Clicky

Buddha Isara ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Buddha Isara, หน่วยงานราชการ, Onoi Temple, Highway 321, Kamphaeng Saen.

เปิดเหมือนปกติ

Today is a Buddhist Holy Day. Let’s learn about a practiced mind.August 17, 2016Manopubbangama dhammamanosettha manomaya...
22/08/2016

Today is a Buddhist Holy Day. Let’s learn about a practiced mind.

August 17, 2016

Manopubbangama dhamma
manosettha manomaya
manasa ce padutthena
bhasati va karoti va
tato nam dukkhamanveti
cakkamva vahato padam.

All mental phenomena have mind as their forerunner; they have mind as their chief; they are mind-made. If one speaks or acts with an evil mind, suffering follows him just as the wheel follows the hoof print of the ox that draws the cart.

Happiness is due to the mind.
Unhappiness is also due to the mind.
Merit is from the mind.
Sin is also from the mind.

All merits and sins arise from phenomena that fabricate or manipulate the mind. By its true nature, the mind does not contain any happiness, suffering, merit or sin. Its duties are simply to accept emotions, acknowledge emotions, analyze emotions and remember emotions.

But because eyes see images,
ears hear sounds,
nose smells fragrances,
tongue tastes flavors,
skin is touched,
those fabricate and manipulate the mind’s condition to be changed according to the nature of those guests that come in to dominate the mind to the point where the mind has no freedom or independence. This mind has to be endlessly enslaved by the emotions that act as fabricators and manipulators. As long as we have the wrong view and lack wisdom to understand and differentiate between what the mind is and what a mental phenomenon is, we will have to feel happiness or suffering, commit sins, make merits, and do good and bad deeds depending on where the phenomenon leads us.

Are you tired?
When will you get bored?
When will you come to a realization?
When will you get rid of garbage that has been fermenting in your mind? Don’t you feel heavy, smelly or disgusted at all?

Buddha Isara
------------------------------------------
The original Thai version/ต้นฉบับภาคภาษาไทย
https://www.facebook.com/buddha.isara/photos/a.258992393445.143292.257455723445/10154381746088446/?type=3&theater

14/08/2016

On an auspicious day, good people do, speak and think good things, but bad people seek to plant bombs and destroy.

August 12, 2016

The bombing incident happened during the nights of August 11th – 12th, which is Her Majesty’s 84th birthday and is the national Mother’s Day. This is a behavior of evil people. I don’t know whether they have parents, since they dared to do what the rest of the country wouldn’t think or do.

The Royal Thai Police summarized the bombing incident that happened at a total of 9 spots in 5 towns. The cowards dared to use innocent lives as tools to negotiate for power. They act like cornered dogs: whenever they lose a fight, they would bite even innocent people to the point where they’re injured or killed.

There is only one family line, the evil family that would perform such thuggish behavior. This family is thick-skinned and is afraid of neither the law of karma nor the law of the country. What is extremely evil is the fact that they dared to place bombs to kill people on the day that everybody was showing gratefulness to their parents. It’s also the day that people celebrate by giving alms and making merits to dedicate those merits for their parents and for Her Majesty, the mother of the land.

I don’ know whether the people that planned and carried out this incident have parents. Were they born from a tube? Is that why they felt nothing for other people’s feelings?

After the bombing in Hua Hin in the morning, a security agency sends a warning signal to the Onoi Temple that we must be increasingly careful because we may be the next target. Buddha Isara replied that, let them truly come. I’ve been waiting for a long time now.

I would like to ask all Thai people whose hearts are filled with love for the nation, religion and the king to keep your eyes and ears open. Be careful. If you see anything abnormal, please inform the officials or use your cell phones to take pictures as proof and inform police so that they can investigate. Don’t be afraid of them. Live your life normally because otherwise it will give them the edge. They want to hurt our economy and destroy peace and happiness. They want people to live in fear.

Thai people must not be afraid of them. Don’t let them threaten us.

It’s true that Thai people love peace. But at war, we fight to death. We must not bow to them. We must help to condemn and drive them out until there is no space left in this country for them to stand.

Since they dared to hurt our Thai hearts, we must tell them loudly that if they cannot love this country’s Mother and Father, they cannot live together with us. They can go and find another country to live.

Don’t be afraid of them, my fellow Thais. Fight them in whichever ways that we are able, that do not break the law and do not cause chaos in the country.

All Thai people, let’s unite our hearts as one to fight for the country, religion and the king one more time. It looks like this fight will probably be the last war for this country. Since we have come this far, let’s clean the country up, Khun Prayut, so that the country will finally be peaceful.

Buddha Isara

------------------------------------------
The original Thai version/ต้นฉบับภาคภาษาไทย
https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/10154365822288446

I would like to rejoice with all Thai families' grateful hearts.August 6, 2016Today, the 100th Year Building of the Siri...
07/08/2016

I would like to rejoice with all Thai families' grateful hearts.

August 6, 2016

Today, the 100th Year Building of the Siriraj Hospital was crowded with Thai patriots, whose hearts are grateful for the father and mother of the country.

We went to express our loyalty and to chant for His and Her Majesty’s merits, who are utmost beneficial for Thai people.

I was delighted to see everyone’s face and eyes filled with sincerity. It made me confident that the monarchy will still definitely be safe from those who mean to do harm.

Thai descendants still feel so grateful to their Thai ancestors and the Chakri Dynasty. I really thank all for their hearts that are filled with love for the country, religion and monarchy.

Oh, and tomorrow, don’t forget to go out and perform a good Thai descendant's duty to deserve the phrase, “we love the nation”. Go out and vote in the referendum on the new constitution. A lot of people should go. Everybody in the whole country, please go out in order to signal to the corrupted people so that they can realize that Thai people have brains. We don’t eat grass. We have wisdom to think for ourselves.

Go out to show off our patriots’ power. Let those foreigners that aim to overthrow the monarchy know not to even try.

Buddha Isara

See the photo album here.
https://www.facebook.com/buddha.isara/photos/?tab=album&album_id=10154348850608446

------------------------------------------
The original Thai version/ต้นฉบับภาคภาษาไทย
https://www.facebook.com/buddha.isara/photos/a.258992393445.143292.257455723445/10154349119743446/?type=3&theater

Someone like this, who doesn't cover all the bases, must be removed.July 12, 2016Mr. Suwapan Tanyuwattana recently issue...
13/07/2016

Someone like this, who doesn't cover all the bases, must be removed.

July 12, 2016

Mr. Suwapan Tanyuwattana recently issued a press release regarding the Council of State’s interpretation of Section 7 of the Sangha Act concerning the authority to forward the supreme patriarch nomination for royal endorsement.

The Council of State considered and interpreted the following 3 points:

1. The Sangha Supreme Council (SSC) has the authority to nominate the supreme patriarch.
2. The nomination submission process by SSC to the prime minister is lawful.
3. The government does not have to follow the ombudsman’s suggestions.

The Council of State interpreted all 3 aspects and insisted that “the prime minister has the authority to consider the appropriateness of the person that the SSC nominated.”

This means that the prime minister has the full sovereignty to use his discretion to consider whether one is appropriate or not.

Then why did the minister of the Prime Minister’s Office, Mr. Suwapan Tanyuwattana, who oversees the National Office of Buddhism, not speak clearly? He chose to state only that “the Council of State interpreted the nomination process of the new supreme patriarch as being lawful according to Section 7 of the Sangha Act”.

Because of Mr. Suwapan's behavior, Thai people that love Dharma, Vinaya and Buddhism couldn’t help wonder who actually wants Somdet Chuang to be the supreme patriarch. Is it the group of Somdet Chuang, Dhammakaya and Prasarn or is it Mr. Suwapan?

No wonder people have been criticizing the Director of the National Office of Buddhism for not performing his work or his duty regarding the Dhammakaya cult. Even when Dhammakaya has violated not only Dhamma and Vinaya, but also the law, Dhammakaya can still thrive, while the National Office of Buddhism is not doing anything. The minister, who has the authority to oversee the office, neglects the issue despite Dhammakaya’s obvious faults.

The minister must answer clearly why he did not reveal everything. Why was there hesitation that caused a commotion within society?

If because of this, Prasarn mobilizes the "supreme patriarch position lovers" to lobby for the position and cause chaos within society, the person who should be directly responsible is undeniably this minister of the Prime Minister’s Office.

Buddha Isara
(Thank you for the pictures from Nation TV.)

------------------------------------------
The original Thai version/ต้นฉบับภาคภาษาไทย
https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/10154279929363446

Wow, look at you excitedly flapping your wings and crowing.July 11, 2016-----------------------------------------------P...
12/07/2016

Wow, look at you excitedly flapping your wings and crowing.

July 11, 2016
-----------------------------------------------

Phra Methee Dhammacharn – Chaokhun Prasarn

July 11, 2016

On behalf of the Buddhism Protection Centre of Thailand, the Association of Scholars for Buddhism and the related network, I would like to express good wishes to the government that the Supreme Sangha Council (SSC)’s resolution on January 5, 2016 is considered upstanding and lawful. It follows a good tradition that the Sangha clergy has practiced for many ages and eras.

Now that such a resolution is both good legally and traditionally, what reasons does the prime minister have for not honoring it? What reasons does the prime minister have for not submitting the approved nomination for a new supreme patriarch for royal endorsement?

The prime minister should follow law and tradition by showing some respect to the country’s Sangha clergy and the SSC.

Don’t stall for time. Don’t adopt a political tactic in handling a matter concerning the Sangha clergy. Don’t follow groups with ill intentions against the clergy.

Follow the right procedures to ensure that peace is restored within the clergy once again.

Phra Methee Dhammacharn
Prasarn
July 11, 2016
-----------------------------------------------

When the minister of the Prime Minister’s Office, Mr. Suwapan Tanyuwattana, who oversees the National Office of Buddhism, brings the result of the Council of State’s interpretation that the nomination of Somdet Chuang by the SSC to become the new supreme patriarch is lawful, the brother came out to tremble and express his rejoice.

A question is floating that now that everything is lawful, what reasons does the prime minister have to not submit the approved nomination for a new supreme patriarch for royal endorsement?

Buddha Isara would like to provide an answer that:

This supreme patriarch of his must first be able to answer the following questions from people in society:
- As the sham monk Dhammajayo’s preceptor, how would he deal with Dhammajayo?
- How would he deal with Dhammakaya cult’s teachings that are distorted from Dhamma and Vinaya?
- How would he fix the situation of bestowing a royal title to an individual who is not a monk?
- His supreme patriarch must first come out to clear the luxury car tax evasion case and see it to its end.
- His supreme patriarch should come out to admit the mistake that he has made to the point that it may be considered a parajika offence to own a tax evaded car that is worth more than 1/24 troy ounce of gold.
- His supreme patriarch must first become socially acceptable by behaving in a way that is brave and honest to Dhamma and Vinaya instead of hiding and creating an illusion that he’s above all troubles. Even when it’s his own troubles, he has been pretending to ignore them and has done nothing.

If he thinks of ruling the religious world, he should make society believe and have faith in his bravery, morality, selflessness and honesty to Dhamma and Vinaya first. He shouldn’t keep evading and deflecting problems, showing his irresponsibility, as he has demonstrated to society so far.

Got it, bro?

Buddha Isara

------------------------------------------
The original Thai version/ต้นฉบับภาคภาษาไทย
https://www.facebook.com/buddha.isara/photos/a.258992393445.143292.257455723445/10154277132418446/?type=3&theater

Here! Power hungry people, please read and understand this.July 9, 2016-------------------------------------------------...
10/07/2016

Here! Power hungry people, please read and understand this.

July 9, 2016
--------------------------------------------------------

On Friday, Gen Prayut Chan-o-cha, the Prime Minister and the head of the National Council for Peace and Order (NCPO), talked about the Council of State’s completed interpretation of Section 7 of the Sangha Act Amendment B.E. 2535 (A.D. 1992) to the 1962 Act and the fact that he has not seen the details of such interpretation. It is considered a legal interpretation about with whom the power lies.

Gen Prayut said that he’s ready to follow the interpretation if it’s not problematic because he considers it a duty. But if there are problems regarding honesty, they must be fixed for clarity so that society knows what happens and whether there’s any bullying. We have to provide justice and see if there is clear evidence. If there are connections, the consideration must be thorough. “Don’t forget that there’s a high level of social conflict today. There are many parties of Buddhists. So today we must look at the intention. In any case, the government has to do whatever is in its legal authority, but how to do it in a way that creates acceptance and confidence. I respect all monks that are true monks. I’m a Buddhist. But people are the problem and need to be fixed. People must be able to accept each other. If the other party says, come out and let’s solve the problems together, let’s see how to clear things up, the problems must be solved through the law to build clarity”, said Gen Prayut.

The Prime Minister stated that every part is proceeding legally and that all matters must be investigated because they are all interrelated. If a supreme patriarch is appointed today and some problems or issues arise, how can he take responsibility?

Regarding the question of whether the situation has to be assessed even after it’s pointed out clearly whether the power is with the Prime Minister or with the Sangha Supreme Council, the PM said it’s not a matter of the situation. It must be assessed based on right or wrong. All legal interconnections have to be analyzed. The financial aspect and other related components must be investigated. If problems persist, which make the appointment impossible, then we can’t appoint. The police must look at that, too. It must follow the law. “The law doesn’t say that there must be an appointment regardless of whether it’s right or wrong. That’s not what the law says. It’s up to my discretion whether it should be done in such a situation. The media must help me and insist that I don’t hate anybody or any monks because they are not related to me whatsoever. This is a matter for Thai people across the whole country, particularly for Buddhists in Thailand. It’s necessary to put an end to this issue. We can’t take anyone’s side. We must be neutral and use our judgment. I’m not the only one deciding. Even when the authority is mine alone, in reality, I must listen to multiple parties concurrently. Otherwise, why would there have to be multiple agencies?” stated the PM.
www.thaipost.net
--------------------------------------------------------

In conclusion, for the Prime Minister, the law, righteousness and peace must come first. It’s not important whether and who becomes a supreme patriarch.

To repeat, it is not important who will become a supreme patriarch or not. The law, righteousness and social peace are more important. Do you understand now, ambitious people who are hungry for ranks?

In any case, I must thank those that came out to urge the government to speed up the investigation of Somdet Chuang’s tax evaded luxurious vehicle case to end quickly so that everything will be easier. 108 good things happen when there are smart people like you, brother.

All of a sudden, you came to help Buddha Isara speed up the case. Thank you 3 times, bro.

Buddha Isara
______________
The original Thai version/ต้นฉบับภาคภาษาไทย
https://www.facebook.com/buddha.isara/photos/a.258992393445.143292.257455723445/10154271699408446/?type=3&theater

Done... dah.... done done ...July 7, 2016-------------------------------------------------------‘Dhammakaya’ revealed to...
09/07/2016
ปูด'ธรรมกาย'ติดต่อมอบตัว หลัง'บิ๊กตู่'ไฟเขียวม.44เช็คบิล

Done... dah.... done done ...
July 7, 2016
-------------------------------------------------------
‘Dhammakaya’ revealed to have contacted the authorities about surrendering; ‘Big Too’ green lights the use of Section 44
The DSI disclosed that it was contacted by Wat Phra Dhammakaya to discuss surrendering after the Prime Minister gave the green light to use the NCPO’s Section 44 to deal with the situation. However, there’s a condition that bail must be granted. The DSI is ready to submit information to the AMLO to audit Dhammakaya for encroaching on natural resources.
Wednesday, July 6, 2016 at 17:04
On July 6th, a Department of Special Investigation (DSI) source revealed that Wat Phra Dhammakaya temple had contacted the DSI after the Prime Minister authorized the use of the orders under NCPO’s Section 44 to deal with Wat Phra Dhammakaya’s case if there is an opposition to the officers performing their duties. The temple inquired about the possibility of Phra Dhammajayo turning himself in before being arrested using Section 44 and about the conditions for bail after surrendering. The temple still insisted that he is to be immediately released afterwards to avoid him being incarcerated and defrocked. In addition to legal prosecution for the cases that involve money laundering, receiving stolen property and encroaching on natural resources regarding Dhammakaya branches that are located in various areas, the DSI also forwarded the information to the Anti-Money Laundering Office (AMLO) to prosecute based on the Anti-Money Laundering Act because such actions as money laundering offences can lead to assets being seized or frozen. The case is expected to clarify after July 13th, when the prosecution makes its decision known. Before this, the DSI has cooperated with the prosecution’s request to investigate the movement of money from the beginning to end in order to clearly prove that Phra Dhammajayo is a beneficiary of a large amount of cheques. DSI requested and received evidence from financial institutions in making the analysis. Most recently, there was also an additional investigation into the connection between Phra Dhammajayo and his network of various foundations.
http://www.dailynews.co.th/crime/507309
-------------------------------------------------------
What about the vertigo that you frequently felt? Have you recovered already?
What about your swollen legs? Weren’t they about to be detached? Will you be able to walk while surrendering?
What about thrombosis? If you move too much, there may be blood coagulation around your heart vessels that may cause your death.
What about your serious drug allergies? Will you be able to walk to surrender?
What about all the tricks, pretense and lies? If you turn yourself in, then people will catch on that you have been lying all this time. Where will you hide your face?
If the government did not announce the use of Section 44 to deal with you, you wouldn’t turn yourself in, would you?
If you are granted bail, all my Thai people and I will definitely have to walk to protest against the police officials because you lost your rights to be given bail when you said that you would wait until the country becomes democratic before turning yourself in.
If the officials still grant you bail, I think there's no hope for our country’s judicial system.
Buddha Isara
______________
The original Thai version/ต้นฉบับภาคภาษาไทย
https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/10154264725978446

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยทางวัดพระธรรมกายได้ติดต่อขอเข้ามอบตัว หลังจากที่นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณเปิดทางใช้คำสั่งมาตรา 44 ของคสช.จัดการ แต่มีเงื่อนไขต้องได้รับการประกันตัว พร้อมชงข้อมูลปปง.สอบสาขาธรรมกาย บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อยู่

Onoi Temple, Highway 321
Kamphaeng Saen
73140

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Buddha Isaraผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Kamphaeng Saen บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่มีการปฏิบัติในทุกทางดำเนินแห่งพัฒนาการนั้นพิสุทธิ์คือการปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องเรียกชื่อธรรมขวางธรรม ธรรมชาติ ปรกติภาพ
ไม่มีอนิจังในอันใดเมื่ออนัตตาปรากฏความไม่มีอัตตาก็สิ้นสุดอนิจจังที่เที่ยงแท้อันหมายถึงยังงัยก็อนิจจังไม่มีอันใดควรแก่การสนใจมีแต่สัจจธรรมความจริงดำเนินไปพัฒนาการไปอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จบไปแล้วนั้นแหละสมบูรณ์พื้นฐานธรรมสภาวะแล้วจะดูจักรู้อันใดก็ถูกผิดก็ถูกอย่างผิดปรกติภาวะคือธรรมะที่พัฒนาไปไม่หยุดยั้งทว่าผิดถูกถูกผิด
เจดีย?สยัมภูวนาถทรุดไปนานแล้วนะ
สุดยอดครับหัวใจนักสู้สายธรรมสังคะพุท

ะธอิสระ
x

Kamphaeng Saen บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ Kasetsart Uni กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน หน่วยทุนการศึกษา  กองกิจการน โรงเรียนวัดหนองปลาไหล-ปานพล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพง สถานปฏิบัติธรรม บ้านตั้งใจตรง ดอนตูม นครปฐม