ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Dusit

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Dusitรวมรายชื่อ National Library of Thailand, ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ., สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 11/18/20
  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในโครงการ Digital Literacy Enr...
  > รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • 11/17/20
  เสมา 2 ผนึกกำลังยูเอ็นลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งจัดการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างเป็นรูปธรรม https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4648-%E...
  > สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
 • 11/16/20
  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/260-news-22-6-...
  > สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
 • 11/16/20
  โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2563 https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/260-news-22-6-2562/4646-mext-16-11-2563?Itemid=681 ติดตามข้อมูลข่าวสารขอ...
  > สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
 • 11/13/20
  พี่โจพี่เน็ต เคยมาร่วมพูดคุย ที่หอสมุดแห่งชาติ กิจกรรม #NLTEdutainment ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (18 กุมภาพันธ์ 2561) ด้วยนะ 😊
  > National Library of Thailand
 • 11/13/20
  "...การเริ่มต้นใหม่มักเต็มไปด้วยเรื่องราวและความรู้สึกที่มากมายเสมอ..." 💬#QuoteOfTheDay 📚เกี่ยวก้อย 📍มุมนวนิยาย ชั้น​ 3 อาคาร​ 1 #หอสมุดแห่งชาติ
  > National Library of Thailand
 • 11/13/20
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ . //ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข...
  > ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 11/13/20
  หนาวไหมเอ่ย เมื่อวานหนาวกว่าวันนี้นิดหน่อย ชวนอ่าน #สักระวาน่าหนาว ภาพจาก ดุสิตสมิต ฉบับที่ 50 ครับ สักระวาน่าหนาว เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงใช้นามแฝงว่า "ศรีอยุธยา...
  > National Library of Thailand
 • 11/12/20
  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ . ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๐/๒...
  > ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 11/12/20
  ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ . //ช่วงบ่ายของวันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั...
  > ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 11/12/20
  "...คนเราต่างมีช่วงเวลาที่เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้น..." 💬#QuoteOfTheDay 📚 ศูนย์รับฝากความเสียใจ 📍มุมนวนิยาย ชั้น​ 3 อาคาร​ 1 #หอสมุดแห่งชาติ
  > National Library of Thailand