Clicky

NIMT Electrical Metrology Club

NIMT Electrical Metrology Club Electrical Metrology Club...National Institute of Metrology (Thailand)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post
18/05/2022

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post

#ElectricalClub1
18/03/2022

#ElectricalClub1

‼ NIMT Seminar Alerts‼

"แล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้ง" 😊

✅ ชวนท่านที่สนใจ ร่วมงานสัมมนามาตรวิทยาไฟฟ้า #Electrical Club ครั้งที่ 1/2565 (ONLINE)
เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมร่วมแบ่งปันความคิดเห็น มุมมอง หรือข้อเสนอแนะของท่าน ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการขยายขอบข่ายการวัดปริมาณทางไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการของ มว. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ห้ามพลาดนะคะ😊 แล้วพบกัน วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น.

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 👇
https://www.nimt.or.th/seminar/index.php?menu=projectdetail&idproject=16

#สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ #มว. #มาตรฐานการวัดแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

04/03/2022

นาฬิกาอะตอมแห่งประเทศไทย นวัตกรรมขับเคลื่อนงานวิจัย เรื่องของ “เวลา” ที่เรารู้จักหรือใช้กันอยู่ทุกวันจนดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวนั้น ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญมาก เพราะเวลาไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ใช้บอกเวลาในชีวิตประจำวันหรือการทำกิจกรรมต่างๆ แต่ยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆ เช่น การสื่อสาร 5G Internet of Things : IoT การทำงานของระบบ Radar หรือระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเวลาและความถี่ของประเทศ จึงมีความสำคัญมากต่อการสร้างศักยภาพให้แก่ระบบดิจิทัล
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนามาตรฐานการวัดของประเทศ ให้เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของเครื่องมือวัดทั้งหมดในประเทศที่ใช้ในภาคการผลิตและบริการที่มีผลกระทบทั้งในภาคเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า มีหน้าที่หลักในการจัดหา ดูแล และการถ่ายทอดเวลาและความถี่มาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันนิยามของหน่วยวินาที ได้มาจากระดับชั้นพลังงานที่สถานะพื้นของธาตุซีเซียมที่มีความถี่ 9.192631770 GHz ซึ่งถูกกำหนดเป็นนิยามของหน่วยวินาที แต่ในอนาคตอันใกล้หน่วยงานที่กำหนดหน่วยวัดระหว่างประเทศ จะมีการพิจารณาถึงนิยามใหม่ของวินาที โดยใช้นาฬิกาอะตอมเชิงแสง (Optical Clock) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของนาฬิกาในปัจจุบัน มีความเที่ยงตรงแม่นยำกว่านาฬิกาอะตอมที่ใช้กันทั่วโลก (Cesium Clock) ประมาณ 1,000 ถึง 10,000 เท่า
ในโอกาสนี้ ดร. ปิยพัฒน์ พูลทอง นักมาตรวิทยาชำนาญการ และดร.รัฐกร แก้วอ่วม นักวิจัยหลังปริญญาเอก ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ได้รับเกียรติในฐานะนักวิจัย พร้อมทั้ง ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน Quantum Technology Foundation (Thailand) ถูกเชิญให้มาร่วมพูดคุยถึง โครงการนาฬิกาอะตอมเชิงแสงของไอออนธาตุอิธเธอเบียม (Ytterbium ion optical clock) ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเวลาและความถี่ของประเทศไทย ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการวัดทางมิติและการวัดทางไฟฟ้าให้มีความแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม ไม่ว่าจะเป็นมาตรวิทยาและการตรวจวัดเชิงควอนตัม (Quantum Metrology and Sensing) หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) ในรายการ Podcast รายการ Sci เข้าหู EP31 จากนิตยสารสาระวิทย์ สวทช. โดยมีผู้ดำเนินรายการ ดร.นรมน อินทรานนท์ ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย สวทช.
สถาบันจึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านมาร่วมรับฟังข้อมูลความรู้ดีๆ ที่จะช่วยเปิดโลกเทคโนโลยีของท่านให้กว้างขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการสื่อสารในยุค 5G อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ ไปสู่ความเชื่อมโยงในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจของประเทศไทยเราแบบฉับพลัน จากความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นของนาฬิกาอะตอมแห่งอนาคตอันใกล้นี้เลยทีเดียว

ฝากติดตาม https://www.youtube.com/watch?v=P2zj6TQzf_o

#นาฬิกาอะตอม #ธาตุอิธเธอเบียม #Ytterbium #สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post
03/03/2022

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post

25/02/2022

>>> NIMT Showcase

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post
20/02/2022

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post
11/02/2022

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post
10/02/2022

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post

10/02/2022

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติขอเชิญท่านที่สนใจลงทะเบียน เข้ารับฟังการบรรยาย

โครงการ SM+L Talk EP 3. ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวกับมาตรวิทยาควอนตัมทางไฟฟ้า
(Application of single-electron device on quantum metrology in electrical SI base unit)"

Highlights สำคัญ
มาตรฐานปฐมภูมิของแรงดันไฟฟ้า และ ความต้านทาน และ คำนิยามใหม่แอร์แปร์
คุณสมบัติของ Single electron device และวิธีการสร้างอุปกรณ์และระบบวัด
การประยุกต์ใช้ Single Cooper-pair transistor

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/.../tJ0sf-2pqTMqEteE1SESOffhY4ivdhODy9OB

07/02/2022
Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post
04/02/2022

Photos from สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ's post

29/03/2021

การบ่งชี้พิกัดและการนำทางด้วย GNSS (Global Navigation Satellite System) อาศัยการวัดสัญญาณของคาบเวลาที่เดินทางจากดาวเทียมไปยังเครื่องรับสัญญานภาคพื้นดิน อาศัยความแม่นยำของค่าพิกัดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของนาฬิกาอะตอมบนดาวเทียมและการประสานเวลาที่ระดับต่ำกว่านาโนวินาที จึงเห็นได้ว่า การบอกเวลา การนำทาง และการบ่งชี้พิกัด มีความเชื่อมโยงในลักษณะที่แยกออกจากกันไม่ได้ นอกจากนั้นแล้ว GNSS ยังถูกใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณเวลาและความถี่ที่มีความแม่นยำสูง และการเปรียบเทียบนาฬิกาบนพื้นดินที่อยู่ห่างไกลกันอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://mx.nimt.or.th/?p=11247

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=27
27/07/2019
ระบบลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุพิกัดที่แม่นยำด้วย GNSS

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=27

1.การสัมมนาครั้งนี้ เน้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ   2.มีการบรรยายภาษาอังกฤษ  3.การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่....

ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานสัมมนาวิชาการโดยสถาบันมาตรฯ ในวัน พ ที่ 10 ก.ค. 2562 กำหนดการเป็นดังนี้ค่ะElectrical Metrology Clu...
22/05/2019
Tutorial

ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานสัมมนาวิชาการโดยสถาบันมาตรฯ ในวัน พ ที่ 10 ก.ค. 2562 กำหนดการเป็นดังนี้ค่ะ

Electrical Metrology Club
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
8.00 น -900 น ลงทะเบียน
13.00 น-14.00 น ระบบดาวเทียมนำทางสากล (จีเอ็นเอสเอส) และการประยุกต์ใช้งานโดยเฉพาะเรื่องการเทียบเวลา
โดย ดร ทยาทิพย์ ทองตัน
14.00 น -15.00 น เทคนิคการเขียนแบบจำลองทางการวัดสำหรับการสอบเทียบปริมาณการไฟฟ้า
โดย ดร มณฑล หอมกลิ่นเทียน และ นางเนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ
15.00 น - 15.15 น พักรับประธารอาหารว่าง
15.15 น - 16.15 น การทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าทั่วไป
โดยนายกองศักดิ์ ทองบุญ
ลงทะเบียนได้ที่ http://ecticon2019.ecticon.org/content/Tutorial.html

ecticon2019

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=12
10/09/2018
ระบบลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ : (ร่าง) ข้อแนะนำการตีความและการนำไปใช้สำหรับการสอบเทียบดิจิ

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=12

ด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้มีความร่วมมือดำเนินกิจกร....

06/07/2018
EOP Product Center - Orientation de la Terre

News from IERS that NO leap second is applied in December 2018!

INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE REFERENCE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE DE L'IERS
OBSERVATOIRE DE PARIS
61, Av. de l'Observatoire 75014 PARIS (France)
Tel. : +33 1 40 51 23 35
e-mail : [email protected]
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc


Paris, 05 July 2018


Bulletin C 56

To authorities responsible
for the measurement and
distribution of timeINFORMATION ON UTC - TAI


NO leap second will be introduced at the end of December 2018.
The difference between Coordinated Universal Time UTC and the
International Atomic Time TAI is :

from 2017 January 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = -37 s

Leap seconds can be introduced in UTC at the end of the months of December
or June, depending on the evolution of UT1-TAI. Bulletin C is mailed every
six months, either to announce a time step in UTC, or to confirm that there
will be no time step at the next possible date.


Christian BIZOUARD
Director
Earth Orientation Center of IERS
Observatoire de Paris, France

Dear colleagues,Please find here below the information on the leap second produced by theIERS.Best regards,Felicitas Ari...
13/07/2017
EOP Product Center - Orientation de la Terre

Dear colleagues,

Please find here below the information on the leap second produced by the
IERS.

Best regards,

Felicitas Arias


INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE
REFERENCE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE DE L'IERS OBSERVATOIRE DE PARIS 61, Av.
de l'Observatoire 75014 PARIS (France)
Tel. : +33 1 40 51 23 35
e-mail : [email protected]
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc


Paris, 06 July 2017


Bulletin C 54

To authorities responsible
for the measurement and
distribution of timeINFORMATION ON UTC - TAI


NO leap second will be introduced at the end of December 2017.
The difference between Coordinated Universal Time UTC and the
International Atomic Time TAI is :

from 2017 January 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = -37 s

Leap seconds can be introduced in UTC at the end of the months of
December or June, depending on the evolution of UT1-TAI. Bulletin C is
mailed every six months, either to announce a time step in UTC, or to
confirm that there will be no time step at the next possible date.


Christian BIZOUARD
Director
Earth Orientation Center of
IERS
Observatoire de Paris, France

เรียน ทุกท่านขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้งานสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางแบบต่อเนื่อ...
05/06/2017
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ GNSS CORS Applications and Addressing the Problems of Spoofing

เรียน ทุกท่าน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้งานสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางแบบต่อเนื่องและการมีอยู่ของปัญหาเรื่องการปลอมแปลงสัญญาณ

ใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
เวลา 8.00 - 17.00 น.
ห้อง ประชุม 226 อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 จ. ปทุมธานี

กรุณาลงทะเบียนตามลิงค์นี้ค่ะ โดยร่างกำหนดการเป็นตามแนบ
https://docs.google.com/forms/d/1jZPAZGsA3fXiE1tw64-BCN0NgH8nv1h4FT383MLvV6w/edit?chromeless=1

ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ หน่วยงานใดที่ต้องใช้จดหมายเชิญที่เป็นทางการ กรุณาแจ้งมาทางดิฉันด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพ
ทยาทิพย์ ทองตัน

Draft seminar agenda on GNSS CORS Applications and Addressing the Problems of Spoofing
8.00 – 8.30 Registration
8.30 – 8.45 Opening remarks (Mrs Ajchara Charoensook, NIMT director)
8.45 – 9.45 GNSS Introduction (Associate Professor Dr Dinesh Manandhar, The University of Tokyo)
9.45 – 10.00 The University of Tokyo GNSS Program (Dinesh)
10.00 – 10.20 Tea break
10.20 – 12.00 GNSS utilisation in Thailand (Invited Thai key persons)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 SBAS/GBAS in Thailand
13.45 – 14.30 Jamming, Interference, Spoofing (JIS) and Signal Authentication (Dinesh)
14.30 – 15.00 Spoofing Demo
15.00 – 15.15 Tea break
15.15 – 16.30 Panel Discussion with Q/A (Invited Thai key persons)

ใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 17.00 น. ห้อง ประชุม 226 อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 จ. ปทุมธานี ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 02 5775100 ต่อ 1335 โทรสารหมายเลข 02 5773658 กรุณาส่งแบบตอบรับภายใน //วันศุกร์ที่…

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการฟังบรรยาย เรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หวังว่าคงได้รับประโยชน์...
26/04/2017
สัมมนาเรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS (24 เมษายน 2560)

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการฟังบรรยาย เรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หวังว่าคงได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป
http://www.nimt.or.th/main/?p=8222

เรียน ทุกท่านขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS โดยรายละเอียดเป็นดังนี้1. Prospective of ...
07/04/2017
แบบตอบรับเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ การใช้งานสัญญาณจาก GNSS

เรียน ทุกท่าน

ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS โดยรายละเอียดเป็นดังนี้
1. Prospective of national positioning and timing infrastructure using GNSS โดย ทยาทิพย์ ทองตัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
2. Positioning determination with low cost receivers (standard, precise, RTK and etc.)
3. Introduction to spoofing and jamming
4. Demonstration on spoofing
หัวข้อที่ 2.-4. โดย Dr Dinesh Manandhar Project Associate Professor จาก The University of Tokyo

ใน วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง ประชุม 226 อาคารสำนักงานกลาง มว
รายละเอียดกำหนดการเป็นตามเอกสารแนบ

หากสนใจกรุณากรอกรายละเอียดการตอบรับเข้าฟังการบรรยายในลิงก์นี้ https://goo.gl/forms/kFKxcKAvJnYATyT52
ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายใน วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

ด้วยความเคารพ
ทยาทิพย์ ทองตัน

18/01/2017
www.thaieei.com

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยยุค THAILAND 4.0” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อเข้าสู่ยุค THAILAND 4.0 ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน และการจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์

ท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaieei.com/AC2017 หรือ
- ส่งแบบตอบรับไปยังอีเมล์ [email protected], [email protected] และ [email protected] หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0 2280 7273 และ 0 2280 7277

ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 และ
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-280-7272 ต่อ 0 (คุณอภิญญา), ต่อ 409 (คุณอพิถกรณ์) และ ต่อ 602 (คุณบารมี)

ท่านสามารถดาวน์โหลด จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา และ แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา ได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/0B5B-_yufJkTOMnZwcjlmOE9rSEE?usp=sharing นะคะ

08/11/2016
Interlab_2017 - Google Drive

ชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศประจำปี 2560
จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. EM-01/17: 6 ½ Digit Multimeter Inter-Laboratory Comparison, ค่าธรรมเนียม 5,600 บาทต่อหน่วยงาน

2. EM-02/17: Fiber Optic Power Meter Inter-laboratory Comparison, ค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อหน่วยงาน

3. EM-03/17: Standard Resistor 200 Ohm Inter-Laboratory Comparison, ค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อหน่วยงาน

4. EM-04/17: Standard Resistor 100 MOhm Inter-Laboratory Comparison, ค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อหน่วยงาน

รายละเอียดของการวัดในแต่ละสาขาแสดงดัง protocol และหากหน่วยงานใดประสงค์จะเข้าร่วมการเปรียบเทียบผลการวัด กรุณาแสดงความประสงค์ ผ่าน "แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด" และส่งกลับมายัง [email protected] ภายในวันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 นะคะ

Protocol และ แบบแสดงความประสงค์ฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์
https://drive.google.com/drive/folders/0B5B-_yufJkTOMDR2X1QwNVZTOEk

ที่อยู่

Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625775100

เว็บไซต์

http://www.nimt.or.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIMT Electrical Metrology Clubผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด