ห้องสมุด ม.รามคำแหง จ.ลพบุรี

ห้องสมุด ม.รามคำแหง จ.ลพบุรี ให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับห้องสมุด

27/10/2023

ธงคำตอบ ซ่อม 2
และภาคฤดูร้อน
ปี 2565
ทักมาจ้า

21/10/2023

💥สนใจสมัครเรียน ป.โท 💥เปิดรับสมัครแล้ว
โครงการทวิฯ ป.โท รุ่นที่ 6

20/10/2023

💕ฝากกดติดตาม tiktok ✌️
☺️พาชมห้องสมุดรามคำแหง จ.ลพบุรี🏡

13/10/2023

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

🙏🏻ขอบคุณ #แม่นหลัก บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดค่ะ💕คู่มือเตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้ช่วยผู้พิพากษา💕👌จัดส่งไปรษณีย์ถึงห้องส...
24/09/2023

🙏🏻ขอบคุณ #แม่นหลัก บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดค่ะ
💕คู่มือเตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้ช่วยผู้พิพากษา💕
👌จัดส่งไปรษณีย์ถึงห้องสมุดเลยค่ะ🎶
👍ขอยืมหนังสือได้ที่ห้องสมุด ม.รามคำแหง จ.ลพบุรี

🥰รบกวนตอบแบบสอบถามการให้บริการห้องสมุดสารสนเทศ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี ☺️ตามนี้ลิงค์นี้ 🙏🙏ขอบคุณค่ะ🙏🙏🙏
20/09/2023

🥰รบกวนตอบแบบสอบถามการให้บริการห้องสมุดสารสนเทศ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี ☺️
ตามนี้ลิงค์นี้ 🙏🙏ขอบคุณค่ะ🙏🙏🙏

เพื่อเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุดสารสนเทศ ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเล.....

สแกนคิวอาร์โค้ตได้จ้า กฎหมายที่ดิน
16/09/2023

สแกนคิวอาร์โค้ตได้จ้า กฎหมายที่ดิน

กำลังหาข้อมูลประกอบการ  #วิจัย  #การค้นคว้าอิสระ(IS) บรรณารักษ์ช่วยคุณได้ ขั้นตอนการให้บริการ1. นักศึกษาบันทึก/แจ้งหัวข้...
11/09/2023

กำลังหาข้อมูลประกอบการ #วิจัย #การค้นคว้าอิสระ(IS) บรรณารักษ์ช่วยคุณได้
ขั้นตอนการให้บริการ
1. นักศึกษาบันทึก/แจ้งหัวข้อที่ต้องการค้นคว้า ชื่อ-สกุล, รหัสนักศึกษา, คณะที่ศึกษา, เบอร์โทรศัพท์ และ e-Mail address
ลงในแบบฟอร์มบริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการศึกษา
2. บรรณารักษ์จะช่วยค้นคว้าหาข้อมูล ครั้งละไม่เกิน 10 ชื่อเรื่อง จากทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง
กรณีที่ไม่มีทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุดกลาง บรรณารักษ์จะแนะนำแหล่งค้นคว้า หรือติดต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด
(Interlibrary Loan Service) โดยมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสาร
3.บรรณารักษ์จัดส่งข้อมูลที่ค้นคว้าได้ให้กับผู้ใช้บริการ ใช้เวลาในการสืบค้น 2-3 วันหลังจากส่งแบบฟอร์มขอรับบริการ

สอบถามการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด ม.รามคำแหง จ.ลพบุรี "ติดต่อบรรณรักษ์ผ่านแฟนเพจห้องสมุด" ขอรับแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
#ห้องสมุดรามคำแหงจังหวัดลพบุรี #ห้องสมุด #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #สืบค้น

11/09/2023

การสืบค้นเอกสารงานวิจัย จะต้องตั้งเป้าหมายว่าจะค้นหรือศึกษาเรื่องอะไร จากนั้นลงมือค้นหา คัดเลือกเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้เอกสาร งานวิจัยแล้ว จดบันทึก วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนได้ "กรอบแนวความคิด" ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานวิจัย

✅ ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ
http://www.li.mahidol.ac.th/e-databases

✅ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย #ดาวน์โหลดฟรี
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/8-general-information/66-thesis

✅ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ คลังสารสนเทศสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol e-Thesis)
https://www.li.mahidol.ac.th/mahidol-e-theses
https://www.li.mahidol.ac.th
https://repository.li.mahidol.ac.th/home
#ฐานข้อมูลงานวิจัย #วิทยานิพนธ์ #วิจัย

----------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
Line@:

ฝากกดติตามเพจห้องสมุดด้วยค่ะ📍
11/09/2023

ฝากกดติตามเพจห้องสมุดด้วยค่ะ📍

🙏ขอบคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมห้องสมุดนะ🙏
31/08/2023

🙏ขอบคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมห้องสมุดนะ🙏

27/08/2023

❗❗ ห้ามพลาด❗❗ กับโปรแกรมการอบรมจากห้องสมุดที่จะช่วยให้การทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ง่ายขึ้น พร้อมเทคนิคการสืบค้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ
✨สำนักหอสมุดกลางขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม. รามคำแหง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ฟรี ❗ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
⏰ เวลา 9.30 น. - 11.30 น.
มีทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์
🏫 Onsite : ห้องอบรม อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง (จำกัด 20 ที่นั่ง)
💻 Online : Google Meet รหัสห้อง xdb-suzb-ppa
🔊 หัวข้อการบรรยาย 🔊
🔺 ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด WebPac
🔺 บริการยืม - คืน
🔺 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ThaiLis
🔺 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
👉 Thaijo
👉 EBSCO
👉 Emerald
🔺 Google Scholar
🔺 eBooks
🔺 การตั้งค่า Proxy
🔺 โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.gle/f41L24zvnGoKcwA4A
❗ Log in ลงทะเบียนผ่าน Google Form ด้วยอีเมล .ru.ac.th และสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น
😉 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยืมหนังสือออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือการบริการของสำนักหอสมุดฯ ได้ที่
🙋‍♀️ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
📲 Inbox Page Facebook : http://m.me/ramlibservice
☎️ Telephone : 0-2310-8646
💬 Line OA :
🎶Tiktok :

🥰ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ🥰👉เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรม "เทคนิคการใช้ห้องสมุดสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566"👈💻ผ่านช่องทาง...
27/08/2023

🥰ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ🥰
👉เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรม "เทคนิคการใช้ห้องสมุดสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566"👈
💻ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิญสแกนคิวอาร์โค้ดจ้า
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

24/08/2023

ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์
S/2565
ทักแชทได้จ้า

17/07/2023
11/07/2023

ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์
ทักแชทได้เลย
ส่งเมล์💌ไว้จ้า

29/06/2023
🎉ฝากประชาสัมพันธ์🎉💻ขอเชิญร่วมอบรม📚ทักษะการใช้ห้องสมุด ของสำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง📃📍อบรมผ่านออนไลน์ Google meet🕹️วันพฤห...
29/06/2023

🎉ฝากประชาสัมพันธ์🎉
💻ขอเชิญร่วมอบรม📚ทักษะการใช้ห้องสมุด ของสำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง📃
📍อบรมผ่านออนไลน์ Google meet
🕹️วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2566 ⏱️10.00-12.00 น.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

การเดินทางคือ 🥇รางวัลอย่างหนึ่งคุณพร้อมหรือยัง👩‍🎓 ที่จะเดินทางสู่ความสำเร็จ เจอกัน ณ สาขาฯลพบุรี📌 29 มิ.ย. - 2 ก.ค.นี้
27/06/2023

การเดินทางคือ 🥇รางวัลอย่างหนึ่ง
คุณพร้อมหรือยัง👩‍🎓 ที่จะเดินทางสู่ความสำเร็จ
เจอกัน ณ สาขาฯลพบุรี📌 29 มิ.ย. - 2 ก.ค.นี้

📃มารู้จักระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด📃👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
19/06/2023

📃มารู้จักระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด📃
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

มารู้จักค่าธรรมเนียมที่ใช้บริการของห้องสมุดกันจ้า📃💚อย่าลืมติดต่อขอรับใบเสร็จหลังชำระด้วยนะค่ะ💚
16/06/2023

มารู้จักค่าธรรมเนียมที่ใช้บริการของห้องสมุดกันจ้า📃
💚อย่าลืมติดต่อขอรับใบเสร็จหลังชำระด้วยนะค่ะ💚

07/06/2023

📃ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์มาแล้ว 2 /65
ทักเพจได้จ้า
ส่งพร้อมอีเมล์ไว้ได้เลย

29/04/2023

😺 วันนี้ CAT.Story เรื่องนี้ที่อยากเล่า ขอนำเสนอหนังสือเรื่อง "ตัดสินใจเลือกที่จะมีความสุข" โดย นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง หนังสือที่จะทำให้คุณได้รู้จักแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต
📌 สนใจอ่านเพิ่มเติม คลิกเลย 👉🏻 https://se-ed.belibcloud.com/book-detail/18766

ื่องนี้ที่อยากเล่า #หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ #สำนักหอสมุดกลาง #ห้องสมุดรามคำแหง
#มหาวิทยาลัยรามคำแหง #รามคำแหง #หัวหมาก #บางกะปิ

27/04/2023

ธงคำตอบคณะนิติศาสตร์
1/65
ทักแชทได้จ้า

ทรงพระเจริญ
05/04/2023

ทรงพระเจริญ

03/04/2023

นักศึกษาส่วนภูมิภาค🧡
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/65
บัดนี้ - 7 เมษายน 2566

ทาง internet : https://iregis2s2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp
หรือ 📱 App RU region

ในวันสุดท้าย ⚠⚠
⭐ลงทะเบียนได้ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 7 เม.ย. 66
⭐ชำระเงิน ก่อนเวลา 21.30 น. ของวันที่ 7 เม.ย. 66

🟠นักศึกษา รหัส 57-59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต
🟠นักศึกษา รหัส 60 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต
และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคำร้อง (สอบซ้ำซ้อนได้ไม่เกิน 4 วิชา)

วันเวลาสอบ
https://drive.google.com/file/d/1mB-lwaXSDi9KBKf87p9PyT25q7OmS1_C/view?fbclid=IwAR39ZbWcD4t6Ru1JEzfO6o6_TPIA7D_8WB7meyNHk0oZMBcvROZVqUAMXTc

นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่าน e-service
http://e-service.ru.ac.th
นับจากวันที่ชำระเงินอีก 3-5 วันทำการ
เก็บหลักฐานการชำระเงิน และหากไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

แจ้งปัญหาจากการลงทะเบียน ติดต่อ สวป. 02-3108616,02-3108626
แจ้งปัญหาการใช้โปรแกรม ติดต่อ Facebook Fanpage : Dev00rucom

20/03/2023

🎉ประชาสัมพันธ์การอ่านหนังสือแบบง่ายๆ สะดวก🎉
👉คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-Library ครบทุกฟังก์ชั่นและขั้นตอนการยืมหนังสือ การจองหนังสือ และการคืนหนังสือ จัดให้เพื่อชาวม.รามฯ โดยเฉพาะ แวะมาอ่านหนังสือ E-Book แบบฟรีๆ กันเยอะๆ ตามลิงก์นี้ไปได้เลยจ้า >>> https://se-ed.belibcloud.com/
👉 ใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก กดลิงก์นี้เพื่อกรอกแบบฟอร์มได้เลย >>> https://forms.gle/AoLJVJRjiracRSay7
😉 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยืมหนังสือออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือการบริการของสำนักหอสมุดฯ ได้ที่
🙋‍♀️ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
📲 Inbox Page Facebook : http://m.me/ramlibservice
☎️ Telephone : 0-2310-8646
💬 Line OA :

20/03/2023

#เสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว 👆
เสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เข้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว 👍 ดังนี้
1️⃣ เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (https://www.lib.ru.ac.th)
หรือสแกน QR Code ในภาพบนหน้าจอนี้
2️⃣ เลือกเมนู "เสนอแนะการจัดซื้อฯ"
หรือลิงก์ตรง https://www.lib.ru.ac.th/services/acquire-form.php
3️⃣ กรอกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (เช่น 📔หนังสือ หรือ 📀สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ) ที่ต้องการเสนอแนะการจัดซื้อฯ ลงในแบบฟอร์มเสนอแนะการจัดซื้อฯ
🧐 ตรวจสอบสถานะการจัดซื้อฯ ได้ด้วย ☝️
โดยคลิกที่ "ตรวจสอบสถานะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเสนอแนะ"
หรือลิงก์ตรง https://www.lib.ru.ac.th/services/acquire-result.php
หรือสแกน QR Code ในภาพบนหน้าจอนี้
จากนั้นพิมพ์คำค้นหาในช่อง "ป้อนคำ"
😘 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ #สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 🤟
📞 โทร. 0-2310-8645
📧 e-Mail : [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=8118.0
ข้อมูลและภาพโดย หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#เสนอแนะหนังสือ #เสนอแนะการจัดซื้อ #ห้องสมุดราม #ห้องสมุด #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#อยากให้ซื้อ #หนังสือที่อยากอ่าน #อยากอ่านเล่มนี้

