Clicky

คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน

เปิดเหมือนปกติ

Official Trailer : KUniverse หนังสั้นในวาระ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยแนวคิดจากท่านอธิการบดี ดร. จงรัก วัชรินทร์ร...
03/02/2023
ภาพยนต์ตัวอย่าง KUniverse - Official Trailer

Official Trailer : KUniverse หนังสั้นในวาระ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยแนวคิดจากท่านอธิการบดี ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ จากเหล่านักแสดงหน้าใหม่เลือด KU เต็มคาราเบล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนที่สนใจอยากเรียน อยากรู้จัก และรัก “เกษตรศาสตร์”
มาตามดูกันว่า เด็กวัยรุ่น 4 คนที่มีปูมหลังหลากหลาย และความต้องการที่แตกต่างกัน จะค้นพบความหมายใหม่ของชีวิต ผ่านเส้นทางการเรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินกับชีวิตผู้คนตามรายทางของพวกเขาในแง่มุมใดบ้าง
ติดตามชม เพื่อความภาคภูมิใจในศาสตร์แห่งเกษตร ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่สร้างความกินดี อยู่ดีแก่สังคมไทยตลอด80 ปีและตลอดไป

ภาพยนตร์สั้น KUniverse (Official Trailer) ฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📌เปิดรับสมัครแล้วโครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 13❤️ หลักสูตรที่ผู้เรียนพึงพอใจมากที่สุด เนื้อ...
03/02/2023

📌เปิดรับสมัครแล้วโครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 13
❤️ หลักสูตรที่ผู้เรียนพึงพอใจมากที่สุด เนื้อหากระชับที่สุด มีเทคนิคทำข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนที่ดีที่สุด และที่สุดของที่สุดของการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้
✍🏻 Academic Writing Skills
📖 Academic Reading Techniques
📊 Academic Presentation Training
👍 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองการผ่านเกณฑ์เพื่อนำไปใช้สมัครเรียนต่อปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทุกวิทยาเขต 💯
👍 เรียนออนไลน์ผ่านซูม ZOOM วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.30 - 20.30 น.
👍 เริ่มวันที่ 20/21/22/23/24/27/28 กุมภาพันธ์ และ 1/2/3/7/8/9/10/13/14/15/16 มีนาคม 2566
👍 ****มีการสอบเก็บคะแนน On-site ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 66
เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน *****
📌📌 รับสมัครวันนี้ ถึง 13 ก.พ. 2566 ราคา 5,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบ)
Link สมัคร - - >> https://forms.gle/uUssPgwqwR5SSgho6

📌เปิดรับสมัครแล้วโครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 13
❤️ หลักสูตรที่ผู้เรียนพึงพอใจมากที่สุด เนื้อหากระชับที่สุด มีเทคนิคทำข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนที่ดีที่สุด และที่สุดของที่สุดของการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้
✍🏻 Academic Writing Skills
📖 Academic Reading Techniques
📊 Academic Presentation Training
👍 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองการผ่านเกณฑ์เพื่อนำไปใช้สมัครเรียนต่อปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทุกวิทยาเขต 💯
👍 เรียนออนไลน์ผ่านซูม ZOOM วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.30 - 20.30 น.
👍 เริ่มวันที่ 20/21/22/23/24/27/28 กุมภาพันธ์ และ 1/2/3/7/8/9/10/13/14/15/16 มีนาคม 2566
👍 ****มีการสอบเก็บคะแนน On-site ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 66
เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน *****
📌📌 รับสมัครวันนี้ ถึง 13 ก.พ. 2566 ราคา 5,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบ)
Link สมัคร - - >> https://forms.gle/uUssPgwqwR5SSgho6

03/02/2023
https://www.twibbonize.com/80thkuframe

ร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษ 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวน KU ทุกรุ่น, คนไทยทุกคน ใส่กรอบรูปโปรไฟล์ที่ https://www.twibbonize.com/80thkuframe แล้ว download มาเปลี่ยนรูปใน Social Media ทุกช่องทาง 🙏😁

03/02/2023
พิธีลงนาม MOU การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม (ระดับปริญญาเอก)ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ...
02/02/2023

พิธีลงนาม MOU การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม (ระดับปริญญาเอก)
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
----------------------------------------
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม (Memorandum of Agreement to Establish the Joint Degree Program in Agricultural Science) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Satoru TSUCHIKAWA Dean of Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University และ Professor Jun MURASE Assistant to Dean Professor Kazuhiro KAWAKITA Senior Presidential Advisor, Nagoya University ร่วมลงนาม ในการนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรของ มก. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ทั้งนี้ โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วมดังกล่าว เป็นการศึกษาภายใต้หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (นานาชาติ) คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/ku.th/agrkps-eduserv/international-program

#คณะเกษตรกำแพงแสน

ร่วมงานวันสถาปนา มก. ครบรอบ 80 ปี ----------------------------------------คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....
02/02/2023

ร่วมงานวันสถาปนา มก. ครบรอบ 80 ปี
----------------------------------------
คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี เริ่มด้วยวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการ และบุกเบิกวางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ในการนี้ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา ได้ร่วมวางพวงมาลาพร้อมกันด้วย จากนั้น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 81 รูป และร่วมรับฟังการแสดงดนตรี ในหอประชุมใหญ่ มก. ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

เตรียมให้พร้อม...TCAS66 รอบที่ 2 (QUOTA)เปิดรับสมัคร 16 ก.พ. - 22 มี.ค. 2566คณะเกษตร กำแพงแสนที่นี่.. พร้อม มอบขุมทรัพย์...
01/02/2023

เตรียมให้พร้อม...
TCAS66 รอบที่ 2 (QUOTA)
เปิดรับสมัคร 16 ก.พ. - 22 มี.ค. 2566
คณะเกษตร กำแพงแสน
ที่นี่.. พร้อม มอบขุมทรัพย์ความรู้..ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สมัครได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/agrikps-admission
-------------------------------
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร
1.เกษตรศาสตร์
2.เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3.สัตวศาสตร์
4.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-------------------------------
โควตา เพียบบบบบ...เล๊ยยยย!!!!
- รับตรงเขตพื้นที่
- บุตรเกษตรกรและยุวเกษตรกร
- โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
- โควตาสาธิต
- โควตาทีมชาติ

#สมัครเรียน #เรียนต่อ #ปริญญาตรี #คณะเกษตรกำแพงแสน

เตรียมให้พร้อม...
TCAS66 รอบที่ 2 (QUOTA)
เปิดรับสมัคร 16 ก.พ. - 22 มี.ค. 2566
คณะเกษตร กำแพงแสน
ที่นี่.. พร้อม มอบขุมทรัพย์ความรู้..ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

สมัครได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/agrikps-admission
-------------------------------
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร
1.เกษตรศาสตร์
2.เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3.สัตวศาสตร์
4.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-------------------------------
โควตา เพียบบบบบ...เล๊ยยยย!!!!
- รับตรงเขตพื้นที่
- บุตรเกษตรกรและยุวเกษตรกร
- โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
- โควตาสาธิต
- โควตาทีมชาติ

#สมัครเรียน #เรียนต่อ #ปริญญาตรี #คณะเกษตรกำแพงแสน

01/02/2023

มก. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ Higher Education and Leadership for Global Goals: Sustainable Development and Beyond

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อหลัก คือ Higher Education and Leadership for Global Goals: Sustainable Development and Beyond ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. – 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เช่น การบริการจัดการองค์กรในภาพรวม การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก การจัดการศึกษา การวิจัยขั้นสูง การต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ การให้บริการวิชาการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และงบประมาณ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น โดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ศาสตร์ของความยั่งยืน มั่นคง และสู่ความเป็นสากลในฐานะประชากรโลก

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนขอแสดงความยินดี กับ1.ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจูคณบดี...
31/01/2023

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขอแสดงความยินดี กับ
1.ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู
คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา
2.รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น
"ศิษย์เก่าปฐพี-เคมีก่ารเกษตรดีเด่น"
ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2566

31/01/2023

ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร ! ! !
สำหรับการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566
จากประตูพหลโยธิน ถึงประตูวิภาวดีรังสิต
พบกัน 3 -11 กุมภาพันธ์ นี้
เวลา 10.00 - 22.00 น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 1 (Portfo...
30/01/2023

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 ทั้ง 3 หลักสูตร (เกษตรศาสตร์, เครื่องจักกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) จำนวน 112 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะเกษตร กำแพงแสน ในรูปแบบออนไลน์

#คณะเกษตรกำแพงแสน

Timeline photos
30/01/2023

Timeline photos

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

"ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล"ในรายการคณะเกษตร กำแพงแสน Onsite----------------------------------โดย ศาสตราจารย์ ด...
30/01/2023
ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล

"ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล"
ในรายการคณะเกษตร กำแพงแสน Onsite
----------------------------------
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
https://youtu.be/gCDOdumsklo

#คณะเกษตรกำแพงแสน

รายการคณะเกษตร กำแพงแสน Onsiteตอน "ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล"โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์ภาควิ.....

คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการจัด “การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชากีฏวิทยา” ต่อคณะกรรมการสรรหาและผู้ปฏิบัติงานของภาคว...
30/01/2023

คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการจัด “การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชากีฏวิทยา” ต่อคณะกรรมการสรรหาและผู้ปฏิบัติงานของภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10:30 น -12:00น ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

30/01/2023
agri.kps.ku.ac.th

ประกาศจากกรมวิชาการเกษตร
รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง "นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)"
ผูัสนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
และติดต่อได้ตามที่ระบุในเอกสาร ตามลิงค์

Photos from คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.'s post
30/01/2023

Photos from คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.'s post

คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิท...
27/01/2023

คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ อนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, TOA Lead Assessor, และ EdPEx Lead Assessor ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเ...
27/01/2023

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา และผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด นำโดย คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร รองประธานกรรมการบริษัทฯ และ คุณสราวุธ อุ่นเรือน ผู้จัดการบริษัทฯ เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ทั้งยังได้ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันที่ 26 มกราคม 2566 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมน...
26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nagoya University โดยมีนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. นางสาวนฤมล คัมภีร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา
2. นายเตชิต วิเศษณกุล ภาควิชาปฐพีวิทยา
3. นางสาวจิราพรรณ หลิวคง ภาควิชาโรคพืช
4. นางสาวณัฐอนงค์ วงศ์ทอง ภาควิชาพืชสวน
5. นายอรรถพล มงคลชัยโกวิท ภาควิชาพืชสวน
6. นายกรวิชญ์ โยมเมือง ภาควิชาสัตวบาล
7. นางสาวสุกุมาร สังข์วรรณะ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ทั้งนี้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nagoya University เป็นโครงการฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น และ นิสิตจาก Nagoya University เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทย ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอข้อสรุปที่ได้จากจากการศึกษาดูงาน ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ และ อาจารย์สุชาดา กรุณา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสต...
26/01/2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ และ อาจารย์สุชาดา กรุณา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในกิจกรรม "คลีนิคโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ ปลุกพลังสร้างความพร้อมสู่ GLOBE Student Research Competition 2023" โครงการ "ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น" ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครนายก

#คณะเกษตรกำแพงแสน

26/01/2023
CLIP สรุปภาพรวมแบบสั้น ๆ ไม่เกิน 5 นาที Mechatronic Design 15พย65

ทีม Mechatronic Design จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประกวดหุ่นยนต์ในโครงการ Smart Agricultural Robot Contest 2021
โดยทีม Mechatronic Design ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาหุ่นยนต์อารักขาพืช 🙂

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิศวกรรมและระบบการเกษตร ภาควิชาอาหาร เกษตรกรรม และทรัพยากรชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ...
26/01/2023

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิศวกรรมและระบบการเกษตร ภาควิชาอาหาร เกษตรกรรม และทรัพยากรชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ได้นำคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากโปรแกรม "ASE's Visiting Program for International Intership Students" จำนวน 90 คน เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

น้องนิสิตสมัครเข้าร่วมการทดสอบ ตามวิทยาเขตที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [.th])📍 วิทยาเขตกำ...
26/01/2023

น้องนิสิต

สมัครเข้าร่วมการทดสอบ ตามวิทยาเขตที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่
(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [.th])

📍 วิทยาเขตกำแพงแสน
https://forms.gle/bNZEbF3jx4jJ8duPA

สิ่งที่ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร KU Digital Literacy นะคะ

น้องนิสิต

สมัครเข้าร่วมการทดสอบ ตามวิทยาเขตที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่
(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [.th])

📍 วิทยาเขตกำแพงแสน
https://forms.gle/bNZEbF3jx4jJ8duPA

สิ่งที่ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร KU Digital Literacy นะคะ

“โคพันธุ์กำแพงแสน” ความภูมิใจของชาวเกษตรศาสตร์
26/01/2023

“โคพันธุ์กำแพงแสน” ความภูมิใจของชาวเกษตรศาสตร์

รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุ "กรมส่งเสริมการเกษตร"
26/01/2023

รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุ "กรมส่งเสริมการเกษตร"

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่
🔹ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
🔹ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
🔹ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
🔹ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
🔹ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
🔹ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
🔹ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
🔹ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
🔹ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
🔹ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 55 อัตรา

⏰รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2566
🟢ที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com
📱สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2579 3690 หรือ 0 2940 6031

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณ...
25/01/2023

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ทีมผู้บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ทั้งยังได้ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้อง ดร.มนู เจียรวนนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ บริษัท กลุ่มมิตรผล โ...
25/01/2023

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ บริษัท กลุ่มมิตรผล โดย ดร.สมหวัง อนุสนธิ์พรเพิ่ม ผู้ชำนาญการพันธุ์อ้อย ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรอ้อย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ในการเข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 และได้ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจ...
24/01/2023

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับ นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มรว.จิยากร เสสะเวช และ นายมนตรี ปทัฏฐานมนตรี ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์จากคณะเกษตร กำแพงแสน และร่วมกันปลูกไว้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ได้ครบกำหนดเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ยังได้มอบพันธ์ุไม้ผล (ส้มโอพันธ์ุทองดีและขาวน้ำผึ้ง, ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ทวายและมาเลย์, มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์) เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย ฟาง และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อใช้สำหรับการปลูกแปลงไม้ผลและแปลงผักสวนครัว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

#คณะเกษตรกำแพงแสน

"ชันโรงรุ่งอรุณ...กับการเกษตร"ตอน รายการคณะเกษตร กำแพงแสน Onsite---------------------------------โดย ดร.ดวงทิพย์ กันฐาภา...
24/01/2023
ชันโรงรุ่งอรุณ.. กับการเกษตร

"ชันโรงรุ่งอรุณ...กับการเกษตร"
ตอน รายการคณะเกษตร กำแพงแสน Onsite
---------------------------------
โดย ดร.ดวงทิพย์ กันฐา
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

รายการคณะเกษตร กำแพงแสน Onsiteชันโรงรุ่งอรุณ...กับการเกษตร---------------------------------โดย ดร.ดวงทิพย์ กันฐาภาควิชากีฏวิทยา คณะเ...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รับมอบทุนการศึกษาจำนวนเงิ...
23/01/2023

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รับมอบทุนการศึกษาจำนวนเงิน 20,000 บาท จาก ร้านครุยสุพรรณ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ บริษัท อีสท์ เวสท...
23/01/2023

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 และปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

📌30/4/2023 🏃🏃เตรียม Start ไปพร้อมกัน..   #คณะเกษตรกำแพงแสน  #วิ่งไหนดี #วิ่งมาราธอน #วิ่งกัน #งานวิ่ง #วิ่งทั่วไทย
20/01/2023

📌30/4/2023
🏃🏃เตรียม Start ไปพร้อมกัน..

#คณะเกษตรกำแพงแสน #วิ่งไหนดี #วิ่งมาราธอน #วิ่งกัน #งานวิ่ง #วิ่งทั่วไทย

20/01/2023
วันที่ 18-19 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบ...
20/01/2023

วันที่ 18-19 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัการโรคของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อไฟทอปเทอร์ร่า และเชื้อฟิวซาเรียม” ในโครงการส่งเสริมอาชีพ "กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร รุ่นที่ 1 ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จัดโดย สมาคมทุเรียนใต้ ร่วมกับ สมาคมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย เทศบาลตำบลบ้านส้อง และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

#คณะเกษตรกำแพงแสน
ขอบคุณภาพจากเพจ สมาคมทุเรียนใต้ - SDA

คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ มก. จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "How to deal with breast myopathies? and principle of...
19/01/2023

คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ มก. จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "How to deal with breast myopathies? and principle of meat processing in western and Italian style" ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ตึกไบโอเทค B คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ...
19/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 และปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ให้โอว...
19/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และกล่าวเปิด "การนำเสนอผลงานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE" ในโครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meeting จัดโดย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที ภาควิช...
18/01/2023

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย Prof.Dr. AntonellaDalleZotte อาจารย์ประจำ University of Padova, Padova, Italy ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์เนื้อ (Meat science) และผู้ติดตาม ในโอกาสมาเป็นวิทยากร การสัมมนาหัวข้อ "How to deal with breast myopathies? and principle of meat processing in western and Italian style" ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2566 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าเยี่ยมชม อาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับโล่ในพิธีมอบโล่เกียรติคุณด้านบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาวิชาการ...
18/01/2023

