อบจ.ลำพูน

อบจ.ลำพูน "องค์กรที่มุ่งพัฒนา ชาวประชามีส่วน? เพื่อประชาชน คนหละปูน

28/08/2023

❤️🏥VDO อบจ.ลำพูน ส่งมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับโรงพยาบาลลี้ จำนวน 45 ชิ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 330,000 .-บาท ให้แก่โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับแจกจ่ายให้ผู้พิการใช้เพื่อความจำเป็น ดูเเลความสะดวกในชีวิตอีกทั้งในการดำรงชีวิตชีวิตประจำวันของผู้พิการในจังหวัดลำพูน

💕🏥กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่ อ.ลี้ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้กับโรงพยาบาลลี้ มุ่งดูเเล...
28/08/2023

💕🏥กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่ อ.ลี้ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้กับโรงพยาบาลลี้ มุ่งดูเเลช่วยเหลือ ผู้พิการ เเละ ผู้สูงอายุ ในจังหวัดลำพูนอย่างเต็มกำลัง

✨📌วันนี้ (28 สิงหาคม 2566) นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมส่งมอบมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับโรงพยาบาลลี้ จำนวน 45 ชิ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 330,000 .-บาท ให้แก่โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับแจกจ่ายให้ผู้พิการใช้เพื่อความจำเป็น ดูเเลความสะดวกในชีวิตอีกทั้งในการดำรงชีวิตชีวิตประจำวันของผู้พิการในจังหวัดลำพูน

✨🏥สำหรับการมอบการช่วยเหลือดังกล่าว เป็นงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ผู้พิการ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้

🏥✨ทั้งนี้อบจ.ลำพูน ยังคงเดินหน้า ดูเเลประสานงานพร้อมจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนเพิ่มให้ อีก 2 เท่า ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ พร้อมทั้งโรงพยาบาลลี้ ที่ได้เร่งสำรวจผู้พิการในจังหวัดลำพูน ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงต่อไป

28/08/2023

VDO 📌ส่งมอบมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้กับ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
✨โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จำนวน 102 ชิ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 490,720.-บาท

❤️🏥 เช้านี้ อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง ส่งมอบมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จากงบกองทุนฟื้...
28/08/2023

❤️🏥 เช้านี้ อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง ส่งมอบมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จากงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน(ส่งมอบกายอุปกรณ์ เงินทุกบาท คือ ภาษีของประชาชน)

✨🏥นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมสมาชิกสภาเขต อำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมส่งมอบมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จำนวน 102ชิ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 490,720.-บาท โดยมีนายแพทย์นพ.คะนอง ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง พร้อมคณะให้การต้อนรับ

✨🏥สำหรับการมอบการช่วยเหลือดังกล่าว เป็นงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ผู้พิการ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

🏥✨ทั้งนี้อบจ.ลำพูน ยังคงเดินหน้า ดูเเลประสานงานพร้อมจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนเพิ่มให้ อีก 2 เท่า ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ พร้อมทั้งโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ที่ได้เร่งสำรวจผู้พิการในจังหวัดลำพูน ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงต่อไป

📢อบจ.ลำพูน ชวนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายจากการประกวดภาพถ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน หัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพู...
28/08/2023

📢อบจ.ลำพูน ชวนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายจากการประกวดภาพถ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน หัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2✌🏻 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” 📷🎞️

ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2566
ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

🏆ทั้งนี้มีพิธีเปิดงานนิทรรศการ และการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย ทั้ง 3 ฤดู (หนาว winter❄️) (ร้อน Summer🌞) และ (ฝน rainy 🌧️) ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
🏞️แล้วมาชมภาพสวยๆ ของจังหวัดลำพูน
มีมุมอีกหลายที่ ที่คุณอาจยังไม่เคยเห็น

#ประกวดภาพถ่าย #ประกวดภาพถ่ายออนไลน์ #เที่ยวลำพูน #มหัศจรรย์ลำพูนปี2 #มหัศจรรย์ลำพูนปี2byอบจลำพูนAmazingSeasonsChangePhotoContest #ภาพถ่าย #เมืองลำพูน #บ้านธิ #แม่ทา #เวียงหนองล่อง #ลี้ #บ้านโฮ่ง #ป่าซาง #ลำพูน

