สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ฝึกอบรม พัฒนาฝีมือ เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

สนพ.กำแพงเพชร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
27/10/2020
สนพ.กำแพงเพชร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สนพ.กำแพงเพชร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สนพ.กำแพงเพชร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 | prn...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
27/10/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และจัดฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการให้ทุนสร้างอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน ที่โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานให้แก่ผู้ว่างงานหรือผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ว่างงาน อายุระหว่าง 18 - 35 ปี สมัครเข้าฝึกอบรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 และ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 089 203 8395 02 3924790-4 และ 02 3900265

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
21/10/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางาน เข้าร่วมโครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่"

โครงการดีๆ ที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานตั้งใจออกแบบมาเพื่อกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ ในการแก้ปัญหาการว่างงานอย่างถูกจุด ด้วยการช่วยเหลือค่าจ้างครึ่งหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนได้ www.จ้างงานเด็กจบใหม่ .com

กองสื่อสารองค์กรได้จัดทำวารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 41 ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช...
19/10/2020

กองสื่อสารองค์กรได้จัดทำวารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 41 ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทาง และอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ และการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองสื่อสารองค์กร ขอความอนุเคราะห์ สพร. และ สนพ. ช่วยเผยแพร่วารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 41 ให้แก่ หน่วยงาน สถานประกอบกิจการ และประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยใช้คิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้ครับ

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC
17/09/2020

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

JOB EXPO THAILAND 2020

#ไทยมีงานทำ

รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหางานทำ ผู้ว่างงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ Hall EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายในงาน พบกับตำแหน่งงานว่างไม่น้อยกว่า 1,000,000 อัตรา
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการจัดหางานโดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 อัตรา การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจแฟรนไซส์ การอบรมสอนอาชีพเพื่อสร้างงานใหม่ให้แก่ผู้ว่างงาน การยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (Up skill และ Re-Skill) การเสวนาทิศทางตลาดแรงงาน การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย กิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ”กิจกรรมไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน คนหางาน งานหาคน Job Matching กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมการเสวนาและการแสดงบนเวทีที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
15/09/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
เมื่อ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมระดับจังหวัด และติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และการวางแผนการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงปีงบประมาณ 2564

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
10/07/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ช่างที่สนใจสมัครให้บริการในแอป "รวมช่าง" ย้ำนะคะว่า สมัครฟรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
03/07/2020

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
***สามารถดูผ่านเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานได้เลยคับ***

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/kamphaengphet_th/aa5b4e9c746be84c064129b0693b1de2.pdf

*** ผู้สมัครงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานทำ และสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055-705023-4 ***

*** นายจ้างที่ประสงค์จะแจ้งตำแหน่งงาน และให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055-705023-4 ***

สนพ.กำแพงเพชร ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
24/06/2020
สนพ.กำแพงเพชร ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สนพ.กำแพงเพชร ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สนพ.กำแพงเพชร ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | prnewsthailand.com

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
24/06/2020
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม | prnewsthailand.com

ผอ.สนพ.กำแพงเพชร มอบผู้แทนและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ
24/06/2020
ผอ.สนพ.กำแพงเพชร มอบผู้แทนและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ

ผอ.สนพ.กำแพงเพชร มอบผู้แทนและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผอ.สนพ.กำแพงเพชร มอบผู้แทนและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย.....

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
18/06/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กพร.เร่งเทรนแรงงานสมองกลป้อนอีอีซี
https://www.tnnthailand.com/content/44377

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ทรงพระเจริญ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรช...
03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
02/06/2020

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

เรียนฟรีมาอีกแล้วจ้าาา!!คราวนี้มาสายอาชีพบ้าง จัดมาเน้น ๆ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแ...
28/05/2020
eit.dsd.go.th

เรียนฟรีมาอีกแล้วจ้าาา!!
คราวนี้มาสายอาชีพบ้าง จัดมาเน้น ๆ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด
.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ มาเปิดโอกาสเรียนทักษะสายอาชีพผ่านเว็บไซต์ มีให้เลือกเรียนถึง 15 อาชีพสำคัญที่ตลาดต้องการสูง ประกอบด้วย
- ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมรถยนต์
- ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- ช่างซ่อมโทรทัศน์
- การซ่อมโน้ตบุ๊คและไมโครคอมพิวเตอร์
- การประกอบอาหารไทย
- ช่างขับรถยก
- ช่างเครื่องปรับอากาศ
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาเกาหลี
- ช่างพ่นสีรถยนต์
- ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
- ช่างไฟฟ้าในอาคาร
- อาชีพอิสระ (ทำดอกไม้จันทน์, ปั้นโอ่ง, เดคูพาจ)
.
ทั้งหมดจะเรียนในรูปแบบวิดีโอ สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องลงทะเบียนอะไร แค่คลิกเข้าไปที่ http://eit.dsd.go.th/dsdtraining.php ก็เลือกเรียนได้เลย ใครอยากใช้เวลาว่างช่วงนี้ให้ Super Productive ยกระดับความสามารถ เน้นทักษะสายอาชีพ ขอแนะนำเลยครับ

26/05/2020
ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

ไม่ว่าประเทศไทยจะเจอวิกฤติมาแล้วสักกี่ครั้ง เราก็ผ่านไปได้ด้วยกัน ครั้งนี้ก็เช่นกัน เราจะไม่ยอมถอยกลับ...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
25/05/2020

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

***ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ***
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก มีความประสงค์ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 389 รายงาน ผู้ที่มีความสนใจขอทรายรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 055-515248 ตั่งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
19/05/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงานชวนช่างเชื่อมเข้าประเมินการันตีคุณภาพ
https://www.innnews.co.th/economy/news_678574/

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
19/05/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
19/05/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ปลื้ม! แรงงานสนใจฝึกอาชีพออนไลน์กว่าแสนคน
https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/431120

18/05/2020
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
15/05/2020

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

สนพ.กำแพงเพชร เข้าให้คำปรึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
14/05/2020
สนพ.กำแพงเพชร เข้าให้คำปรึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

สนพ.กำแพงเพชร เข้าให้คำปรึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สนพ.กำแพงเพชร เข้าให้คำปรึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ | prnewsthailand.com

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
28/04/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

"กำแพงเพชร เมืองคนแกร่ง ร่วมแรงใจ สู้ภัยโควิด-19"

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
07/03/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สนพ.กำแพงเพชร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้และภาคความสามารถให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกการบัญชี ชั้นปีสุดท้าย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีภักดี สาขาพนักงานการใช้ทดสอบฯคอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1 มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น27 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีภักดี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร's cover photo
26/02/2020

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร's cover photo

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญช่างขึ้นทะเบียนใน Application รวมช่าง | ThaiPR.NET
26/02/2020
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญช่างขึ้นทะเบียนใน Application รวมช่าง | ThaiPR.NET

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญช่างขึ้นทะเบียนใน Application รวมช่าง | ThaiPR.NET

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญช่างที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมให้บริการในสาขา ช่างไฟ ช่างแอร์ และช่างประปา/ส...

ที่อยู่

279 หมู่ 7 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6655705071

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถาม ของกำแพง เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับผม
วันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นำโดย นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมการราชการรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการและ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร) โดยมีนายวิชัย ผิวสะอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทพบดี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง 1. สมัครด้วยตนเอง (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน) ณ สำนักทะเบียนอำเภอที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ในวันเวลาราชการ 2. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็ปไซต์ http://www.khonthai.com และ http://www.bora.dopa.go.th/Jitarsa เพื่อกรอกข้อมูลยืนยันตัวตน และเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ด่วน !!!!! สมัครก่อน....มีสิทธิ์ก่อนนะคะ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรเปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มีหอพักสำหรับผู้ไม่สะดวกในการเดินทาง #ดีกว่านี้_คงไม่มีอีกแล้ว สนใจสมัครฝึกอบรม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 👇👇👇 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร โทร 0-5570-5071-2
ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่นางวิมล. รุ่งเรืองอาจารยา. กับอาจารย์อปิชาติ. ทหรือบอด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ตั้งจุดให้บริการตรวจสภาพรถ ฟรี !!!! มีกาแฟ น้ำ ผ้าเย็นให้บริการนะคะ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร #เหนื่อยก็พัก_ง่วงก็จอดรถนอน คลินิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561
#เปิดแล้วคร้าาาาา_อีกหนึ่งรุ่น_หลังจากที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากรุ่นที่แล้ว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 สนใจสามารถได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร โทร 055-705071-2
#ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่พลาดจากรุ่นที่แล้ว 📢📢📢 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขา เทคนิคการติดตั้งกล้องวงจรปิด #เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย #รับสมัครแค่ 20 คน สมัครก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อนนะค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 📲 055-705071-2 ค่ะ หรือ สามารถสอบถามได้ที่ 👉👉👉 http://m.me/dsdkpp
เปิดแล้วค่ะ !!!!! 📢📢📢 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สำหรับสถานประกอบกิจการ หัวหน้างาน และผู้สอนงานในสถานประกอบกิจการที่รับนักศึกษาทวิภาคี และสถานประกอบกิจการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 พฤศจิกายน นี้นะค่ะ เริ่มเรียน 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 📲 055-705071-2 ค่ะ หรือ สามารถสอบถามได้ที่ 👉👉👉 http://m.me/dsdkpp
📢📢 เปิดรับสมัครแล้วค่ะ 📢📢 สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 📲 055-705071-2
📢📢 เปิดรับสมัครแล้วค่ะ 📢📢 สนใจสามารถสอบถามได้ทาง 👇👇👇 http://m.me/dsdkpp หรือโทรมาสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 📲 055-705071-2