ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Din Daeng

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Din Daengรวมรายชื่อ กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ, ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงา, รถสุขาเคลื่อนที่ กรุงเทพมหา, Summit Engineering and Services Co., Ltd., กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมกา และ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมพั. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 08/27/21
  #ประกาศ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์บริการ (ศูนย์กีฬา) จำนวน ๒๖ อัตรา และผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน ๘ อัตรา ...
  > กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ
 • 08/25/21
  #ประกาศ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัคร #อาสาสมัครลานกีฬา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันท...
  > กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ
 • 08/24/21
  24 สิงหาคม 2564 #สำนักสิ่งแวดล้อม โดย #สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง #โควิด-19 และเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการ...
  > รถสุขาเคลื่อนที่ กรุงเทพมหา
 • 08/24/21
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 สำนักสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เข้าดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลบริเวณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก โดยใช้รถสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 ...
  > รถสุขาเคลื่อนที่ กรุงเทพมหา
 • 08/24/21
  สำนักสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้การสนับสนุนตู้สุขาชั่วคราว แก่สำนักงานเขต เพื่อให้บริการประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 บริเวณศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร ...
  > รถสุขาเคลื่อนที่ กรุงเทพมหา
 • 08/24/21
  #สำนักสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อม# สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ประสานหน่วยงานที่ร้องขอตู้สุขาชั่วคราวไปใช้ที่หน่วยงาน ขอจัดเก็บตู้สุขาชั่วคราวบางส่วน รวมทั้งสิ้น ...
  > รถสุขาเคลื่อนที่ กรุงเทพมหา