อบต.ลำพญากลาง

อบต.ลำพญากลาง *ลำพญากลาง*

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง เรื่อง เปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง
15/10/2021

ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
เรื่อง เปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง

ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
เรื่อง เปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง

ประชาสัมพันธ์ "วันหยุด" เดือนตุลาคม 2564
12/10/2021

ประชาสัมพันธ์
"วันหยุด" เดือนตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์
"วันหยุด" เดือนตุลาคม 2564

พ.อ.อ.มณฑป บุญธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง ผู้อำนวยการเลือกตั้ง และ กกต.ท้องถิ่น ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง ส...
12/10/2021

พ.อ.อ.มณฑป บุญธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง ผู้อำนวยการเลือกตั้ง และ กกต.ท้องถิ่น ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง

โดยบรรยากาศการรับวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีว่าที่ผู้สมัคร สมาชิก อบต. และนายก อบต. เดินทางมาลงสมัคร ตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยมี จนท.คอยตรวจคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริเวณทางเข้า ก่อน เข้าไปยื่นใบสมัคร

ซึ่งจะมีการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
คาดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเป้า ซึ่งตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกอบต.ครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกั...
09/10/2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางเรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาก...
06/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำ...
06/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
15/09/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

Photos from อบต.ลำพญากลาง's post
14/09/2021

Photos from อบต.ลำพญากลาง's post

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง รณรงค์์ให้ชาวลำพญากลาง ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด
02/09/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง รณรงค์์ให้ชาวลำพญากลาง ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง รณรงค์์ให้ชาวลำพญากลาง ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด

Photos from อบต.ลำพญากลาง's post
23/08/2021

Photos from อบต.ลำพญากลาง's post

Photos from อบต.ลำพญากลาง's post
23/08/2021

Photos from อบต.ลำพญากลาง's post

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเ...
11/08/2021

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

-รายชื่อผู้บริจาค วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ผู้ใหญ่ดวงเนตร แก่นจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
มอบ นมกล่อง 5 ลัง
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
มอบ ผลไม้เงาะและมังคุด
ร้านเปาเกษตรภัณฑ์
สมทบอาหารกลางวัน แกงส้มชะอม 30 ชุด
คุณไพลินทร์ คันธลักษณ์ หมู่ 13 (แม่ค้าตลาดนัด)
มอบ ผัดไทย 100 กล่อง
นางสาวเสาวรส บุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
โดยตัวแทน อาจารย์วสันต์ อึ้งพานิชย์
มอบ เจลแอลกอฮอล์ ยาแก้ไอ แก้ไข้ และทิชชู่
ร้านลำพญากลางอิงค์เจ็ท
สนับสนุน ป้ายไวนิลติดหน้าศูนย์ CI ลำพญากลาง
และมอบ เงินสด 500 บาท

*หากรายชื่อตกหล่นผิดพลาดขออภัยด้วยครับ

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเ...
09/08/2021

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

-รายชื่อผู้บริจาค วันที่ 9 สิงหาคม 2564
รองน้อย เจริญสุข รองนายก อบต.ลำพญากลาง
มอบ อาหารและของใช้ ให้ศูนย์ฯ
พี่น้อง หมู่ 17
มอบเงิน 9,000 และของอุปโภคบริโภค
กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 13
มอบ เงินสด 3000 บาท
คุณสิริรัตน์ สกุลหล้า ส.อบต.หมู่ 13
มอบ ชุด PPE 30 ชุด
ผู้ใหญ่ภคพร แซ่ลี้ หมู่ 8
มอบ มะนาว 5 กระสอบ มะรุม 3 ถุงใหญ่
เกษนิภาดา ฟาร์ม
มอบ เงาะ 20 กิโลกรัม
อาตุ้ม สุขหนุน (กทม.)
มอบยาไทลินนอล 4 กล่อง
ออรีด้า อาร์.โอ.1 กล่อง
หมอเบิ้ม ผอ.ป้อมและน้องบูม
มอบ เงาะ และ น้ำดื่ม
หมอตุ้ม
มอบน้อยหน่า 1 ลัง

*หากรายชื่อตกหล่นผิดพลาดขออภัยด้วยครับ

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเ...
09/08/2021

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

-รายชื่อผู้บริจาค วันที่ 8 สิงหาคม 2564

ครอบครัวพรหมรังษี และเพื่อน มอบ เค้กกล้วยหอม บราวนี่ รวมมูลค่า 3500 บาท
ครอบครัวจันทร์พิมาย
มอบ แตงโม 65 กล่อง
คุณแสงดาวและคณะลำสมพุง มอบ มะนาว 2 ถุงใหญ่ มังคุด 1 ถุงใหญ่
คุณฐิติรัตน์ พึ่งทิม
คุณสุดารัตน์ พิมจักรพงษ์
คุณจิราวรรณ มาลา
คุณอำนวย พึ่งทิม
คุณสรวิชย์ วรรณสุข
มอบ แมส 10 กล่อง
นม 1 ลัง
และขนม
ครัวเมืองกาญจน์
สนับสนุนขนมหวาน 60 ชุด
ร้านนิ ผลไม้
มอบ มังคุด 6 กก.
คุณสิริชัย แบ่งบันทึก
มอบ ฝรั่งและแก้วมังกร
อาจารย์พรทิพย์ โคตรสมบัติ และครอบครัว
มอบ น้ำดื่ม 10 แพ็ค

*หากรายชื่อตกหล่นผิดพลาดขออภัยด้วยครับ

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเ...
07/08/2021

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

-รายชื่อผู้บริจาค วันที่ 7 สิงหาคม 2564

กลุ่มแม่บ้านเขานมนาง
มอบ น้ำพริกกะปิพร้อมผัก 102 ชุด
ร้านคิม-เคน หมู่ 7
มอบ ยาพาราเซตามอล 1500 เม็ด
คุณเอนก เพ็งพุ่ม อสม.รพ.สต.หนองโป่ง
มอบ ผลไม้แก้วมังกร และสมุนไพร
ร้านแวว เฟอร์นิเจอร์
มอบ ข้าว 70 กล่อง น้ำดื่ม 10 แพค กระดาษชำระ 1 ห่อใหญ่
ส.อบต.พชร ประจิตร
มอบ ชุดอาหารกลางวัน ส้มตำ
ใบเฟิร์นฟาร์ม
มอบ ขนม 100 กล่อง
ร้านสมนึก ซับน้อย
มอบ ขนมปีป 10 ปีป ข้าวตังหน้าตั้ง 2 ถุงใหญ่
ร้านแม่โจ้การเกษตร คุณเศวต เปาวิมาน
มอบ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน รวม 1 ลัง
คุณครูเกศิณี เย็นสมุทร
มอบข้าวโพดต้ม

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเ...
06/08/2021

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

-รายชื่อผู้บริจาค วันที่ 6 สิงหาคม 2564
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มอบ ยาแก้ไออาปาเช่ ยาแก้ไอมะขามป้อม
ชาวบ้านเขานมนางซอย 2 ซอย 3
ข้าวสาร 4 ถัง กล้วย น้ำดื่ม
ยาพาราเซตามอล ยาฟ้าทะลายโจร ปลากระป๋อง นมกล่อง
ไอ้หินฟาร์ม มอบ น้ำดื่ม 100 แพ็ค
ร้านโทรศัพท์เอ็นพีโฟน
มอบ เงินสด 2000 บาท และขนมปัง
อาจารย์ ภูวณัฐ ศิริโภคกุด มอบกระดาษชำระ 1 ห่อใหญ่

*หากรายชื่อตกหล่นผิดพลาดขออภัยด้วยครับ

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเ...
05/08/2021

#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

-รายชื่อผู้บริจาค วันที่ 5 สิงหาคม 2564
เจ้าอธิการณัฐฐา เขมจาโร เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดซับน้อยเหนือ
มอบ ปัจจัยทำบุญ 2000 บาท
ข้าวกล่อง 30 กล่อง
ยาพาราเซตามอล 5,000 เม็ด
ยาฟ้าทะลายโจร 5 กระปุก
สจ.อรพิณธุ์ โรจนะ สจ.สระบุรี เขต2
มอบ เตียงกระดาษ จำนวน 10 เตียง น้ำกระชาย 60 ขวด
ร้านเปาเกษตรภัณฑ์ โดย นายวิชัย เปาวิมาน นายก อบต.ลำพญากลาง มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 3 ลัง
นางพิมพ์ชญา จิตรนุกร รองนายก อบต.ลำพญากลาง
มอบกระดาษชำระ ยาทิฟฟี่ ผงซักฟอก
สหกรณ์โคนมในเขตปฎิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด โดย นายสมพงษ์ ภูพานเพชร
มอบ นมกล่อง 10 ลัง มาม่าคัพ 15 แพค น้ำดื่มและขนม
บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มอบ น้ำดื่ม 25 แพ็ค ข้าวสาร 30 ถุง ไก่ป๊อป 60 แพ็ค
บ้านสมุนไพรชัยมงคล
มอบ น้ำดื่ม 10 แพค อาหารเสริม 12 ขวด กระดาษชำระ และน้ำคลอโรฟิลล์
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ
มอบ ยาฟ้าทะลายโจร 10 กระปุก
ผู้ใหญ่เมธาสิทธิ์ ฉันงูเหลือม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12
มอบ เงินสด 4,000 บาท
ร้านชาหอมกาแฟสด
มอบ เครื่องดื่มกาแฟ
ร้านไมค์ซูชิ
มอบ ข้าวสาร ยารักษาโรค
เกียรติศักดิ์ ฟาร์ม ม.5
มอบ น้ำดื่ม 40 แพ็ค นมกล่อง 5 ลัง ยาพารา
คุณพรรณภัสสา ทองรักษาวงษ์
มอบ ก๋วยเตี๋ยว 80 ชาม และ ขนม
คุณตรีทิพย์นิภา ชื่นอารมณ์
มอบ น้ำดื่ม 9 แพ็ค มังคุด 25 กก.
จิ้งหรีดฟาร์ม
มอบ ผลไม้ น้อยหน่า แก้วมังกร
คุณขวัญเรือน จงแต่งกลาง
มอบ ผลไม้อินทผลัม
คุณไพฑูรย์ บัวโภชน์ ส.อบต.หมู่ 1 คุณพรทิพย์ บัวโภชน์
มอบ กระดาษชำระ ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอ รวมมูลค่า 5000 บาท
คุณวิภา ละอองพราว
มอบ กระดาษชำระ นมกล่อง เงินสด 200 บาท

*หากรายชื่อตกหล่นผิดพลาดขออภัยด้วยครับ

#ชาวลำพญากลางไม่ทิ้งกัน#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)ในนามคณะดำเนินงานศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง ขอขอบ...
04/08/2021

#ชาวลำพญากลางไม่ทิ้งกัน
#ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)

ในนามคณะดำเนินงานศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

-รายชื่อผู้บริจาค วันที่ 4 สิงหาคม 2564
สมาคมแม่บ้านตำบลลำพญากลาง (สมุนไพร)
กองทุนหมู่บ้านเขานมนาง หมู่ที่ 5 (เงินสด 5,000 บาท)
ช่างต๋อง ซอย 3 หมู่ 5 (ข้าว 40 กล่อง น้ำดื่ม 15 แพค)
คุณครูจ๋อม คุณครูเติล ร.ร.บ้านคลองม่วงเหนือ (น้ำดื่ม 14 แพค ข้าวสาร 5 ถุง)
คุณสายบัว สังข์เงิน (ผลไม้เงาะ 30 ก.ก.)
คุณรัตชนก โบงูเหลือม
คุณสังเวียน คำมูล
คุณสุปราณี ศรีสุระ
คุณปราณี ศรีจันทร์ผ่อง
คุณรุ่งนภา ราชา
คุณชุติกาญจน์ กายสิทธิ์
(บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค)

*หากรายชื่อตกหล่นผิดพลาดขออภัยด้วยครับ

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็กนายกำพล เทียนขำ กำนันตำบลลำพญากลางนายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์ก...
04/08/2021

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก
นายกำพล เทียนขำ กำนันตำบลลำพญากลาง
นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
พร้อมด้วยคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง Community Isolation (CI)
ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

เปิดแล้ววันนี้ (3 ส.ค.64)ศูนย์พักคอย Community Isolation (CI)องค์การบริหารส่วนตำบลลลำพญากลางนำโดย นายวิชัย เปาวิมาน นายก...
03/08/2021

เปิดแล้ววันนี้ (3 ส.ค.64)
ศูนย์พักคอย Community Isolation (CI)

องค์การบริหารส่วนตำบลลลำพญากลาง
นำโดย นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลำพญากลาง
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI)
ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

เพื่อเปิดเป็นสถานที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในตำบลลำพญากลาง หรือศูนย์พักคอยโควิด-19 ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

03/08/2021
ศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
โดย นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
และโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
ดำเนินการสร้างศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง CI
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

#คอยอีกหน่อย ศูนย์พักคอย CIองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางโดย นายวิชัย เปาวิมานเร่งการดำเนินการสร้างศูนย์พักคอยตำบลลำพญาก...
30/07/2021

#คอยอีกหน่อย ศูนย์พักคอย CI
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
โดย นายวิชัย เปาวิมาน
เร่งการดำเนินการสร้างศูนย์พักคอยตำบลลำพญากลาง
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
คาดว่าจะเสร็จในเร็ววันนี้
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวลำพญากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลลำพญากลางนำโดย นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลำพญากลาง ดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์พัก...
29/07/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลลลำพญากลาง
นำโดย นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลำพญากลาง ดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation (CI)
ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post
29/07/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
29/07/2021

ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

#ไม่ทิ้งประชา ร่วมฝ่าวิกฤต โควิด-19 ชาวลำพญา##นายกเล็ก นายวิชัย เปาวิมาน ได้กล่าวไว้#องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางยังคง...
28/07/2021

#ไม่ทิ้งประชา ร่วมฝ่าวิกฤต โควิด-19 ชาวลำพญา#
#นายกเล็ก นายวิชัย เปาวิมาน ได้กล่าวไว้#

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
ยังคงดำเนินการจัดการกับ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด - 19
โดยมีมาตรการต่าง ๆ ทั้ง การป้องกันการแพร่เชื้อ การช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งผู้ที่ติดเชื้อ และผู้กักตัวที่มีความเสี่ยง การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และผู้นำในชุมชน การจัดทีมงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่
- ทีมพ่นยาฆ่าเชื้อ
- ทีมตรวจตลาดและลงตรวจสอบพื้นที่
- ทีมส่งเสริมและให้ความรู้
- ทีมสนับสนุนและให้บริการ
- ทีมฉุกเฉิน EMS

นำโดย
นายวิชัย เปาวิมาน นายก อบต.ลำพญากลาง
พ.อ.อ.มณฑป บุญธรรม ปลัด อบต.ลำพญากลาง
พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ลำพญากลาง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    ๒๘ กรก...
27/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง

#ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์

🌐 https://lamphayaklang.go.th

🌐 https://wellwishes.royaloffice.th

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง

#ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์

🌐 https://lamphayaklang.go.th

🌐 https://wellwishes.royaloffice.th

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post
27/07/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post

21/07/2021

21 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์ COVID-19
🔻เสียชีวิต 2 ราย (อ.วิหารแดง)
🔻ติดเชื้อรายใหม่ 188 ราย
อ.หนองแค 61 ราย
อ.วิหารแดง 26 ราย
อ.เมือง 10 ราย
อ.แก่งคอย 3 ราย
อ.เฉลิมพระเกียรติ 11 ราย
อ.เสาไห้ 6 ราย
อ.พระพุทธบาท 14 ราย
อ.บ้านหมอ 36 ราย
อ.หนองแซง 6 ราย
อ.ดอนพุด 2 ราย
อ.มวกเหล็ก 3 ราย
*ต่างจังหวัดรับรักษาในจ.สระบุรี 10 ราย

ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลางตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปรายละเอียด ตามแนบ ฯ
21/07/2021

ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
รายละเอียด ตามแนบ ฯ

ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
รายละเอียด ตามแนบ ฯ

ประชาสัมพันธ์
20/07/2021

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

19/07/2021

19 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์ COVID-19
🔻ติดเชื้อรายใหม่ 164 ราย
อ.หนองแค 100 ราย
อ.วิหารแดง 2 ราย
อ.เมือง 13 ราย
อ.แก่งคอย 27 ราย
อ.เฉลิมพระเกียรติ 2 ราย
อ.เสาไห้ 10 ราย
อ.พระพุทธบาท 1 ราย
อ.ดอนพุด 3 ราย
*ต่างจังหวัดรับรักษาในจ.สระบุรี 6 ราย

#กำนันตั้ม มอบของ ฯ ผู้กักตัว โควิด-19#วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางโดยนายวิชัย เปาวิมาน นาย...
16/07/2021

#กำนันตั้ม มอบของ ฯ ผู้กักตัว โควิด-19#
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
โดยนายวิชัย เปาวิมาน นายก อบต.ลำพญากลาง
รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จาก
"กำนันตั้ม" นายกำพล เทียนขำ กำนันตำบลลำพญากลาง
ร่วมกับ บริษัท เทียนขำแดรี่ จำกัด และ บริษัท มวกเหล็ก ปิโตรเลียม จำกัด
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้กักตัว โควิด-19 ชาวลำพญากลาง

15/07/2021

15 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์ COVID-19
🔻เสียชีวิต 1 ราย อ.หนองแค
🔻ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 201 ราย
อ.หนองแค 63 ราย
อ.วิหารแดง 18 ราย
อ.แก่งคอย 29 ราย
อ.เมือง 43 ราย
อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ราย
อ.เสาไห้ 14 ราย
อ.พระพุทธบาท 2 ราย
อ.หนองแซง 2 ราย
อ.มวกเหล็ก 15 ราย
*ต่างจังหวัดรับนอนรพ.ในจ.สระบุรี 11 ราย

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางโดยนายวิชัย เปาวิมาน นายก อบต.ลำพญากลาง พ.อ.อ.มณฑป บุญธรรม ปลั...
14/07/2021

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
โดยนายวิชัย เปาวิมาน นายก อบต.ลำพญากลาง
พ.อ.อ.มณฑป บุญธรรม ปลัด อบต.ลำพญากลาง
มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ในบริเวณจุดเสี่ยงในตำบล

ที่อยู่

Muaklek
30130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036721470

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.ลำพญากลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.ลำพญากลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Muaklek

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน....ตามนี้นะคะ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือนมิถุนายน 2563 (วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563) จ่ายคนละ 600 บาท ต่อเดือน สำหรับโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการจ่ายเงินฯ หากมีความคืบหน้าประการใด จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือทางโทรศัพท์ 0 2255 5850 – 7 ต่อ 121 122 123 124 147 และ 231 , 02 6516534 , 02 6516902 และ 02 6516920 www.dcy.go.th และ https://csg.dcy.go.th Facebook Fan Page : กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สอบถามหน่อยค่ะ ทำไมเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเลยค่ะตั้งแต่ เม.ย 62 ละ
บรรยากาศแบบนี้ กำลังจะเกิดขึ้นที่ งานคาวบอย ลำพญากลาง วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ถามหน่อยเหอะนํ้าเป็นไรนักหนาว่ะ ยกสายยางขึ้นไม่มีนํ้าออก เป็นมาหลายเดือนละ ไม่ไหวแล้วจริงๆ แก้ไขด่วนไม่แก้ไขเดี๋ยวเจอกันแน่
เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท รับจัด #สัมมนา #อบรม #จัดเลี้ยง #ที่พักจังหวัดนครราชสีมา 🎉"คิดถึงเขาใหญ่...คิดถึงฟ้าใส...เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท" พื้นที่ใช้สอยสะดวกสบาย ออกแบบ และตกแต่งสวยงาม ☎️ 063-215-2542, 063-187-0259 🖥️
แล้วเจอกันนะคะ
หา นันทวัน เหมกลาง
สนใจขนมเค๊ก ขนมปัง สนใจติดต่อ ร้านป้าน้อยบ้านขนมปัง ซอยวัดเขานมนาง สด สะอาด อร่อย 0918345640
นี่คือทางเข้า ม.13 บ้านซับใหม่ ต.ลำพญากลางหลังจากฝนตกมะคืนและหลังจากมาเกรดหน้าดินออกฝากถึงท่านผู้นำหมู่บ้านท่านสมาชิกโปรดช่วยพิจารณาชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้เข้าออกลำบากเดือดร้อนจริงๆๆๆๆพอมีงบเหลือก็มาช่วยพัฒนามั่งโน้นไปดูเขตอื่นเค้าขึ้นเขาเข้าไร่เค้าเป็นลาดยางกันหมดแล้ว ออกมาสำรวจตรวจดูพบปะพูดคุยกะชาวบ้านมั่ง.....ไม่ใช่มาเวลาหาเสียงทีเดียว..😠😠😠 #ใครเห็นด้วยฝากแชร์ต่อให้หน่อยเผื่อจะได้มีทางดีๆกะเค้าใช้มั่ง
หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี่คือสภาพถนนเข้าหมู่บ้านซับใหม่ ม.13 ต.ลำพญากลาง ฝากถึงคุณๆท่านๆผู้นำหมู่บัานด้วยคร้าบมันเดือดร้อนจริงๆๆๆกรุณาออกมาดูถึงความลำบากในหมู่บ้านมั่งกี่สิบปีผ่านไปอยู่ยังไงก็อยู่ยังงัันไม่มีความพัฒนาเลยโน้นไปดูทางขึ้นเขาเข้าป่ามันโน้นเขายังได้ถนนลาดยางเลย ป.ล.โปรดขอความอนุเคราะห์มาดูแลทางเส้นนี้ไม่ใช่ได้งบแค่เฉพาะทางเข้าบ้านท่านผู้นำแล้วกรุณามาพบปะพูดคุยสอบถามชาวบ้านมั่ง....***นี่เห็นหน้าแค่เวลาหาคะแนนเสียง***...😡😬😠😕😢