อบจ.ลำพูน

อบจ.ลำพูน “สืบศิลป์แห่งล้านนา พัฒนา บนฐานพอเพียง” เพื่อประชาชน คนหละปูน

✨🌈🏥นายก อบจ.ลำพูน เดินหน้าลุย ลงพื้นที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดอบจ.ลำพูน ร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับ รพ.ส...
05/01/2024

✨🌈🏥นายก อบจ.ลำพูน เดินหน้าลุย ลงพื้นที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดอบจ.ลำพูน ร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มุ่งเน้นนโยบายสุขภาพของจังหวัดลำพูน
จุดที่ 1 รพ.สต.หนองหล่ม โดยมี นายเกษม พิงคะสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมคณะ เเละผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
จุดที่ 2 รพ.สต.หนองหนาม โดยมี นายประทิน จักขุเรือง กำนันตำบลหนองหนาม พร้อมคณะ เเละผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
✨🏥นำโดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ลำพูนในเขตพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมเเลกเปลี่ยนเเนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดอบจ.ลำพูน
✨พร้อมมอบ เเนวนโยบายแนวทาง พบปะ ติดตาม เยี่ยมเยือน เสริมพลังให้กับแก่บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เเละ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมซักถามปัญหา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ตำบล ร่วมกับ 2 พื้นที่ เพื่อดูเเลประชาชนเป้าหมายที่สำคัญ คือ “การบริการ ต้องดีกว่าเดิม ประชาชนอยู่ดี มีสุข” เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต ที่ดียิ่งขึ้นในด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในจังหวัดลำพูน"

✨📚บ่ายนี้ 5 มกราคม 2567 อบจ.ลำพูน จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (คร...
05/01/2024

✨📚บ่ายนี้ 5 มกราคม 2567 อบจ.ลำพูน จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 2 หอประชุม อบจ.ลำพูน

✨📚โดยมีคณะกรรมการ ร่วมเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โครงการเพิ่มเติมจำนวน 10 โครงการ และเปลี่ยนแปลงจำนวน 3โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร ให้เกิดความคุ้มค่า ในการได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาเห็นผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาเเละให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

✨🌈🙏เช้านี้ 5 มกราคม 2567 อบจ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้...
05/01/2024

✨🌈🙏เช้านี้ 5 มกราคม 2567 อบจ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 ภายใต้โครงการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดลำพูน ณ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
✨🙏🌈โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย นางสาวณปภัช อุตตมชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในวันนี้
✨🙏🌈โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 พร้อมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

04/01/2024

📣วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป #ไม่เว้นวันหยุดราชการ !!

😊🙏อบจ.ลำพูน ขอบคุณ ❤️สวท.ลำพูน FM 95.00 Mhzนำโดยนางราตรี จักร์แก้ว ผอ.สวท.ลำพูน พร้อมทีมงาน ร่วมอวยพรปีใหม่ เเด่นายอนุสร...
04/01/2024

😊🙏อบจ.ลำพูน ขอบคุณ ❤️สวท.ลำพูน FM 95.00 Mhz
นำโดยนางราตรี จักร์แก้ว ผอ.สวท.ลำพูน พร้อมทีมงาน ร่วมอวยพรปีใหม่ เเด่นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน
(ทุกวันพฤหัสบดี ในรายการเพื่อหละปูนบ้านเฮา ) สวท.ลำพูน FM 95

#เพื่อหละปูนบ้านเฮา

✨🌈🏥นายก อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่พบปะ 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดอบจ.ลำพูน ร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับ รพ.สต.ในพื้น...
04/01/2024

✨🌈🏥นายก อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่พบปะ 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดอบจ.ลำพูน ร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับ รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อดูเเลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชน
#ทำดีทุกเวลา พัฒนาทุกเมื่อ เพื่อหละปูนบ้านเฮา

✨จุดที่ 1 รพ.สต.หนองหลุม โดยมี พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมคณะ เเละผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
✨จุดที่ 2 รพ.สต.วังสวนกล้วย โดยมี นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ พร้อมคณะ เเละผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
✨จุดที่ 3 รพ.สต.หนองล่อง โดยมี นางกรรจนา จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง พร้อมคณะ เเละผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
✨จุดที่ 4 รพ.สต.ป่าซางน้อย นางสาวพรรณี กันทะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเชียงทอง พร้อมคณะ เเละผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
✨🏥นำโดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ลำพูนในเขตพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมเเลกเปลี่ยนเเนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดอบจ.ลำพูน
✨พร้อมมอบ เเนวนโยบายแนวทาง พบปะ ติดตาม เยี่ยมเยือน เสริมพลังให้กับแก่บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เเละ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมซักถามปัญหา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ตำบล ร่วมกับ 4 พื้นที่ เพื่อดูเเลประชาชนเป้าหมายที่สำคัญ คือ “การบริการ ต้องดีกว่าเดิม ประชาชนอยู่ดี มีสุข” เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต ที่ดียิ่งขึ้นในด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในจังหวัดลำพูน"

🎁✨📢ปีนี้ต้องมา "วันเด็กแห่งชาติ อบจ.ลำพูน 2567" 🍦🍬🍭บรรยากาศโลกเเห่งการ์ตูน (ธีมอนิเมะ) #เพื่อหละอ่อนบ้านเฮา♥️อบจ.ลำพูน ...
04/01/2024

🎁✨📢ปีนี้ต้องมา "วันเด็กแห่งชาติ อบจ.ลำพูน 2567" 🍦🍬🍭บรรยากาศโลกเเห่งการ์ตูน (ธีมอนิเมะ) #เพื่อหละอ่อนบ้านเฮา

♥️อบจ.ลำพูน ชวนเด็กๆ ลำพูน เที่ยวงานร่วมกิจกรรมสนุกในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ชวนน้องๆ เเต่งกายในบรรยากาศโลกเเห่งการ์ตูน(ธีมอนิเมะ) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

✨🌈🍬ภายในงานพบกับ🎁
🍭 เด็กๆน้องๆ แต่งกายใน (ธีมอนิเมะ)จะได้รับรางวัลรางวัลพิเศษด้วยนะครับ
🍭พบกับกิจกรรมสนุกๆ เเละของรางวัลมากมาย
🍭* บูท อาหาร น้ำดื่ม ฟรีภายในงาน เเละกิจกรรมเกมส์เพื่อความสนุกอีกมากมาย

🍭🍨✨ #พลาดไม่ได้นะเด็กๆ มาเที่ยวงานวันเด็ก อบจ.ลำพูน มอบความสนุกสนานตลอดทั้งวัน เเล้วพบกันนะจ้า
#มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

04/01/2024

รายการเพื่อหละปูนบ้านเฮา 4 มกราคม 2567

✨❤️ 🙏บรรยากาศ ร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2567 อบจ.ลำพูน ขอขอบคุณ❤️ หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ เเละ เอกชน ร่วมอวยพรปีใหม่ ...
03/01/2024

✨❤️ 🙏บรรยากาศ ร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2567 อบจ.ลำพูน ขอขอบคุณ❤️ หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ เเละ เอกชน ร่วมอวยพรปีใหม่ 2567 เเด่ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน

โดย อบจ.ลำพูน ขอขอบคุณ❤️
1.นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ
2.นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ
3.คณะผู้บริหารจาก สำนักงานประกันสังคม
4.นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน
5.นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
6.คณะผู้บริหารจาก สำนักงานสรรพกร จังหวัดลำพูน
7. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะ
8.นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ
9.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะ
10. บริษัท วีพีเอ็น คอลเลคชั่น จำกัด
11.นางเกศกนก เดชมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน (คนใหม่)
12.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา พร้อมคณะ

🙏 #สวัสดีปี๋ใหม่ 2567 # เพื่อหละปูนบ้านเฮา

❤️🌈เช้านี้ 2 มกราคม 2567 บรรยากาศอบอุ่น อบจ.ลำพูน ต้อนรับปีใหม่ 2567 ทีม อบจ.ลำพูน ฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดย นายนิวัติ เพียร...
02/01/2024

❤️🌈เช้านี้ 2 มกราคม 2567
บรรยากาศอบอุ่น อบจ.ลำพูน ต้อนรับปีใหม่ 2567 ทีม อบจ.ลำพูน ฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดย นายนิวัติ เพียรพนัสสัก ประธานสภา อบจ.ลำพูน พร้อมทีม สมาชิกสภา อบจ.ลำพูน ฝ่ายข้าราชการนำโดย นางสาววราศิณี สุนทร รองปลัดอบจ.ลำพูน รักษาราชการแทนปลัดอบจ.ลำพูน พนักงาน ในสังกัด อบจ.ลำพูน เข้าร่วมอวยพรในเทศกาลปีใหม่ 2567 เเด่ ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมทีมคณะผู้บริหาร พร้อมร่วมใจในการทำงาน ร่วมพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว สู่ประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดลำพูน # เพื่อหละปูนบ้านเฮา🥰❤️

31/12/2023

🙏🌈สาธุ สวดมนต์ข้ามปี ลำพูน ลานบุญ ล้านนา
ครั้งที่ 12 ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

บรรยากาศค่ำคืนนี้@ป่าซาง✨🌈อบจ.ลำพูน ร่วมโครงการร่วมใจ สืบสานตำนานป่าซาง ประจำปี 2566 วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ลานศู...
30/12/2023

บรรยากาศค่ำคืนนี้@ป่าซาง✨🌈อบจ.ลำพูน ร่วมโครงการร่วมใจ สืบสานตำนานป่าซาง ประจำปี 2566
วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ลานศูนย์แสดงสินค้าและหัตถกรรม เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
✨🌈 อบจ.ลำพูน นำโดย ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน , นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการ นายก อบจ.ลำพูน , นายชัยภัทร สะคำปัน เลขานุการ นายก อบจ.ลำพูน พร้อม นายกัลป์ สะคำปัน ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำพูน ทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ลำพูน ร่วมเปิดงานในค่ำนี้
🌈🙏✨โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ประธานในพิธี) กล่าวเปิดงาน เเละประธานพิธีจุดไฟพลุน้ำตก พร้อมด้วย นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลป่าซาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้
✨🌈พร้อมรับชมการแสดงพิธีเปิดงานจากโรงเรียนป่าซาง ชุดการแสดง จุมสะหลีศรีป่าซาง / พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตีกลองหลวง / ชมการประกวดนางสาวป่าซาง / การแสดงดนตรีวงกระฉ่อน (ชมรมครูดนตรีจังหวัดลำพูน) แสดงสลับกับการประกวดนางสาวป่าซาง

นักเรียนทุน น.ท.ศ. รุ่นที่ 15 จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย และ โรงเรียนป่าซาง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระ...
29/12/2023

นักเรียนทุน น.ท.ศ. รุ่นที่ 15 จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย และ โรงเรียนป่าซาง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระราชวังดุสิต

28/12/2023
🌈✨28 ธันวาคม 2566 อบจ.ลำพูน ร่วมโครงการปล่อยปลาล้านตัว เพื่อพ่อหลวง ปวงประชาสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสงเคราะห์ ณ ท่าน้ำหน้...
28/12/2023

🌈✨28 ธันวาคม 2566 อบจ.ลำพูน ร่วมโครงการปล่อยปลาล้านตัว เพื่อพ่อหลวง ปวงประชาสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสงเคราะห์ ณ ท่าน้ำหน้าวัดร้องธาร ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
✨🌈 อบจ.ลำพูน นำโดย ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส. เขต2 พร้อม นายกัลป์ สะคำปัน ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำพูน ทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ลำพูน เขตอำเภอเวียงหนองล่อง ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมเช้านี้
✨🌈เพื่อจะได้นำปัจจัยจาก การจัดกิจกรรมเพื่อสงเคราะห์เด็กยากไร้ผู้ด้อยโอกาศทางการศึกษาและเป็นการเพิ่มปริมาณปลาให้กับแม่น้ำเพื่อความ สมดุลทางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณะศรัทธาสาธุชนผู้มีใจบุญ ได้มีโอกาสได้ทำบุญปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์ด้วย

✨อบจ.ลำพูน ห่วงใยเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้🔥อบจ.ลำพูน ไม่ทิ้งกันร่วมเป็นกำลังใจให้ ครอบครัวนางดี ตาจุมปา อายุ 8...
28/12/2023

✨อบจ.ลำพูน ห่วงใยเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้🔥อบจ.ลำพูน ไม่ทิ้งกันร่วมเป็นกำลังใจให้ ครอบครัวนางดี ตาจุมปา อายุ 86ปี เเละ นางสาว อารีย์ ตาจุมปา อายุ62ปี บ้านเลขที่127 หมู่ที่5 บ้านดงหลวง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูนณ เหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน หมวด4 (ซอย25) บ้านดงหลวง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน #เพื่อหละปูนบ้านเฮา
✨🔥อบจ.ลำพูน อบจ.ลำพูน นำโดย ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส. เขต2 พร้อม นายกัลป์ สะคำปัน ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำพูน ทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ลำพูน เขตอำเภอเวียงหนองล่อง ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม และ ให้กำลังใจ พร้อมช่วยเหลือเหตุครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (เพลิงไหม้)
✨🔥ทั้งนี้ได้ ร่วมสนับสนุน มอบเงินช่วยเหลือ และของใช้ เครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
📌หรือสามารถบริจาคผ่านหมายเลขบัญชี ธกส. 016472557557 อารีย์ ตาจุมปา

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกร...
28/12/2023

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีฯ มอบคำขวัญวันเด็กปี 2567

28/12/2023
✨💦🔋เช้านี้ 28 ธันวาคม 2566 อบจ.ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ อบจ.ฉะเชิงเทรา นำคณะเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเ...
28/12/2023

✨💦🔋เช้านี้ 28 ธันวาคม 2566 อบจ.ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ อบจ.ฉะเชิงเทรา นำคณะเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราและศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดลำพูน และศูนย์บริหารจัดการน้ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
✨📌โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเช้านี้
💦✨🔋เพื่อให้หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้และศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลัก 3RS และให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย รวมทั้งรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ในระดับลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

✨🌈เก็บบรรยากาศ การเเข่งขัน กีฬาสี อบจ.ลำพูน LPAO SPORTDAY #ปีที่3 2566สปีริต มิตรภาพ ความผูกพัน..ชนะแพ้ไม่สำคัญ เท่าควา...
28/12/2023

✨🌈เก็บบรรยากาศ การเเข่งขัน กีฬาสี อบจ.ลำพูน LPAO SPORTDAY #ปีที่3 2566
สปีริต มิตรภาพ ความผูกพัน..
ชนะแพ้ไม่สำคัญ เท่าความสัมพันธ์ของหมู่เฮา เฮ้!!

#งานกีฬาสีภายใน อบจ.ลำพูน’66

28/12/2023
💦✨ดูเเลปัญหา น้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน อบจ. ลำพูนโดย สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสาธารณูปโภค ) เข้าดำเนินก...
26/12/2023

💦✨ดูเเลปัญหา น้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน
อบจ. ลำพูนโดย สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสาธารณูปโภค ) เข้าดำเนินการขุดเจาะบาดาล ณ บ้านใหม่ป่าฝาง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

✨💦โดยนำเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเครื่องจักรกลขุดเจาะชั้นบาดาล ที่ระดับความลึก 90 เมตร ได้ปริมาณน้ำประมาณ 4 ลบ.ม./ชม. เนื่องจากสภาพชั้นดินที่เป็นทราย จึงมีความยากลำบากในการดำเนินงาน

✨❤️ 🙏บ่ายนี้ โดยคุณ อัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ผู้บริหารบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท เข้าร่วมอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ 2567 โดยมีนายวิท...
26/12/2023

✨❤️ 🙏บ่ายนี้ โดยคุณ อัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ผู้บริหารบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท เข้าร่วมอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ 2567 โดยมีนายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน เป็นตัวเเทนรับมอบจาก นายก อบจ.ลำพูน
ขอขอบคุณ❤️ บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
🙏 #สวัสดีปี๋ใหม่ 2567 เพื่อหละปูนบ้านเฮา

🌈✨🙏บ่ายนี้ คณะผู้บริหาร จาก สำนักงานสรรพกร พื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ 2567 เเด่นายอนุสรณ์ วงศ...
26/12/2023

🌈✨🙏บ่ายนี้ คณะผู้บริหาร จาก สำนักงานสรรพกร พื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ 2567 เเด่นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ขอขอบคุณ❤️ สำนักงานสรรพกร พื้นที่จังหวัดลำพูน 🙏 #สวัสดีปี๋ใหม่ 2567 เพื่อหละปูนบ้านเฮา

⚡️🌈🏥 อบจ.ลำพูน ลงนามยกระดับนำร่องพัฒนาด้านสาธารณสุขระบบ “Smart Health Lamphun ” MOU ร่วม 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเ...
26/12/2023

⚡️🌈🏥 อบจ.ลำพูน ลงนามยกระดับนำร่องพัฒนาด้านสาธารณสุขระบบ “Smart Health Lamphun ” MOU ร่วม 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด อบจ.ลำพูน เตรียมพร้อมยกระดับนวตกรรมด้านสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในการพัฒนาการพัฒนา Platform Smart Health" ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยระบบ Smart Health” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
🏥✨🌈นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 24 อปท.ในจังหวัดลำพูน ร่วมกัน พร้อมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Platform Smart Health" โดยวิทยากร อาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เเละร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
✨🏥🌈เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำพูน เเละเข้าถึงนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม การพัฒนาโปรแกรม smart health สำหรับให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ เเบบreal time เเละกำกับ ติดตาม การให้บริการประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
อีกทั้งเป็นการยกระดับให้หน่วยบริการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีขีดความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมบริการได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล ครอบคลุมประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่

22/12/2023
📌🌈บรรยากาศประชุมส่งท้ายปีเก่า 2666 ✨อบจ.ลำพูน เปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำพูน ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม ...
22/12/2023

📌🌈บรรยากาศประชุมส่งท้ายปีเก่า 2666 ✨อบจ.ลำพูน เปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำพูน ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น2 หอประชุมอบจ.ลำพูน พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนบริหารงานท้องถิ่นแบบเชิงรุกในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อมุ่งเน้นการทำงาน ให้รวดเร็ว ฉับไวถูกต้อง ทันยุคสมัย ตรงความต้องการเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เเก่ประชาชนชาวลำพูน
📌✨เช้านี้ (22 ธันวาคม 2566 ) โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนในสังกัด อบจ.ลำพูน เเละ โรงเรียนในสังกัดอบจ. ลำพูน เพื่อรับทราบ แนวทางนโยบายของผู้บริหาร พร้อมนำเสนอภารกิจงาน ติดตามกิจกรรมรวมทั้งสรุปผลการทำงานของทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.ลำพูน แลกเปลี่ยนข้อมูล ภารกิจงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ
📌✨โดยคณะผู้บริหาร ได้เน้นย้ำ ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ให้การดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 💯 อย่างเต็มที่
************************
# PRLPAO ประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำพูน
#เพื่อหละปูนบ้านเฮา

😊🙏❤️ยินดียิ่งเเล้ว.. เเขกเเก้วมาเยือน22 ธันวาคม 2566 อบจ.ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นำโดย...
22/12/2023

😊🙏❤️ยินดียิ่งเเล้ว.. เเขกเเก้วมาเยือน
22 ธันวาคม 2566 อบจ.ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นำโดย นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงนำทีม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 107 คน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน
✨📌ในการศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนการดำเนินการรับฟังการบรรยาย" การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล“ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมเเลกเปลี่ยนเเนวทางในการต่อยอดพัฒนา เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นใน พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ต่อไป
✨📌โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย นาย นรินทร์ คำสาร เลขานุการนายก อบจ.ลำพูน เเละ ห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น # เพื่อหละปูนบ้านเฮา

✨🌈🏥 (21 ธันวาคม 2566 )นายก อบจ.ลำพูน ลง3 พื้นที่ เยี่ยมเยือนเสริมพลังแก่บุคลากร ณ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเห...
21/12/2023

✨🌈🏥 (21 ธันวาคม 2566 )นายก อบจ.ลำพูน ลง3 พื้นที่ เยี่ยมเยือนเสริมพลังแก่บุคลากร ณ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านมงคลชัย อำเภอป่าซาง / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าดู่ อำเภอเวียงหนองล่อง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางแกนนำสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#เพื่อหละปูนบ้านเฮา
✨🌈🏥 นำโดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนส่วนราชการ ร่วมพบปะเยี่ยมเยือน พร้อมมอบนโยบายในการเสริมพลังให้กับแก่บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เเละ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
✨🌈ร่วมซักถามปัญหา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ ด้านการสาธารณสุข ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเปิด โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีโอกาสในการเข้าไปดูแลด้านสุขภาพและชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมีอำนาจ หน้าที่ในการจัดให้บริการระบบสุขภาพแก่ประชาชน ครอบคลุม 5 มิติ คือ
1) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2) การส่งเสริมสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย
3) การบำบัดและป้องกันควบคุมโรค
4) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
5) การคุ้มครองผู้บริโภค

✨🌈🏥ทั้งนี้เพื่อยกระดับด้านพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านการบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและมีหน้าที่ในการสร้างสุขภาพและบริการที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป

อบจ.ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.ลำพูน ให้เป็นไปอย่า...
21/12/2023

อบจ.ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.ลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บ่ายวันนี้ (21 ธันวาคม 2566) นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคานศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัด อบจ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 โครงการ ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัด อบจ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 7 โครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวลำพูนอย่างสูงสุด

21/12/2023

บรรยากาศภาพVDO มุมสูง "วันพระเเม่นั่งเมือง 2566" ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ภาคค่ำ ชมการเเสดงเเสงสีเสียง สื่อผสม เรื่องราวประวัติพระนางจามเทวี ประจำปี 2566
20/12/2023

ภาคค่ำ ชมการเเสดงเเสงสีเสียง สื่อผสม เรื่องราวประวัติพระนางจามเทวี ประจำปี 2566

📸🔴🌈เก็บภาพบรรยากาศ EP.1 “วันพระเเม่นั่งเมือง ประจำปี 2566 ”ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีดูรูปเพิ่มเติม https://drive.goog...
20/12/2023

📸🔴🌈เก็บภาพบรรยากาศ EP.1 “วันพระเเม่นั่งเมือง ประจำปี 2566 ”ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
ดูรูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../1asLi1tVd4SgGD...

20/12/2023
👑ยินดีต้อนรับ สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ ลำพูน-ลำปาง 2024 Top16 Finalist บรรยากาศ ภาคบ่ายนี้ อบจ.ลำพูน สาวงามผู้เข้าปร...
20/12/2023

👑ยินดีต้อนรับ สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ ลำพูน-ลำปาง 2024 Top16 Finalist บรรยากาศ ภาคบ่ายนี้ อบจ.ลำพูน สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ ลำพูน -ลำปาง ร่วมเข้าเเนะนำตัว เเละ รับโอวาท กับ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน
👑ร่วมให้กำลังใจกับสาวงามผู้เข้าประกวด ในวันที่ 23ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จ.เชียงใหม่ เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นตัวเเทน ภาคเหนือ จากจังหวัด ลำพูน ลำปาง สู่ระดับประเทศต่อไป
# ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ ลำพูน-ลำปาง 2024 Top16 Finalist
# เพื่อหละปูนบ้านเฮา

✨🔋💦20 ธันวาคม 2566 อบจ.ลำพูน ลงติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงพื้นที่ ลานภูมิทัศน์ ณ เหมืองลี้ มีรัก ตำบลลี้ อำเภอลี้ จัง...
20/12/2023

✨🔋💦20 ธันวาคม 2566 อบจ.ลำพูน ลงติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงพื้นที่ ลานภูมิทัศน์ ณ เหมืองลี้ มีรัก ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมตรวจรับการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในเขตพื้นที่ เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่
💦🔋✨โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย ทีมกองช่าง อบจ.ลำพูน ร่วมดำเนินการ ตามแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมืองลี้ มีรัก ให้เป็น สวนสาธารณะ ที่สวยงาม รวมทั้งเป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญในอำเภอลี้และจังหวัดลำพูนต่อไป

✨เมืองลำพูน มีดีอยู่แล้ว,,,พัฒนาทำให้ดีต่อไปเมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยฝ่ายส่งเ...
20/12/2023

✨เมืองลำพูน มีดีอยู่แล้ว,,,พัฒนาทำให้ดีต่อไป
เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่สํารวจและจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอเมืองลำพูน จังหวัดลําพูน จำนวน 2 วัน บริเวณเขตพื้นที่ ทต.ป่าสัก ทต.ศรีบัวบาน และทต.มะเขือแจ้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในวงกว้าง
โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่อยู่ในเส้นทาง ประกอบด้วย วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน วารีออนเซ็น สะพานดำ บ้านสันคะยอม วัดดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ และอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ
ทั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และแนะนำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จากนายธนารักษ์ วงค์ษา สจ. อำเภอเมืองลำพูน เขต 2 และนางสาวเข็มเพชร สมนาศักดิ์ สจ. อำเภอเมืองลำพูน เขต 6 เป็นอย่างดี🙏🏻🫸🏻🫷🏻

ที่อยู่

Lamphun

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653597260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบจ.ลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบจ.ลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด