ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ The National Labour Research Center: NLRC

ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ The National Labour Research Center: NLRC ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ The National Labour Research Center: NLRC, หน่วยงานราชการ, Din Daeng.

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567
08/01/2024

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567

กองเศรษฐกิจการแรงงาน ขอเผยแพร่รายงานค่าจ้างและผลิตภาพแรงงานไทยพัฒนาอย่างไรให้ส่งเสริมกันและกัน  2023สามารถดาวน์โหลดเอกสา...
12/12/2023

กองเศรษฐกิจการแรงงาน ขอเผยแพร่รายงานค่าจ้างและผลิตภาพแรงงานไทยพัฒนาอย่างไรให้ส่งเสริมกันและกัน 2023
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://nlrc.mol.go.th/filedoc/20231141443549__Final-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%202566.rev8%20ISBN.pdf

กองเศรษฐกิจการแรงงาน ขอเผยแพร่ "รายงานการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2565"สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่https://cdn2.me-qr.com/pdf/...
06/12/2023

กองเศรษฐกิจการแรงงาน ขอเผยแพร่ "รายงานการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2565"
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://cdn2.me-qr.com/pdf/18014463.pdf

กองเศรษฐกิจการแรงงาน ขอเผยแพร่ "ประมวลสรุป รายการเอกสารรายงานสถิติเผยแพรในรูปแบบ QR Code  พ.ศ.2566 Catalog of Statistica...
06/12/2023

กองเศรษฐกิจการแรงงาน ขอเผยแพร่ "ประมวลสรุป รายการเอกสารรายงานสถิติเผยแพรในรูปแบบ QR Code พ.ศ.2566 Catalog of Statistical Publications with QR Scanner Codes [2023] "
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://cdn2.me-qr.com/pdf/18014481.pdf

นโยบายผู้สูงอายุจากงาน The ASEAN +3 Regional Conference on Economic Empowerment of Older Persons from the Perspective of...
01/11/2023

นโยบายผู้สูงอายุจากงาน The ASEAN +3 Regional Conference on Economic Empowerment of Older Persons from the Perspective of Gender Equality via Intergenerational Strategies and Innovations for All in an Aging Society

วันนี้แอดขอนำเสนอข้อคิดดี ๆ ด้านนโยบายผู้สูงอายุจาก Mr. Eduardo Klien: Regional Representative Asia Pacific HelpAge International.........................

"Adapting to ageing societies requires holistic and systemic strategies. We cannot foresee a future that makes abstraction of the changing demographic configuration and its social and economic implications. After all, 20 or 30% of the population cannot be ignored, or thought as passive, vulnerable members of society. The challenge to policy makers is to reframe the perception of older people and design comprehensive ways of adapting societies, economies and social behaviours, with a longer-term perspective. Expanding knowledge, broadening understanding and sharing experiences on these strategies is a necessary condition for this adaptation to population ageing."

--------
ข้อความจากงาน The ASEAN +3 Regional Conference on Economic Empowerment of Older Persons from the Perspective of Gender Equality via Intergenerational Strategies and Innovations for All in an Aging Society ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ และวิทยาลัยประชากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีทั้งไทยและต่างประเทศ 7 August 2023 (08:00-16:00, UTC+7) online
..........................

www.helpage.org
www.cps.chula.ac.th
www.dop.go.th
www.cu-collar.org


+3
#กรมกิจการผู้สูงอายุ

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇http://nlrc.mol.go.th/filereport...
24/07/2023

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇
http://nlrc.mol.go.th/filereport?id=275

ขอเผยแพร่รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2566 ของกองเศรษฐกิจการแรงงาน...
24/07/2023

ขอเผยแพร่รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2566 ของกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รายละเอียดตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=9Tzh8cNH0Qg
E-Book https://online.fliphtml5.com/vjahp/jqik/

รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 👇👇👇อ่านเล่ม รายงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้👇👇👇http://...
21/07/2023

รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 2/2566
👇👇👇อ่านเล่ม รายงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้👇👇👇
http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-07-19-1689757061.pdf

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนพฤษภาคม 2566ตามลิงค์นี้ค่ะ http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-06-28-1687940240.pd...
19/07/2023

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนพฤษภาคม 2566
ตามลิงค์นี้ค่ะhttp://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-06-28-1687940240.pdf

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ “หน่วยงานดี ตัวแทนสัญลักษณ์"SIDVG"ศรีกองเศรษฐกิจการแรงงาน"ของกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแ...
03/07/2023

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ “หน่วยงานดี ตัวแทนสัญลักษณ์"SIDVG"ศรีกองเศรษฐกิจการแรงงาน"ของกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

"ข้าราชการพันธุ์ดี" ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน นางสุพัตรา ฉวีสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
29/06/2023

"ข้าราชการพันธุ์ดี" ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นางสุพัตรา ฉวีสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇http://warning.mol.go.th/uploadFil...
23/06/2023

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇
http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-06-22-1687424160.pdf

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนเมษายน 2566ตามลิงค์นี้ค่ะ http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-05-30-1685435483.pdf
21/06/2023

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนเมษายน 2566
ตามลิงค์นี้ค่ะhttp://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-05-30-1685435483.pdf

เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ นานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)       สถาบันบัณฑิตพัฒ...
12/06/2023

เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ นานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2566 (2023 National and International Conferenceof the National Institute of Development Administration : 2nd NIC-NIDA Conference, 2023) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 - 17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ส่งเสริม ให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 2) เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันและภายนอกสถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และมีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในชาติและระดับนานาชาติ และ 3) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง Online ได้ที่ https://conference.nida.ac.th หรือ ScanQR code (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 สิงหาคม 2566)

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2566 👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇http://warning.mol.go.th/uploadFile...
26/05/2023

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2566

👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇
http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-05-26-1685074141.pdf

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยแ...
28/04/2023

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2023 (OAIC 2023) ภายใต้ Theme งาน Foresight for Safety: Creating Safer and Healthier Lives ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://oaicth.com/en/?status=success

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน (ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว) ณ Grand Hall True Digital Park อาคาร True Digital Park West สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าร่วมชมบูธนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยโซนนิทรรศการจะจัดบริเวณ Foyer หน้า Grand Hall True Digital Park
ซึ่งภายในงานจะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
• Section of Insight Knowledge Sharing :
เวทีนำเสนอผลงานวิชาการใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ทันสมัยและแตกต่าง เพื่อเป็นการอัปเดตความรู้ด้านความปลอดภัยฯ
• Section of inspire
เวทีแชร์ประสบการณ์และความรู้จากเหล่า Keynote Speakers ที่มีชื่อเสียง ที่นำเสนอด้วยประเด็นสำคัญ และสร้างแรงบันดาลใจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• Section of Interaction
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
ติดต่อ: สำนักวิจัยและพัฒนา สสปท. โทร 061-4201371 หรือ [email protected]

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนมีนาคม 2566 ตามลิงค์นี้ค่ะ http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-04-27-1682559494.pd...
28/04/2023

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนมีนาคม 2566
ตามลิงค์นี้ค่ะhttp://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-04-27-1682559494.pdf

รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 👇👇👇อ่านเล่ม รายงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้👇👇👇http://...
24/04/2023

รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 1/2566

👇👇👇อ่านเล่ม รายงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้👇👇👇
http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-04-28-1682653022.pdf

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2566 👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇http://warning.mol.go.th/uploadFile...
24/04/2023

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2566

👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇
http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-04-24-1682304608.pdf

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตามลิงค์นี้ค่ะ http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-03-30-168014242...
31/03/2023

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ตามลิงค์นี้ค่ะhttp://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-03-30-1680142426.pdf

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “โครงการสัมมนาเค...
30/03/2023

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “โครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2566” พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดียิ่งด้านวิชาการแก่กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยมี นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาฯ ณ ห้องรัชโยธิน แกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยกล่าวว่า งานสัมมนานี้เกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับการปรับให้มีการจ้างงานรายชั่วโมง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่าจ้างรายชั่วโมง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างรายชั่วโมง และกองเศรษฐกิจการแรงงานก็ช่วยสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าจ้างรายชั่วโมง รวมทั้งจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาให้ได้ผลเชิงลึก กระทรวงแรงงานจะได้นำไปเป็นแหล่งอ้างอิงในการกำหนดนโยบายด้านค่าจ้างให้เหมาะสม เมื่อกองเศรษฐกิจการแรงงานทำงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานที่จะอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการวิจัยด้านแรงงานให้กับนักวิชาการ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่สนใจต่อไป
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้งานวิจัยด้านแรงงาน แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ เพื่อให้การสัมมนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การดำเนินนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ต่อทุกคนในองค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับศักยภาพของแรงงานไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันและทัดเทียมนานาชาติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
ทั้งนี้ การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรับรู้งานวิจัยด้านแรงงาน และส่งเสริม พัฒนา และขยายฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงานให้กว้างขวางและมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 100 คน และผ่านระบบออนไลน์

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇http://warning.mol.go.th/upload...
21/03/2023

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

👇👇อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇
http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-03-21-1679365070.pdf

02/03/2023

คลิป VDO แนะนำกองเศรษฐกิจการแรงงาน

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนมกราคม 2566 ตามลิงค์นี้ค่ะ shorturl.at/tRY34
28/02/2023

รายงานสถิติแรงงานรายเดือนมกราคม 2566
ตามลิงค์นี้ค่ะ shorturl.at/tRY34

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ระดับประเทศ ปี 2564⬇️สามารถอ่านรายละเอีย...
21/02/2023

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ระดับประเทศ ปี 2564

⬇️สามารถอ่านรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้⬇️
https://drive.google.com/file/d/1_74gCSTtdkTcq5eu9EreVzVOxHHhJiG4/view?usp=share_link

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบนโยบายและทิศทางงานที่มีคุณค่า สำหรับคนทำงานขับรถขนส่งสินค้าและอาหารผ่านดิจ...
16/02/2023

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบนโยบายและทิศทางงานที่มีคุณค่า สำหรับคนทำงานขับรถขนส่งสินค้าและอาหารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

⬇️สามารถอ่านรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้⬇️
http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-01-05-1672903833.pdf

รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศประจำไตรมาสที่ 4/2565 👇👇👇อ่านเล่ม รายงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้👇👇👇http://w...
07/02/2023

รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศประจำไตรมาสที่ 4/2565

👇👇👇อ่านเล่ม รายงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้👇👇👇
http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2023-02-07-1675741108.pdf

ที่อยู่

Din Daeng
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ The National Labour Research Center: NLRCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ The National Labour Research Center: NLRC:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Din Daeng

แสดงผลทั้งหมด