กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ - TOEA Fund

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ - TOEA Fund กองทุนที่ให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกผู้ซึ่งเป็นแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศถูกกฎหมายและผ่านกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ดีลสำเร็จ! งานโรงพยาบาลญี่ปุ่น ปี 67 -68  พร้อมรับแรงงานทักษะเฉพาะ เพิ่มขึ้นกว่า 200% เงินเดือนเริ่มต้น 6 ...
10/04/2024

กระทรวงแรงงาน ดีลสำเร็จ! งานโรงพยาบาลญี่ปุ่น ปี 67 -68 พร้อมรับแรงงานทักษะเฉพาะ เพิ่มขึ้นกว่า 200% เงินเดือนเริ่มต้น 6 หมื่นบาท

กระทรวงแรงงาน ดีลสำเร็จ! งานโรงพยาบาลญี่ปุ่น ปี 67 -68 พร้อมรับแรงงานทักษะเฉพาะ เพิ่มขึ้นกว่า 200% เงินเดือนเริ่มต้น 6 หมื่นบาท

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน หารือด้านขยายตลาดแรงงาน ร่วมกับ Mr.Daiki KAMO ผู้บริหารบริษัท Medical Corporation MIDORI-KAI และผู้แทนองค์กรผู้รับ พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในความดูแล ณ โรงพยาบาล Midorikai Medical Corporation Takesato Hospital เมืองคาสุคาเบะ จังหวัดไซตามะ

นายสมชาย เปิดเผยว่า งานบริบาลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่กรมการจัดหางานให้ความสำคัญต้องการผลักดันและส่งเสริมให้นายจ้างญี่ปุ่นนำเข้าแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจ้างแรงงานไทยในอนาคตตามนโยบายของโรงพยาบาล และสิ่งที่ต้องการให้กรมการจัดหางานสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยในภาคบริบาล เนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงาน และให้ค่าตอบแทนสูง เดือนละประมาณ 250,000 เยน หรือราว 6 หมื่นบาท สำหรับโรงพยาบาล Midorikai Medical ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 เป็นศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ขนาด 274 เตียง อาคาร 5 ตึก แบ่งการดูแลตามสภาพของผู้ป่วย มีการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค และแรงงานทักษะเฉพาะชาวไทย 17 ราย ประกอบด้วย ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค 8 ราย แรงงานทักษะเฉพาะ 8 ราย และอยู่ระหว่างยื่นขอวีซ่าทำงานประเภทบริบาล 1 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลยินดีรับแรงงานทักษะเฉพาะจากประเทศไทยในปีนี้และปี 2568 เพิ่มจำนวน 10 คน ในส่วนองค์กรผู้รับมีแผนรับแรงงานทักษะเฉพาะ สาขางานบริบาล ซึ่งจัดส่งผ่านบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย ในปี 2567 สาขางานบริบาล ประมาณ 30 คน และปี 2568 รวม 50 คน แบ่งเป็นสาขางานบริบาล ประมาณ 30 คน และสาขางานสายโรงงาน ประมาณ 20 คน ทั้งนี้ ถือว่าเพิ่มโอกาสในงานบริบาลให้แรงงานไทยถึง 252%

ในการนี้ อธิบดีกรมการจัดหางานได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล Midorikai Medical พร้อมมอบโอวาทแก่แรงงานไทยที่เสียสละความสุขส่วนตัวห่างครอบครัวมาทำงานไกลบ้านแม้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยอวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องแรงงานไทยเคารพนับถือ คุ้มครองและดลบันดาลให้มีแต่ความสุขสมหวังตามที่ตั้งใจทุกประการ

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 02 245 1021 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

📌 เมื่อประสบปัญหา ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ได้ที่ไหน ??
09/04/2024

📌 เมื่อประสบปัญหา ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ได้ที่ไหน ??

รมว.พิพัฒน์ เปิดตลาดต่อเนื่อง ให้โอกาสแรงงานสนใจโกอินเตอร์ "บินฟรี มีงานทำ" ลงทะเบียน ถึง 10 เมษานี้รายละเอียดด้านล่างค่...
09/04/2024

รมว.พิพัฒน์ เปิดตลาดต่อเนื่อง ให้โอกาสแรงงานสนใจโกอินเตอร์ "บินฟรี มีงานทำ" ลงทะเบียน ถึง 10 เมษานี้

รายละเอียดด้านล่างค่ะ

รมว.พิพัฒน์ เปิดตลาดต่อเนื่อง ให้โอกาสแรงงานสนใจโกอินเตอร์ "บินฟรี มีงานทำ" ลงทะเบียน ถึง 10 เมษานี้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ชวนคนหางานต่างประเทศ อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ร่วมกิจกรรม “บินฟรี มีงานทำต่างประเทศ” ลุ้นทำงานไต้หวันเขตพื้นที่ปลอดแผ่นดินไหว ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในงานภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิต และ ก่อสร้าง

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตราภายในปี 2567 โดยขยายตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศและรักษาการจ้างงานในตลาดแรงงานเดิม จึงจัดโครงการส่งเสริมการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนหางานต่างประเทศทราบวิธีไปทำงานอย่างถูกต้อง 5 วิธี ผ่านการมอบของขวัญให้คนหางาน จำนวน 50 คน ไปทำงานไต้หวันเขตพื้นที่ปลอดแผ่นดินไหว ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยไม่มีค่าบริการและไม่ต้องจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ วันที่ 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และเพจ FACEBOOK กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

นายสมชายกล่าวว่า คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นคนไทย ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบม.6 ขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญากรรม และไม่มีโรคต้องห้าม โดยบริษัทจัดหางานจะเป็นผู้จัดส่ง โดยไม่เสียค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน ผู้โชคดีจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม รวมประมาณ 6,550 - 7,550 บาท ผู้สนใจร่วมกิจกรรม “บินฟรี มีงานทำต่างประเทศ” มีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas
2.ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR CODE “บินฟรี มีงานทำต่างประเทศ”
3.กด LIKE กด SHARE กดติดตาม เพจ FACEBOOK กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 02 245 6706 หรือ 02 245 6708 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

ลุ้นเดินทางไปทำงาน " ไต้หวัน " ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ฟรีจำนวน 50 อัตรา ทั้งเพศหญิงและเพศชาย เงื่อนไขคือ กด Like กด Shar...
09/04/2024

ลุ้นเดินทางไปทำงาน " ไต้หวัน " ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ฟรีจำนวน 50 อัตรา ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

เงื่อนไขคือ กด Like กด Share เพจ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

‼️ ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2567

ลิงก์ลงทะเบียน 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFTocBaPC8CjYcxKggvoC095UyqcAh5_xHu8ZK9zbWAw7zTg/viewform?fbclid=IwAR1fMQlKNIhviXdsnM0FYTpcINNR_5v4Z9qgXQNPJS142hpFa4tnahJhpY0_aem_AZyzF8UA0-4AByVXJasgSm5hb5cHHaMCDIeIUGa-rQd-JaZaw65iJWlZjywJ-6QOyZS1l6AlQyP7J0FmL4Nc4ijX&pli=1

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าเพจ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ วันที่ 11 เมษายน 2567

#หางานต่างประเทศ #ทำงานไต้หวัน #ทํางานไต้หวันต่างประเทศ #ทำงานต่างประเทศฟรี #กรมการจัดหางาน #กระทรวงแรงงาน

ถูกใจ 41 ครั้ง 2 ความคิดเห็น "ลุ้นไปทำงานไต้หวันฟรี #หางานต่างประเทศ #ทำงานไต้หวัน #ทํางานไต้หวันำต่างประเทศ"

แนะนำการกู้เงินไปทำงานต่างประเทศคลิกชมวิดิโอด้านล่างhttps://www.youtube.com/watch?v=tCZynQvtSiwขอบคุณ Youtube ช่อง Lungn...
09/04/2024

แนะนำการกู้เงินไปทำงานต่างประเทศ

คลิกชมวิดิโอด้านล่าง
https://www.youtube.com/watch?v=tCZynQvtSiw

ขอบคุณ Youtube ช่อง Lungnoi

แนะนำการกู้เงินไปทำงานต่างประเทศ

วิธีค้นหางานต่างประเทศ ไปทำงานแบบถูกกฎหมาย ไม่ถูกหลอกลวงล้าน %เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาตำแหน่งงานต่างประเทศhttps://www.doe.go....
09/04/2024

วิธีค้นหางานต่างประเทศ ไปทำงานแบบถูกกฎหมาย ไม่ถูกหลอกลวงล้าน %

เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาตำแหน่งงานต่างประเทศ
https://www.doe.go.th/overseas

คลิ๊กดูวิดิโอด้านล่าง
https://www.youtube.com/watch?v=LzlGsXtb6sQ

Cr. Youtube ช่อง Lungnoi

วิธีค้นหางานต่างประเทศ ไปทำงานแบบถูกกฎหมาย ไม่ถูกหลอกลวงล้าน % #งานต่างประเทศ #ต่างประเทศ

บำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่เคยทำงานที่ไต้หวัน
09/04/2024

บำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่เคยทำงานที่ไต้หวัน

ญี่ปุ่นเตือนภัยแผ่นดินไหว
08/04/2024

ญี่ปุ่นเตือนภัยแผ่นดินไหว

เตือนภัยแผ่นดินไหว

ด้วยวันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567) เวลาประมาณ 10.25 น. (เวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น) เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 แมกนิจูด โดยมีจุดศูนย์กลางลึกประมาณ 40 กม. อยู่ที่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรโอสุมิ จ. คาโกชิมะ พบแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ 5 (-) ที่เมืองนิจินัน ทางตอนใต้ของ จ. มิยาซากิ และสามารถวัดความสั่นสะเทือนได้ในหลายจังหวัดในภูมิภาคคีวชู (จ. คูมาโมโตะ จ. ซากะ จ. นางาซากิ จ. โออิตะ) แต่ไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิ

ในการนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง โปรดติดตามสถานการณ์จากข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจเกิดคลื่นสึนามิ และเกิดแผ่นดินไหวตามมา (aftershock)

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 090-9572-1515 หรือ 090-2585-3027

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240408/k10014415381000.html

08/04/2024
สถานทูตเตือนคนไทยในอิสราเอล เตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
08/04/2024

สถานทูตเตือนคนไทยในอิสราเอล เตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ความผิดของผู้หลอกลวงคนหางาน
05/04/2024

ความผิดของผู้หลอกลวงคนหางาน

🔊ความผิดของผู้หลอกลวงคนหางาน
#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ #คนหางาน✈️✈️
--------------------------
ติดตามข่าวสารผ่านทาง
🌐 เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน : www.doe.go.th/ipd
👍🏻 Facebook : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
👍🏻 TikTok :
🎥 YouTube : https://www.youtube.com/
📞สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ประกาศเตือนชาวไทยในเกาหลีใต้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ ห่างไกลจากยาเสพติด
05/04/2024

ประกาศเตือนชาวไทยในเกาหลีใต้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ ห่างไกลจากยาเสพติด

ลุ้นเดินทางไปทำงาน " ไต้หวัน " ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ฟรีจำนวน 50 อัตรา‼️ ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2567ลิงก์ลง...
05/04/2024

ลุ้นเดินทางไปทำงาน " ไต้หวัน " ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ฟรีจำนวน 50 อัตรา
‼️ ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2567

ลิงก์ลงทะเบียน 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFTocBaPC8CjYcxKggvoC095UyqcAh5_xHu8ZK9zbWAw7zTg/viewform?fbclid=IwAR0eKWnEWSzhzjBb4pqwNNy7RF8-kG_H4Ywd-1N9irnvrm37eDZXxAcXv0Q_aem_AeCjNfP-UuUUx2hVb3q6ohU6qvuibEvl7X5kgGCKSOjDXXrABq-xsdtdjcJfE-jHX50fO1ghT_Wi4yMUvumeS4We&pli=1

แรงงานไทยในอิสราเอลโปรดทราบหากว่าคุณทำงาน แถวๆ ทะเลสาบกาลิลี (คีเนเรท)โปรดทราบพื้นที่ห้ามจับปลาบริเวณฝั่งเหนือ ห้ามจับปล...
05/04/2024

แรงงานไทยในอิสราเอลโปรดทราบ

หากว่าคุณทำงาน แถวๆ ทะเลสาบกาลิลี (คีเนเรท)
โปรดทราบพื้นที่ห้ามจับปลา
บริเวณฝั่งเหนือ ห้ามจับปลาตลอดปี เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
บริเวณพื้นที่แถว คีบุทซ์ เกโนซาร์ - ห้ามจับปลาช่วง เม.ย ถึง 15 ก.ค
เจ้าหน้าที่กรมธรรมชาติและอุทยานเดินตรวจพื้นที่บ่อยๆ
ถ้าเจ้าหน้าที่พบเจอการจับปลาผิดกฎหมาย จะดำเนินการเนรเทศออกจากอิสราเอลด้วยความรวดเร็ว

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของประเทศ UAE
04/04/2024

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของประเทศ UAE

มาทำงานต้องศึกษากฎหมายแรงงานประเทศนี้ให้ดี
เราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้
เพราะข้อพิพาทด้านแรงงานทุกอย่างที่เกิดขึ้น
หากเราไม่ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
เราย่อมเสียเปรียบแน่นอน
#โปรดศึกษากฎหมายแรงงานยูเออี
ตาม QR ด้านล่าง ฝ่ายแรงงานฯ
ได้แปลไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษาแล้ว

อธิบดีกรมการจัดหางานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยในไต้หวัน
04/04/2024

อธิบดีกรมการจัดหางานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยในไต้หวัน

🙏🏻อธิบดีกรมการจัดหางานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยในไต้หวัน
ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว (วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 07.58 น.) ขนาด 7.3 ริกเตอร์ ที่เมืองฮัวเหลียนทางภาคตะวันออกของเกาะไต้หวัน ห่างจากไทเป 160 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีความลึกจากพื้นดิน 20 กิโลเมตร รู้สึกสั่นสะเทือนทั่วใต้หวัน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันได้ประกาศเตือนภัยสินามิ และเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งให้ระวังคลื่นสูงฉับพลัน นั้น
ผมขอแสดงความห่วงใยต่อแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน และขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตชาวไต้หวันทุกท่าน ขอให้แรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าวดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยติดตามข่าวสารของหน่วยงานไต้หวันตามเมืองต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ 📍หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สนง.การค้าฯ ที่ 0952 238 931 /
0963 801 117 / 0965 382 890 / 0965 317 895 สนร. เกาสง 073 380052

การซื้อยาในเกาหลีใต้
04/04/2024

การซื้อยาในเกาหลีใต้

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน เปิดสายด่วน 1506 ติดต่อญาติแรงงานไทยไต้หวัน ล่าสุดแรงงานไทยปลอดภัยดีอ่านต่อได้ที่... https://www.mo...
04/04/2024

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน เปิดสายด่วน 1506 ติดต่อญาติแรงงานไทยไต้หวัน ล่าสุดแรงงานไทยปลอดภัยดี

อ่านต่อได้ที่... https://www.mol.go.th/news/พิพัฒน์-รมว-แรงงาน-เปิดสายด่วน-1506-ติดต่อญาติแรงงานไทยไต้หวัน-ล่าสุดแรงงานไทยปลอดภัยดี

03/04/2024

📢 รู้เท่าทัน ป้องกันโรค ก่อนเดินทาง ไปทำงานในรัฐอิสราเอล 👩‍🔧🧑‍🔧

#ด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 😍🥰

03/04/2024

สถานการณ์ล่าสุดเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน

คำแนะนำสำหรับแรงงานไทยในไต้หวัน เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว
03/04/2024

คำแนะนำสำหรับแรงงานไทยในไต้หวัน เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน
1. หากอยู่ภายนอกตัวอาคาร ควรหลบในบริเวณพื้นที่โล่ง ห่างจากอาคารสูง
2. หากอยู่ภายในตัวอาคาร ควรหาที่กำบังสิ่งของตกหล่นใส่ศีรษะ เช่น ใต้โต๊ะ และเปิดประตูทางออกทิ้งไว้
3. ควรจัดเตรียมกระเป๋ายังชีพภายในบรรจุน้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค เงินสด และเอกสารสำคัญประจำตัว
4. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่สำคัญ
-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไต้หวัน หมายเลข 119
-ตำรวจไต้หวัน หมายเลข 110
-หมายเลข Hotline สำนักงานการค้าฯ
0952 238 931
0963 801 117
0965 382 890
0965 317 895

ผลการสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ เดือน มีนาคม 67👦👦 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ หากมีเหต...
03/04/2024

ผลการสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ เดือน มีนาคม 67
👦👦 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนฯ หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ โดยจ่ายครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญาจ้าง และหากยังอยู่หรือยังทำงานอยู่ในต่างประเทศจะคุ้มครองต่อไปอีก 5 ปี นับแต่ครบสัญญาจ้าง
👉👉 สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
📞📞 0 2245 6710 – 1 ในวันและเวลาราชการ

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา เงินเดือน สูงสุด 142,784 บาท ฟรีค่าโดยสา...
03/04/2024

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา เงินเดือน สูงสุด 142,784 บาท ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามกฎหมาย รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรุณาอ่านประกาศรับสมัครงานโดยละเอียดทุกหน้า >>>https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/overseas_th/ce8dc22bca9f22fe2820ff97ebea7a8b.pdf

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมัครงาน กรุณาสอบถามที่เพจ แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

ด่วน ! กรมการจัดหางาน รับสมัครคนทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุดกว่า 140,000 บาท สมัครภายใน 18 เม.ย. นี้

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา เงินเดือน สูงสุด 142,784 บาท ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามกฎหมาย รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท COD Resorts Limited ซึ่งประกอบกิจการด้านโรงแรมรีสอร์ทครบวงจร (คาสิโน ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สวนน้ำ) จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 32 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเชฟ เชฟเดอปาร์ตี หัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผู้บริหารฝ่ายขาย เดมี เชฟเดอปาร์ตี บัตเลอร์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานนวดสปา คอมมิส พนักงานอำนวยความสะดวก พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานล้างจาน และพนักงานทำความสะอาด อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 44,709 – 142,784 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 : 1 เหรียญมาเก๊า เท่ากับ 4.462 บาท) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปมาเก๊า และตั๋วขากลับหากทำงานครบตามสัญญาจ้าง จัดอาหารระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนค่าที่พัก 6,000 เหรียญมาเก๊าต่อปี มีประกันสุขภาพและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายสมชาย กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งงานและคุณสมบัติ ที่นายจ้างแจ้งความต้องการมีจำนวน 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเชฟ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 32,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 142,784 บาท สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานในครัวไทย 8-10 ปี เคยทำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว
2. เชฟเดอปาร์ตี/ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 21,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 93,702 บาท สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานในครัวไทย 5-8 ปี เคยทำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว
3. หัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 19,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 84,778 บาท สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานหัวหน้าแผนกส่วนหน้าในโรงแรมระดับ 5 ดาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผู้บริหารฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 80,316 บาท สามารถสื่อสารภาษากวางตุ้ง ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถโปรโมทมาเก๊า พัฒนาตลาดต่างประเทศ พัฒนาเครือข่ายลูกค้าศักยภาพในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. เดมี เชฟเดอปาตี/ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 75,854 บาท สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์การทำงานในครัวไทย 3-5 ปี เคยทำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว
6. บัตเลอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,420 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 73,266 บาท สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง หรือภาษากวางตุ้ง ได้อย่างคล่องแคล่ว มีความรู้ทางด้าน Front Operations F&B และ Housekeeping มีประสบการณ์ในตำแหน่งบัตเลอร์ในโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นระยะเวลา 1 ปี
7. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,600 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 69,607 บาท ใช้ภาษาอังกฤษ จีนกลาง กวางตุ้งได้ดี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในโรงแรมระดับ 5 ดาวหรือโรงแรมที่มีชื่อเสียง
8. พนักงานนวดสปา จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,530 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 60,371 บาท สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานด้านนวดสปา
9. คอมมิส/ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 53,544 บาท ใช้ภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานในครัวไทย 1-2 ปี ในโรงแรมระดับ 5 ดาว
10. พนักงานอำนวยความสะดวก จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 49,082 บาท ใช้ภาษาอังกฤษได้ หากมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานอำนวยความสะดวกในโรงแรมระดับ 5 ดาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 14 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,630 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 47,431 บาท ใช้ภาษาอังกฤษ จีนกลางได้ มีประสบการณ์ทำงานในด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
12. พนักงานล้างจาน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,200 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 45,512 บาท ใช้ภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานด้านพนักงานล้างจาน
13. พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,020 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 44,709 บาท ใช้ภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดหรือดูแลห้องพัก

สำหรับการรับสมัครครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” หรือ Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

สืบเนื่องจากเช้าวันนี้ (3 เม.ย. 67) เวลา 07.58 น. ไต้หวันเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 มีอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายครั้ง จ...
03/04/2024

สืบเนื่องจากเช้าวันนี้ (3 เม.ย. 67) เวลา 07.58 น. ไต้หวันเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 มีอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายครั้ง จุดศูนย์กลางอยู่บนบกห่างจากที่ทำการเมืองฮัวเหลียนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 25 กม. ลึกลงไปใต้ดิน 15.5 กม.

และในช่วงนี้อาจเกิด "อาฟเตอร์ช็อก" หรือ "แผ่นดินไหวตาม" ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่

สนร.ไทเป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แรงงานไทย เพื่อเตรียมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว

หากแรงงานไทยต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้ง สนร.ไทเป ได้ที่
เบอร์ฯ 02-27011413 หรือฝากข้อความที่เพจ สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานแรงงาน ไทเป ขอแสดงความห่วงใยถึงแรงงานไทยทุกท่าน

สืบเนื่องจากเช้าวันนี้ (3 เม.ย. 67) เวลา 07.58 น. ไต้หวันเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 มีอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายครั้ง จุดศูนย์กลางอยู่บนบกห่างจากที่ทำการเมืองฮัวเหลียนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 25 กม. ลึกลงไปใต้ดิน 15.5 กม.

และในช่วงระหว่าง 3-4 วันนี้อาจเกิด "อาฟเตอร์ช็อก" หรือ "แผ่นดินไหวตาม" ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่

สนร.ไทเป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แรงงานไทย เพื่อเตรียมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว

หากแรงงานไทยต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้ง สนร.ไทเป ได้ที่เบอร์ฯ 02-27011413 หรือฝากข้อความที่เพจฯได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล:กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กระทรวงมหาดไทย

กรมการจัดหางาน จัดกิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชน “เพื่อคนหางาน” ผู้สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่...
02/04/2024

กรมการจัดหางาน จัดกิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชน “เพื่อคนหางาน” ผู้สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - 7 เมษายน 2567 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน

เริ่มวันแรกคึกคัก!! “สัปดาห์บริการประชาชน” เพื่อคนหางาน

อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชน “เพื่อคนหางาน” เผยบรรยากาศวันแรกคึกคัก ฝากถึงผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - 7 เมษายน 2567 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชน “เพื่อคนหางาน” บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนที่ร่วมงาน ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน มีทั้งวัยทำงาน ผู้สูงอายุ และนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวหรือเพื่อน ๆ จากการสอบถามพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมาใช้บริการทดลองฝึกอาชีพอิสระ สมัครงาน และขึ้นทะเบียนว่างงาน ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าตลอดการให้บริการ 9 วันเต็มจะมีผู้มาร่วมงานอีกจำนวนมาก

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการจัดงาน ฯ มติเห็นชอบให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน" กรมการจัดหางานจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนหางาน อาทิ การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นนำกว่า 20 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ รับขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน บริการแนะแนวอาชีพ และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และพิเศษในวันเสาร์ - อาทิตย์ พบกับการสาธิตอาชีพและทดลองฝึกอาชีพอิสระที่น่าสนใจ วันนี้ (30 มี.ค.) งานไม้กระถางรูปหน้าสุนัข และสร้อยข้อมือถักจากเชือกเทียน วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. กระเป๋าสานจากเชือกพลาสติก งานไม้กระถางรูปหน้าแมว วันเสาร์ที่ 6 เม.ย. สร้อยคอถักจากเชือกเทียน พวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ และวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. ตกแต่งกระเป๋ากระจูดด้วยไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ เทียนหอมแฟนซี

“ขอเชิญชวนคนหางาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่สนใจหางาน และหาไอเดียในการประกอบอาชีพเสริม มาพบกันในงาน "สัปดาห์การให้บริการประชาชน” ในวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท COD Resorts Limited โปรดอ่า...
29/03/2024

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท COD Resorts Limited

โปรดอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครด้านล่าง หรือหากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่เพจ แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ค่ะ

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท COD Resorts Limited
รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
E-Service เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th

สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1-18 เมษายน 2567 (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงค์ประกาศรับสมัครด้านล่างนี้ครับ)

ประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1i1wU5nnWAwc6NlQROGlmOh_rSh5IMtS6/view?usp=sharing
วิธีการลงทะเบียน
https://drive.google.com/file/d/1pc1cP0C-7Iv6gioiYEkj9EKLDvpCPeSX/view?usp=sharing
วิธีการสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1R5zCOhdRfHfHjT7xLzXsYvNDY-cwTNjs/view?usp=sharing

29/03/2024

คำเตือนก่อนเข้าไปทำงานใน UAE ค่ะ

กรณีลูกจ้างเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สำหรับแรงงานไทยที่ทำงานในสาธารณรัฐเช็กค่ะ
29/03/2024

กรณีลูกจ้างเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สำหรับแรงงานไทยที่ทำงานในสาธารณรัฐเช็กค่ะ

คำถาม: กรณีลูกจ้างเปลี่ยนนายจ้าง ใบอนุญาตทำงานเดิมยังคงใช้ได้หรือไม่

คำตอบ: ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงเมื่อการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสิ้นสุดลง ดังนั้น หากลูกจ้างเปลี่ยนนายจ้างใหม่ ลูกจ้างจะต้องขอใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างใหม่ และทำสัญญาจ้างใหม่พร้อมรับรองสัญญาจ้างกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

การจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องดำเนินการโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเท่านั้น
25/08/2023

การจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องดำเนินการโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเท่านั้น

ที่อยู่

กรุงเทพ
Din Daeng
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622456710

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ - TOEA Fundผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ - TOEA Fund:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Din Daeng

แสดงผลทั้งหมด