ขอเชิญร่วมฟังอบรมฐานข้อมูลออนไลน์👉ฐานข้อมูล Emerald ejournal premier👉ฐานข้อมูล Gale -book👇👇👇👇👇👇👇
09/03/2023

ขอเชิญร่วมฟังอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
👉ฐานข้อมูล Emerald ejournal premier
👉ฐานข้อมูล Gale -book
👇👇👇👇👇👇👇

ขอเชิญเข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์👉ฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ👉ฐานข้อมูลข่าวสารออนไลน์จากแหล่งข่าวทั้งในประเทศและต่างประเท...
08/03/2023

ขอเชิญเข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
👉ฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ
👉ฐานข้อมูลข่าวสารออนไลน์จากแหล่งข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

05/03/2023

👩‍🦰 บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ
(https://bit.ly/rulibrary-biblio-consult-serv)
🌿 เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย แก่นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยให้คำปรึกษา แนะนำให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบรรณานุกรมมากยิ่งขึ้น สามารถเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้องตามหลัก #การอ้างอิง ทางวิชาการ และสามารถจัดทำ #ผลงานวิชาการ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ประเภทผลงานที่บริการให้คำปรึกษาการจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ
🍀 บทความ (Article)
🍀 รายงานการวิจัย (Research)
🍀 สารนิพนธ์ (Independent Study)
🍀 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
🍀 ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
🔶 ที่ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)
🟪 🟪 ช่องทางติดต่อใช้บริการ 🟪 🟪
1️⃣ ทางแบบฟอร์มออนไลน์
🌐 https://www.lib.ru.ac.th/services/bibliography-consult-service-form.php
🌐 https://bit.ly/rulibrary-biblio-consult
2️⃣ เคาน์เตอร์บริการ ณ ชั้น 1-2 อาคาร 2 #สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
📣 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ⭐ #หน่วยบริการวารสารและเอกสาร
☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8000 กด 4302
📧 e-Mail : [email protected]
#บริการให้คำปรึกษาการจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ
#ห้องสมุดราม #ห้องสมุด #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#ให้คำปรึกษา #การจัดทำบรรณานุกรม #การเขียนบรรณานุกรม

05/03/2023

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
ห้องสมุดปิดให้บริการ
เนื่องวันมาฆบูชา

27/02/2023

"บัณฑิตบีม" จากคณะนิติฯ วัย 19
เรียนก่อน สำเร็จก่อน จากระบบ Pre-degree
------------------------------
นางสาวชนิดาภา โกสุมา หรือ “บีม” กล่าวว่า ระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เริ่มเรียนระดับปริญญาตรี ในสาขาที่สนใจไปพร้อมกับการเรียนชั้น ม.ปลาย ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ทันสมัยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต ค้นคว้าสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างอิสระ

“รู้สึกภูมิใจที่สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ตั้งแต่อายุยังน้อย และทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจ มีโอกาสเข้าสู่อาชีพได้เร็วกว่าเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังศึกษาอยู่ ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ดีที่สุดหมายถึง อย่างสุดกำลังจริงๆ อย่าบอกกับตัวเองว่าเราทำได้แค่เพียงเท่านี้ เพราะเป็นข้ออ้างของความขี้เกียจ อาจจะมีบางครั้งรู้สึกเหนื่อยหรือท้อบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้มีความหวัง โฟกัสที่จุดหมาย และเดินไปทีละก้าว แล้ววันนึงจะพบว่า เราขึ้นมาสูงและใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นแล้ว เชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ ถ้าเรามีความขยัน ตั้งใจ อดทนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ การเรียนและสำเร็จการศึกษาไม่ใช่เรื่องยากเกินความพยายามของเรา”

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/14wH4EHy7X5l6kxPEVrMcHHdCoG-trP6q/view?fbclid=IwAR3_M49yl1J-jp3NLGPD_iuGyqch0UWi6zzlrWPw32Pq-MTiC7EbslE0pqs

27/02/2023

ชวนน้องๆ🧐 เข้าอบรม Online "ตะลุยข้อสอบ"
👉วิชา RAM1111 และวิชา RAM1112
ส. 25 มี.ค. 2566
สนใจเข้าร่วม : https://forms.gle/yvDmj7kX3WRv13kQ7

27/02/2023

ชวนน้องๆ🧐 เข้าอบรม Online "พิชิตข้อสอบ"
โดย น.ส.ชนิดาภา โกสุมา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
👉วิชา LAW2106 และวิชา LAW3106👈
อา. 12 มี.ค. 2566
สนใจเข้าร่วม : https://forms.gle/yvDmj7kX3WRv13kQ7

26/02/2023

เพื่อเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุดสารสนเทศ ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเล.....

😍รบกวนกรอกแบบประเมินการใช้บริการของห้องสมุด 🧐ม.รามคำแหง สาขาฯ จ.ลพบุรี🧐👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
26/02/2023

😍รบกวนกรอกแบบประเมินการใช้บริการของห้องสมุด
🧐ม.รามคำแหง สาขาฯ จ.ลพบุรี🧐
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

เพื่อเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุดสารสนเทศ ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเล.....

24/02/2023

🔥 เพิ่มสกิลความรู้และเทคนิคการค้นคว้าข้อมูลจากผู้ให้บริการฐานข้อมูลตัวจริง !! พี่แอดมินจัดมาให้แล้วกับ ✨ โปรแกรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 5 ฐานข้อมูล ✨ งานนี้ FREE !! ไม่มีกั๊ก อบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet พี่น้องชาวม.รามฯ สะดวกวันไหนสามารถลงทะเบียนกันมาได้เลย 👇
🌳 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมการ #อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง 5 ฐาน ที่จะมา #แนะนำการใช้งาน #การสืบค้นข้อมูล และฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มีประโยชน์แบบละเอียดครบถ้วน เพิ่ม Skills การค้นคว้าข้อมูลให้ได้ตรงตามที่ต้องการและช่วยประหยัดเวลาค้นหา โดยการอบรมแบ่งเป็น 3 วัน มีรายละเอียดดังนี้
🟢 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 🟢
◾️ ฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ เวลา 9:30 – 10:30 น. โดย คุณพิชัย โชติชัยพร
◾️ ฐานข้อมูล iQNewsClip และ NewsCenter เวลา 13:30 – 14:30 น. โดย คุณอรรณพ สุทธิศิริ
🟠 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 🟠
🔹 ฐานข้อมูล Emerald eJournal Premier เวลา 10:30 – 11:30 น. โดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์
🔹 ฐานข้อมูล Gale E-book เวลา 13:30 – 14:30 น. โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล
🔵 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 🔵
🔸 ฐานข้อมูล Oxford Law Online เวลา 10:30 – 11:30 น. โดย คุณ Sumita Sen (ร่วมบรรยายภาษาไทย โดย คุณเมธินี เต็มงาม)
😍 นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ ที่สนใจเข้าอบรม กดสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ >>> https://forms.gle/DWYHpFqpLPkyLe6K8 เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม และสามารถเข้าอบรมได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูล สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าอบรมแบบ ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง สามารถเลือกอบรมแบบ Onsite ได้ โดยจำกัดจำนวนเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น !!!
😉 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยืมหนังสือออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือการบริการของสำนักหอสมุดฯ ได้ที่
🙋♀️ Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2.0
📲 Inbox Page Facebook : http://m.me/ramlibservice
☎️ Telephone : 0-2310-8646
💬 Line OA :
🎶Tiktok :
#ห้องสมุดราม

😍แนะนำหนังสือใหม่😍
24/02/2023

😍แนะนำหนังสือใหม่😍

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติลพบุรี
Lop Buri
15000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66894456505

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุด ม.รามคำแหง จ.ลพบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุด ม.รามคำแหง จ.ลพบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lop Buri

แสดงผลทั้งหมด
#}