เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เมืองแกน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เมืองงาม คนงาม แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ศิลปวัฒนธรรมงดงาม
สินค้าเกษตกรรมที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
21/12/2021

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

👍🏻มาตรการป้องกัน COVID-19🦠ตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน-----------------------------นายประพันธ์ ชัยอินตา นายก...
21/12/2021

👍🏻มาตรการป้องกัน COVID-19
🦠ตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
-----------------------------
นายประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เปิดการอบรมมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน "งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12" เพื่อเป็นมาตรการควบคุมโรค และสร้างความมั่นใจต่อผู้เข้าชมงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12

นับถอยหลังเหลืออีก 4 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า------------------------------------🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อ...
21/12/2021

นับถอยหลังเหลืออีก 4 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 4 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

จุดเช็คอิน จุดที่ 3 @ลานเพลินเจริญใจ "งานหนาวนี้ที่เมืองแกน🌸ดอกคอสมอสบานแล้วนะคะ 🚩ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกดาวกระจายหลา...
21/12/2021

จุดเช็คอิน จุดที่ 3 @ลานเพลินเจริญใจ "งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
🌸ดอกคอสมอสบานแล้วนะคะ
🚩ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกดาวกระจายหลากหลายสายพันธุ์
🚩สัมผัสชีวิต และป้อนอาหารแกะ
🚩กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองแกน
#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#หนาวนี้12
#เชียงใหม่

จุดเช็คอิน จุดที่ 1 @ข่วงม่วน ข่วงงัน "งานหนาวนี้ที่เมืองแกน🚩กาดหมั้ว ครัวแลง การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของที่ระลึก...
20/12/2021

จุดเช็คอิน จุดที่ 1 @ข่วงม่วน ข่วงงัน "งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
🚩กาดหมั้ว ครัวแลง การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของที่ระลึก
🚩ชมและร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตคนเมืองแกน ในข่วงวิถีคนเมืองแกน
🚩กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองแกน
🚩ชม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#หนาวนี้12
#เชียงใหม่

นับถอยหลังเหลืออีก 5 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า------------------------------------🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อ...
20/12/2021

นับถอยหลังเหลืออีก 5 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 5 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 6 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า------------------------------------🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อ...
19/12/2021

นับถอยหลังเหลืออีก 6 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 6 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

#หนาวนี้ที่เมืองแกน#หลงเมืองแกน#เมืองแกน #แม่แตง#เชียงใหม่
18/12/2021

#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#หลงเมืองแกน
#เมืองแกน
#แม่แตง
#เชียงใหม่

นับถอยหลังเหลืออีก 7 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า------------------------------------🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อ...
18/12/2021

นับถอยหลังเหลืออีก 7 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 7 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 8 วัน แล้วนะคะ------------------------------------🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่...
17/12/2021

นับถอยหลังเหลืออีก 8 วัน แล้วนะคะ
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 8 วัน แล้วนะคะ
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

แผนที่การเดินทาง เที่ยวชมงาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน"ครั้งที่ 12---------------------------🚩25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565-...
17/12/2021

แผนที่การเดินทาง เที่ยวชมงาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน"
ครั้งที่ 12
---------------------------
🚩25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
---------------------------
❤️ความสุขที่แท้จริงของชุมชน บนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
---------------------------
🚩ชมการแสดงดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ สไตล์แฟนซีการ์เด้น
🚩ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกดาวกระจายหลากหลายสายพันธุ์
🚩กิจกรรมการเปิดตัว “Muangkaen Brand Project เมืองเกษตรปลอดภัย”
🚩กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไปยังเครือข่ายเมืองเกษตรปลอดภัย
🚩กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองแกน
🚩กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวแลง การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของที่ระลึก
🚩ชมและชิมการทำอาหารพื้นเมือง จากกระทะยักษ์
🚩ชมและร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตคนเมืองแกน ในข่วงวิถีคนเมืองแกน
🚩ชม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
🚩ชมการแสดงดนตรีในสวน “Blossom music in the Garden”
🚩สัมผัสชีวิต และป้อนอาหารแกะ
🚩ชมและเรียนรู้สวนสมุนไพรเมืองแกน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🚩ชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร “ของดีเมืองแกน”
🚩กิจกรรม “ลานฉำฉา” ตลาดปลาเขื่อนแม่งัด
🚩กิจกรรมถนนคนเดินบ้านช่อแล “ช่อแล กิ๋นหอม ต๋อมโม่น”
🚩กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางการเกษตร
🚩การจัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทำสวน

#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#หนาวนี้12
#เชียงใหม่

แผนที่การเดินทาง เที่ยวชมงาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน"
ครั้งที่ 12
---------------------------
🚩25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
---------------------------
❤️ความสุขที่แท้จริงของชุมชน บนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
---------------------------
🚩ชมการแสดงดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ สไตล์แฟนซีการ์เด้น
🚩ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกดาวกระจายหลากหลายสายพันธุ์
🚩กิจกรรมการเปิดตัว “Muangkaen Brand Project เมืองเกษตรปลอดภัย”
🚩กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไปยังเครือข่ายเมืองเกษตรปลอดภัย
🚩กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองแกน
🚩กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวแลง การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของที่ระลึก
🚩ชมและชิมการทำอาหารพื้นเมือง จากกระทะยักษ์
🚩ชมและร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตคนเมืองแกน ในข่วงวิถีคนเมืองแกน
🚩ชม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
🚩ชมการแสดงดนตรีในสวน “Blossom music in the Garden”
🚩สัมผัสชีวิต และป้อนอาหารแกะ
🚩ชมและเรียนรู้สวนสมุนไพรเมืองแกน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🚩ชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร “ของดีเมืองแกน”
🚩กิจกรรม “ลานฉำฉา” ตลาดปลาเขื่อนแม่งัด
🚩กิจกรรมถนนคนเดินบ้านช่อแล “ช่อแล กิ๋นหอม ต๋อมโม่น”
🚩กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางการเกษตร
🚩การจัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทำสวน

#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#หนาวนี้12
#เชียงใหม่

🌸งามแต้ๆเจ้าอัพเดทความสวยงามของพื้นที่ สวนดอกไม้ “STAR LIGHT" ปักหมุดไว้รอเลยเจ้า..25 ธันวาคมนี้บานเต็มทุ่งแน่นอน🥰นับถอย...
17/12/2021

🌸งามแต้ๆเจ้า
อัพเดทความสวยงามของพื้นที่
สวนดอกไม้ “STAR LIGHT" ปักหมุดไว้รอเลยเจ้า..
25 ธันวาคมนี้บานเต็มทุ่งแน่นอน🥰
นับถอยหลังอีกแค่ ไม่กี่วัน วางแปลนล่วงหน้าแล้วพากันไปแอ่วเมืองเเกน"หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่12" ตั้งแต่วันที่ 25ธ.ค.64-3 มกราคม 2565
🌸🌸"หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12" 🌸
บรรยากาศทุ่งดอกดอกไม้เมืองหนาว หลากหลายสายพันธุ์ รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆ ท่าน แล้วพบกันจ้า

🔰เทศบาลเมืองแกนพัฒนา บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ภาพโดย #sevenpix
--------------------

☘️หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12🚩25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565---------------------------❤️ความสุขที่แท้จริงของชุมชน บ...
16/12/2021

☘️หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12
🚩25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
---------------------------
❤️ความสุขที่แท้จริงของชุมชน บนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
---------------------------
🚩ชมการแสดงดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ สไตล์แฟนซีการ์เด้น
🚩ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกดาวกระจายหลากหลายสายพันธุ์
🚩กิจกรรมการเปิดตัว “Muangkaen Brand Project เมืองเกษตรปลอดภัย”
🚩กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไปยังเครือข่ายเมืองเกษตรปลอดภัย
🚩กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองแกน
🚩กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวแลง การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของที่ระลึก
🚩ชมและชิมการทำอาหารพื้นเมือง จากกระทะยักษ์
🚩ชมและร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตคนเมืองแกน ในข่วงวิถีคนเมืองแกน
🚩ชม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
🚩ชมการแสดงดนตรีในสวน “Blossom music in the Garden”
🚩สัมผัสชีวิต และป้อนอาหารแกะ
🚩ชมและเรียนรู้สวนสมุนไพรเมืองแกน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🚩ชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร “ของดีเมืองแกน”
🚩กิจกรรม “ลานฉำฉา” ตลาดปลาเขื่อนแม่งัด
🚩กิจกรรมถนนคนเดินบ้านช่อแล “ช่อแล กิ๋นหอม ต๋อมโม่น”
🚩กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางการเกษตร
🚩การจัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทำสวน

#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#หนาวนี้12
#เชียงใหม่

นับถอยหลังเหลืออีก 9 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า------------------------------------🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อ...
16/12/2021

นับถอยหลังเหลืออีก 9 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 9 วัน กั๋นแล้วเน่อเจ้า
------------------------------------
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

อัพเดทความสวยงามของพื้นที่ สวนดอกไม้ “STAR LIGHT^  ปักหมุดไว้รอเลยจ้า..25 ธันวาคมนี้บานเต็มทุ่งแน่นอน🥰นับถอยหลังอีกแค่ ไ...
15/12/2021

อัพเดทความสวยงามของพื้นที่
สวนดอกไม้ “STAR LIGHT^ ปักหมุดไว้รอเลยจ้า..
25 ธันวาคมนี้บานเต็มทุ่งแน่นอน🥰
นับถอยหลังอีกแค่ ไม่กี่วัน วางแปลนล่วงหน้าแล้วพากันไปแอ่วเมืองเเกน"หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่12" ตั้งแต่วันที่ 25ธ.ค.64-3 มกราคม 2565
🌸🌸"หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12" 🌸
บรรยากาศทุ่งดอกดอกไม้เมืองหนาว หลากหลายสายพันธุ์ รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆ ท่าน แล้วพบกันจ้า

🔰เทศบาลเมืองแกนพัฒนา บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ภาพโดย #หลงเมืองแกน
--------------------

อัพเดทความสวยงามของพื้นที่
สวนดอกไม้ “STAR LIGHT^ ปักหมุดไว้รอเลยจ้า..
25 ธันวาคมนี้บานเต็มทุ่งแน่นอน🥰
นับถอยหลังอีกแค่ ไม่กี่วัน วางแปลนล่วงหน้าแล้วพากันไปแอ่วเมืองเเกน"หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่12" ตั้งแต่วันที่ 25ธ.ค.64-3 มกราคม 2565
🌸🌸"หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12" 🌸
บรรยากาศทุ่งดอกดอกไม้เมืองหนาว หลากหลายสายพันธุ์ รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆ ท่าน แล้วพบกันจ้า

🔰เทศบาลเมืองแกนพัฒนา บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ภาพโดย #หลงเมืองแกน
--------------------

15/12/2021

จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่สีฟ้า

นับถอยหลังเหลืออีก 10 วันแล้วนะเจ้า🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง 🌳ชมทุ่งดอ...
15/12/2021

นับถอยหลังเหลืออีก 10 วันแล้วนะเจ้า
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นับถอยหลังเหลืออีก 10 วันแล้วนะเจ้า
🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

🚩มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ🚩นายประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมนายประชา คันธวณิช นายสรรเพช...
15/12/2021

🚩มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
🚩นายประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมนายประชา คันธวณิช นายสรรเพชร มหายศนันท์ นายชินวุฒิ สุวรรณศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
#เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ข้อมูลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564
15/12/2021

ข้อมูลการฉีดวัคซีน
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง 🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้ง...
14/12/2021

🌸พร้อมกันละยังคะ กับงานหนาวนี้ที่เมืองแกน อีกไม่กี่วันเราจะมาเจอกันอีกครั้ง
🌳ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น ทุ่งดอกคอสมอส
🥬อาหาร และผักปลอดภัย จากคนเมืองแกน
🪅กิจกรรมมากมายภายในงาน
🗓พบกัน 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
#เชียงใหม่ #เมืองแกน #งานหนาวนี้ที่เมืองแกน
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

🚩เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา🗓13 ธันวาคม 2564----------------------------- วันนี้เมืองแกนพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ +0 ราย   ...
13/12/2021

🚩เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
🗓13 ธันวาคม 2564
-----------------------------
วันนี้เมืองแกนพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ +0 ราย
-รวมมีผู้ป่วยสะสม 88 ราย
-ผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 85 ราย
-ผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างรักษา 1 ราย
-เสียชีวิต 2 ราย
#เมืองแกน
#โควิด19
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

🚩เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
🗓13 ธันวาคม 2564
-----------------------------
วันนี้เมืองแกนพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ +0 ราย
-รวมมีผู้ป่วยสะสม 88 ราย
-ผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 85 ราย
-ผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างรักษา 1 ราย
-เสียชีวิต 2 ราย
#เมืองแกน
#โควิด19
#เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

🪅พบกันอีกครั้งปีที่ 12 🌸นับถอยหลัง วางแผนมาเที่ยวกันนะคะ คนเมืองแกนรอต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีนี้เจ้า🚩25 ธันวาคม 25...
12/12/2021

🪅พบกันอีกครั้งปีที่ 12
🌸นับถอยหลัง วางแผนมาเที่ยวกันนะคะ คนเมืองแกนรอต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีนี้เจ้า
🚩25 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565
#สวนดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น
#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#เชียงใหม่

🪅อีกไม่กี่วันเราจะพบกันอีกครั้งที่ 12 นะคะ🌸มันจะค่อยๆเติบโตอย่างสวยงาม รอต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีนี้นะคะ🚩25 ธันวาค...
11/12/2021

🪅อีกไม่กี่วันเราจะพบกันอีกครั้งที่ 12 นะคะ
🌸มันจะค่อยๆเติบโตอย่างสวยงาม รอต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีนี้นะคะ
🚩25 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565
#สวนดอกไม้สไตล์แฟนซีการ์เด้น
#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#เชียงใหม่

🔸ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 88---------------------------ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019#ไวรัสโคโรน...
10/12/2021

🔸ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 88
---------------------------
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา
#เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #เมืองแกน
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา19
#ไวรัสโคโรนา19ป้องกัน

🔸ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 88
---------------------------
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา
#เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #เมืองแกน
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา19
#ไวรัสโคโรนา19ป้องกัน

☘️หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12🚩25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565---------------------------❤️ความสุขที่แท้จริงของชุมชน บ...
10/12/2021

☘️หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12
🚩25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
---------------------------
❤️ความสุขที่แท้จริงของชุมชน บนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
---------------------------
🚩ชมการแสดงดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ สไตล์แฟนซีการ์เด้น
🚩ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกดาวกระจายหลากหลายสายพันธุ์
🚩กิจกรรมการเปิดตัว “Muangkaen Brand Project เมืองเกษตรปลอดภัย”
🚩กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไปยังเครือข่ายเมืองเกษตรปลอดภัย
🚩กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองแกน
🚩กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวแลง การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของที่ระลึก
🚩ชมและชิมการทำอาหารพื้นเมือง จากกระทะยักษ์
🚩ชมและร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตคนเมืองแกน ในข่วงวิถีคนเมืองแกน
🚩ชม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
🚩ชมการแสดงดนตรีในสวน “Blossom music in the Garden”
🚩สัมผัสชีวิต และป้อนอาหารแกะ
🚩กิจกรรมการประกวดไก่สวยงาม
🚩ชมและเรียนรู้สวนสมุนไพรเมืองแกน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🚩ชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร “ของดีเมืองแกน”
🚩กิจกรรม “ลานฉำฉา” ตลาดปลาเขื่อนแม่งัด
🚩กิจกรรมถนนคนเดินบ้านช่อแล “ช่อแล กิ๋นหอม ต๋อมโม่น”
🚩กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางการเกษตร
🚩การจัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทำสวน

#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#หนาวนี้12
#เชียงใหม่

☘️หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12
🚩25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
---------------------------
❤️ความสุขที่แท้จริงของชุมชน บนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
---------------------------
🚩ชมการแสดงดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ สไตล์แฟนซีการ์เด้น
🚩ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ทุ่งดอกดาวกระจายหลากหลายสายพันธุ์
🚩กิจกรรมการเปิดตัว “Muangkaen Brand Project เมืองเกษตรปลอดภัย”
🚩กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไปยังเครือข่ายเมืองเกษตรปลอดภัย
🚩กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองแกน
🚩กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวแลง การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของที่ระลึก
🚩ชมและชิมการทำอาหารพื้นเมือง จากกระทะยักษ์
🚩ชมและร่วมเรียนรู้ วิถีชีวิตคนเมืองแกน ในข่วงวิถีคนเมืองแกน
🚩ชม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
🚩ชมการแสดงดนตรีในสวน “Blossom music in the Garden”
🚩สัมผัสชีวิต และป้อนอาหารแกะ
🚩กิจกรรมการประกวดไก่สวยงาม
🚩ชมและเรียนรู้สวนสมุนไพรเมืองแกน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🚩ชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร “ของดีเมืองแกน”
🚩กิจกรรม “ลานฉำฉา” ตลาดปลาเขื่อนแม่งัด
🚩กิจกรรมถนนคนเดินบ้านช่อแล “ช่อแล กิ๋นหอม ต๋อมโม่น”
🚩กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางการเกษตร
🚩การจัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทำสวน

#หนาวนี้ที่เมืองแกน
#เมืองแกน
#หนาวนี้12
#เชียงใหม่

ที่อยู่

9 หมู่ 10 ต.อินทขิล
Mae Taeng
50150

ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตทิศตะวันออกของอำเภอแม่แตง หากจะเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามถนนสายเชียงใหม่-ฝาง มีระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนสายชลประทานเขื่อนแม่งัด ตลอดเส้นทางจะเห็นต้นราชพฤกษ์ปลูกเป็นแนวสวยงาม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053857360

เว็บไซต์

http://www.muangkaen.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Mae Taeng

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติดต่อรับบัตรประชาชนของท่านได้ที่สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด
ให้มาติดต่อรับบัตรประชาชนของท่านที่สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด
คลี่กลยุทธ์ "ชุมชนหนองออนรวมใจ" ทำยังไงให้กลายเป็นเมืองสองล้อ "ชุมชนหนองออนรวมใจ" เป็นชุมชนนำร่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนจักรยานของ “เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา” ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมหลากหลาย จนถือว่าเป็นชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่โดดเด่นแห่งหนึ่ง จึงอยากพาทุกคนไปดูว่าเขาใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเมืองให้เป็นชุมชนแห่งพาหนะสองล้อสำเร็จได้อย่างไร #ศักยภาพสู่ชุมชนจักรยาน เนื่องจากที่ตั้งของ “เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา” อยู่ในพื้นที่ชุมชนหนองออนรวมใจ จึงได้เลือกชุมชนหนองออนรวมใจเป็นชุมชนนำร่องเพื่อสร้างชุมชนจักรยานให้เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ อีกกว่า 20 ชุมชนในพื้นที่ ให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนจักรยานให้เต็มพื้นที่ ชุมชนหนองออนรวมใจเป็นชุมชนที่มีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว แต่ใช้กันมากเพียงในกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะมีความปลอดภัยสูงและช่วยให้สุขภาพให้แข็งแรง ดังนั้นการสร้างกระแสชุมชนจักรยานจึงเป็นการกระตุ้นวิถีดั้งเดิมของคนเมืองแกนให้หันมาใช้จักรยานให้มากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การรณรงค์ต่างๆ เพื่อหวังผลให้คนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้จักรยาน เช่น กลุ่มวัยรุ่น คนวัยทำงาน เปลี่ยนพฤติกรรมหันกลับมาใช้จักรยานในการเดินทางภายในชุมชนให้มากขึ้น #นโยบายท้องถิ่นสู่ชุมชนจักรยาน “เทศบาลเมืองเมืองแกน” คือหัวขบวนผู้ขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชุมชน เริ่มจากทางเทศบาลประกาศเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองแกน ตลอดจนครู นักเรียน และแกนนำในชุมชน หันมาใช้จักรยานในการเดินทางในทุกวันพุธ อีกทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกน (คุณจรัส ไชยยา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา) ก็เป็นตัวอย่างที่ขี่จักรยานมาทำงานเกือบทุกวัน เป็นบุคคลต้นแบบใช้จักรยานในชีวิตประจำวันจริง เมื่อคนในชุมชนเห็นว่าแม้แต่นายกเทศมนตรียังใช้จักรยานไปทำงานได้ ชาวบ้านก็ใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน เมื่อเล็งเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลมีความต้องการใช้จักรยานเพิ่มขึ้นจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็นกองทุนจักรยานจัดซื้อจักรยานมือสองที่ดีราคาถูก ชาวบ้านผ่อนชำระได้ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีจักรยานที่ดีใช้อย่างทั่วถึง ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้การรณรงค์ชุมชนจักรยานเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วและชัดเจน #โรงเรียนจักรยาน นโยบายในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองจักรยาน นอกจากมีการจัดการชุมชนนำร่องการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันแล้ว ยังผลักดันให้โรงเรียนในพื้นที่เป็น “โรงเรียนจักรยาน” สนับสนุนให้นักเรียนใช้ จักรยาน และสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้จักรยาน มีการบรรจุแผนการส่งเสริมการใช้จักรยาน และการจัดทำเมืองที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เป็นแผนที่ใช้งบประมาณประจำ และยังประสานงบประมาณจากภายนอก เช่น งบประมาณจาก สสส. ในโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ บูรณาการงบประมาณจากทุกส่วนเข้ามาส่งเสริมการใช้จักรยานของคนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายผลการใช้จักรยานอย่างยั่งยืนด้วยการทำงานกับคนทุกกลุ่ม เกิดเป็น “โครงการโรงเรียนจักรยาน” เพื่อให้คนในชุมชนเรียนรู้การใช้จักรยานอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนสนับสนุนให้มีลานจักรยาน สนามฝึกการใช้จักรยาน การจัดทำหลักสูตรซ่อมจักรยาน โครงการต่างๆ ที่เป็นแผนงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนล้วนเป็นรูปธรรม และทำให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน #สร้างนวัตกรรมทางสังคม เทศบาลเมืองเมืองแกนโดดเด่นเรื่องการสร้างนวัตกรรมทางสังคม และการทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องจักรยานอย่างเอาจริงเอาจังมาก อาทิ • กองทุนจักรยาน : หลังจากที่เทศบาลทำการสำรวจความต้องการใช้จักรยานในชุมชนแล้ว ก็จัดทำระบบส่งเสริมการใช้จักรยานโดยจัดตั้งเป็นกองทุนจักรยาน เพื่อให้คนในชุมชนมีจักรยานใช้ในราคาถูก โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อจักรยานญี่ปุ่นมือสองราคาถูกจาก อ.แม่สอด จ.ตาก นำมาซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้ดี แจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจได้ผ่อนซื้อในราคาถูก โดยก่อนส่งมอบจักรยานมือสองให้กับคนในชุมชน ยังมีการให้ความรู้ผ่านคลินิกจักรยาน โดยช่างเทคนิคของเทศบาลเปิดสอนการซ่อม และการดูแลจักรยานมือสองให้กับคนที่มารับจักรยาน • วันพุธ วันอาทิตย์ วันจักรยาน : นายกเทศมนตรีประกาศให้ทุกวันพุธและวันอาทิตย์เป็นวันใช้จักรยาน โดยภายในพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลที่มีทั้งสำนักงานเทศบาลและโรงเรียน ประกาศให้พนักงานทุกคนของเทศบาลและโรงเรียนจำนวนกว่า 1,000 คน ใช้จักรยานในการเดินทางมาทำงานทุกวันพุธ 100 % ส่วนนอกพื้นที่สำนักงานเทศบาลมีการเชิญชวนให้ประชาชนใช้จักรยานในวันพุธและวันอาทิตย์ด้วยเช่นกัน #ขี่รถถีบขึ้นรถรางนั่งงัวล้อผ่อเมืองแกน เชื่อมโยงจักรยานเข้ากับการท่องเที่ยว โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดงาน “หนาวนี้ที่เมืองแกน” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคมของทุกปี นักท่องเที่ยวจะได้สนุกไปกับการถ่ายภาพทุ่งดอกคำแผ้แหล้และทุ่งดอกคอสมอสที่บานสะพรั่ง มีกิจกรรม “ขี่รถถีบ ขึ้นรถราง นั่งงัวล้อ ผ่อเมืองแกน” ให้นักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชมความงามของทุ่มดอกไม้ตระการตา และชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบชุมชน เมื่อท้องถิ่น “เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา” มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาให้ชุมชนกลายเป็นเมืองจักรยาน ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยในทิศทางการพัฒนาเมืองโดยใช้จักรยานเป็นเครื่องมือหนึ่งอย่างมีพลัง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำงาน ทำให้สามารถขับเคลื่อนต่อยอด “ชุมชนจักรยาน” ไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ เรียบเรียงจากวารสาร “เดินไปปั่นไป” โดยมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ขอบคุณภาพจาก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา #เดินไปปั่นไป #มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย #ThailandWalkingandCyclingInstitute #ปั่นจักรยาน #จักรยาน #ibikeiwalk #keepphysicaldistancingjustwalkandbike #เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา #เมืองแกน
ขออนุญาต ฝากตรวจสอบ รถเทรลเลอร์จอดบนผิวทางอันตรายมากครับ ถนนมืดไม่มีสัญลักษณ์เตือนอะไรเลย มักง่ายมาก บริเวณ ถนน บ้านหัวดงจะเข้าม่วงคำครับ
#ปลาดาวเตรียมพร้อม 😉 . เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ที่จะมาถึงนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาวของเรา ก็ได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง โดยได้ลองดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตามรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือในการช่วยเหลือฝึกซ้อมจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงค่ะ . เราเชื่อว่าการเตรียมตัวที่ดี จะช่วยให้มีความพร้อมในการตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะ ขอให้ปลาดาวน้อย ๆ มั่นใจได้เลยนะคะ . ด้วยความเป็นห่วง ❤️ . ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ www.schsf.org ⭐️ เราจะมอบโอกาสให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ⭐️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 📱093-1905439 #โรงเรียนบ้านปลาดาว #3R #PBL #Makerspace #StarfishCountryHomeSchool #Learningbox #ฐานสมรรถนะ #Booklet #นวัตกรรม #EDICRA #คอร์สออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #สื่อการสอน #เลี้ยงลูก #ทักษะแห่งอนาคต #Wellbeing
ทำงานเทสบาลเมืองแกนฯ(บ้านหนองบัว)เงินช้ามาก🤔ทำงานเสร็จเป็นเดือนละไม่เข้าใจทำไมต้องบอกเหลือแค่ลายเซ็นนายกฯ🤔นายกไม่เข้าไปทำงานเหรออธิบายหน่อยคับ
ขออนุญาตินะครับ...ช่วยแจ้งไทม์ไลน์ผู้ที่ติดเชื้อโควิคในตัวเมืองแกนด้วยว่าติดจากที่ไหนแจ้งแต่ยอดผู้ติดเชื้อแต่ไม่แจ้งไทม์ไลน์...มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยกรุณาแจ้งที่มาด้วยครับ...ทำงานก็จริงใจกับประชาชนด้วยครับ(คนไทยเหมือนกันใส่ใจสำคัญนะครับ)
🔸ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 25 --------------------------- ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา #เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #เมืองแกน #COVID19 #ไวรัสโคโรนา19 #ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้
🔸ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 22, 23 และ 24 --------------------------- ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา #เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #เมืองแกน #COVID19 #ไวรัสโคโรนา19 #ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้
สถานการณ์โควิด-19 เมืองแกน 0 ราย สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่ม +68 ราย --------------------------- ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา #เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #เมืองแกน #COVID19 #ไวรัสโคโรนา19 #ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้
🚩เมืองแกนยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ 0 ราย ( 29 เมษายน 2564) ---------------------------------- - รวมยอดสะสม 28 ราย 🗓วันที่ 20 เม.ย. 64 จำนวน 1 ราย 🗓วันที่ 21 เม.ย. 64 จำนวน 5 ราย 🗓วันที่ 22 เม.ย. 64 จำนวน 1 ราย 🗓วันที่ 23 เม.ย. 64 จำนวน 3 ราย 🗓วันที่ 24 เม.ย. 64 จำนวน 1 ราย 🗓วันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 0 ราย 🗓วันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 1 ราย 🗓วันที่ 27 เม.ย. 64 จำนวน 0 ราย 🗓วันที่ 28 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย 🗓วันที่ 29 เม.ย. 64 จำนวน 0 ราย #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา #เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #เมืองแกน #COVID19 #ไวรัสโคโรนา19 #ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้
Covid-19 อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้นานแค่ไหน❓ ----------------------------------------------------- 🦠การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รอบใหม่ กำลังเป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังเฝ้าระวัง แต่ถึงเช่นนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ไว้คือ เจ้าเชื้อดังกล่าวต้องอาศัยเซลล์ของคน หรือสัตว์เพื่อดำรงชีวิตอยู่ ดังนั้นเมื่อมันอยู่ข้างนอกร่างกายของคน หรือสัตว์ มันจะบอบบาง และอ่อนแอลง จนทำให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนัก ฟังเพียงเท่านี้อย่าเพิ่งดีใจ นั่นเพราะเชื้อโรคแฝงตัวอยู่ในวิถีชีวิตของคนเราทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจวัตรประจำวันภายในบ้าน การเดินทาง การทำงาน การเรียน การท่องเที่ยว ซึ่งระยะเวลาในการมีชีวิตของไวรัสในสภาพแวดล้อมต่างๆ ก็จะมีดังนี้🔽🔽🔽 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา #เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #เมืองแกน #COVID19 #ไวรัสโคโรนา19 #ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้