27/08/2023
อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรม “ปั่นมหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองลำพูนวัน...
27/08/2023

อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรม “ปั่นมหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองลำพูน

วันนี้ (27 สิงหาคม 2566) ที่เหมืองลี้มีรัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังดิน เทศบาลตำบลลี้ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรม “ปั่นมหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย ประเภท Bike Rally มหัศจรรย์ 106 ปั่นเอาม่วนระยะทาง 15 กิโลเมตร และประเภท Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก ระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งมีนักปั่นมืออาชีพและมือสมัครเล่นเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน และเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอำเภอลี้ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอลี้ได้อีกด้วย

✨🌈บ่ายนี้ 25 สิงหาคม 2566อบจ.ลำพูน จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ลำไยเบี้ยวเข...
25/08/2023

✨🌈บ่ายนี้ 25 สิงหาคม 2566
อบจ.ลำพูน จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ลำพูน

✨🌈ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Geographical Indications : GI) ตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อคงคุณค่าและมูลค่าของสินค้าผลิตภัณฑ์ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานและรักษา เป็นสมบัติของชาวลำพูน

🌈✨โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูนได้เป็นตัวเเทน ในการส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ให้เเก่กลุ่มเกษตกรเเละตัวเเทน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ้มครองผู้บริโภค ป้องกัน การแอบอ้าง แสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้รับทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า เป็นเครื่องมือทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ผลิต รวมถึงเป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานของสินค้าแต่ละชนิด
✨🌈พร้อมได้ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สำหรับผู้ขอใช้ตราฯ ของสินค้าจำนวน 2 รายการ ได้แก่ ลำไยอบแห้ง เนื้อสีทองลำพูน จำนวน 1 ราย และลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน จำนวน 15 ราย ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

1. ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน จำนวน 1 ราย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

2. ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน จำนวน 15 ราย ดังนี้
ผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์

1) นายบานเรือง อุตรศักดิ์ / หมู่ 10 ตำบลอุโมงค์
2) นายเดชชนะ เงาแดง / หมู่ 3 ตำบลหนองช้างคืน
3) นางสมพิศ ปากองวรรณ / หมู่ 4 ตำบลหนองช้างคืน
4) นายวิชาญ จาระธรรม / หมู่ 3 ตำบลหนองช้างคืน
5) นายสุวรรณ ทองอินทร์ / หมู่ 3 ตำบลหนองช้างคืน
6) นายสุภา มะโนปัญญา / หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์
7) นายทิน ตาใจ / หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์
8)นางวิไลวรรณ กองเจริญ / หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์
9) นางอนงค์ คมอ่อน / หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์
10) นายวิลัย ปานพาน / หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์
11) นายเจริญ ศรีวิชัย / หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์
12) นายบุญส่ง ศรีทิพย์ / หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์
13) นายจงจิตร ธรรมสุ / หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์
14) นายกิตติ ทิพย์มณี / หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า
15) นายชูชาติ ปัญญา / หมู่ 4 ตำบลหนองช้างคืน

📌✨บรรยากาศ บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน เปิดประชุมสภาอบจ.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เ...
25/08/2023

📌✨บรรยากาศ บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน เปิดประชุมสภาอบจ.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ลำพูน
📍✨สภา อบจ.ลำพูน เดินหน้า ขับเคลื่อน ท้องถิ่น ผ่านวาระญัตติ ยกมือ "เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ." และวาระอื่นๆ #เพื่อหละปูนบ้านเฮา
📍✨นำโดย นายนิวัติ เพียรพนัสสัก ประธานสภา อบจ.ลำพูน เปิดประชุมสภาอบจ.ลำพูน พร้อมพิจารณาอนุมัติข้อญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบจาก สภาอบจ.ลำพูน โดยมี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ร่วมเเถลงข้อญัตติ เพื่อผ่านความเห็นชอบต่อสภา อบจ.ลำพูน

✨🛣️บ่ายนี้ 24 สิงหาคม 2566นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกอบจ.ลำพูน พร้อมทีมงานกองช่างลงพื้นที่ ติดตามงานสำรวจสภาพถนน จำนวน 2 จุ...
24/08/2023

✨🛣️บ่ายนี้ 24 สิงหาคม 2566
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกอบจ.ลำพูน พร้อมทีมงานกองช่างลงพื้นที่ ติดตามงานสำรวจสภาพถนน จำนวน 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับปรุงถนน

📌จุดที่1 สำรวจถนนถ่ายโอน ลพ.ถ1 พื้นที่บ้านศรีบัวบาน เชื่อม ไปยัง ถนนบ้านสะเเล่ง ในการปรับปรุงสภาพผิวถนน หลังพบเกิดความชำรุดเสียหาย
📌จุดที่ 2 ถนนOver lay เพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมประสาน งานร่วมกับนาย ปวีณวัชร์ ศรีพงษ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำพูน เขต4 เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อดำเนินการพัฒนาถนนให้สัญจรได้ปลอดภัยต่อพื้นที่ในชุมชนต่อไป
# เพื่อหละปูนบ้านเฮา

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนางจามเทวี ประจำปี 2566 วันนี้ (24 ส...
24/08/2023

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนางจามเทวี ประจำปี 2566

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) ที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสุวิมล กันทะสี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนางจามเทวี ประจำปี 2566 โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมวางพวงมาลาด้วยความพร้อมเพรียง

พระนางจามเทวี ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทั้งด้านการทหาร การเมือง การปกครอง การศาสนา เศรษฐกิจและสังคม ด้านการทหาร เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงนำทัพปราบปรามข้าศึก ที่มารุกรานนครหริภุญชัยอย่างกล้าหาญ ด้านการศาสนา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างวัดวาอารามไว้มากมาย มีตำนานสืบสานเล่าขานตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น วัดช้างรอง วัดสังฆาราม (วัดประตูลี้ วัดช้างสี วัดกู่ระมัก วัดมหาวัน เป็นต้น ด้านการเมืองการปกครอง ทรงสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งงานศิลปะ วัฒนธรรม งานช่าง งานฝีมือ พระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงถืออุโบสถศีลตลอดชีวิต ยึดมั่นในสมถะวิปัสสนากรรมฐาน เป็นที่เคารพรักของพสกนิกร เหล่าสมณชีพราหมณ์ เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วได้สร้างสุวรรณจังโกฏเจดีย์ไว้ที่วัดจามเทวี เพื่อประดิษฐานพระบรมอัฐิ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เคารพสักการะสืบมา

ซึ่งวันคล้ายวันสวรรคตของพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 9 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ หลายหน่วยงานจึงพร้อมใจกันจัดพิธีถวายสักการะขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงวางรากฐานบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นับตั้งแต่เป็นเมืองหริภุญชัยในอดีต จวบจนถึงเป็นจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน

*************************
#งานประชาสัมพันธ์ #เจ้าแม่จามเทวี #ลำพูน
#ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

24/08/2023

รายการ"เพื่อหละปูนบ้านเฮา" วันที่ 24 ส.ค.66

22/08/2023
🏥ยกระดับระบบบริการสุขภาพท้องถิ่น สู่การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จังหวัดลำพูน (22 ส.ค.66 ) อบจ.ลำพูน เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ...
22/08/2023

🏥ยกระดับระบบบริการสุขภาพท้องถิ่น สู่การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จังหวัดลำพูน
(22 ส.ค.66 ) อบจ.ลำพูน เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ภาระกิจถ่ายโอนให้กับ รพ.สต. รุ่นที่2 ของจังหวัดลำพูน ลงพบปะ 2 พื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เเละ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
🏥✨โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ได้มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการนายก อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามภาระกิจ รุ่นที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน 17 เเห่ง
🏥✨นำร่องสร้างความมั่นใจ ในการถ่ายโอนภารกิจ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นที่ 2 จำนวน 17 เเห่ง” สู่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ”ประจำปี 2567 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เเละเเนวทางร่วมกันยกระดับรพ.สต.ที่จะดำเนินการถ่ายโอนครั้งนี้ ให้เกิดความเปลี่ยนเเปลงที่ดีขึ้น ทั้งนี้จะได้ข้อมูลต่างๆนำไปถอดบทเรียน เเละต่อยอดพัฒนารพ.สต.ในเเต่ละพื้นที่ให้ตรงตามบริบทเหมาะสม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ รพส.สต.ยุคใหม่ ให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

#รพ.สต.ลำพูน ยุคใหม่ เพื่อหละปูนบ้านเฮา

🇨🇳✨บรรยากาศเช้านี้ ต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (Chinese Camp 2023) เปิดค่ายภาษาจีน เสริมเพิ่มประสบการณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ โครง...
22/08/2023

🇨🇳✨บรรยากาศเช้านี้ ต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (Chinese Camp 2023) เปิดค่ายภาษาจีน เสริมเพิ่มประสบการณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน (Chinese Camp 2023) รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช) จังหวัดลำพูน จำนวน 11 สถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 190 คน เพื่อลูกหลานคนลำพูน
🇨🇳✨โดยได้รับเกียรติจาก รองกงสุลใหญ่ หยาง โจ่ง สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

🇨🇳✨โดย นายก อบจ.ลำพูน ได้มอบหมายให้ นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูที่ร่วมโครงการได้ร่วมเปิดกิจกรรมเช้านี้
🌈✨โดยทีมวิทยากรจาก (โรงเรียนสอนภาษา ว่าน หลี่ ทง )นำโดย นางสาวนงนุช ชีวศรีรุ่งเรือง และ นายอู๋ เจิ้นเหวิน และทีมวิทยากร ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน พัฒนาทักษะภาษาจีนเบื้องต้น การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT และฐานการเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมไทย - จีน จํานวน 5 ฐาน ดังนี้
📌กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม)
📌กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง ทักษะการเรียนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21
📌กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอนวัตกรรมด้านภาษาจีนในรูปแบบใหม่
📌กิจกรรมเข้าฐานกิจกรรมแบบกลุ่ม
ฐานที่ 1 ใบ้คำภาษาจีน
ฐานที่ 2 ถักเชือกจีน
ฐานที่ 3 แต่งประโยคฉับพลันภาษาจีน
ฐานที่ 4 หน้ากากงิ้วจีน
ฐานที่ 5 เป่าสี
ฐานที่ 6ตัดกระดาษจีน
🇨🇳✨ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ ของอบจ.ลำพูน รวมถึงการจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนในการพัฒนาทักษะ ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน จนเกิดความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการศึกษา ภาษาที่สาม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและในอนาคต

🏥บ่ายนี้ ✨21 ส.ค.66 ภาระกิจกระจายอำนาจด้านสุขภาพ สู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน อบจ.ลำพูน นำร่องสร้างความมั่นใจ ในการถ่าย...
21/08/2023

🏥บ่ายนี้ ✨21 ส.ค.66 ภาระกิจกระจายอำนาจด้านสุขภาพ สู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน อบจ.ลำพูน นำร่องสร้างความมั่นใจ ในการถ่ายโอนภารกิจ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นที่ 2 จำนวน 17 เเห่ง” สู่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ”ประจำปี 2567
🌈✨เช้านี้ โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการนายก อบจ.ลำพูน พร้อมทีมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามภาระกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รุ่นที่2 จำนวน 17 เเห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อย ตำบลบ้านเเป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
✨🏥โดยมี นางรำพรรณ นาคจู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าซางน้อย พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ
✨🏥โดย คณะอบจ.ลำพูน ได้ร่วมเข้าเเลกเปลี่ยนข้อมูลเเนวทางในการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อย พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เเละเเนวทางร่วมกันยกระดับรพ.สต.บ้านป่าซางน้อย ในการถ่ายโอนครั้งนี้ให้เกิดความเปลี่ยนเเปลงที่ดีขึ้น ทั้งนี้จะได้ข้อมูลต่างๆนำไปถอดบทเรียน เเละต่อยอดพัฒนารพ.สต.ในเเต่ละพื้นที่ให้ตรงตามบริบทเหมาะสม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ รพส.สต.ยุคใหม่ ให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

#รพ.สต.ลำพูน ยุคใหม่ เพื่อหละปูนบ้านเฮา

🇨🇳✨อบจ.ลำพูน เปิดค่ายภาษาจีน เพิ่มประสบการณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ...
21/08/2023

