สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์

สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้ประชาชนรักและเชื่อมั่นในการทำงาน
(2)

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวอำเภอขุขันธ์ 📢--------------------------------------------------------ท่านใดที่ไ...
13/04/2021

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวอำเภอขุขันธ์ 📢
--------------------------------------------------------
ท่านใดที่ไป ร้านกิจไพบูลย์ ตรงข้าม สภ.ขุขันธ์ ในระหว่างวันที่ 8-11 เม.ย. 64 ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าสาธารณสุขด้วยครับบ
--------------------------------------------------------
😭 เนื่องจาก ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 จำนวน 4 ราย (ณ วันที่ 13 เม.ย. 64)
จึงขอวามความร่วมมือ พี่น้องชาวอำเภอขุขันธ์
--------------------------------------------------------
ขอความร่วมมือ ให้อยู่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อ/หยุดการเดินทางออกนอกบ้านพักอาศัยหากไม่จำเป็นด้วยนะครับ🚔🚓
❌💢🛑และที่ขาดไม่ได้ ช่วยกันปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับ ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวอำเภอขุขันธ์ทุกท่านนะครับ🛑💢❌
👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️ด้วยความปรารถนาดี จากสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ 👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️

10/02/2021
ซ้อมแผนเผชิญเหตุ

วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลาประมาณ 15.00 น. สภ.ขุขันธ์ได้ทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุ สมมติเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ โดยชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และชุดประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลตนเองและป้องกันการแพร่...
19/01/2021

สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ โดยชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และชุดประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลตนเองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่บริเวณจุดตรวจคัดกรองข้างตู้ยามรัตนากรณ์วิสุทธิ์ และเดินแจกจ่ายแก่ประชาชนที่สัญจรตามชุมชนและท้องถนน
"ขอให้สุขภาพแข็งแรง ดูแลตัวเองนะครับ"

ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน (One Distric One Safety Zone) หรือ 1 - DOSZ ของ สภ.ขุขันธ์ โดย สภ.ขุขันธ์ได้กำ...
18/01/2021

ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน (One Distric One Safety Zone) หรือ 1 - DOSZ ของ สภ.ขุขันธ์ โดย สภ.ขุขันธ์ได้กำหนดเป้าหมายถนนท้าวปัญญา บริเวณตลาดถนนคนเดินเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชนปละประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ในเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สภ.ขุขันธ์วันนี้( 15 ม.ค.64) เวลา14.00 น.ร.ต.อ.พชร ใจดี รองสว.จร.สภ.ขุขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 และสายตรวจรถยนต์ออก...
15/01/2021

สภ.ขุขันธ์
วันนี้( 15 ม.ค.64) เวลา14.00 น.
ร.ต.อ.พชร ใจดี รอง
สว.จร.สภ.ขุขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 และสายตรวจรถยนต์ออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง ตรวจร้านซ่อมรถจักรยานยนต์กำชับไม่ให้บริการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ นอกเหนือจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ไม่ให้เปลี่ยนท่อไอเสียที่มีเสียงดังผิดกฎหมายและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของร้านซ่อมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับทราบตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยทั่วกันอีกต่อไป

สภ.ขุขันธ์
วันนี้( 15 ม.ค.64) เวลา14.00 น.
ร.ต.อ.พชร ใจดี รอง
สว.จร.สภ.ขุขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 และสายตรวจรถยนต์ออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง ตรวจร้านซ่อมรถจักรยานยนต์กำชับไม่ให้บริการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ นอกเหนือจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ไม่ให้เปลี่ยนท่อไอเสียที่มีเสียงดังผิดกฎหมายและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของร้านซ่อมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับทราบตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยทั่วกันอีกต่อไป

ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  สายตรวจรถจักรยาน...
14/01/2021

ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สายตรวจรถจักรยานยนต์ สภ.ขุขันธ์ ได้ออกตรวจในเขต และประชาสัมพันธ์ ร้านซ่อมจักรยานต์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ให้แต่งรถซิ่ง ไม่ให้แต่งท่อเสียงดัง ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สภ.ขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และป้องกันการแพร่ระบาดของ...
14/01/2021

สภ.ขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่บริเวณหน้าตู้ยามรัตนากรวิสุทธิ์ หมู่ 6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีการตรวจวัดไข้ คัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านจุดตรวจ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือพบปะผู้คน งดการสัญจรเดินทางโดยไม่จำเป็นและให้เว้นระยะห่างทางสังคม

วันนี้(14ม.ค.64) เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.บุญเกิด เที่ยงทัศ สวป.สภ.ขุขันธ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปวิช โยธาพล รอง สวป.สภ.ขุขันธ์ สาย...
14/01/2021

วันนี้(14ม.ค.64) เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.บุญเกิด เที่ยงทัศ สวป.สภ.ขุขันธ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปวิช โยธาพล รอง สวป.สภ.ขุขันธ์ สายตรวจรถยนต์ และสายตรวจ ต.โสน ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายปกครอง อ.ขุขันธ์ อบต.โสน ร่วมตรวจสอบเหตุความรุนแรงภายในครอบครัว ที่บ้านอาวอย ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

29/12/2020
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/723778895216895/

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการกระทำผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าว ที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

https://www.facebook.com/338898239526163/posts/3501896753226280/
12/11/2020
เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกฯ นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห

https://www.facebook.com/338898239526163/posts/3501896753226280/

เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกฯ นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ข่าวทั่วไป / By admin / November 11, 2020 November 11, 2020 ดำเนินการรับสมัครแล.....

https://www.facebook.com/338898239526163/posts/3342090475873576/
18/09/2020

https://www.facebook.com/338898239526163/posts/3342090475873576/

#ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง หากประชาชนเดือดร้อนจากพายุ โรงพักทุกแห่งพร้อมช่วยเหลือและให้ประชาชนเข้าพักอาศัย

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและคลื่นลมแรง น้ำป่าไหลหลากจาก"พายุโนอึล" ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็น"ใต้ฝุ่น" ในทุกพื้นที่ทั่วทุกภาค ว่า

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบินตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือ เพื่อสนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมทั้ง สนับสนุนด้านอากาศยาน การลำเลียงส่งต่อผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยไปทำการรักษาเมื่อได้รับการร้องขอ โดยประสานการปฎิบัติภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ฝ่ายปกครอง กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน

โดยให้ ผู้บังคับการจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจ ลงพื้นที่ดูแลด้วยตนเอง จัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน อาทิ ขนย้ายสิ่งของ ลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ พร้อมทั้ง จัดชุดช่างสนาม เข้าช่วยเหลือ ซ่อมแซม ฟื้นฟู บ้านเรือน พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจร พร้อมทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดที่ขวางช่องทางการจราจร

ประกอบกับ เพิ่มกำลังสายตรวจทั้งทางบก ทางน้ำออกป้องกันเหตุ และเพิ่มวงรอบในการตรวจตรา เพื่อป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสซ้ำเติมประชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งนอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กรณีมีการกักตุนสินค้า เพื่อจำหน่ายในราคาที่สูงอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

รองโฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ให้ตำรวจทุกนาย คำนึงถึง “ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง” หากมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย ให้ผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นนั้น เปิดโรงพักให้บริการประชาชน เข้าพักอาศัย พร้อมบริการน้ำ อาหาร ยารักษาโรคและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในเบื้องต้น พร้อมประสานหน่วยร่วมปฎิบัติที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือ

อีกทั้ง ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ ไม่ประมาทและไม่ละเลยต่อมาตรการของสาธารณสุขที่ได้มีการกำหนดไว้ในระหว่างที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อย่างไรก็ตาม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติในครั้งนี้ โดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด ผ่านทางช่องทางการรับรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยจะดูแลพี่น้องประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

หากมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือสามารถโทรได้ที่หมายเลขสายด่วน 191 ,1599 หรือ แอพพลิเคชั่น police i lert u ได้ตลอด 24 ชม.

ประกาศกรมอุตุฯhttps://www.tmd.go.th/programs//uploads/announces/2020-09-17_17305.pdf

https://www.facebook.com/338898239526163/posts/3323176891098268/
12/09/2020

https://www.facebook.com/338898239526163/posts/3323176891098268/

#ฝนตกหนักหลายพื้นที่ 12-15 ก.ย.

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศห้วงวันที่ 12-15 ก.ย.63 จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ว่า

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้กองบัญชาการทุกพื้นที่, ตำรวจ ตชด., กองบินตำรวจ , รพ.ตำรวจ สนับสนุนในการเข้าช่วยเหลือประชาชน และติดตามสถานการณ์ โดยประสานการปฎิบัติกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และหาแนวทางป้องกันเหตุอุทกภัยอย่างใกล้ชิด

อีกทั้ง ผบ.ตร. ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อม จัดชุดฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุอุทกภัยหรือวาตภัย พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ และทำการขนย้ายผู้ป่วยหรือประสบเหตุ โดยประสานกับกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และอาสาสมัครในการช่วยเหลือประชาชนจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รอง โฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า สถานีตำรวจทุกแห่งในทุกพื้นที่พร้อมเปิดโรงพักให้บริการประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยการจราจร โดยเฉพาะพื้นที่ฝนตก ตลอดจนจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลช่องทางจราจร เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง เช่น กิ่งไม้หัก ต้นไม้ หรือ เสาไฟฟ้า โค่นล้ม

ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานตำรวจนั้นมีประสบการณ์ในการเผชิญเหตุเกี่ยวกับอุทกภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ และมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติต่างๆ โดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถรับทราบถึงสถานการณ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมไปถึงการสร้างช่องทางการรับรู้ คำแนะนำแก่ประชาชนก่อนและขณะเกิดพายุฝน และขอความร่วมมือให้ตรวจเช็คสภาพรถ เครื่องยนต์ สภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ทั้งนี้หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือสามารถโทรมาที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม.

วันนี้(5 ก.ย.63) แต่เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.พงศ์ทัศน์  พิมพ์เรือง ผกก.สภ.ขุขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.ขุขันธ์ ...
05/09/2020

วันนี้(5 ก.ย.63) แต่เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง ผกก.สภ.ขุขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.ขุขันธ์ ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "โครงการจิตอาสาพัฒนา และความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์" ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านตราง และถนนในหมู่บ้านตราง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์'s cover photo
17/07/2020

สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์'s cover photo

สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์'s cover photo
17/07/2020

สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์'s cover photo

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10/07/2020

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#ได้ใจทั้งประเทศ
#ตำรวจไม่แจ้งข้อหา3ชาวบ้านเก็บเห็ด
#เลี้ยงข้าวน้ำให้กลับบ้านเลย

จากกรณีที่ชาวบ้านเก็บเห็ดขม ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกิน เพื่อประทังชีวิตในยุคโควิด 19 โดยหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ศรีสะเกษ “นายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ” ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อดำเนินคดีกับ “นางทัศศอร โยแก้ว” อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ 7 บ้านบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
“นางปราณี โยแก้ว” อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85/3 หมู่ 7 บ้านบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
“นางบุญมี อิทธิเดช” อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 7 บ้านบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ในข้อหาลักลอบเก็บเห็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต และ บุกรุกพื้นที่บริเวณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ศรีสะเกษ (ซึ่งไม่มีรั้วกั้นไว้) เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 8 ก.ค.63 ที่ผ่านมา

โดยทาง”นางทัศศอร โยแก้ว” ให้การว่า…อาศัยรถเพื่อนบ้านออกตระเวณเก็บเห็ดขมยูคาลิปตัส ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้ไปหาเก็บเห็ดที่ป่า บ้านหนองม่วงหนองสวง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้เห็ดขมมาคนละประมาณ 7-10 ดอก จึงได้พากันมาเก็บเห็ดที่ป่ายูคาลิปตัส ริมถนนทางไปมหาลัยแห่งหนึ่ง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งที่บริเวณดังกล่าวไม่มีการกั้นรั้วไว้แต่อย่างใด และไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ของใคร พวกตนเพียงแค่ต้องการมาหาเก็บเห็ดขมไปกินเพื่อประทังชีวิตเท่านั้น พอถือตระกร้า ซึ่งมีเห็ดขมอยู่ 7-10 ดอก
ลงจากรถ “นางปราณี” แม่ย่าก็เดินล่วงหน้าเข้าไปในป่าก่อนประมาณ 70 เมตร พวกตนเกรงว่า “นางปราณี” แม่ย่าจะหลงป่า จึงรีบเดินตามเข้าไป ก็พบว่า…”นางปราณี” แม่ย่าถูกเจ้าหน้าที่ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ศรีสะเกษ จับกุมตัวเอาไว้แล้ว และยังจับกุมตนและ “นางบุญมี” ที่เดินตามหลังมาด้วย ทั้งที่พวกตนยังไม่ได้เก็บเห็ดที่นี่แม้แต่ดอกเดียว
ผู้กำกับ สภ.เมืองศรีสะเกษ ทันทีที่ทราบเรื่องได้สอบถาม และ พยามช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับหัวหน้าสถานีฯ เพื่อไม่ให้เอาเรื่อกับชาวบ้าน โดยให้ดูที่เจตนา แต่หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ศรีสะเกษ ไม่ยอม ยืนยันให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุดนักข่าวฝีปากกล้า อย่าง ยุคล วิเศษสังข์ ได้ออกมาอัพเดทความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี และชื่นชมจนท.ตำรวจที่รับทำคดีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ได้แจ้งข้อหากับชาวบ้านทั้ง 3 คน ที่แค่เข้าไปหาเก็บเห็ดเพื่อเอามาประกอบอาหารเท่านั้น และยังชื่นชมจนท.ตำรวจในการตัดสินใจครั้งนี้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล : Lapaz Cho , EasyYukhon

ตำรวจภูธรภาค 3
23/06/2020

ตำรวจภูธรภาค 3

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

วันนี้ (23 มิ.ย.63) เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจของ ภ.3 และ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3/รองหัวหน้าคณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เลิศบัวบาน รอง ผบก.อก.ภ.3 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ รวม 8 นาย เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ พบ พ.ต.อ.พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง ผกก.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ และนำเสนอการตรวจฯ ต่อคณะทำงานฯ จึงได้ให้คำแนะนำและกำชับการปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการงานยกระดับการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปตามนโยบายของ ภ.3
2. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันปราบปรามคดียาเสพติดตามนโยบาย ภ.3 และให้คงความเข้มในการตั้งจุด/ด่านตรวจบูรณาการ ของ ภ.3
3. ให้กวดขันความประพฤติ ระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ เน้นการแต่งกายและทรงผม
4. ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง พรก.ฉุกเฉินฯ, คำสั่ง ศบค. คำสั่ง ศปม.ตร. เกี่ยวกับสถานการณ์
โควิด-19 โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการตำรวจดูแลรักษาตนเอง เน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
5. ห้ามข้าราชการตำรวจทุกนาย เข้าไปยุ่ งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภท

แจกหน้ากากป้องกันโควิด 19   เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลาประมาณ 10.00 น.  พ.ต.อ.พงศ์ทัศน์  พิมพ์เรือง ผกก.สภ.ขุขันธ์ พร...
05/06/2020

แจกหน้ากากป้องกันโควิด 19
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.อ.พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง ผกก.สภ.ขุขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ สภ.ขุขันธ์ ได้ร่วมกันออกแจกจ่ายหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่บริเวณจุดตรวจหน้าตู้ยามรัตนากรณ์วิสุทธิ์

ตู้ปันสุข @ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์  สำหรับแบ่งปันผู้ขาดแคลน ส่วนท่านที่มีพอที่จะแบ่งปันผู้อื่นสามารถนำสิ่งของมาเติมที่ตู้...
18/05/2020

ตู้ปันสุข @ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ สำหรับแบ่งปันผู้ขาดแคลน ส่วนท่านที่มีพอที่จะแบ่งปันผู้อื่นสามารถนำสิ่งของมาเติมที่ตู้ได้ตลอดเวลาครับ

https://www.facebook.com/141335926477566/posts/601940787083742/
08/05/2020

https://www.facebook.com/141335926477566/posts/601940787083742/

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

ขอบคุณตำรวจทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ในระหว่างสถานการณ์ covid-19 ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน

📢
21/04/2020

📢

📣 #ว8_ประชาสัมพันธ์ 👮🏻‍♂️ เรื่อง “6 เอกสารราชการ หาย!!! ไม่ต้องไปแจ้งความหายที่โรงพักอีกต่อไป สามารถไปทำใหม่ได้เลย”

เนื่องด้วยมีพี่น้องประชาชนหลายท่านเดินทางแจ้งความบัตรประชาชนหายบ้าง ใบขับขี่หายบ้าง ที่โรงพัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วว่าเอกสารเหล่านี้ถ้าเกิดหายก็ไม่จำเป็นต้องมาแจ้งความหายที่โรงพัก สามารถไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย แต่ก็ยังมีหลายท่านยังรั้น ยังไม่เชื่อ ยังประสงค์จะแจ้งความหายให้ได้
วันนี้เราจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาของพี่น้องประชาชน ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อทางราชการด้วยเช่นกัน
6 เอกสารราชการ หาย !!! ไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามนี้เลยครับ

1. ทะเบียนบ้านหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

2. บัตรประชาชนหาย ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4. ใบอนุญาตขับขี่หาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

5. บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

*สำหรับท่านที่บัตรประชาชนหายแล้วต้องการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอกสารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ทางหน่วยงานที่ออกบัตรก็มีบริการสำหรับกรณีนี้ให้บริการอยู่แล้วครับ

ข้อมูล : trueid.net
#JECK_POL 🐻 👮🏻‍♂️ 🐷

ที่อยู่

1 หมู่ 6 ต.ห้วยเหนือ
Khukhan
33140

เบอร์โทรศัพท์

+6645671009

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Khukhan บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนตำรวจ สภ.ขุนขัน เพื่อทราบ บุคคลท่านนี้ได้โดนปลดออกจากทหารพราน นย.แล้ว แต่ยังแอบอ้างว่าเจ้าตัวเป็นทหารอยู่ ว่าเป็นหน่วยรบพิเศษอะไรแบบนี้ โดนปลดเมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 มาหลอกเอาเงินของผมไป 900 บาท แต่ผมเองไม่ได้ไปติดใจอะไรเพราะเงินมันไม่เยอะ แต่ที่ติดใจมาด่าใต้คอมเม้นไลน์ลูกเมียของผมเนี้ยแหละครับ เจ้าตัวเค้าอยู่ที่ ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ครับ ใช้ชื่อเฟส คมกริช หวานอารมย์
ขออนุญาตแชร์ค่ะ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมานำเสนอและฝากติดตามกันค่ะ #สืบสวน #สอบสวน #อุเทนนุ้ยพิน
ขออนุญาตแชร์ค่ะ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมานำเสนอและฝากติดตามกันค่ะ #สืบสวน #สอบสวน #อุเทนนุ้ยพิน
ภาพคนร้ายพยายามงัดร้านแสงชัยเครื่องเขียนค่ะ เวลา 21.51 น ฝากคุณตำรวจช่วยจัดการด้วยค่ะ ขุขันธ์ทูเดย์ ศรีสะเกษ SisaketToday ศรีสะเกษ SisaketToday กลุ่มเสรี
ขอแจ้งความครับท่าน. #ตู้บุญเติมหายคือวันลอยกระทง