ธุกิจบริการภาครัฐ ใน เขตพระนคร

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน เขตพระนครรวมรายชื่อ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์, สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน, กรมศิลปากร และ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 01/05/24
  วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๑ คน (แบ่งเป็นชาวไทย จำนวน ๑๖๙ คน และชาวต่างชาติ จำนวน ๓๒ คน)
  > อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย Si Satchanalai
 • 01/04/24
  #ราคาทองคำ วันที่ 4 มกราคม 2567 ลดลงนะครับ 💥ประกาศเตือน💥 ลูกค้าที่มีตั๋วจำนำระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2566 มีสิทธิ์ต่อดอกเบี้ย/ไถ่ถอน วันสุดท้ายภายในวันที่ 11 มกราคม 2567 นี้ . ตั๋วจำนำ สธค. สะดวกสบา...
  > สธค. โรงรับจำนำของรัฐ
 • 01/04/24
  วันพุธที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๑ คน (แบ่งเป็นชาวไทย จำนวน ๓๑๑ คน และชาวต่างชาติ จำนวน ๔๐ คน)
  > อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย Si Satchanalai
 • 01/03/24
  ประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ และได้ทำบัตรหล่นหาย ไว้ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สามารถมารับบัตรคืน ได้ที่จุดจำหน่ายบัต...
  > อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย Si Satchanalai
 • 01/03/24
  #ราคาทองคำ วันที่ 3 มกราคม 2567 ลดลงนะครับ 💥ประกาศเตือน💥 ลูกค้าที่มีตั๋วจำนำระหว่างวันที่ 21- 31 กรกฎาคม 2567 มีสิทธิ์ต่อดอกเบี้ย/ไถ่ถอน วันสุดท้ายภายในวันที่ 3 มกราคม 2567 นี้ . ตั๋วจำนำ สธค. สะดวกสบ...
  > สธค. โรงรับจำนำของรัฐ