ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชร

ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชร แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

เปิดเหมือนปกติ

11/11/2020

🚨⚡แจ้งดับไฟฉุกเฉิน บ.สันติสุข -บ.วังตะเคียน -บ.ดาดเหนือ เนื่องจากอุปกรณ์ ชำรุด ตั้งแต่เวลา 12.50 น. ประมาณ 1ชั่วโมง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
07/11/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม "PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทับลาน" ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด ให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย ทับลาน” โดยมี ผู้บริหาร PEA พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

จากเหตุการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานไหลเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ีตำบลบุพราหมณ์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงจัดกิจกรรม “PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทับลาน” โดยเข้าตรวจสอบ ปรับปรุง ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังจากน้ำลด ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า โดยระดมทีมพนักงานจำนวน 20 ทีม มีทีมช่างมากกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมฯ

นอกจากนี้ PEA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ดังนี้
- สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าท่ีมีความรู้
ความชำนาญตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
- ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้​ ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ท่ีศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ที่ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

⚡⚡บ้านพักอาศัยท่านใดที่มีผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ากับเครื่องมือแพทย์ ในการรักษาพยาบาล ท่านสามารถขอใช้สิทธิ์ย...
07/11/2020

⚡⚡บ้านพักอาศัยท่านใดที่มีผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ากับเครื่องมือแพทย์ ในการรักษาพยาบาล ท่านสามารถขอใช้สิทธิ์ยกเว้นการตัดกระแสไฟฟ้า กรณีชำค่าไฟฟ้า เกินกำหนดวันชำระใน 1 รอบบิล หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ PEACall Center 1129 หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใกล้บ้านท่าน

01/11/2020

แจ้งกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง บริเวณหมู่บ้านชากังราว เรือนจำกลาง หนองปลิง ถึงเขตติดต่อพรานกระต่าย เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบครับ

PEA เตือนภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงเนื่องในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณีเดือนยี่เป็ง จะมีการปล่อยโคมลอยกันอย่างแพร่หลายเป็น...
31/10/2020

PEA เตือนภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง

เนื่องในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณีเดือนยี่เป็ง จะมีการปล่อยโคมลอยกันอย่างแพร่หลายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ เนื่องจากโคมลอยเมื่อปล่อยและตกลงมา หากไปติดค้างบนสายไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์หรือวัสดุ ที่ใช้สำหรับการผลิตโคม ส่วนใหญ่ใช้ลวดโลหะหรือวัสดุดัดแปลงจากโลหะ ซึ่งเป็นสื่อนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องและกระแสไฟฟ้าดับ ถ้ากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างการตรวจสอบหาจุดเกิดเหตุและการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลานาน บางครั้งมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการนำโคมลอยที่ติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูงออก


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงขอความร่วมมือประชาชน ในการปล่อยโคมลอยควรปล่อยให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และให้สังเกตทิศทางลมว่าโคมลอยจะลอยไปในทิศทางใด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือน สายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญ การปล่อยโคมลอยโดยขาดความระมัดระวัง นอกจากจะทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแล้ว กรณีโคมลอยตกบนพื้นหรือหลังคาบ้านอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้


หากท่านพบเห็น โคมลอยติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทรศัพท์ 1129 PEA CALL CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง และขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

22/10/2020
เหตุแก็สระเบิด

วันนี้ 22 ต.ค. 2563 ช่วงบ่ายที่ผ่านมา เกิดเหตุ ท่อแก็สระเบิด พื้นที่ บ้านเปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ สาหัส จำนวนหลายรายและ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบ
ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยครับ

นิคมทุ่งโทธิ์ทะเล รอสักครู่ครับเจ้าหน้าที่กำลังแก้ไข
22/10/2020

นิคมทุ่งโทธิ์ทะเล รอสักครู่ครับเจ้าหน้าที่กำลังแก้ไข

ลมหนาวเริ่มมากันแล้วนะคร้าบบ
22/10/2020

ลมหนาวเริ่มมากันแล้วนะคร้าบบ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

