TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หรือ Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดิมมีชื่อว่า "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย"(สวป.) ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506" และได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติ "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522" สืบเนื่องจากการจัดตั้ง "กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม" ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2522 และให้ วว. เป็นหน่วยงานในกำกับ ต่อมาในปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและชื่อกระทรวงใหม่เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
(12)

เปิดเหมือนปกติ

ด่วน! มติ กมอ. ยกเลิกเรียนปริญญาตรี 8 ปีไม่จบ ไม่ถูก ‘รีไทร์’ (อ่านรายละเอียดตาม link) https://www.matichon.co.th/educat...
14/10/2020
ด่วน! มติกมอ. ยกเลิกเรียนป.ตรี 8 ปีไม่จบ ไม่ถูก 'รีไทร์'

ด่วน! มติ กมอ. ยกเลิกเรียนปริญญาตรี 8 ปีไม่จบ ไม่ถูก ‘รีไทร์’
(อ่านรายละเอียดตาม link)
https://www.matichon.co.th/education/news_2394342

ด่วน! มติกมอ. ยกเลิกเรียนป.ตรี 8 ปีไม่จบ ไม่ถูก 'รีไทร์'ด่วน! มติกมอ. ยกเลิกเรียนป.ตรี 8 ปีไม่จบ ไม่ถูก 'รีไทร์'ด่วน...

12/10/2020
🏆 วว.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563"
10/10/2020

🏆 วว.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563"

วันนี้ วว.นำวิธีล้างพืชผักให้สะอาด เพื่อลดสารพิษมาฝากทุกท่านค่ะ .. 🍅🍠🍍
09/10/2020

วันนี้ วว.นำวิธีล้างพืชผักให้สะอาด เพื่อลดสารพิษมาฝากทุกท่านค่ะ .. 🍅🍠🍍

กรมประชาสัมพันธ์
08/10/2020

กรมประชาสัมพันธ์

💥💥 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

📣📣 ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายเสื้อสีเหลืองในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน

08/10/2020
07/10/2020
รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทย ช่วงคิดได้ทำได้ ..ผลงานวิจัย วว. "บรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อการจำหน่

🎥🎞 เชิญรับชมคลิปวิดีโอรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทย ช่วงคิดได้ทำได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ..นำเสนอผลงานวิจัย วว. "บรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์" (บันทึกเทปสัมภาษณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563)

📌📌ติดตามได้ที่ : https://youtu.be/ZVh03d1brQE

🔬 วว.วิจัยและพัฒนาครีมต้านเชื้อรา ที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังบริเวณข้อพับ  จากสารสกัดอบเชยเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📞 ...
06/10/2020

🔬 วว.วิจัยและพัฒนาครีมต้านเชื้อรา ที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังบริเวณข้อพับ จากสารสกัดอบเชยเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 025779104 , 025779092
email : [email protected]
r[email protected]

พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ไพศาล ...ทรงพระเจริญ
02/10/2020

พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ไพศาล ...ทรงพระเจริญ

01/10/2020
29/09/2020
จากการลงพื้นที่ของ  ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการตรวจเยี...
27/09/2020

จากการลงพื้นที่ของ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ผลการดําเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วว. ร่วมกิจกรรมฯ ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กันยายน 2563 ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง วว. พร้อมนำเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

👍🎉ชม/ช้อป ..สินค้าหัตถศิลป์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน & นิทรรศการ Koyoyi Project 2020 อย่าพลาด 9-13 ตุลาคม 63 @เซ็นทรัลเฟสต...
26/09/2020

👍🎉ชม/ช้อป ..สินค้าหัตถศิลป์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน & นิทรรศการ Koyoyi Project 2020
อย่าพลาด 9-13 ตุลาคม 63 @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

กระทรวง อว. ...กระทรวงแห่งอนาคต สร้างเศรษฐกิจไทย
25/09/2020

กระทรวง อว. ...กระทรวงแห่งอนาคต สร้างเศรษฐกิจไทย

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ฉบับนี้นำเสนอเรื่องเด่นจากปกมากมาย• ถอดรหัสการจัดการเทคโนโลยีและนวั...
24/09/2020

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ฉบับนี้นำเสนอเรื่องเด่นจากปกมากมาย
• ถอดรหัสการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• งานบริการอุตสาหกรรม ต้องทำด้วยใจ พัฒนาต่อไปสู่นวัตกรรมบริการ บทสัมภาษณ์ รอง ผวว.บอ.
• ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงวัย ตอนที่ 1

และบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ในแบบฉบับออนไลน์ ดาวน์โหลดอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ที่
https://www.tistr.or.th/dio/serials/serials-contents.php?c=3503

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ...กุญแจแก้ปัญหาความยากจน
17/09/2020

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ...กุญแจแก้ปัญหาความยากจน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
16/09/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.เอนก รมว.อว. ย้ำ วว. ต้องทำวิจัยรองรับอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ
วันที่ 16 กันยายน 2563 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. และคณะผู้บริหาร อว. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร วว. คณะกรรมการบริหาร และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. และคณะผู้บริหาร วว. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความสำเร็จและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/2061-tistr-160963
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

11/09/2020

การตรวจทดสอบ safety valve online เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ

10/09/2020

ขอเชิญชม คลิปความรู้ .. เรื่อง ไขความลับของไข่นก จากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กันค่ะ

🔈 ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) บริการเทคโนโลยีจุลินทรีย์ครบวงจรแห่งเดียวในไทย .. 👍
02/09/2020

🔈 ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) บริการเทคโนโลยีจุลินทรีย์ครบวงจรแห่งเดียวในไทย .. 👍

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา Packaging Testing for E-commerce ในวันที่ 18 กันยาย...
02/09/2020

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา Packaging Testing for E-commerce ในวันที่ 18 กันยายน นี้

"พรีไบโอติก" และ "โพรไบโอติก" 2 คำนี้ที่มักจะได้ยินในโฆษณาผลิตภัณฑ์นม หรืออาหารเสริม กันอยู่บ่อยครั้ง .. วันนี้ วว.จะมาไ...
01/09/2020

"พรีไบโอติก" และ "โพรไบโอติก"
2 คำนี้ที่มักจะได้ยินในโฆษณาผลิตภัณฑ์นม หรืออาหารเสริม กันอยู่บ่อยครั้ง ..
วันนี้ วว.จะมาไขข้อข้องใจ ว่า "พรีไบโอติก" และ "โพรไบโอติก" คืออะไร และมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรค่ะ .. 🍎🍌🍞

เศษผักมีค่า .. 🍅🍆สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้ 🐖ช่วยลดขยะและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 🌏🌱วันนี้ วว.นำวิธีการผลิตอาหารสั...
28/08/2020

เศษผักมีค่า .. 🍅🍆
สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้ 🐖
ช่วยลดขยะและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 🌏🌱

วันนี้ วว.นำวิธีการผลิตอาหารสัตว์จากขยะอินทรีย์
มาฝากค่ะ

📻 เชิญติดตามรับฟังรายการ 🎧 "เล่าสู่กันฟัง" สัมภาษณ์  🎤 นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม .. ในวันศุกร์ที่ 28 ...
26/08/2020

📻 เชิญติดตามรับฟังรายการ 🎧 "เล่าสู่กันฟัง"
สัมภาษณ์ 🎤 นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม .. ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 15.40-15.55 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 Mhz.

25/08/2020
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติกชีวภาพ" วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร ADMIN

25/08/2020
สัมมนาเชิงปฏิ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติกชีวภาพ" วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร ADMIN

25/08/2020
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติกชีวภาพ" วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร ADMIN

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา Food Packaging for Delivery Trends and Application ในงา...
21/08/2020

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา Food Packaging for Delivery Trends and Application ในงาน Food&Hotel Thailand 2020 ณ BITEC บางนา วันที่ 9 กันยายน 2563 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศบท.วว. สัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญติดตาม Live สด .. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติกชีวภาพ" วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา ...
20/08/2020

ขอเชิญติดตาม Live สด .. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และพลาสติกชีวภาพ" วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ได้ทาง Fanpage Facebook : TISTR

ขอเชิญอ่าน "จดหมายข่าว วว." ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563
18/08/2020

ขอเชิญอ่าน "จดหมายข่าว วว." ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563

18/08/2020
วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เชิญชวนเข้ารับการอบรมเรื่อง Flexible Packaging for Food Safety ในวันที่ 10-11 กันยายน นี้
14/08/2020

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เชิญชวนเข้ารับการอบรมเรื่อง Flexible Packaging for Food Safety ในวันที่ 10-11 กันยายน นี้

12/08/2020

ที่อยู่

คลองห้า
Khlong Luang
12120

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : "วว. เป็นองค์กรในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" โทร : +66 0 2577 9000 โทรสาร : +66 0 2577 9009 Call Center : +66 0 2577 9300

เบอร์โทรศัพท์

+6625779300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วารสารออนไลน์ของสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) โดยกองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) เป็นสื่อกลางแบ่งปันข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของ วว. เป็นความรู้ด้านการจัดการความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและการทำงานที่สามารถนำมาใช้เป็น Lesson Learn สามารถเปิดดู KMlite ฉบับ e-Magazine รวมถึง สามารถ Download ข้อมูลย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ [สทส.] https://www.tistr.or.th./dio หรือ ที่ ฺฺOnline Bookshelf https://www.tistr.or.th/dio/main/kmlite-contents.php?vi=v13i3
เรียน ผู้บริหาร / พนักงาน / ลูกจ้าง วว. ทุกท่าน สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) ขอเชิญทุกท่านพบกับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งแนะนำหนังสือเล่มใหม่ๆ หลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ เต็มไปด้วยสารประโยชน์ เพลิดเพลินกับการอ่านผ่อนคลายแบบสบายๆ ผ่าน วารสารออนไลน์ KMlite พร้อมทั้งร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลประจำฉบับ ทั้งนี้สามารถเปิดอ่าน KMlite ได้ที่เว็บไซด์ https://www.tistr.or.th/dio/main/kmlite-shelf.php โดยฉบับนี้ เราจะมาแบ่งปันข่าวสารความรู้ในเรื่อง - Happiness and Health: หน้ากากอนามัย สวมใส่ปลอดภัยจาก.....ห่างไกลไวรัส - Think ‘n’ Talk: ชวนคิด ชวนคุย กับ ผบส.ใกล้เกษียณ - [email protected]: งานวิจัยใช้ได้จริง : กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน ล็อคกลิ่นอยู่หมัด - บนชั้นหนังสือ: แนะนำหนังสือน่าอ่าน บนชั้นหนังสือ o Money 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข o NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับที่ 226 (พฤษภาคม 2563) o นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับ 493 เดือนพฤษภาคม 2563 o ชีวจิต ฉบับที่ 518 (1 พฤษภาคม 2563 มารีน่า บาเล็นซิเอก้า) - Knowledge Station: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงโควิด-19 - สุดเส้นขอบฟ้า: To See Seoul ตอน ตะลุยชมดอกไม้ในโซล - ปัญญาบรรเจิด: Light Up Your Brain กับ TSC for New normal พร้อมกับ คำถามเพื่อร่วมสนุกประจำฉบับ : ข้อที่ 1. TSC คืออะไร ? ข้อที่ 2. กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน เป็นงานวิจัยของหน่วยงานใด ? ข้อที่ 3. ใครคือ ผบส. ใกล้เกษียณ ที่เราไปชวนคิด ชวนคุยกันในฉบับนี้ ? ท่านสามารถส่งคำตอบ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 (หากตอบถูกหลายท่าน ขอใช้วิธีการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดี) หรือ หากท่านมีคำแนะนำ ติชม หรือ ต้องการเขียนบทความร่วมเผยแพร่ สามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ตามที่แจ้งนี้ E-mail : [email protected] หรือ [email protected] สำหรับ คำถามประจำฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ไม่มีผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกนะคะ ลองใหม่กับคำถามประจำฉบับนี้นะคะ e-Magazine: สามารถ Download ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ [สทส.] ที่ http://www.tistr.or.th./dio หรือ จากเว็บไซต์ วว. ในส่วนของ E-library ห้องสมุด http://klc.tistr.or.th/main/kmlite-shelf.php