กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กองการกีฬา เป็นหน่วยงานราชการสังกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กองการกีฬาเป็นหน่วยงานราชการสังกัด กรุงเทพมหานคร
(2)

เปิดเหมือนปกติ

***ประกาศ กำหนดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564สำหรับเวลาในการแข่งขัน หากแล้วเส...
02/11/2020

***ประกาศ กำหนดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564

สำหรับเวลาในการแข่งขัน หากแล้วเสร็จจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง... ขอบคุณครับ

กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวขอยกเลิกกำหนดการโปรแกรมแข่งขันกีฬา “แชร์บอล”เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคด้...
02/11/2020

กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ขอยกเลิกกำหนดการโปรแกรมแข่งขันกีฬา “แชร์บอล”
เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคด้านเวลาในการขอใช้สถานที่ในการแข่งขัน
ทั้งนี้ กองการกีฬาจะแจ้งโปรแกรมวันเวลาและสถานที่ใหม่ให้ทราบในครั้งต่อ
หากมีข้อสงสัยวสามารถสอบได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 8079
จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร นักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่ง...
28/10/2020

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร นักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2564

#กทม. เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคกรุงเทพมหานคร โดย กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดหลักสูตรกา...
09/10/2020

#กทม. เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค
กรุงเทพมหานคร โดย กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยจะแบ่งออกเป็นจำนวน 2 รุ่นดังนี้
#รุ่นที่ 1 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้น (ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2564)
#รุ่นที่ 2 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับกลาง (25-29 มกราคม 2564)

#ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
- มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
#หลักฐานประกอบการรับสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- วุฒิการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนแอโรบิค
#หมายเหตุ ผู้สมัครอบรมฝึกสอนแอโรบิคระดับกลางต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการใบรับสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/7PRsL หรือสเกน QR Code ด้านล่างนี้ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค กองการกีฬา อาคารอาคารกีฬาเวสน์ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค หมายเลขโทร 0 2248 4024-5

สวท.เปิดรับผู้สนใจร่วมแข่งกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกทม.นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว...
23/09/2020

สวท.เปิดรับผู้สนใจร่วมแข่งกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกทม.

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาในสังกัดของกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีทา แชร์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล หมากรุกไทย และกีฬาวู้ดบอล ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการพร้อมใบรับสมัครได้ที่ https://n9.cl/40s9h หรือสเกน QR Code ด้านล่างนี้ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะดำเนินการจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ กองการกีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 8079

สวท.เปิดรับผู้สนใจร่วมแข่งกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกทม.นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว...
21/09/2020

สวท.เปิดรับผู้สนใจร่วมแข่งกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกทม.

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาในสังกัดของกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีทา แชร์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล หมากรุกไทย และกีฬาวู้ดบอล ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการพร้อมใบรับสมัครได้ที่ https://n9.cl/40s9h หรือสเกน QR Code ด้านล่างนี้ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะดำเนินการจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ กองการกีฬา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 8079

#กทม. มอบรางวัล 18 ลานกีฬา นักพัฒนาลานกีฬา และอาสาสมัครดีเด่น ปี 63 (วันที่พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ) #...
17/09/2020

#กทม. มอบรางวัล 18 ลานกีฬา นักพัฒนาลานกีฬา และอาสาสมัครดีเด่น ปี 63
(วันที่พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ) #กรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบรางวัล 18 ลานกีฬาดีเด่นฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานพิธีฯ พร้อมนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจกรรมฯ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับสำนักงานเขตและบุคคลที่ทำคุณงามความดีในการส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม และ สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาลานกีฬาที่มีมาตรฐานสำหรับการออกกําลังกายและเล่นกีฬา

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าลานกีฬานับเป็นสถานที่สำคัญในการ ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่เข้าถึงความต้องการในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาของ ประชาชนที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ เราใช้ลานกีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย จิตใจ ทำให้คนห่างไกลจาก โรคภัยไข้เจ็บ ทั้งยังทำให้คนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ความมีวินัยต่อตนเอง ความมีน้ำใจนักกีฬา และได้มีโอกาสทางสังคม ในการสร้างความสัมพันธ์ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน จึง เห็นได้ว่าทุกท่าน ณ ที่นี่ได้มีส่วนในการผลักดันให้ลานกีฬามีการพัฒนา เพื่อกรุงเทพมหานครเป็นเมืองสุขภาพดี

สำหรับการประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุ งเทพมหานคร ประจำปี 2563 ได้คัดเลือกลานกีฬาดีเด่น โดย คณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 โดยแบ่งจากจากลานกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท โรงเรียน ประเภทชุมชน และประเภทสาธารณะ แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเขต ระดับกลุ่มเขตและ ระดับกรุงเทพมหานครซึ่งลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครจะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัลและประกาศนียบัตรจาก กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา ลานกีฬาให้ได้มาตรฐานและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ลานกีฬาดีเด่นที่ชนะการประกวด และได้รับรางวัลในระดับกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 18 ลาน จากลานกีฬาทั้งหมด 1,090 แห่งมีดังนี้

#ลานกีฬาประเภทโรงเรียน
ชนะเลิศ ลานกีฬาโรงเรียนวัดนิมมานรดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
รางวัลชมเชย ลานกีฬาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม, ลานกีฬาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล และลานกีฬาโรงเรียนวัดโสมนัส

#ลานกีฬาประเภทชุมชน
ชนะเลิศ ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 2 บรมราชชนนี 70
รองชนะเลิศอันดับ 1 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬาชุมชนที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ
รางวัลชมเชย ลานกีฬาชุมชนแฟลตการรถไฟ, ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ และ ลานกีฬาคริสตจักรประชาคม ซอยแม่เนี้ยว แยก 3

#ลานกีฬาประเภทสาธารณะ
ชนะเลิศ ลานกีฬาสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ลานกีฬาสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม (สวนเพชรกาญจนารมย์)
รางวัลชมเชย ลานกีฬาสวนรมณีนาถ, ลานกีฬาสถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี และลานกีฬาสํานักงานเขตจอมทอง

#รางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬา จาก 6 กล่มุ เขต ๆละ 1 คนดังนี้
นายบริบูรณ์ ขุนคงมี (กลุ่มกรุงเทพใต้) สำนักงานเขตสวนหลวง
นายวรเมศ จงโอฬารดำรง (กลุ่มกรุงเทพกลาง) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
นายปกรณ์ เพ็ญสุวรรณ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) สำนักงานเขตบางกะปิ
นายสุพงศ์ โชติพันธุ์ (กลุ่มกรุงธนใต้) สำนักงานเขตบางขุนเทียน
นายอาคาร วงษ์อนัน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) สำนักงานเขตบางซื่อ
นายมนัส บุญธรรม (กลุ่มกรุงธนเหนือ) สำนักงานเขตบางกอกน้อย

#รางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่น จาก 6 กลุ่มเขต ุ ๆละ 1 คนดังนี้
นายพัฒน์ ทองสุขดี (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) สำนักงานเขตจตุจักร
น.ส. ณัฐวรรณ วิเศษสิงห์ (กลุ่มกรุงธนเหนือ) สำนักงานเขตบางกอกน้อย
นางณัฏฐา ชาวบ้านเกาะ (กลุ่มกรุงเทพใต้) สำนักงานเขตสวนหลวง
นายฤทธิรงค์ ศิริยา (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) สำนักงานเขตลาดกระบัง
นายมนตรี ทองคลอด (กลุ่มกรุงเทพกลาง) สำนักงานเขตดินแดง
นายฐกฤษ์ สะกะอิ (กลุ่มกรุงธนใต้) สำนักงานเขตทุ่งครุ

สามารถดาวโหลดประมวลภาพกิจกรรมฯ ทั้งหมดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://photos.app.goo.gl/kFt3omWFoZWSMkdm7

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจ...
11/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 25

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564

#กทม. หารือเพื่อเฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี 256321 ส.ค. 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวลา...
21/08/2020

#กทม. หารือเพื่อเฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

21 ส.ค. 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเพื่อสรุปผลการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นประจำปี 2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม ประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัด กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

#โดยทั้งนี้ในที่ประชุมได้ข้อสรุปผลการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานครทั้ง 3 ประเภท พร้อมทั้ง รางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬา และ รางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่น ดังนี้

#ประเภทลานกีฬาโรงเรียน
ชนะเลิศลานกีฬาโรงเรียนวัดนิมมานรดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
รางวัลชมเชย
ลานกีฬาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
ลานกีฬาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
ลานกีฬาโรงเรียนวัดโสมนัส

#ประเภทลานกีฬาชุมชน
ชนะเลิศลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 2 บรมราชชนนี 70
รองชนะเลิศอันดับ 1 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬาชุมชนที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ
รางวัลชมเชย
ลานกีฬาชุมชนแฟลตการรถไฟ
ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ
ลานกีฬาคริสตจักรประชาคม ซอยแม่เนี้ยว แยก 3

#ประเภทลานกีฬาสาธารณะ
ชนะเลิศลานกีฬาสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ลานกีฬาสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกถนนเพชรเกษม (สวนเพชรกาญจนารมย์)
รางวัลชมเชย
ลานกีฬาสวนรมณีนาถ
ลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี
ลานกีฬาสำนักงานเขตจอมทอง

#รางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬา
นายบริบูรณ์ ขุนคงมี (กลุ่มกรุงเทพใต้) สำนักงานเขตสวนหลวง
นายวรเมศ จงโอฬารดำรง (กลุ่มกรุงเทพกลาง) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
นายปกรณ์ เพ็ญสุวรรณ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) สำนักงานเขตบางกะปิ
นายสุพงศ์ โชติพันธุ์ (กลุ่มกรุงธนใต้) สำนักงานเขตบางขุนเทียน
นายอาคาร วงษ์อนัน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) สำนักงานเขตบางซื่อ
นายมนัส บุญธรรม (กลุ่มกรุงธนเหนือ) สำนักงานเขตบางกอกน้อย

#รางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่น
นายพัฒน์ ทองสุขดี (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) สำนักงานเขตจตุจักร
น.ส. ณัฐวรรณ วิเศษสิงห์ (กลุ่มกรุงธนเหนือ) สำนักงานเขตบางกอกน้อย
นางณัฏฐา ชาวบ้านเกาะ (กลุ่มกรุงเทพใต้) สำนักงานเขตสวนหลวง
นายฤทธิรงค์ ศิริยา (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) สำนักงานเขตลาดกระบัง
นายมนตรี ทองคลอด (กลุ่มกรุงเทพกลาง) สำนักงานเขตดินแดง
นายฐกฤษ์ สะกะอิ (กลุ่มกรุงธนใต้) สำนักงานเขตทุ่งครุ

#รางวัลสำหรับลานกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกระดับกรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะแบ่งเป็น 3 ประเภทๆละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัลรางวัลชมเชย 9 รางวัล ทุกรางวัลจะได้รับ โล่ พร้อมเงินรางวัลดังต่อไปนี้
#ชนะเลิศ 120,000.- บาท
#รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 70,000.-บาท
#รองชนะเลิศอันดับสอง 50,000.-บาท
#และรางวัลชมเชย 30,000.- บาท
#รางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬา ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
#รางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

#รายงานโดย กองการกีฬา

19/08/2020
BangkokStories

BMA Express สถานที่ ๆ ออกแบบมาเพื่อคนกรุงเทพฯ ทั้งสะดวก รวดเร็ว แถมเดินทางไปง่าย กระจายอยู่ตามสถานี BTSและ ห้างสรรพสินค้า ใครที่ยังไม่รู้ว่า BMA Express นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างไปดูคลิปนี้กันเลย

BMA Express สถานที่ ๆ ออกแบบมาเพื่อคนกรุงเทพฯ
ทั้งสะดวก รวดเร็ว แถมเดินทางไปง่าย กระจายอยู่ตามสถานี BTSและ ห้างสรรพสินค้า ใครที่ยังไม่รู้ว่า BMA Express นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างไปดูคลิปนี้กันเลย

#BangkokStories
#เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ
#CityDialogue

#กทม_ลงตรวจพื้นที่เฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2)(วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.) สำนักวัฒนธรรม ก...
05/08/2020

#กทม_ลงตรวจพื้นที่เฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2)
(วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา นำทีมคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นฯ ออกตรวจสำรวจพื้นที่เพื่อเฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563
โดยกำหนดการตรวจพื้นที่ลานกีฬาสำหรับวันที่ 2 ในการตรวจมีดังนี้
1. ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง
2. ลานกีฬาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง
3. ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ เขตคลองสามวา
4. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ (โครงการ 1) เขตลาดพร้าว
5. ลานกีฬาสวนรมณีนาถ เขตพระนคร
6. ลานกีฬาสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เขตสาทร

#กทม_ลงตรวจพื้นที่เฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร(วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.) สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่...
04/08/2020

#กทม_ลงตรวจพื้นที่เฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร

(วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.) สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา นำทีมคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสำรวจพื้นที่เพื่อเฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

โดยกำหนดการตรวจพื้นที่ลานกีฬาสำหรับวันแรกในการตรวจมีดังนี้
1. ลานกีฬาโรงเรียนวัตโสมนัส
2. ลานกีฬาโรงเรียนวัดเวพวนาราม
3. ลานกีฬาคริสตจักรประชาคม ซอยแม่เนี้ยว
4.ลานกีฬาชุมชนแฟลตการรถไฟ
5. ลานกีฬาสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
6. ลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักวัฒนธ...
30/07/2020

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2564 ลงตรวจพื้นที่ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน,ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา,ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน(มีนบุรี) เพื่อพิจารณางบประมาณตามร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยมีนายดำรงค์ รื่นสุข ผอ.กองการกีฬาและเจ้าหน้าที่กองการกีฬา ให้การต้อนรับ

กทม.หารือยก2 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2563 (เวลา 09.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธา...
21/07/2020

กทม.หารือยก2 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เฟ้นหาลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร

21 ก.ค. 2563 (เวลา 09.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม ประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต ของกรุงเทพมหานคร, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และโดยสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกลานกีฬาฯ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด และเพื่อความเข้าใจไปในทิศทางที่ตรงกันเกี่ยวกับมาตราฐานเกณฑ์การประเมิน ก่อนที่คณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาฯ จะลงพื้นที่สำรวจลานกีฬาฯ ต่อไป

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผอ.สวท.นายเกรียงไกร จงเจริญ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ข...
17/07/2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผอ.สวท.นายเกรียงไกร จงเจริญ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของศูนย์กีฬาอ่อนนุช ร่วมกับ ผอ.ร.ร.สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นายทรงวุฒิ สุวรรณชาตรี, ผอ.ร.ร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นายยิ่งยง บุญยศ และคณผู้บริหารกองการกีฬา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ศูนย์กีฬาอ่อนนุชในการแก้ปัญหา

#กรุงเทพมหานครกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี 256316 มิ.ย. 2563 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่...
17/07/2020

#กรุงเทพมหานครกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี 2563
16 มิ.ย. 2563 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นประจำปี 2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว,
ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม ประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต ของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม #โดยทั้งนี้ในที่ประชุมได้กำหนดคุณสมบัติของลานกีฬา แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.ลานกีฬาโรงเรียน 2.ลานกีฬาชุมชน 3.ลานกีฬาสาธารณะ

#รางวัลสำหรับลานกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกระดับกรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะแบ่งเป็น 3 ประเภทๆละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัลรางวัลชมเชย 9 รางวัล ทุกรางวัลจะได้รับ โล่ พร้อมเงินรางวัลดังต่อไปนี้
#ชนะเลิศ 120,000.- บาท
#รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 70,000.-บาท
#รองชนะเลิศอันดับสอง 50,000.-บาท
#และรางวัลชมเชย 30,000.- บาท

“นายเกรียงยศ สุดลาภา” ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพฯ ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. ย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณส...
01/07/2020

“นายเกรียงยศ สุดลาภา” ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพฯ ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. ย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข​อย่างเคร่งครัด

(30 มิ.ย. 2563 เวลา 14.00 น.) นายเกรียงยศ สุดลาภา​ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพฯ โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และคณะผู้บริหาร สวท. ให้การต้อนรับ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม​นี้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เห็นความพร้อมของสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข, การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความยืดหยุ่น ให้โรงเรียนนำมาตรการต่างๆ ไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งเป็นอำนาจของหัวหน้าศูนย์ฝึกฯและคณะครูผู้ฝึกสอนที่จะหารือแนวทางร่วมกัน, การปรับตัวของครูที่สามารถจัดการเรียนการฝึกซ้อม และสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเชื่อมต่อกับนักเรียนได้มากขึ้น เป็นต้น ส่วนการผสมผสานระหว่างการเรียนที่โรงเรียนกับการเรียนออนไลน์ก็ต้องดูบริบทของโรงเรียน ซึ่งในแผนการอนาคตจะพลักดันให้ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนฯ เป็นโรงเรียนกีฬาที่สมบูรณ์ของกรุงเทพมหานคร ต่อไป

สิ่งที่น่าเป็นกังวล คือ การแบ่งเวลาเข้าเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งสถานศึกษาต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด-19​ และก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปพร้อมกัน

สำหรับศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ) เป็นศูนย์ฝึกกีฬาในสังกัดของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประจำ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนกว่า 700 คน ผู้บริหารได้ประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19​ โดยการเก็บตัวมาแล้ว 14 วัน และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม A และ B สลับกันมาเรียนที่โรงเรียนตามตารางที่โรงเรียนจัดให้ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน ก็จัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ อีกทั้งได้วางมาตรการด้านสาธารณสุข​ เช่น ทำความสะอาดสถานที่ พร้อมจัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง, ตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19, วัดไข้นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน หากมีไข้จะให้นักเรียนกลับบ้าน, แจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนที่ไม่มีหน้ากากอนามัย, จัดตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​สม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างในทุกกิจกรรม เป็นต้น

ที่อยู่

ถนน มิตรไมตรี
Din Daeng
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

2-2460328

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Din Daeng บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด