ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Klong Toey

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Klong Toeyรวมรายชื่อ สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลอ, สำนักงานเขตคลองเตย, Closet fashion By Nuch, สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผ และ แหล่งงาน รายได้ดี. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 02/11/21
  #เขตคลองเตยรณรงค์เทศกาลตรุษจีนปลอดภัยจากภัยฝุ่นละอองpm2.5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อเฝ้าระวังและลดการเกิดมลพิษฝุ่นละอองในอากาศเช่...
  > สำนักงานเขตคลองเตย
 • 02/11/21
  เขตคลองเตย 😷 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) #โควิด-19 ยังไม่จบการ์ดอย่าตก# (11 กุมภาพันธ์ 2564 ) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้...
  > สำนักงานเขตคลองเตย
 • 02/11/21
  #เขตคลองเตย เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน (11 ก.พ.64) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ ควบคุม ดูแลการจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการเ...
  > สำนักงานเขตคลองเตย
 • 02/11/21
  เขตคลองเตย ชมรมคนรักคลอง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลอง (11 กุมภาพัน 2564) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกับชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คู...
  > สำนักงานเขตคลองเตย
 • 02/11/21
  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองเตย พัฒนาคลองยายล้อม ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโคร...
  > สำนักงานเขตคลองเตย