21/10/2020
16/10/2020

แจ้งไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง ท่าขุนราม นาบ่อคำ เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไข รอสักครู่ครับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรับสมัครงาน ท่านใดสนใจคลิกดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยครับhttps://www.job-108.com/jobs-id13383.htm...
14/10/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรับสมัครงาน ท่านใดสนใจคลิกดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยครับ

https://www.job-108.com/jobs-id13383.html

13/10/2020
🚨⚡⚡ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชร  แจ้งพี่น้องประชาชน ขออนุญาตปิดเพจเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูล หากต้องก...
09/10/2020

🚨⚡⚡ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชร แจ้งพี่น้องประชาชน ขออนุญาตปิดเพจเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูล หากต้องการแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่เมืองกำแพงเพชร กรุณาแจ้ง 055-716711 ต่างพื้นที่ โปรดแจ้ง 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

08/10/2020
PEA จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ

PEAเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับภูมิทัศน์เมืองไทยให้สวยงาม สร้างความปลอดภัยและความ....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายปร...
07/10/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ ภู่พงษ์ รองผู้จัดการ(เทคนิค) และนายปิยชาติ ปรางค์สมบัติ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 เพื่อเตรียมรับเสด็จ"สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ" เสด็จทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึก ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยมีเครื่องกำเนิดขนาด 500 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง สนาม ฮ. สนามกีฬา อบจ.หน้าวิทยาลัยเทคนิค ขนาด 120 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง และ สนาม ฮ. หน้าศาลเยาวชนขนาด 120 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทดลองเดินเครื่องกำเนิด เพื่อความสมบูรณ์ในระบบจำหน่ายต่อไป

❗❗⚡แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า ครับ เกิดเหตุหม้อแปลงชำรุด บริเวณ ชุมชนบ่อหมัก ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง พื้นที่ได้รับผลกระ...
05/10/2020

❗❗⚡แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า ครับ เกิดเหตุหม้อแปลงชำรุด บริเวณ ชุมชนบ่อหมัก ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง พื้นที่ได้รับผลกระทบ ประชาหรรษา เทศบาล 1 ซ.5 เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขอาจใช้เวลาหน่อยนะครับ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

04/10/2020
สภาพน้ำกัดเซาะ

รับแจ้งเสาไฟฟ้าแรงสูงเอน บริเวณบ้านสันติสุข ต.ทรงธรรม เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เนื่องด้วยสภาพอากาศฝนตกหนักทำให้น้ำบางส่วนไหลลงกัดเซาะ บริเวณ โคนเสา แต่กระแสไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ พรุ่งนี้เช้าจะนำชุดเครื่องมือหนักเข้าแก้ไข จึงขอแจ้ง ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ

04/10/2020
สภาพอากาศ

⚡⚡❗แจ้งผู้ใช้ไฟ พี่น้องประชาชนครับ เนื่องจากตอนนี้สภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองหนักในหลายพื้นที่ นาบอคำ คลองลึก รับแจ้งเรียบร้อยครับ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไข โปรดรอสักครู่นะครับ

02/10/2020
ฟ้าแปรปรวน

03.00 น. คืนนี้ดูฟ้าแปลกๆนะครับ ระมัดระวังกันด้วยนะครับ

02/10/2020

แจ้งกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เนื่องด้วยมีอุปกรณ์ป้องกันทำงาน บริเวณ ต.คณฑี โพธิ์พัฒนา รวมถึง เขต อ.ไทรงามบางส่วน เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขครับ โปรดรอสักครู่ และขออภัยท่านที่แจ้งผ่าน ทางข้อความ ทางเราอาจไม่ได้มีการตอบกลับ เนื่องด้วยมีผู้แจ้งเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

19.20 น. ในเมืองฝนตกแล้วครับ ที่ไหนตกแล้วบ้างครับ
29/09/2020

19.20 น. ในเมืองฝนตกแล้วครับ ที่ไหนตกแล้วบ้างครับ

❗⚡แจ้ง ผู้ใช้ไฟฟ้าครับ สาเหตุไฟฟ้าดับบริเวณกว้างตั้งแต่คลองบางทวน เกาะสะบ้า ลานดอกไม้ออก หนองไม้แดง หนองวัวดำ เนื่องจา...
23/09/2020

❗⚡แจ้ง ผู้ใช้ไฟฟ้าครับ สาเหตุไฟฟ้าดับบริเวณกว้างตั้งแต่คลองบางทวน เกาะสะบ้า ลานดอกไม้ออก หนองไม้แดง หนองวัวดำ เนื่องจากเกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้าหักบริเวณบ้านหนองบก วังไร่ ทำให้กระทบต่อผู้ใช้ไฟบริเวณบ้านวังไร่ ประมาณ 30 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟไลน์เมนใช้งานได้ปกติ คงเหลือแต่บริเวณที่เกิดเหตุ จึงขออภัยสำหรับความไม่สะดวกครับ

23/09/2020

แจ้ง ผู้ใช้ไฟฟ้าครับ รับแจ้งอุปกรณ์ป้องกันทำงาน ทำให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณกว้างตั้งแต่คลองบางทวน เกาะสะบ้า ลานดอกไม้ออก หนองไม้แดง จนถึงเขตติดต่อหนองวัวดำ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขครับ

🚨แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ใ...
21/09/2020

🚨แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. หากท่านต้องการชำระค่าไฟฟ้าสามารถชำระได้ตามปกติหรือชำระได้ที่ Pea Shop สาขาบิ๊กซี จึงขออภัยมา ณ โอกาศนี้

⚡⚡การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เร่งดำเนินการแก้ไข ต้นไม้ทับสายแรงสูงบริเวณแยกเข้าหมู่บ้านชากังราวทางเข้าอุทยานฯ จ...
20/09/2020

⚡⚡การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เร่งดำเนินการแก้ไข ต้นไม้ทับสายแรงสูงบริเวณแยกเข้าหมู่บ้านชากังราวทางเข้าอุทยานฯ จึงจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล้าวออกเพื่อปฏิบัติงาน จึงขออภัยมา ณ โอกาศนี้

19/09/2020
นครชุม

⚡❗แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ครับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสี่แยกนครชุมชำรุด ทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ 🚦ส่งผลให้สัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกนครชุมไม่สามารถใช้งานได้ จึงแจ้งประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวัง ทางการไฟฟ้ากำลังเร่งแก้ไขนำหม้อแปลงเครื่องใหม่ไปเปลี่ยน จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

แจ้งข่าวด่วน  เกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักบริเวณ สามแยกป้อมตำรวจท่าระแนะ จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฉุกเฉินเพื่อแก้ไขด...
29/08/2020

แจ้งข่าวด่วน เกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักบริเวณ สามแยกป้อมตำรวจท่าระแนะ จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฉุกเฉินเพื่อแก้ไขด่วน พื้นที่ได้รับผลกระทบ บ้านท่าระแนะ ต.นาบ่อคำ บ้านหนองกอง บ้านสมุย บ้านปางขนุน ถึงเขตติดต่อทางเข้าอุทยานคลองวังเจ้า อาจใช้เวลาในการแก้ไข จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ครับ

27/08/2020

ขอแก้ไขครับ 10.40 น. รับแจ้งอุปกรณ์ป้องกันทำงานทำให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง พื้นที่มะกอกหวาน สระแก้ว ถึงเขตติดต่อไทรงาม เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุและแก้ไขครับ

ขอส่งกำลังใจช่วยพี่น้องชาวสุโขทัย ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันครับ
26/08/2020

ขอส่งกำลังใจช่วยพี่น้องชาวสุโขทัย ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันครับ

PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณบ้านปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยครบ 100%

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณบ้านปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุฮีโกสครบทุกครัวเรือน โดยได้เร่งดำเนินการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าเดิมที่เสียหายออกจากระบบจำหน่าย และเดินสายไฟฟ้าใหม่ไปยังบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในสภาวะการณ์น้ำท่วมอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

25/08/2020

รับแจ้งกระแสไฟฟ้ดับเป็นวงกว้าง บริเวณ บ้านวังยาง นครชุม เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ โปรดรอสักครู่ครับ

23/08/2020

แจ้งอุปกรณ์ป้องกันทำงาน ทำให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง ตั้งแต่บริเวณ ต.ท่าขุนราม ต.นาบ่อคำ เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุและแก้ไข โปรดรอสักครู่ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ณ โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาชา...
22/08/2020
TVA CHANNEL

การแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ณ โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว

https://www.youtube.com/channel/UCDnK6_u8JKLq-Xx_N0GuuUg

ที่อยู่

343 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
Kamphaeng Phet
62000

เบอร์โทรศัพท์

055716711

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณ​ครับโทรไม่ถึง10นาทีก็มาเลย ขอบคุณ​พี่ๆการไฟฟ้าครับ
คลองลานไฟดับครับ
ม.7(วัดศรีฯ)หนองปลิงไฟฟ้าดับรบกวนแจ้งแก้ไขให้หน่อยค่ะ
แจ้งไฟฟ้าดับที่บ้านลำมะโกรก หมู่ 6 ต.สระแก้ว ฝั่งตรงข้ามวัดวังพิกุล
ขอขอบคุณจากผู้นำหมู่และชาวบ้านหนองหลวง ม.3 ต.ไตรตรึงษ์ ที่ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงได้เข้ามาแก้ไข อย่างทันทีในค่ำคืน ขอขอบคุณมา ณ.ที่นี่
ขอแจ้งระบบไฟแรงต่ำ บ้านน้ำโท้ง หมู่ 8 มีปัญหา...ต้นเสา 8 แรงต่ำหน้าบ้าน ผู้ใหญ่หมู่ 8 บ้านน้ำโท้ง ต.ท่าขุนราม มีผู้ใช้ไฟ 3 หลัง ระบบไฟในบ้านมีปัญหา ติดๆ ดับๆ เปิดเตรื่องใช้ไฟฟ้า ติดๆ ดับ หลอดแสงแสว่าง กระพริบ เครื่องปรับอากาศ บูท สลับไปมา สาเหตุ จากกาารเข้าไปดูที่เสาไฟ มี มิเตอร์ อยู่ 3 เครื่อง ฉนวนหุ้มสายไฟ ฝั่ง ขาเข้า ชำรุด เกิดจาก หม้อไฟลูกล่างสุดเคยเกิด ระเบิดเสียหาย เป็นประกายไฟ ทำให้สายเกิดการเผาไหม้ ช่างการไฟฟ้า เข้าแก้เปลี่ยนหม้อไฟ ลูกล่าง แต่ ก็ไม่ได้เปลี่ยนสายไฟ ของหม้อไฟ บ้านผู้ใช้ ใกล้เคียง ที่เคยเกิดการไหม้ ทำให้ ผุกร่อน ตามกาลเวลา และบัดนนี้ ก้แสดงความผิดปกติแล้ว รบกวน การไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการให้อย่างเร่ง ด่วน...มีผู้ป่วยด้วยน่ะครับ...ขอความการุณา อย่างเร่งด่วน ครับ(จากภาพ ผู้ใช้ไฟเอาถุงพลาสติกไปคลุม สายไฟ ที่ชำรุด เกรงจะโดนฝนครับ)
ตัดแล้วทิ้งภาระให้ประชาชน
ขอแจ้งเรื่องไฟไหม้ต้นขี้เหล็กพาดสายไฟแรงสูงค่ะ ม.9 ต.คลองแม่ลายเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว เคยโทรแจ้งแล้วแต่ยังไม่ได้ความช่วยเหลือคะ เกรงจะเกิดอันตรายค่ะจึงขอรับความช่วยเหลือด่วนค่ะ
ไฟตกได้ทุกวัน จนแอร์จะพังแล้ว หมู่4 ช่วยมาทำให้หน่อย ตกมาเป็นเดือนแล้ว
รบกวนขอแจ้งปัญหาไฟใน อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรครับ ผมย้ายเข้ามาอยู่ใน อ.ไทรงามได้ 2 ปีแล้ว มีปัญหาเรื่องไฟตกตั้งแต่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆ เลยครับ คือบ้านในซอยเดียวกันถัดไป 3หลัง แกทำเหมือนเป็นโรงกลึง เชื่อม ตัด กลึง ทุกอย่าง เลยทำให้ไฟฟ้าของบ้านข้างเคียงในแถบนั้น ไฟตกทุกหลัง ซึ่งมันส่งผลกระทบถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย เดือดร้อนมากครับเพราะเครื่องไช้ไฟฟ้าแต่ละอย้างแพงมากในยุคนี้ ผมอยากถามว่าผมต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไร แก้หรื่อแจ้งที่ไหน อย้างไร ใครมีอำนาจในการสั่งการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าในเขต อำเภอไทรงาม ขอบคุณครับ
หนองขามไฟดับครับ
ม.12 ตำบลอ่างทอง ไฟฟ้าดับค่ะ