เช็คอินผังเมืองหละปูน

เช็คอินผังเมืองหละปูน รู้งานผังเมือง & พาไปกิน แชร์เรื่องเ
(1)

 #รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการ "โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน...
25/04/2023

#รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการ "โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) จังหวัดลำพูน" โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่สำนักวิศวกรรมการผังเมือง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สำรวจแนวถนนสา...
18/04/2023

เจ้าหน้าที่สำนักวิศวกรรมการผังเมือง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สำรวจแนวถนนสาย ค 1 เพื่อกำหนดแนวถนนโครงการคมนาคมและขนส่ง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ.2565" ในวันที่ 7 เมษายน 2566

่วนสำรวจ #สำนักวิศวกรรมการผังเมือง #กรมโยธาธิการและผังเมือง #กระทรวงมหาดไทย #หัวหน้าเอกอดุลย์ #หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมืองหละปูน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ #ดาวน์โหลด👇https://drive.goog...
09/04/2023

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖

#ดาวน์โหลด👇
https://drive.google.com/file/d/1ftqf1j0obmO_28rNHFhk6oelSS9yKHVI/view?usp=share_link

ประเภท ง ตอนพิเศษ ๘๓
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป...................................................
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามท้ายประกาศฯ

ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ข้อ ๒๓ ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ได้ก...
30/03/2023

ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ข้อ ๒๓ ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ได้กำหนดไว้ว่า "ให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ประกาศ" เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ในฐานะผู้มีหน้าที่และอำนาจฯ ดังกล่าว โดยทีมช่างฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจ สำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง การบังคับใช้ผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ตลอดเส้นทาง สาย ค๑ ขนาดเขตทาง ๑๘ เมตร ความยาว ๔,๙๓๐ เมตร ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน #นำแนวถนนที่อยู่ในอากาศมาสู่พื้นที่จริง #เพื่อการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน"...
16/03/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน"
(51 ตำบล 8 อำเภอ)
#ผังภูมิสังคม #ทีมหละปูน

เตรียมความพร้อม!!!การจัดทำผังภูมิสังคมฯ จังหวัดลำพูน #ประชุมชี้แจง15032566 #ผังภูมิสังคม #ทีมหละปูน
11/03/2023

เตรียมความพร้อม!!!
การจัดทำผังภูมิสังคมฯ จังหวัดลำพูน
#ประชุมชี้แจง15032566 #ผังภูมิสังคม #ทีมหละปูน

เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม ออนไลน์ e-Learningเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวนสมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566เ...
05/01/2023

เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม ออนไลน์ e-Learning
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวน
สมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

รับสมัครการอบรมออนไลน์ e-Learning สำหรับบุคคลภายนอกค่ะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สนใจ scan รายละเอียดในรูปได้นะคะ

#กรมโยธาธิการและผังเมือง #สบม #สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง #ฝึกอบรมDPT

☕☕Coffee Corner : ห้องกลุ่มงานวิชาการผังเมือง #ส่งท้ายปีเก่า #รอต้อนรับปีใหม่🐇🐰
29/12/2022

☕☕Coffee Corner : ห้องกลุ่มงานวิชาการผังเมือง
#ส่งท้ายปีเก่า #รอต้อนรับปีใหม่🐇🐰

"ผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน"ทีมงานผังเมืองชวนไปรีวิวงาน "I Love Banthi" ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
23/12/2022

"ผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน"

ทีมงานผังเมืองชวนไปรีวิวงาน "I Love Banthi" ครั้งที่ 2 อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

"ไอรักบ้านธิ" I Love Banthi💕💞😙😉อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน🤗😚
21/12/2022

"ไอรักบ้านธิ" I Love Banthi💕💞

😙😉อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน🤗😚

 #ขอเชิญชวนผู้แทน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนร่วม   " การรับฟังความคิดเห็นของประชาช...
17/10/2022

#ขอเชิญชวนผู้แทน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนร่วม
" การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 "
(ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค

#พื้นที่ภาคเหนือ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย

>> เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนเข้าร่วมในรูปแบบ Online โดยแสกนการ Qr-code (ในรูปภาพด้านล่าง)

เช็คอินเที่ยงนี้ที่ร้านหมูกระทะ "อิ่มครบจบราคาเดียว" ยูหมูกระทะ
06/10/2022

เช็คอินเที่ยงนี้ที่ร้านหมูกระทะ "อิ่มครบจบราคาเดียว" ยูหมูกระทะ

☺️😘 21 ก.ย. 2565สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองนิติการ สำนักผังเมืองรวม และสำนักวิศว...
22/09/2022

☺️😘 21 ก.ย. 2565

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองนิติการ สำนักผังเมืองรวม และสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาฯ

ได้ประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม.. ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ใช้บังคับ
#ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565

ให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้บังคับผังฯ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัด
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำพูน

🪧 20 ก.ย. 2565สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูนได้ประชุมชี้แจง.. ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ใช้บังคับ #ผังเมืองร...
22/09/2022

🪧 20 ก.ย. 2565

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
ได้ประชุมชี้แจง.. ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ใช้บังคับ

#ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565

ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและอนุญาติการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ ต่อไป

#แนวทางการปฏิบัติงาน
#มอบเครื่องมือตรวจสอบเบื้องต้น
#ตรวจสอบ #ติดตาม

🔈📣 ประกาศ... #ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน #ได้มีการประกาศบังคับใช้แล้วมีผลให้บังคับใช้ทันทีเมื่อผังได้มีการป...
02/09/2022

🔈📣 ประกาศ...

#ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน
#ได้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว
มีผลให้บังคับใช้ทันทีเมื่อผังได้มีการประกาศฯ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565
--------------------

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
--------------------

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://publishing.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/206/T_0009.PDF
หรือ https://drive.google.com/file/d/1fAf492vJB3WPa1C-f4i_NGC9j6KvFQq3/view?usp=sharing

ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น...
01/09/2022

ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศร๊บัวบาน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

20/08/2022

ชุบชีวิตแม่น้ำด้วยผู้คน แผนพัฒนาและฟื้นฟู ‘แม่น้ำฮัน’ ที่มีสวนกว่า 10 สวนเป็นองค์ประกอบ
ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นภาพกรุงโซลเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่จากฝน ส่วนหนึ่งดูจะเป็นสัญญาณเรื่องภัยพิบัติอันเป็นสิ่งที่หลายเมืองใหญ่รับรู้และพยายามปรับตัวรับมือกันอยู่ แล้วช่วงนี้เราเริ่มเห็นภาพคนไทยกลับไปเยือนกรุงโซลกันอีกครั้งหลังจากงดเว้นกันมาอย่างยาวนาน

กรุงโซลถือเป็นอีกเมืองใหญ่ที่กลายเป็นต้นแบบการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งที่เกาหลีเองก็เพิ่งฟื้นตัวจากความขัดแย้งและสงคราม แต่ไม่นานเกาหลีก็ได้มอบต้นแบบสำคัญ เช่น คลองชองกเยชอน จัตุรัสกวังฮวามุน การพัฒนาย่านวัยรุ่นอย่างฮงแด ไปจนถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่สัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่ และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา หนึ่งในพื้นที่สำคัญที่ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวมักไปเยือนคือการไปรับลม นั่งปิกนิกกินไก่ทอด และรามยอนบริเวณริมแม่น้ำฮัน

สวนและการพักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำฮันถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแม่น้ำในฐานะส่วนหนึ่งของกรุงโซลที่กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ แผนพัฒนาแม่น้ำฮันเริ่มเริ่มต้นขึ้นในปี 1982 ในชื่อ The Comprehensive Han River Development Plan ในแผนนั้นแกนการพัฒนาด้านหนึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองเพื่อรับกับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี 1988 การฟื้นฟูแม่น้ำฮันถูกนับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโดยมีการฟื้นฟูตัวแม่น้ำรวมทั้งมีการสร้างสวนตลอดเส้นทางที่แม่น้ำทอดผ่านเพื่อเป็นพื้นที่สันทนาการของคนเมือง

แม่น้ำฮันถือเป็นแม่น้ำโบราณมีความยาวประมาณ 500 กิโลเมตรซึ่งถือว่ายาวที่สุดของเกาหลี ไหลตัดผ่านกรุงโซลจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกโดยมีระยะผ่านเมืองราว 41 กิโลเมตร ตัวแม่น้ำนับเป็นพื้นที่ราว 7% ของพื้นที่เมืองหลวง ในแง่ความสำคัญรวมถึงการพัฒนาและปัญหา อันที่จริงแม่น้ำฮันถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแม่น้ำที่แคบ คดเคี้ยว แต่เชี่ยวและเต็มไปด้วยเกาะแก่ง ดังนั้นแม่น้ำฮันจึงไม่ได้เป็นแม่น้ำที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเนื่องจากไม่สะดวกในการนำเรือเข้าจอดและขนถ่ายสินค้า ทำให้พื้นที่ที่เป็นท่าเรือและพื้นที่อุตสาหกรรมไปเติบโตที่เมืองอินชอนมากกว่า

สำหรับแม่น้ำฮันเองมีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม บทบาทของแม่น้ำฮันดูจะสัมพันธ์กับผู้คนโดยบันทึกในยุคที่โซลเริ่มกลายเป็นเมืองก็มีบันทึกบทบาทของแม่น้ำฮันที่มีต่อผู้อยู่อาศัยในฐานะพื้นที่หย่อนใจ เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำเช่นคนรุ่นก่อนพูดถึงการลงว่ายน้ำในแม่น้ำฮัน หรือภาพของแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว

ย้อนกลับไปที่แผนการพัฒนา The Comprehensive Han River Development Plan ของปี 1982 แผนดังกล่าวทำให้เกิดสวนจำนวน 11 สวนริมแม่น้ำฮันสร้างขึ้นในช่วงปี 1982-1986 โดยสวนกลุ่มนี้สัมพันธ์กับภาพรวมของกรุงโซลที่พยายามใช้พื้นที่สีเขียวและป่ารวมถึงแม่น้ำเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศและการรับมือมลพิษของเมือง แม่น้ำฮันเองค่อนข้างมีบทบาทต่อชีวิตและการใช้เวลาของชาวโซล ทว่าแม้จะมีสวนตลอดแนวแล้ว กลุ่มสวนริมแม่น้ำฮันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่ทั้งการออกแบบที่ละเลยมิติทางวัฒนธรรม การก่อสร้างในทศวรรษ 1980 อาจมีการสร้างและใช้เทคโนโลยีในยุคนั้น เช่น การสร้างสันเขื่อน หรือการใช้คอนกรีตที่อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและตัวแม่น้ำเอง

จากช่วงก่อนปี 2000 ในปี 2008 ทางกรุงโซลได้ออกแผนการพัฒนา The Han River Renaissance Plan ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำรวมถึงสวนทั้ง 11 สวนโดยเบื้องต้นคือเน้นฟื้นฟูด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับแม่น้ำและพื้นที่รอบๆ เราจะเห็นว่าพื้นที่สวนหลายแห่งถูกปรับปรุงให้กลายเป็นสวนด้านระบบนิเวศ (ecological park) และอีกด้านที่แผนการพัฒนานี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน

เป้าหมายหนึ่งของการฟื้นฟูแม่น้ำฮันในปี 2008 คือความพยายามเปลี่ยนพื้นที่ริมแม่น้ำจากพื้นที่เพื่อการเดินหย่อนใจไปสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีมิติทางวัฒนธรรมและสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น สวนบันโพ (Banpo Park) ที่ตั้งอยู่ติดกับสะพานบันโพที่มีการจัดแสดงน้ำพุสายรุ้ง สวนริมแม่น้ำฮันได้กลายเป็นความร่วมมือกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิง สวนสำคัญ เช่น สวนยออึยโดได้กลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่ บางส่วนกลายเป็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับและศิลปิน อย่าง KPOP Star Forsest คือการปลูกต้นไม้ที่เป็นเหมือนตัวแทนของเหล่าศิลปินเคป๊อป เช่น TVXQ, Girls' Generation

ปัจจุบันกลุ่มสวนริมแม่น้ำฮันนับเป็นพื้นที่สำคัญของโซลทั้งในมิติด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สวนทั้ง 11 แห่ง (บ้างก็นับเป็น 12 แห่ง) ที่กระจายตัว บ้างก็เชื่อมต่อถึงกันด้วยทางเดินและทางจักรยาน แผนพัฒนาปัจจุบันของแม่น้ำฮันนั้นแม้ว่าจะดูสวยงามและสำคัญกับผู้คนอยู่แล้ว ปัจจุบันแม่น้ำฮันยังได้รับการพัฒนาด้วยความคิดใหม่ๆ คือไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่หย่อนใจของผู้คนแต่เป็นพื้นที่เพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ส่งเสริมระบบนิเวศน์ของเมือง แผนปัจจุบันของเมืองกำลังพยายามฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในจุดต่างๆ ภายใต้แผน Revival of Han River by 2030 : Coexistence of Human and Nature เริ่มต้นเมื่อราวปี 2015

อย่างไรก็ตาม ทุกการพัฒนาย่อมมีจุดบกพร่องและมีข้อวิจารณ์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือช่วงเดือนมีนาคม 2022 มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร Sustainability วิเคราะห์และวิจารณ์การพัฒนาแม่น้ำฮันและพื้นที่ริมแม่น้ำฮันว่าลอกเลียนต้นแบบการพัฒนาจากต่างชาติและละเลยบริบทเฉพาะของแม่น้ำฮันและกรุงโซล รวมถึงมรดกบริบทบางอย่าง เช่น มรดกจากสงครามเย็นและความตึงเครียดที่มีต่อเกาหลีเหนือซึ่งส่งผลกับการพัฒนาแม่น้ำในยุคหลังสงครามเย็น ในข้อวิจารณ์เสนอการพัฒนาที่อาจมีขนาดเล็กลง และมีความเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่มากขึ้น มากกว่าจะให้ความสำคัญกับแผนขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ในบทความดังกล่าวพูดถึงเงื่อนไขของแม่น้ำและการพัฒนาเมืองที่ก็ยังคงกระทบกับระบบนิเวศและทำให้แม่น้ำฮันยังคงเจอปัญหาเช่นการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำในการรับน้ำและร่วมป้องกันน้ำท่วมยังทำได้ยากเนื่องจากพื้นที่ริมน้ำจำนวนมากได้กลายเป็นพื้นที่พักอาศัย กระทั่งการรื้อเอาโครงสร้าง เช่น คานคอนกรีตออกก็จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำใต้ดินซึ่งกระทบต่อโครงสร้างอาคารรอบๆ ทั้งนี้บทความเองชี้ให้เห็นความยากลำบากที่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำว่างเปล่าสู่สวนชุ่มน้ำ ด้วยเงื่อนไขของสภาพอากาศที่แปรปรวนและคาดเดายากขึ้น ปัญหาเรื่องน้ำท่วมสำหรับกรุงโซลที่มีแม่น้ำฮันเป็นองค์ประกอบสำคัญก็ยังคงต้องมีการบริหารจัดการและพัฒนาต่อไป

อ่านเรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำฮันในรูปแบบเว็บไซต์ที่ : https://citycracker.co/city-design/han-river-development-plan/


Content by Vanat Putnark
Illustration by Warunya Rujeewong
อ้างอิงข้อมูลจาก
https://seoulsolution.kr/sites/default/files/Seoul
https://www.researchgate.net/publication/359583185_The_Han_River_Development_Planning_the_Riverfront_as_Seoul's_Natural_Landmark
https://seoulsolution.kr/en/content/revival-han-river-2030-coexistence-human-and-nature?

❗️ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ❗️🔸 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน 🔸📣 ขอเชิญประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร...
05/08/2022

❗️ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ❗️
🔸 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน 🔸

📣 ขอเชิญประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน
📂 Link File Poster : https://bit.ly/3oNYuD0

🟣 กลุ่มที่ 1
🗓 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
✅ พื้นที่ : เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลแม่แรง และเทศบาลตำบลมะกอก
📌 สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

🟢 กลุ่ม 2
🗓 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
✅ พื้นที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์
📌 สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

#กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ
#เรื่องดีดีกับDPT #ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง
#ป่าซาง #ลำพูน #ผังเมือง

วันที่ 25,26 ก.ค. 2565     เจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความ...
01/08/2022

วันที่ 25,26 ก.ค. 2565
เจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจ กับเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นรายกลุ่มย่อย
- วันที่ 25 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 5
- วันที่ 26 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 6 (ครบทั้งหมด 6 กลุ่มย่อยแล้ว)
ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

// การดำเนินงานต่อไป : มีแผนงานที่จะนัดหมายกับเจ้าของที่ดินฯ ที่ยังไม่ได้พูดคุย เพื่อทำความเข้าใจให้ครบเจ้าของแปลงที่ดินทุกคน ในพื้นที่โครงการฯ

วันที่ 19-21 ก.ค. 2565     เจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความ...
22/07/2022

วันที่ 19-21 ก.ค. 2565
เจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจ กับเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นรายกลุ่มย่อย (แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย)
- วันที่ 19 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 2
- วันที่ 20 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 3
- วันที่ 21 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 4
ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

#โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน
#ก้าวของการพัฒนาโดยวิธีการจัดรูปที่ดิน
#ทำความเข้าใจในโครงการจัดรูปที่ดิน
#การพัฒนาตามผังเมือง
#กลุ่มงานวิชาการผังเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 11 ก.ค. 2565     นายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิกา...
12/07/2022

วันที่ 11 ก.ค. 2565
นายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นรายกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1/6 (โดยได้แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย) ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

#โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน
#ทำความเข้าใจในโครงการจัดรูปที่ดิน
#การพัฒนาตามผังเมือง
#กลุ่มงานวิชาการผังเมืองจังหวัดลำพูน

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30...
30/06/2022

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง และร่างผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

17/06/2022
เตรียมยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ....เสนอคณะรัฐมนตรีพิจาร...
07/06/2022

เตรียมยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ....เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ับที่สอง_จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ร่วมประชุมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน เพื่อประกอบการดำเนินการในขั้นตอนยกร่างกฎหมายของกองนิติการ ในรูปแบบออนไลน์ นำโดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง หัวหน้าเอกอดุลย์ ป้อมเสมา เจ้าหน้าที่จากกองนิติการ สำนักผังเมืองรวม และสำนักวิศวกรรมการผังเมือง

#ผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้าต้องได้ไปต่อ #ผังในตำนาน

06/05/2022

เห็นชอบประกาศ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

(5 พ.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยเห็นชอบการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค

(1) เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ หรือ Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA เพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน

(2) ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และ หนองคายเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor : NeEC – Bioeconomy เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ

(3) พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก หรือ Central - Western Economic Corridor : CWEC เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไฮเทคมูลค่าสูงระดับมาตรฐานสากล เชื่อมโยงกรุงเทพฯ พื้นที่โดยรอบ และ EEC

และ (4) ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor : SEC เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาค ฝั่งทะเลอันดามัน และเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

#ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะไปสู่การกำหนด #ร่างผังนโยบายระดับภาค #ภาคเหนือกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชี...
03/05/2022

ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะไปสู่การกำหนด #ร่างผังนโยบายระดับภาค #ภาคเหนือ
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง)
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
* การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar
ลงทะเบียนผ่านการแสกน Qr code หรือคลิกที่ลิงค์นี้
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qrwjaNPXTeqoXpPTPQWpRg

กรมโยธาธิการและผังเมือง   ขอเรียนเชิญ..หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
21/04/2022

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอเรียนเชิญ..หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Webinar

" การวางผังนโยบายระดับประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่2 "
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ภาคเหนือ เวลา 12.30 - 16.30 น.

#กลุ่มงานวิชาการผังเมืองจังหวัดลำพูน
#สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
#กรมโยธาะิการและผังเมือง #กระทรวงมหาดไทย

" ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง...
04/04/2022

" ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ "
#ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๗ ง
วันที่ประกาศ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

#มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นะครับ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร..ได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/077/T_0045.PDF

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัด "การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน โค...
02/03/2022

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัด "การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕" (เปิดตัวโครงการฯ)
ณ ที่ทำการกำนันตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
โดยนายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง) นำทีมแนะนำและให้ข้อมูลการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในพื้นที่

#ขอขอบคุณ : กำนันตำบลมะเขือแจ้ (นางอำพรรณ ประโยงค์) เอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกตลอดการประชุม
: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๙ บ้านใหม่เหมืองกวัก (นายไพฑูลย์ อุตตระพยอม) และทีม ช่วยประสานงานจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
: ประชาชนเจ้าของที่ดินทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในการประชุม
: หัวหน้าเอกดุลย์ และทีมงานผังเมืองทุกคน

ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ "คุณได้ไปต่อ" 。◕‿◕。(人 •͈ᴗ•͈)(◕ᴗ◕✿)การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 2 วันที่ 9 กุมภ...
09/02/2022

ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ "คุณได้ไปต่อ"
。◕‿◕。(人 •͈ᴗ•͈)(◕ᴗ◕✿)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย ชั้น 6 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย "ตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ...."
ლ(◕ω◕ლ) ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ (◍•ᴗ•◍)✧*。

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Video Conference System นำทีมโดย หัวหน้าเอกอดุลย์ ป้อมเสมา (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง) ขั้นตอนต่อไปนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจ้าาา

"ไปต่อ ไม่รอแล้วนะ..". #โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานโยธาธ...
03/12/2021

"ไปต่อ ไม่รอแล้วนะ..".
#โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน

3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มงานวิชาการผังเมือง และกลุ่มงานสนับสนุนพัฒนาเมือง ได้จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับท้องที่และท้องถิ่นในตำบลมะเขือแจ้ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กผม.ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างผ...
02/12/2021

กผม.ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง) วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น.
ดำเนินการโดยสำนักผังเมืองรวม (ส่วนผังเมืองที่ 2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
ლ(^o^ლ)(>0

เดินหน้ากันต่อ กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน #ถนนสายค2 #ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้หารือร่วมกับเจ้...
25/11/2021

เดินหน้ากันต่อ กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน
#ถนนสายค2 #ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้

หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดรูปที่ดินฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยระบบออนไลน์
(>0o

06/11/2021
เตรียมงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565พัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯวัตถุประ...
03/11/2021

เตรียมงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565
พัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเมืองตามถนนโครงการคมนาคมและขนส่ง ในผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ ขนาดเขตทาง 18 เมตร ความยาวประมาณ 760 เมตร พื้นที่โครงการประมาณ 145 ไร่

ด้วยการสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้

#ก่อนพูดคุยกับท้องถิ่น_ผู้นำชุมชนและประชาชนภายในพื้นที่โครงการฯ

#เราไม่ได้มัดมือชก #ไม่มีการบังคับ
#โครงการจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากเจ้าของที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 #การศึกษาออกแบบ...
25/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2
#การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2
วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 จำนวน 2 ช่วง คือ
1.เทศบาลเมืองลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เวลา 9.00-12.00 น. บริเวณห้องประชุมเทศบาลเมืองลำพูน
เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom
ID: 985 0718 5541
Passcode: 12345

2. เทศบาลตำบลเวียงยอง เวลา 13.00-16.00 บริเวณวิหารยอง วัดหัวขัว
เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom
ID: 948 2691 1820
Passcode: 12345
โดยประชาชนผู้สนใจโปรดสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อกรอกแบบตอบรับออนไลน์และเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Facebook Live ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ขอบคุณค่ะ

 #ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิ...
20/10/2021

#ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิธีการพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/239/T_0004.PDF

สถานการณ์โควิท19 เป็นเหตุให้เกิดการลงทุน 😉😍 #ทำกาแฟเองดื่มเอง #เลี่ยงการสัมผัส #โควิท19เราต้องรอด
19/10/2021

สถานการณ์โควิท19 เป็นเหตุให้เกิดการลงทุน 😉😍

#ทำกาแฟเองดื่มเอง
#เลี่ยงการสัมผัส
#โควิท19เราต้องรอด

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ.." #ขับเคลื่อนเมือง #สู่ความสุขในยุคโควิท19 "     Resilient & Recovery...
19/10/2021

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ..

" #ขับเคลื่อนเมือง #สู่ความสุขในยุคโควิท19 "
Resilient & Recovery Cities

#เนื่องในวันผังเมืองโลก 2564 ในรูปแบบ Virtual Video
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียน https://www.worldtownplanningday.com/bookevent

หนึ่งในภารกิจหลักของกลุ่มงานวิชาการผังเมือง&กลุ่มงานสนับสนุนพัฒนาเมือง "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน" ปีงบป...
15/10/2021

หนึ่งในภารกิจหลักของกลุ่มงานวิชาการผังเมือง&กลุ่มงานสนับสนุนพัฒนาเมือง "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน" ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เริ่มต้นที่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๖๔ "เร่งรัดการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่"
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่อยู่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
Amphoe Muang Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053525012

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เช็คอินผังเมืองหละปูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เช็คอินผังเมืองหละปูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเช็คโฉนดที่ดิน ใบนี้ ด้วยครับ ว่ามีถนนตัดผ่าน หรือใกล้เคียงไหมครับ
มีตำแหน่งเปิดรับบ้างไหมค่ะ..อยากกลับลำพูนค่่ะ 😊😊😊