ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช.

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร HB 6 (ชั้น 2 - 3) 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

📍 ห้องสมุดปิดให้บริการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567สามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้ล่วงเวลาหน้าห้องสมุดหรือใช้บริการ Renew Onlin...
23/02/2024

📍 ห้องสมุดปิดให้บริการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้ล่วงเวลาหน้าห้องสมุดหรือใช้บริการ Renew Online (https://cmu.to/Renew)

📍 ห้องสมุดปิดให้บริการ
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้ล่วงเวลาหน้าห้องสมุดหรือใช้บริการ Renew Online (https://cmu.to/Renew)

22/02/2024

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
"เริ่มต้นจากแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อเพิ่มพูนความสำเร็จแห่งงานวิจัย"
📌วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มช.
ผู้ที่ลงทะเบียน 30 ท่านแรก รับของขวัญสุดพิเศษจาก Gale 🎁🎁
🎯ลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ได้ที่ tinyurl.com/galesats4cmu0224
Digital Humanities (มนุษยศาสตร์ดิจิทัล)
เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้แก่ Gale e-Books, Gale Primary Sources และ Gale Digital Scholar Lab รวมถึงเทคนิคการใช้ DSLAB เพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์งานวิจัย
📱- สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสังกัด มช.
- สามารถนำ Smart Devices ส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้
จัดโดย ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักหอสมุด มช.

22/02/2024
22/02/2024

💉 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่ 🩸
🗓 พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น.
📌 ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
⭐ สำหรับนักศึกษา กยศ. สามารถนำไปเพิ่มชั่วโมงจิตอาสาได้ 9 ชั่วโมง
#บริจาคโลหิต

📍 ห้องสมุดปิดให้บริการ- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567สามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้ล่วงเวลาหน้าห้องสมุดหรือใช้บริการ Renew Onl...
21/02/2024

📍 ห้องสมุดปิดให้บริการ
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้ล่วงเวลาหน้าห้องสมุดหรือใช้บริการ Renew Online (https://cmu.to/Renew)

👉 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สมุดทำมือ" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. 🥰 แล้วมาเจอกันในวันจัดกิจก...
19/02/2024

👉 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สมุดทำมือ" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น.

🥰 แล้วมาเจอกันในวันจัดกิจกรรมนะคะ

14/02/2024

📚 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "สมุดทำมือ" ในวัน...
12/02/2024

📚 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "สมุดทำมือ" ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB6 ชั้น 2

👉 ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://cmu.to/BookMadeByMyHand2024

🥰 ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

09/02/2024

#ประชาสัมพันธ์ #กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ
🇹🇭 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Thai CMU ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย ฟรี! ภายใต้หัวข้อ “ภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์: กระบวนทัศน์ในการศึกษาภาษาศาสตร์สังคม” 💬
🎤 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง อดีตอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
📅 โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
📌 จัดในรูปแบบ Online (Meeting ID : 249 466 9731)
#โครงการสัมมนาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย

09/02/2024

🌟 คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น 6 คน 🇯🇵
🌍 ภายใต้โครงการ SGU-KU-CMU 2024 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาของเรา
สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ท่านใดที่สนใจเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่น 2 วัน สามารถรับเข้าพักที่บ้านของคุณได้ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
🏠 ครอบครัวที่สนใจสามารถรับนักศึกษามากกว่า 1 คนได้ โดยไม่มีเงื่อนไขทางสถานะ
📞 สนใจสมัครหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้โดยตรงผ่านผศ.ดร.บดินทร์ จินดา (ประธานโครงการ) เบอร์โทรศัพท์ 089-882-7899

#โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

05/02/2024

🇹🇭 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
🌟 จุดเด่นของหลักสูตรฯ
- มุ่งพัฒนาทักษะการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
- พัฒนาองค์ความรู้เชิงทฤษฎีทางภาษาและวรรณกรรมไทยผ่านกระบวนวิชาที่หลากหลาย เช่น ทฤษฎี
ภาษา ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาไทย วากยสัมพันธ์ภาษาไทย
อรรถศาสตร์ภาษาไทย ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์หลังสมัยใหม่ แนวการศึกษาคติชน
- พัฒนามุมมองเชิงประยุกต์ทางภาษาและวรรณกรรมไทยผ่านกระบวนวิชาต่างๆ เช่น แบบลักษณ์
ภาษาของภาษาไทย การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมทางวรรณกรรม ความเป็นไทยกับวรรณกรรมร่วมสมัย
- สร้างเข้าใจภาษาและวรรณกรรมไทและล้านนาผ่านกระบวนวิชาต่างๆ เช่น ภาษาตระกูลไท
วรรณกรรมไท อักษรและอักขรวิธีล้านนา ความหลากหลายทางภาษาและวรรณกรรมในล้านนา
📚 ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
- ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย
- ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิชาการ
- ทุนสนับสนุนการสอบภาษาอังกฤษ
🎊 สมัครวันนี้ – 22 เมษายน 2567 ทาง www.grad.cmu.ac.th
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Thai CMU
โทร. 053 943 244-5
‼️ หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ในเวลาราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษา

01/02/2024
28/01/2024
ขอแสดงความยินดีแก่เหล่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 วันที...
26/01/2024

ขอแสดงความยินดีแก่เหล่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 วันที่ 29-30 มกราคม 2567 ค่ะ

25/01/2024
25/01/2024

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓⁣⁣⁣⁣⁣
🗓 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
🕗 เวลา 07.00 - 12.00 น.
📌 ณ ศาลาอ่างแก้ว
คำปฏิญาณ : https://cmu.to/b6Hzz


#บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่58

22/01/2024

#ประชาสัมพันธ์ #กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ

🇹🇭 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Thai CMU ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย ฟรี! ภายใต้หัวข้อ “ความจำเป็นของภาษาอังกฤษในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” 💬
🕐 กำหนดการ
10.00 น. หัวข้อ " ประสบการณ์การทำงานด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในประเทศออสเตรเลีย" - ผศ.ดร.จณิษฐ์ เฟื่องฟู The Australian National University
11.00 น. หัวข้อ "ความจำเป็นของภาษาอังกฤษในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ" - คุณวิกานดา นาคจั่น ติวเตอร์ Wikkie English Academy
📅 โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 - 16.00 น.
📌 จัดในรูปแบบ
- Online Zoom (Meeting ID : 995 488 44568 )
- Onsite HB 2 ห้อง 7802 (*สำหรับนักศึกษากระบวนวิชา 025422 และ 014422 เท่านั้น*)
#โครงการการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแห่งศตวรรษที่21

22/01/2024

👩🏻‍🎓ต้อนรับพี่บัณฑิตคณะมนุษย์กลับบ้านสีขาวของเรา กับกิจกรรม share moment แห่งความทรงจำ ลุ้นรับของขวัญ exclusive จากคณะฯ 👨🏻‍🎓
📌 กติกา
1. โพสต์คลิป then&now พร้อมแชร์ความรู้สึกที่จำจนไม่อยากลืม
2. แท็กช่อง Tiktok ของเรา และ ใส่ hashtag
🎁 คลิปที่ยอดไลก์สูงสุด 5 อันดับจะได้รับ
เสื้อโปโลสีขาวครบรอบ 60 ปีคณะมนุษยศาสตร์ 2 รางวัล
กระบอกน้ำครบรอบ 60 ปีคณะมนุษยศาสตร์ 3 รางวัล
🎓 ดูตัวอย่างการร่วมสนุกในโพสล่าสุดได้เล้ยย https://www.tiktok.com/

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตทุกคน แล้วเราพบกันนะคะะะ

#มนุษย์มช

17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาร...
17/01/2024

17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ศิลาจารึกหลักที่ 1) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376

ชวนอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

#ห้องสมุดชวนอ่าน

่าน

17/01/2024

🇮🇳 คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภารตวิทยา ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศใน"การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาฮินดี เนื่องในวันภาษาฮินดีโลก" จำนวน 4 รายการ ได้แก่
🏆 รางวัลชนะเลิศ การร้องเพลงภาษาฮินดี
🏆 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดคัดลายมือ
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันประกวดคัดลายมือ
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแสดงละครสั้นภาษาฮินดี
👏ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภารตวิทยาทั้งหมด 6 คนด้วยกัน ประกอบด้วย
1. นายกษิดิศ สินเปียง
2. นายมกร คำเพชร
3. นายกรวิชญ์ หลงชิน
4. นายใจเพชร ขุนเพ็ชร์
5. นางสาวเบญญาภา ไชรศร
6. นางสาวทักษิณา สอนเวช

ได้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางภาษาฮินดี ได้แก่ การแข่งขันคัดลายมือภาษาฮินดี การแสดงละครสั้นภาษาฮินดี การอ่านวรรณกรรมภาษาฮินดี และการร้องเพลงภาษาฮินดี ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาภาษาฮินดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศูนย์การเรียนรู้สมาคมฮินดูสมาช และอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตะ
🥇 ในงานวันภาษาฮินดีโลก ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์อินเดียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทยแลนด์ฮินบริษัท และอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีท่านเอกอัครราชทูตนาเกซ ซิงห์ เป็นประธานในงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

"กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้นแต่ออกดอกคราวไร งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม"หม่อมหลวงปิ่น ...
16/01/2024

"กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม"

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

'16 มกราคม วันครู'

#ห้องสมุดชวนอ่าน

่าน

15/01/2024
12/01/2024

📣 ประกาศผล รายชื่อทีมที่ได้รับทุนสนับสนุน 40,000 บาท ภายใต้โครงการแบกเป้ท่องโลก ประจำปี 2567 เพื่อออกเดินทางเผยแพร่ความเป็นมนุษยศาสตร์สู่สากล 🌍
จะมีทีมไหนกันบ้าง ไปดูกันได้ที่นี่เล้ยย 🥳
https://www.tiktok.com/
❤️ ฝากกดติดตามช่อง Tiktok ของคณะฯ เราไว้ด้วยน้า
จะมีคอนเท้นสนุก ๆ ผสมสาระความรู้ มาให้ดูเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยค่า

#แบกเป้ท่องโลก
#มนุษย์มช

ที่อยู่

HB 6 (2nd/3rd Floor) 239 Huay Kaew Road, Muang District
Muang Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0-5394-3292

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ไลบรารี อื่นๆใน Muang Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด