ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Lamphun

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Lamphunรวมรายชื่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน, ตำบลศรีบัวบาน, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมือง, YEC Lamphun - ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดลำพูน และ เช็คอินผังเมืองหละปูน. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 09/06/23
  "ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน" วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด...
  > ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
 • 09/05/23
  "ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลน้ำโจ้" วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน 🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿 🌱 นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...
  > ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
 • 09/03/23
  "ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร" เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหา...
  > ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
 • 08/31/23
  "ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day" วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠 นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รั...
  > ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
 • 08/31/23
  วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07:00 น. นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตาม “โครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5...
  > สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
 • 08/31/23
  วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุ...
  > ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเ
 • 08/31/23
  วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนร...
  > ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเ

#}