สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดการเลือกตั้งทุกระดับ

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ยินยอมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดช่วยเหลือเพื่อให้...
22/11/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ที่ยินยอมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใด
ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
จะต้องระวางโทษอย่างไร ?

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเป็นสมาชิกวุฒิสภาหากมีเหตุสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตกกต. มีอำนาจอย...
20/11/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเป็นสมาชิกวุฒิสภา
หากมีเหตุสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต
กกต. มีอำนาจอย่างไร ?

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสามารถสมัครเข้ารับเลือกหลายกลุ่มได้หรือไม่ ?
20/11/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
สามารถสมัครเข้ารับเลือกหลายกลุ่มได้หรือไม่ ?

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเหตุจำเป็นเฉพาะพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ในวันที่กำหนดสามารถกำหนดวั...
20/11/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เหตุจำเป็นเฉพาะพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาได้ในวันที่กำหนด
สามารถกำหนดวันเลือกใหม่ได้หรือไม่ ?

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ผู้ใดไม่มีชื่อหรือถูกสั่งให้ลบชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ส...
15/11/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ใดไม่มีชื่อหรือถูกสั่งให้ลบชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ระดับอำเภอผู้นั้นมีสิทธิดำเนินการอย่างไร

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กกต.กำหนดจะต้อ...
15/11/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ที่แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กกต.
กำหนดจะต้องระวางโทษอย่างไร ?

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาผู้สมัครผู้ใดกระทำการใดเป็นเหตุให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุ...
15/11/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้สมัครผู้ใดกระทำการใดเป็นเหตุให้การเลือก
ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กกต. มีอำนาจอย่างไร

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครก่อนการเลือกในระดับ...
10/11/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ใดถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครก่อนการเลือก
ในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ผู้สมัครมีสิทธิดำเนินการอย่างไร ?

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 363/2566 วันที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2566คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หน้าที่แล...
09/11/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 363/2566 วันที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2566

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หน้าที่และอำนาจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://www.facebook.com/100066690143160/posts/685703353662663/?mibextid=cr9u03
03/11/2023

https://www.facebook.com/100066690143160/posts/685703353662663/?mibextid=cr9u03

รายการ กกต.ขอบอก EP.129 การให้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง #ไทยโหว...

สำนักงาน กกต. รับรางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2023 ประเภทหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุด - บ้านเมืองออนไลน์https://www.banm...
03/11/2023

สำนักงาน กกต. รับรางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2023 ประเภทหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุด - บ้านเมืองออนไลน์

https://www.banmuang.co.th/news/politic/353113

📥ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 📤
02/11/2023

📥ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 📤

 #ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  #กกต.ลำพูน
26/10/2023

#ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง #กกต.ลำพูน

ความรู้เกี่ยวกับการเลือก ส.ว.
25/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือก ส.ว.

ที่อยู่

119/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด