อบต.ลำพญากลาง

อบต.ลำพญากลาง *ลำพญากลาง*

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง (2)รายละเอียด ตามแนบ ฯ
07/05/2021

ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง (2)
รายละเอียด ตามแนบ ฯ

ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง (2)
รายละเอียด ตามแนบ ฯ

02/05/2021

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 5 ราย

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1295/2564เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ...
01/05/2021

ประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1295/2564
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

01/05/2021

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 13 ราย

30/04/2021

รายงานผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 2 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post
30/04/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post

ประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการ ในเดือนพฤษภาคม 2564
30/04/2021

ประชาสัมพันธ์
วันหยุดราชการ ในเดือนพฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์
วันหยุดราชการ ในเดือนพฤษภาคม 2564

29/04/2021

รายงานผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 21 ราย

28/04/2021
28/04/2021

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 5 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post
24/04/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post

24/04/2021

สระบุรีมีผู้ติดเชื้อฯเพิ่มขึ้น ป้องกันตัวเองดีที่สุด

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post
24/04/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post

23/04/2021
ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลางรายละเอียด ตามแนบ ฯ
23/04/2021

ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง
รายละเอียด ตามแนบ ฯ

ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศ เรื่อง ปิดตลาดนัดในตำบลลำพญากลาง
รายละเอียด ตามแนบ ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับ สถานีอนามัย และ อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดก...
23/04/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับ สถานีอนามัย และ อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปีงบประมาณ 2564วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
23/04/2021

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post
23/04/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี's post

23/04/2021

สระบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9 ราย

23/04/2021

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 9 ราย

21/04/2021

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย

นายวิชัย เปาวิมาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ 7
16/04/2021

นายวิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ 7

07/04/2021

วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.ลำพญากลาง ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกค...
07/04/2021

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.ลำพญากลาง
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.ลำพญากลาง
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบต.ลำพญากลาง  ออกพ่นหมอกควันเพื่ิอป้องกันลูกน้ำยุงลาย ที่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ 7 ค่ะ
07/04/2021

อบต.ลำพญากลาง ออกพ่นหมอกควันเพื่ิอป้องกันลูกน้ำยุงลาย ที่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ 7 ค่ะ

วันที่ 2 เม.ย. 2564 ทางอบต.ลำพญากลาง  ได้ส่งมอบการยืมรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้กับญาติของนางสาวหมาย กุดหินนอก ม.11 เพื่อใช้ใ...
02/04/2021

วันที่ 2 เม.ย. 2564 ทางอบต.ลำพญากลาง ได้ส่งมอบการยืมรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้กับญาติของนางสาวหมาย กุดหินนอก ม.11 เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกขึ้น

วันที่ 2 เม.ย. 2564 ทางอบต.ลำพญากลาง ได้ส่งมอบการยืมรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้กับญาติของนางสาวหมาย กุดหินนอก ม.11 เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกขึ้น

29/03/2021

#สรุปคะแนน #นายกเทศมนตรี เทศบาลในเขตจังหวัดสระบุรี อย่างไม่เป็นทางการ (ครบ 100%) นะครับ
1. ทต.หนองแก อ.พระพุทธบาท นายสุเทพ พหลยุทธ 1,223 คะแนน (คนใหม่)
2. ทต.หนองหมู อ.วิหารแดง นายอารยะ ชีสังวรร์ 649 คะแนน (คนใหม่)
3. ทต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ นายสุทธิชัย วงษ์ไพร 1,162 คะแนน (คนเดิม)
4. ทต. หนองแซง อ.หนองแซง นายนพดล ตุรงค์เรือง 1,001 คะแนน (คนใหม่)
5. ทต.ป๊อกแป๊ก อ.เมือง นายไพรัช โตบารมีกุล 240 คะแนน (คนใหม่)
6. ทต.บ้านยาง อ.เสาไห้ ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์ ฤทัยธรรม 430 คะแนน (คนใหม่)
7. ทต.หนองโดน อ.หนองโดน นายสมบัติ เกียรติไทยพิพัฒน์ 942 คะแนน (คนใหม่)
8. ทต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ 370 คะแนน (คนใหม่)
9. ทต.คำพราน อ.วังม่วง นายธนาธิป หัตถรุ่งเรือง 1,381 คะแนน (คนใหม่)
10. ทต.นายาว อ.พระพุทธบาท นายแสงชัย ศรีมงคลปทุม 1,705 คะแนน (คนเดิม)
11. ทต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค นายนิเวศ คงสมบูรณ์ 1,314 คะแนน (คนใหม่)
12. ทต.หนองแค อ.หนองแค นายสุนทร เข็มนาค 5,530 คะแนน (คนเดิม)
13. ทต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ 2,951 คะแนน (คนใหม่)
14. ทต.หวายป่าหวาย นายประสิทธิ์ เคหะทอง 1,792 คะแนน (คนใหม่)
15. ทม.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท นางวันเพ็ญ นันทปัญญา 7449 คะแนน (คนใหม่)
16. ทต. วิหารแดง อ.วิหารแดง นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ 1688 คะแนน (คนเดิม)
17. ทต. พุกร่าง อ.พระพุทธบาท นายปณชัย กลิ่นพูล 2090 คะแนน (คนใหม่)
18. ทม. แก่งคอย อ.แก่งคอย นายสมชาย วรกิจเจริญผล 3025 คะแนน (คนเดิม)
19. ทม. ทับกวาง อ.แก่งคอย นายสมหมาย แดงประเสริฐ 4585 คะแนน (คนเดิม)
20. ทต ธารเกษม อ.พระพุทธบาท นางสาวดวงพร รุ่งเรือง 1527 คะแนน (คนใหม่)
21.ทต. สร่างโศก อ.บ้านหมอ นายธัญญา ปราบวิไล 2293 คะแนน (คนใหม่)
22. ทต. แสลงพัน อ.วังม่วง นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ 1450 คะแนน (คนเดิม)
23. ทต. หินกอง อ.หนองแค นายศุณัฐโชติ สุขขีรัตน์ 3818 คะแนน (คนใหม่)
24. ทต. ตะกุด อ.เมือง นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ 1774 คะแนน (คนใหม่)
25. ทต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ 3267 คะแนน (คนเดิม)

29/03/2021

นายกเทศมนตรีในจังหวัดสระบุรี เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (อย่างไม่เป็นทางการ)

27/03/2021

📢ประกาศขอดับไฟฟ้าบริเวณม.1บ้านซับน้อยเหนือ กลุ่มร้านคาร์แค หม้อแปปลงบ้านดาบสมคิด ไลน์แยกสำนักสงฆ์โป่งเกตุ ถึงหน้าโรงเรียนมัธยมซับน้อยเหนือ ต.ลำพญากลาง ดับทั้งหมดในวันที่31มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา09.00ถึง13.30น.🚒🚒
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ🙏🙏

Photos from อบต.ลำพญากลาง's post
26/03/2021

Photos from อบต.ลำพญากลาง's post

อบต.ลำพญากลาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมวของพี่น้องประชาชน หมู่ 11บ้านหนองดินแดง
12/03/2021

อบต.ลำพญากลาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมวของพี่น้องประชาชน หมู่ 11บ้านหนองดินแดง

อบต.ลำพญากลาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมวของพี่น้องประชาชน หมู่ 5 บ้านเขานมนาง
05/03/2021

อบต.ลำพญากลาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมวของพี่น้องประชาชน หมู่ 5 บ้านเขานมนาง

05/03/2021

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
วันจันทร์ ที่ 8 มี.ค. ม.7
วันอังคาร ที่ 9 มี.ค. ม.9
วันพุธ ที่ 10 มี.ค. ม.14
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มี.ค. ม.15
วันศุกร์ ที่ 12 มี.ค.ม. 11
วันจันทร์ ที่ 15 มี.ค. ม.1
วันอังคาร ที่ 16 มี.ค. ม.4

อบต.ลำพญากลาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับพี่น้องประชาชน หมู่ 2 บ้านลำพญากลาง
23/02/2021

อบต.ลำพญากลาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับพี่น้องประชาชน หมู่ 2 บ้านลำพญากลาง

ที่อยู่

74 หมู่ที่1 ต.ลำพญากลาง
Muaklek
30130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036721470

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.ลำพญากลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.ลำพญากลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Muaklek

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน....ตามนี้นะคะ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือนมิถุนายน 2563 (วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563) จ่ายคนละ 600 บาท ต่อเดือน สำหรับโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการจ่ายเงินฯ หากมีความคืบหน้าประการใด จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือทางโทรศัพท์ 0 2255 5850 – 7 ต่อ 121 122 123 124 147 และ 231 , 02 6516534 , 02 6516902 และ 02 6516920 www.dcy.go.th และ https://csg.dcy.go.th Facebook Fan Page : กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สอบถามหน่อยค่ะ ทำไมเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเลยค่ะตั้งแต่ เม.ย 62 ละ
บรรยากาศแบบนี้ กำลังจะเกิดขึ้นที่ งานคาวบอย ลำพญากลาง วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ถามหน่อยเหอะนํ้าเป็นไรนักหนาว่ะ ยกสายยางขึ้นไม่มีนํ้าออก เป็นมาหลายเดือนละ ไม่ไหวแล้วจริงๆ แก้ไขด่วนไม่แก้ไขเดี๋ยวเจอกันแน่
เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท รับจัด #สัมมนา #อบรม #จัดเลี้ยง #ที่พักจังหวัดนครราชสีมา 🎉"คิดถึงเขาใหญ่...คิดถึงฟ้าใส...เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท" พื้นที่ใช้สอยสะดวกสบาย ออกแบบ และตกแต่งสวยงาม ☎️ 063-215-2542, 063-187-0259 🖥️
แล้วเจอกันนะคะ
หา นันทวัน เหมกลาง
สนใจขนมเค๊ก ขนมปัง สนใจติดต่อ ร้านป้าน้อยบ้านขนมปัง ซอยวัดเขานมนาง สด สะอาด อร่อย 0918345640
นี่คือทางเข้า ม.13 บ้านซับใหม่ ต.ลำพญากลางหลังจากฝนตกมะคืนและหลังจากมาเกรดหน้าดินออกฝากถึงท่านผู้นำหมู่บ้านท่านสมาชิกโปรดช่วยพิจารณาชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้เข้าออกลำบากเดือดร้อนจริงๆๆๆๆพอมีงบเหลือก็มาช่วยพัฒนามั่งโน้นไปดูเขตอื่นเค้าขึ้นเขาเข้าไร่เค้าเป็นลาดยางกันหมดแล้ว ออกมาสำรวจตรวจดูพบปะพูดคุยกะชาวบ้านมั่ง.....ไม่ใช่มาเวลาหาเสียงทีเดียว..😠😠😠 #ใครเห็นด้วยฝากแชร์ต่อให้หน่อยเผื่อจะได้มีทางดีๆกะเค้าใช้มั่ง
หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี่คือสภาพถนนเข้าหมู่บ้านซับใหม่ ม.13 ต.ลำพญากลาง ฝากถึงคุณๆท่านๆผู้นำหมู่บัานด้วยคร้าบมันเดือดร้อนจริงๆๆๆกรุณาออกมาดูถึงความลำบากในหมู่บ้านมั่งกี่สิบปีผ่านไปอยู่ยังไงก็อยู่ยังงัันไม่มีความพัฒนาเลยโน้นไปดูทางขึ้นเขาเข้าป่ามันโน้นเขายังได้ถนนลาดยางเลย ป.ล.โปรดขอความอนุเคราะห์มาดูแลทางเส้นนี้ไม่ใช่ได้งบแค่เฉพาะทางเข้าบ้านท่านผู้นำแล้วกรุณามาพบปะพูดคุยสอบถามชาวบ้านมั่ง....***นี่เห็นหน้าแค่เวลาหาคะแนนเสียง***...😡😬😠😕😢