กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ, หน่วยงานราชการ, สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง, Din Daeng.

📌เรามาอัปเดตสถานการณ์ #โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สัปดาห์ที่ 50 ปี 2566 ณ วันที่ 1 มกราคม - 16 ธันวาคม 2566กลุ่มงานควบคุมสัตว์...
22/12/2023

📌เรามาอัปเดตสถานการณ์ #โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สัปดาห์ที่ 50 ปี 2566
ณ วันที่ 1 มกราคม - 16 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

📌อัปเดตสถานการณ์โรคไข้เลือดออก🦟สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ สัปดาห์ที่ 50 ปี 2566 ณ วันที่ 1 มกราคม - 16 ธันวาคม 25...
22/12/2023

📌อัปเดตสถานการณ์โรคไข้เลือดออก🦟
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ สัปดาห์ที่ 50 ปี 2566
ณ วันที่ 1 มกราคม - 16 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

22 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน...
22/12/2023

22 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน และสถานศึกษา
#เขตสาทร >>> #ชุมชนจันทร์ร่ำรวย #ชุมชนอยู่ดี #โรงเรียนเบญจวรรณ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

20 ธันวาคม 2566 #กลุ่มงานโรคติดต่อนำโดยแมลง #หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่2ดอนเมือง ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื...
22/12/2023

20 ธันวาคม 2566 #กลุ่มงานโรคติดต่อนำโดยแมลง #หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่2ดอนเมือง ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ #ชุมชนบึงพระราม9 (บ่อ 3) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

20 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 (ทวีวัฒนา) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุม...
22/12/2023

20 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 (ทวีวัฒนา) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศาสนสถาน ดังนี้
#เขตตลิ่งชัน>> #ชุมชนพฤกษ์อุดม-น้อยใน>> #โรงเรียนวัดน้อยใน>> #โรงเรียนวรัตน์ศึกษา>> #วัดน้อยใน

#เขตบางพลัด>> #ชุมชนสิตาราม>> #ชุมชนดำรงรักษ์>> #ชุมชนมัสยิดมหานาค>> #รงเรียนวัดสิตาราม>> #วัดสิตาราม

#เขตดุสิต>>เก็บกรงดักหนูสถานที่สำคัญ

#เขตปทุมวัน>>พ่นยุงสถานที่สำคัญ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

19 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงตลาดพลูลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนส...
22/12/2023

19 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงตลาดพลูลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถานพื้นที่
#เขตธนบุรี >>> #ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา #ชุมชนตรอกสะพานยาว #โรงเรียนศิริลักษณ์วิทยา

#เขตบางขุนเทียน >>> #ชุมชนเพชรทองคำ #โรงเรียนอนุบาลนพรัตน์ #โรงเรียนอนุบาลคุ้มเกล้า

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

📌เรามาอัปเดตสถานการณ์ #โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สัปดาห์ที่ 49 ปี 2566 ณ วันที่ 1 มกราคม - 9 ธันวาคม 2566กลุ่มงานควบคุมสัตว์แล...
15/12/2023

📌เรามาอัปเดตสถานการณ์ #โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สัปดาห์ที่ 49 ปี 2566
ณ วันที่ 1 มกราคม - 9 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

📌อัปเดตสถานการณ์โรคไข้เลือดออก🦟สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ สัปดาห์ที่ 49 ปี 2566 ณ วันที่ 1 มกราคม - 9 ธันวาคม 256...
15/12/2023

📌อัปเดตสถานการณ์โรคไข้เลือดออก🦟
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ สัปดาห์ที่ 49 ปี 2566
ณ วันที่ 1 มกราคม - 9 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

15 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน...
15/12/2023

15 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียนและวัด
#เขตปทุมวัน >>> #ชุมชนหลังวัดดวงแข #โรงเรียนวัดดวงแข #วัดดวงแข

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

15 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดนแมลงตลาดพลูลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนส...
15/12/2023

15 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดนแมลงตลาดพลูลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถานพื้นที่
#เขตธนบุรี>>>> #ชุมชนหลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์ #ชุมชนสวนพลู #ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

#เขตบางกอกใหญ่ >>> #ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี #โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี #วัดประดู่ฉิมพลี

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
สนง.โรคติดต่อทางสาธารณสุข "Office of Public Health Communicable Diseases"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

13 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมช...
14/12/2023

13 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียนและวัด
#เขตสวนหลวง >>> #ชุมชนดาราฉาย #ชุมชนหลังวัดปากบ่อ #โรงเรียนวัดปากบ่อ #วัดปากบ่อ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

7 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงตลาดพลูลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถ...
08/12/2023

7 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงตลาดพลูลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถานพื้นที่
#เขตราษฎร์บูรณะ >>> #ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ #ชุมชนประคองมิตร #โรงเรียนวัดบางประกอก #วัดบางประกอก

#เขตบางขุนเทียน >>> #ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ุ #ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา #วัดพรหมรังษี

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

8 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ...
08/12/2023

8 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียนและวัด
#เขตบางคอแหลม >>> #ชุมชนเซ่งกี่ #ชุมชนหลังวัดลาดบัวขาว #โรงเรียนวัดลาดบัวขาว #วัดลาดบัวขาว

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

UPDATE : สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 48 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 ธันวาคม 2566กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กอ...
08/12/2023

UPDATE : สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 48 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

UPDATE : สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) สัปดาห์ที่ 48 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 ธันวาคม 2566กลุ่มงานควบคุมสัต...
08/12/2023

UPDATE : สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) สัปดาห์ที่ 48 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

UPDATE : สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) สัปดาห์ที่ 48 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 ธันวาคม 2566สำนักอนามัย กรุงเ...
08/12/2023

UPDATE : สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) สัปดาห์ที่ 48 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 ธันวาคม 2566

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
ศูนย์ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก กองควบคุมโรคติดต่อ

7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข17ประชานิเวศน์นำทีมโดยนางเบญจวรรณ วัฒนศิรางค์ หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักวิช...
08/12/2023

7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข17ประชานิเวศน์
นำทีมโดยนางเบญจวรรณ วัฒนศิรางค์ หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมผู้บัญชาการเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ #ทัณฑสถานหญิงกลาง #เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม

กิจกรรมประกอบด้วย
1. ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
4 มอบทราอะเบท โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน

ผลการสำรวจดัชนี
ภาชนะทั้งหมด 323 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย 18 ภาชนะ ส่วนใหญ่พบภาชนะประเภทยางรถยนต์เก่า อ่างบัว จานรองกระถาง แจกัน และไม้น้ำ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ #ศูนย์บริการสาธารณสุข๖๖ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ #โรงเรีย...
08/12/2023

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ #ศูนย์บริการสาธารณสุข๖๖ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ #โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) การแจกทรายกำจัดยุงลาย และโลชั่นทากันยุง

สำรวจภาชนะทั้งหมด ๒๔ ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย ๐ ภาชนะ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. #ศูนย์บริการสาธารณสุข30วัดเจ้าอาม ร่วมกับ #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล #สำนักงานเขตบางกอ...
08/12/2023

7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. #ศูนย์บริการสาธารณสุข30วัดเจ้าอาม ร่วมกับ #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล #สำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่ #วัดภาวนาภิรตาราม และ #ซอยบางขุนนนท์20 โดยใช้หลัก5ป.1ข ได้แก่ ปิด-เปลี่ยน-ปล่อย-ปรับปรุง-ปฏิบัติสม่ำเสมอ และขัดล้างไข่ยุงลาย คว่ำทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบท และแจกเอกสารให้แผ่นพับความรู้ พร้อมทั้งมอบ กย.15 ทากันยุงและทรายอะเบท มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข22วัดปากบ่อ  #อาสาสมัครสาธารณสุข และ #ประธานชุมชน ร่วมกับ #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักง...
08/12/2023

7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข22วัดปากบ่อ #อาสาสมัครสาธารณสุข และ #ประธานชุมชน ร่วมกับ #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ Big cleaning รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ #ชุมชนเทพรักษา แขวง/เขต ประเวศ กทม.

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข32มาริษตินตมุสิก ร่วมกับ #สำนักงานเขตบางนา และ #อาสาสมัครสาธารณสุข รณรงค์กำจัดแหล...
08/12/2023

7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข32มาริษตินตมุสิก ร่วมกับ #สำนักงานเขตบางนา และ #อาสาสมัครสาธารณสุข รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ #วัดบางนานอก เขตบางนา โดยดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังนี้
❇️ 1. ประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกเอกสารแผ่นพับความรู้ และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ‘ป้องกัน 3 โรค’ ได้เเก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika fever)
❇️ 2. แจกทรายอะเบทและโลชั่นทากันยุงให้กับประชาชน
❇️ 3. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใส่ทรายอะเบท
❇️ 4. พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
🔍🔍 สำรวจภาชนะทั้งหมด 79 ภาชนะ พบลูกน้ำ 18 ภาชนะ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

📌 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00 -19:00 น. 📌 #ศูนย์บริการสาธารณสุข43มีนบุรี ร่วมกับ #สำนักงานเขตมีนบุรี และ...
08/12/2023

📌 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00 -19:00 น.
📌 #ศูนย์บริการสาธารณสุข43มีนบุรี ร่วมกับ #สำนักงานเขตมีนบุรี และ #อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
📍ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ #หมู่บ้านรินทร์ทอง (ซอยรามคำแหง 190) เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
📍โดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้ คำแนะนำ ในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งได้ทำการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
‘’3 เก็บ’’ได้เเก่ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ อย่างถูกต้องไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย🦟
‘’ป้องกัน 3 โรค ‘’ ได้เเก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika fever)🦟

🏠สำรวจบ้านทั้งหมด 224 หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย 8 หลังคาเรือน
🔍สำรวจภาชนะทั้งหมด 413 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย 9 ภาชนะ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

📢📢 7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข65รักษาศุขบางบอน ร่วมด้วย #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล #สำนักงานเขตบางบอน รณ...
08/12/2023

📢📢 7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข65รักษาศุขบางบอน ร่วมด้วย #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล #สำนักงานเขตบางบอน รณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 👉ณ #ซอยเอกชัย 56 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กทม.
👉โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) การแจกทรายกำจัดยุงลายในชุมชน
👉สำรวจบ้านทั้งหมด 67 หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย 1 หลังคาเรือน สำรวจภาชนะทั้งหมด 303 ภาชนะ พบลูกน้ำ 2 ภาชนะ
กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข35หัวหมาก ร่วมกับ #ประธานชุมชนลำสาลี เเละ #อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ลงพื้น...
08/12/2023

7 ธันวาคม 2566 #ศูนย์บริการสาธารณสุข35หัวหมาก ร่วมกับ #ประธานชุมชนลำสาลี เเละ #อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ สำรวจ ทำลายเเละรณรงค์ป้องกันกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย✖️🦟☑️ให้ความรู้ประชาชน เเจกสื่อความรู้🔖เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเเละการป้องกันโรคไข้เลือดออกเเละโรคนำโดยเเมลง✖️🦟 ณ #ชุมชนลำสาลี ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 เเยก 10 เเละ 14 เเขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

📎ผลการประเมินความชุกลูกน้ำยุงลาย📎
📍 #ชุมชนลำสาลี ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 เเยก 10,14 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
🏚️สำรวจบ้านทั้งหมด 49 หลังคาเรือน จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย 9 หลังคาเรือน
🪣สำรวจภาชนะทั้งหมด 256 ภาชนะ จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย 11 ภาชนะ

#ศูนย์บริการสาธารณสุข35หัวหมาก
#รณรงค์ป้องกันกำจัดเเหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ✖️🦟
กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"...
08/12/2023

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

🔺วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น. 🔺 #ศูนย์บริการสาธารณสุข13ไมตรีวานิช ร่วมกับ #อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน✍️ลงพ...
08/12/2023

🔺วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น.
🔺 #ศูนย์บริการสาธารณสุข13ไมตรีวานิช ร่วมกับ #อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
✍️ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
✍️โดยมีการให้ความรู้ คำแนะนำ ในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนพร้อมทั้งได้ทำการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
🔸 #ชุมชนบริเวณวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

•สำรวจภาชนะจำนวน 30 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย 4 ภาชนะ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

6 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 (ทวีวัฒนา) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมช...
06/12/2023

6 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 (ทวีวัฒนา) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน และศาสนสถาน
#เขตบางแค>> #ชุมชนศิริเกษมรวมใจ50>> #ชุมชนสามัคคีศิริเกษม2>> #โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์>> #วัดบุณยประดิษฐ์

#เขตพระนคร>> #ชุมชนสีคราม>> #ชุมชนศรีย่านซอย3>> #ชุมชนองครักษ์14>> #โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร>> #วัดจันทร์สโมสร

#เขตดุสิต>>> วางกรงดักหนูสถานที่สำคัญ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

6 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงตลาดพลู ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนส...
06/12/2023

6 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงตลาดพลู ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถานพื้นที่
#เขตทุ่งครุ >>> #ชุมชนบลูไลน์ #ชุมชนอัตตักวา #ชุมชนประชาอุทิศ43 #มัสยิดอัตตักวา

#เขตคลองสาน >>> #ชุมชนหงส์ทอง #ชุมชนสำปาย้าพัฒนา #ชุมชนคลองพระยาเกษม

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. #อาสาสมัครสาธารณสุข #ชุมชุนบุปผาราม ในความดูแลของ #ศูนย์บริการสาธารณสุข26เจ้าคุณพระประยุ...
06/12/2023

6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. #อาสาสมัครสาธารณสุข #ชุมชุนบุปผาราม ในความดูแลของ #ศูนย์บริการสาธารณสุข26เจ้าคุณพระประยุรวงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 🔖มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันในชุมชน ณ #ชุมชนบุบฝาราม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

 #เขตบางเขนคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 😊 ▶️▶️ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 วลา 09.00น. ▶️▶️ นาวสาวอัญชนา บุญสุย...
06/12/2023

#เขตบางเขนคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 😊
▶️▶️ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 วลา 09.00น.
▶️▶️ นาวสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางเขน มอบหมายนางสาวภรินทร สิงหศิริ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ลงพื้นที่สอบสวนโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในพื้นที่เขตบางเขน โดยมีการดำเนินการดังนี้
🔸กิจกรรมประกอบด้วย🔸
🔍การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย
🔍ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคที่นำโดยยุงลาย
🔍แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเเละโลชั่นทากันยุง

👉🏻รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
✅ เก็บบ้าน ✅เก็บขยะ ✅เก็บน้ำ
♦️ป้องกันโรคไข้เลือดออก
♦️โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
♦️โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️

📍 #ซอยแม่จอน
สำรวจทั้งหมด 54 ภาชนะ พบลูกน้ำ 13 ภาชนะ
สำรวจบ้านทั้งหมด 10 หลังคาเรือน พบลูกน้ำ 5 หลังคาเรือน
📍 #วัดศิริพงษ์
สำรวจภาชนะทั้งหมด 24 ภาชนะ พบลูกน้ำ 4 ภาชนะ
📍 #เจริญพรกรุงสยาม
สำรวจภาชนะทั้งหมด 30 ภาชนะ พบ ลูกน้ำ 16 ภาชนะ
สำรวจบ้านทั้งหมด 21 หลังคาเรือน พบลูกน้ำ 9 หลังคาเรือน

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

 #สาทร ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง🦟🎯🦟🎯🦟6 ธันวาคม 2566 นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำ...
06/12/2023

#สาทร ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุง🦟🎯🦟🎯🦟

6 ธันวาคม 2566 นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบวิธีการดูแลตนเอง การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายที่ถูกต้อง และข้อดีข้อเสียของการพ่นสารเคมี ณ #ชุมชนพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟🦟

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

 #เขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นาย...
06/12/2023

#เขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วย นางสาวสุวดี ไพอนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ มอบหมายนายภานุพันธ์ ปินชัย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1. การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการจัดการสิ่งแวดล้อม Big Cleaning ในพื้นที่
2. สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายอะเบท โลชั่นทากันยุง (ก.ย.15) และตะไคร้หอมทากันยุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
🔎 สำรวจภาชนะ ทั้งหมด 22 ภาชนะ พบไม่ลูกน้ำยุงลาย

ณ #วัดมงคลสมาคม และ #วัดบำเพ็ญจีนพรต แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

 #เขตประเวศ #ป้องกันไข้เลือดออกโรคไข้เล 6 พฤศจิกายน 2566 : สำนักงานเขตประเวศ โดยนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยเขตประเวศ มอบหม...
06/12/2023

#เขตประเวศ #ป้องกันไข้เลือดออกโรคไข้เล
6 พฤศจิกายน 2566 : สำนักงานเขตประเวศ โดยนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยเขตประเวศ มอบหมายให้นายสมบัติ แก้วสุรลิขิต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
✅ สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
✅ แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ และยาทากันยุง
✅ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกเอกสารแผ่นพับความรู้ และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก5 ป.(ปิด-เปลี่ยน-ปล่อย-ปรับ-ปฏิบัติ) และ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ)
✅ พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก
ณ. #ชุมชนสุขาภิบาล2 (โรงถ่าน) แขวงประเวศ เขตประเวศ
กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

 #เขตประเวศ #ป้องกันไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก🦟🦟 6 พฤศิจิกายน 2566 : #สำนักงานเขตประเวศ โดยนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยเขตปร...
06/12/2023

#เขตประเวศ #ป้องกันไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก🦟🦟

6 พฤศิจิกายน 2566 : #สำนักงานเขตประเวศ โดยนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยเขตประเวศ มอบหมายให้นายสมบัติ แก้วสุรลิขิต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
✅ สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
✅ แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ และยาทากันยุง
✅ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกเอกสารแผ่นพับความรู้ และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก5 ป.(ปิด-เปลี่ยน-ปล่อย-ปรับ-ปฏิบัติ) และ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ)
✅ พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก
#หมู่บ้านมาสเตอร์พืช แขวงประเวศ เขตประเวศ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

📌วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00- 20:00น. 📌 #ศูนย์บริการสาธารณสุข68สะพานสูง และ #อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร...
06/12/2023

📌วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00- 20:00น.
📌 #ศูนย์บริการสาธารณสุข68สะพานสูง และ #อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
📌 ค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก,โรคชิคุนกุนยา และไข้ซิกาในพื้นที่เสี่ยงเพื่อไม่ให้มีการระบาดไปในวงกว้างโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้เท่าทันภัยร้ายของไข้เลือดออก
📍ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ณ #ชุมชนวัดลาดบัวขาว #ซอยตลาดต้นไม้ทับช้าง และ #ซอยคาวบอย แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

🏠สำรวจบ้านทั้งหมด 44 หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย 10 หลังคาเรือน
🔍สำรวจภาชนะทั้งหมด 131 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย 17 ภาชนะ

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

🗓️ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 🏫 #ศูนย์บริการสาธารณสุข61สังวาลย์ทัสนารมย์ ร่วมกับ #กลุ่มงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กลุ่มง...
06/12/2023

🗓️ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
🏫 #ศูนย์บริการสาธารณสุข61สังวาลย์ทัสนารมย์ ร่วมกับ #กลุ่มงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กลุ่มงานโรคติดต่อนำโดยแมลงที่2 (คู้บอน) #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล #สำนักงานเขตสายไหม ลงพื้นที่สอบสวนโรค สำรวจ ทำลายเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย✖️🦟☑️ให้ความรู้ประชาชน 🔖เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเเละการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ #ชุมชนร่วมใจสามัคคี เเขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

📎ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย📎
📍ชุมชนร่วมใจสามัคคี เเขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
🏚️สำรวจบ้านทั้งหมด 28 หลังคาเรือน จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย 8 หลังคาเรือน
🪣สำรวจภาชนะทั้งหมด 150 ภาชนะ จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย 25 ภาชนะ
กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

4 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ...
04/12/2023

4 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (บางจาก) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำวันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียนและวัด
#เขตปทุมวัน(ทีม 3) >>> #ชุมชนร่วมฤดี #โรงเรียนมหาไถ่ #โรงเรียนสวนลุมพินี

#เขตวัฒนา(ทีม 2)>>> #ชุมชนทองหล่อ(คลองเป๋ง) #ชุมชนหลังสน.ทองหล่อ #ชุมชนลีลานุช

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

4 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงตลาดพลูลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถ...
04/12/2023

4 ธันวาคม 2566 หน่วยโรคติดต่อนำโดยแมลงตลาดพลูลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถานพื้นที่
#เขตจอมทอง >>> #ชุมชนป้าแดงพัฒนา #ชุมชนวัดโพธิ์ทอง #โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง #วัดโพธิ์ทอง
#เขตธนบุรี >>>> #ชุมชนวัดบางสะแกใน #โรงเรียนวัดบางสะแกใน #โรงเรียนวัดบางสะแกนอก #วัดบางสะแกใน #วัดบางสะแกนอก

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย "Communicable Disease Control Division"
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Nida Wong

ที่อยู่

สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
Din Daeng
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค กองควบคุมโรคติดต่อผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Din Daeng

แสดงผลทั้งหมด