สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, หน่วยงานราชการ, สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, Lamphun.
(1)

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคเพื่อเสริม...
19/10/2023

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธ นำโดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ลานกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์  คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหว...
19/10/2023

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ผู้แทนจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน ชั้นที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอี รีไซคลิ่ง จำนวน 7 รายการ ณ ตำบลเหมืองจี้ และตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานค...
18/10/2023

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยรายงานผลปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์  คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจั...
17/10/2023

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกับ นายช่างโยธาชำนาญงาน กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง สาขางานเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ชั้นที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอี รีไซคลิ่ง จำนวน 3 รายการ ณ ตำบลเหมืองจี้ และตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2566
17/10/2023

สวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2566

✨📢 รู้แล้วบอกต่อ ✨📢  การใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดลำพูน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำ...
17/10/2023

✨📢 รู้แล้วบอกต่อ ✨📢 การใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดลำพูน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำเดือนกันยายน 2566
• ยอดจำนวนการใช้สิทธิ 180,436 สิทธิ
• ยอดใช้จ่ายรวม 52.24 ล้านบาท

16/10/2023
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 และวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวสุรัสวดี  เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน...
16/10/2023

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 และวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเสื้อผ้า ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งของและความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง”

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน...
16/10/2023

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 11 แห่ง โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานและนางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน เป็นกรรมการและเลขานุการ

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจั...
16/10/2023

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยร่วมกันทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ นำโดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ บริเวณหน้าเสาธงลานกิจกรรมหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจัง...
13/10/2023

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๙๙,๙๙๙ ตัว ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดพระธาตุหริชัยวรมหาวิหาร และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน“วันนวมินทรมหาราช” และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจัง...
13/10/2023

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

13/10/2023

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. - 20.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แตะ ต. แม่ลาน และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มป.10 (อุ้มปาด) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มป.12 (ถ้ำยางวี) โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาห้องเรียนเรือนแพ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน รวม 5 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ...
12/10/2023

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาสนสถานฯ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ หรือ วันนวมินทรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธาตุดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานค...
11/10/2023

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคเพื่อเสริม...
11/10/2023

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพุธ ณ ลานกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน

11/10/2023

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

🎉สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2566   #กรมบัญชีกลาง    #สำนักงานคลัง...
11/10/2023

🎉สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2566 #กรมบัญชีกลาง #สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 17.30 น. นางสาวสุรัสวดี  เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางโสมฤทัย  ...
11/10/2023

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 17.30 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางโสมฤทัย คำราพิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ สาขาปงผาง ต.ทากาศ และโรงเรียนปงแม่ลอบ สาขาห้วยเหี้ยะ สาขาห้วยฮ่อม สาขาขุนก๋อง ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ ไชยป๊อก นักวิชาการคลังชำ...
11/10/2023

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ ไชยป๊อก นักวิชาการคลังชำนาญการ ร่วมพิธีเปิด "งานสานศิลป์ ถิ่นเวียงยอง" โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น Lamphun Street Arts ศิลปะสร้างสรรค์บนถนนวัฒนธรรม โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ ถนนสายวัฒนธรรมเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย...
10/10/2023

วันจันทร์ที่่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยร่วมกันทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ นำโดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ บริเวณหน้าเสาธงลานกิจกรรมหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ุ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจัง...
09/10/2023

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ุ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และพิธีเทิดพระเกียรติ บวงสรวง ถวายเครื่องสักการะแด่พระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 05.20 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจัง...
09/10/2023

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 05.20 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ปีที่ 133 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำ...
05/10/2023

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 20 (20th Mini MARATHON 2023)

ขอเชิญร่วมโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" ร่วมแบ่งปันอุปกรณ์การเรียน กีฬา เสื้อผ้า ของเล่น ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน...
04/10/2023

ขอเชิญร่วมโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" ร่วมแบ่งปันอุปกรณ์การเรียน กีฬา เสื้อผ้า ของเล่น ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ร่วมปันน้ำใจได้ที่ กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจัง...
03/10/2023

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ครั้งที่ 7 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์ "มาตรการประหยัดกระดาษ" ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรคุณธรรมของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ....
03/10/2023

ประชาสัมพันธ์ "มาตรการประหยัดกระดาษ" ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรคุณธรรมของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจัง...
03/10/2023

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยร่วมกันทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้าเสาธงลานกิจกรรมหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง ได้นำรหัสงบประมาณพลางก่อน ประกาศบนเว็บไซต์ new gfmis thai เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าดูได้ที...
02/10/2023

ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง ได้นำรหัสงบประมาณพลางก่อน ประกาศบนเว็บไซต์ new gfmis thai เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าดูได้ที่ https://newgfmisthai.gfmis.go.th/ หัวข้อ DOWNLOAD

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ สันโรงพีน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบ...
02/10/2023

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ สันโรงพีน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำบุญถวายปัจจัย ครัวทาน ถวายต้นสากย้อม เนื่องในประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน...
02/10/2023

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ต้นสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ณ ถนนอินทนงยศ (บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน...
02/10/2023

วันที่ 27 กันยายน 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมดาสลาก และพิธีเปิดกิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ถนนอินทนงยศ (บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รับม...
28/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รับมอบกระป๋องน้ำอัดลม ห่วงดึง กระป๋องอะลูมิเนียม
จากผู้แทนบริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่นำมาบริจาคตามโครงการกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
และในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. นำกระป๋องน้ำอัดลม ห่วงดึง กระป๋องอะลูมิเนียม ที่ได้รับบริจาค
ไปส่งมอบให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน และคณะ เป็นผู้รับมอบ
ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน  ร่วมติดตั้งตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ...
28/09/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมติดตั้งตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จุดให้บริการ One Stop Service เพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้ว่าประชาชนจะได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน GECC สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 572 ลว 27 กย 66 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายของบ...
28/09/2023

ขอประชาสัมพันธ์
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 572 ลว 27 กย 66 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในระบบ New GFMIS Thai

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานคลั...
28/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้าเสาธงลานกิจกรรมหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและห...
27/09/2023

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 ของจังหวัดลำพูน โดยนำเสนอสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน New GFMIS Thai ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์ !!! การจัดทำรายงานการเงินประจำปี
27/09/2023

ประชาสัมพันธ์ !!! การจัดทำรายงานการเงินประจำปี

ที่อยู่

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 04:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด