ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Dusit

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Dusitรวมรายชื่อ National Library of Thailand, กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น, รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร, สำนักความสัมพันธ์ต่างประเท, สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ส และ กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 10/15/21
  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ . ช่วงเช้าของวันนี้ (ศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒...
  > ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา
 • 10/14/21
  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ . ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖...
  > ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา
 • 10/12/21
  30 ตุลาคม สอบบริหารท้องถิ่น ท่านใดลงสนามก็สู้ๆนะครับ
  > กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 10/12/21
  น้อมระลึก พระมหา กรุณาธิคุณ ทรงเกื้อกูล ปวงประชา หาใดเหมือน จะผ่านวัน ผ่านปี หรือผ่านเดือน มิเคยเลือน จากหัวใจ ไทยทุกดวง ๑๓ ตุลาคม #น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้🙏 #กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ...
  > กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 10/11/21
  แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ภายในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ www.ssru.ac.th
  > ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา
 • 10/11/21
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ . *ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกา...
  > ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา
 • 10/06/21
  ⛔#แก้ไขคำผิดงบประมาณ
  > กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 10/06/21
  นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมตัวชี้วัดย่อยการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ด้วยระบบ Zoom Cloud Meet...
  > กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง
 • 10/06/21
  พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้วยครับ
  > กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 10/05/21
  วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนเพื่อฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไ...
  > กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 10/04/21
  ฝ่ายกิจการสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผอ. ใหม่ทั้ง ๒ ท่าน . นางสาววรรณวิภา บำรงพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยสมาชิกฝ่ายกิจการสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชำนิ นิลอรุณ เข้า...
  > ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรา