นับหนึ่ง

นับหนึ่ง นับหนึ่ง
(7)

บริการการตรวจเลือดเอชไอวี/เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส
- ตรวจฟรี
- ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
- เป็นความลับ
- รู้ผลการตรวจในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
สถานที่ตรวจ:
- ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จังหวัดเชียงใหม่
- คลินิกกามโรค ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่
นัดหมายได้ที่ www.napneung.net หรือโทร. 061-681-3399


ยินดีต้อนรับท่านเข้ารับบริการสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่หรือทำงานในประเทศไทย

Tourists are welcome and can receive tests at actual cost.

29/01/2024

ปัจจุบัน ทางโครงการได้ยุติการให้บริการแล้ว และทางโครงการได้วางแผนกลับมาให้บริการตรวจในโครงการใหม่ซึ่งจะเริ่มภายในเวลา 2-3 สัปดาห์นี้
ในบริบทของโครงการวิจัยทางคลินิกที่จะนำเสนอวิธีการใหม่ของการให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ก่อนการสัมผัสเชื้อ (ยาเพร็พ)
ให้แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

20/01/2024

โครงการนับหนึ่งได้ยุติการลงทะบียนรับชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสด้วยตนเองที่บ้านตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น.

สำหรับผู้รับบริการที่ได้รับชุดตรวจไปแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการตรวจและเข้าสู่ระบบ (แอปพลิเคชั่นการตรวจด้วยตนเอง) พร้อมทั้งส่งผลตรวจโดยเร็ว ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.


ขอขอบคุณในความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่โครงการนับหนึ่ง

18/01/2024

รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "การตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิสด้วยตนเองที่บ้านโดยโครงการนับหนึ่ง (HIV and syphilis blood self-testing at home)" ประเภทคลิปวิดีโอ ผลงานโดย นางสาวพรหมพร เสรีเรืองโรจน์ นางสาวปาลิกา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นางสาวพุทธิญา ศรีคำ และ นางสาวอัย โทโมตานิ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18/01/2024

รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "การตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิสด้วยตนเองที่บ้านโดยโครงการนับหนึ่ง (HIV and syphilis blood self-testing at home)" ประเภทคลิปวิดีโอ ผลงานโดย นาย วัชรพล นาราช นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18/01/2024

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "การตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิสด้วยตนเองที่บ้านโดยโครงการนับหนึ่ง (HIV and syphilis blood self-testing at home)" ประเภทคลิปวิดีโอ ผลงานโดย นาย พิพรรธพงศ์ วุฒธิยา และนาย ยิ่งยงค์ บุญเกิด นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18/01/2024

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "การตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิสด้วยตนเองที่บ้านโดยโครงการนับหนึ่ง (HIV and syphilis blood self-testing at home)" ประเภทคลิปวิดีโอ ผลงานโดย นางสาวเมษวี สัตยไกรวุฒิ และนางสาวสุณัฐชา เกตุฉ่ำ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการนับหนึ่งได้จัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การถอดบทเรียนโครงการนับหนึ่ง เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอมารีพัทย...
17/01/2024

โครงการนับหนึ่งได้จัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การถอดบทเรียนโครงการนับหนึ่ง เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอมารีพัทยา

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 โครงการนับหนึ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2566 ร่วมกับองค์กรภาคีเค...
12/12/2023

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
โครงการนับหนึ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2566 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางเพศและการมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคเอดส์

ภายในงานมีการจัดบูธจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ โครงการนับหนึ่งได้จัดกิจกรรมแจกชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิสแก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปตรวจด้วยตนเองที่บ้าน โดยการลงทะเบียนขอรับชุดตรวจผ่านเว็ปไซต์ของโครงการนับหนึ่ง ได้ที่ https://www.napneung.org/th

08/12/2023
โครงการนับหนึ่งขอขอบคุณ ThaiPBS ภาคเหนือที่นำเสนอข่าวสารของโครงการนับหนึ่งค่ะสามารถ #ลงทะเบียนเพื่อรับชุดตรวจคัดกรองเอช...
07/12/2023

โครงการนับหนึ่งขอขอบคุณ ThaiPBS ภาคเหนือที่นำเสนอข่าวสารของโครงการนับหนึ่งค่ะ

สามารถ #ลงทะเบียนเพื่อรับชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิส ด้วยตนเองที่บ้านจากโครงการนับหนึ่งได้ที่เว็ปไซต์ https://www.napneung.org/th

นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำแนะนำผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ...

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 โครงการนับหนึ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2566 ร่วมกับองค์กรภาคีเครื...
04/12/2023

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 โครงการนับหนึ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2566 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางเพศและการมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคเอดส์
ภายในงานมีการจัดบูธจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ โครงการนับหนึ่งได้จัดกิจกรรมแจกชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิสแก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปตรวจด้วยตนเองที่บ้าน โดยการลงทะเบียนขอรับชุดตรวจผ่านเว็ปไซต์ของโครงการนับหนึ่ง ได้ที่ https://www.napneung.org/th

25/11/2023

ขออภัยในความไม่สะดวก
จะทำการปรับปรุงเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันเวลา 15.00-17:00น.
และจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเวลา 17:00 น. วันนี้

ใครว่าการตรวจเลือดด้วยตนเองเป็นเรื่องยุ่งยาก!?ที่โครงการนับหนึ่ง เราจะช่วยให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นความลับ ...
17/11/2023

ใครว่าการตรวจเลือดด้วยตนเองเป็นเรื่องยุ่งยาก!?

ที่โครงการนับหนึ่ง เราจะช่วยให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วและเป็นความลับ ด้วยแอปพลิเคชั่นช่วยแนะนำวิธีการตรวจและการอ่านผลด้วยตนเอง

#ลงทะเบียนสั่งชุดตรวจ #ฟรี คลิ๊ก https://www.napneung.org/th

✅ตรวจคัดกรอง เอชไอวีและซิฟิลิส
✅ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
✅เป็นความลับ
✅ไม่ต้องแนบบัตรประชาชน
✅ตรวจง่าย รู้ผลตรวจไว
✅มีโปรแกรมแนะนำการตรวจด้วยตนเองที่บ้านพร้อมระบบนัดหมายเพื่อพูดคุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การปรึกษา

#โครงการนับหนึ่ง
#ตรวจเลือดด้วยตนเอง #ตรวจเลือดที่บ้าน
#เอชไอวี #ซิฟิลิส
#ฺBloodselftesting

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการให้บริการตรวจเลือดที่รวดเร็วมาก ไม่มีการระบุชื่อ และสะดวก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งข...

16/11/2023

ท่านที่ลงทะเบียนรับชุดตรวจ
ช่วงเวลา 20:00 น. วันที่ 15 พ.ย. ถึง 6:00 น. วันที่ 16 พ.ย.
ขอให้ลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากระบบขัดข้อง

15/11/2023

ขออภัยในความไม่สะดวก
จะทำการปรับปรุงเว็ปไซต์และแอปพลิเคชัน เวลา 20:00-21:00น.
และจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเวลา 22:00 น. วันนี้

ไม่ต้องรอโปร 11.11 #สั่งฟรี #ส่งฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่ายอยากตรวจคัดกรอง แต่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่สะดวกมาที่ศูนย์ตรวจ #ลงทะเ...
12/10/2023

ไม่ต้องรอโปร 11.11 #สั่งฟรี #ส่งฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย
อยากตรวจคัดกรอง แต่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่สะดวกมาที่ศูนย์ตรวจ
#ลงทะเบียนสั่งชุดตรวจ คลิ๊ก https://clients.napneung.org/en?login=3

✅ตรวจคัดกรอง เอชไอวีและซิฟิลิส
✅ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
✅เป็นความลับ
✅ไม่ต้องแนบบัตรประชาชน
✅ตรวจง่าย รู้ผลตรวจไว
✅มีโปรแกรมแนะนำการตรวจด้วยตนเองที่บ้านพร้อมระบบนัดหมายเพื่อพูดคุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การปรึกษา

#โครงการนับหนึ่ง
#ตรวจเลือดด้วยตนเอง #ตรวจเลือดที่บ้าน
#เอชไอวี #ซิฟิลิส
#ฺBloodselftesting

⚠️โครงการนับหนึ่งที่ #ศูนย์สุขภาพพร้อม #คณะเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่กลับมาเปิดให้บริการในวันธรรมดาตามคำเรียกร้อง #โครงก...
09/10/2023

⚠️โครงการนับหนึ่งที่ #ศูนย์สุขภาพพร้อม #คณะเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่
กลับมาเปิดให้บริการในวันธรรมดาตามคำเรียกร้อง

#โครงการนับหนึ่ง ให้บริการตรวจคัดกรอง #ฟรี 4 โรค เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และ ไวรัสตับอักเสบซี

✅ตรวจด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้การแนะนำโดยผู้ให้การปรึกษา
✅ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅ไม่ต้องงดน้ำ-อาหารก่อนตรวจ
✅ทราบผลตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

🔰จังหวัดเชียงใหม่
● ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://www.napneung.org/th/appointment-ams

● คลินิกกามโรค ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
https://www.napneung.org/th/appointment-sti


#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ตรวจเลือด #เอดส์ #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการให้บริการตรวจเลือดที่รวดเร็วมาก ไม่มีการระบุชื่อ และสะดวก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งข...

07/10/2023

นับหนึ่ง

07/10/2023

👍อยากตรวจเลือดเองที่บ้าน กด Like
❤️อยากตรวจเลือดเองที่ site (ศูนย์) กด Love
#ลงทะเบียนเพื่อส่งชุดตรวจไปที่บ้าน กด https://clients.napneung.org/en?login=3

อยากตรวจเลือดเพื่อคัดกรอง
✅️เอชไอวี
✅️ซิฟิลิส

ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกังวล ไม่ว่าจะขอชุดตรวจไปตรวจเองที่บ้าน หรือนัดมาตรวจที่ศูนย์ #โครงการนับหนึ่ง พร้อมให้การแนะนำและดูแลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้การปรึกษา

#นับหนึ่ง #ตรวจคัดกรอง #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ไวรัสตับอักเสบบี #ไวรัสตับอักเสบซี #นัดออนไลน์ #ตลอด24ชั่วโมง

นับหนึ่ง

รู้หรือไม่!? #โครงการนับหนึ่ง ให้บริการตรวจคัดกรอง #ฟรี 4 โรค โดยเปิดให้บริการถึง 6 สถานที่ใน 3 จังหวัดภาคเหนือไปดู...ว...
29/09/2023

รู้หรือไม่!?
#โครงการนับหนึ่ง ให้บริการตรวจคัดกรอง #ฟรี 4 โรค โดยเปิดให้บริการถึง 6 สถานที่ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ

ไปดู...ว่ามีที่ไหนกันบ้าง!

#สถานที่ตรวจโครงการนับหนึ่ง
🔰จังหวัดเชียงใหม่
● ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
● คลินิกกามโรค ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
● มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)

🔰จังหวัดเชียงราย
● คลินิกสูติแพทย์ ต.เวียง อำเภอเมืองเชียงราย
● โรงพยาบาลแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว

🔰จังหวัดพะเยา
● โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

แนะนำ..นัดหมายก่อนการตรวจผ่าน https://www.napneung.org/th
You can make an appointment at https://www.napneung.org/

ตรวจ 4 โรค ครอบคลุมทั้ง
✅เอชไอวี
✅ซิฟิลิส
✅ไวรัสตับอักเสบบี
✅และ ไวรัสตับอักเสบซี

✅ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์คอยแนะนำและให้การปรึกษา


สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...โทร. 061-681-3399
You can make an appointment at 061-681-3399 or on https://www.napneung.org/
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ตรวจเลือด #เอดส์ #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ที่ นับหนึ่ง ให้บริการตรวจคัดกรอง #ฟรี 4 โรค ครอบคลุมทั้ง ✅เอชไอวี ✅ซิฟิลิส✅ไวรัสตับอักเสบบี ✅และ ไวรัสตับอักเสบซี โด...
27/09/2023

ที่ นับหนึ่ง ให้บริการตรวจคัดกรอง #ฟรี 4 โรค ครอบคลุมทั้ง
✅เอชไอวี
✅ซิฟิลิส
✅ไวรัสตับอักเสบบี
✅และ ไวรัสตับอักเสบซี
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์คอยแนะนำและให้การปรึกษา

ตรวจ #ฟรี ได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

#นัดหมายเพื่อตรวจได้ที่ ➡️ https://www.napneung.org/th ⬅️

#สถานที่ตรวจ:
🔰 จังหวัดเชียงใหม่
● ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://www.napneung.org/th/appointment-ams
● คลินิกกามโรค ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
https://www.napneung.org/th/appointment-sti
●มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)
https://www.napneung.org/th/appointment-map

🔰จังหวัดเชียงราย
●คลินิกสูติแพทย์ ต.เวียง อำเภอเมืองเชียงราย
https://www.napneung.org/th/appointment-cri
●โรงพยาบาลแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
https://www.napneung.org/th/appointment-maelao

🔰จังหวัดพะเยา
●โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.napneung.org/th/appointment-phayao

สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
You can make an appointment at 061-681-3399 or on https://www.napneung.org/

#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ตรวจเลือด #เอดส์ #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการให้บริการตรวจเลือดที่รวดเร็วมาก ไม่มีการระบุชื่อ และสะดวก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งข...

⚠️ เอชไอวี ไม่ใช่ เอดส์ ⚠️ไม่ตรวจ ไม่ใช่ ไม่เป็น ✅ มีความเสี่ยงเมื่อไม่นานมานี้ หรือเคยมีความเสี่ยงในอดีต แนะนำมาตรวจเล...
25/09/2023

⚠️ เอชไอวี ไม่ใช่ เอดส์
⚠️ไม่ตรวจ ไม่ใช่ ไม่เป็น

✅ มีความเสี่ยงเมื่อไม่นานมานี้ หรือเคยมีความเสี่ยงในอดีต แนะนำมาตรวจเลือดที่นับหนึ่ง
✅️ตรวจ #ฟรี ได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ตรวจ 1ได้ถึง 4❗️
ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์คอยแนะนำและให้การปรึกษา

#นัดหมายเพื่อตรวจได้ที่ ➡️ https://www.napneung.org/th ⬅️

#สถานที่ตรวจ:

🔰 จังหวัดเชียงใหม่
● ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์ มช. (สวนดอก)
https://www.napneung.org/th/appointment-ams

● คลินิกกามโรค ตรงข้ามกับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ (ช้างคลาน)
https://www.napneung.org/th/appointment-sti

●มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)
https://www.napneung.org/th/appointment-map

🔰จังหวัดเชียงราย
●คลินิกสูติแพทย์ ต.เวียง อำเภอเมืองเชียงราย
https://www.napneung.org/th/appointment-cri

●โรงพยาบาลแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
https://www.napneung.org/th/appointment-maelao

🔰จังหวัดพะเยา
●โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.napneung.org/th/appointment-phayao

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
สนใจสามารถลงทะเบียนจองนัดหมายได้ที่...
โทร. 061-681-3399
You can make an appointment at 061-681-3399 or on https://www.napneung.org/

#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ตรวจเลือด #เอดส์

ผู้ติดเชื้อ’ฝีดาษวานร’(ฝีดาษลิง)พุ่ง และมีผู้เสียชีวิตรายแรกในไทยที่มาพร้อมกับการติดเชื้อเอชไอวี และติดตามผู้สัมผัสไม่ได...
13/09/2023

ผู้ติดเชื้อ’ฝีดาษวานร’(ฝีดาษลิง)พุ่ง และมีผู้เสียชีวิตรายแรกในไทยที่มาพร้อมกับการติดเชื้อเอชไอวี และติดตามผู้สัมผัสไม่ได้ เพราะต้นเหตุจากการ’ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ’ ขณะไทยเป็น 1 ในประเทศได้ยารักษาเฉพาะมาใช้-ศึกษา

ผู้ติดเชื้อ’ฝีดาษวานร’(ฝีดาษลิง)พุ่ง และมีผู้เสียชีวิตรายแรกในไทยที่มาพร้อมกับการติดเชื้อเอชไอวี และติ.....

เฝ้าระวัง!! โรคฝีดาษลิง หมั่นสังเกตุตัวเองหากมีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ #ฝีดาษลิง #โรคฝีดาษลิง
25/08/2023

เฝ้าระวัง!! โรคฝีดาษลิง หมั่นสังเกตุตัวเอง
หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ

#ฝีดาษลิง #โรคฝีดาษลิง

หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชื้อไอวีเชื้อเอชไอวีจะไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านทาง:• การโดนยุงกัด • การสัมผัส ลูบคลำ หร...
04/08/2023

หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชื้อไอวี
เชื้อเอชไอวีจะไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านทาง:
• การโดนยุงกัด
• การสัมผัส ลูบคลำ หรือการกอด
• การใช้สระน้ำ หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
• การใช้แก้วน้ำหรือจานชามร่วมกัน
• การจูบ
• การไอหรือการจาม
• หรือการใช้ห้องน้ำร่วมกัน

จองคิวตรวจได้เลยที่ www.napneung.org
✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์

#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.org/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ตรวจเลือด #เอดส์

อะไรที่ทำให้เราสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้??เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่เชื้อได้โดย:- การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันทั้งทางช่อง...
19/07/2023

อะไรที่ทำให้เราสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้??
เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่เชื้อได้โดย:

- การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันทั้งทางช่องคลอดและทวารหนัก
- จากแม่สู่ลูกในครรภ์และการให้นมบุตร
- การถ่ายเลือด
- การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

จองคิวตรวจได้เลยที่ www.napneung.org
✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์

#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.org/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ตรวจเลือด #เอดส์

ในช่วงแรกที่มีการติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการหรืออาการแสดงใด ๆ แต่บางคนอาจจะมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เ...
11/07/2023

ในช่วงแรกที่มีการติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการหรืออาการแสดงใด ๆ แต่บางคนอาจจะมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น

- ปวดกล้ามเนื้อ
- หนาวสั่น
- มีแผลในปาก
- มีไข้
- เจ็บคอ
- อ่อนเพลีย
- ต่อมน้ำเหลืองโต
- และมีผื่นขึ้น

ซึ่งเราเรียกอาการเหล่านี้ว่า “การติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลัน”

ในระยะนี้ปริมาณไวรัสจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในร่างกาย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

จองคิวตรวจได้เลยที่ www.napneung.org
✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์
#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.org/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ตรวจเลือด #เอดส์

06/07/2023

ชุดตรวจ Multiplex Test คืออะไร??
ถ้าอยากตรวจ เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซีและบี แบบฟรีๆ
จองคิวตรวจได้เลยที่ www.napneung.org

✅ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
✅เป็นความลับ
✅สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตรวจ 1ได้ถึง 4‼️ ครอบคลุมทั้ง เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี , ไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์

#นับหนึ่ง พร้อมตรวจและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
NAPNEUNG: You can make an appointment at 061-681-3399 or on www.napneung.org/home
#ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #เอชไอวี #ซิฟิลิส #ตรวจเลือด #เอดส์

ที่อยู่

คณะเทคนิคการแพทย์
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+66616813399

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นับหนึ่งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง นับหนึ่ง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

นัดหมายได้ที่หมายเลข 061-681-3399 บริการการตรวจเลือดเอชไอวี/เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส - ตรวจฟรี - ไม่ระบุชื่อ (ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน) - เป็นความลับ - รู้ผลการตรวจในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จังหวัดเชียงใหม่ www.napneung.net ยินดีต้อนรับท่านเข้ารับบริการสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่หรือทำงานในประเทศไทย Tourists are welcome and can receive tests at actual cost.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด