ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Lamphun - หน้า 1

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Lamphunรวมรายชื่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน, โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน Princ Lamphun Hospital, ซูซูกิ ลำพูน - เจริญออโตเซลส์, อบจ.ลำพูน และ เทศบาลเมืองลำพูน. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม


โพสต์ล่าสุด

  • 09/26/23
    ประชาสัมพันธ์ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 556 ลว 20 ก.ย.66 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/22/23
    " ตม. Free Visa ไม่ฟรี Blacklist "
    > Lamphun Immigration
  • 09/22/23
    วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูนมอบหมายให้ นางโสมฤทัย คำราพิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้...
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/22/23
    ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ New GFMIS Thai Contact Center ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/22/23
    ✨📢 รู้แล้วบอกต่อ ✨📢 การใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดลำพูน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 . • ยอดจำนวนการใช้สิทธิ 183,246 สิทธิ • ยอดใช้จ่ายรวม 52....
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/21/23
    วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพดี แข็งแรง รวมถึงแสดงอ...
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/21/23
    วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รวบรวมกระป๋องน้ำอัดลม ห่วงดึง กระป๋องอะลูมิเนียม ที่ได้รับบริจาคตามโครงการกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อนำไ...
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/20/23
    ครม. ประกาศวีซ่าฟรีให้ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและคาซัคสถาน อยู่ในไทยไม่เกิน 30 วัน มีผลตั้งแต่ 25 ก.ย.66 - 29 ก.พ.67 รายละเอียดปรากฏตามลิงก์ https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140D229S0000000000100.pdf
    > Lamphun Immigration
  • 09/20/23
    ระบบแจ้งที่พักสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม.30 NOTIFICATION OF RESIDENCE FOR FOREIGNERS for house owners and heads of household (TM. 30) : https://extranet.immigration.go.th/fn24online/ สามารถศึกษาขั้นต...
    > Lamphun Immigration
  • 09/20/23
    วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/25...
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/19/23
    ประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตม.7, ตม.8, ตม30, ตม.47 : สามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดด้านล่าง 🔽 Download Immigration Form : TM.7, TM.8, TM.30, TM47 : https://drive.goog...
    > Lamphun Immigration
  • 09/19/23
    กลุ่มงานระบบการคลังจัดประชุมเร่งรัดติตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/66
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/19/23
    ประชาสัมพันธ์ "การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0414.3/ว 534 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 สามารถโหลดหนังสือที่ QR-Code ด้านล่าง
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
  • 09/19/23
    วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ ไชยป๊อก นักวิชาการคลังชำนาญการ พร้อมด้วย นางพรพรรณ ชาวคอนไชย นักวิชาการคลังชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ ใน...
    > สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

#}