สถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน

สถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ 053510694 - 5

ร่วมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนกันนะคะ
17/11/2023

ร่วมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนกันนะคะ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาว...
16/11/2023

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม พบปะ และหารือในการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอุปถัมภ์ ใจธัญ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาว...
14/11/2023

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

07/11/2023
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง และศาลาเอนกประสงค์วัดแพะโป...
06/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง และศาลาเอนกประสงค์วัดแพะโป่ง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญรักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปส. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร บ้านแพะโป่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ เรือนจำจังหวัดลำพูน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลำพูน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ปปส.ภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านโฮ่ง ให้การต้อนรับ

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดล...
03/11/2023

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนพร้อมด้วย นายอัคเรศ วิชาเจริญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และนางสาวธณัถฐา สุทธิรักษ์ นักจิตวิทยา เข้าร่วมเผยแพร่ภารกิจของสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนด้วยการอุดหนุนสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด เด็กดอยเด็กดี 01 กันนะคะ
02/11/2023

ร่วมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนด้วยการอุดหนุนสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด เด็กดอยเด็กดี 01 กันนะคะ

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดประชุมกา...
27/10/2023

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
จัดประชุมการปฏิบัติงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และมอบประกาศนียบัตร "คนดีศรีหริภุญชัย"
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ให้แก่ นายสถิตย์ บัวชื่นบาลตำแหน่งพนักงานพินิจ
ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ...
25/10/2023

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ...
23/10/2023

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำพวงมาลัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เก็บตก ภาพสวย ๆ จากงานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน 10/2566 “จิบกาแฟ แลโคก หนองนา ”
20/10/2023

เก็บตก ภาพสวย ๆ จากงานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน 10/2566 “จิบกาแฟ แลโคก หนองนา ”

วันนี้ (18 ตุลาคม 2566) เวลา 06.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดล...
18/10/2023

วันนี้ (18 ตุลาคม 2566) เวลา 06.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน 10/2566 “จิบกาแฟ แลโคก หนองนา ” โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานอย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

💛 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ✨วันนวมินทรมหาราช ✨น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้...
13/10/2023

💛 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ✨วันนวมินทรมหาราช ✨

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

---------------------------------

และถือเป็นวันแห่งการสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ”

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้...
13/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วัดพระธาตุดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพุน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

🖤🤍
05/10/2023

🖤🤍

ประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพทุธศักราช ๒๕๖๖ กระทรวงยุติธรรม ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวาย...
04/10/2023

ประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพทุธศักราช ๒๕๖๖ กระทรวงยุติธรรม ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๙ นาฬิกา

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับพนักงานคุมประพฤติผู้ที่มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์สูงด้านคดีค...
03/10/2023

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับพนักงานคุมประพฤติผู้ที่มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์สูงด้านคดีครอบครัว (ฝ่ายเดียว) คดีครอบครัว (สองฝ่าย) คดีกำกับการปกครอง คดีอาญา คดีมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เชิญทุกท่านร่วมงานโคมแสนดวงของจังหวัดลำพูนนะคะ
03/10/2023

เชิญทุกท่านร่วมงานโคมแสนดวงของจังหวัดลำพูนนะคะ

🏮 สักครั้งในชีวิต ตั้งดวงจิตแขวนโคม @ ลำพูน 🏮

🏮เ ท ศ ก า ล โ ค ม แ ส น ด ว ง ที่ เ มื อ ง ลำ พู น🏮

⏰4 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2566
เชิญแขวนโคมแสนดวง ถวายแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิด “ปี ร ะ ก า” 🐓

เชิญชวนมาแอ่วลำพูน มาสัมผัสความสวยงามทางวัฒนธรรม
"เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

🗓️ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เริ่มเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว บูชาและถวายโคม แขวนโคม ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหารวิหาร

🗓️ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 18.30 น. “งานบอกเล่าข่าว โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

🗓️ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พิธีเปิดงาน เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร (บริเวณสิงห์คู่หน้าวัด)

🗓️ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 พิธีเปิดสวนดอกไม้ และ สวนโคมล้านนา โคมนานาชาติ ที่สวนศิลป์หริภุญชัย และ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ร่วมกิจกรรมลอยกระทง

🗓️ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พิธีเปิดงานขบวนแห่โคมนานาชาติและโคมล้านนา และพิธีถวายโคม 9 ลูก และจุดไฟผางประทีป เปิดไฟโคมแสนดวง เพื่อถวายองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยฯ

🗓️ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 การถวายโคมวันสุดท้าย การเทศน์มหาชาติ การปล่อยโคมลอยบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี

☎️ รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 08-7714-4448 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายบารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน


#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
#เที่ยวลำพูน
#โคมแสนดวง
#ป้อเมืองหละปูน
ป้อเมืองหละปูน - นายสันติธร ยิ้มละมัย

❤️
02/10/2023

❤️

นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการลำ...
29/09/2023

นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
วิถี สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง ภายใต้กิจจกรรมงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุหริภุณชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อม...
28/09/2023

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อม...
27/09/2023

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโดยรอบบริเวณสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดปร...
26/09/2023

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดประชุมการปฏิบัติงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และมอบประกาศนียบัตร
"คนดีศรีหริภุญชัย"
ประจำเดือนกันยายน 2566
ให้แก่นายประจักษ์ สะแนะ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน และนายอุปถัมภ์ ใจธ...
21/09/2023

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน และนายอุปถัมภ์ ใจธัญ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดลำพูน รวมถึงนางลำนวน นพรัตน์ และนายฟ้าไพศาล อมริสสาโชคไชย คณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและร่วมชมการแสดงของเด็กและเยาวชน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ยังได้พบปะ พูดคุยให้กำลังใจเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานแรกรับอย่างเป็นกันเอง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน และนายอุปถัมภ์ ใจธัญ ปร...
20/09/2023

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน และนายอุปถัมภ์ ใจธัญ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดลำพูน รวมถึงนางลำนวน นพรัตน์ นายฟ้าไพศาล อมริสสาโชคไชย คณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบขนมขบเคี้ยวเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล และเข้าร่วมเป็นกรรมการประจำซุ้มเกมส์สำหรับเด็กและเยาวชน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ยังได้พบปะ พูดคุยให้กำลังใจเยาวชนจำนวนสองรายที่อยู่ระหว่างฝึกอบรมอย่างเป็นกันเอง

20/09/2023
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจ...
20/09/2023

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานอย่างไม่เป็นทางการ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน
ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ สำหรับการจัดสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งต่อไป ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ cr.ภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประเ...
19/09/2023

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
ในช่วงระยะ ที่ ๓ (เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖)

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา  บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดลำพูนประชุมร่วม...
13/09/2023

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดลำพูนประชุมร่วมกับคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดลำพูน ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการสงเคราะห์เพื่อเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

📌📌 "โอกาส" เป็นสิ่งสำคัญของเด็กและเยาวชน  🙏 ขอบคุณทุกเครือข่ายที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของกรมพินิจฯ รวมถึงได้ใ...
12/09/2023

📌📌 "โอกาส" เป็นสิ่งสำคัญของเด็กและเยาวชน 🙏 ขอบคุณทุกเครือข่ายที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของกรมพินิจฯ รวมถึงได้ใช้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ในการหล่อหลอม และพัฒนา 👉 พร้อมทั้งเชื่อว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีความสามารถ เหมาะกับโอกาสที่จะได้เติบโตอย่างมีคุณค่า คุณภาพ และมีทักษะติดตัว

🤵: พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
📣: 9 ก.ย.66 ในงาน "โอกาส Open House: สร้างโอกาสการศึกษา เปิดเส้นทางชีวิตใหม่" ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=717662633734139&id=100064712255184&mibextid=Nif5oz

📣🎉 ชมการแข่งขันทักษะกิจกรรม "การแข่งขันทักษะดนตรีรอบชิงชนะเลิศ "DJOP Music Contest 2023: ลานเปล่งแสงแสดงดนตรี" สดๆ ไปพร้...
09/09/2023

📣🎉 ชมการแข่งขันทักษะกิจกรรม "การแข่งขันทักษะดนตรีรอบชิงชนะเลิศ "DJOP Music Contest 2023: ลานเปล่งแสงแสดงดนตรี" สดๆ ไปพร้อมๆ กัน ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 👇👇👇

https://youtube.com/live/3bb9VCG6-lc?feature=share

❤️ มาร่วมให้กำลังใจเยาวชนไปพร้อมๆ กันตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

LIVE DJOP MUSIC CONTEST 9 กันยายน 2566

วันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวกฤติมา  บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกับคณะกร...
08/09/2023

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสงเคราะห์ โดยมีนายอุปถัมภ์
ใจธัญ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดลำพูน และคณะ เพื่อเป็นการพบปะและหารือร่วมกันในการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

04/09/2023

📌 วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. 🏢 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะสังคมศาสคร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 🤝⚖️ เรื่อง ”การร่วมกันส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน”

🧑‍🎓🎯 เพื่อร่วมกันส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการการวิจัยและบริการ 🧑‍🚒🧑‍🔧

👤 โดยมี พันตํารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมลงนาม 🖋️🙏

#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน #กระทรวงยุติธรรม #คณะสังคมศาสร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน...
01/09/2023

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยผ่าตัดต้อกระจกภาคเหนือ โดยโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงพยาบาล
หริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน ในการประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในเขตภาคเหนือ โดยข้าราชการสามารถ
เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางได้และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ณ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

31/08/2023

📌 กรมพินิจฯ พยายามที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้ง พัฒนาโครงสร้างต่างๆ ที่จะช่วยลดอาชญากรรมในสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

👤 พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🎙️ กล่าวในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง "ความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม"
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

#กระทรวงยุติธรรม #กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน #คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #ลงนามบันทึกความเข้าใจ #สนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

31/08/2023

👉👉 เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับโครงการประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาดุลยภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี

🔴 ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ จึงขอนำข้อความสำคัญจากอธิบดีกรมพินิจฯ มาฝากถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกครั้งค่ะ

📌 "การทำงานร่วมกับภายนอกยังเป็นหัวใจสำคัญที่จำเป็นยังต้องดำเนินการต่อ.....

โดยต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า การให้โอกาสคืออะไร ❓️❓️

✅️ รวมถึงต้องทลายภาพลักษณ์ในเชิงราชการของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

🎯 นำไปสู่การทำงานกับเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และแข็งแรง"

🤵: พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดปร...
29/08/2023

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดประชุมการปฏิบัติงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และมอบประกาศนียบัตร
"คนดีศรีหริภุญชัย"ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ให้แก่นายวิโรจน์ พึ่งราษฎร์
ตำแหน่งพนักงานพินิจ

แค่ ลด ละ เลิก เหล้า❌ รอยยิ้มในครอบครัวเราก็จะกลับมา 👨‍👩‍👧‍👦❤️ สแกน QR Code ลงชื่อออนไลน์ ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษานี้เพื่...
29/08/2023

แค่ ลด ละ เลิก เหล้า❌
รอยยิ้มในครอบครัวเราก็จะกลับมา 👨‍👩‍👧‍👦

❤️ สแกน QR Code
ลงชื่อออนไลน์ ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษานี้
เพื่อแสดงเจตนาเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา
นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต ‼

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ที่อยู่

Muang Lamphun
51000

เบอร์โทรศัพท์

+6653510694

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจฯ จังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

  • CPOT จังหวัดลำพูน

    CPOT จังหวัดลำพูน

    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 33 หมู่ 1 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง, Lamphun

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Muang Lamphun

แสดงผลทั้งหมด