งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่หอพระ

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่หอพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 12.33 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ...
17/04/2024

วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 12.33 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ว่ามีนักท่องเที่ยวลื่นหกล้ม ได้รับบาดเจ็บ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบพบเป็น เพศชาย 1 ราย มีอาการปวดข้อศอกขวา เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งต่อโรงพยาบาลแม่แตงเพื่อรักษาต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

 #ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่หอพระทุกท่าน​ ร่วมออกกำลังกาย​ ตามกิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ด้วยการออกกำลัง...
17/04/2024

#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่หอพระทุกท่าน​ ร่วมออกกำลังกาย​ ตามกิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ด้วยการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) วันนี้ 17เมษายน2567​ เวลา17.30-18.30น. (ตามกำหนดการเดิม)​ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 11.45 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดอุบัติเหตุร...
17/04/2024

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 11.45 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยานต์ บริเวณถนนเชียงใหม่-พร้าว กม.48 หมู่ 8 บ้านป่าไม้ จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบพบเป็น เพศชาย 1 ราย มีอาการแผลถลอกตามร่างกาย และมีอาการปวดขาซ้าย เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งต่อโรงพยาบาลแม่แตงเพื่อรักษาต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ รับการตรวจเย...
13/04/2024

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดจากนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ โดยเทศบาลร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งด่านให้บริการประชาชน เฝ้าระวังอันตราย และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางสัญจร เพื่อให้บริการประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.30 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าเกิดอุบัติเหตุ...
13/04/2024

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.30 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกคลองส่งน้ำ บริเวณหมู่ 5 บ้านแม่หอพระ จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบ พบเจ้าของรถยนต์ เพศหญิง อายุ 34 ปี ไม่ได้รับบาดเจ็บ และไม่ประสงค์รักษาต่อที่โรงพยาบาล # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 19.06 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าเกิดอุบัติเหตุ...
13/04/2024

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 19.06 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณถนนเชียงใหม่-พร้าว กม.ที่ 37 หมู่ 6 บ้านแม่นาป้าก จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เพศชาย อายุ 30 ปี มีแผลถลอกตามร่างกาย แขนซ้ายผิดรูป เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.55 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งโรงพยาบาลแม่แตง ว่าเกิดอุบัต...
13/04/2024

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.55 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งโรงพยาบาลแม่แตง ว่าเกิดอุบัติเหตุชายลื่นล้ม ศีรษะแตก บริเวณหมู่ 9 บ้านภูดิน จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เพศชาย อายุ 67 ปี ลื่นล้ม ศีรษะแตก และรู้สึกตัวดี เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

11/04/2024

💐วีดิทัศน์อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ สังกัดกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวข...
11/04/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ สังกัดกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ ประจำปี 2567 โดยมีว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ปลูกฝั่งและส่งเสริมให้เด็กแสดงออกถึงการเคารพและกตัญญูต่อผู้ใหญ่ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคล

วันที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายงานให้งานสาธารณูปโ...
11/04/2024

วันที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายงานให้งานสาธารณูปโภค กองช่าง ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 บ้านกาด และหมู่ที่ 6 บ้านแม่นาป้าก เพื่อเพิ่มแสงสว่างลดการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 21.25 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าเกิดอุบัติเหตุ...
11/04/2024

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 21.25 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าเกิดอุบัติเหตุเด็กพลัดตกเตียง บริเวณหมู่ 3 บ้านผึ้ง จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เพศชาย อายุ 2 ขวบ พลัดตกเตียง ศีรษะแตก และรู้สึกตัวดี เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 10  เมษายน  2567 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลแม่หอพระนำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ นำคณะผู้บร...
10/04/2024

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลแม่หอพระนำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและไว้อาลัยบุตรชายของนายนิวัฒน์ หอประหลาด พนักงานขับรถยนต์ สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ณ วัดภูดิน หมู่ 9 บ้านภูดิน

วันที่ 9 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายงานให้งานสาธารณูปโภ...
10/04/2024

วันที่ 9 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายงานให้งานสาธารณูปโภค กองช่าง ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ณ หมู่ที่ 3 บ้านผึ้ง และหมู่ที่ 9 บ้านภูดิน เพื่อเพิ่มแสงสว่างลดการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

วันที่ 9 เมษายน 2567 ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตำบลแม่หอพระ โดยการอำนวย...
10/04/2024

วันที่ 9 เมษายน 2567 ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตำบลแม่หอพระ โดยการอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชน ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี จึงได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงไปสมทบร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เข้าทำการดับไฟและทำแนวกันไฟจนเสร็จ

ประชาสัมพันธ์!! ของดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ในวันที่ 9-11 เมษายน 2567 เพื่อปฏิบัติต...
09/04/2024

ประชาสัมพันธ์!! ของดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ในวันที่ 9-11 เมษายน 2567 เพื่อปฏิบัติตามประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง เนื่องจากผลกระทบจากฝุ่น pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหากไม่มีประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม จะกลับมาเริ่มกิจกรรมอีกครั้ง ในวันที่ 17เมษายน2567 ตามกำหนดการค่ะ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ & ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567เอกสารมีดั...
07/04/2024

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ & ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567
เอกสารมีดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
#สมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ&ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หอพระ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 090-3259757 ( ครูอ้อ)
โทร 095-9049808 (ครูฟ่าง)

ชมรม 2t&4t ร่วมสนับสนุนเงิน   วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ ขอขอบพระคุณชมรมรถจักรยานยนต์ 2t&4t  ที่ร่วมสนับสนุ...
07/04/2024

ชมรม 2t&4t ร่วมสนับสนุนเงิน
วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ ขอขอบพระคุณชมรมรถจักรยานยนต์ 2t&4t ที่ร่วมสนับสนุนเงิน จำนวน 23,443 บาท สำหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ โดยมีว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับมอบเงินจากตัวแทนชมรม 2t&4t

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 21.12 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากศูนย์เอราวัณ ว่าผู้ป่วยชัก...
07/04/2024

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 21.12 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากศูนย์เอราวัณ ว่าผู้ป่วยชัก หมดสติปลุกไม่ตื่น ณ ม.9 บ้านภูดิน จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบ พบเป็นเพศหญิง อายุ 64 ปี มีอาการ หมดสติปลุกไม่ตื่น เจ้าหน้าที่ได้ทำการการประเมินผู้ป่วย และทำCPR ณ ที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่แตง และรีบส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 18.28 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าเกิดอุบัติเหตุร...
07/04/2024

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 18.28 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณถนนทางหลวงเขตติดต่อตำบลเมืองแกน - ตำบลแม่หอพระ ม.9 บ้านภูดิน จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เพศชาย หมดสติปลุกตื่น ตอบสนองต่อความเจ็บปวด แขนขวา เท้าซ้ายผิดรูป เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระนำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเ...
05/04/2024

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระนำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำ สนับสนุนน้ำในการล้างแทงค์เก็บน้ำบ้านภูดิน หมู่ 9 บ้านภูดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนต่อไป

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายงานให้งานสาธารณูปโภ...
05/04/2024

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายงานให้งานสาธารณูปโภค กองช่าง ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย และ หมู่ที่ 9 บ้านภูดิน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพบรรยากาศ การเต้นแอโรบิค ตามโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำวันที่ 4 เมษายน 2567 และขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจอยากร่วมก...
05/04/2024

ภาพบรรยากาศ การเต้นแอโรบิค ตามโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำวันที่ 4 เมษายน 2567 และขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจอยากร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 -18.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ

ทรงพระเจริญ5 เมษายน วันคล้ายวันพระประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปร...
05/04/2024

ทรงพระเจริญ
5 เมษายน วันคล้ายวันพระประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม # ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลแม่หอพระ และพสกนิกรชาวตำบลแม่หอพระ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.15 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน พบชายเกิดอุบัติเหต...
05/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.15 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน พบชายเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านแม่นาป้าก พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เพศชาย ปวดสะโพกและขาขวา เดินไม่ได้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการประเมินอาการผู้ป่วย และส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 20.42 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีคนหกล้ม ศีรษะก...
05/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 20.42 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีคนหกล้ม ศีรษะกระแทกพื้น จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบ บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านภูดิน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เพศชาย มีอาการศีรษะแตก และหมดสติ เจ้าหน้าที่ได้ทำการประเมินอาการผู้ป่วย และส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 19.40 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วย พบชายสูงอายุ อ...
04/04/2024

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 19.40 น. งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วย พบชายสูงอายุ อาเจียน ความดันสูง จึงรีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพออกตรวจสอบบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านป่าเลา พบชายสูงอายุ มีอาการอาเจียน ความดันสูง และลุกเดินเองไม่ได้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการประเมินอาการผู้ป่วย และส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงต่อไป # เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน1669 หรือโทร 053-967071 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้นไม้ใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก หมู่ 6 เทศบาลตำบล...
04/04/2024

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้นไม้ใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก หมู่ 6 เทศบาลตำบลแม่หอพระนำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระดับตำบล สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าระงับเหตุไฟไหม้ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองเกินค่ามาตราฐานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ภาพบรรยากาศ การเต้นแอโรบิค ตามโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำวันที่3 เมษายน 2567 และขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจอยากร่วมกิ...
04/04/2024

ภาพบรรยากาศ การเต้นแอโรบิค ตามโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำวันที่3 เมษายน 2567 และขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจอยากร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 -18.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายให้นางอัจจิมา ขุนทอ...
04/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระ นำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายให้นางอัจจิมา ขุนทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการผู้ยากไร้ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหัวฝาย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกลุ่มสตรีตำบลแม่หอพระ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ณ หมู่ที่ 5 บ้านแม่หอพระ

วันที่ 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระนำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด...
03/04/2024

วันที่ 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่หอพระนำโดยว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อรวมรวบขยะอันตรายจากชุมชนส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชำรุดใหม่ ทั้งนี้ เทศบาลรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R เพื่อเกิดความยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

ที่อยู่

Mae Hau Phra
50150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653967100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่หอพระผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่หอพระ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์