คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน

เปิดเหมือนปกติ

04/01/2022

📣📣ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ พุทธอุทยานเกษตรกำแพงแสน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

โปรโมท EP82 ตอนโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการจัดการ
04/01/2022
โปรโมท EP82 ตอนโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการจัดการ

โปรโมท EP82 ตอนโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการจัดการ

@เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน

03/01/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับที่ 34 เรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565
ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 14 มกราคม 2565

Photos from กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสน's post
30/12/2021

Photos from กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสน's post

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์🐥 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด (จ.ฉะเชิงเทรา) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Executive)" ...
30/12/2021

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
🐥 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด (จ.ฉะเชิงเทรา) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง
"เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Executive)" สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 📱
085-4395444, 088-2094228 หรือกรอกใบสมัครผ่าน [email protected] หรือส่ง resume มาทางอีเมล [email protected] ได้เลยครับ🙏
#ร่วมงานกับดั๊กคิง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
🐥 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด (จ.ฉะเชิงเทรา) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง
"เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Executive)" สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 📱
085-4395444, 088-2094228 หรือกรอกใบสมัครผ่าน [email protected] หรือส่ง resume มาทางอีเมล [email protected] ได้เลยครับ🙏
#ร่วมงานกับดั๊กคิง

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาสัตวศาสตร์สังกัด ภาควิชาสัตวบ...
30/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
สังกัด ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
*ตามคำสั่ง มก. ที่ 2769/2564
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
สังกัด ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
*ตามคำสั่ง มก. ที่ 2769/2564
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริสุดา บุตรเพชรสังกัด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิท...
30/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร
สังกัด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ
*ตามคำสั่ง มก.ที่ 2735/2564
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร
สังกัด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ
*ตามคำสั่ง มก.ที่ 2735/2564
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

Timeline photos
29/12/2021

Timeline photos

นิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พักอาศัยใน ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าค่าน้ำ เดือน ธันวาคม 2564 (กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2565)ได้ทาง http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/sasd/dorm_bill_utility.php
หากท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งสลิปการชำระเงินในระบบเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 90/2564เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่...
29/12/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 90/2564
เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ” วิทยากรโดย ร...
29/12/2021

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ” วิทยากรโดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้บริหารและคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสนเข้าร่วมการประชุม ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน และ ผ่านระบบ Online

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และ นายสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยกา...
29/12/2021

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และ นายสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

Photos from Kasetapirom cafe's post
29/12/2021

Photos from Kasetapirom cafe's post

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.อภิญญา สุพิชญ์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร...
29/12/2021

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.อภิญญา สุพิชญ์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาส...
28/12/2021

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อมอบเงินสบทบ กองทุนเจียไต๋ ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์ จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ต่อไป ในโอกาสนี้ ยังได้มอบกระเข้าของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 และได้เยี่ยมชมกลุ่มอาคาร ดร.มนู เจียรวนนท์ ณ บริเวณด้านข้างเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน

28/12/2021

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ไทยฟิต มาชวนกันฟิตอีกครั้งไปกับ KU CALFIGHT X THAIFIT
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
เชิญชวนนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการ KU CALFIGHT X THAIFIT สะสมแอคทีฟ แคลอรี่ให้ครบ 12,000 กิโลแคลอรี่และเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 60 วัน
ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
ระยะเวลาการสะสมแคลอรี่ ตั้งแต่ 24 ธันวาคม - 24 มีนาคม 2565
🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃‍♀️🏃🏃‍♂️
แบ่งเป็น 4 ประเภท
1. นิสิต สะสมแคลอรี่ครบ 12,000 กิโลแคลอรี่ขึ้นไปและมีการเข้าร่วมโครงการ 60 ครั้งขึ้นไป มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลเสื้อที่ระลึก จำนวน 220 รางวัล และนิสิต มก. ทุกวิทยาเขตที่สะสมระยะทางครบตามเวลาที่กำหนด รับชั่วโมงกิจกรรมด้านสุขภาพ 1 กิจกรรม
2. บุคลากร สะสมแคลอรี่ครบ 12,000 กิโลแคลอรี่ขึ้นไปและมีการเข้าร่วมโครงการ 60 ครั้งขึ้นไป มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลเสื้อที่ระลึก จำนวน 220 รางวัล
3. ศิษย์เก่า สะสมแคลอรี่ครบ 12,000 กิโลแคลอรี่ขึ้นไปและมีการเข้าร่วมโครงการ 60 ครั้งขึ้นไป มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลเสื้อที่ระลึก จำนวน 220 รางวัล
4. ประชาชนทั่วไป สะสมแคลอรี่ครบ 12,000 กิโลแคลอรี่ขึ้นไปและมีการเข้าร่วมโครงการ 60 ครั้งขึ้นไป มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลเสื้อที่ระลึก จำนวน 220 รางวัล
รวมของรางวัลกว่า 880 รางวัล‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

กติกา
1. ออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี่ ให้ได้ อย่างน้อย 60 วัน ตลอดโครงการ
2. ผลรวมแคลอรี่ ตลอดโครงการ ตั้งแต่ 12,000 Cal ขึ้นไป

ผู้ทำสำเร็จตามกติกาข้อ 1 และ 2 จะได้รับสิทธิลุ้นจับฉลากรับเสื้อที่ระลึกจาก KU
(รายชื่อผู้ทำกิจกรรมถูกต้อง ครบถ้วนทั้งหมด จะถูกนำเข้าโปรแกรมสุ่ม เพื่อให้รางวัล)

การส่งผล

1. ส่งผล "การออกกำลังกาย" ที่ระบุ แคลอรี่ที่เผาผลาญ (Active Cal) และในภาพระบุวันที่ออกกำลังกายด้วย
2. ส่งผลได้ 1 ครั้ง ต่อ วันที่ทำกิจกรรม (แนบภาพได้สูงสุด 3 ภาพ)
3. ภาพผลกิจกรรมจะต้องมี
- ประเภทการออกกำลังกาย เช่น วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน เต้น เล่นสเกต โยคะ ฯลฯ
- วันที่ออกกำลังกาย
- ระยะเวลาที่ออกกำลังกาย
- แคลอรี่ที่เผาผลาญ

สมัครพร้อมกันเวลา 10.00 น. ที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
https://www.thai.fit/c/kucf21/
-----------------------
#KUCALFIGHT
#THAIFIT #THAIDOTFIT #THAIFITGROUP

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณเมธี สุกุลธนาศร ประธานกรรมการ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด พร้อมด้วย คุณสุนันทา เทศท...
28/12/2021

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณเมธี สุกุลธนาศร ประธานกรรมการ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด พร้อมด้วย คุณสุนันทา เทศทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
28/12/2021

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์ คณะศิลปศาสตร์แล...
28/12/2021

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณมณฑนี อุบลสิงห์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...
28/12/2021

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณมณฑนี อุบลสิงห์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

Photos from คณะเกษตร กำแพงแสน's post
28/12/2021

Photos from คณะเกษตร กำแพงแสน's post

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสต...
27/12/2021

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ขอขอบคุณ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ทุกท่านที่มาลงแรงช่วยกันในวันนี้.. คณะฯ สวยด้วยมือเรา
24/12/2021

ขอขอบคุณ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ทุกท่าน
ที่มาลงแรงช่วยกันในวันนี้.. คณะฯ สวยด้วยมือเรา

24/12/2021

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย วิชาการ ทางด้านจุลทรรศน์และจุลวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 39th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST39) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ดูรายละเอียดการประชุมวิชาการฯ และส่งบทความได้ที่ http://microscopythailand.org/mst39

บ่ายนี้... เรามีนัดกันขอชวน..บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสนร่วมแรงปลูกหญ้า และ ต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน...
24/12/2021

บ่ายนี้... เรามีนัดกัน
ขอชวน..บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมแรงปลูกหญ้า และ ต้นไม้
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าคณะฯ ให้สวยงาม

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก. พร้อมอาจารย์ ...
24/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก. พร้อมอาจารย์ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

คริสต์มาสนี้...มาสมัครเรียนที่นี่กันคณะเกษตร กำแพงแสน TCAS65 รอบที่1 (ครั้งที่2)25 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65รายละเอียดเพิ่มเต...
24/12/2021

คริสต์มาสนี้...มาสมัครเรียนที่นี่กัน
คณะเกษตร กำแพงแสน
TCAS65 รอบที่1 (ครั้งที่2)
25 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/

คริสต์มาสนี้...มาสมัครเรียนที่นี่กัน
คณะเกษตร กำแพงแสน
TCAS65 รอบที่1 (ครั้งที่2)
25 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้แทน บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทอง...
23/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้แทน บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

Timeline photos
23/12/2021

Timeline photos

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ 30 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพ.ศ. 2565 วิทยาเขตกำแพงแสน

🌤ในวันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 2565 ณ พุทธอุทยานเกษตรกำแพงแสน เวลา 07.00 น.

📍สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญออกโรงทาน สามารถติดต่อได้ที่ นายศักดิเดช อุบลสิงห์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 089-8980568

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลา...
23/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “คณบดีพบผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน” โดย ผู...
23/12/2021

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “คณบดีพบผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ นำเสนอบทบาทและทิศทางในการพัฒนานิสิต ตอบข้อซักถามระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต จากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแผนงานกิจการนิสิต โดย คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องประชุมเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะประมง โดย นายณัฐพงษ์ ปานขาว ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย...
22/12/2021

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะประมง โดย นายณัฐพงษ์ ปานขาว ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าพบคาร...
22/12/2021

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าพบคาระวะ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ทั้งยังได้ปรึกษาหารือเรื่องการบริหารงานร่วมกัน ณ อาคารชูชาติ กำภู

ข่าวดี!!...โควตาพิเศษสำหรับบุตร-หลานเกษตรกรไทยทุกคนTCAS65 รอบที่ 1 (ครั้งที่2) รอบนี้เปิดรับแค่ 3 หลักสูตร น่ะ .... คณะเ...
22/12/2021

ข่าวดี!!...โควตาพิเศษสำหรับบุตร-หลานเกษตรกรไทยทุกคน
TCAS65 รอบที่ 1 (ครั้งที่2) รอบนี้เปิดรับแค่ 3 หลักสูตร น่ะ ....
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุตร-หลานเกษตรกร ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะเกษตร กำแพงแสน
จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1) เกษตรศาสตร์
2) เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
** ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Tel.061-5539939
Line ID: agr_eduserv

ข่าวดี!!...โควตาพิเศษสำหรับบุตร-หลานเกษตรกรไทยทุกคน
TCAS65 รอบที่ 1 (ครั้งที่2) รอบนี้เปิดรับแค่ 3 หลักสูตร น่ะ ....
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุตร-หลานเกษตรกร ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะเกษตร กำแพงแสน
จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1) เกษตรศาสตร์
2) เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
** ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Tel.061-5539939
Line ID: agr_eduserv

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้แทนจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง)   บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ...
22/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้แทนจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต...
22/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2564 จาก บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 20,000 บาท ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0988324655

เว็บไซต์

http://agri.kps.ku.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเกษตร กำแพงแสนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเกษตร กำแพงแสน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Kamphaeng Saen บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานเกษตรศาสตร์..ปีนี้จัดวันที่เท่าไหร่ครับ..
สวัสดีค่ะ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 เป็นกิจกรรมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ได้จัดโครงการประกวดที่เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี รวมทีมกันเข้ามาส่งผลงานประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กับโครงการ Young Ocean for Life Innovation Challenge เงินรางวัลมูลค่ากว่า 540,000 บาท สมัครฟรีโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2564 ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวนัดดาวัลย์ ระวีคำ โทร. 099-124-1615 / 061-551-9910 E-mail: [email protected] Facebook Fanpage: PTTEP Teenergy https://www.facebook.com/805433516168438/posts/4552769764768109/
แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการจัดการอบรมใน "โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2565" ให้ตรงกับความต้องการของนิสิตได้ถูกต้อง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuQuHbzExPQJXcOj4mU6myFZM0oWhstma2p-uTDoOJdQXr9Q/viewform
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "การใช้ Application เพื่อนประเมินตนเองก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ให้แก่ เกษตรกรและผู้สนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อจัดเก็บเป็นฐานของมหาวิทยาลัย KU.KPS.Sports Hero เพื่อประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนและนิสิตต่อไป โดยกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/sG1wSXxuxK3UKJvs9 ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ขอบคุณคะ
อนุสิทธิบัตร > อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ > อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา ------------ ผลงานโดย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ----------- รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3y7z7Pc
สนใจสมัครได้ครับ
คณะเกษตร กำแพงแสน มุ่งพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รศ.ดร.ปภพ สนชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร โดย ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ที่ปรึกษาภายนอก พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยง นำโดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้นลอย อาคารศูนย์ มก.กพส.
ขออนุญาตแอดมิน ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานค่ะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัครตำแหน่งงานครู และ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 1. ครูภาษาอังกฤษ (Toeic ไม่น้อยกว่า 750) 2.ครูภาษาญี่ปุ่น (ผลสอบระดับ N2-N1) 3.ครูภาษาจีน 4.ครูประจำชั้น ป.1-3 (จบเอกประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาอื่นๆ) 5.ครูคณิตศาสตร์ 6.ครูวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี - ชีว - วิทย์ทั่วไป) 7.ครูสังคมศึกษา 8.ครูภาษาไทย 9.ครูคอมพิวเตอร์ 10.ครูสอนศิลปะ (วาดมือ + กราฟฟิค) 11. ครูแนะแนว 12.ผู้ช่วยครูประจำชั้นอนุบาล 13.เจ้าหน้าที่งานเอกสารวิชาการ / งานทะเบียน 14. พยาบาลประจำโรงเรียน 15. นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 16. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) 17. ธุรการ งานบัญชี - กาารเงิน 18. ครูสอนบาสเกตบอลระดับประถมศึกษา ท่านที่สนใจสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 080-2983652 หรือ ห้องไลน์@ มดงาน อาคาร 3 คลิก https://lin.ee/x1uAUtk ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติม ได้ที่ www.ektra.ac.th ขอบคุณค่ะ
มาทำความรู้จัก Futurefarm กันให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ😄 เราคือตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาในการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเกษตรและปศุสัตว์ที่อเมริกา แบบมีรายได้ และมีสวัสดิการประกันคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาการทำงาน 1 ปีเต็ม ❤❤ ❌❌ประสบการณ์ดำเนินงานมากกว่า 20 ปีมั่นใจในความปลอดภัย ไม่ลอยแพน้องๆแน่นอนค่ะ❌❌ 🛎 วางแผนการฝึกงานในเมืองนอก🛎 📞 0972458294, 0909186023 ‼ Line: @futurefarm (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า) ‼ Facebook:https://www.facebook.com/myfuturefarm/
การเรียนในมหาวิทยาลัยและการได้ทำกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์คือสิ่งสำคัญในแง่มุมการทำงาน หลายคน เคยปฏิเสธ และทิ้งโอกาสดีๆ ที่ได้รับเข้ามา จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป จะเข้าใจเมื่อเข้าสู่โลกการทำงานจริงและการใช้ชีวิตจริง ซึ่งแตกต่างชีวิตในวัยเรียน เพียง แค่ 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นเอง Cr.พี่วุฒิดี้ https://kps.ku.ac.th/.../training-seminar-4/1791-it-64
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