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับโล่ในพิธีมอบโล่เกียรติคุณด้านบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งพิจารณาสรุปผลงานโดย กองบริหารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับโล่เกียรติคุณ 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทส่วนงาน ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการประจำปี 2565 สูงสุด อันดับที่ 3 รับมอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
2. ประเภทบุคลากร ที่มีจำนวนโครงการพัฒนาวิชาการ สูงสุด
อันดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร ภาควิชาโรคพืช
รับมอบแทนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช
3. ประเภทบุคลากรของส่วนงานได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2565 สูงสุด ภายในส่วนงาน
ลำดับที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา สีมันตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

#คณะเกษตรกำแพงแสน

13/01/2023

ที่อยู่

Kasetsart University
Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0988324655

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเกษตร กำแพงแสนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเกษตร กำแพงแสน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Kamphaeng Saen บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำมะลิสกัดเข้มข้น น้ำกุหลาบสกัดเข้มข้น และน้ำกะเพราสกัดเข้มข้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่ทางร้าน The Premium at KU เลือกไปออกรายการทีวี ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของภาควิชาฯ ไปอุดหนุนได้ที่ร้าน The premium @ KU นะคะ

🧑‍🔬👩‍🔬 ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สามารถศึกษารายละเอียดสาขาวิชา ตามภาพ 👇

📅เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 22 เมษายน 2565

📌สมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.grad.ku.ac.th/application/app65_f2/

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร 086-940-1576 ในวันและเวลาราชการ
#สัตวบาลกำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน
🎉เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รายละเอียดสาขาวิชา คลิก 👇
http://www.grad.ku.ac.th

📅เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 22 เมษายน 2565

📌สมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.grad.ku.ac.th/application/app65_f2/

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร 086-940-1576 ในวันและเวลาราชการ
#สัตวบาลกำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสน
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในวันสถาปนา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 20 ปี ณ อาคารชูชาติ กำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน การขออนุญาตเข้าพื้นที่ จำเป็นต้องมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

• หลักฐานรับรองผลการตรวจ ATK จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม
หรือ
• ใบรับรองผลการตรวจ ATK จากแพทย์
หรือ
• ใบรับรอง ATK ที่ส่วนราชการออกให้
ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และผลตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่จะเข้าพื้นที่
กรุณาตรวจสอบผลการอนุมัติ ที่ https://itservice.kps.ku.ac.th/covid-entryform/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 061-5539939
งานเกษตรศาสตร์..ปีนี้จัดวันที่เท่าไหร่ครับ..
สวัสดีค่ะ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 เป็นกิจกรรมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ได้จัดโครงการประกวดที่เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี รวมทีมกันเข้ามาส่งผลงานประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กับโครงการ Young Ocean for Life Innovation Challenge เงินรางวัลมูลค่ากว่า 540,000 บาท สมัครฟรีโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2564 ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวนัดดาวัลย์ ระวีคำ โทร. 099-124-1615 / 061-551-9910 E-mail: [email protected] Facebook Fanpage: PTTEP Teenergy
https://www.facebook.com/805433516168438/posts/4552769764768109/
แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการจัดการอบรมใน "โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2565" ให้ตรงกับความต้องการของนิสิตได้ถูกต้อง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuQuHbzExPQJXcOj4mU6myFZM0oWhstma2p-uTDoOJdQXr9Q/viewform
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "การใช้ Application เพื่อนประเมินตนเองก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ให้แก่ เกษตรกรและผู้สนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อจัดเก็บเป็นฐานของมหาวิทยาลัย KU.KPS.Sports Hero เพื่อประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนและนิสิตต่อไป โดยกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/sG1wSXxuxK3UKJvs9

ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับภายในวันที่ 1 กันยายน 2564

ขอบคุณคะ
อนุสิทธิบัตร
> อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์
> อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา
------------
ผลงานโดย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
-----------
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3y7z7Pc
สนใจสมัครได้ครับ
x

Kamphaeng Saen บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ปฐพีวิทยา กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแส ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลั หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ Kasetsart Uni หน่วยทุนการศึกษา  กองกิจการน Gap อะไหล่แต่ง และ เดิม สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ช่างดำ' กำแพงแสน ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแ Buddha Isara