Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Khlong San

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Khlong Sanรวมรายชื่อ อยากสวย ต้องลองใช้. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 02/03/23
  วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ครูและนักเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘๔ คน เข้าชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา...
  > อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชน
 • 02/03/23
  วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๘ คน (แบ่งเป็นชาวไทย จำนวน ๒๘๕ คน และชาวต่างชาติ จำนวน ๔๓ คน)
  > อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชน
 • 02/03/23
  วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เข้าร่วมโครงการเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน สายมู พระเครื่อง และพระบูชา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน...
  > อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชน