ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC พบเห็นผู้พิการหรือมีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสรายุทธ์ เพ็งวัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและบุคลา...
14/11/2020

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นายสรายุทธ์ เพ็งวัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

13/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน​ 2563​ ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณลภัสรดา สุพิชยา และคณะ สมทบเลี้ยงขนมมิสเตอร์โดนัท และนมดัชมิลค์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ...
12/11/2020

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
คุณลภัสรดา สุพิชยา และคณะ สมทบเลี้ยงขนมมิสเตอร์โดนัท และนมดัชมิลค์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

12/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันพฤหัสบดี​ ที่ 12 พฤศจิกายน​ 2563​ ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมศิลปะสร้างสุข ประวันวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563กิจกรรมพิมพ์ภาพจากฝาขวดน้ำอุปกรณ์กระดาษ, สีน้ำ, ฝาขวดน้ำกระบวนการ...
11/11/2020

กิจกรรมศิลปะสร้างสุข ประวันวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมพิมพ์ภาพจากฝาขวดน้ำ
อุปกรณ์
กระดาษ, สีน้ำ, ฝาขวดน้ำ
กระบวนการ
ให้เด็ก ๆ นำฝาขวดน้ำจุ่มลงในสีที่ต้องการ
จากนั้นนำฝาขวดน้ำมาแต้มสีลงบนกระดาษเพื่อให้เกิดรูปภาพที่ต้องการ
ประโยชน์ของกิจกรรม
1. เรียนรู้เรื่องสี
2. พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความผ่อนคลายขณะทำกิจกรรม

11/11/2020

🎧 การจัดรายการวิทยุ ช่วงที่ 3รายการสาระดีดี จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ทางสถานีวิทยุ FM 101.00 MHz ให้ความรู้ กีฬาบอคเซีย โดยครูธรินพร ใจมาและครูวิรัช สิทธิจารย์

11/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันพุธ​ ที่ 11 พฤศจิกายน​ 2563​ ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมหนูน้อยนักคิด...วิทยาศาสตร์ ประจำวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการทดลอง “น้ำหมึกลอยได้” 👩🏻‍🔬เด็ก ๆ สนุกกั...
10/11/2020

กิจกรรมหนูน้อยนักคิด...วิทยาศาสตร์ ประจำวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการทดลอง “น้ำหมึกลอยได้” 👩🏻‍🔬

เด็ก ๆ สนุกกับการทดลอง ได้สังเกต ร่วมกันตั้งคำถาม เด็ก ๆ ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะสังคมการทำงานกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมในการสังเกต การตอบคำถาม ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง
1. น้ำเปล่า
2. น้ำส้มสายชู
3. ปากกาไวท์บอร์ดสีต่างๆ
4. จานกระเบื้อง

วิธีทดลอง

1.นำปากกาไวท์บอร์ดเขียนลงบนจานกระเบื้อง หรือวาดรูป
2.เทน้ำส้มสายชูลงในจานแล้วทิ้งไว้ นักเรียนและครูสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

👩🏻‍🔬👨🏻‍🔬กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ การสังเกตเพื่อตั้งปัญหา ฝึกทักษะการปฏิบัติ การทดลอง การรับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การมองเห็น การดมกลิ่น การสัมผัส การลิ้มรส การฟังเสียง เชื่อมโยงกับทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก การสื่อสาร และทักษะสังคม การทำกิจกรรมกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู

10/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคาร​ ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน​ พ.ศ. 2563​ ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมดนตรีสุขสันต์ ประจำวันจันทร์ 9 พ.ย.2563 การรู้จักเสียงโน้ต (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที)  ฝึกการออกเสียง การใช้สัญลักษณ...
09/11/2020

กิจกรรมดนตรีสุขสันต์ ประจำวันจันทร์ 9 พ.ย.2563 การรู้จักเสียงโน้ต (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) ฝึกการออกเสียง การใช้สัญลักษณ์มือ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะการฟัง และทักษะทางสังคม

09/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันจันทร์ ที่​ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ สมทบเลี้ยงอาหารเสริม และขนม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่เด็กพิเศษ ณ ศู...
06/11/2020

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายสมพงษ์ มาธุพันธ์
สมทบเลี้ยงอาหารเสริม และขนม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คุณชุติกาญน์  รุจินันทพัฒน์ และคณะ สมทบเลี้ยงไอศกรีมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่เด็กพิเศษ ณ...
06/11/2020

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
คุณชุติกาญน์ รุจินันทพัฒน์ และคณะ สมทบเลี้ยงไอศกรีมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ โดยนำนักเรียนไหว้พระ สว...
06/11/2020

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
จัดกิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ โดยนำนักเรียนไหว้พระ
สวดมนต์ นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา ณ อาคารเพชรจามจุรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

06/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์ ที่​ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหนู ปีการศึกษา 2563 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กิจรรมที่ 5 สมุดโน๊ตจากจานกระดาษ #วัตถุปร...
05/11/2020

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหนู ปีการศึกษา 2563 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กิจรรมที่ 5 สมุดโน๊ตจากจานกระดาษ
#วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ เช่น
- พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในเรื่องการนั่งทำกิจกรรม
- พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
- พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ในเรื่องการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง
- พัฒนาทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา ในเรื่อง การสื่อสารระหว่างเพื่อน ครู
- พัฒนาทักษะทางสังคม ในเรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
- พัฒนาทักษะทางวชาการ ในเรื่อง การนับ สี การจำแนกลักษณะ เล็กใหญ่
#ในระหว่างการทำกิจกรรม จะมีครูคอยควบคุม และชี้แนะอย่างใกล้ชิดตลอดกิจกรรม โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติด้วยตนเองให้มากที่สุด
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง มีการให้แรงเสริม เมื่อนักเรียนทำได้ นักเรียนเกิดความสุขในการทำกิจกรรม #นักเรียนมีความสุข # ผู้ปกครองมีความสุข #ครูมีความสุข

#กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหนู มีหลากหลายกิจกรรม...มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง...ลดการช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนา
สัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์อะไร...ติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะ...

05/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันพฤหัสบดี ที่​ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นาย พจรินทร์ โพธิ์เงินผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรพร้อมบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพช...
04/11/2020

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563
นาย พจรินทร์ โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
พร้อมบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
สมทบเลี้ยงอาหารเสริม พร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมศิลปะสร้างสุข ประจำวันพุธ ที่ 4 พฤิกายน 2563กิจกรรมพิมพ์สะบัดสีอุปกรณ์กระดาษ, สีน้ำ, พู่กันกระบวนการให้เด็ก ๆ นำพ...
04/11/2020

กิจกรรมศิลปะสร้างสุข ประจำวันพุธ ที่ 4 พฤิกายน 2563
กิจกรรมพิมพ์สะบัดสี
อุปกรณ์
กระดาษ, สีน้ำ, พู่กัน
กระบวนการ
ให้เด็ก ๆ นำพู่กันจุ่มลงในสีที่ต้องการ
จากนั้นเคาะ ๆ สะบัด ๆ พู่กันลงบนกระดาษเพื่อให้เกิดสี
ประโยชน์ของกิจกรรม
1. เรียนรู้เรื่องสี การผสมสี
2. เพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เกิดความผ่อนคลายขณะทำกิจกรรม

04/11/2020

🎧 ช่วงที่ 3 การจัดรายการวิทยุ รายการสาระดีดี จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ทางสถานีวิทยุ FM 101.00 MHz ให้ความรู้ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยนางสาวกนกกร มีทองและนางสาวรมิดา มุสิกะปาน 📢🌻

04/11/2020

🎧 ช่วงที่ 2 การจัดรายการวิทยุ รายการสาระดีดี จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ทางสถานีวิทยุ FM 101.00 MHz ให้ความรู้ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยนางสาวกนกกร มีทองและนางสาวรมิดา มุสิกะปาน 📢🌻

04/11/2020

🎧 การจัดรายการวิทยุ รายการสาระดีดี จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ทางสถานีวิทยุ FM 101.00 MHz ให้ความรู้ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยนางสาวกนกกร มีทองและนางสาวรมิดา มุสิกะปาน 📢🌻

04/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง​ วันพุธ​ ที่ 14 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2563 ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษ​ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมหนูน้อยนักคิด...วิทยาศาสตร์ ประจำวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการทดลอง “มหัศจรรย์ อัญชันเปลี่ยนสี” อินดิเ...
03/11/2020

กิจกรรมหนูน้อยนักคิด...วิทยาศาสตร์ ประจำวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการทดลอง “มหัศจรรย์ อัญชันเปลี่ยนสี” อินดิเคเตอร์ธรรมชาติ

เด็ก ๆ สนุกกับการทดลอง ได้สังเกต ร่วมกันตั้งคำถาม เด็ก ๆ ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะสังคมการทำงานกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมในการสังเกต การตอบคำถาม ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

อุปกรณ์การทดลอง
1.ดอกอัญชัน
2.มะนาว
3.แก้วน้ำ
4.น้ำเปล่าต้มสุก
5.หลอดหยด

วิธีการทดลอง
1.นำดอกอัญชันสดหรือแห้งมาต้มให้เดือด จากนั้นนำมากรองด้วยกระชอน แยกดอกที่ต้มออกจากน้ำ จะได้น้ำสีน้ำเงินเข้ม
2.นำน้ำมะนาวทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย ถ้าสารนั้นเป็นกรด น้ำอัญชันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วง แต่ถ้าสารนั้นเป็นเบส จะเปลี่ยนเป็นน้ำสีเขียวออกมา

เราสามารถใช้นำดอกอัญชันที่กรองแล้วมาใช้ทดสอบสารที่มีความเป็นกรดและเบส ได้โดยไม่ต้องแช่แข็ง ก็จะได้ผลการทดสอบเช่นเดียวกันกับนำไปแช่ในช่องแข็ง

นักเรียนลองนำน้ำดอกอัญชันไปทดลองกับสารอื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ว่าสารใดมีความเป็นกรด-เบส และศึกษาต่อไปว่า น้ำดอกอัญชันยังนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดได้อีกบ้าง

น้ำสีน้ำเงินของดอกอัญชันมีสารแอนโธไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์ (Indicator) เช่นเดียวกับกระดาษลิตมัส (Litmus) สามารถใช้ทดสอบกรด-เบสของสารเคมีได้ ในการทดลอง ถ้านำน้ำอัญชันที่แช่แข็งไปใส่ในแก้วที่มีน้ำเป็นกรด อัญชันที่แช่แข็งซึ่งลอยอยู่ในแก้วน้ำจะละลายเป็นสายน้ำสีแดงที่สวยงาม แสดงว่าสารนั้นเป็นกรด แต่ถ้านำไปใส่ลงในน้ำที่เป็นด่าง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่า สารนั้นเป็นเบส แต่ถ้าเป็นเบสเข้มข้นมาก ๆ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม นั่นเอง เราสามารถนำน้ำดอกอัญชันไปทดสอบสารเป็นกรด (รสเปรี้ยว) และเบส (รสฝาด) ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเราไม่ต้องชิมนั่นเอง

น้ำดอกอัญชันยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีก เช่น ในการทำอาหาร ทำขนม สามารถผสมสีให้มีสีมากขึ้น เป็นต้น

👩🏻‍🔬👨🏻‍🔬กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ การสังเกตเพื่อตั้งปัญหา ฝึกทักษะการปฏิบัติ การทดลอง การรับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การมองเห็น การดมกลิ่น การสัมผัส การลิ้มรส การฟังเสียง เชื่อมโยงกับทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก การสื่อสาร และทักษะสังคม การทำกิจกรรมกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู

03/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมดนตรีสุขสันต์ ประจำวันจันทร์ ที่ 2 พ.ย.63 การรู้จักเสียงโน้ต (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที)  ฝึกการออกเสียง การใช้สัญลัก...
02/11/2020

กิจกรรมดนตรีสุขสันต์ ประจำวันจันทร์ ที่ 2 พ.ย.63 การรู้จักเสียงโน้ต (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) ฝึกการออกเสียง การใช้สัญลักษณ์มือ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะการฟัง และทักษะทางสังคม

02/11/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีนายสม...
30/10/2020

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีนายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเพชรจามจุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายสรายุทธ์ เพ็งวัน รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมอิ่มจัง 1 บาท ตลาดย้อนยุค กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
*** ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบพระคุณคุณอัญชลี ภานานันท์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมอบรางวัลหนูน้อยนพมาศสำหรับนักเรียน และสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด

30/10/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2553 ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 คุณณรมล แสนใจกล้า และคณะ สมทบเลี้ยงอาหารเสริม และขนม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่เด็กพิเศษ...
29/10/2020

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563
คุณณรมล แสนใจกล้า และคณะ สมทบเลี้ยงอาหารเสริม และขนม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

29/10/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

28/10/2020

ช่วงที่2
🎧 การจัดรายการวิทยุ รายการสาระดีดี จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทางสถานีวิทยุ FM 101.00 MHz ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีบำบัดสำหรับคนพิการ โดยนางสาวธรินพร ใจมาและนายศักรินทร์ ฆารโสภณ🎉🎉🎉

28/10/2020

ช่วงที่1
🎧 การจัดรายการวิทยุ รายการสาระดีดี จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทางสถานีวิทยุ FM 101.00 MHz ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีบำบัดสำหรับคนพิการ โดยนางสาวธรินพร ใจมาและนายศักรินทร์ ฆารโสภณ🎉🎉🎉

กิจกรรมหนูน้อยนักคิด...วิทยาศาสตร์ ประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการทดลอง “Lava Lamp:ความหนาแน่นของสาร” เด็ก ๆ...
27/10/2020

กิจกรรมหนูน้อยนักคิด...วิทยาศาสตร์ ประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการทดลอง “Lava Lamp:ความหนาแน่นของสาร”
เด็ก ๆ สนุกกับการทดลอง ได้สังเกต ร่วมกันตั้งคำถาม เด็ก ๆ ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะสังคมการทำงานกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมในการสังเกต การตอบคำถาม ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

อุปกรณ์การทดลอง

Ø น้ำเปล่า
Ø สีผสมอาหาร (ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีม่วง)
Ø ยาเม็ดฟู่/CDR แคลเซียมชนิดเม็ด
Ø แก้วน้ำพลาสติก
Ø หลอดหยด Øน้ำมันพืช

วิธีทดลอง : วิธีการทางวิทยาศาสตร์
1. ครูนําอุปกรณ์มาให้เด็กดูและตั้งคําถามกระตุ้นความสนใจของเด็ก
2.เทนํ้าเปล่าใส่ลงในแก้วพลาสติกประมาณ 2 นิ้ว
3.เทนํ้ามันใส่ลงในแก้วประมาณเกือบเต็มแก้ว ครูให้นักเรียนสังเกตการแยกชั้นของน้ำกับน้ำมันพืช
4.นำหลอดหยดจุ่มสีผสมอาหารหยดลงไปในแก้วพลาสติกให้ทั่ว
5.รอให้สีผสมอาหารตกลงไปอยู่ก้นแก้ว นักเรียนสังเกต
6.ใส่ยาเม็ดฟู่ลงไป ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น และอภิปรายผลร่วมกัน

เพราะอะไรกันนะ?!?!

เป็นเพราะยาเม็ดฟู่ที่เกิดการละลายนําแล้วทำให้เกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เราเห็นเป็นฟอง อากาศที่ทำให้นํ้าผสมกับสีผสมอาหารจากด้านล่างบริเวณก้นแก้วลอยตัวเป็นหยดสีขึ้นไปด้านบนจนเมื่อลอยไปถึงผิวด้านบนสุดฟองอากาศก็จะแตกออกหยดนํ้าสีก็จะตกลงข้างล่าง ด้วยความหนาแน่นของน้ำที่มากกว่านํ้ามันเราจึงเห็นว่าของเหลวสีสวยในแก้วมีการเคลื่อนที่ไปมาจนกระทั่งหมดปฏิกิริยาของยาเม็ดฟู่
หรือแคลเซียม CDR นั่นเอง

👩🏻‍🔬👨🏻‍🔬กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ การสังเกตเพื่อตั้งปัญหา ฝึกทักษะการปฏิบัติ การทดลอง การรับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การมองเห็น การดมกลิ่น การสัมผัส การลิ้มรส การฟังเสียง เชื่อมโยงกับทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก การสื่อสาร และทักษะสังคม การทำกิจกรรมกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู

27/10/2020

กิจกรรมหน้าเสาธง​ วัน​อังคาร​ ที่​ 27​ เดือนตุลาคม​พ.ศ.​ 2563​ ณ​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่

เลขที่ 405 หมู่ 11 ต.หนองปลิง อ.เมือง
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:00
อังคาร 07:30 - 17:00
พุธ 07:30 - 17:00
พฤหัสบดี 07:30 - 17:00
ศุกร์ 07:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00
อาทิตย์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet

แสดงผลทั้งหมด