NSTDA - สวทช.

NSTDA - สวทช. สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(168)

เปิดเหมือนปกติ

ไบโอเทค สวทช. ต่อยอดความสำเร็จจากสารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ เตรียมคิดค้นยาใหม่เพื่อรักษาการติดเชื้อโรคโควิดที่อาจจะด...
31/07/2021
ไบโอเทค สวทช. ต่อยอดความสำเร็จจากสารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ เตรียมคิดค้นยาใหม่เพื่

ไบโอเทค สวทช. ต่อยอดความสำเร็จจากสารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ เตรียมคิดค้นยาใหม่เพื่อรักษาการติดเชื้อโรคโควิดที่อาจจะดื้อยาได้

นักวิจัยไบโอเทค สวทช.เล่าความสำเร็จการสังเคราะห์สารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ในระดับห้องปฏิบัติการณ์ เริ่มต้นจากทำงานเพียง 2 คนตั้งแต่โควิด-19 ยังไม่ระบาดหนักในไทย ยานำเข้ายากเป็นแรงผลักดันงานวิจัยภายใต้แนวคิดไทยต้องผลิตเองได้ ล่าสุดได้จดสิทธิบัตรและถ่ายทอดวิธีให้องค์การเภสัชกรรมนำไปผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อไปแล้ว พร้อมเดินหน้าวิจัยยาตัวใหม่เพื่อจัดการปัญหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิดที่อาจจะดื้อยาได้
https://www.nstda.or.th/home/news_post/favipiravir-2/

นักวิจัยไบโอเทค สวทช.เล่าความสำเร็จการสังเคราะห์สารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ในระดับห้องปฏิบัติ....

🚩 สวทช. จัดเสวนา หัวข้อ “COVID-19 : Lessons Learned and Future Directions ถอดบทเรียนจาก COVID-19 กับแนวทางรับมือกับโรคร้...
30/07/2021

🚩 สวทช. จัดเสวนา หัวข้อ “COVID-19 : Lessons Learned and Future Directions ถอดบทเรียนจาก COVID-19 กับแนวทางรับมือกับโรคร้ายใหม่ๆในอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ขอเชิญร่วมรับฟังงานสัมมนา online ในหัวข้อ “COVID-19 : Lessons Learned and Future Directions ถอดบทเรียนจาก COVID-19 กับแนวทางรับมือกับโรคร้ายใหม่ๆในอนาคต” ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1. บรรยายพิเศษ “โรคอุบัติใหม่ และโรคที่มีศักยภาพในการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน” โดย ดร.ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ และ ดร. ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

2. เสวนาเรื่อง “สวทช. กับความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19” โดย ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ และ
ดร.สุรพงษ์ ขุนแผ้ว ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

🚩 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://us02web.zoom.us/webinar/register/3816263210691/WN_PSJ3wcpKRKGrS0K7jmFy7w หรือสแกน QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้

🚩 สวทช. จัดเสวนา หัวข้อ “COVID-19 : Lessons Learned and Future Directions ถอดบทเรียนจาก COVID-19 กับแนวทางรับมือกับโรคร้ายใหม่ๆในอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ขอเชิญร่วมรับฟังงานสัมมนา online ในหัวข้อ “COVID-19 : Lessons Learned and Future Directions ถอดบทเรียนจาก COVID-19 กับแนวทางรับมือกับโรคร้ายใหม่ๆในอนาคต” ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1. บรรยายพิเศษ “โรคอุบัติใหม่ และโรคที่มีศักยภาพในการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน” โดย ดร.ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ และ ดร. ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

2. เสวนาเรื่อง “สวทช. กับความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19” โดย ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ และ
ดร.สุรพงษ์ ขุนแผ้ว ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

🚩 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://us02web.zoom.us/webinar/register/3816263210691/WN_PSJ3wcpKRKGrS0K7jmFy7w หรือสแกน QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้

🚩 สวทช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 🎯 รับสมัครตั้งแ...
29/07/2021

🚩 สวทช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

🎯 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 สิงหาคม 2564

☎️ ขอรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมที่
คุณโสภิดา เนตรวิจิตร ([email protected])
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71144 (วันและเวลาราชการ)
หรือดาวน์โหลดเอกสารที่
https://www.nstda.or.th/r/nstda-president-recruitment-2021

🚩 สวทช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

🎯 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 สิงหาคม 2564

☎️ ขอรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมที่
คุณโสภิดา เนตรวิจิตร ([email protected])
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71144 (วันและเวลาราชการ)
หรือดาวน์โหลดเอกสารที่
https://www.nstda.or.th/r/nstda-president-recruitment-2021

CALL FOR PROPOSALS.The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation), the National Science and Techn...
29/07/2021

CALL FOR PROPOSALS
.
The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation), the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and the Program Management Unit for Human Re-sources & Institutional Development, Research and Innovation (PMU-B) are pleased to announce a call for proposals for German-Thai joint research projects on the topic of "Arboviruses".
.
Details about this call can be found here: https://www.nstda.or.th/en/announcements/245-announcements-news-all/1413-call-for-proposals-dfg-thai-funding-arboviruses.html

CALL FOR PROPOSALS
.
The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation), the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and the Program Management Unit for Human Re-sources & Institutional Development, Research and Innovation (PMU-B) are pleased to announce a call for proposals for German-Thai joint research projects on the topic of "Arboviruses".
.
Details about this call can be found here: https://www.nstda.or.th/en/announcements/245-announcements-news-all/1413-call-for-proposals-dfg-thai-funding-arboviruses.html

สวทช. ร่วมกับ พนัส แอสเซมบลีย์ และ สปปท.เปิดรับสมัครโครงการ Panus Thailand LogTech Award ปีที่ 5 เสริมแนวคิดพัฒนาเทคโนโล...
29/07/2021

สวทช. ร่วมกับ พนัส แอสเซมบลีย์ และ สปปท.
เปิดรับสมัครโครงการ Panus Thailand LogTech Award ปีที่ 5
เสริมแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยี Mobility & Logistics

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน Panus Thailand LogTech Award 2021 ครั้งที่ 5 ในรูปแบบ Online Hackathon ภายใต้หัวข้อ Platform-as-a-Service : Mobility & Logistics ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเยาวชนบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม, ซอฟต์แวร์ หรือระบบและอุปกรณ์ชาญฉลาด โดยเปิดรับสมัครและส่งคลิปวิดีโอรอบที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม 2564 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://hack21.aiat.or.th/logtech

สวทช. ร่วมกับ พนัส แอสเซมบลีย์ และ สปปท.
เปิดรับสมัครโครงการ Panus Thailand LogTech Award ปีที่ 5
เสริมแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยี Mobility & Logistics

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน Panus Thailand LogTech Award 2021 ครั้งที่ 5 ในรูปแบบ Online Hackathon ภายใต้หัวข้อ Platform-as-a-Service : Mobility & Logistics ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเยาวชนบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม, ซอฟต์แวร์ หรือระบบและอุปกรณ์ชาญฉลาด โดยเปิดรับสมัครและส่งคลิปวิดีโอรอบที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม 2564 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://hack21.aiat.or.th/logtech

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...
28/07/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลน์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
27/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมลงนามที่: https://web.ocsc.go.th/forking/

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมลงนามที่: https://web.ocsc.go.th/forking/

27/07/2021
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอสมุนไพรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

สวทช. ร่วมกับบริษัทห้าตะขาบ ซิมเทียนฮ้อ จำกัด ทำวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตยาอมแก้ไอแผนโบราณตราตะขาบห้าตัว ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น และพัฒนาวิธีการเตรียมวัตถุดิบยา สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตยาแก้ไอในรูปแบบสเปรย์น้ำ รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สามารถลดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของคออักเสบได้มากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 5 นาที

สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EE...
27/07/2021
สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ สอดคล้องกลุ่ม

สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC
.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 17– 19 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC)
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/seminar_modern_automotive_transportation/

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่า...

🔵นักวิจัยไทยทำ เรามีคำตอบ ให้คุณเสมอ! 🇹🇭แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่ พบกับมิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนความ...
27/07/2021

🔵นักวิจัยไทยทำ เรามีคำตอบ ให้คุณเสมอ! 🇹🇭
แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่
พบกับมิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ อัดแน่นด้วยสาระและความบันทิง
ที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวผลงานวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิดก่อนใคร...
พลาดแล้วคุณจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง!

แล้วพบกัน 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-11.15 น.
มาร่วมพูดคุยกับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง)
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช.
นักวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิค
ทาง Facebook Fanpage: NSTDA-สวทช. และ Club House “Sci Sence”👋

🔵นักวิจัยไทยทำ เรามีคำตอบ ให้คุณเสมอ! 🇹🇭
แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่
พบกับมิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ อัดแน่นด้วยสาระและความบันทิง
ที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวผลงานวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิดก่อนใคร...
พลาดแล้วคุณจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง!

แล้วพบกัน 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-11.15 น.
มาร่วมพูดคุยกับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (ดร.เก่ง)
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช.
นักวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิค
ทาง Facebook Fanpage: NSTDA-สวทช. และ Club House “Sci Sence”👋

เทคโนโลยี CRIPR/Cas9  เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตัดต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ที่มีความแม่นยำ ทำงานได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมา...
27/07/2021

เทคโนโลยี CRIPR/Cas9 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตัดต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ที่มีความแม่นยำ ทำงานได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีอื่น โดยนักวิจัยทั่วโลกกำลังศึกษาการใช้ CRISPR ในการรักษาโรคทางพันธุกรรม พลังงานทดแทน การพัฒนาด้านอาหารและการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ ให้ทนกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาใช้งานเป็นแบบตรวจสอบ COVID-19

รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ จึงได้เชิญ ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะผู้เขียนหนังสือเรื่อง เทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมด้วยวิธี CRISPR/Cas9 มาร่วมพูดคุยเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก

🎧 𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗰𝗹𝗼𝘂𝗱: https://bit.ly/3i4g56V
🎧 𝗣𝗼𝗱𝗯𝗲𝗮𝗻: https://bit.ly/3rzn0Z4
🎧 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://apple.co/3zSeS9d
🎧 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://bit.ly/3kZNPUY
🎧 𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆: https://spoti.fi/3x4Az3J

เทคโนโลยี CRIPR/Cas9 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตัดต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ที่มีความแม่นยำ ทำงานได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีอื่น โดยนักวิจัยทั่วโลกกำลังศึกษาการใช้ CRISPR ในการรักษาโรคทางพันธุกรรม พลังงานทดแทน การพัฒนาด้านอาหารและการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ ให้ทนกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาใช้งานเป็นแบบตรวจสอบ COVID-19

รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ จึงได้เชิญ ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะผู้เขียนหนังสือเรื่อง เทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมด้วยวิธี CRISPR/Cas9 มาร่วมพูดคุยเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก

🎧 𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗰𝗹𝗼𝘂𝗱: https://bit.ly/3i4g56V
🎧 𝗣𝗼𝗱𝗯𝗲𝗮𝗻: https://bit.ly/3rzn0Z4
🎧 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://apple.co/3zSeS9d
🎧 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://bit.ly/3kZNPUY
🎧 𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆: https://spoti.fi/3x4Az3J

26/07/2021
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบติดตามสุขภาพผู้ป่วยทางไกลสำหรับโรงพยาบาลสนาม

A-MED TeleHealth เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 เช่น โรงพยาบาลสนามอย่างเป็นระบบ โดยการสื่อสาร และบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอล ซึ่งผู้ป่วยสามารถรายงานข้อมูลสัญญาณชีพ เช่น อุณหภูมิร่างกาย ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต หรืออาการผิดปกติผ่านมือถือสมาร์ตโฟนได้ทุกวัน พยาบาลลงทะเบียนผู้ป่วย และบันทึกรายงานได้สะดวกรวดเร็ว

🙏 "วันเข้าพรรษา" เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่...
25/07/2021

🙏 "วันเข้าพรรษา" เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

อ้างอิงจาก https://www.m-culture.go.th/chachoengsao/ewt_news.php?nid=159

🙏 "วันเข้าพรรษา" เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

อ้างอิงจาก https://www.m-culture.go.th/chachoengsao/ewt_news.php?nid=159

🇹🇭รวมน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19🇹🇭EECi และวังจันทร์วัลเลย์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลสนามวังจันทร์ปันสุข จ...
24/07/2021

🇹🇭รวมน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19🇹🇭

EECi และวังจันทร์วัลเลย์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลสนามวังจันทร์ปันสุข จ.ระยอง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

🚩บริจาคผ่านระบบ E-donation
เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคารของท่าน
สแกน QR CODE เพื่อบริจาค
การบริจาคเงินผ่านระบบ E-donation
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าโดยอัตโนมัติ
เมื่อท่านโอนเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ด้วยชื่อของท่าน
โดยท่านต้องแสดงความประสงค์บนระบบการโอนเงิน
ของธนาคารให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

🚩บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลวังจันทร์
เลขที่บัญชี 248-0-39751-3
กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมวงเล็บ (สู้ภัยโควิด)
พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรับใบเสร็จส่งมาที่
อีเมล: [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 038-666-198, 08-2212-7021, 08-7138-4539

🇹🇭รวมน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19🇹🇭

EECi และวังจันทร์วัลเลย์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลสนามวังจันทร์ปันสุข จ.ระยอง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

🚩บริจาคผ่านระบบ E-donation
เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคารของท่าน
สแกน QR CODE เพื่อบริจาค
การบริจาคเงินผ่านระบบ E-donation
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าโดยอัตโนมัติ
เมื่อท่านโอนเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ด้วยชื่อของท่าน
โดยท่านต้องแสดงความประสงค์บนระบบการโอนเงิน
ของธนาคารให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

🚩บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลวังจันทร์
เลขที่บัญชี 248-0-39751-3
กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมวงเล็บ (สู้ภัยโควิด)
พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรับใบเสร็จส่งมาที่
อีเมล: [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 038-666-198, 08-2212-7021, 08-7138-4539

🙏“อาสาฬหบูชา” แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือก...
24/07/2021

🙏“อาสาฬหบูชา” แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 โดยถือกำเนิดขึ้นในช่วงก่อนพุทธศักราช 45 ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง “ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก” หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน
.
โดยพระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกด้วย เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม (เป็นวันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก)
.
ในการนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ, พระวัปปะ, พระภัททิยะ, พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
.
จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
.
อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887971

🙏“อาสาฬหบูชา” แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 โดยถือกำเนิดขึ้นในช่วงก่อนพุทธศักราช 45 ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง “ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก” หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน
.
โดยพระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกด้วย เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม (เป็นวันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก)
.
ในการนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ, พระวัปปะ, พระภัททิยะ, พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
.
จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
.
อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887971

สำเร็จ! นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (NANO Covid-19 Antigen Rapid Test)นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต...
23/07/2021
สำเร็จ! นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (NANO Covid-19 Antigen Rapid Test)

สำเร็จ! นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (NANO Covid-19 Antigen Rapid Test)

นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “NANO Covid-19 Antigen Rapid Test “ ชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFA ด้วยจุดแข็งด้านการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว รู้ผลไวใน 15 นาที ลดภาระงานบุคลากรการแพทย์ในช่วงวิกฤต ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจาก อย. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์รองรับความต้องการใช้งานในปริมาณมาก

https://www.nstda.or.th/home/news_post/nano-covid-19-antigen-rapid-test-2/

นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประสบ...

ที่อยู่

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
Khlong Luang
12120

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี • ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆ ในการนำผลงานการ ค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625648000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NSTDA - สวทช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NSTDA - สวทช.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"(WEIFO)..เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศที่ไม่ใช้ สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น..สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดย ไม่ต้องยกตู้........สอบถาม idline:weifo1/062-4944693 โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
🧾ชุดตรวจโควิด Covid-19 Rapid test 🦠 พร้อมส่ง ของมีจำนวนจำกัด 🔥🔥🔥 📦ชุดตรวจของเรา ติดอันดับ 1 ใน 5 ที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)​ เหมาะสำหรับตรวจพนักงานในบริษัท โรงงาน และครอบครัว รู้ผลภายใน 15 นาที คัดกรองบริษัทให้ปลอดภัย ปล่อยนานไปอาจจะติดกันหมดทั้งบริษัท หลายบริษัทให้ตรวจก่อนเข้างานทุกวันจันทร์ ✅ตรวจง่าย ทำได้เอง ไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลราคาเป็นพันๆ ✅ รู้ผลไวใน 15 นาที ⏱ ✅ ผลตรวจแม่นยำ ✅ ผ่าน อ.ย. ไทย 🇹🇭💯 1 กล่อง 25 ชุด ราคา 390 บาท 📮ส่ง J&T 1-2 วัน เริ่มต้น 60 บาท 🛵Grab ค่าส่งตามระยะทางจริง Tel. 0909235653 คุณวิว Line: https://line.me/ti/p/tUGlxUu3zf
🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 (บริการตรวจหาโควิดที่ได้คุณภาพค่ะ) วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 รวม 4,786 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 4,659 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,415 ราย ผู้ป่วยสะสม 230,438 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 53 ราย https://www.jocovid130.com/
สวทช. จับมือ มจษ. พัฒนาสื่อสาระความรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้แบบเปิดเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (5 มีนาคม 2564) อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม” เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสื่อดิจิทัล โดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาสื่อสาระความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะ สร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มจษ. เป็นผู้ลงนาม และมี คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด SCB Academy เป็นสักขีพยาน
🙏🏻 Dear friends and colleagues, we need your help! 💎 Trizeri was announced as a regional finalist in #Thailand. 🇹🇭 Please vote for us ⤑ เพื่อนรักต้องการความช่วยเหลือ 🙏🏻 Trizeri ได้รับการประกาศให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับภูมิภาคในประเทศไทย กรุณาโหวตให้เรา ⤑ https://public-voting.globalstartupawards.com/competition-public-voting/5ee77b5faa502a5d22e08f94?nominationId=5fd65c7dab5da1184fb71d95
ขออนุญาตแอดมินค่ะ 📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง 💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles) 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A (magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA
สอบถามวิธีการเข้าระบบเพื่อรายงานผลการทำงานค่ะ เข้าระบบไม่ได้เลย ต้องทำยังไงค่ะ (โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด เฟส 2 )
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ สสว.ร่วมกับ ISMED ขอเชิญที่ปรึกษา/ โค้ช สมัครร่วมเป็นที่ปรึกษากับ SME COACH ภายใต้โครงการ Train the coach “ระดมพลังโค้ช ช่วย SME / MSME ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ” สิทธิพิเศษ 🎯รับการขึ้นทะเบียนเป็น Provincial list ประจำจังหวัด สำหรับการรับงานที่ปรึกษา 🎯ท่านจะได้รับการอบรมออนไลน์ 🎯และได้รับ E-Certificate of Attendance ของแต่ละ Module ในหลักสูตรอบรม Online ของปี 2561-2563 ⚡️⚡️ด่วน อบรมภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ⚡️⚡️ 👉สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://www.thesmecoach.com/account/register_coach 📌📌สำหรับโค้ชเดิมที่อยู่ในระบบแล้ว ท่านก็ได้รับสิทธิพิเศษนี้เช่นกัน 🥰โครงการ Train the coach ที่จะพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วย SMEs ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ติดตามข่าวสาร >> Website : www.thesmecoach.com Facebook : thesmecoach4.0 Email : [email protected] ✨✨สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณรัชดา เพชรพารา 062-646-8686 หรือ คุณชนัญชิดา มาลาทอง 092-224-5633
ผลงาน สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (INCO) สวทช.
ผมมีโคมไฟอินฟาเรด ที่จะใช้คลายกล้ามเนื้อ แก้ปวดเมือย ไปให้ทดสอบเพื่อจะขอ อย. จะต้องทำยังไงบ้าง ..ครับ