กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์

กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ เพื่อชาติมั่นคงและพัฒนา ประชาชนเป็
(1)

24/10/2023
23/10/2023
💛 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 💛น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #รักษ์ราชย์  #วันนี้ในอ...
23/10/2023

💛 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 💛

น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#ก้าวสืบต่อ
#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

21/10/2023

ผบ.อย. ได้เข้าตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของน้องๆทหารกองประจำการ ณ กรม ตอ.รอ.อย. "รู้หน้าที่ มีวินัย ... กำลังใจจากพี่ใหญ่ สู่น้องเล็ก"

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และยังกำหนดให้เป็นวันสำคัญของไทย คือ วันพยา...
21/10/2023

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และยังกำหนดให้เป็นวันสำคัญของไทย คือ วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
เพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณีกิจในด้านทันตกรรม สาธารณสุข และการพยาบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#สมเด็จย่า
#แม่ฟ้าหลวง
#กองทัพอากาศ

21/10/2023
ภาพบรรยากาศการฟังบรรยายของทหารก่อนปลดประจำการ
20/10/2023

ภาพบรรยากาศการฟังบรรยายของทหารก่อนปลดประจำการ

ผบ.อย. ได้เข้าตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของน้องๆทหารกองประจำการ ณ กรม ตอ.รอ.อย. "รู้หน้าที่ มีวินัย ... กำลังใจจากพี่ใหญ่ สู...
19/10/2023

ผบ.อย. ได้เข้าตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของน้องๆทหารกองประจำการ ณ กรม ตอ.รอ.อย. "รู้หน้าที่ มีวินัย ... กำลังใจจากพี่ใหญ่ สู่น้องเล็ก"

19/10/2023
18/10/2023
17/10/2023

⏳ 17 ตุลาคม 2558 กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำคณะกรรมการฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ⏳

💜 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

17/10/2023
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2567พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุลรู้ รัก สามัคคี  #รู้รักสามัคคี
16/10/2023

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2567
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล
รู้ รัก สามัคคี


#รู้รักสามัคคี

นโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗  พลอากาศโท ศรัณย์ สมคะเณ“รู้หน้าที่ มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา”
16/10/2023

นโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗
พลอากาศโท ศรัณย์ สมคะเณ
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา”

กรม ตอ.รอ.อย. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เม...
16/10/2023

กรม ตอ.รอ.อย. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

16/10/2023
15/10/2023
14/10/2023
โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท  #เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน
13/10/2023

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท
#เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน

“  #งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น” --“องค์รวม” คือหนึ่งในหลั...
13/10/2023

“ #งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น”
--
“องค์รวม” คือหนึ่งในหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยจะต้อง #มองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการ พิจารณาแนวทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงกันและครอบคลุมทุกด้าน พร้อมแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ พระองค์ทรงมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ ส่งผลเกี่ยวเนื่องกันเป็นวัฏจักร การฟื้นฟูสิ่งหนึ่งจะส่งผลต่อสิ่งอื่น ๆ และการทำลายสิ่งหนึ่งก็ส่งผลต่อสิ่งอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
--
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า ทรงมองทุกอย่างแบบองค์รวม ดังนั้น ในการที่จะทรงดำเนินโครงการใด จะคำนึงถึงส่วนต่าง ๆ ด้วย ซึ่งสามารถสรุปองค์ความรู้งานพัฒนาของพระองค์ออกมาหนึ่งประโยคว่า “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” กล่าวคือ
--
“เริ่มต้นจากท้องฟ้า คือน้ำหยดแรกจากฝนหลวงจุดเริ่มต้น กลั่นเป็นสายฝน หลั่งลงสู่ภูผา จากยอดเขาไหลรินลงสู่แม่น้ำลำธาร เส้นทางสายน้ำหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง ก่อเกิดคุณูปการมหาศาลต่อทุกชีวิต”
--
ทรงใช้หลักการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่บนฟ้า ยอดเขา ที่ราบ สู่ทะเล ซึ่งทั้งหมดขับเคลื่อน ด้วยน้ำ และปัญหาน้ำต่าง ๆ ที่เกิดก็เพราะต้นไม้บริเวณต้นน้ำลำธารลดจำนวนลงอย่างวิกฤติ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอคือ การนำป่ากลับคืนมา เริ่มจากการปลูกป่าอนุรักษ์ การสร้างฝ่ายชะลอน้ำในเขาเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ต้นไม้ น้ำฝนที่ตกชะลงมาจะต้องเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภค จึงต้องสร้างอ่างเก็บน้ำ และมีปลาเพื่อสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศ ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ที่ราบให้เราได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร สู่การบริหารน้ำในชุมชน เป็นการใช้น้ำซ้ำในกิจกรรมต่าง ๆ
--
แนวคิด “ทฤษฎีใหม่” ก็เช่นกัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน้ำแก่เกษตรกร ไว้ 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การบริหารจัดการที่ดินของเกษตรกร การมีแหล่งน้ำ และการพึ่งตนเองได้, ขั้นที่ 2 การให้เกษตรกรรวมกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อบริหารจัดการผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช้ และขั้นที่ 3 การรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมออกไปสู้กับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจชุมชนต่อไป
--
หลักการทำงานแบบ “องค์รวม” ใช้ได้ในทุกระดับ โดยยังทรงพระราชทานแนวการทำงานแบบ 3 ประสานในชุมชน คือ บ - ว - ร : บ้าน วัด และราชการ นำมาซึ่งการสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อให้พระสงฆ์ ชาวบ้าน และส่วนราชการ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน โดยพระองค์มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับงานที่ต้องเกี่ยวโยงกันพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2533 ความตอนหนึ่งว่า...
--
"ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำเฉพาะหน้าที่ของตนเอง โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ"
--
#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#คิดถึงคนบนฟ้า
#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
#คำสอนของพ่อ

13/10/2023

#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#คิดถึงคนบนฟ้า
#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
#คำสอนของพ่อ

 #คนบนฟ้า #วันนวมินทรมหาราช #รัชกาลที่9
11/10/2023

#คนบนฟ้า
#วันนวมินทรมหาราช
#รัชกาลที่9

งานแถลงการนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี #กอ...
11/10/2023

งานแถลงการนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
#กองทัพอากาศ

11/10/2023

⏳ 11 ตุลาคม 2540 ร.9 ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540" ⏳

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและมีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

10/10/2023
09/10/2023

#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#คิดถึงคนบนฟ้า
#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
#คำสอนของพ่อ

 #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #คิดถึงคนบนฟ้า #ก้าวตามรอยเท้าพ่อ #คำสอนของพ่อ
09/10/2023

#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#คิดถึงคนบนฟ้า
#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
#คำสอนของพ่อ

⏳ 9 ตุลาคม 2532 ร.9 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร” ⏳

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทย อีกทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีประสูติกาลและจำเริญวัยที่เมืองพิษณุโลก

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

08/10/2023
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้ว...
07/10/2023

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย หรือ ดอกไม้สด
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามม้านางเลิ้ง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
#วันนวมินทรมหาราช
#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#คิดถึงคนบนฟ้า
#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
#คำสอนของพ่อ

#กองทัพอากาศ

05/10/2023

⏳ 5 ตุลาคม 2535 “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ร.9 “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พระราชทานแนวพระราชดำริ กรรมวิธี “แกล้งดิน” ⏳

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริกรรมวิธี “แกล้งดิน” ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม และเทิดพระเกียรติพระองค์ เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

โครงการจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ
04/10/2023

โครงการจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ

04/10/2023

ที่อยู่

700/1 M. 8 Khukhot
Lam Luk Ka
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lam Luk Ka

แสดงผลทั้งหมด