ธุกิจบริการภาครัฐ ใน เขตดุสิต

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน เขตดุสิตรวมรายชื่อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม, กองพัสดุ กรมชลประทาน และ Foreign Irrigation Center ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 02/01/24
  นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดฝึกอบรมหลักสูตรของโรงเรียนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2...
  > สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Offic
 • 01/31/24
  นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านลงทุน ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)...
  > สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Offic
 • 01/30/24
  กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ คุณ...
  > สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Offic
 • 01/29/24
  นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หารือกับนางสาวเซซิเลีย กาลาเรตา (Ambassador Cecilia Galarreta) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม...
  > สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Offic
 • 01/29/24
  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนมกราคม 2567 "ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2567 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิ...
  > สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Offic