พาคนที่แคร์ ไปตรวจเลือดที่ #นับหนึ่ง
สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการให้บริการตรวจเลือดที่รวดเร็วมาก ไม่มีการระบุชื่อ และสะดวก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งข...

ตรวจกับ นับหนึ่งขั้นตอนตรวจง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเองผ่านการดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญสถานที่ตรวจ:  📍 ศูนย์บ...
11/06/2021

ตรวจกับ นับหนึ่ง
ขั้นตอนตรวจง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ผ่านการดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

โครงการ #นับหนึ่ง เป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ดำเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน Institut de recherche pour le développement ประเทศฝรั่งเศส

#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพียงจองคิวและเข้ารับการตรวจที่ #ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช.
เดินเข้ามารับบริการได้แบบมั่นใจ ปลอดภัย หายห่วง

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ตรวจกับ นับหนึ่ง
ขั้นตอนตรวจง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ผ่านการดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

โครงการ #นับหนึ่ง เป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ดำเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน Institut de recherche pour le développement ประเทศฝรั่งเศส

#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพียงจองคิวและเข้ารับการตรวจที่ #ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช.
เดินเข้ามารับบริการได้แบบมั่นใจ ปลอดภัย หายห่วง

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

มาตรวจเลือดกันเถอะ ๆ ❤️🧡💛💚💙💜🤍จองคิวออนไลน์ : www.napneung.netสถานที่ตรวจ:  📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)ht...
10/06/2021

มาตรวจเลือดกันเถอะ ๆ ❤️🧡💛💚💙💜🤍
จองคิวออนไลน์ : www.napneung.net
สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍คลินิกกามโรค ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

Love wins, Love always wins ❤️🧡💛💚💙💜🤍เพราะทุกเพศเท่าเทียมกัน #นับหนึ่ง เรามุ่งเน้นให้ทุกคน ทุกเพศเข้าถึงการตรวจได้อย่างรว...
04/06/2021

Love wins, Love always wins ❤️🧡💛💚💙💜🤍
เพราะทุกเพศเท่าเทียมกัน #นับหนึ่ง เรามุ่งเน้นให้ทุกคน ทุกเพศ
เข้าถึงการตรวจได้อย่างรวดเร็วและสบายใจที่สุด

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍คลินิกกามโรค ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล
โครงการ #นับหนึ่ง เป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ดำเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน Institut de recherche pour le développement ประเทศฝรั่งเศส
#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพียงจองคิวและเข้ารับการตรวจที่ #ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช.
เดินเข้ามารับบริการได้แบบมั่นใจ ปลอดภัย หายห่วง
สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

Love wins, Love always wins ❤️🧡💛💚💙💜🤍
เพราะทุกเพศเท่าเทียมกัน #นับหนึ่ง เรามุ่งเน้นให้ทุกคน ทุกเพศ
เข้าถึงการตรวจได้อย่างรวดเร็วและสบายใจที่สุด

สถานที่ตรวจ: 📍 ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/gogP9SnHDggBVbzj7
และ 📍คลินิกกามโรค ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
https://goo.gl/maps/Xz4QCW1N8DWUAqJi8

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาตามหลักมาตรฐานสากล
โครงการ #นับหนึ่ง เป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ดำเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน Institut de recherche pour le développement ประเทศฝรั่งเศส
#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพียงจองคิวและเข้ารับการตรวจที่ #ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช.
เดินเข้ามารับบริการได้แบบมั่นใจ ปลอดภัย หายห่วง
สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
http://th.napneung.net/BookNow
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.net/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #HIV #AIDS #ตรวจเลือด #เอดส์

ที่อยู่

Chiang Mai

ข้อมูลทั่วไป

นับหนึ่ง เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก Expertise France

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+66616813399

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นับหนึ่งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง นับหนึ่ง:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

นัดหมายได้ที่หมายเลข 061-681-3399 บริการการตรวจเลือดเอชไอวี/เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส - ตรวจฟรี - ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน) - เป็นความลับ - รู้ผลการตรวจในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จังหวัดเชียงใหม่ www.napneung.net ยินดีต้อนรับท่านเข้ารับบริการสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่หรือทำงานในประเทศไทย Tourists are welcome and can receive tests at actual cost.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะตรวจต้องทำอย่างไรครับ
คุณสามารถจองนัดหมายออนไลน์เพื่อรับการตรวจ เอชไอวี ฟรี พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญได้แล้วในจังหวัดเชียงราย ที่เว็บไซต์ของ Napneung นัดหมายและแจ้งข่าวสารให้กับเพื่อน ๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย ให้บริการตรวจฟรีโดยไม่ระบุชื่อ และทราบผลได้รวดเร็ว http://th.napneung.net/Chiang-Rai-Napneung
ในปี พ.ศ.2559มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์กว่า16,000ราย แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดเขื้อเอชไอวีทุกคนจะเสียชีวิต หากทราบสถานะการติดเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ ก็สามารถทำการรักษาได้ทันท่วงที ขอรับการตรวจเอชไอวีฟรีโดยไม่ต้องระบุตัวตนพร้อมรับคำแนะนำได้แล้ววันนี้ที่เชียงใหม่