🇨🇳✨อบจ.ลำพูน เปิดค่ายภาษาจีน เพิ่มประสบการณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน (Chinese Camp 2023) รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมวันที่ 21 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดลำพูน จำนวน 11 สถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 180 คน

🇨🇳✨โดย นายก อบจ.ลำพูน ได้มอบหมายให้ นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย นางสุวิมล กันทะสี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมเปิดกิจกรรมเช้านี้

🇨🇳✨ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน รวมถึงการจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนในการพัฒนาทักษะ ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน จนเกิดความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการศึกษา ภาษาที่สาม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและในอนาคต
พร้อมจัดกิจกรรม เพิ่มทักษะดังนี้

📌การบรรยายทักษะและเทคนิคการเรียนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21
📌การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ให้นักเรียนฝึกวัดระดับความรู้ในภาษาจีน
📌การบรรยาย การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

🌈✨อีกทั้งยังร่วมถอดบทเรียน โดยทีมวิทยากรจาก (โรงเรียนสอนภาษา ว่าน หลี่ ทง )นำโดย นางสาวนงนุช ชีวศรีรุ่งเรือง และ นายอู๋ เจิ้นเหวิน และทีมวิทยากร ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน พัฒนาทักษะภาษาจีนเบื้องต้น การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT และฐานการเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมไทย - จีน จํานวน 5 ฐาน ดังนี้
- ฐานที่ 1 ใบ้คำภาษาจีน
- ฐานที่ 2 ถักเชือกจีน
- ฐานที่ 3 แต่งประโยคฉับพลันภาษาจีน
- ฐานที่ 4 ตัดกระดาษจีน
- ฐานที่ 5 เป่าสี

อบจ.ลำพูน เปิดบ้านต้อนรับ อบจ.ตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นร...
18/08/2023

อบจ.ลำพูน เปิดบ้านต้อนรับ อบจ.ตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมทองอุไร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายนิวัติ เพียรพนัสสัก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ตาก โดยมี นายคมกิต เกสร ประธานคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ตาก พร้อมคณะฯ กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ อบจ.ลำพูน และเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ศูนย์บริหารจัดการน้ำ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านน้ำของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ครอบคลุมลุ่มน้ำหลักทั้ง 4 ลุ่มน้ำ ของจังหวัดลำพูน ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำกวง ลุ่มน้ำทา และลุ่มน้ำลี้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลแหล่งน้ำเดิม และแหล่งน้ำแห่งใหม่ ที่อยู่ในแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ข้อมูลพยากรณ์ฝนแล้งล่วงหน้าได้ 7 วัน ข้อมูลปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร และข้อมูลแผนการเพาะปลูกตามพื้นที่ ข้อมูลปริมาณฝน ปริมาณน้ำหลาก เมื่อเกิดภาวะวิฤต และข้อมูลอื่นๆ นับว่าเป็น Big DATA ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไป

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทรายขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน ✨SAITHONG GAMES ⚡️การแข่งขันก...
17/08/2023

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย
ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมงาน ✨SAITHONG GAMES ⚡️
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ทรายทองเกมส์ ครั้งที่ 26
ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2566
ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย 🏅

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

https://www.facebook.com/NLPAO/posts/pfbid02tiLBD8dB8tShcmTLZ5jVgniRAsfYUgqyaVVpgdg8Myw6RWwX2QRcRVaiwaa34Gn9l

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และก...
15/08/2023

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

เช้าวันนี้ (15 สิงหาคม 2566) ที่หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 โดยมีนางสุวิมล กันทะสี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 นักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาลำปาง ลำพูน เข้าแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ) ต่อไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมลำปาง ลำพูน สนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดงานมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดกิจกรรม ฯ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และศักยภาพที่เป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี สิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้พัฒนาการจัดการศึกษาสร้างปัญญา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย

********************
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

✨🏅บรรยากาศ มหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่🔥ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน🇹🇭ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​"กาญ...
14/08/2023

✨🏅บรรยากาศ มหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่🔥
ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน🇹🇭
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​"กาญจนบุรี​เกมส์"
🗓ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
✨🏅นำโดย นายอนุสรณ์​ วงศ์​วรรณ​ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวิทยา สะคำปัน เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯ เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ฝึกสอน นำทัพนักกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมเข้าร่วมชิงชัย พร้อมร่วมพิธีเปิดงาน ​"กาญจนบุรี​เกมส์" ครั้ง​ที่​ 48
🌈❤️โดยในวันพรุ่งนี้คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเเก่นักกีฬาเยาวชนจังหวัดลำพูน ในพื้นที่เเต่ละสนามเเข่งขันกีฬาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มุ่งคว้าเหรียญชัยในการเเข่งขันครั้งนี้
✨📍🏅โดยพิธีเปิดการเเข่งขัน ครั้งนี้ “กาญจนบุรี​เกมส์” นำโดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​"กาญจนบุรี​เกมส์" ในครั้งนี้

🎉🎉โครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน“ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก”ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ...
14/08/2023

🎉🎉โครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
“ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก”
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🎉🎉
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ เหมืองลี้มีรัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
Link รับสมัคร
1. Bike Rally มหัศจรรย์ 106 ปั่นเอาม่วน ระยะทาง 15 กิโลเมตร
รับสมัครจำนวน 200 คน ไม่จำกัดรุ่นอายุ/เพศ
LINK : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfGTO.../viewform
2.Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก ระยะทาง 30 กิโลเมตร
รับสมัครจำนวน 150 คน ตามเพศและรุ่นอายุที่กำหนด
LINK : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfcb7o7eUPH2U.../viewform
ผู้สมัคร “Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก”
โปรดอ่านกติกาของงาน และ กติกาการแข่งขัน ก่อนการรับสมัคร
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
Bike Rally มหัศจรรย์ 106 ปั่นเอาม่วน ระยะทาง 15 กิโลเมตร
รับสมัครจำนวน 200 คน ไม่จำกัดรุ่นอายุ/เพศ
LINK : https://docs.google.com/.../16GbMuime.../edit...
Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก ระยะทาง 30 กิโลเมตร
รับสมัครจำนวน 150 คน ตามเพศและรุ่นอายุที่กำหนด
LINK : https://docs.google.com/.../12AzGfMIOxWPTcyKCgBeE.../edit...

ติดตามรายละเอียดทาง เพจ : อบจ.ลำพูน "ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน ณ เหมืองลี้มีรัก" https://fb.watch/mnSlZ1wi0X/

📣✍️อบจ.ลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกำหนดวัน เว...
13/08/2023

📣✍️อบจ.ลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ( 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
http://www.lamphunpao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97-41/

13/08/2023

🎉🎉โครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
“ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก”
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🎉🎉
🗓 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
🔊 เปิดรับสมัคร ฟรี !!!!
พร้อมกัน วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด !!!
( ลิ้งก์รับสมัคร์จะปรากฏที่หน้าเพจในเวลาที่กำหนด )
ติดตามรายละเอียดทาง เพจ : อบจ.ลำพูน "ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน ณ เหมืองลี้มีรัก" https://fb.watch/mnSlZ1wi0X/

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
12/08/2023

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ค่ำวันนี้ (12 สิงหาคม 2566) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวณปภัช อุตตมชัย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

***************
#งานประชาสัมพันธ์
#ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...
12/08/2023

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

บ่ายวันนี้ (12 สิงหาคม 2566) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางณัชชา สิทธิ์ไพศาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

***************
#งานประชาสัมพันธ์
#ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

#วันแม่แห่งชาติ #ลำพูน #เจริญพระพุทมนต์ #วัดพระธาตุหริภุญชัย

อบจ.ลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนติดตามรายละเอียดเ...
12/08/2023

อบจ.ลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ อบจ.ลำพูน
http://www.lamphunpao.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-6/

อบจ.ลำพูน เดินหน้าปรับปรุงลานกิจกรรม บ้านดอยแก้ว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำเครื่องจักร เคร...
12/08/2023

อบจ.ลำพูน เดินหน้าปรับปรุงลานกิจกรรม บ้านดอยแก้ว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าทำการปรับปรุงลานกิจกรรมในพื้นที่บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน หนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมาย ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำหรับเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ ได้อีกด้วย ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 7%

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่าโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในระดับพื้นที่อำเภอได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม./คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)/คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ

*********************
#งานประชาสัมพันธ์
#ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
#หมู่บ้านยั่งยืน #กระทรวงมหาดไทย #โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

🎈เปิดรับสมัครแล้วนะจ้า🌟 🎉🎉โครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน“ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก”ภายใต้โค...
12/08/2023

🎈เปิดรับสมัครแล้วนะจ้า🌟
🎉🎉โครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
“ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก”
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🎉🎉
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ เหมืองลี้มีรัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
📌📌โปรดอ่านกติกาของงาน และ กติกาการแข่งขัน ก่อนการรับสมัคร

📍 กำหนดการรับสมัคร 📍

🎉🎉โครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
“ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก”
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🎉🎉

🗓️ วันจัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

✨✨ เปิดรับสมัคร ฟรี !!!!
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด !!!
( ลิ้งก์รับสมัคร์จะปรากฏที่หน้าเพจในเวลาที่กำหนด )

🔎🔎เงื่อนไขการรับสมัคร🔍🔍
1. LINK การรับสมัครจะโพสหน้าเพจเวลา 12.15 น. เป็นต้นไป
2. การรับสมัครจะรับสมัครผ่านระบบ Google Form เท่านั้น
รับจำนวนจำกัด
3. การรับสมัคร รายการ “ปั่น มหัศจรรย์ 106 ลำพูน @เหมืองลี้มีรัก” เป็นการรับสมัครฟรี ไม่มีการชำระค่าประกัน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากมีการแอบอ้างการและการเรียกเก็บเงินค่าสมัครหรือค่าประกันใด ๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ ทางทีมผู้จัดงานไม่มีส่วนรู้เห็น หรือส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การกรอกข้อมูล การสมัคร ต้องครบถ้วน และถูกต้องตามเอกสาร
ยีนยันที่ออกจากหน่วยงานราชการ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน , ใบขับขี่, บัตรข้าราชการ , หนังสือเดินทาง ( Passport ) หรือ เอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนได้ตามข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร

โครงการ ฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
1. Bike Rally มหัศจรรย์ 106 ปั่นเอาม่วน ระยะทาง 15 กิโลเมตร
รับสมัครจำนวน 200 คน ไม่จำกัดรุ่นอายุ/เพศ

2. Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก ระยะทาง 35 กิโลเมตร
รับสมัครจำนวน 150 คน ตามเพศและรุ่นอายุที่กำหนด

Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก ระยะทาง 35 กิโลเมตร
แบ่งตามประเภทดังนี้
เพศชาย
1. รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
2. รุ่นอายุ 21 – 35 ปี
3. รุ่นอายุ 36 – 50 ปี
4. รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
เพศหญิง
1. รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
2. รุ่นอายุ 21 – 35 ปี
3. รุ่นอายุ 36 – 50 ปี
4. รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
ผู้สมัคร “Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก”
โปรดอ่านกติกาของงาน และ กติกาการแข่งขัน ก่อนการรับสมัคร
🥇🥇ผู้สมัคร “Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก”
ทุกคน เหรียญที่ระลึก
🏆🏆โล่รางวัล Mountain Bike @เหมืองลี้มีรัก
โดยแบ่งตามเพศและรุ่นอายุ ตามที่ทีมงานกำหนดไว้

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมห...
12/08/2023

อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น.
ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จัดขึ้น

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

#วันแม่แห่งชาติ #12สิงหา #ลำพูน #อบจ.ลำพูน #พิธีลงนามถวายพระพร #วันแม่

🇹🇭ทรงพระเจริญ🇹🇭 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2566 ✨อบจ.ลำพูน โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบห...
12/08/2023

🇹🇭ทรงพระเจริญ🇹🇭 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
✨อบจ.ลำพูน โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นางวิชนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ พระตำหนักภูพิงค์คราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
✨จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อบจ.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 92 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา...
12/08/2023

อบจ.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 92 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประกอบพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 92 รูป โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

***************
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

#วันแม่แห่งชาติ #12สิงหา #ลำพูน #อบจลำพูน #ทำบุญ #วันแม่

ที่อยู่

Lamphun

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653597260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบจ.ลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบจ.ลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ
สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ

สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
กิจกรรม ประเมินป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อป้ายในสนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 มาแล้วจ้า
เพียงกดตรงนี่ เพื่อเข้าสู่ฟอร์มแบบประเมินผลป้ายทั้ง 5 นี้
1.ประเมินป้าย อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี >> https://forms.gle/58ae3WqtvaNFwq256
2.ประเมินป้าย วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ>> https://forms.gle/Sy3zsLAEjjuDPMGr9
3.ประเมินป้าย งานโคมแสนดวง >> https://forms.gle/zPZQ3Z4PfKSA8coJA
4.ประเมินป้าย ประตูท่านาง >> https://forms.gle/QLiPMLthD7iADdsF8
5.ประเมินป้าย สะพานขาวทาชมภู >> https://forms.gle/QGz5zQy2DQhJafLHA
รอลุ้นการประกาศผลรางวัลกว่า 70 รางวัล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 16.00 น.
รางวัลพิเศษ กระเทียมดำ ของดีลำพูน 20 รางวัล
รางวัล แมสผ้ามัสลิน New Normal 25 รางวัล
รางวัล ถุงผ้า New Normal 25 รางวัล
**การกดประเมิน 1 ครั้ง = 1 สิทธิ์ การลุ้นรับรางวัล**
***สามารถประเมินได้ทุกป้ายทั้ง 5 ป้าย ไม่จำกัด***
อย่าลืมกดไลค์โพสกิจกรรมนี้ และแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊ะ
รับสมัครนักขับ Grab Food จ.ลำพูน
อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีรถมอเตอร์ไซด์ พร้อใบขับขี่
สนใจสมัครแอดไลน์ 062-280-2097
ถนนสายดอยคำ บ้านปง ต.ทากาศ เสียหายน้ำหลาก ครั้งที่ 5 ไม่เห๋นทางอบจ มาซ้อม ไหล่ทางของถนน มีแต่ผู้นำชุมชน ที่คอยประสานขอรถจากเอกชน เข้ามาช่วยบรรเทาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไปมากกว่านี้ วอนขอเอาไปช่วยส่งช่างมาสำรวจและซ่อมแซมเบื้องต้น ก่อนที่จะมีคนเจ็บคนเสียชีวิต ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยครับ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆ
สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จะเปิดการอบรม รุ่นท่ี 4/2563 ระหว่างวันท่ี 23-26 กันยายน 2563 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 0820379711 หรือเอกสารท่ีแนบมาด้วยแล้ว
สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น ซิคิวริตี่การ์ด จำกัด เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยแล้ว หรือจะแอดไลน์ หมายเลข 0820379711 เพื่อสอบถามข้อมูลได้ครับ
กูโคตรเกลียดพวกมึงจังเลยขนาดชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้พวกมึงยังแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินโครงงานอีกหรอ จิตใจพวกมึงทำด้วยอะไร โคตรเหี้ยเลย ขอให้ชีวิตพววกมึง ฉิบหาย
สมควรพิจารณาตัวเองแล้วนะค่ะ
แดกกันเพุงกางเลยสินะ
ของที่ อบจ.ลำพูนให้กับผู้สูงอายุ..
มันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้ไหมครับ
ใช้งบประมานหลักสิบล้าน พวกคุณทำได้เท่านี้เหรอ
ผมเป็นเด็กยังคิดได้เลยว่าไม่เหมาะสม..
ผมว่าผู้ที่ออกคำสั่งให้จัด care set ควรคิดให้มากกว่านี้ครับ แล้วค่าถุงซิปล๊อคกับสติกเกอร์นี่ไม่สมควรแพงกว่าของใน set ด้วย อย่าโกงกินเลยครับชาวบ้านกำลังแย่ ผมขอร้อง..>
เริ่มแล้วงานไม้แกะสลีก ของดีแม่ทา ไปแอ่วก็จะไปลืมไปสนับสนุนสินค้าของตำบลทาสบเส้าโตยเน้อ งานมีถึงวันที่ 1 มีนา นี้ตะอั้นเน้อ ขะจั๋ยโวยๆ เน้อ
#}