สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชุมชนการสื่อสารแห่งใหม่ของสถาบันฯ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
มีภารกิจ ในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร
แก่ข้าราชการทหาร ตํารวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักนิยมด้านสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร ให้เป็นประโยชน์
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผู้อํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

“โลกปัจจุบันผู้นำพบกับความผันผวน ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ” #วรวิทย์ยังวณิชย์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิงค์ แอ...
15/12/2023

“โลกปัจจุบันผู้นำพบกับความผันผวน ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ”

#วรวิทย์ยังวณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิงค์ แอนด์ รอท คอนซัลแตนท์ จำกัด
----------------
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเหนือกว่าในด้านข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการข่าวสาร การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ เป็นยุทธวิธีที่ทำให้สามารถช...
14/12/2023

ความเหนือกว่าในด้านข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการข่าวสาร การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ เป็นยุทธวิธีที่ทำให้สามารถช่วงชิงความได้เปรียบและปิดกั้นขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม

----------------
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

การเข้าถึงที่ง่ายดาย สะดวก รวดเร็วของโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติการจิตวิทยา ไซเบอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในก...
14/12/2023

การเข้าถึงที่ง่ายดาย สะดวก รวดเร็วของโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติการจิตวิทยา ไซเบอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสร้าง บั่นทอน และทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องเรียนรู้ เท่าทัน และวิเคราะห์สื่อสังคมในทุก ๆ ครั้งที่เรารับรู้

----------------
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

🤼‍♂️เต้น Hustle 🤼‍♀️เอกลักษณ์ สจว. ออกกำลังกายลดไขมัน🤹‍♂️ ลดพุง🐷 #เทรนด์วันนี้ #สจว ัพไทย #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ...
13/12/2023

🤼‍♂️เต้น Hustle 🤼‍♀️เอกลักษณ์ สจว. ออกกำลังกายลดไขมัน🤹‍♂️ ลดพุง🐷

#เทรนด์วันนี้ #สจว ัพไทย #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #เต้นhustle #ออกกำลังกาย
#ลดไขมัน #ลดพุง #กองทัพไทย #ทหารเต้น
#ทหารออกกำลังกาย #กองบัญชาการกองทัพไทย #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #สปท
#วอร์มอัพ #วอร์มร่างกาย #เต้นออกกำลังกาย #คิดอะไรอยู่

ดูวิดีโอของ โฆษกทราย...ตามสบายพัก

👑พระราชินีสุทิดา ทรงนำทีมเข้าอันดับ 1🇹🇭 แข่งเรือใบ "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ 35⛵️🇹🇭 #เทรนด์วันนี้ ัพไทย #พระร...
11/12/2023

👑พระราชินีสุทิดา ทรงนำทีมเข้าอันดับ 1🇹🇭 แข่งเรือใบ "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า" ครั้งที่ 35

⛵️🇹🇭 #เทรนด์วันนี้ ัพไทย #พระราชินีสุทิดา #เรือใบ #โฆษกทรายตามสบายพัก #ราชินีแข่งเรือใบ #นาทีปีนเสาเรือ #ความภาคภูมิใจ

https://vt.tiktok.com/ZSNV8TMTX/

ดูวิดีโอของ โฆษกทราย...ตามสบายพัก

“พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และทำวันนี้ให้ดีที่สุด” #พลตรีชยุตราเสริมสุข #ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นค...
11/12/2023

“พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

#พลตรีชยุตราเสริมสุข
#ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิซาการป้องกันประเทศ
-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบั...
10/12/2023

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร ให้แก่ประชาชนชาวไทย

🏃ทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี สจว.สปท.💪 #เทรนด์วันนี้  #แสงสุดท้าย ัพไทย #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #โฆษกทรายตาม...
10/12/2023

🏃ทหารทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี สจว.สปท.

💪 #เทรนด์วันนี้ #แสงสุดท้าย ัพไทย #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #โฆษกทรายตามสบายพัก
----------------
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

ดูวิดีโอของ โฆษกทราย...ตามสบายพัก

เชิญรับชม เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ : บทบาทของภาครัฐกับความมั่นคงของชาติหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบั...
08/12/2023

เชิญรับชม เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ : บทบาทของภาครัฐกับความมั่นคงของชาติ

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 15

“รู้ก็บอกว่ารู้ ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ จึงเป็นคนฉลาด“ขงจื่อ-————— #สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกั...
08/12/2023

“รู้ก็บอกว่ารู้ ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ จึงเป็นคนฉลาด“

ขงจื่อ
-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

ต้องมองเห็น...ในสิ่งที่มากกว่าตาเห็นต้องคิดได้...ในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ได้ต้องเข้าใจ...ในสิ่งที่คนอื่นเข้าใจได้ยาก-พล.อ.ต...
08/12/2023

ต้องมองเห็น...ในสิ่งที่มากกว่าตาเห็น
ต้องคิดได้...ในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ได้
ต้องเข้าใจ...ในสิ่งที่คนอื่นเข้าใจได้ยาก

-พล.อ.ต. ดร. นภัทร์ แก้วนาค-
นักวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ
-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

❤️สวัสดิการทหาร สวัสดิการกำลังพล❤️ ผอ.สจว.สปท. แจกเสื้อกีฬา👕เป็นขวัญกำลังใจ #ขวัญกำลังใจทหาร  #สวัสดิการทหาร #แจกเสื้อ...
06/12/2023

❤️สวัสดิการทหาร สวัสดิการกำลังพล❤️ ผอ.สจว.สปท. แจกเสื้อกีฬา👕เป็นขวัญกำลังใจ

#ขวัญกำลังใจทหาร #สวัสดิการทหาร #แจกเสื้อ #เสื้อกีฬา #ให้รักเป็นภูมิคุ้มกัน #โฆษกทรายตามสบายพัก

ดูวิดีโอของ โฆษกทราย...ตามสบายพัก

๕ ธันวาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวั...
05/12/2023

๕ ธันวาคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและกำลังพล สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

“ผู้บริหารยุคใหม่ต้องบริหารงานด้วยปัญญา” #พลอากาศเอกภูมิใจเลขสุนทรากร #ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ-————— #สจว ...
03/12/2023

“ผู้บริหารยุคใหม่
ต้องบริหารงานด้วยปัญญา”

#พลอากาศเอกภูมิใจเลขสุนทรากร
#ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

💥💣ศูนย์การทหารปืนใหญ่สาธิตยุทโธปกรณ์💣💥💣💥 กระสุนปืนใหญ่ตกที่ไหน...นั่นคือถิ่นไทย🇹🇭 ัพไทย #ศูนย์การทหารปืนใหญ่  #สจว #...
02/12/2023

💥💣ศูนย์การทหารปืนใหญ่สาธิตยุทโธปกรณ์💣💥
💣💥 กระสุนปืนใหญ่ตกที่ไหน...นั่นคือถิ่นไทย🇹🇭

ัพไทย #ศูนย์การทหารปืนใหญ่ #สจว #พสบ #โฆษกทรายตามสบายพัก

ดูวิดีโอของ โฆษกทราย...ตามสบายพัก

“ทหารต้องเป็นผู้เสียสละ ต้องเป็นผู้อุทิศตน เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน” #บัณฑิตคำสีเมือง #อาสาสมัครทหารพราน-————— #สจว ...
02/12/2023

“ทหารต้องเป็นผู้เสียสละ ต้องเป็นผู้อุทิศตน เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน”

#บัณฑิตคำสีเมือง
#อาสาสมัครทหารพราน
-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

EP14 ผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างแดน I จ. 20-อา. 26 พ.ย. 66รายการ “ผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างแดน” จะมาเล่าเรื่องราวของ ผู้ช่วยทู...
01/12/2023

EP14 ผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างแดน I จ. 20-อา. 26 พ.ย. 66

รายการ “ผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างแดน” จะมาเล่าเรื่องราวของ ผู้ช่วยทูตทหารไทย ในการดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศที่ประจำอยู่ แนวโน้มท่าทีด้านกิจการทหารของประเทศในแต่ละประเทศที่ผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำอยู่ในแต่ละสัปดาห์
----------------
#โฆษกทรายตามสบายพัก
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

รายการ “ผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างแดน” จะมาเล่าเรื่องราวของ ผู้ช่วยทูตทหารไทย ในการดำเนินการส่งเสริมความส.....

”มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด“-————— #สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบั...
01/12/2023

”มอบเงินสนับสนุน
กิจกรรมการกุศลงานกาชาด“

-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 ดูงานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
01/12/2023

พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 ดูงานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ถูกใจ 41 ครั้ง 14 ความคิดเห็น "💂‍♀️พสบ.15ดูงานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ🥷"

“พลังงานบริสุทธิ์ Energy Absolute”ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก โดยวิจัยเทคโนโลยีแบตเตอ...
29/11/2023

“พลังงานบริสุทธิ์ Energy Absolute”
ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก โดยวิจัยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ควบคู่กับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและโรงงานผลิตและจำหน่ายรถโดยสารเชิงพาณิชย์พลังงานไฟฟ้าสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และช่วยลดมลพิษที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน

-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

“ศูนย์การทหารม้า สนามยิงปืนใหญ่รถถัง เปรม ติณสูลานนท์”ประชาชนและแผ่นดินทุกตารางนิ้ว คือ หน้าที่ของทหารที่จะต้องปกป้องด้ว...
28/11/2023

“ศูนย์การทหารม้า สนามยิงปืนใหญ่รถถัง เปรม ติณสูลานนท์”ประชาชนและแผ่นดินทุกตารางนิ้ว คือ หน้าที่ของทหารที่จะต้องปกป้องด้วยชีวิต ทหารหาญล้วนฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ยากที่ใครจะทำได้ วันนี้...ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ตรงและมีโอกาสชมการสาธิตการยิงปืนใหญ่จากรถถัง และชมยุทโธปกรณ์ของทหารม้า

“จังหวัดสระบุรี”เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
28/11/2023

“จังหวัดสระบุรี”
เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่ดีมีสุข

-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

”ทำวันนี้ให้ดีที่สุด“อดีตไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เป็นบทเรียนให้กับปัจจุบันและอนาคต #พลตรีชยุตราเสริมสุข #ผู้อำนวยการสถาบันจ...
28/11/2023

”ทำวันนี้ให้ดีที่สุด“
อดีตไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เป็นบทเรียนให้กับปัจจุบันและอนาคต

#พลตรีชยุตราเสริมสุข
#ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

————————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

“ศูนย์การทหารปืนใหญ่”ความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ไม่สามารถสร้างขึ้นภายใน ๑ วัน แสนยานุภาพของกำลังทางทหารต้องผ่านการ...
27/11/2023

“ศูนย์การทหารปืนใหญ่”
ความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ไม่สามารถสร้างขึ้นภายใน ๑ วัน แสนยานุภาพของกำลังทางทหารต้องผ่านการเตรียมการและฝึกฝนเฉพาะทางอย่างจริงจัง จึงจะสามารถแสดงศักยภาพอาวุธยิงวิถีโค้งด้วยการยิงพร้อมกันทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

“หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ”ชมการสาธิตปฏิบัติการทางทหาร กระโดดร่ม ปฏิบัติการจิตวิทยา ดำรงชีพในป่า การยุทธเคลื่อนที่ทางอากา...
27/11/2023

“หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ”
ชมการสาธิตปฏิบัติการทางทหาร กระโดดร่ม ปฏิบัติการจิตวิทยา ดำรงชีพในป่า การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ปฏิบัติการทางน้ำ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปจะได้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพและการฝึกฝนอย่างหนักของเหล่าทหารหาญ เพื่อปกป้องประชาชนและแผ่นดินไทย

-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้ช่วยทูตทหารเป็นผู้แทนกองทัพ...-เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศที่ประจำอยู่ -เป็นผู้สังเกต...
27/11/2023

ผู้ช่วยทูตทหารเป็นผู้แทนกองทัพ...
-เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศที่ประจำอยู่
-เป็นผู้สังเกตการณ์ ประสานงาน และวิเคราะห์แนวโน้มท่าทีด้านกิจการทหารของประเทศที่ประจำอยู่
-รวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมด้านการทหาร ที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยและประเทศไทย
-เป็นที่ปรึกษาของเอกอัครราชทูตเกี่ยวกับงานด้านการทหาร
-ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ อำนวยความสะดวกให้ข้าราชการทหารหรือบุคคลที่เดินทางเข้าไปยังประเทศที่ประจำอยู่

ัพไทย #ทหารหญิง #อาจารย์ทราย #กองบัญชาการกองทัพไทย #ทหารไทย #โฆษกทรายตามสบายพัก #ผู่ช่วยทูตทหาร #ทูตทหาร #โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย #ข่าวทหาร

ผู้ช่วยทูตทหารเป็นผู้แทนกองทัพ...-เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศที่ประจำอ.....

”จงรัก จงภูมิใจ จงภักดี ต่อชาติและจงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติไทย“ #พลอากาศเอกภูม...
26/11/2023

”จงรัก จงภูมิใจ จงภักดี ต่อชาติและจงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติไทย“

#พลอากาศเอกภูมิใจเลขสุนทรากร
#ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

“Strategies in the future tense.”ยุทธศาสตร์ คือ เรื่องราวที่ถูกเล่าในรูปแบบอนาคตนั่นเองSir Lawrence David FreedmanEmerit...
22/11/2023

“Strategies in the future tense.”
ยุทธศาสตร์ คือ เรื่องราวที่ถูกเล่าในรูปแบบอนาคตนั่นเอง

Sir Lawrence David Freedman
Emeritus Professor of War Studies, King’s College London
-—————


#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

ช่วงค่ำวันที่ 13 พ.ย.2566 United Nations Command ได้จัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมจากชาติต่าง ๆ พลเอก ทรงวิทย์ หนุน...
20/11/2023

ช่วงค่ำวันที่ 13 พ.ย.2566 United Nations Command ได้จัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมจากชาติต่าง ๆ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มานั่งคุยกับนักเรียนนายร้อยจากเมืองไทยที่มาเรียนโรงเรียนนายร้อยเกาหลี 3 คน คือ
๑) นนร.ภิชาไท ทศพรเบญจรัชต์ (ไท) เหล่าทหารบก ชั้นปีที่ ๔ เตรียมทหารรุ่นที่ ๕๙ เรียนสาขาวิศวกรรมโยธา
๒) นนร.ธีรภัทร แย้มมณีชัย (ตี๋) เหล่าทหารบก ช้้นปีที่ ๑ เตรียมทหารรุ่นที่ ๖๒ เรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(IR)
๓) นนอ.ปฐมพร ชลรัตน์ (หนอน) เหล่าทหารอากาศ ชั้นปีที่๔ เตรียมทหารรุ่นที่ ๕๙ เรียนสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
#พลเอกทรงวิทย์ #ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ัพไทย #ทหารหญิง #อาจารย์ทราย #กองบัญชาการกองทัพไทย #โฆษกทรายตามสบายพัก #ทหารไทย #นักเรียนทหาร #เกาหลีใต้ #นักเรียนไทย

ช่วงค่ำวันที่ 13 พ.ย.2566 United Nations Command ได้จัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมจากชาติต่าง ๆ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ...

“ผู้บริหารต้องมีจิตสาธารณะ และสำนึกสาธารณะต่อสังคม” #พลอากาศเอกภูมิใจเลขสุนทรากรผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ-——...
19/11/2023

“ผู้บริหารต้องมีจิตสาธารณะ และสำนึกสาธารณะต่อสังคม”

#พลอากาศเอกภูมิใจเลขสุนทรากร
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

“แเม่ครัว คือ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระ ช่วยสร้างผู้เป็นอนาคตของกองทัพ” #พลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสู...
18/11/2023

“แเม่ครัว คือ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระ ช่วยสร้างผู้เป็นอนาคตของกองทัพ”

#พลเอกทรงวิทย์หนุนภักดี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

-—————
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๕ ฝึกอบรมรายวิชา ๔๐๐๔ พบผู้ทรงคุ...
18/11/2023

วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๕ ฝึกอบรมรายวิชา ๔๐๐๔ พบผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษางานวิชาการ หมวดวิชาที่ ๔ การจัดทำผลงานวิชาการ โดย ผศ. ดร.นักรบ ระวังการณ์ ศ. ร.ต.อ. ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ และ ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว ณ ห้องเรียน ๒ ชั้น ๔ สจว.สปท.

วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๕ ฝึกอบรมรายวิชา ๑๐๐๘ บทบาทของข้...
18/11/2023

วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๕ ฝึกอบรมรายวิชา ๑๐๐๘ บทบาทของข้าพเจ้ากับความมั่นคงแห่งชาติ หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติ โดย พ.อ.หญิง พัชรินทร์ สุนทรวรรณ รอง ผอ.กวก.สจว.สปท. ณ ห้องเรียน ๒ ชั้น ๔ สจว.สปท. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“ประเทศถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ถึงเวลา...ต้องเตรียมความพร้อมให้เยาวชน เพื่อดูแลประเทศอย่างดีที่สุด“-————— #พันเอกกฤชกมลธรรม...
18/11/2023

“ประเทศถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ถึงเวลา...ต้องเตรียมความพร้อมให้เยาวชน เพื่อดูแลประเทศอย่างดีที่สุด“

-—————
#พันเอกกฤชกมลธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

“การพูดและเขียนที่ยาวเกินไปเป็นผลจากการคิดที่ไม่นานพอ”-————— #พันเอกหญิงพัชรินทร์สุนทรวรรณรองผู้อำนวยการกองวิทยาการ สถาบ...
18/11/2023

“การพูดและเขียนที่ยาวเกินไปเป็นผลจากการคิดที่ไม่นานพอ”

-—————
#พันเอกหญิงพัชรินทร์สุนทรวรรณ
รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่องเล่าจากพลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสที่เยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ และมีโอกาสได้ไ...
17/11/2023

เรื่องเล่าจากพลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสที่เยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ และมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม War Memorial of Korea และคารวะอนุสรณ์สถาน ”The Little Tigers War Heroes” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารกล้าแห่งกองทัพไทย #พลเอกทรงวิทย์ #ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ัพไทย #ทหารหญิง #อาจารย์ทราย #กองบัญชาการกองทัพไทย #โฆษกทรายตามสบายพัก #ทหารไทย #ทหารไทยรบเกาหลี #เกาหลี #รักษาสันติภาพ

เรื่องเล่าจากพลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสที่เยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทาง.....

ผู้บริหารยุคใหม่ต้องบริหารงานด้วยปัญญา #พลอากาศเอกภูมาิใจเลขสุนทรากร #ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
12/11/2023

ผู้บริหารยุคใหม่
ต้องบริหารงานด้วยปัญญา

#พลอากาศเอกภูมาิใจเลขสุนทรากร #ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

“นตท. คืออนาคต เราต้องดูแลเขาให้ดี เพราะเขาจะเป็นทหารที่ปกป้องประเทศ และช่วยเหลือประชาชน #พลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชา...
11/11/2023

“นตท. คืออนาคต เราต้องดูแลเขาให้ดี เพราะเขาจะเป็นทหารที่ปกป้องประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

#พลเอกทรงวิทย์หนุนภักดี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
----------------
#สจว #สปท #สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง #สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ #กองบัญชาการกองทัพไทย

วันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๕ ฝึกอบรมรายวิชา ๑๐๐๔ บทบาทกองทัพ...
11/11/2023

วันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๕ ฝึกอบรมรายวิชา ๑๐๐๔ บทบาทกองทัพไทยและการปฏิบัติการร่วมพลเรือน-ทหาร หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติ โดย พล.ต. วันชนะ  สวัสดี  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ยก.ทหาร ณ ห้องเรียน ๒ ชั้น ๔ สจว.สปท.

"สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงโลก และภูมิภาค” รัฐต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติของตน ซึ่ง ๒ สิ่งนี้ เ...
11/11/2023

"สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงโลก และภูมิภาค” รัฐต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติของตน ซึ่ง ๒ สิ่งนี้ เป็นมูลเหตุสำคัญในการกำหนดสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค

ที่อยู่

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Din Daeng
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Din Daeng

แสดงผลทั้งหมด