NSTDA - สวทช.

NSTDA - สวทช. สวทช. เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม...
(225)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

PigXY-AMP ชุดตรวจโรค ASF ในสุกรด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ตรวจง่าย สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต่ำโรคอหิวาต์แอฟริกาใ...
01/12/2023

PigXY-AMP ชุดตรวจโรค ASF ในสุกรด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ตรวจง่าย สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ทำให้สุกรมีอัตราการป่วยและตายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้การควบคุมการระบาดของโรคเป็นไปได้อย่างยากลำบากมาจากการที่เชื้อไวรัสก่อโรค ASF มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง อีกทั้งยังไม่มีวัคซีนและยาที่จะช่วยป้องกันและรักษาโรคได้ ผู้ประกอบการที่กลับมาเริ่มธุรกิจฟาร์มสุกรอีกครั้งจึงทำได้เพียงตรวจคัดกรองลูกสุกรก่อนนำเข้าเลี้ยงในฟาร์มเท่านั้น
ล่าสุดองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่า ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปี 2566 ยังพบการระบาดของโรคนี้ใน 3 ทวีป คือ แอฟริกา ยุโรป และเอเชีย ขณะที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้แล้วหลังเผชิญการระบาดใหญ่ในปี 2565 อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์ยังคงมีมาตรการให้ทุกฟาร์มตรวจคัดกรองโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัดต่อไป
เพื่อสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังโรคให้แก่เกษตรกร นักวิจัยจากไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนา 'PigXY-AMP ชุดตรวจโรค ASF ในสุกรด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว' ขึ้น ชุดตรวจนี้มีประสิทธิภาพในการตรวจสูงเทียบเท่าเทคนิค real-time PCR แต่ใช้เวลาตรวจสั้นกว่า (เพียงประมาณ 70 นาที) อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูงและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานและอ่านผล และยังเหมาะแก่การตรวจในภาคสนาม ทำให้ในภาพรวมผลิตภัณฑ์ PigXY-AMP สามารถช่วยลดต้นทุนด้านการตรวจคัดกรองโรคได้เป็นอย่างดี
PigXY-AMP เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการเฝ้าระวังโรค แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยป้องกันการระบาดเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งด้านการขาดทุน การขาดแคลนอาหาร รวมไปถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์อาหารไทย ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ผลงาน PigXY-AMP ได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้นระดับดี สาขาเกษตรและชีววิทยา จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพของงานวิจัยด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.nstda.or.th/r/1rIgN
#ชุดตรวจโรค #สุกร #ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว

สวทช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ตอัป30 พฤศจิกายน 2566...
01/12/2023

สวทช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ตอัป

30 พฤศจิกายน 2566 ณ GrandHall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park West : สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startups ประธานในพิธี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยมี ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบรางวัล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ตอัปเป็นอย่างยิ่งรวมถึงการให้ความร่วมมือกับสภาดิจิทัล ฯ ในการผลักดันนโยบายและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สตาร์ตอัป

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nsrda-30112566/

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566: นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)...
30/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566: นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เข้ารับรางวัล IEEE PES Outstanding Engineer Award 2023 จากสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)

ในโอกาสนี้ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ศล.) ENTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้ารับรางวัล IEEE PES Women In Power Award 2023 ด้วย

โดยทั้ง 2 ท่านเข้ารับรางวัลจาก นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/ieee-pes-dinner-talk-2023/

นาโนเทค สวทช. จับมือสมาคมนาโนฯ – VISTEC เปิดงาน NanoThailand 2023เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับงานประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลย...
30/11/2023

นาโนเทค สวทช. จับมือสมาคมนาโนฯ – VISTEC เปิดงาน NanoThailand 2023

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับงานประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีระดับสากลอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (NanoThailand 2023) ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จัดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด "Nanotechnology for Sustainable World" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุม หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระดับสากล ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมนาโนตอบโจทย์โลกเพื่อความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-nanothailand/

30/11/2023

ต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาด! นวัตกรรมสู้ฝุ่น PM2.5

สวทช. ร่วมกับ กทม. เปิดตัวต้นแบบ #สวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่ "MagikFresh" เป็นนวัตกรรมบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้กับประชาชน ตั้งอยู่ในพื้นที่ #อุทยานสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อน หรือทำกิจกรรมนันทนาการ พร้อมสูดรับอากาศที่สะอาดปลอดภัย ในช่วงที่อากาศภายนอกมีฝุ่น PM2.5 โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึงพฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 - 21.30 น.

#สำนักสิ่งแวดล้อม #กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สวทช. ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการเผยแพร่ฐานข้อมูลพืช-ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน(วันที่ 30 พฤศจิ...
30/11/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สวทช. ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการเผยแพร่ฐานข้อมูลพืช-ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา: มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand) หรือ NBT ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ฐานข้อมูลพืชและทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการจัดเก็บทรัพยากรทางชีวภาพที่พบในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ อาทิ ฐานข้อมูลออนไลน์ แพลตฟอร์มสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระหว่างหน่วยงาน ในการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-30112566/

‘FoodSERP’ ติดปีกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามไทย สร้างนวัตกรรม ‘ส่วนผสมฟังก์ชัน’ จากสมุนไพร-จุลินทรีย์ ผลักดันเวชสำอางไทยส...
29/11/2023

‘FoodSERP’ ติดปีกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามไทย สร้างนวัตกรรม ‘ส่วนผสมฟังก์ชัน’ จากสมุนไพร-จุลินทรีย์ ผลักดันเวชสำอางไทยสู่สากลตอบโจทย์เทรนด์โลก
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในตลาดโลกมีมูลค่านับล้านล้านบาท และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดมากกว่า 40% รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เครื่องสำอาง และน้ำหอมตามลำดับ ในขณะที่เทรนด์ของผู้บริโภคส่วนใหญ่มุ่งไปหาผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย หรือ TCOS (Thai Cosmetic Cluster) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เรื่อง ‘การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง’ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากลจาก ‘FoodSERP’ แพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันภายใต้ สวทช. โดยมุ่งใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็นจุดแข็งของประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.nstda.or.th/r/SvJPs

“ศุภมาส” มอบนโยบาย กวทช. ชุดใหม่ ย้ำนโยบาย “อนุทิน” รองนายกรัฐมนตรี ให้ อว. ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและของโลก“ศุภมาส...
28/11/2023

“ศุภมาส” มอบนโยบาย กวทช. ชุดใหม่ ย้ำนโยบาย “อนุทิน” รองนายกรัฐมนตรี ให้ อว. ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและของโลก

“ศุภมาส” มอบนโยบายคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ชุดใหม่ ย้ำนโยบาย “อนุทิน” รองนายกรัฐมนตรี ให้ อว. ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและของโลก เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้หลักการ “เอกชนนำ รัฐสนับสนุน” ขณะที่การลดความเหลื่อมล้ำ - กระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องทำทันที

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-27112566/

📢 โอกาสของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่อยากลองตลาดในฮ่องกงและจีนพร้อมเงินทุน HKD 100,000 สมัครเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายอุทยานวิท...
27/11/2023

📢 โอกาสของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่อยากลองตลาดในฮ่องกงและจีนพร้อมเงินทุน HKD 100,000 สมัครเลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ Hong Kong Science and Technology Park จัดโปรแกรม Idea Landing Programme เพื่อผลักดันผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในกลุ่ม Food Tech, Agricultural Tech, Green Tech และ Sustainability เข้าสู่การลงทุนในฮ่องกง และเปิดประตูสู่โปรแกรมการเงินต่างๆ

โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำ Market Exploration and Validation ในตลาดในฮ่องกงและจีน

ผู้สมัครในนาม Thailand Science Park จะได้รับ 2 สิทธิพิเศษ
❤️ Fast-track ผ่านเข้ารอบ 5 min pitch + 5 min Q&A session
❤️ Open session ในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหน่วยงาน HKSTP อย่างละเอียด

ลงทะเบียนโดยสแกน QR Code หรือที่ลิงก์ https://hkstp.wufoo.com/forms/hkstp-idea-landing-programme-eoi-form/
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกhttps://www.sciencepark.or.th/files/Idea-Landing-Programme-Intro.pdf

สอบถามข้อมูล
📧 [email protected]
📞 0818541844 (คุณหนิง)

*************************************
📢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ พันธมิตรธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม
📌 The Integrated Ecosystem where Innovation Grows
🎯 Faster Better Prosper
🌐 www.sciencepark.or.th
📞 02-5647200 กด 2
📧 [email protected]
🚙https://goo.gl/maps/GHtjhg1NoJWpAbN99

#สวทช

#อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #อวท

สวทช. - กทม. ผนึกโชว์ต้นแบบนวัตกรรมลดฝุ่น PM2.5 สร้างสวนนันทนาการแบบกึ่งเปิดที่สวนจตุจักร(24 พฤศจิกายน 2566) ที่อุทยานสว...
24/11/2023

สวทช. - กทม. ผนึกโชว์ต้นแบบนวัตกรรมลดฝุ่น PM2.5 สร้างสวนนันทนาการแบบกึ่งเปิดที่สวนจตุจักร

(24 พฤศจิกายน 2566) ที่อุทยานสวนจตุจักร กรุงเทพฯ : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว "ต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่" หรือ “MagikFresh” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการออกแบบโครงสร้างกึ่งเปิดขนาดย่อมบนพื้นที่ 100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งภายในจะมีอากาศสะอาดและช่วยลดฝุ่น PM2.5 จากภายนอกได้ โดยความร่วมมือกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่บริเวณอุทยานสวนจตุจักร เพื่อติดตั้งและทดสอบการใช้งาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างกรุงเทพมหานคร และ สวทช.

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/prnstda-magikfresh/

#อว #กทม #งานวิจัย #สวนจตุจักร

สวทช. ร่วมจุฬาฯ พัฒนา ‘แบตเตอรี่สังกะสีชนิดอัดประจุซ้ำได้ (Zinc-ion Battery)’ จากถ่านไฟฉายใช้แล้วและขยะทางการเกษตรกรุงเท...
24/11/2023

สวทช. ร่วมจุฬาฯ พัฒนา ‘แบตเตอรี่สังกะสีชนิดอัดประจุซ้ำได้ (Zinc-ion Battery)’ จากถ่านไฟฉายใช้แล้วและขยะทางการเกษตร
กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะถ่านไฟฉายธรรมดา (zinc carbon battery) และแอลคาไล (alkaline battery) ซึ่งเป็นถ่านชนิดปฐมภูมิหรือไม่สามารถอัดประจุซ้ำเพื่อใช้งานใหม่ได้ มากถึง 5 ตันต่อเดือน แต่โดยทั่วไปแล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีการรีไซเคิลส่วนประกอบของถ่านทั้ง 2 ชนิดมาใช้ประโยชน์แค่เฉพาะส่วนห่อหุ้มแบตเตอรี่ (packaging) ที่เป็นอะลูมิเนียมและสเตนเลสเท่านั้น การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรีไซเคิลวัสดุส่วนประกอบอื่น ๆ ภายในแบตเตอรี่ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างคุ้มค่าแก่การลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยลดทั้งการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม เดินหน้าวิจัยและพัฒนากระบวนการรีไซเคิลธาตุสังกะสีและแมงกานีสซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของถ่านธรรมดาและแอลคาไลสำหรับใช้ในการผลิตแบตเตอรี่สังกะสีชนิดอัดประจุซ้ำได้ (zinc-ion battery) เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โดยในกระบวนการผลิตยังได้พัฒนากระบวนการแปรรูปชีวมวล (biomass) ของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้เป็นถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่แบตเตอรี่ที่ผลิตอีกด้วย ทั้งนี้การดำเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ปัจจุบันการผลิต zinc-ion battery จากวัสดุเหลือทิ้ง #ประสบความสำเร็จในระดับห้องทดลองแล้ว โดยการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต ‘แบตเตอรี่สังกะสีชนิดอัดประจุซ้ำได้จากถ่านไฟฉายใช้แล้วและขยะทางการเกษตร’ เป็นหนึ่งในการทำวิจัยเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนากระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีในด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และช่วยลดข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.nstda.or.th/r/HThtm

เอ็มเทค สวทช. ผนึก สถาบันวิจัยเทคนิครถไฟญี่ปุ่น จัดงาน RTRI-NSTDA Railway Technology Forum สร้างความร่วมมือการวิจัยเทคโน...
24/11/2023

เอ็มเทค สวทช. ผนึก สถาบันวิจัยเทคนิครถไฟญี่ปุ่น จัดงาน RTRI-NSTDA Railway Technology Forum สร้างความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีด้านระบบราง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคนิครถไฟญี่ปุ่น (Railway Technical Research Institute : RTRI) จัดงาน RTRI-NSTDA Railway Technology Forum เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านระบบรางของไทยและญี่ปุ่น และสร้างความร่วมมือในงานวิจัยระหว่าง 2 หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/rtri-nstda-railway-technology-forum/

กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยด้านข้าว เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย(23 พฤศจิกายน 256...
23/11/2023

กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยด้านข้าว เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

(23 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว โดยมี ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว และ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว การผลิต การบริหารจัดการการผลิต การแปรรูปผลผลิตและของเหลือจากการผลิตข้าว ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตข้าวของไทยให้มีความเข็มแข็ง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาในทุกภาคส่วนของไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-23112566/

#กรมการข้าว #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📢 พลาดไม่ได้!!! อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา CONNEX กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา : เมื่อถึงคราวต้อง...
23/11/2023

📢 พลาดไม่ได้!!!
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา CONNEX
กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา : เมื่อถึงคราวต้องเลือกประเภทการคุ้มครอง

🗓️วันที่ 19 ธันวาคม 2566
🕝 13.30 - 15.30 น.
📌 โถง CONNEX ทาวเวอร์ D อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

📝ลงทะเบียนโดยสแกน QR Code หรือที่ลิงก์ https://forms.gle/M6US4VS43X9zadVc9 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 รับจำนวนจำกัด!!!

🔑Key Highlights
✅ บ่อยครั้งที่รักพี่เสียดายน้อง จะเลือกทางไหนดี คุ้มครองสิทธิบัตรหรือความลับทางการค้า หรือไม่ต้องคุ้มครองเลย
✅ คุ้มครองสิทธิแบบไหน จะสร้างประโยชน์สูงสุดด้วยต้นทุนต่ำสุด บริหารจัดการง่ายสุด ไม่มีภาระดูแล
✅ ทำไมต้องเลือก ถ้าประเมินแล้ว ไม่มีความเสี่ยงการละเมิด หรือเป็นงานวิจัยที่มุ่ง CSR
✅ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์การเลือกประเภทการคุ้มครอง

❤️สิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมสัมมนา
1.แจ้งความประสงค์ขอรับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาฟรี 1 ชั่วโมง/ราย (จำกัดจำนวน 3 ราย)
2.สมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ITAP ได้สูงสุดไม่เกิน 50% ตามเกณฑ์

สอบถามข้อมูล
📧 [email protected]
Line id : maiys19
📲0852892669

*************************************
📢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ พันธมิตรธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม

🔬 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
📌 The Integrated Ecosystem where Innovation Grows
🎯 Faster Better Prosper
🌐 www.sciencepark.or.th
📞 02-5647200
📧 [email protected]
🚙https://goo.gl/maps/GHtjhg1NoJWpAbN99

#สวทช

#อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #อวท
STRATEGY

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ สวทช. เสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่...
22/11/2023

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ สวทช. เสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เยาวชนพิการทางการได้ยิน-บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้วย KidBright AI Platform

(21 พฤศจิกายน 2566) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดี การปิดหลักสูตรการอบรมเชิงฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วย KidBright AI Platform” ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2566 ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ในโรงเรียนนำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/kidbright-ai-platform-2023/

#บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

🎉สวทช. เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...
21/11/2023

🎉สวทช. เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project – JSTP) รุ่นที่ 27 ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/jstp/applyjstp27/

🎙 Podcast รายการ Sci เข้าหู EP66: แบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิล นวัตกรรมคนไทยสำหรับ wearable devicesนิตยสารสาระวิทย์ ไ...
21/11/2023

🎙 Podcast รายการ Sci เข้าหู EP66: แบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิล นวัตกรรมคนไทยสำหรับ wearable devices

นิตยสารสาระวิทย์ ได้รับเกียรติจาก ดร.นครินทร์ ทรัพย์เจริญดี หรือ ดร.โอ๊ค นักวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมเส้นใยนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทค สวทช. จะมาร่วมพูดคุยเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวความน่าสนใจของผลงานวิจัยแบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิล เพื่อใช้งานใน wearable devices เช่น สายรัดข้อมือ และสมาร์ตวอตช์ โดยมีจุดเด่น คือบิดงอได้ ทนความร้อนสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

🎧 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲: https://youtu.be/GDKwogvxUgY
🎧 𝗣𝗼𝗱𝗯𝗲𝗮𝗻: https://bit.ly/3G9TukU
🎧 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://apple.co/47lje9D
🎧 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://bit.ly/40Rdlim
🎧 𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆: https://spoti.fi/3Ge7oCg

ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/

☘️สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  🎯Smart Farming Smart Branding คิด สร้าง ขาย🎯 โดยคุณเฉลิมชัย นักวิชากา...
21/11/2023

☘️สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
🎯Smart Farming Smart Branding คิด สร้าง ขาย🎯
โดยคุณเฉลิมชัย นักวิชาการอาวุโส สวทช. และ คุณธีระวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และ CEO ไร่สายชล 101
🚩ท่านจะได้เรียนรู้ ความสำคัญ แนวคิดในการสร้างธุรกิจ และวิเคราะห์แบรนด์ เพื่อการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบแนวคิดวิเคราะห์การตลาด และการนำไปประยุกต์ใช้ และการออกแบบ-วางระบบน้ำในแปลงและประยุกต์ใช้กับระบบสมาร์ท
📣กิจกรรมอบรม(Onsite) ในวันที่ 30 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66
เวลา 08.30-16.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี
🔷ค่าลงทะเบียน : 1,500 บาท (รวมเอกสาร และอาหาร ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีได้)
🔷ท่านจะได้รับใบประกาศเมื่อผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน
🔷ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ https://shorturl.asia/DIxeM
🔷สมัครเข้ารับการอบรมที่ https://shorturl.at/DGRU0
📞หรือสอบถามที่ คุณณัฐชยา โทร. 0971979009

#รักษ์น้ำ #สวทช #เกษตรสมัยใหม่

หายใจได้เต็มปอด กับต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่ (MagikFresh)สวทช. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ชวนคุณมาสัมผัสก...
21/11/2023

หายใจได้เต็มปอด กับต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่ (MagikFresh)

สวทช. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ชวนคุณมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่
ของต้นแบบสวนนันทนาการที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ากับการออกแบบอย่างลงตัว เพื่อการไหลเวียนอากาศ ปรับคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยกับสุขภาพ
สามารถทำกิจกรรมนันทนาการ หรือออกกำลังกายภายในพื้นที่ ได้สูดอากาศอย่างสดชื่น

เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ 25 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67
เวลา 06.00-21.30 น.
ณ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

#สวทช #ต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาด #เมืองน่าอยู่

สวทช. นำเสนอ 3 ผลงานวิจัยในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อย จปร.(20 พฤศจิกายน 2566) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า...
20/11/2023

สวทช. นำเสนอ 3 ผลงานวิจัยในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อย จปร.

(20 พฤศจิกายน 2566) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2566 ครั้งที่ 16 โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยทีมวิจัยและพนักงาน สวทช. ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงานผลงานวิจัยที่ร่วมจัดแสดง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-20112566/

🚀CPF อาสาร่วมสนับสนุนเด็กไทยไปองค์การสำรวจอวกาศ JAXA ประเทศญี่ปุ่น(17 พฤศจิกายน 2566) ตามที่ สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอว...
17/11/2023

🚀CPF อาสาร่วมสนับสนุนเด็กไทยไปองค์การสำรวจอวกาศ JAXA ประเทศญี่ปุ่น
(17 พฤศจิกายน 2566) ตามที่ สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น จัดแข่งขันโครงการ Asian Try Zero-G 2023 และได้คัดเลือกแนวคิดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของตัวแทนเยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 เรื่อง โดยแนวคิดทั้ง 3 เรื่องนี้จะนำไปทดลองจริงในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ โดย นายซาโตชิ ฟุรุคาวะ (Satoshi Furukawa) นักบินอวกาศญี่ปุ่นที่ปฏิบัติการบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ซึ่งในการนี้ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำชับให้ สวทช. ดำเนินการทุกวิถีทางให้เด็กไทยได้ไปร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดทีมจัดกิจกรรมของ สวทช. ได้รับการติดต่อจากบริษัท CPF อาสาร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าว
สวทช. ขอขอบคุณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ที่ได้ติดต่อขอร่วมสนับสนุนในการส่งเด็กไทยไปร่วมโครงการขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนไทยที่จะได้นำความรู้ความสามารถไปแสดงในเวทีโลก
ด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF กล่าวว่า "CPF รู้สึกยินดีและร่วมชื่นชมน้อง ๆ เยาวชนไทยที่เก่งและมีความสามารถไม่แพ้ชาติอื่น จนได้รับคัดเลือกจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ให้ไปทดลองโครงงานบน Kibo Module สถานีอวกาศนานาชาติ เรา CP แบรนด์อาหารของคนไทย อยากช่วยเติมฝันของน้อง ๆ ในโอกาสนี้ เพราะเราเชื่อในศักยภาพของคนไทย ที่ยังก้าวไปได้อีกไกลในเวทีโลก หากเราร่วมกันผลักดัน"
ทาง สวทช. ยินดีที่ก่อนหน้านี้ CPF ก็ได้ดำเนินโครงการ Thai Food-Mission to Space เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารไทย ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ไปพิชิตมาตรฐานอวกาศ (Space Food Safety Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ระดับเดียวกับที่นักบินอวกาศรับประทาน ตามหลักเกณฑ์ขององค์กร NASA มาแล้ว และตอนนี้ได้ขยายโอกาสมาสานฝันน้อง ๆ ให้มีโอกาสในเวทีระดับโลกเพิ่มเติมขึ้นอีก สวทช. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในภารกิจการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติและประชาชนทั่วไป รวมทั้งจะแสวงหาโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและเข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง
สำหรับแนวคิดการทดลอง 3 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง “ก้อนน้ำทรงกลมกับแรงไฟฟ้า” โดย นายชญานิน เลิศอุดมศักดิ์ นักเรียน ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2. เรื่อง “การศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมของลูกบอลสองลูกบนเส้นเชือกในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ” โดย นายณัฐภูมิ กูลเรือน, นายจิรทีปต์ มะจันทร์, นางสาวฟ้าใหม่ คงกฤตยานุกุล และนายภูมิพัฒน์ รัตนวัฒน์ นักเรียน ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
3. เรื่อง “การออกกำลังกายท่าดาวทะเลภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ” โดย นางสาววรรณวลี จันทร์งาม และนางสาวพุทธิมา ประกอบชาติ นักเรียน ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/sci-news-flash-asian-try-zero-g-2

สวทช. -NIA จับมือ อิมแพ็ค เล็งพัฒนา ‘เมืองทอง’ เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องจู...
17/11/2023

สวทช. -NIA จับมือ อิมแพ็ค เล็งพัฒนา ‘เมืองทอง’ เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (IMPACT Challenger) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเปิดงาน “Muang Thong Thani Smart Living Innovation Pitching” โดยมีนายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักลงทุน นักวิจัย Startup ที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองทองเป็นเมืองน่าอยู่ และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-16112566/

ชวนติดตามนวัตกรรมไทย ‘แบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิล’ แบตเตอรี่ชนิดปลอดภัยสูง ตอบโจทย์การแข่งขันในตลาด wearable devicesห...
17/11/2023

ชวนติดตามนวัตกรรมไทย ‘แบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิล’ แบตเตอรี่ชนิดปลอดภัยสูง ตอบโจทย์การแข่งขันในตลาด wearable devices
หนึ่งในสินค้าที่คอ IT ทั่วโลกต่างจับตาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ คือ wearable devices หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดสวมใส่ไว้กับร่างกาย เช่น สายรัดข้อมือ แถบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ smart watch นาฬิกาที่มีฟังก์ชันการทำงานมากกว่าการดูเวลา เพราะเพียงสัมผัสที่หน้าจอก็โทรออก รับสาย ฟังเพลง ดูข้อมูลแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันหลักด้านการดูแลสุขภาพของผู้สวมใส่อย่างการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ การนับก้าวเดิน ระยะทางการวิ่ง หรือกระทั่งการแจ้งเตือนให้ดื่มน้ำอีกด้วย
อย่างไรก็ตามรู้หรือไม่ว่าผู้พัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีประเภทนี้ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการออกแบบค่อนข้างมาก เพราะแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายยังไม่สามารถบิดงอ ฉีกขาด หรือสัมผัสกับความร้อนสูงได้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุติดไฟหรือระเบิด ดังที่ปรากฏให้เห็นในข่าวอยู่เป็นระยะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับ North Carolina State University พัฒนากระบวนการผลิต ‘แบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิล (cable-shaped Zn-ion batteries)’ เพื่อการใช้งานใน wearable devices จุดเด่น คือ บิดงอได้ ทนความร้อนสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยความจุของแบตเตอรี่ที่ทีมพัฒนาได้ในปัจจุบัน คือ 230 mAh/g หรือเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบเหรียญ ซึ่งเพียงพอกับการใช้งานในผลิตภัณฑ์ wearable devices และด้วยผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นสายเคเบิลขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงเอื้อให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ข้อจำกัดด้านขนาดและรูปทรงของอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิลนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา สายรัดข้อมือ แถบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประเภทเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่มีขนาดเล็ก เช่น เซนเซอร์ตรวจนับจำนวนก้าวสำหรับติดที่รองเท้าออกกำลังกาย อุปกรณ์ระบุตำแหน่งสิ่งของ (tracker) อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องติดไว้ตามร่างกาย หรือการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ชนิดพกพา
ณ ตอนนี้ความพร้อมของเทคโนโลยีอยู่ในระดับ TRL4 หรือผลิตในระดับห้องทดลองได้แล้ว คาดว่าจะผลักดันสู่ระดับพาณิชย์ได้ในช่วง 6-7 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นระยะเวลาของการพัฒนาเทคโนโลยีโดยทั่วไป ปัจจุบันทีมวิจัยกำลังหาความร่วมมือจากบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟ เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของแบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิลให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยคาดว่าเมื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้แล้ว ผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญของผู้พัฒนา wearable devices ที่มองหาแบตเตอรี่ชนิดมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง มีความยืดหยุ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีต้นทุนด้านวัสดุในการผลิตต่ำได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.nstda.or.th/r/DEwKC
#เสาะหาผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี

🌟Highlight เก็บตกประเด็นจากเวทีเสวนา "ติดปีกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วย FoodSERP for sustainable health and beauty” ภ...
16/11/2023

🌟Highlight เก็บตกประเด็นจากเวทีเสวนา "ติดปีกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วย FoodSERP for sustainable health and beauty”

ภายในงานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย (TCOS)

อ่านฉบับเต็มที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/highlight-nstdaxtcos/

#เวชสำอาง

สวทช. ยันเด็กไทยได้ไป JAXA แน่นอนสวทช. ชี้ส่งเด็กไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ของ JAXA ไม่ได้ตัดงบประมาณ แต่ JAXA ปรับรูปแบบเ...
15/11/2023

สวทช. ยันเด็กไทยได้ไป JAXA แน่นอน
สวทช. ชี้ส่งเด็กไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ของ JAXA ไม่ได้ตัดงบประมาณ แต่ JAXA ปรับรูปแบบเข้าร่วมเป็นแบบผสมเปิดโอกาสให้สามารถเลือกที่จะร่วมกิจกรรมได้ทั้ง Online หรือไปร่วมที่ประเทศญี่ปุ่น ยันสนับสนุนเด็กเก่งมา 17 ปีแล้ว
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงกรณีเพจเฟซบุ๊ก Dark-Sky Thailand ที่ออกมาระบุว่าเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากโครงงานทดลองในอวกาศ “JAXA Asian Try Zero G” ของประเทศญี่ปุ่นถูกตัดงบประมาณค่าเครื่องบินที่จะส่งเด็กไป ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 JAXA ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด จึงทำให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณเป็นการล่วงหน้าสำหรับการเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น และ สวทช. ได้จัดสรรงบประมาณเป็นส่วนของการให้ทุนการสนับสนุนแทน แต่เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย การจัดกิจกรรมของ JAXA ได้ปรับเป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบผสม (hybrid) เปิดโอกาสให้สามารถเลือกที่จะร่วมกิจกรรมได้ทั้ง Online หรือไปร่วมที่ประเทศญี่ปุ่น โดย สวทช. ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกับเยาวชนของหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด แต่ อย่างไรก็ตามได้มีภาคเอกชนแสดงความจำนงในการให้ทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้แทนประเทศไทยที่สมัครใจเดินทางได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้เด็กไทยก็ได้โอกาสไปร่วมกิจกรรมที่ญี่ปุ่นด้วยเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์โดยไม่มีการเสียโอกาส
ผอ.สวทช. กล่าวต่อว่า ในเรื่องดังกล่าว น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง อว.และได้กำชับให้ สวทช. ดำเนินการทุกวิถีทางให้เด็กไทยได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในญี่ปุ่น ซึ่ง ผอ.สวทช. ได้ขานรับนโยบายและรับปากที่จะจัดการให้เด็กไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สำหรับการจัดกิจกรรมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น สวทช. ได้ดำเนินงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 17 ปีแล้ว ซึ่ง สวทช. ได้สนับสนุนเด็กและเยาวชนไปเข้าร่วมการแข่งขัน มีทั้ง JAXA Asian Try Zero G และ Kibo Robot Programming Challenge โดยก่อนช่วงสถานการณ์โควิด-19 สวทช. ได้คัดเลือกเยาวชนเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สวทช. ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ JAXA ได้เปิดให้เข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ

ผอ.สวทช. ร่วมเปิดงาน SynBio Consortium Advancing the Game Changer 2023 สร้างจุดเปลี่ยน และโอกาสใหม่ทางอุตสาหกรรม(10 พฤศจ...
15/11/2023

ผอ.สวทช. ร่วมเปิดงาน SynBio Consortium Advancing the Game Changer 2023 สร้างจุดเปลี่ยน และโอกาสใหม่ทางอุตสาหกรรม

(10 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้อง Mayfair Grand Ballroom โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ – 22 หน่วยงาน ภายใต้ภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย (Thailand Synthetic Biology Consortium) ร่วมจัดงานประชุม SYNBIO Consortium ประจำปี 2566 หัวข้อ Advancing the ‘Game Changer’ โดยมุ่งหวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology Technology) ของหลายภาคส่วน เช่น ภาคเอกชนทั้งที่เป็น start up และขนาดใหญ่ ภาครัฐที่มีบทบาทกำหนดนโยบาย การส่งเสริมกำลังคน และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ กิจกรรมพบปะพูดแลกเปลี่ยนระหว่าง startup ผู้สนับสนุน นักลงทุนด้าน SynBio ตลอดจนบูทแสดงผลิตภัณฑ์ด้าน SynBio โดยมี คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงาน ร่วมด้วย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ร่วมในงาน

อ่านเพิ่มเติม :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-10112566/

ที่อยู่

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง จ. ปทุมธานี
Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625648000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NSTDA - สวทช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NSTDA - สวทช.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

 • NECTEC NSTDA

  NECTEC NSTDA

  Thailand Science Park
 • NSTDA Channel - Thailand

  NSTDA Channel - Thailand

  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, Bangkok
 • BKNIX

  BKNIX

  Room Inc1-205 Phahon Yothin Road Khlong Nueng, Bangkok
 • Thai-BISPA

  Thai-BISPA

  Inc-1, Pathum Thani

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด