คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน

เปิดเหมือนปกติ

"การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ Happy อินทรีย์แท้"การจัดการฟาร์มเบื้องต้น ธรรมชาติของการเลี้ยงไก่ หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์...
07/10/2021
เกษตรในจอ ขอจองในใจ EP 21 l การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ Happy อินทรีย์แท้

"การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ Happy อินทรีย์แท้"
การจัดการฟาร์มเบื้องต้น ธรรมชาติของการเลี้ยงไก่
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
https://www.facebook.com/agriresearch2020

การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ Happy อินทรีย์แท้การจัดการฟาร์มเบื้องต้น ธรรมชาติของการเลี้ยงไก่ หากสนใจสามารถติดต่อ...

ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://iad....
07/10/2021

ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=25001

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 19 พ.ย.2564

กิจกรรมร่วมพูดคุยกับทีม ❤️ KUCSI ❤️

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมพูดคุยกับทีม ❤️ KUCSI ❤️ พี่แนน พี่กัน พี่หญิง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ผ่าน Cisco Webx Meeting
ลงทะเบียนสำหรับบุคลากร https://forms.gle/DavQevJJCgxqrj4y5
ลงทะเบียนสำหรับนิสิต https://forms.gle/oPhyPZLeTg5v1S4W6

ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=25001

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 19 พ.ย.2564

กิจกรรมร่วมพูดคุยกับทีม ❤️ KUCSI ❤️

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมพูดคุยกับทีม ❤️ KUCSI ❤️ พี่แนน พี่กัน พี่หญิง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ผ่าน Cisco Webx Meeting
ลงทะเบียนสำหรับบุคลากร https://forms.gle/DavQevJJCgxqrj4y5
ลงทะเบียนสำหรับนิสิต https://forms.gle/oPhyPZLeTg5v1S4W6

Timeline Photos
06/10/2021

Timeline Photos

แจ้งรายชื่อนิสิตเข้ารับวัคซีนวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/drive/folders/1xbr4qogfeLt0A9ez-FvqIyVXBEWR4Q6u?usp=sharing

ให้นิสิตที่มีรายชื่อ เข้ารับวัคซีนในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

"GAP แปลงข้าว"....ในรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ --------------------------------------------วิทยากรโดย...คุณธรรมธวัช แสงงา...
06/10/2021
รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ เรื่อง GAP แปลงข้าว

"GAP แปลงข้าว"....ในรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์
--------------------------------------------
วิทยากรโดย...คุณธรรมธวัช แสงงาม
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลิตรายการโดย...ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากรโดย...คุณธรรมธวัช แสงงามศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสนผลิตรายการโดย...ภาควิชาส่งเสริม...

Photos from สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์'s post
06/10/2021

Photos from สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์'s post

06/10/2021

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565
คุณสมบัตินิสิตที่ขอผ่อนผันฯ
1. นิสิตชายเกิดปี พ.ศ. 2544 หรือปีก่อนหน้าและยังไม่ดำเนินการยื่นเรื่องผ่อนผัน
2. ไม่สำเร็จรายวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3
เอกสารประกอยการผ่อนผันฯ
1. สำนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ สำเนาด้านหน้า-หลัง ลงในกระดาษ A4 ทั้งด้านหน้า-หลัง
6. สำเนา สด.35 จำนวน 2 ฉบับ
7. แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร)
ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/ku.th/sasd-kps/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95/%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AF-2565?authuser=0

Photos from สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์'s post
05/10/2021

Photos from สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์'s post

04/10/2021

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนทำงานออนไลน์ (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

และขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ Add Line Group "ทุนทำงาน KU KPS" ตาม QR Code หรือ http://line.me/ti/g/lVdA6u-H6C

ตรวจสอบรายชื่อ ทาง https://drive.google.com/file/d/1CfofLtYNjOjoXF-2RzP79pQF3NU3gzN-/view?usp=sharing

04/10/2021

กองบริหารการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบผลการทดสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) ปี 2564

📌 สำหรับนิสิตรหัส 61 ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี
📌 สำหรับนิสิตรหัส 60 ที่เรียนหลักสูตร 5 ปี หรือ 6 ปี

โดยนิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ระบบ SET-Scores (https://esd.kps.ku.ac.th/setscores/login.php)

*** ทั้งนี้ หากนิสิตรายใดไม่ได้เข้ารับการทดสอบ และมีความประสงค์จะยื่นผลสอบ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด) สามารถยื่นผลสอบได้ภายในช่วงเวลาขอจบการศึกษาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา ***

Photos from Kasetsart University's post
01/10/2021

Photos from Kasetsart University's post

01/10/2021

กลับมาแล้วค่าาา มะขามป้อมแช่อิ่ม ของดีจากฟาร์มบางเบิด ส่งตรงจากสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
ห่างหายไปนานเลยวันนี้มีแล้วนะคะ ที่เรือนเกษตรอภิรมย์

ปกติแล้วจะมีแค่กระปุกเล็ก วันนี้ทางสถานีฯ ทำแบบแพคใหญ่มาให้ด้วยค่ะ ดูรายละเอียดได้เลยที่รูปนะคะ

น้ำมะขามป้อมน้ำผึ้งโซดาก็มีแล้วน้าาา

เรือนเกษตรอภิรมย์ โดยคณะเกษตร กำแพงแสน
เปิด จ-ศ เวลา 8.30-16.30น.
พิกัด 📍 https://goo.gl/maps/42M5p7EKqBJLjMHs6
โทร 085-940-2239

Photos from กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
01/10/2021

Photos from กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบ...
01/10/2021

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงมุทิตาจิตแก่ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าพบ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิกา...
01/10/2021

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าพบ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อรับมอบของที่ระลึก ในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2564 ณ อาคารชูชาติ กำภู

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะเกษตร กำ...
01/10/2021

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง จากโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
บุคลากรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่
1. รศ.ดร. สุริยะ สะวานนท์ และคณะนักวิจัย ภาควิชาสัตวบาล
ผลงาน “การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้
2. ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล และคณะนักวิจัย ภาควิชาพืชสวน
ผลงาน “ห้องบ่มและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ ยังได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุริยะ สะวานนท์ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ อีกด้วย

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิชัย อินนุรักษ์ ผ...
01/10/2021

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิชัย อินนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริการกลาง พร้อมทีมงาน พร้อมด้วยบุคลากร และ ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานฟาร์ม
29/09/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานฟาร์ม

ฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานฟาร์ม

Photos from Kasetsart University's post
27/09/2021

Photos from Kasetsart University's post

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธ...
27/09/2021

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง "การจัดการสินค้าออนไลน์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์" ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผศ.ดร. รพี ดอกไม้เทศ และ ดร. สุเมธ ชัยไธสง ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ใน ต.รางพิกุล ณ ห้องประชุม อบต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

Mobile Uploads
27/09/2021

Mobile Uploads

ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน
พัฒนาโดย ผศ.ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง และ น.ส.ศิริสุดา บุตรเพชร ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

* วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมง
กาเนต (KMnO4) (ด่างทับทิม)
* วิเคราะห์ง่าย และได้ผลรวดเร็ว ราคาถูก
* สารเคมีไม่เป็นอันตราย
* ปริมาณอินทรียวัตถุในดินใช้สําหรับคําแนะนําปุ๋ยไนโตรเจน ทําให้จัดการปุ๋ยได้เหมาะสมกับพืช
. อินทรียวัตถุในดินมากใช้ปุ๋ย N น้อย
. อินทรียวัตถุในดินน้อยใช้ปุ๋ย N มาก

"การขอรับรองแปลงอินทรีย์" ในรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์วิทยากรโดย....วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ...
27/09/2021
รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ เรื่อง การขอรับรองแปลงอินทรีย์

"การขอรับรองแปลงอินทรีย์" ในรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์
วิทยากรโดย....วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลิตรายการโดย...ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

วิทยากรโดย....วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสนผลิตรายการโดย...ภาควิช.....

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.กนกกร สินมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ อนุสาขาวิชาจุลินทรีย์ดิ...
23/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.กนกกร สินมา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ อนุสาขาวิชาจุลินทรีย์ดิน
สังกัด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
*ตามคำสั่ง มก. ที่ 1698/2564

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.กนกกร สินมา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ อนุสาขาวิชาจุลินทรีย์ดิน
สังกัด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
*ตามคำสั่ง มก. ที่ 1698/2564

Photos from กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน's post
23/09/2021

Photos from กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน's post

Timeline Photos
23/09/2021

Timeline Photos

แบบสำรวจความต้องการเดินทางไปรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ในวันที่ 28 กันยายน 2564

เฉพาะนิสิตที่ได้รับการยืนยันจากทางศูนย์วัคซีน KU
และดำเนินการยืนยันการเข้ารับวัคซีนผ่าน SMS เรียบร้อยแล้ว

ปิดรับคำตอบวันที่ 25 กันยายน 2564

กรอกแบบสำรวจทาง https://forms.gle/Wo32DuwxYiDdJiUs7

ขอเชิญเข้าร่วม Joint Degree Program Webinar series รูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ "Digging deeper for better understanding of chi...
23/09/2021

ขอเชิญเข้าร่วม Joint Degree Program Webinar series รูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ

"Digging deeper for better understanding of chilling injury in pineapple fruit"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาประเทศไทย)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ link ด้านล่าง
https://forms.gle/Sip3SKTcSjKAyDg36

-----------------------------
Joint Degree Program Webinar series

Topic "Digging deeper for better understanding of chilling injury in pineapple fruit"
by Assoc.Prof. Kietsuda LUENGWILAI
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University

Date&Time : October 8, 2021 at 2.00 p.m. (Thailand)
Platform : ZOOM

To obtain the Zoom link, please visit https://forms.gle/Sip3SKTcSjKAyDg36

ขอเชิญเข้าร่วม Joint Degree Program Webinar series รูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ

"Digging deeper for better understanding of chilling injury in pineapple fruit"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาประเทศไทย)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ link ด้านล่าง
https://forms.gle/Sip3SKTcSjKAyDg36

-----------------------------
Joint Degree Program Webinar series

Topic "Digging deeper for better understanding of chilling injury in pineapple fruit"
by Assoc.Prof. Kietsuda LUENGWILAI
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University

Date&Time : October 8, 2021 at 2.00 p.m. (Thailand)
Platform : ZOOM

To obtain the Zoom link, please visit https://forms.gle/Sip3SKTcSjKAyDg36

ประกาศ !!!  ... บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 ขอให้เข้าบันทึกข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำ...
23/09/2021

ประกาศ !!! ... บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 ขอให้เข้าบันทึกข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระบบสำรวจข้อมูลที่ลิงก์ https://jobsurvey.ku.ac.th/main/ ...ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564

ประกาศ !!! ... บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 ขอให้เข้าบันทึกข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระบบสำรวจข้อมูลที่ลิงก์ https://jobsurvey.ku.ac.th/main/ ...ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564

Congratulations and we are pround of you. ขอแสดงความยินดีกันนิสิตคนเก่งที่มีผลคะแนนสอบ Top 10 ของคณะเกษตร กำแพงแสน และผล...
22/09/2021

Congratulations and we are pround of you.
ขอแสดงความยินดีกันนิสิตคนเก่งที่มีผลคะแนนสอบ Top 10 ของคณะเกษตร กำแพงแสน และผลคะแนนส่วน Reading Comprehension สูงสุด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการสอบ KU-EXITE ประจำปี 2564

22/09/2021

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่ต้องการเข้าร่วมอบรมการใช้ Microsoft Office เบื้องต้น ครั้งที่ 2 Microsoft Excel

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting ทาง
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mba6eadc27e8eacfd5c438784e0cef23f
Meeting number: 2514 360 5039
Password: 1234

โดยนิสิตที่เข้าร่วมจะต้องมีโปรแกรม Microsoft Excel นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิจกรรมด้านวิชาการ จำนวน 1.5 ชั่วโมง

ขอแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตรในสาขาวิชาการปร...
21/09/2021

ขอแสดงความยินดี
ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
*ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี
ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
*ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์สังกัด ภาควิชาสัตว...
21/09/2021

ขอแสดงความยินดี
ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์
สังกัด ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ในสาขาวิชาสัตวบาล
*ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี
ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์
สังกัด ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ในสาขาวิชาสัตวบาล
*ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

โครงการ “นิสิตอาสา KU พารอด” นำโดย นายเอกราช น้อยเวศ นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ประธานโครงการ พร้อมนิสิตสมาชิก...
21/09/2021

โครงการ “นิสิตอาสา KU พารอด” นำโดย นายเอกราช น้อยเวศ นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ประธานโครงการ พร้อมนิสิตสมาชิกในโครงการ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้ที่ขาดคุณทรัพย์ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่บกพร่องทางร่างกายเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน ณ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

พร้อมเสิร์ฟ-พร้อมส่งKasetapirom cafe
20/09/2021

พร้อมเสิร์ฟ-พร้อมส่ง
Kasetapirom cafe

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน...
17/09/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละลองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561-2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยนิสิตทุนพระราชทานจากคณะเกษตร กำแพงแสน 2 คน ได้แก่ Mr. Pha Ratha หลักสูตร วท.ม. วิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ) และ Mr. Tong Piny หลักสูตร วท.ม. วิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ) ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อทำการปรับปรุ...
17/09/2021

วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อทำการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรและกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นประธานการประชุม มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 44 คน และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 26 คน รวม 70 คน ณ ห้องประชุม 1 ห้องโรจนสุพรรณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

Photos from Taiwan Education Center,Thailand's post
17/09/2021

Photos from Taiwan Education Center,Thailand's post

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0988324655

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเกษตร กำแพงแสนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเกษตร กำแพงแสน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Kamphaeng Saen บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "การใช้ Application เพื่อนประเมินตนเองก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ให้แก่ เกษตรกรและผู้สนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อจัดเก็บเป็นฐานของมหาวิทยาลัย KU.KPS.Sports Hero เพื่อประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนและนิสิตต่อไป โดยกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/sG1wSXxuxK3UKJvs9 ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ขอบคุณคะ
อนุสิทธิบัตร > อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ > อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา ------------ ผลงานโดย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ----------- รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3y7z7Pc
สนใจสมัครได้ครับ
คณะเกษตร กำแพงแสน มุ่งพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รศ.ดร.ปภพ สนชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร โดย ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ที่ปรึกษาภายนอก พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยง นำโดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้นลอย อาคารศูนย์ มก.กพส.
ขออนุญาตแอดมิน ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานค่ะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัครตำแหน่งงานครู และ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 1. ครูภาษาอังกฤษ (Toeic ไม่น้อยกว่า 750) 2.ครูภาษาญี่ปุ่น (ผลสอบระดับ N2-N1) 3.ครูภาษาจีน 4.ครูประจำชั้น ป.1-3 (จบเอกประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาอื่นๆ) 5.ครูคณิตศาสตร์ 6.ครูวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี - ชีว - วิทย์ทั่วไป) 7.ครูสังคมศึกษา 8.ครูภาษาไทย 9.ครูคอมพิวเตอร์ 10.ครูสอนศิลปะ (วาดมือ + กราฟฟิค) 11. ครูแนะแนว 12.ผู้ช่วยครูประจำชั้นอนุบาล 13.เจ้าหน้าที่งานเอกสารวิชาการ / งานทะเบียน 14. พยาบาลประจำโรงเรียน 15. นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 16. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) 17. ธุรการ งานบัญชี - กาารเงิน 18. ครูสอนบาสเกตบอลระดับประถมศึกษา ท่านที่สนใจสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 080-2983652 หรือ ห้องไลน์@ มดงาน อาคาร 3 คลิก https://lin.ee/x1uAUtk ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติม ได้ที่ www.ektra.ac.th ขอบคุณค่ะ
มาทำความรู้จัก Futurefarm กันให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ😄 เราคือตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาในการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเกษตรและปศุสัตว์ที่อเมริกา แบบมีรายได้ และมีสวัสดิการประกันคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาการทำงาน 1 ปีเต็ม ❤❤ ❌❌ประสบการณ์ดำเนินงานมากกว่า 20 ปีมั่นใจในความปลอดภัย ไม่ลอยแพน้องๆแน่นอนค่ะ❌❌ 🛎 วางแผนการฝึกงานในเมืองนอก🛎 📞 0972458294, 0909186023 ‼ Line: @futurefarm (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า) ‼ Facebook:https://www.facebook.com/myfuturefarm/
การเรียนในมหาวิทยาลัยและการได้ทำกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์คือสิ่งสำคัญในแง่มุมการทำงาน หลายคน เคยปฏิเสธ และทิ้งโอกาสดีๆ ที่ได้รับเข้ามา จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป จะเข้าใจเมื่อเข้าสู่โลกการทำงานจริงและการใช้ชีวิตจริง ซึ่งแตกต่างชีวิตในวัยเรียน เพียง แค่ 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นเอง Cr.พี่วุฒิดี้ https://kps.ku.ac.th/.../training-seminar-4/1791-it-64
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
มีข่าวดีคนอยู่หอและรักการปลูกต้นไม้ ตอนนี้มีเปลือกมะพร้าวสับลูกเต๋า ขุยมะพร้าว จำหน่าย !! ส่งฟรีหอใน หอนอกหรือระแวกใกล้เคียง !! 1 kg. ราคา 15 บาท 5 kg. ราคา 60 บาท ขุยมะพร้าว 1 kg. ราคา 10 บาท
มีข่าวดีคนอยู่หอและรักการปลูกต้นไม้ ตอนนี้มีเปลือกมะพร้าวสับลูกเต๋า ขุยมะพร้าว จำหน่าย !! ส่งฟรีหอใน หอนอกหรือระแวกใกล้เคียง !! 1 kg. ราคา 15 บาท 5 kg. ราคา 60 บาท ขุยมะพร้าว 1 kg. ราคา 10 บาท
ขายแกลบดำ ราคาถูก จำนวนมาก ที่ อ. อู่ทอง จง สุพรรณบุรี