สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหว?

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายชัยพล สุขเอี่ย...
27/08/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ
- พระครูโกวิทอรรถวาที, ผศ.ดร. มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
- นายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการศาสนา
- นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
- นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
- ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

� ในการนี้ นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม พร้อมด้วยนายบุญเพลิน ยาวิชัย ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธงเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

25/08/2023

ศิลปินซอแม่ทา เรื่อง นานาจิตตัง

25/08/2023

มรดกภูมิปัญญาจังหวัดลำพูน ค่าว ซอ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน   วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๓๐ น.ายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมาย...
24/08/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.ายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด กิจกรรมการประชุม “ลําพูนท่องเที่ยวสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองลำพูนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมจามจุรี เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ทลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน"

24/08/2023

สล่าตีเหล็กอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

18/08/2023

ฟ้อนผีบ้านบ่อคาว

18/08/2023
11/08/2023

การแสดงชุดที่ 5 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนมีพันปีหลวง

11/08/2023

การแสดงชุดที่ 4 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนมีพันปีหลวง

11/08/2023

การแสดงชุดที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนมีพันปีหลวง

11/08/2023

การแสดงชุดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนมีพันปีหลวง

11/08/2023

การแสดงชุดที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนมีพันปีหลวง

11/08/2023

โครงการ เครือข่ายวัฒนธรรมนำประชาเทิดพระเกียรติถ้าผ่านฟ้าประชาไทย วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนมีพันปีหลวง

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริ...
11/08/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมบูรณาการ โครงการเครือข่ายวัฒนธรรมนำประชา เทิดพระเกียรติพระผ่านฟ้าประชาไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลัง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สร้างการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมนิยมไทย ให้เกิดขึ้นในสังคม และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตรงข้ามหัวมุง

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
08/08/2023

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พ...
05/08/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พระครูสุธีธรรมาภิรัต เจ้าอาวาสวัดป่ารัชดาราม ผู้แทนพระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญเมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ในการนี้ นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว
ข้อมูลจากประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖👉👉 เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ...
03/08/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
👉👉 เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน ดังนี้ ๑. นายกานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ ประเภทเด็ก/เยาวชน ๒. นางสายตา ปาลี ประเภทประชาชนทั่วไป
และชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดลำพูน ดังนี้ ๑. ชุมชนคุณธรรมวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๒. ชุมชนคุณธรรมวัดพระพุทธบาทผาหนาม ๓. ชุมชนคุณธรรมวัดทาชมภู เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลที่เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดี แก่บุคคลอื่นในสังคม
👉👉 ในการนี้ นางสายตา ปาลี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านธิ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีจังหวัด" ในประเภทประชาชนทั่วไป

28/07/2023

บรรยากาศในโครงการและการแสดงทางด้านวัฒนธรรมจำนวน 5 ชุด ในโครงการ เครือข่ายวัฒนธรรมนำประชาเทิดพระเกียรติพระผ่านฟ้าประชาไทย

28/07/2023

พิธีเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ในโครงการ เครือข่ายวัฒนธรรมนำประชาเทิดพระเกียรติพระผ่านฟ้าประชาไทย

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:00 น ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำ...
28/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:00 น ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการเครือข่ายวัฒนธรรมนำประชาเทิดพระเกียรติพระผ่านฟ้าประชาไทย
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรม เป็นตัวเชื่อมความรักความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน

ในการนี้นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมทั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนจังหวัดลำพูน
จากนั้นชมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมอันงดงาม

รายงาน/ประสานงาน จมภ. ลำพูน

27/07/2023
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นาง...
27/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพอลักษณ์ ปิ่นระฤก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวกนกวรรณ วงศ์แก้วมูล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นางสาวณัฐศรี สุทธิธรรมากุล เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และนายวนัส ทะพิงค์แก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงพื้นที่จัดทำสื่อวีดิทัศน์รณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ และได้รับความอนุเคราะห์จากนายขวัญชัย สุรินทร์ศรี ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๖๓ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณกรรม กรรมการฝ่ายทะเบียนของสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมจัดทำสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 8) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง ...
26/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 8) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมถึงหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
(เป้าหมายสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอทุ่งหัวช้าง)
ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม วิธีการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหารือแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการนำมรดกภูมิปัญญาทั้ง 7 สาขา ของท้องถิ่น มาทำเป็นโครงการ นำทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในการนี้นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายบารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายเสน่ห์ สายเย็นใจ
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะทีมงานวิทยากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการโครงการฯ
นายปฐม ติ๊บหน่อ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้กล่าวให้การต้อนรับ

ประสานงาน/รายงาน/คณะทำงาน จมภ.ลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 7) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน...
24/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 7) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมถึงหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
(เป้าหมายสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอป่าซาง)
ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม วิธีการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหารือแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการนำมรดกภูมิปัญญาทั้ง 7 สาขา ของท้องถิ่น มาทำเป็นโครงการ นำทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในการนี้นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายบารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายเสน่ห์ สายเย็นใจ
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะทีมงานวิทยากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการโครงการฯ
นางยุรินทร์ ธัญน้อม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าซาง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

ประสานงาน/รายงาน/คณะทำงาน จมภ.ลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 น ณห้องประชุมหริภุญชัย ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูนผู้ว...
22/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 น ณห้องประชุมหริภุญชัย ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ จังหวัดลำพูน (ก.บ.จ. ลำพูน) ครั้งที่ 4/2566

ในการนี้ นางสมพร วงฝั้น เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 6)องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม...
21/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 6)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมถึงหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
(เป้าหมายสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอแม่ทา)
ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม วิธีการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหารือแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการนำมรดกภูมิปัญญาทั้ง 7 สาขา ของท้องถิ่น มาทำเป็นโครงการ นำทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในการนี้นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายบารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายเสน่ห์ สายเย็นใจ
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสมพร วงศ์ฝั้น เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะทีมงานวิทยากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการโครงการฯ
นายทศ เสาวภาณี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

ประสานงาน/รายงาน/คณะทำงาน จมภ.ลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 5)องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม...
19/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 5)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมถึงหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
(เป้าหมายสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอบ้านโฮ่ง)
ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม วิธีการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหารือแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการนำมรดกภูมิปัญญาทั้ง 7 สาขา ของท้องถิ่น มาทำเป็นโครงการ นำทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในการนี้นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูร นายบารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายเสน่ห์ สายเย็นใจ
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสมพร วงศ์ฝั้น เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะทีมงานวิทยากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการโครงการฯ
นายแสวง บุญสุทธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโฮ่ง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

ประสานงาน/รายงาน/คณะทำงาน จมภ.ลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 👉👉 เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป...
18/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
👉👉 เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรม ๑ จังหวัด ๑ เมนูเชิดชูอาหารถิ่น จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเสนอสาระความรู้ เกี่ยวกับอาหารไทย และอาหารท้องถิ่นต่อยอดสมุนไพรไทยสรรพคุณทางเลือก และส่งต่อเป็นภูมิปัญญา ที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก กิจกรรม " ๑จังหวัด ๑ เมนู" เชิดชูอาหารถิ่น" ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
👉👉 ในการนี้ นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นางสายตา ปาลี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านธิ เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 4)องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม...
18/07/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.(ครั้งที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมถึงหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
(เป้าหมายสภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ เมืองลำพูน) ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันทบทวนบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม วิธีการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหารือแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการนำมรดกภูมิปัญญาทั้ง 7 สาขา ของท้องถิ่น มาทำเป็นโครงการ นำทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในการนี้นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายบารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายเสน่ห์ สายเย็นใจ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัช อริยะจักร์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน นางสมพร วงศ์ฝั้น เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะทีมงานวิทยากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการโครงการฯ
นายชาญ หมั่นโหมด รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหนาม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

ที่อยู่

33 หมู่ 1ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เบอร์โทรศัพท์

+6653510243

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด
#}