เวียงกุมกาม - Wiang Kum Kam

เวียงกุมกาม - Wiang Kum Kam "เวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ"
นิทรรศการฯของเราจะทำให้ทุกท่านได้รู้จักเวียงกุมกามมากขึ้น
(5)

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๑ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๒ ท...
30/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๑ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๒ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๔ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๕ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

30/11/2023

ลงทะเบียนล่วงหน้า หรือหน้างาน!!
—รับเหรียญที่ระลึก ลวดลายปูนปั้นประดับราวบันไดในเวียงกุมกาม "มกรคายมังกรจีน" หนึ่งเดียวในล้านนา พร้อมถุงผ้า ฟรี!—
~แล้วมาป๋ะกั๋นนัก ๆ เน่อเจ้า 🙏🏻

วันพุธ ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๑๙๑ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโ...
29/11/2023

วันพุธ ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๑๙๑ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๖๙ ท่าน ชาวไทย จำนวน ๑๗ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๒ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๓ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

29/11/2023
วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๘ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๗ ท่าน...
28/11/2023

วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๘ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๗ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๑๑ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๑๐ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

กำหนดการงานแอ่วกุมกามยามแลง ✨️🥳
28/11/2023

กำหนดการงานแอ่วกุมกามยามแลง ✨️🥳

วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๐ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๓ ท่า...
27/11/2023

วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๐ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๓ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๓ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๔ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๖ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๐ ท่...
26/11/2023

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๖ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๐ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๖ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๑๐๑ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจา...
25/11/2023

วันเสาร์ ที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๑๐๑ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสาแล อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำนวน ๔๕ ท่าน พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๔ รูป ชาวไทย จำนวน ๒๘ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๑๐ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๑๔ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

Woww 😮 เหรียญที่ระลึก "มกรคายมังกรจีน" 🐉 ลายปูนปั้นหนึ่งเดียวในล้านนา:: ลงทะเบียนรับของที่ระลึกสุด Exclusive ✨️กับงานแอ่...
25/11/2023

Woww 😮 เหรียญที่ระลึก "มกรคายมังกรจีน" 🐉 ลายปูนปั้นหนึ่งเดียวในล้านนา

:: ลงทะเบียนรับของที่ระลึกสุด Exclusive ✨️
กับงานแอ่วกุมกามยามแลง วันที่ 1-2 ธ.ค.นี้ เจินมาแอ่วกั๋นนักๆเน้อเจ้าาา 💕🙏

ลงทะเบียนล่วงหน้า หรือหน้างาน!!
—รับเหรียญที่ระลึก ลวดลายปูนปั้นประดับราวบันไดในเวียงกุมกาม "มกรคายมังกรจีน" หนึ่งเดียวในล้านนา พร้อมถุงผ้า ฟรี!—
~แล้วมาป๋ะกั๋นนัก ๆ เน่อเจ้า 🙏🏻

วันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๑๒ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๘ ท่าน ...
24/11/2023

วันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๑๒ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๘ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๑ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๓ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

23/11/2023
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๔๑ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๘ ท...
23/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๔๑ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๘ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๑๘ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๕ ท่าน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

23/11/2023
วันพุธ ที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๙๔ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโร...
22/11/2023

วันพุธ ที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๙๔ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๐ เชียงใหม่ จำนวน ๕๓ ท่าน ชาวไทย จำนวน ๑๓ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๒๒ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๖ ท่าน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันอังคาร ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๓ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๖ ท่า...
21/11/2023

วันอังคาร ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๓ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๖ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๗ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๔ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๓ ท่า...
20/11/2023

วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๔ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๓ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๑๑ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๘๙ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๔๐ ท่...
19/11/2023

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๘๙ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๔๐ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๑๓ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๓๕ ท่าน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๗๙ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๑ ท่าน...
18/11/2023

วันเสาร์ ที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๗๙ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๑ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๓๗ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๒๑ ท่าน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๕๒ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจาก...
17/11/2023

วันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๕๒ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก จำนวน ๓๖ ท่าน ชาวไทย จำนวน ๖ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๓ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๗ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๔๐๘ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรีย...
16/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๔๐๘ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๖๐ ท่าน คณะครูและนักเรียนจากค่ายบูรณาการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน จัดโดยโรงเรียนสันกำแพง จำนวน ๑๒๙ ท่าน ชาวไทย จำนวน ๕ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๖ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๘ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันพุธ ที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๗๘ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโ...
15/11/2023

วันพุธ ที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๗๘ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๖ ท่าน คณะครูและนักเรียนจากค่ายบูรณาการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน จัดโดยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จำนวน ๑๕๐ ท่าน ชาวไทย จำนวน ๑๐ ท่าน ชาวเกาหลี จำนวน ๒๒ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๕ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

เงินเจียง ……เงินตราเเห่งอาณาจักรล้านนา
14/11/2023

เงินเจียง ……เงินตราเเห่งอาณาจักรล้านนา

เงินเจียง : เงินตราแห่งอาณาจักรล้านนา

อาณาจักรล้านนาอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๒ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรสุโขทัย ในสมัยที่อาณาจักรล้านนารุ่งเรืองมีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก อยู่ระหว่างดินแดนพม่า จีน ไทย และลาว ครอบคลุมไปถึงสิบสองปันนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และดินแดนบางส่วนของรัฐไทยใหญ่ในประเทศพม่าปัจจุบัน ดินแดนล้านนาที่รวมอยู่ในราชอาณาจักรไทย ได้แก่ จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน อาณาจักรล้านนามีพัฒนาการเจริญเติบโตร่วมสมัยกับอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรสุโขทัย จึงมีความผูกพันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีการถ่ายทอดผสมผสานวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

อาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญทางภาคเหนือ จึงมีทั้งเงินตราล้านนาและเงินตราจากอาณาจักรอื่นที่ร่วมสมัยนำมาใช้จ่ายปะปนกันในการค้าชายแดน เช่น เงินไซซีของจีน เงินพดด้วงของสุโขทัย เงินฮ้อย เงินลาดของล้านช้าง และเงินเหรียญรูปีของอินเดีย ส่วนเงินตราดั้งเดิมที่ใช้ติดต่อกันมาในอาณาจักรล้านนาได้แก่ เงินท้อกชนิดต่าง ๆ ทำจากโลหะผสมซึ่งเป็นเงินตรามูลค่าต่ำ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลรูปแบบมาจากลักษณะของเบี้ยหอย

เงินตราที่มีความโดดเด่นและมีมูลค่าสูงของอาณาจักรล้านนา คือ เงินเจียง ผลิตขึ้นโดยมีส่วนผสมของโลหะเงินสูงมากไม่เหมือนกับเงินตราชนิดอื่นที่ชาวล้านนาเคยใช้ซื้อขายมาในอดีต เงินเจียงมีลักษณะคล้ายเกือกม้าสองอันต่อกัน ส่วนที่ต่อบากลึกเพื่อให้สามารถหักออกได้สำหรับใช้เป็นเงินปลีก และเพื่อดูความบริสุทธิ์ของเนื้อเงิน เงินเจียงที่พบส่วนใหญ่มีตราประทับ ๓ ตรา ได้แก่ ตราจักร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อำนาจของเจ้าเมือง ตราชื่อเมือง เป็นตัวอักษรฝักขาม เช่น แสน คือ เชียงแสน และตราที่สามคือ ตัวเลขฝักขามของล้านนาซึ่งคล้ายกับเลข ๕ ของไทย ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหน่วยเงินของเงินเจียงมีค่า ๕ บาท

#ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ
#พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๗๗๖๖ กด ๒

วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๓๕ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๔ ท่า...
14/11/2023

วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๓๕ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๔ ท่าน ชาวจีน จำนวน ๑๘ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๓ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

งานโบราณคดีในพื้นที่เวียงกุมกาม     🌱ในช่วงพม่าปกครองล้านนา ชื่อของเวียงกุมกามหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ กระทั่งระยะที่กอ...
14/11/2023

งานโบราณคดีในพื้นที่เวียงกุมกาม
🌱ในช่วงพม่าปกครองล้านนา ชื่อของเวียงกุมกามหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ กระทั่งระยะที่กองทัพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพมาขับไล่พม่าในเขตคุ้งน้ำแม่ปิงทิศใต้เมืองเชียงใหม่ ได้ปรากฏชื่อ “ ท่าวังตาล” ที่ปัจจุบันเป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอสารภีที่เป็นศูนย์กลางของเวียงกุมกาม ต่อมา สมัยรัชกาลที่ ๕ มีคหบดีชาวพม่าเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในเวียงกุมกาม อาทิ วัดกู่คำ (เจดีย์เหลี่ยม) วัดกานโถม(ช้างค้ำ) ทำให้รูปแบบสถาปัตยกรรมมีศิลปะพม่าผสมอยู่อย่างชัดเจน
🌱งานโบราณคดีในเวียงกุมกามเริ่มต้นในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ หลังจากมีการขุดพบพระพิมพ์ ที่วัดช้างค้ำ(กานโถม) สำนักศิลปากรที่ ๘ หรือหน่วยงานศิลปากรที่ ๔ (หน่วยงานศิลปากรที่ ๗ ในปัจจุบัน) ในขณะนั้น จึงได้เข้าอนุรักษ์โบราณสถาณวิหารกานโถม (ช้างค้ำ) พบซากวัดร้าง รวมถึงโบราณวัตถุศิลปะหริภุญไขยและล้านนา เช่นเดียวกับซากโบราณสถาณอีกหลายแห่งที่ขุดพบอยู่ลึกลงไปจากระดับผิวดิน ๑-๒ เมตร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี รวมถึงการบูรณะและจัดสภาพภูมิทัศน์วัดร้างร่วม ๒๙ แห่ง และนำมาซึ่งข้อสรุปว่าซากโบราณสถาณเหล่านี้คือเวียงกุมกามนครในตำนานที่จมอยู่ใต้พิภพเป็นเวลาหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว

🌻ที่มาข้อมูล : นิทรรศการศูนย์บริการข้อมูลเวียงกุมกาม

วันจันทร์ ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๔๗ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๒ ท่า...
13/11/2023

วันจันทร์ ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๔๗ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๒ ท่าน ชาวเกาหลี จำนวน ๑๑ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๑๔ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๔๒ ท่าน แบ่งเป็น พระภิกษุสงฆ์ จำนวน...
12/11/2023

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๔๒ ท่าน แบ่งเป็น พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒ รูป ชาวไทย จำนวน ๓๔ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๖ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ และนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

🙏
11/11/2023

🙏

วันเสาร์ ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๓๙ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๖ ท่าน...
11/11/2023

วันเสาร์ ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๓๙ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๖ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๘ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๕ ท่าน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๙ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๙ ท่าน...
10/11/2023

วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๒๙ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๑๙ ท่าน ชาวต่างชาติ (เอเชีย) จำนวน ๔ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๖ ท่าน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๕๗ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจ...
09/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๕๗ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจาก East Spring Primary School จำนวน ๓๗ ท่าน ชาวไทย จำนวน ๑๑ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๙ ท่าน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันพุธ ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๓๑ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๒ ท่าน เเ...
08/11/2023

วันพุธ ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๓๑ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๒๒ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๙ ท่าน โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก อินทิจันทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

🥰
07/11/2023

🥰

วันอังคาร ที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๖๓ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจาก...
07/11/2023

วันอังคาร ที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๖๓ ท่าน แบ่งเป็น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันกำแพง จำนวน ๑๘ ท่าน แขกทางราชการ จำนวน ๒ ท่าน ชาวไทย จำนวน ๒๘ ท่าน ชาวสิงคโปร์ จำนวน ๑ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๑๕ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๑๗ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๗ ท่าน ...
06/11/2023

วันจันทร์ ที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มียอดผู้เข้าชม จำนวน ๑๗ ท่าน แบ่งเป็น ชาวไทย จำนวน ๗ ท่าน ชาวญี่ปุ่น จำนวน ๑ ท่าน เเละชาวต่างชาติ (ยุโรป) จำนวน ๙ ท่าน โดยมีนางสาวรุ่งฑิวา สุวรรณยศ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำในชม สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

ที่อยู่

ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม 142/2 หมู่ 2 ต. ท่าวังตาล อ. สารภี
Chiang Mai
50140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66641758375

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เวียงกุมกาม - Wiang Kum Kamผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด