กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองนิติการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครอ?

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
29/04/2024

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจต่อสังคม “...
19/04/2024

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจต่อสังคม “กน.แบ่งปันให้น้อง” ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองนิติการ ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อำนวยการกองนิติการ (นายณรงค์ฤทธิ์ ว...
11/04/2024

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองนิติการ ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อำนวยการกองนิติการ (นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส) เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของกรมสวั...
01/04/2024

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑ เมษายน ๒๕๖๗ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
01/04/2024

๑ เมษายน ๒๕๖๗ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กองนิติการร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์
22/03/2024

กองนิติการร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์

กองนิติการเข้าร่วมกิจกรรม "สุขที่ได้ให้ แบ่งปันจากใจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" เพื่อมอบสิ่งของบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้า...
13/03/2024

กองนิติการเข้าร่วมกิจกรรม "สุขที่ได้ให้ แบ่งปันจากใจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" เพื่อมอบสิ่งของบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคลากรของหน่วยงาน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่าง...
08/03/2024

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคลากรของหน่วยงาน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แนวทางการปฏิบัติตน Dos and Don'ts ของบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
29/02/2024

แนวทางการปฏิบัติตน Dos and Don'ts ของบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ มอบหมายให้นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วม...
23/02/2024

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ มอบหมายให้นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองนิติการ ร่วมแสดงพลังจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช...
16/02/2024

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองนิติการ ร่วมแสดงพลังจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแสดงพลังจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหารกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วง แสดงพลังจงรักภักดี เพื่อยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ณ ลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน

กองนิติการขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานภายในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ด...
16/02/2024

กองนิติการขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานภายในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
25/01/2024

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบป...
25/01/2024

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

25/01/2024
ถาม - ตอบ ค่าจ้างขั้นต่ำ
24/01/2024

ถาม - ตอบ ค่าจ้างขั้นต่ำ

กองนิติการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ตามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี...
19/01/2024

กองนิติการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
ตามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองนิติการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ”No Gift Policy“
19/01/2024

กองนิติการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ”No Gift Policy“

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
15/01/2024

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

11/01/2024

👧กระทรวงแรงงาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567👦
🎁พบกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ เล่นเกมและลุ้นของรางวัลพิเศษมากมาย
🎉นอกจากนี้ ฟรี!! ตรวจสุขภาพฟัน อาหาร เครื่องดื่ม ตลอดงาน
#กระทรวงแรงงาน #วันเด็กแห่งชาติ
---------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารกระทรวงแรงงานผ่านทาง
🌐 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน : www.mol.go.th
👍🏻 Facebook : กระทรวงแรงงาน
🎥 YouTube channel : กระทรวงแรงงาน
🔵 X :
🎵 tiktok : mol_labour

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศนโยบาย "No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
10/01/2024

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศนโยบาย "No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
10/01/2024

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 12)ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256...
05/01/2024

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 12)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

กองนิติการ ขอแสดงความยินดีกับ นางโสภา เกียรตินิรชาในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกร...
05/01/2024

กองนิติการ ขอแสดงความยินดีกับ
นางโสภา เกียรตินิรชา
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗🎉🎊
01/01/2024

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗🎉🎊

📣ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 💰มีผลบังคับใช้ตั้งแต...
29/12/2023

📣ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
(ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 💰
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

กองนิติการร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗🙏🏻💐
27/12/2023

กองนิติการร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗🙏🏻💐

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ มอบหมายให้นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่กองนิติกา...
09/12/2023

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ มอบหมายให้นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าร่วมชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต“ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และร่วมปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้...
25/11/2023

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พันธคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี
Din Daeng
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Din Daeng

แสดงผลทั้งหมด